P0400 Volvo V50

När EGR-ventilen är stängd och därmed inte leder avgaser in i inloppsröret, byggs då trycket upp på ventilens baksida (ventilens sida där leveransen av avgaserna äger rum). Toleransen mellan ventilstyrning och ventilstyrsbussningen resulterar i att avgasen riktas in i den angränsande kammaren (se bilden ovanför vänster sida punkt 1).I kammaren, där avgaserna har hittat sig in till, är ventilstyrningen ansluten till styrmekanismens ventilpositionskrok (se illustration B, punkt 1). Ventilinställningen styrs genom att rotera kroken m.a.o. en elektrisk motor, och de två komponenterna är anslutna till varandra via en axel. Kroken och elektroniken för styrning av elmotorn är placerat i var och en av sina rum (se bilden ovanför höger sida punkt 2 och punkt 3) och avgaserna hittar här vägen från en kammare till den andra via axelns packning och det nållager som axeln är försedd med.

Varför sotar EGR ventilen igen?
SVAR: EGR står för Exhaust Gas Recycling. Systemet leder en liten mängd avgaser till motorns insug. På så sätt minskar förbränningstemperaturen och därmed utsläppen av kväveoxider (NOx). Därför har EGR-ventilen en benägenhet att sota igen om man mest kör korta sträckor.
Den ofta använda ventilen, som passar dieselmotorer av typen 1.4, 1.6, 1.9 och 2.0 TDI, har många verkstäder och grossister gradvis blivit bekanta med.

OBSERVERA! Ovan nämnda felkoder är generella och många bilmärken har egna felkoder i sina system. Exempelvis är felkod 16787 unik för bilar som Audi, Skoda, Seat och Volkswagen men kan kopplas till fel på EGR-ventil. Felkod 16797 handlar i det här fallet om att spänningen till magnetventilen är fel. Får du ofta felkoder som verkstaden inte kan lösa och dessa kan kopplas till EGR-systemet, så kan det vara allra bästa att koppla bort och avkoda funktionen. Tänk på att välja en specialist som har kunskap och erfarenhet. Svensk Motoroptimering finns över hela landet.

Att byta en EGR-ventil kan vara en omfattande operation för din verkstad. Ventilen i sig kostar sällan mer än ett par tusen kronor, men ventilen är ofta ansluten till kylarsystemet i motorn och placeras gärna på ett sådant sätt att det kan vara både tidskrävande och krångligt. Dessutom innebär inte ett byte att problemen försvinner, utan många gånger återkommer problem med EGR igen. Det gör att många väljer alternativet att avkoda EGR-ventilen så problemet aldrig inträffar igen. I de allra flesta fall är det dessutom mer kostnadseffekivt än ett byte.

EGR-systemet, Exhaust Gas Recirculation, bygger på att delar av dieselbilens avgaser återförs till insuget för att förbrännas igen och minska motorns utsläpp av kväveoxider. EGR-ventilen är en central men känslig del i systemet. Det är den som leder avgaserna tillbaka in i motorn och kan vara antingen vakuumstyrd eller styrd med elektronik. EGR-systemet blir funktionsodugligt när det blir alltför nersotat av avgaser. Effekten blir att du får en bil som är trög, har ojämn gång, ger skakningar och har ett påverkat styrsystem som skapar felkoder och tända motorlampor. Väljer du att koppla bort EGR-ventilen får du en motor med högre verkningsgrad och bättre effekt. Du får inte heller sot, olja eller bränsle som fastnar i insugningsrör eller andra ventiler, vilket också påverkar bilens motor. Vill du koppla bort EGR, välj oss som har stor erfarenhet av detta till en rad olika bilmärken som ex. VW, Audi, BMW, Mercedes, Ford m.fl.

Hackar dieselmotorn eller känns bilen orkeslös? Tänds motorlampan och felkoder visar på att EGR-systemet inte fungerar? Det här är förhållandevis vanliga problem som rör EGR-ventilen. Tanken med EGR är att minska bränsleförbrukning men systemet skapar ofta så stora problem att avprogrammering och avkodning av EGR-ventilen är en smart lösning.
Ha i beaktande att det kan vara olagligt att optimera bilens motor och koppla bort system för miljöanpassning. Det är alltid ditt ansvar som bilens ägare om optimering eller anpassning av bilen görs. Det kan också påverka din bilförsäkring och villkor för ersättning. Har du fler frågor, vill boka tid eller veta mer om vilka tjänster som finns hos Svensk Motoroptimering är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kan man rengöra en EGR ventil?
Det bästa är om du kan blåsa ventilen ren eller använda en dammsugare. Kontrollera även packningen och att kanalerna inte rä igentäppta. Försök att undvika kemikalier för rengöringen. Förtunning kan ha en bra verkan, men se till att allt är helt rent innan du monterar tillbaka egr-ventilen.
Måste koppla in en dator som kalibrera EGRen, men eftersom du inte sagt miltal eller årsmodell så är det svårt att veta om Volvo betalar åt dig via avgasgaranti.Prylstaden tillhandahåller högkvalitativa CE godkända produkter med hög fokus på övervakning, till Sveriges garanterat lägsta priser och högsta servicekänsla. Vi tror starkt på att man måste vara service minded i den här branschen och det märker våra kunder av.Vad man genom lagändringen ville trycka på var att även verkstaden har ett ansvar för att Avgasreningslagen följs. Det står uttryckligen i lagtexten att till böter döms även den som utför manipuleringen.

I Motormagasinet nr 4 i vintras berättade vi om ett företag utanför Stockholm som marknadsför urkoppling av adblue-systemet för avgasrening samt EGR-systemet. Vi berättade också om att både Bilprovningen och Transportstyrelsen bekräftar att det är olagligt att använda ett fordon där EGR- eller adblue-systemet är urkopplat eftersom åtgärderna radikalt försämrar avgasreningen så att den inte längre uppfyller lagkraven i Sverige eller EU.När vi på nytt kontaktar Transportstyrelsen i juni nämner man en lag – Avgasreningslagen:– Efter VW-affären har man skärpt avgasreningslagen. I paragraf 38 under rubriken ”ansvar” framgår att man kan ställas till svars om man manipulerar ett fordon, svarar Monica Näslund som är pressansvarig på Transportstyrelsen.

Att det är en lagskärpning de senaste åren som gjort det olagligt att manipulera avgasreningen stämmer inte, säger Bilprovningens tekniske expert Morgan Isacsson:
Avgasreningslagen syftar till att ”förebygga att utsläpp av avgaser och andra föroreningar från bränslen i motorfordon skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön”.

Verkstäder eller trimningsfirmor som säljer satser för eller utför urkoppling av EGR- eller adblue-systemet på lastbilar eller personbilar med dieselmotor är vanligt i Europa sedan flera år och blir allt vanligare här i Sverige.
– Tyvärr så blev det inte bra på alla punkter. Det finns bara reglering kring Nox-reducering, men inte när det gäller partiklar. Så det innebär att Avgasreningslagen fortfarande inte kommer åt dem som tar bort eller kopplar ur partikelfiltret från avgasreningen.Återmonterade allt i bilen, som vanligt utan att fota, och nollställde felkoderna.. För första gången på länge återkom inga EGR-felkoder, så problemet verkar vara löst.

Vad händer om man kopplar bort EGR ventil?
Väljer du att koppla bort EGR-ventilen får du en motor med högre verkningsgrad och bättre effekt. Du får inte heller sot, olja eller bränsle som fastnar i insugningsrör eller andra ventiler, vilket också påverkar bilens motor. Cachad
Jag började med att lyfta av “hatten” på ventilen för att känna ifall ventilen har koxat igen, det händer ofta på denna typ av filter när vi har med dieselavgaser att göra. Om den grå plattan går att vrida utan att kärva är ventilen ok, min gick att vrida men kärvade på ett par ställen, så då forsätter vi dissektionen av ventilen.Skruvade loss hela motorenheten från ventilkroppen, motorn går runt fint men ventilen kärvar på ett par ställen.. 5-56, tandborste och bromsrengöring är bra verktyg för att rengöra sot och jag gav ventilkroppen en ordentlig omgång med rengöring.

Hela operationen tog en timme, och det var första gången jag gjorde det, så detta är verkligen inte svårt någonstans. Kom bara ihåg att koppla in elen i ventilen igen, annars kommer bilen att gå skumt. 🙂
Sedan sitter ventilen med två stycken skruvar med 8mm hexskalle, monterade bakifrån på filtret. Här är det lite knepigt att komma åt ifall motorn har motorvärmare monterat, men efter lite bryt och pill så är filtret losskruvat. Det sitter en klämring på anslutningen vidare vilken är enkel att bända isär med en skruvmejsel.

Är det dyrt att byta EGR ventil?
EGR-ventilen kostar fortfarande VAG-bilägare, verkstäder och grossister förargelser och pengar. Den ofta använda ventilen, som passar dieselmotorer av typen 1.4, 1.6, 1.9 och 2.0 TDI, har många verkstäder och grossister gradvis blivit bekanta med.
EGR-ventilen sköter återcirkulerandet av avgaser till insugssidan, i avgasreningssyfte, och är den komponent som ställer till i särklast mest bekymmer för den här typen av motor. #bralösning

När jag var nöjd med hur lätt ventilen gick så var det bara att montera ihop allt igen. Det är noga med att allt monteras rätt väg, om du behöver använda våld så gör du fel. I “hatten” sitter en halleffektgivare och en skiva med magneter och en returfjäder. Om den trillar isär så är det enkelt att montera ihop den igen, men den ska förspännas ett halvt varv för att det ska fungera bra.
Eftersom att jag haft problem med EGR-ventilen till och från sedan jag köpte bilen och får felkoder lite då och då så tänkte jag att det äntligen var dags att försöka göra någonting åt problemet.Med tanke på miljön bör du i första hand byta ut EGR-ventilen. Den finns självklart där av en anledning och du kan få problem vid kontrollbesiktning av din bil om du spärrat EGR-ventilen även om det är osannolikt att det upptäcks.

Därför är det viktigt att EGR-systemet fungerar korrekt och underhålls regelbundet. Vanliga tecken på ett problem med EGR-systemet kan vara dålig prestanda, ökad bränsleförbrukning, svårigheter att starta motorn och en minskad gasrespons. Om något av dessa problem uppstår, bör du konsultera en kvalificerad mekaniker för att diagnostisera och lösa problemet. Du kan även höra av dig till någon av våra lokala OptiOne-stationer för att se om de kan hjälpa dig att lösa ytterligare problem med EGR-systemet, som innefattar mer än en digital avstängning av EGR-ventilen.Den här frågan får vi ofta. Ett fordon som ska användas i trafik får enligt regelverket inte ändras i den utsträckning att det påverkar miljö- och eller prestanda. Så det korta svaret är egentligen NEJ! Däremot är det en väldigt vanlig åtgärd då alternativet både kan vara dyrt eller i vissa fall näst intill omöjligt. Vi har inte hört att någon fått problem vid kontrollbesiktning eller vid försäljning av fordon med avstängd EGR-ventil men det är upp till den som äger och framför fordonet att fatta beslutet och ta ansvaret. Pluggning av EGR-ventilen ingår inte i avstängningen som endast är en digital avstängning av funktionen. Däremot har flera av våra lokala stationer även egen eller samarbete med en bilverkstad och kan lämna ett pris för att plugga EGR-ventilen. Priset för att stänga av EGR-ventilen hittar du på vår sida med tilläggstjänster. Där hittar du även info om övriga tjänster som t.ex. DPF-off, AdBlue/SCR-off, DTC-removal, Start/stop-off, Decat, Växellådsoptimering m.m.Strular EGR-ventilen? Går bilen ryckigt eller ojämnt kan du ha problem med EGR-ventilen. Det kan vara en relativt dyr sak att fixa och alternativet kan då vara att stänga av EGR-ventilen elektroniskt.

Vad kostar det att byta EGR ventil Volvo?
ÖvrigtBilmärkeGenomsnittspris*Jämför och spara*Peugeot9 245 SEK3 804 SEKSaab8 224 SEK3 012 SEKVolkswagen10 998 SEK4 013 SEKVolvo10 163 SEK3 386 SEK
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.Oftast får du problem med ryckig eller ojämn gång när du har en trasig EGR-ventil. Kör du för länge med det kan du få problem med att insuget sotar igen och det kan bli tal om kostsamma reparationer.

Om du väljer att göra en EGR-off bör du även plugga EGR-ventilen. Gör du inte det kan den hänga sig i öppet läge och dina avgaser cirkuleras hela tiden in i insuget. Detta medför dels en sämre gång men även risk att insuget sotar igen. Därför bör du mekaniskt plugga EGR-ventilen för att inte få framtida problem.
Även om EGR-systemet hjälper till att minska utsläpp av kväveoxider, kan det ibland orsaka andra problem. Ett av dessa problem är att det kan leda till beläggningar och sotbildning på insugningsventiler och insugningsrör, särskilt i dieselmotorer. Dessa beläggningar kan i sin tur minska motorns effektivitet och prestanda.

Vi kommer att kontrollera detta manuellt och återkomma med besked ifall vi kan optimera din bil. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast möjligt. Du kan även lägga till dig på vår bevakningslista, då får du meddelande så snart din bil finns i vår databas.
Våra 10 000-tals kunder finns i hela landet, tack vare möjligheten för dig som kund att skicka styrenheter till oss för omprogrammering eller besöka din närmsta OptiOne-partnerVåra kunder finns i hela landet. Tack vare möjligheten för dig som kund att skicka styrenheter till oss för omprogrammering eller besöka din närmsta OptiOne-partner.Vi är så säkra att du kommer bli nöjd att vi utlovar en 60 dagars nöjd kund-garanti. Skulle du inte bli nöjd återställer vi ditt fordon till original igen och betalar tillbaka pengarna. Detta har vi gjort sedan start och trots 10-tusentals optimerade fordon sedan 2007 kan vi räkna återställningarna på ena handens fingrar.Får du inte tag på en EGR-ventil eller om kostnaden inte motsvarar syftet kan vi stänga av EGR-ventilen elektroniskt. Vid en EGR-off stänger vi helt enkelt av EGR-ventilen digitalt och din motorstyrenhet kommer inte att fundera över varför den inte svarar som den ska. Nu slipper du m.a.o. varningslampan på instrumentpanelen och felkoder vid eventuell diagnostik eller felsökning.Exhaust gas recirculation valve. Namnet säger egentligen allt. EGR-ventilen ska återinföra avgaser i insuget för att på så sätt få upp motortemperaturen snabbare. En kall motor har generellt en sämre förbränning och genom att återinföra en del av avgaserna i insuget ökar motortemperaturen snabbare och avgaserna förbränns igen vilket får en positiv inverkan på miljön. Största skillnaden är PAH (polycykliska aromater) där vi har max 0,02 procent och Europa har hela åtta procent. Tester visar att denna skillnad ger en NOX-skillnad och det är här som myndigheterna är bekymrade och vill ha kvar vår egen standard. Någon skillnad på dieseln är det allt. Det man sparar på ev. lägre förbrukning i Norge äts sannolikt upp med råge av kostnader för att byta EGR-ventil. Fråga vilken verkstad som helst i Norge vad de anser om DTC P0400 5A ;)Svaret är glidande. Förbrukningen borde bero på bränslets sammansättning och inte på densiteten även om de i viss mån följs åt. Sammansättningen påverkar t ex energiinnehållet cetantalet och hur bränslet förbränns. Dessa faktorer har stor inverkan på förbrukningen.

Densiteten som är avgörande för bränsleförbrukningen får i Sverige ligga mellan 800 och 830 kg/m3 och i Europa 820–845. I ytterligheterna så är skillnad mellan 800 och 845 drygt hela fem procent. Men i de leveranscertifikat jag ser så ligger snittet i Sverige på 810 och Europa på 825 och då är skillnaden knappt två procent. Troligen kan detta märkas i förbrukning i labbtester men är för lite för att se det i verkliga livet. Körstil och framför allt hastighet samt terräng har mycket större betydelse.Sverige har ju ingen bra diesel, speciellt inte för att få låg bränsleförbrukning… Nä så fort jag får möjlighet så tankar jag i andra länder eftersom kan man hålla sig ifrån det svenska skitdieseln så gör jag det, och då speciellt den diesel som OKQ8 säljer.

Min SAAB 93 Aero -03 klarade sig på 0,62 liter/mil på Norsk bensin. Fullständigt omöjligt att komma ned på samma siffror på Svensk bensin. När jag senare körde min Volvo V50 1.8F så var det svårare att märka någon skillnad.
Kompisen körde Subaru med husvagn och skillnaden var anmärkningsvärd. Verkliga erfarenheter väger tyngre än bensinbolagens föraklaringar.Ska snart köpa ny bil och räknar med 30% lägre förbrukning med diesel. Stämmer det i Sverige?Slutkokpunkten på diesel vill man ha så låg som möjlig för att de högkokande kolväterna ger partiklar. Sverige har slutkokpunkt 340° C och Europa 360° C. Liten skillnad och partikelfiltret reder ut det.

Kan man köra utan EGR ventil?
Även verkstaden som utför urkopplingen av EGR- eller adblue-systemet på ett fordon begår ett lagbrott. Trafikverket hänvisar till en färsk lagskärpning. Den lagen är gammal, hävdar man på Bilprovningen.
Hos mekanikern kan du be att han undersöker om en EGR-ventilrengöring är en möjlighet. Du kan spara en del pengar här och nu – men ofta återkommer problemen och det blir nödvändigt att byta ventilen.

Hur vet man om ventilen är trasig?
Definiera ventilljud och reparation. Läten såsom skakningar och ett skrapande ljud som kommer från motorn kan indikera problem med ventilerna. Ett för stor eller för litet ventilspel kan observeras akustiskt och rättas till genom justering av vipparmarna.
En ny EGR-ventil kostar ofta över 2 000 kronor. Lägg dessutom till borttagning av den defekta och monteringen av den nya ventilen så blir räkningen rätt så dyr.Många upplever dock symptom på en felaktig EGR-ventil, vilket orsakar problem under körning. Dieselbilar sotar mycket, och därför hittar man de flesta problemen med EGR-ventilen här.I allmänhet är det ganska dyrt för mekanikern att utföra eftersom arbetet kan ta lång tid, och om ventilen till exempel är ansluten till ett kylsystem i motorn.

Vad säger besiktningen om EGR Delete?
Vi berättade också om att både Bilprovningen och Transportstyrelsen bekräftar att det är olagligt att använda ett fordon där EGR- eller adblue-systemet är urkopplat eftersom åtgärderna radikalt försämrar avgasreningen så att den inte längre uppfyller lagkraven i Sverige eller EU.
Få en basservice och kör säkert med din bil. Just nu priser från 890 kr*. Inkluderar byte av olja och oljefilter, upp till 4 liter kvalitetsolja samt komplett genomgång av din bil med 46 kontrollpunkter.

Similar Posts