Praktisk Projektledning Stockholm

Du kan som tillval till utbildningen välja att fortsätta din utvecklingsresa med personligt stöd av våra handplockade ledarcoacher. En serie om 3, 6 eller 10 samtal kan bokas antingen separat eller i samband med att du anmäler dig till utbildningen.Projektformen av något slag används idag i de flesta organisationer. Oavsett om det gäller ett förbättringsarbete, en organisationsförändring, en lansering, internutbildning eller inköpet av uppdaterad maskinpark så gör vi projekt av det.Kursen utgår ifrån projektmodellen med dess faser från idé, förstudie, planering, genomförande, avslut till effekt. Kursen fokuserar på att uppnå god förståelse för ett projekts nytta och hur du i din projektledarroll säkerställer att projektets förväntade resultat uppnås. Kursen har en upplevelsebaserad pedagogik där lärandet sker genom teori varvat med praktiska övningar, samtal och reflektion samtidigt som vi använder case för att applicera nyvunnen kunskap. Efter kursen står du tryggare i din roll som projektledare, har ökad förståelse för hur en grupp fungerar och blir effektivare i din arbetsledning.Hur säkerställer vi att de projekt vi driver är lönsamma, leder till rätt resultat, har en mätbar effekt och kommer till nytta för organisationen? Praktisk projektledning ger dig en god helhetsförståelse för projektformen och en ökad trygghet i rollen som projektledare.

Chef.se använder cookies för att samla statistik om besökarna. Genom att fortsätta surfa på Chef.se godkänner du användandet av cookies. Läs mer om hur Chef.se använder cookies på Chef.se/cookies.
Kursen v\u00e4nder sig till alla som ska driva ett projekt oavsett storlek, eller delta i projektarbete eller p\u00e5 annat s\u00e4tt ber\u00f6rs av att projekt ska genomf\u00f6ras i organisationen. Metoderna och verktygen \u00e4r generella s\u00e5 kursen passar alla branscher och organisationer. Inga f\u00f6rkunskaper kr\u00e4vs.Denna tv\u00e5dagarskurs belyser b\u00e5de projektledning och projektstyrning. Projektledning \u00e4r hur du genomf\u00f6r projektet, leder projektgruppen och levererar resultat. Projektstyrning handlar om hur du s\u00e4tter upp projektet i organisationen f\u00f6r att kunna se till att ramverk och styrning \u00e4r anpassat utifr\u00e5n verksamhetens behov. Kursen innehåller de metoder och verktyg som behövs för att kunna driva projekt på ett säkert och framgångsrikt sätt. Under kursen varvas teori med övningar för att applicera de teoretiska delarna och diskussioner deltagare och kursledare emellan. Efter kursen förstår du vilka steg som ingår i ett lyckat projektarbete, hur projekt kan organiseras för framgång och har konkreta verktyg och mallar att börja använda.

Denna tvådagarskurs belyser både projektledning och projektstyrning. Projektledning är hur du genomför projektet, leder projektgruppen och levererar resultat. Projektstyrning handlar om hur du sätter upp projektet i organisationen för att kunna se till att ramverk och styrning är anpassat utifrån verksamhetens behov.
Kursen inneh\u00e5ller de metoder och verktyg som beh\u00f6vs f\u00f6r att kunna driva projekt p\u00e5 ett s\u00e4kert och framg\u00e5ngsrikt s\u00e4tt. Under kursen varvas teori med \u00f6vningar f\u00f6r att applicera de teoretiska delarna och diskussioner deltagare och kursledare emellan.Efter kursen f\u00f6rst\u00e5r du vilka steg som ing\u00e5r i ett lyckat projektarbete, hur projekt kan organiseras f\u00f6r framg\u00e5ng och har konkreta verktyg och mallar att b\u00f6rja anv\u00e4nda.Kursen vänder sig till alla som ska driva ett projekt oavsett storlek, eller delta i projektarbete eller på annat sätt berörs av att projekt ska genomföras i organisationen. Metoderna och verktygen är generella så kursen passar alla branscher och organisationer. Inga förkunskaper krävs.

Hur får man en certifiering?
Man kan inte certifiera utan att det finns någon sådan norm att certifiera mot. Seriös certifiering bygger dessutom på en formaliserad och kontrollerad process. I Sverige och de flesta andra länder ställs krav på att aktörer som ska certifiera mot en internationell eller nationell standard ska vara ackrediterad.
Våra kurser vänder sig mot alla de roller som finns i projekt. Beställaren är länken mellan verksamheten och projektet, därför kräver lyckade projekt kompetenta beställare och en engagerad styrgrupp. Det klargör behov och stöttar projektledaren. Beställaren är den som bär störst ansvar för att verksamheten ska få ut det förväntade resultat. Vi levererar många internutbildningar riktade mot beställare idag, men skulle önska att vi levererade ännu fler med tanke på hur viktig rollen är för lyckade projekt.

Här hittar du hela vårt utbud av utbildning i projektledning. Om du har bråttom och vill lära dig något redan idag kan du scrolla en bit längre ner på sidan. Där har vi samlat ett tjugotal artiklar om projektledning som innehåller föreläsningar, verktyg, mallar och tips för att lyckas med ditt projekt.
Projektledarens uppgift är, något förenklat, ”att få bra saker att hända”. För att åstadkomma detta krävs en kombination av projektmetodik, ledarskap och strategiskt kunnande.Våra kurser baseras på etablerade standarder och modeller. Samma standarder och modeller som våra lärare använder sig av då de själva leder projekt. De kan därför referera till hur de använt dessa i praktiken. Vår utgångspunkt är Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) utgiven av PMI, samt National Competence Baseline som utgör en referensram vid certifiering av projektledare enligt IPMA. Vi utgår dessutom från etablerade modeller och forskning inom grupputveckling och ledarskap exempelvis IMGD (PH.D. Susan Wheelan). Vi erbjuder marknadens bästa utbildning för dig som vill ha spetskompetens som projektledare. Vårt projektledarprogram mot IPMA-certifiering är unikt på marknaden och täcker samtliga kompetenskrav. 100% av alla kompetenselement. Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som krävs för att ditt projekt ska bli framgångsrikt. Sedan följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt projekt genom hela utbildningen. Är du i behov av verktyg, praktiska kunskaper och struktur inom projektledning? Då passar Praktisk Projektledarutbildning – Metodik (Planera Projekt) perfekt för dig! Vi erbjuder en praktisk projektledarutbildning som fokuserar på vad som krävs för att lyckas med sitt projekt – en genomarbetad och strukturerad planering. Du kommer att ta del av teori, verktyg och metoder för att effektivt planera och driva projekt samtidigt som du har koll på tidplaner och riskhantering. Vi går även igenom hur man följer upp och avslutar projekt enligt plan. Efter avslutad kurs kommer du ha en bättre förståelse för projektets roll och funktion inom organisationer, olika verktyg och tekniker som används för att öka projektets framgång samt betydelsen av kommunikation mellan, om och inom projektet samt hur tillämpning av projektledning går till.

Är projektledning svårt?
Att leda ett projekt på jobbet kan vara intressant och roligt, men också svårt. För att lyckas är det viktigt att få klart för sig vad som ska levereras – och att inse att projektledning i stor utsträckning handlar om att leda människor. – Projektledning är sprintergrenen inom ledarskap.
Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den inom de flesta branscher och projekt såsom IT-projekt, produktutveckling, tjänsteutveckling, organisationsutveckling, bygg etc.Den digitala modulen är en viktig del av utbildningen och innehåller teorin och grunderna i den metodik som används i projektsimulationen under workshopdagarna. För att kunna delta fullt ut i övningarna behöver du därför tillgodogöra dig innehållet i den digitala modulen på förhand.

Alla våra lärare är internationellt certifierade i projektledning. Som Certifierade Seniora Projektledare (IPMA B) har de alla haft ansvar för komplexa projekt i minst tre år de senaste åtta åren. Hos oss tränar du tillsammans med de bästa.Kursen omfattar erforderlig kompetens inför IPMA-certifiering nivå D. Om du vill gå vidare med en IPMA-certifiering, kontakta oss gärna så kan vi ordna en rabatt om 10% på certifieringen hos Svenskt Projektforum. Varför misslyckas så många projekt med alla hålla budget? Planeringsmissar och underskattning av projektets komplexitet kan du som projektledare komma till rätta med genom olika verktyg för att kartlägga risker/möjligheter. Men sanningen är att många projekt initieras trots att man vet att budgeten inte kommer att hålla – sedan står projektgruppen med utmaningen att leverera ett ohållbart projekt. Har din projektgrupp rätt förutsättningar för att lyckas med arbetet? Du får träning i samspelet med beställare, att ställa krav så att effektmål och syfte hjälper er att prioritera. Det behöver finnas en logisk kedja från nyttan ni skapar för kund/verksamheten och projektbeställningen till projektmål och aktiviteter.Verktygen du får i utbildningen för projektplanering fungerar också som teambuilding. Om ni planerar och kartlägger tillsammans känner alla ägandeskap och delaktighet i planen.

14 videogenomgångar av verktyg och viktiga moment: tillgängliga inför kursstart för att sätta begrepp, komma igång och slipa på viktiga moment och bädda inför två intensiva träningsdagar. Du har tillgång till materialet i tolv månader efter utbildning för att stötta när du behöver repetition eller ska förbereda workshopar med din projektgrupp och viktiga intressenter.Vi förbehåller oss rätten att avboka deltagare som inte genomfört den digitala modulen inför, i så fall får du gå utbildningen vid ett senare tillfälle i mån av plats.

Vad kostar en certifiering?
För att gå en ISO certifikat utbildning, kostar det mellan 5800kr – 13900kr och utbildningen pågår mellan 1-2 dagar. Priset beror på vilken typ av certifiering man söker efter på företaget. Söker du efter ett arbete inom området så kan du bli kvalitets och miljöansvarig.
Kursen praktisk projektledning bygger på ett genomgående case. Vi tillämpar en stor mängd verktyg, exempelvis; intressentkartläggning, riskanalys, WBS, tidplanering och uppföljning av nyttan.

Vad har en projektledare i lön?
Marknadslönen 2023 ligger mellan 38 000 och 60 000 kronor per månad.
Om styrgrupp, beställare och projektmedlemmar alla har en klar bild av vad ni ska leverera så minskar risken för missförstånd och ni kan fokusera på viktiga uppgifter. Tydliga mål ger dig också en bonus i ledarrollen: feedback, uppföljning och delegering ger mycket bättre resultat om de har uppbackning av tydliga mål.

Vår kurs i praktisk projektledning ger dig grunderna för att leda projekt. Projektmetodiken vi lär ut bygger på grundkraven för internationell certifiering (IPMA)

10 arbetsdagar innan den första utbildningsdagen. Om du bokar din plats senare än så behöver du vara säker på att du hinner genomföra den digitala modulen innan start. Genomförandetiden varierar så räkna med 8 timmar för att vara på den säkra sidan.
På samma sätt kan du kartlägga och kommunicera med dem som projektet är beroende av: leverantörer, kunder, andra avdelningar eller chefer som ni behöver låna resurser av.Med tydliga mål som grund kan du se till att få en start som ger energi till projektet. Särskilt om du delar personalresurser med verksamheten kan uppgifterna kopplade till projektet bli ett meningsfullt och välkommet avbrott om du gör det till en gemensam mission.

Som kund hos Astrakan har du 10% rabatt på certifieringar hos Svenskt Projektforum. Praktisk projektledning ger metodkompetens för certifiering på D nivå. Om du vill certifiera dig på högre nivå rekommenderar vi vårt projektledarprogram mot B och C certifiering som är det enda heltäckande på marknaden.Praktisk projektledning vänder sig till dig som antingen är ny som projektledare eller du som har jobbat ett tag men känner att du saknar verktyg och metoder. Du får lära dig en effektiv metod för att leda projekt från start till slut. Kommunikationen kring projekt kan vara komplex. Vi ger dig verktyg för att förenkla den, med hjälp intressantanalys och -hantering kan du se till att de som berörs av projektet får nödvändig information och möjlighet att påverka. Ingen vill ha ett misslyckas projekt på sitt CV. Framförallt vill du inte uppleva stressen av att leda ett projekt där resurserna för att kunna lyckas saknas. Då behöver du som projektledare känna dig tillräckligt trygg i din roll för att kunna ta en tuff diskussion med din beställare: kan ni ändra scopet för projektet? Vad kan prioriteras bort? Eller kan resurser skjutas till för att möjliggöra ett lyckat genomförande?We want to be transparent about the data we and our partners collect and how we use it, so you can best exercise control over your personal data. For more information, please see our Privacy Policy.

En onlineutbildning i projektledarutbildning där du får lära dig hur du startar upp, planerar, genomför och följer upp projekt. Kursen innehåller också avsnitt om ledarskap och kommunikation. Kursen utgår ifrån traditionella sätt att genomföra projekt, men förklarar också principerna med sk agila projekt. En modern och varierad e-learning med många inslag av reflektion och interaktion.
We use the following essential and non-essential cookies to better improve your overall web browsing experience. Our partners use cookies and other mechanisms to connect you with your social networks and tailor advertising to better match your interests.

I kursportalen har du under hela kursperioden tillgång till ett praktiskt dokumentstöd, med över 50 olika mallar som du kan använda för dina projekt både under och efter din kursperiod. Kurserna ger teorin, dokumentstödet ger praktiken!
Den h\u00e4r webbplatsen anv\u00e4nder cookies f\u00f6r att f\u00f6rb\u00e4ttra anv\u00e4ndarupplevelsen. Vi hanterar personuppgifter enligt v\u00e5rt personuppgiftspolicy.We use this information to improve the performance and experience of our site visitors. This includes improving search results, showing more relevant content and promotional materials, better communication, and improved site performance.

Vårt utbud av e-learning består av en huvudkurs (H) för rollerna projektledare, chef & beställare och projektdeltagare. Huvudkursen kan sedan kompletteras med olika fördjupningskurser. Se tabell för rekommenderade kurser per roll.
Det här är vår huvudkurs för projektledare och vår mest beställda onlineutbildning. En modern projektledarutbildning som ger kunskaper i projekt från start till mål.You can make your choices by allowing categories of cookies by using the respective activation switches. Essential cookies cannot be rejected as without them certain core website functionalities would not work. Alfalaval – Assa Abloy – Axess Logistics – Bollnäs kommun – Bonnierförlagen – Casino Cosmopol AB – Columbus Sweden AB – Coor Service Management AB – Danderyds Sjukhus AB – Elektroskandia – Eskilstuna kommun – Fibromyalgiförbundet – Folkhälsomyndigheten – Gekås Ullared – Historiska museet – Hyresgästföreningen – Höörs kommun – Intrum Sverige AB – ISS Facility Services AB – KONE AB – Kramfors kommun – Kronfågel AB – Lantmännen – Loxia Group – Lunds kommun – Malmö stad – Menigo foodservice AB – NIBE AB – Norrköpings kommun – Norrlandsoperan – Oatly AB – OKQ8 AB – Primepower – Regeringskansliet – Region Jönköpings län – Region Kalmar län – Region Skåne – Rollerboys Måleri – Securitas Sverige AB – Sirius International – Solna stad – Sparbanken Syd – Staffanstorps kommun – Studiefrämjandet Sörmland – Sveriges a-kassor – Sveriges BostadsrättsCentrum – Tekniska museet – Telia Sverige AB – Tjörns kommun – Trygghetsrådet – Trygghetsstiftelsen – Tunstall Nordic – Umeå Energi AB – Vellinge kommun – Volvo Car Corporation – VVS-huset Malmö – Våningen Fastighetsförmedling – Älvkarleby kommun – Österåkers kommun – med flera Men det finns fallgropar och många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga. Kursen behandlar därför hela projektflödet från idé till nyttjande med särskild vikt lagd på förberedelserna.Att arbeta i projektform är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler.

På grund av driftunderhåll kan det idag, torsdag 6 maj, mellan kl 09.00-10.00 vara svårt att komma fram till oss per telefon. Varmt välkommen att ställa din fråga i chatten, eller ringa tillbaka till oss senare.
Genom att klicka ’Fortsätt’ nedan och surfa vidare på lexicon.se och använda våra tjänster godkänner du att vi samlar in data om dina besök som vi använder för bland annat riktad marknadsföring. Du kan neka till cookie-användning i dina webbplatsinställningar vilket dock kan innebära att vissa delar av hemsidan fungerar sämre. I vår policy kan du läsa mer om vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad den används till. Läs mer Lexicon har en diplomering av projektledare i tre steg. Du måste ha gått denna kurs samt de båda ovannämnda kurser (valfri ordning) och därefter klara ett skriftligt prov (60% ska vara rätt besvarat). Utbildningen är IPMA-registrerad och förbereder dig för Svenskt Projektforums IPMA-certifiering. Det är ett bra val om du är intresserad av möjligheten att ta steget vidare och validera din kompetens som ett intyg för dig själv och andra. Genom en certifiering får du som projektledare, programledare och portföljledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer av projekt.Att vara projektledare skiljer sig från att vara linjechef så till vida att du som projektledare inte har personalansvar för medarbetarna i projektet. Detta personalansvar ligger alltid hos linjecheferna. Du har heller ingen rätt att ”kräva” vilka medarbetare du vill ska vara med i ditt projekt utan du ”får de resurser som linjecheferna (resursägarna) ger dig”. Det behövs speciella kompetenser för att hantera både medarbetarna och linjecheferna.

Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som arbetar eller ska börja arbeta som projektledare. Det är mycket viktigt att kunna planera och följa upp ett projekt (se Praktisk Projektledning – Att planera) men det är minst lika viktigt att förstå hur olika människor agerar och reagerar när de arbetar i ett projekt.
Om du vill förstå de teoretiska grunderna i hur det är att leda människor i projekt så har du alla förutsättningar att få dig detta till livs. Genom såväl teoretiska
som praktiska inslag i utbildningen kommer du att få testa på olika teorier inom ledarskap.Efter att du gått denna utbildning har du förutsättningarna för att förstå vikten av att arbeta i team och förstå hur en grupp (projektgrupp) utvecklas under arbetets gång. Du kommer att få flera olika ledarskapsteorier beskrivna och kommer att få testa flera av dessa teorier. Genom de olika övningarna, såväl individuella övningar som gruppövningar, kommer du ha lättare att se vad som kan behöva göras i ett projekt för att det ska fungera ännu bättre.

Att satsa på att bli PMP-certifierad kan vara vägen till nya arbetsuppgifter eller karriärvägar då behovet av projektledare hela tiden ökar. Men även kraven på projektledare ökar också i USA är det ofta ett villkor i upphandlingar att ett projekt ska ha certifierade projektledare. Vi går troligtvis mot samma utveckling i Sverige. I kampen om att få genomföra ett projekt kan det vara avgörande att kunna erbjuda en certifierad projektledare med en koppling till ett nätverk av kompetens inom projektledning.PMP-tentamen innehåller 200 flervalsfrågor och du har fyra timmar på dig att svara på frågorna. Det är bara 175 av dessa som räknas, resterade 25 kommer slumpmässigt finnas utplacerade i testet. De finns med som bedömning om de kan användas som riktigt frågor i kommande test. Kravet för godkänt i PMP-tentamen är 106 rätt, vilket är 61 %. Tentan testar kunskap, tillämpning och analytisk förmåga och många frågor är situationsanpassade. Idag finns cirka 300 000 certifierade personer världen över, varav 1 600 i Sverige. Att certifiera dig i enlighet med PMI’s standard innebär att du som projektledare får ett kvitto på din höga kompetens. Med en PMP-certifiering visar du att dina kunder kan lita på dig och din expertis, och att du klarar den stora utmaningen som det innebär att arbeta som projektledare. PMI-certifieringar är välkända och högt ansedda över hela världen vilket gör att dina kunder direkt får en positiv bild av dig, oavsett var i världen de kommer ifrån.

PMI, Project Management Institute, är världens största professionella icke vinstdrivande organisation för projektledaryrket. PMI har funnits sedan 1969 och erbjuder certifieringar i syfte att öka projektledares kompetens och stärka yrkesrollen. Genom PMI kan du som projektledare erhålla ett flertal olika certifieringar, inklusive en av de vanligaste, PMP, som står för Project Management Professional.
En fråga som jag ofta får gäller roller och kompetenscertifiering inom området kvalitet och förbättringsarbete. När man ser sig omkring i djungeln av utbildningar som finns att tillgå inom kvalitetsområdet, finner man en hel del utbildningar som utlovar fina certifieringar. Man kan bli certifierad Green, Black och Master Black Belt enligt Six Sigma, man kan bli certifierad inom Lean, man kan bli certifierad som intern kvalitetsrevisor, man kan bli certifierad inom massa olika processrelaterade metoder, man kan bli certifierad som coach och förändringsledare enligt olika modeller, etc. Vad innebär egentligen allt detta och hur ska man ställa sig till alla dessa fina ”titlar” som utlovas? Jag tänkte här ägna en lite stund åt att försöka ge en inblick och förtydliga detta område lite, eftersom jag anser att det är av stor vikt att ni som jobbar med kvalitetsfrågor inte låter er luras av de fällor som finns i detta ”certifieringsträsk”…ARBETSMARKNAD Arbetsområdena inom IT är många. Några exempel är datasäkerhet, systemutveckling, programmering, webbdesign, multimedia och datorspelskonstruktion. Bra och effektiva IT-lösningar är en viktig framgångsfaktor hos både företag och organisationer. IT-kunskap behövs därmed inom alla branscher där datorsystem används, underhålls och utvecklas. Framtidsutsikterna inom IT-området är mycket goda.

Data och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som täcker alla områden där datorer och informationsteknik används av människor, företag och organisationer. Datavetenskap är den tekniska delen av ämnet som ger kunskap om datorer, programmering, datakommunikation, databaser och business intelligence. Systemvetenskap handlar om samspelet mellan IT, människor och organisationer. Det omfattar även modeller och verktyg för att analysera och utforma system samt kunskap om projektledning.
Inom Data och IT finns stora möjligheter att hitta ett yrke som passar dig, oavsett om du vill utveckla och designa spel eller stora affärssystem, om du brinner för att programmera eller drömmer om att skapa den perfekta interaktionen mellan dator och människa.Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning. Kursen kan läsas i … Vill du utveckla framtidens informationsteknik (IT) och lära dig det senaste inom datorer och mobiltelefoner? Inom intresseområdet Data och IT är programmering en viktig del, men det handlar om mycket mer än så. Detta är ett tvärvetenskapligt intr… Vill du vara med där framtidens informationsteknik (IT) utvecklas och lära dig den senaste tekniken inom datorer och mobiltelefoner? Är du också intresserad av hur människor effektivt kan använda ny teknik är data och systemvetenskap något för dig.Vill du utveckla framtidens informationsteknik (IT) och lära dig det senaste inom datorer och mobiltelefoner? Inom intresseområdet Data och IT är programmering en viktig del, men det handlar om mycket mer än så. Detta är ett tvärvetenskapligt intresseområde som även rör samspelet mellan människor, datorer och organisationer.

Vad tjänar en projektledare i Stockholm?
Marknadslönen 2023 ligger mellan 38 000 och 60 000 kronor per månad.
Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning. Kursen kan läsas i valfri takt.

Du behöver inte kunna programmera eller ha tekniska förkunskaper om datorer när du börjar studera hos oss, det lär du dig under utbildningen. Oavsett vilken bakgrund du har från gymnasiet, till exempel inom samhällsvetenskap, ekonomi eller naturvetenskap, har vi en IT-utbildning som passar dig.
Du måste snabbt etablera dig i ledarrollen och under tidpress leverera resultat. Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera. Du behöver kraftfulla redskap och tydliga ledstänger för att hantera denna ledarutmaning, på ett positivt sätt i olika situationer.Avbokning och eventuella ändringar bör omgående meddelas oss. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursens start debiteras hela kursavgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person inom samma företag eller organisation, vilket i så fall ska meddelas oss. Om avbokning av internatkurs sker nära utbildningens start kan även hotellet debitera kostnader. Detta sker i så fall enligt respektive konferensanläggnings egna regler.

Företagsinterna Kurser är ett utökat sortiment som vi genomför exklusivt hos er. Har ni behov av att utbilda många personer kan vi naturligtvis genomföra alla våra kurser som företagsinterna kurser eller online.

Vi delar in olika arbeten av engångskaraktär i tre olika kategorier: Uppgifter, Uppdrag och Projekt. Syftet är att få till en bra balans mellan styrning och enkelhet.
Vi strävar efter att alla deltagare skall vara nöjda med kursens genomförande. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuder vi plats på samma utbildning vid ett senare tillfälle.

Vi bekräftar din plats omgående via e-post eller brev. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och föreslår ett annat kurstillfälle. Deltagarna bereds plats i den ordning anmälan kommer in. Vi rekommenderar dig att vara ute i så god tid som möjligt.
Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter – blir allt fler, inte färre.Alla kurser genomförs som dagkurser under normal arbetstid. Eventuell logi ordnas och betalas av deltagaren själv. I priset för dagkurs ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Dokumentation i form av pärmar/böcker/kompendier ingår i avgiften. Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av utbildningstiden. Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla innehållet i kursen för att på bästa sätt möta kundernas förväntningar. Det innebär att utbildningsprogrammet kan avvika från kurskatalogens beskrivning på vissa punkter.
PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional, PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, the PMI logo, the PMP logo and PMI Talent Triangle are marks of the Project Management Institute, Inc.

Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Vi berör såväl Agila arbetssätt som mer traditionella metoder. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten ligger på enkla och flexibla verktyg som kan användas direkt i arbetet. Vi går igenom hela projektflödet från idé till nyttjande och lägger särskild vikt vid förberedelserna.Vi ansvarar ej för de fall då genomförandet av utbildningen hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Vid ombokning senare än 15 dagar före utbildningens start finns möjlighet att gå samma kurs vid ett senare tillfälle, dock skall den ursprungliga fakturan vara betald. Om en kurs inte samlar tillräckligt med deltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in den och vi återbetalar i så fall kursavgiften.
Detta är projektledningskursen för dig som vill utveckla dig i rollen som projektledare och projektmedarbetare. Utbildningen är praktiskt inriktad och ger dig träning och kunskap för att leda framgångsrika projekt. Kursen ger dig konkreta verktyg och mallar som du kan använda direkt i dina kommande projekt. Kursen ger även värdefulla insikter för projektbeställare och styrgrupp. Du kan medverka i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på Distans.I denna projektledningskurs så kan du få ett aktivt stöd för att komma igång när du är tillbaka på arbetet. Genom att beställa tillvalet Digital tillämpningsdel så får du under 6 månader fördjupning, repetition och praktiska uppgifter att testa och implementera dina nya kunskaper. Du har under hela perioden även oss tillgängliga att ställa frågor till och du styr takten själv.

Vem passar som projektledare?
För att jobba som projektledare måste man i allmänhet ha både utbildning och erfarenhet inom det område man vill arbeta, oavsett om det är marknadsföring, reklam, IT, teknik, media, offentlig förvaltning eller något annat. Man kan sedan bygga på med en projektledarutbildning.
Rollen som projektledare är ett utmanande uppdrag. Du ska få rätt saker gjorda, i rätt tid och till rätt kostnad. Därför behöver du för en effektiv projektledning, utbildning, kunskap och insikt i projektets möjligheter, utmaningar och verktyg. Hur når vi projektets mål och att det blir klart i tid? Hur hanterar jag projektets intressenter? Hur får jag mina medarbetare att prestera på högsta nivå? Din förmåga att leda dig själv, dina medarbetare och ditt projekt blir avgörande för din framgång.Utbildningen Praktisk projektledning inleds med en uppstartsdel som du genomför i vår lärplattform Academic House Learn. Denna har du möjlighet att påbörja direkt vid din bokning. Uppstartsdelen hjälper dig att få praktisk nytta av din utbildning när du är tillbaka på ditt arbete.

Efter kursen i projektledning får du även medverka i en extra halvdags kurs där du själv väljer när och vad du vill gå. Läs mer här om förberedelse och uppföljning av din projektledningskurs.
Utbildningar | Ledarskapsutbildning | Projektledarutbildning | Kommunikationsutbildning | Chefsutbildning | Säljutbildning | Presentationsteknik | TipsbrevetUnder projektledningskursens två kursdagar fokuserar vi sedan på praktiska tips och arbetsmetoder. Vi går igenom projektets egenskaper, roller och ger dig verktyg som är viktiga för dig som projektledare. Kursen ger dig som vill utveckla din projektledning utbildning och verktyg i projektstyrning och metoder för att lyckas.

Efter kursen Praktisk projektledning har du en god grund att stå på i din roll som projektledare. Du kommer att ha effektiva verktyg för att driva både små och stora projekt. Utbildningen ger dig som vill utveckla din projektledning utbildning och nycklar för att planera, driva och följa upp dina projekt på ett säkert och effektivt sätt. Projektledningskursen vänder sig till dig som arbetar som projektledare, blivande projektledare, projektmedarbetare, beställare, chef, annan ledare eller i annan roll vill få en bättre förståelse för projektledning och projektets fördelar och möjligheter. Ibland kan det där som lät så bra på en utbildning vara en utmaning att få till i vardagen. Det finns inte tid just nu, du har ingen lämplig person att bolla tankarna med eller så var frågan kanske mer komplex än vad det såg ut som från början. Det finns projektledarutbildningar som innehåller projektmetodik och ledarskap inom Yrkeshögskolan. Inom vissa utbildningar kan du kombinera fackkunskaper med utbildning i projektledning. Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Men viktigast av allt är att projektledarens roll att leda människor. Projektledarens uppgifter innebär bland annat att ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om något går snett. En projektledare planerar, leder och styr projekt. Projektledaren ska skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande. Som projektledare samordnar du de olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i projektet.

Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, exempelvis ingenjörer, it-konsulter, inköpare och ekonomer. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar. Framtidsutveckling hjälper skolor, företag, myndigheter och organisationer att kommunicera information om utbildnings- och yrkesval gentemot unga människor. Detta görs via våra tidningar, webbplatser och personliga möten. Oavsett om du arbetar tillfälligt eller permanent som projektledare bör du ha en yrkesutbildning och/eller erfarenhet som grund inom det område man vill arbeta, till exempel reklam, teknik, IT, media, pedagogik, och sedan bygga på med en projektledarutbildning.

Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med. I vissa fall är det mer lämpligt att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med nya perspektiv.
Det finns olika projektmetodiker som en projektledare bör känna till och arbeta efter. En projektledare har också till uppgift att engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité.WorldSkills Sweden och Framtid.se har ett samarbete för att gemensamt lyfta gymnasiets yrkesutbildningar och de yrken som dessa utbildningar leder till.

Projektledare på kommunikationsbyråer har ofta utbildning i exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap, eller teknik, kombinerat med studier i marknadsföring eller reklam. I vissa utbildningar kombineras fackkunskap med projektledning, till exempel programmet IT, projektledning och affärssystem, som ges på distans av Karlstads universitet, där det också finns ett magisterprogram i projektledning. Uppsala universitet erbjuder ett kandidatprogram i Speldesign och projektledning.
Som projektledare har du ansvar för att ett projekt genomförs i tid och till den kostnad som är budgeterad. Du leder och motiverar arbetsgruppen som ofta består av personer med olika kompetenser, till exempel tekniker, dataexperter, analytiker och ekonomer. Projektledarens roll skiljer sig åt beroende på bransch och företag. På en kommunikationsbyrå har projektledaren helhetsansvar för reklamprojekten, vilket innebär att de samordnar arbetet i projektgruppen, håller kundkontakt och ser till att kommunikationsmålen blir uppfyllda.

Hur mycket tjänar man som projektledare?
Marknadslönen 2023 ligger mellan 38 000 och 60 000 kronor per månad.
Det finns många olika typer av projektledarutbildningar på såväl universitetsnivå som på yrkeshögskolor och fristående skolor. Utbildningarna kan vara hela program eller kortare kurser.Projektledare på en kommunikationsbyrå jobbar för det mesta i en projektgrupp tillsammans med en planner, en art director, projektadministratörer och copywriters. Projektledaren har ett helhetsansvar för ett reklamprojekt, samordnar arbetet i projektgruppen och ser till att kommunikationen fungerar mellan de olika personerna i arbetsgruppen och med kunden.

Vilken är den bästa Projektledarutbildningen?
Den bästa projektledarutbildningen för dig som är ny i rollen eller självlärd är praktisk projektledning. Utbildningen ger dig den metodik som krävs för att leda ett projekt från planering till avslut. Du får teorin digitalt och får sedan arbeta dig igenom en simulation av ett helt projekt på plats hos oss.
Projektledare ansvarar för projektet och för det mesta jobbar man i en projektgrupp bestående av personer med olika kompetenser. Projektledarens arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på bransch och företag men man är alltid den sammanhållande länken som driver projektet och leder arbetet i projektgruppen. Det är också projektledarens uppgift att se till att kostnaderna ligger inom budgeten och att arbetet blir färdigt i tid. Projektledaren måste också kunna engagera och stödja medarbetarna.För att jobba som projektledare måste man i allmänhet ha både utbildning och erfarenhet inom det område man vill arbeta, oavsett om det är marknadsföring, reklam, IT, teknik, media, offentlig förvaltning eller något annat. Man kan sedan bygga på med en projektledarutbildning.

Det finns många olika typer av utbildningar, på universitetsnivå, yrkeshögskolor och fristående skolor. Utbildningarna kan vara hela program eller kortare kurser. I takt med den digitala utvecklingen, finns allt fler utbildningar med fokus på projektledning i digitala miljöer.
Projekt är uppdrag som är avgränsade i tid och har en egen budget. Det är ett sätt att arbeta som passar för tidsbestämda uppdrag med specifika mål där man behöver kraftsamla resurser.

Vissa högskolor och universitet har program som är speciellt inriktade på marknadsföring och projektledning, som Institutionen för reklam och PR som är en del av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. De erbjuder utbildningen Grafiska projektledarprogrammet.

För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem alternativ) och klicka därefter på Jämför i det röda fältet längst ner. Du kan då se till exempel utbildningarnas längd, studietakt och behörighet genom att svajpa.

För att jämföra utbildningar klickar du på Lägg till (max fem alternativ) och klickar därefter på Jämför i det röda fältet längst ner på sidan. Då ser du utbildningarna bredvid varandra och kan jämföra till exempel längd, studietakt och behörighet.

Vad är PMP certifiering?
Project Management Professional – PMP PMI har funnits sedan 1969 och erbjuder certifieringar i syfte att öka projektledares kompetens och stärka yrkesrollen. Genom PMI kan du som projektledare erhålla ett flertal olika certifieringar, inklusive en av de vanligaste, PMP, som står för Project Management Professional.
För att gå en ISO certifikat utbildning, kostar det mellan 5800kr – 13900kr och utbildningen pågår mellan 1-2 dagar. Priset beror på vilken typ av certifiering man söker efter på företaget.

Efter en avklarad ISO certifiering inom miljö har du lärt dig hur man bygger ett effektivt kvalitet samt miljöledningssystem. Det tillkommer även en hel del fördelar och lärdomar med en ISO certifiering för företag och några av dessa har vi listat för dig nedan:
Behöver ni hjälp med en ISO Certifiering? Fyll i formuläret så hjälper vi er att komma i kontakt med professionella företag för en ISO Certifiering utifrån ert behov och bransch. Vi samarbetar med företag som hjälper till med ISO Certifieringar i hela Sverige.I en ISO 14001 certifiering så lär man sig grunderna inom kvalitets och miljöledning. I utbildningen finns det även en tydlig strategi som skapar ett väl fungerande ledningssystem genom att ledningen stöttar kvalitets och miljöarbetet. Några lärdomar från certifieringen är även:

Det är mycket viktigt att dessutom kunna använda interna revisioner som ett effektivt verktyg i organisationen. Kurserna hjälper till att förbättra planering och genomförande av interna revisioner. Interna revisorer ska driva ledningssystemet och arbeta framåt med livsmedelssäkerhet. Dessa vänder sig främst till dig som är kvalitet och miljöansvarig. Kurserna är oftast företagsanpassade och levereras vid behov.
ISO står för Internationella standardiseringsorganisationen. Det är ett internationellt standardiseringsorgan vars syfte är industriell samt kommersiell standardisering. Organisationen är väldigt omfattande och har dessutom ett stort inflytande på dagens företag. ISO certifiering innebär att ett företag är certifierat inom industriell eller kommersiell standardisering. Företaget anses då med en bekräftad legitimation hålla en viss nivå samt standard. För att fortsätta hålla en hög nivå behöver man säkerställa att medarbetarna har en god hälsa. Det kan man göra genom en Psykosocial arbetsmiljöutbildning.Via länken internrevision utbildning kan ni ta del av olika utbildningar inom revision och även ta del av värdefull information om varför internrevision är så viktigt.En ISO certifiering medför flera positiva följder för företag som vill arbeta effektivt, inkludera alla medarbetare samt vill vara konkurrenskraftiga på marknaden. Är miljö i stort fokus för er kan ni läsa mer om hur ni går tillväga för en miljöcertifiering kurs. Det är även extra viktigt att man har ett coachande ledarskap för att företaget ska fortsätta utvecklas. Det är även en stor fördel för företag att besitta rätt kompetens inom arbetsmiljö, vilket man får genom en arbetsmiljökurs.Brinner du för en hållbar framtid? Är du intresserad av att jobba med miljö och hållbarhetsfrågor? Idag förväntas företag att vara socialt, ekonomiskt och klimatmässigt ansvarstagande. En hållbarhetsutbildning ger dig en djupare förståelse inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Vad ska man plugga för att bli projektledare?
Oavsett om du arbetar tillfälligt eller permanent som projektledare bör du ha en yrkesutbildning och/eller erfarenhet som grund inom det område man vill arbeta, till exempel reklam, teknik, IT, media, pedagogik, och sedan bygga på med en projektledarutbildning.
De olika utbildningsanordnare har dessutom annorlunda upplägg på sina utbildningar. Mestadels innehåller utbildningen moment som introduktion, bakgrund, översikt av centrala begrepp samt metoder för verifiering och validering. Utbildningen omfattar även ledarskap och riskhantering samt genomgång av certifieringsprocessen. Beroende på vilken utbildningsanordnare du väljer så kommer utbildningen att skilja sig åt något men det grundläggande innehållet är detsamma .Söker du efter ett arbete inom området så kan du bli kvalitets och miljöansvarig. Lönen för arbetet varierar mellan 38 000kr – 56 000 kr i månaden beroende på erfarenhet enligt unionen.se.Ska ni ta steget att genomgå en ISO Certifiering? För att bli certifierade måste ni som företag ha ett implementera ledningssystem och uppfylla de krav som behövs för den aktuella standarden. Vi har samlat Sveriges främsta utbildare och företag som både hjälper er inför och genom er certifiering. En utbildning i ISO Certifiering kostar från 3900 kr och kan genomföras via e-learning, i kurslokaler eller anpassas helt efter dig eller ditt företags behov. Priser för en ISO Certifiering varierar mellan upplägg ni har behov av.

På studier.se har vi även samlat flera olika utbildningar för dig som vill ha en ledarroll. Välj mellan en ledarskapsutbildning eller andra ledarroller för dig som är ny i chefsrollen.
AI och robotar är bra ibland. För bästa matchning granskas alla förfrågningar av riktiga människor. Låt mig och mina duktiga kollegor hjälpa dig med rätt utbildning för dina behov.För att gå en ISO certifiering kurs, krävs det att företaget undergår en ISO certifiering. Certifieringsrevisionen innebär att företagets ledningssystem stämmer överens med standardiseringskraven som företaget har valt. De som utför och tilldelar certifieringsrevisionen är ett av Sveriges runt 10 stycken olika certifieringsorgan. Efter en ISO certifiering utbildning krävs regelbundna kontroller för att säkerställa att företaget lever upp till en viss standard samt att utveckling och framsteg sker löpande inom företaget. Detta kan även säkerställas genom kurser i hållbar utveckling.Under kursen kommer du att få arbeta med ett projekt från idé till avslut, och genom diskussioner och övningar tillsammans med de övriga deltagarna få en praktisk känsla för hur projekt drivs på ett professionellt sätt. Två dagar som gör dig till en strukturerad och effektiv projektledare.Utbildningen Praktisk Projektledning riktar sig till alla som idag leder projekt eller kommer att leda projekt. Kursen är inte branschspecifik utan lämpar sig för anställda i konsultbolag, kommuner, landsting, industrin, entreprenadföretag med flera.

Detta var den bästa kursen på länge. Professionell kursledare med lång erfarenhet. Upplägg, innehåll och genomförande var i toppklass. Kan varmt rekommendera att gå den.
Efter kursen kan du använda kursmaterialet till dina egna projekt. Det är praktiskt framtaget och enkelt att sätta in sina egna parametrar att arbeta efter.En man intagen vid Migrationsverkets förvar i Flen fritogs på söndagskvällen av maskerade personer, rapporterar SVT. Fritagningen skedde i samband med att mannen besökte akutmottagningen på sjukhuset i Katrineholm.Löneskillnaden mellan kvinnor och män var förra året 9,9 procent, vilket är oförändrat jämfört med året innan, visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. ”2019 bröts utvecklingen av minskade löneskillnader mellan kvinnor och män”, konstaterar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande.Hot och trakasserier är vardag för länsstyrelsernas djurskyddskontrollanter. På Länsstyrelsen i Västra Götalands län rapporteras ständigt nya incidenter. Men när en av länets fårfarmar får besök hittas inga brister i djurhållningen – bara gulliga små lamm.

Similar Posts