| |

Pris På Vindkraftverk

För att få reda på om du har rätt vindförhållanden på just din tomt bör du börja med att läsa den här kartläggningen av vindförhållanden i Sverige och sedan även rådfråga med den leverantör av vindkraftverket du valt. De vet ofta vad som krävs för att vindkraften ska kunna vara ett realistiskt och effektivt alternativ för ditt läge.Allra bäst funkar vindkraft på tomten om man kommer högt upp med snurran, runt 20 meter upp. Är detta möjligt på din tomt och du får tillstånd (bygglov) för bygget av kommun och/eller grannar kan vindkraft definitivt vara ett bra val för dig.

Olika trender för vilka energiformer vi utnyttjar i svenska hushåll kommer och går, men något som många menar är en tydlig trend som kommer hålla i sig länge är att svenskarna vill ta mer ansvar för sin egen energiförsörjning. Ett eget vindkraftverk på tomten är numer ett realistiskt alternativ för detta Byggmentor tittar närmare på vindkraft för privat bruk, ett miljövänligt energialternativ som numer är gångbart för privatpersoner.
Hur mycket det blåser runt ditt vindkraftverk och hur mycket vind ditt vindkraftverk kan fånga upp har stor påverkan på hur mycket kraft du får ut. Enkelt uträknat kan man säga att om vindstyrkan fördubblas kommer ditt vindkraftverk att leverera åtta gånger mer energi.Normal kostnad för att installera småskaligt vindkraftverk för privat bruk ligger någonstans mellan 25 000 och 60 000 kr. Men det viktiga är som sagt att inte stirra sig blind på priset du betalar en gång utan hur mycket du kan sänka dina kostnader per år.

Hur mycket kostar det att bygga 20 vindkraftverk?
Ett landbaserat vindkraftverk, med en effekt på 6,5 megawatt, som är omkring 240 meter högt beräknas kosta 75 miljoner kronor att bygga.
När du kontaktar olika företag kan du också matcha deras offerter mot varandra och välja den entreprenör som känns bäst för både magkänsla och plånbok. Glöm inte att ta in referenser och kontrollera dessa för att höra från andra som skaffat vindkraft för privat bruk.För att vindkraften ska kunna anslutas till det vanliga elnätet måste det företag som äger ditt elnät godkänna anslutningen. Kontakta därför alltid ditt elnätsföretag och hör efter vilka regler och krav de har. Självklart ska allt elarbete skötas av en elektriker, både av säkerhetsskäl och för att eventuell försäkring ska gälla om något går snett.

Vindkraftverk för privat bruk är fortfarande ingen jättemarknad och det gäller därför att vara mycket noggrann när du undersöker om vindkraft är något för dig. Tumregeln är att alltid kontakta flera olika leverantörer och låta dessa besöka dig och undersöka vilken lösning som kan passa för dig. Vindkraftverksleverantörer kan också räkna ut vad din möjliga energibesparing kan bli per år med hjälp av vindkraft.
Det hörs tydligt på namnet vad som krävs för att vindkraft ska kunna vara ett alternativ för energiförsörjningen för ditt hus – vind! Det ska blåsa tillräckligt mycket helt enkelt.

Vad kostar ett privat vindkraftverk?
Vad kostar det med eget vindkraftverk? Det är svårt att säga ett exakt pris men för själva vindkraftverket kan du räkna med att behöva lägga allt från 15 000 kr upp till ungefär 60 000 kr, beroende på hur stort vindkraftverk du vill ha.
Att installera en egen vindkraftsanläggning kan kosta en del som engångsinvestering men å andra sidan kan du spara pengar på längre sikt. Exakt vad det kostar är svårt att säga eftersom priset varierar beroende på typ av vindkraftverk och hur kraftfullt det ska vara.Har du egen erfarenhet av vindkraft för eget bruk? Eller har du frågor om vindkraft du inte fått svar på i artikeln? Dela med dig i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum för alternativ energi. Hur mycket ett litet vindkraftverk för privat bruk klarar av att leverera varierar mycket beroende på modell och vindförhållanden, men enligt Energimyndigheten är 3000 kWh per år vid en genomsnittlig vindhastighet på 7 m/s ett bra riktmärke. Det du bör räkna på är återbetalningstiden för ditt vindkraftverk. Om du köper ett vindkraftverk på 2 kW kan du med rätt förutsättningar nästan halvera den årliga elförbrukningen för den genomsnittliga svenska villan. Skulle du sänka din elkostnad med 8 000 kr om året och investeringen gick på 80 000 kr betyder det alltså att ditt vindkraftverk har återbetalat sig på tio år. Ett vindkraftverk på tomten fungerar vanligtvis genom en rotor på en horisontell axel. Principen för hur elen skapas är dock enkel och densamma oavsett om man tittar på stora vindkraftverk eller småskalig vindkraft för hushåll – vinden skapar en tryckskillnad som driver en turbinaxel. Turbinen driver sedan i sin tur en generator som alstrar elektricitet. Ett landbaserat vindkraftverk, med en effekt på 6,5 megawatt, som är omkring 240 meter högt beräknas kosta 75 miljoner kronor att bygga. Havsbaserad vindkraft som är ännu högre, och producerar mer, är dyrare att bygga.

Ett sätt att tillfredsställa vårt ökande behov av elektricitet är genom de hett omdiskuterade vindkraftverken. Men hur mycket kostar de att bygga, driva, och behöver vi dem egentligen? Dessa frågor, och fler, har Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor på Svensk Vindenergi, svarat på.
Elanvändningen förväntas fördubblas inom 20-25 år, till cirka 310 TWh år 2045. Inget enskilt kraftslag kommer att kunna byggas ut tillräckligt mycket för att ensamt klara att möta en dubblerad elanvändning.Det beror på att vindkraftverken har blivit större och producerar mer el. Ett vindkraftverk som byggs i dag producerar fem gånger så mycket el som ett som byggdes 2010. Av de 454 verken som inte fick tillstånd under år 2021 stoppades 170 verk av det kommunala vetot innan miljöprövningen kunde fullföljas. Av de 284 verk som kom vidare till miljöprövningen stoppades 139 verk av rennäring och 67 verk av artskydd/naturvård. För att möta det ökade elbehovet behöver det enligt Svensk Vindenergi installeras cirka 280 nya vindkraftverk om året. Under 2020 beviljades 64 vindkraftverk. Sveriges elproduktion 2021 var 166 TWh enligt Energimyndighetens årsstatistik, varav kärnkraften stod för 31 procent eller 51,0 TWh. Under samma år producerade Forsmarks kärnkraftverk 25,5 terawattimmar, TWh till det svenska elnätet. (Forsmark 1 producerade 7,9 TWh, Forsmark 2: 8,6 TWh och Forsmark 3: 9,0 TWh.) 2021 beviljades 130 vindkraftverk medan 454 verk inte fick slutligt tillstånd. Andelen landbaserade vindkraftverk som beviljades tillstånd var under samma år 22 procent.

Vid utgången av år 2021 fanns 4 812 vindkraftverk i Sverige. I Svensk Vindenergis senaste prognos beräknas att det i slutet av år 2024 kommer att finnas 5 883 vindkraftverk i Sverige.När det gäller havsbaserad vindkraft så har 7 ansökningar med tillsammans 897 vindkraftverk avgjorts under perioden 2014-2020. 1 ansökan med 50 vindkraftverk fick tillstånd. Utöver detta finns 10 ansökningar med tillsammans cirka 850 vindkraftverk som ännu inte avgjorts.

Kostnaden för att producera elektricitet från vindkraftverk har sjunkit ganska dramatiskt det senaste decenniet. Från cirka 45 öre per kilowattimme till under 30 öre per kilowattimme.Artiklar och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Citera oss gärna men ange källan. Personuppgiftspolicy

Windstar 3000 är ett vindkraftverk med ett mycket brett register. Tack vare den fembladiga rotorn ger Windstar 3000 högre effekt vid låga och moderata vindförhållanden än trebladiga modeller. Vid låga och moderata vindhastigheter ger Windstar 3000 upp till en tredje del mer effekt än motsvarande trebladiga modeller under samma tid. Windstar 3000 har avancerade vingblad som utnyttjar vindens energi mycket effektivt, detta ger samtidigt en tyst och vibrationsfri gång. En Windstar 3000 kan därför placeras i tättbebyggt område utan att störa.

Även små vindkraftverk utsätts för mycket stora påfrestningar och de krafter som genereras från ett snurrande vindkraftverk skall man ha mycket stor respekt för. Vi vill betona att säkerheten alltid skall komma i första hand. Ett vindkraftverk kan orsaka allvarliga skador om det är felplacerat eller monteras felaktigt. Placera därför vindkraftverket på ett säkert ställe där människor inte befinner sig. Försäkra dig om att det inte kan falla ner på någon eller något. Underskatta aldrig vinden och vindkraftverkets kraft, vindkraftverk är inga leksaker. Sätt alltid säkerheten främst.
Få ut mer av din vindturbin med vår MPPT-controller! Sol och vind hybrid controller för 3000W vind och 1000W sol. Med datorstyrd optimering av fristående system. (off-grid)

Tack vare den externa Sol-Vind Hybrid Controllern som ingår med Windstar 3000 (off-grid) kan du koppla totalt 1000W solpaneler till din Windstar 3000 installation. På så sätt får du ett hybridsystem. Vindkraftverk och solpaneler kompletterar varandra mycket bra, du får ett energisystem med mycket jämn energiproduktion.
Mätsystem nr ett är en sk. dogvane som känner av vindriktningen. Var 30 sekund görs en beräkning av vindriktningen och ifall differensen mellan vindkraftverkets position och aktuell vindriktning är större en 15 grader roterar automatiskt vindkraftverket mot vinden. Rotationen sker uppe i vindkraftverket så tornet har alltid samma position.

Vad är billigast kärnkraft eller vindkraft?
”Kärnkraft är billigare än förnybart” Ny kärnkraft beräknas kosta 50-110 öre/kWh globalt, men de senaste exemplen på ny kärnkraft i EU kostar så mycket som 1 kr/kWh. Detta kan jämföras med landbaserad vindkraft som kan byggas i Sverige för 34 öre/kWh.
Alla våra vindkraftverk har tre vingar som är tillverkade i ett glasfibermaterial med hög hållfasthet. Vingarna är utformande för att sänka bullernivån när det blåser kraftigt. Här nedan listar vi några generella tips för val av plats för ditt vindkraftverk. Naturligtvis måste alla placeringar bestämmas efter individuell bedömning på plats. Har ni några frågor angående placering så kan ni kontakta oss på [email protected]Vi utvecklar egna vindkraftverk och anpassar dem efter svenska förhållanden och medelvindar. Samtliga modeller startar vid mycket låga vindhastigheter och är tack vare sin unika aerodynamiska design samtidigt bland marknadens absolut tystaste vindkraftverk. Detta gör det möjligt att placera dem i tätbebyggt område.

Vind-växelriktarna är en fas, det går att köra tre-fas på en solväxelriktare med en programmerad kontroller. Vi jobbar på detta men är inte i dagsläget utprovat nog en solväxelriktare är tillverkat för jämn spänning medans vinden kan gå från 0-600 volt på några sekunder så det krävs en snabbare processor för att ta hand om energin i vinden.
En 1000-wattare kan ge från 0-2500 kW/år och en 3000-wattare kan ge från 0-7000 kW/år. Detta är helt beroende av vindläge då det handlar om att bromsa ut energin ur vinden Små vindkraftverk ger dig möjligheten att producera din egen el, bidra till en renare miljö och på sikt spara pengar. På Windforce vill vi att alla skall kunna producera sin egen el från den energi som finns i naturen kring oss. En stor del av denna energi finns i vinden. Det går inte så bra att köra vind på solväxselriktare pga att vind kräver en programmerad efkektkurva. En turbins blad är utformat för att fungera optimalt vid en viss vindhastighet. Våra turbiner har kraft vid fem gånger vindhastigheten. Det enda sättet att få bladen att ge ordentligt med vridmoment är med en förprogrammerad effektkurva. Detta kan man bara programmera i vindtunnel vid jämna vindhastigheter. Att göra det ute i vinden blir inte optimalt. Se nedanstående kurva på nya Vindblomman som exempel.

Vi tillhandahåller även alla nödvändiga tillbehör så som växelriktare, master, kablar, batterier etc. Läs mer om våra små vindkraftverk på länkarna ovan.
Hur mycket el det blir på ett går aldrig att säga i förväg. Har man ett bra vindläge ger dom bra och blir ett utmärkt kompliment till solceller. Det enda vi med säkerhet kan visa är testresultat i vind tunnel men det är jämn vind som mäts inte i verkligheten där vinden varierar.Dessutom är det många kommuner som säger nej till vindkraft, vilket skapar en stor osäkerhet för de aktörer som vill satsa på vindkraft. Därför har regeringen satt igång en utredning om hur man kan slopa det kommunala vetot när det gäller vindkraft.

Att investeringar och nybyggnation av vindkraft har saktat ner i Sverige, beror till stor del på marknadens låga elpriser. Som producent får du inte tillräckligt betalt för att investeringen ska löna sig helt enkelt.
Det finns många fördelar med vindkraft och den största är såklart att det är 100 procent förnybar el som produceras. Genom vindkraft tar vi tillvara på en av naturens krafter för att skapa el.Utvecklingen går också hela tiden framåt. Numera byggs gärna vindkraftverk med en totalhöjd på upp emot 200 meter och något större generatoreffekt, cirka 3,3 MW. Dessa högre vindkraftverk ger cirka 10 till 12 miljoner kWh vardera per år. Det motsvarar 400 till 480 stycken eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).

Vindkraft i Sverige är gynnsamt, mycket tack vare vår långa kust med starka vindar. Under 2019 producerades 19.5 TWh vindkraft i Sverige, enligt statistik från Svensk Vindenergi. En terawattimme är 1 000 miljoner kilowattimmar och 19.5 TWh motsvarar cirka 10 procent av all svensk elproduktion. I slutet av 2019 fanns det över 4 000 vindkraftverk i Sverige.
Ett vindkraftverk kan börja producera el när det blåser 4 meter per sekund. De bästa förhållandena är jämna vindar på cirka 12-14 sekundmeter. Vid vindstyrkor på över 25 sekundmeter stängs de allra flesta vindkraftverk av på grund av säkerhetsskäl.Även om det ofta finns ett lokalt motstånd mot nya vindkraftverk är majoriteten av svenskarna positivt inställda till tekniken. Enligt en Sifo-undersökning anser 65 procent att det är ett bra förslag att ”utöka elproduktionen från vindkraft till år 2040, så att den motsvarar mer än hälften av elanvändningen i Sverige”. 26 procent anser istället att det är ett dåligt förslag.

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elenergi. Detta sker genom att kraften från vinden överförs från vindkraftverkens snurrande blad till en generator. Den elen kan sedan användas för eget bruk eller levereras ut på elnätet.

Hur mycket pengar får man för ett vindkraftverk?
Hur mycket el producerar ett vindkraftverk? Ett vindkraftverk med en effekt på cirka 2 till 2,5 MW och en totalhöjd på 150 meter kan i ett normalt vindläge ge cirka 5,3 till 6,5 miljoner kWh per år.
Vindkraften har ett antal nackdelar, framförallt byråkratiska. Det är en lång process för att få tillstånd till att bygga vindkraftverk och det tar oftast flera år innan allt är klart. Under processen kartläggs och undersöks förutsättningarna för vindkraft inom till exempel geologi och biologi. Detta eftersom vi vill att vindkraftverken ska sättas upp på platser där de ger mest el och påverkar omgivningen minst. Mer om tillstånd för vindkraft finns att läsa på vindlovs webbplats. Att välja vindkraft är att ta ställning för miljön och en grönare framtid. Glädjande nog minskar produktionen fossilbaserad energi överlag i Europa, och vi på Bixia bidrar till att öka andelen förnybar energi genom vindkraft. Det är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

Är du intresserad av att veta mer om hur vi på Bixia jobbar eller vill du själv bli producent av vindel? Kontakta någon av våra personliga rådgivare vid produktion av vindkraft så tar vi nästa steg tillsammans.
Det finns många olika produkter i olika prisklasser och därför är det svårt att ge exakta priser. Faktorer som effekt och kapacitet är avgörande för hur mycket de olika komponenterna kostar. Här följer ett exempel på priser och total kostnad för att installera ett litet vindkraftverk (utan solpanel) med en maximal effekt på 400 W.Med ett litet vindkraftverk kan du producera tillräcklig ström för att driva mindre elektronisk utrustning, såsom belysning, laddning av telefoner och små kylskåp eller element. Om du dessutom kompletterar med solpaneler kan du bli i princip självförsörjande med grön el i ditt fritidshus. För en komplett installation behöver du även ett batteri, en omformare och en regulator. Om du är händig och har viss erfarenhet av elinstallationer kan du utföra arbetet själv.

Drömmer du om ett uterum men tycker att det verkar krångligt med alla val? Kanske vill du inte heller lägga en hel sommar på att snickra? Med Uterumsguiden vägleder vi dig genom uterummets alla delar och ser till att du får ett monteringsfärdigt uterum, precis som du vill ha det.
Genom att fylla i min mailadress bekräftar jag att jag vill ha bygghemmas nyhetsbrev och godkänner att bygghemma behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt bygghemmas integritetspolicy.Om du redan har en liten solpanelsanläggning hemma och vill komplettera med lite extra elproduktion under vinterhalvåret när solen lyser med sin frånvaro, kan det räcka med att köpa till ett fristående vindkraftverk som du ansluter till samma batteri. För att nå önskad effekt är det viktigt med goda vindförhållanden och därför passar vindkraft allra bäst på öppna platser, längs med kusterna, ute på öar eller uppe på höjder – med andra ord där det blåser som mest och oftast.Med ett litet vindkraftverk hemma kan du producera grön el till husbilen, båten eller som komplement till fritidshuset. Men hur mycket kostar ett vindkraftverk och vad behöver du köpa för att komma igång? Här ger vi dig en uppfattning om priserna.

Är du sugen på en braskamin men tycker att det verkar dyrt och krångligt att installera en vedeldad kamin med skorsten? Eller du kanske vill kunna njuta av en brasa på uteplatsen? Idag finns det flera bra alternativ på marknaden. Här går vi igenom för- och nackdelarna med tre olika kaminer utan skorsten.
En luftvärmepump är en stor investering. Därför har vi tagit reda på vilka modeller som var populärast hos oss under det senaste året. Samtidigt passar vi på att ge lite tips kring vad du ska tänka på före ditt köp.

Vad kostar det att sätta upp ett vindkraftverk?
För att installera ditt eget vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd från olika myndigheter. Kontakta i första hand kommunen på ett tidigt skede i planeringen. Vindlov är en hjälpsam webbtjänst där du kan läsa om de tillstånd som krävs, steg för steg.
Om du vill göra det enkelt för dig rekommenderar vi ett kombinationspaket där du får med alla nödvändiga komponenter för att montera vind- och solkraft hemma. Under rätt förutsättningar, med goda sol- och vindförhållanden, kan du producera tillräckligt med el för både belysning, tv, tryckvattenpump och laddning av telefoner. Om du köper till en omformare kan du även använda fler apparater, som till exempel mikrovågsugn, dammsugare, verktyg och kylskåp.

Vad kostar det att producera 1 kWh?
För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan olika sätt att producera ny el måste man titta på vad det idag kostar att producera el i nya anläggningar. Olika källor visar på i princip samma sak. Ny elproduktion kostar från 35-40 öre/kWh och uppåt.
Att rengöra takpannor förlänger livslängden på ditt tak och gör dessutom att det ser snyggt och fräscht ut. Det krävs inte mycket material och när du väl satt igång så är det relativt enkelt. Här ger vi tips på vad du bör tänka på när du ska rengöra takpannor.Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett vindkraftverk.

Fristående vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan kräver bygglov. Med anordningens höjd över marken avses den största höjd hela anordningen uppnår, inklusive mast eller torn. Höjden räknas från marknivån precis invid vindkraftverket. (jfr prop. 1980/81:99 sid.10)
För vindkraftverk som inte kräver lov krävs det en anmälan vid nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk. Detta gäller även för vindkraftverk som kräver tillstånd enligt miljöbalken eller är undantagna från lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.Fristående vindkraftverk som placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken kräver bygglov. Detta på grund av att olägenheter för grannar kan uppkomma vid exempelvis haverier. Med gräns avses tomtgräns. (jfr prop. 1980/81:99 sid. 8)Vindkraftverk som monteras på en byggnad kräver bygglov. Detta på grund av att en sådan placering påverkar oftast såväl byggnadens konstruktion som dess utseende. De vindkraftverk som är mycket små som varken påverkar byggnadens konstruktion eller utseende omfattas inte av bygglovsplikten. (jfr prop. 1980/81:99 sid. 8)För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.
Det finns vissa vindkraftverk som är undantagna från lovplikt trots att de uppfyller något av kriterierna för lovplikt. Det gäller om vindkraftverket kräver tillstånd enligt miljöbalken eller vid ändrad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa vindkraftverk. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Ett fristående vindkraftverk med en vindturbin med en diameter som är större än tre meter kräver bygglov. Detta på grund av påverkan på omgivningen. Diametern beräknas på den största cirkel som turbinen bildar kring sin axel. (jfr prop. 1980/81:99 sid. 9-10) Oavsett om ett vindkraftverk kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet, hindersanmälan och hindersmarkering eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.Enligt Boverkets uppfattning bör ett undantag från lovplikt tolkas restriktivt eftersom det är ett undantag från en huvudregel. Prövningen i plan- och bygglagstiftningen och i miljöbalken har dessutom olika syften och olika moment. Detta talar för att andra bygglovspliktiga åtgärder i anslutning till det bygglovsbefriade vindkraftverket kräver bygglov.

Får man sätta upp ett eget vindkraftverk?
Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa vindkraftverk. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.
Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

Om ett vindkraftverk kräver tillstånd enligt miljöbalken och ett sådant tillstånd finns krävs det inte något bygglov för vindkraftverket. Till ett sådant bygglovsbefriat vindkraftverk kan det behövas byggnader, till exempel förråds- och underhållsbyggnader, eller anläggningar som transformatorstationer. Det framgår varken av plan- och byggförordningen eller av förarbetet om sådana byggnader eller anläggningar också är lovbefriade. Det finns heller inget klargörande från rättspraxis om vad som gäller i dessa fall. (jfr prop. 2008/09:146 sid. 29-30)
Med vindkraft menar man energi som utvinns ur vinden. Vinden kan enkelt förklaras som den luftmassa i atmosfären, som strömmar från områden med högt tryck till områden med lågt tryck, det är tryckskillnaden som gör att vinden skapas. Genom att placera vindkraftverk i dessa områden med mycket vind kan man således dra nytta av vindens kinetiska energi (rörelseenergi) och omvandla denna till elektricitet.

Att välja rätt litet vindkraftverk kan ofta verka svårt. Svensk Vindkraftförening har därför under flera år i samarbete med Energimyndigheten tagit fram en marknadsöversikt över små vindkraftverk som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Den senaste uppdateringen av marknadsöversikten gjordes 2017 och innehåller även en hel del allmän information för den som funderar på att köpa ett litet vindkraftverk.För att installera ditt eget vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd från olika myndigheter. Kontakta i första hand kommunen på ett tidigt skede i planeringen. Vindlov är en hjälpsam webbtjänst där du kan läsa om de tillstånd som krävs, steg för steg. Där kan man bland annat hitta Vindbrukskollen, vilket är en karttjänst som kan visa faktorer som kan påverka möjligheterna att bygga vindkraftverk.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

Energimyndigheten har tagit fram en väldigt bra översiktlig broschyr för dig som funderar på att bygga ett eget vindkraftverk. Broschyren ET 2008:03 är dock många år gammal och i vissa delar inte helt aktuell längre.
I vår marknadsöversikt och på Skatteverkets webbplats finns en del att läsa om skattereduktion för mikroproduktion. Reglerna för energiskatt har förenklats de senaste åren. För den som trots allt behöver betala energiskatt på el man genererat till sig själv finns blankett SKV 5342, ”Anmälan skatt på energi – elektrisk kraft.” För bland annat lantbruksföretag finns ett tillägg: De som bedriver traditionell jordbruksverksamhet (yrkesmässig) har rätt till återbetalning av energiskatten som man har betalat, förutom 0,5 öre per kWh. För det kan man redovisa energiskatten på sin förbrukning i en punktskattedeklaration och kan sedan söka återbetalning på samma sätt som om el köpts på vanligt sätt från en elleverantör.NCC berättar om sina erfarenheter av byggnadsmonterad vindkraft. Sven Ruin om svårigheter med vindkraft i urban miljö. Medverkande: Veronica Koutny Sochman, NCC. Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft. Vi brinner för vindkraften och den innovation och utveckling som vindkraften bidrar med. Vi tillvaratar vindkraftsägarnas behov och samlade kompetens för en effektivare utveckling av vindkraften i Sverige. Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.Vanligtvis är det på landsbygden som det kan finnas potential för vindkraft. För lantbruk kan det eventuellt finnas regionalt stöd att söka, som kan täcka upp till kanske 30 % av investeringen i exempelvis ett gårdsvindkraftverk. Kontakta din Länsstyrelse om du vill ha mer information om det.Detta är en viktig fråga för att avgöra om vindkraftverk kan vara aktuellt på en plats. Vindkartor som visar beräknad årsmedelvindhastighet kan vara till stor hjälp för att göra en första bedömning av en plats, även om de bara ger en ungefärlig uppfattning om vindtillgången i ett område. Ofta är de också framtagna för de höjder som är aktuella för storskalig vindkraft, vilket är mycket högre än små vindkraftverk. Förutom Vindbrukskollen som nämnts ovan finns andra webbtjänster. Global Wind Atlas kan ställas in för att visa beräknad vindhastighet på ner till 10 meters höjd över mark och visa vindros (som beskriver varifrån det typiskt blåser). Det har dessutom funnits möjlighet att köpa vindkartor (även för låga höjder) från WeatherTech. Man ska dock vara medveten om att vinden på låg höjd kan påverkas väldigt mycket av lokala hinder, vilket vindkartor normalt inte har tillräcklig upplösning för. I vissa fall finns också möjlighet att jämföra med vad andra vindkraftverk i närheten producerar. För det kan man ha stor nytta av de rapporter som publiceras om driftuppföljning av vindkraftverk i Sverige. Där kan man bland annat utläsa att på de allra blåsigaste platserna i Halland, Skåne, på Öland och på Gotland kan vindkraftverk med runt 30 meters navhöjd årligen producera upp till cirka 1000 kWh/m svept yta. Från olika källor är det även känt att det finns bra vindförhållanden bland annat i fjällen och på många öar.

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

Reportage från Svartlöga i Stockholms skärgård. På ön finns inget elnät. Filmen visar hur öbor kan täcka stora delar av sitt elbehov med solceller och små vindkraftverk. Lagring av el i batteribank. Medverkande: Öbor på Svartlöga och Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft.

We also use third-party cookies that help us analyze how you use this website, store your preferences, and provide the content and advertisements that are relevant to you. These cookies will only be stored in your browser with your prior consent.Efter vår workshop på temat OPEN SOURCE SMALL WIND TURBINES i Västerås den 15 januari 2016, har två Facebook-grupper startats för att fungera som forum för informationsutbyte, som alla är välkomna till:

Många är intresserade av att bygga sitt eget lilla vindkraftverk, exempelvis på gården. Vid bra vindförhållanden kan små vindkraftverk bli en god affär då det finns möjlighet att sänka sina elkostnader på lång sikt. Det finns även möjlighet att installera vindkraftverk som kan ge el på platser där inget nät finns installerat, till exempel vid fritidshus, eller att bygga system som ger backup vid elavbrott. Ofta används små vindkraftverk i kombination med andra tekniker, såsom solceller. Att veta hur man ska gå till väga är dock inte alltid så lätt.
Nordisk Folkecenter i Danmark har gett ut Small Wind Turbine Catalogue. Utgåvan från 2016 kan när detta skrivs laddas ner gratis från deras webbplats. Svensk Vindkraftförening har också medverkat lite i en nyare utgåva, som vi hoppas snart ska komma ut.

Hur många vindkraftverk för att ersätta ett kärnkraftverk?
För att ersätta kärnkraften behöver man bygga ca 20 000 nya vindkraftverk under en 20-årsperiod. Detta skulle innebära 1 000 nya verk om året, tre om dagen i 20 år. Men eftersom vindkraftens livslängd bara är ca 20 år så blir det att börja om från början efter 20 år.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below. Reportage från en gård på Vikbolandet med ett 42 meter högt vindkraftverk, 43,5 kW. Intervju med en bonde om hans erfarenheter av elproduktion, ekonomi, nätfrågor. Vad är viktigt att tänka på för den som funderar på ett gårdsverk? Vilka frågor bör man ställa till leverantören? Medverkande: Carl Samuelson, bonde och vindkraftägare. Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft. För att ge en lättbegriplig sammanfattning av resultat från standardiserade prov, är vissa små vindkraftverk konsumentmärkta. Det finns två system för detta, dels en internationell märkning (enligt IEC-standard) och dels en amerikansk (AWEA). Tänk dock på att dessa två system har olika sätt att rapportera ljud, vilket förklaras under ”More info about the content of the label” på WWEAs webbplats och sist i marknadsöversikten som kan laddas ner ovan. Den mest uppdaterade informationen finns antagligen på TEROCs kunskapsbank kunskapsbank, inklusive en nedladdningsbar tabell med konsumentmärkta små vindkraftverk. Bor du på en plats i Sverige där det inte blåser tillräckligt för att det ska vara lönsamt att bygga ditt eget vindkraftverk? Misströsta inte! Det finns flera alternativ för att främja vindkraftens utbyggnad i Sverige, till exempel: Vindkraftverk som inte kräver bygglov. Filmen tar upp vindresurser, produktion, ljud, CE-märkning, elanslutning. Medverkande: Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft.Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Vad kostar en vinge till ett vindkraftverk?
En enda vinge kostar ungefär 1,5 miljoner kronor. Totalvikten om man bara räknar in dessa delar blir 477 ton för ett enda vindkraftverk.
– Även om du uppfyller ovanstående kriterier kan det finnas undantag som gör att du inte får genomföra installationen. Ett sådant exempel är om ljudnivån är för hög, eftersom detta kan störa omgivningen. Kolla upp vilka bestämmelser som finns genom att kontakta Länsstyrelsen i den region där du bor.

Ett vindkraftverk, eller så kallat miniverk, i maximal storlek för vad som tillåts att sätta upp utan bygglov kan uppskattningsvis producera upp till 4000 kWh el per år. Detta täcker nästan hela den normala årsförbrukningen i villor som har annan uppvärmning än direktverkande el, till exempel fjärr- eller bergvärme. Det ska dock understrykas att detta förutsätter näst intill perfekta vindförhållanden och i Sverige är det vanligare att samma vindkraftverk producerar ungefär 2000 kWh per år, i bra vindförhållanden. Bäst effekt får du på platser där det blåser mycket och ofta, till exempel i öppna landskap, uppe på höjder, eller ute på öar.Med ett eget vindkraftverk kan du tillgodose en del av dina energibehov med grön el. Men för att lyckas med projektet finns det vissa saker du bör känna till. Här ger vi våra bästa tips för dig som vill installera vindkraftverk hemma.

– I Sverige får du sätta upp ett vindkraftverk utan bygglov så länge höjden inte överskrider 20 meter och rotorbladen inte är större än 3 meter i diameter. Däremot måste du alltid göra en bygganmälan. Dessutom ska tomten vara tillräckligt stor för att du ska kunna lägga vindkraftverket ner, utan att det sträcker sig längre än till tomtgränsen. Du utgår då från den punkt där du har tänkt placera vindkraftverket.
– Om du har tänkt ansluta vindkraftverket till ditt befintliga elnät måste du anlita en behörig elektriker för att utföra arbetet. Kontakta alltid ditt nätbolag för att ta reda på vilka regler som gäller.

Hur mycket el vindkraftverket levererar beror på framför allt på vindförutsättningarna, men också hur aggregatet är konstruerat. Man brukar räkna med att ett konventionellt, horisontalaxlat miniverk på 1 kW ger cirka 1000 kWh/år vid en medelvind på 5 m/s.
För gårdar och lantbruk med större energibehov väljer man ofta ett ”gårdsverk”, kring 10-50 kW. Ett gårdsverk kräver bygglov och brukar ha en totalhöjd kring 20-50 meter och en rotordiameter på över tre meter.För fritidshus och villahushåll väljer man ofta ett ”miniverk”, vilket brukar ha en effekt från 500 W upp till 3 kW. Det behövs inget bygglov om miniverkets totalhöjd är max 20 meter och rotordiametern (avståndet mellan vingspetsarna) är högst 3 meter.Kostnaden för att investera i ett mindre vindkraftverk är relativt hög, främst beroende på att det inte finns någon serieproduktion på marknaden. Ett mindre vindkraftverk på 1 kW som ansluts till elnätet kan kosta omkring 30 000 kr, inklusive mast och växelriktare. Priset är ungefär detsamma om vindkraftverket används för ö-drift med batterilagring. När du jämför priser hos leverantörer bör du kontrollera vilka komponenter som ingår och vad installationen kostar, då detta kan variera mycket beroende på hur vindkraftverket är konstruerat.

Ett litet vindkraftverk kan användas för att komplettera elbehovet i ett hus som är anslutet till elnätet. För nätdrift krävs en växelriktare som matar ut elen på nätet, samt en mätare som visar produktion och förbrukning. Denna lösning kräver ett avtal med ditt elnätsbolag som tillhandahåller mätaren. Ett annat alternativ är att utnyttja vindkraftverket för ett hus som saknar anslutning till elnätet, så kallat ö-drift. I detta fall lagras elen i ett batteripaket, som tillsammans med en regulator kan förse huset med ström.Låg efterfrågan, höga priser och bristfällig kvalitet har gjort att utbudet av små vindkraftverk är litet. Enligt den senaste marknadsöversikten 2013, som sammanställts av Svensk Vindkraftförening, finns det numera bara en handfull leverantörer i landet. Föreningen påpekar dock att det förekommer flera leverantörer som inte deltagit i undersökningen.Både på land och till havs ökar underhållskostnaderna med tiden, och fördubblas på 10–15 år. Redan då anläggningen tas i drift ligger kostnaderna för dagens havsbaserade vindkraft i genomsnitt på runt 60 öre per kWh. Detta är nästan dubbelt så högt som det genomsnittliga elpriset i Sverige under 2015–2020.

Vilka slutsatser kan vi dra för Sveriges del av erfarenheterna från Storbritannien? Det borde inte bli billigare att bygga i Sverige. Nordsjön är närmast idealisk för havsbaserad vindkraft eftersom stora delar är grunda, och har sandbotten som är i sammanhanget lätt att bygga på. Bottnarna runt Sverige är ofta granit vilket är svårare att bygga på. Vattendjupen är inte radikalt mer fördelaktiga i Sverige. Underhållet borde inte heller bli billigare i Sverige. Våra ännu tuffare vintrar borde innebära minst lika stort slitage som i Storbritannien.

Vad kostar ett 5 MW vindkraftverk?
Den totala investeringskostnaden uppgår till mellan 11 och 30 miljoner kronor per megawatt för landbaserad vindkraft.
Nyligen presenterade regeringen sin strategi för elektrifiering, som är tänkt att ge en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning. I denna strategi utgör havsbaserad vindkraft det enskilt viktigaste bidraget. Denna ska ge 120 terawattimmar el per år, vilket ska jämföras med att hela Sveriges el idag ligger runt 140 terawattimmar. Med en sådan gigantisk satsning är det naturligt att ställa frågan om ekonomin och realismen i satsningen.För att sätta detta i perspektiv jämför vi med kärnkraft. I den allmänna debatten upprepas flitigt påståendet att kärnkraft är för dyr att bygga. Det senaste nya kärnkraftslandet i världen är Förenade Arabemiraten. Där har ett koreanskt företag byggt det nya kärnkraftverket Barakah med fyra reaktorer om 1400 megawatt vardera, till en kostnad av cirka 60 miljarder kronor styck. Samma installerade effekt med dagens kostnader för havsbaserad vindkraft i Storbritannien kostar ungefär 70 miljarder kronor.

Då ska man dessutom komma ihåg att kärnkraftverk producerar ungefär dubbelt så mycket el per installerad megawatt, eftersom de körs på full effekt dygnet runt, året runt, medan vindkraftverk till havs producerar på ungefär halv maximal kapacitet i genomsnitt, av det enkla skälet att det inte blåser för fullt hela tiden.
Till sist undersöker vi lönsamheten på sikt. Vi antar att elpriset permanent efter de senaste årens politiskt motiverade nedläggningar av planerbar svensk elproduktion kommer att bli ”bara” dubbelt så högt som under tiden 2015–2020. Då hamnar vi på 70 öre per kWh.Det är nog rent av ännu värre. Vi vänder på kalkylen, och räknar istället ut vilka elpriser som krävs för att betala av bygget och underhåll. Om vi antar att turbinerna håller 20 år i snitt och att underhållet inte blir dyrare med tiden krävs ett elpris på minst 150 öre per kilowattimme enbart för att inte gå med garanterad förlust. Då har vi ändå inga utgifter för räntor, skatter och rivning med i beräkningen. Inom relativt enkel tillverkning av styckevaror på löpande band har man ofta minskade kostnader med tiden. Inom stora och komplicerade projekt ser man inte alls lika ofta sådana vinster med tiden. Oljeutvinning till havs torde ligga närmast havsbaserad vindkraft som jämförelse, och där har kostnaderna ökat med tiden. Ett viktigt skäl till detta är att man först tagit de bästa platserna i anspråk, och med tiden blir förutsättningarna alltmer utmanande. En stor studie av all havsbaserad vindkraft i Storbritannien visar tydligt detta mönster. Varje enhet i skalan innebär en fördubbling av installerad kapacitet. Kostnaden för att bygga anläggningarna har ökat med tiden, och ligger numera runt 50 miljoner kronor per megawatt installerad effekt. Det har med tiden visat sig att vattendjupet är en viktigare faktor för kostnaden än avståndet till land. Man tar de grunda lägena först, och senare blir det allt sämre lägen med djupare vatten och därmed högre byggkostnader.

Nu dyker nästa orm upp i paradiset. Det blåser ofta lika mycket i hela norra Europa. Det leder till att när vinden blåser produceras så mycket el samtidigt att priserna pressas ned. Om vi producerar 120 terawattimmar per år kommer detta att leda till mycket låga priser då det blåser, och mycket höga däremellan. Därmed blir det omöjligt att ens täcka kostnader för bygge och drift. Detta är en garanterad förlustaffär, vad som än händer.
Något ironiskt kan man konstatera att de höga priser vi haft sedan hösten 2021 är en förutsättning för att göra havsbaserad vindkraft om inte lönsam så åtminstone mindre olönsam. Även här kan vi jämföra med nybyggd kärnkraft. Där är de samlade driftskostnaderna ungefär hälften så höga.

Så långt byggandet, men nu kommer nästa huvudvärk. Kostnaderna för underhållet har visat sig öka ännu kraftigare än själva byggandet när de bästa lägena tagits. Anläggningar byggda 2018 har fyra gånger högre utgifter för underhåll än de som byggdes bara tio år tidigare. Detta beror troligen på att de grunda lägena nära kusten nu börjar ta slut, och byggena idag ligger längre ut på djupare vatten.
Regeringen vill satsa stort på havsbaserad vindkraft, men är den så konkurrenskraftig som det påstås? Jan Blomgren reder ut, och konstaterar att den havsbaserade vindkraften riskerar att bli en ordentlig förlustaffär.Storbritannien har hittills haft världens högsta ambitioner beträffande havsbaserad vindkraft. Därifrån kommer nu oroande statistik som visar på en rejäl skillnad mellan politisk retorik och verkligheten. Att stora politiskt beslutade projekt har en tendens att bli dyrare än man tänkt sig har visat sig även på detta område.

Det är vanligt att man på planeringsstadiet utgår från att kostnaderna för att bygga blir lägre med ökad erfarenhet och stordriftsfördelar. Så har varit fallet beträffande produktion av datorer, flygplan och solceller, men tycks inte vara en generell naturlag. Inom andra områden, som kärnkraft, oljeutvinning till havs, kolkraft och flytande fossil gas, har kostnaderna i vissa fall ökat med tiden.
Ett nybyggt kärnkraftverk från Sydkorea likt det nya verket i Förenade Arabemiraten kostar 60 miljarder kronor att bygga. Det ger el med full effekt över 90 procent av tiden. Efter att alla driftskostnader betalts ger det ett överskott på drygt fyra miljarder kronor om året, och det tar 15 år att betala av bygget (räntor oräknade). Därefter återstår bortåt ett halvt sekel ytterligare drift.Samma dag som regeringen presenterade planerna på massiv satsning på havsbaserad vindkraft avled satirikern PJ O´Rourke. Hans kanske mest kända citat kunde ha handlat om Sveriges elektrifieringsstrategi:

Tar man med detta i beräkningen blir även det försenade och fördyrade kärnkraftsbygget i Olkiluoto i Finland mer konkurrenskraftigt än havsbaserad vindkraft. Där har slutnotan hamnat på drygt det dubbla beloppet mot i Förenade Arabemiraten, och därmed hamnar man på ungefär samma byggkostnad som för havsbaserad vindkraft.
I Sverige är tanken att kostnaderna för ledningarna från vindindustrin till havs in till nätet på land ska bekostas på annat sätt, genom ökade nätavgifter, via skatten, eller på annat sätt. Med det upplägget kan man hamna på de betydligt lägre kostnader som ofta nämns i den allmänna debatten. I det upplägget tar investerarna risken för själva industrianläggningen, men det är bara en tredjedel av totalkostnaderna. Två tredjedelar torde elkunder eller skattebetalare få stå för.I Storbritannien tar investerarna hela kostnaden, och där sätts ett garantipris för att säkerställa investeringen. Då landar man på ungefär tre gånger högre kostnad per kilowatttimme i investerarnas budget, men de har då garanterade priser att luta sig mot. Blir det verkliga priset lägre fyller regeringen på med skattepengar, och blir priset högre tar staten överskottet. Därmed har investerare ett fast pris.

Similar Posts