Roslagsspisen Lilla Trekanten Glas

Du effektiviserar förbränningen och minskar värmeförlusterna när du eldar. Du kan reglera förbränningsluften till brasan med spjäll. På spiskassettens sidor finns det luftkanaler där förbränningsluften värms upp.Investerar du istället i en spiskassett kommer du kunna minska din elförbrukning i vinter eftersom du istället kan värma upp huset effektivt när du eldar i brasan. Men vilken verkningsgrad du faktiskt får med en spiskassett påverkas även av valet av ved. Olika träslag har nämligen olika verkningsgrad. Hårda träslag ger ofta bättre värme, men slår man ut det per kilo har de ändå ungefär samma verkningsgrad som mjukare träslag som har billigare kilopris. Tänk på att veden ska vara torr, med högst 20 % fuktighet, annars får du sämre förbränning och ökad rökutveckling.

När du installerar en spiskassett ökar samtidigt kraven på täthet och brandsäkerhet. Därför bör alltid en sotare besiktiga skorstenen innan installationen utförs. Ibland behöver skorstenen förstärkas med ett insatsrör eller glidjutning inuti rökkanalerna. Kom ihåg att du även behöver lämna en bygganmälan till kommunen. Kommunen informerar dig då om vilka eldningsregler som förekommer där du bor. Om kommunen godkänner din bygganmälan får du ett startbesked och efter att installationen av spiskassetten är färdig skickar du in ett godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren till kommunen. Efter att kommunen gett dig ett slutbesked kan du använda den nya kassetten.
Du effektiviserar f\u00f6rbr\u00e4nningen och minskar v\u00e4rmef\u00f6rlusterna n\u00e4r du eldar. Du kan reglera f\u00f6rbr\u00e4nningsluften till brasan med spj\u00e4ll. P\u00e5 spiskassettens sidor finns det luftkanaler d\u00e4r f\u00f6rbr\u00e4nningsluften v\u00e4rms upp. Elda uppifr\u00e5n och ner (stapla veden kors och tv\u00e4rs och t\u00e4nd p\u00e5 ovanifr\u00e5n ist\u00e4llet f\u00f6r underifr\u00e5n). D\u00e5 f\u00e5r du snabbt upp drifttemperaturen. Spiskassetter kostar mellan 10 000 och 20 000 kronor beroende på storlek och verkningsgrad. En installatör tar cirka 5 000 – 7 000 kronor för att installera den.

Visst är det mysigt med en öppen spis, särskilt under hösten och vintern. Men vill du dra nytta av brasan och inte bara elda för att höja mysfaktorn? Då ska du investera i en spiskassett och effektivisera uppvärmningen.
En spiskassett är en typ av kamininsats som används i öppna spisar. De monteras alltså i en öppen spis med anslutning till skorsten med rör. Det finns olika storlekar av kassetter att välja bland och storleken påverkar vilken effekt på uppvärmning du får. Den stora fördelen med att installera en kassett i en öppen spis är att du höjer verkningsgraden när du eldar, ibland så mycket som 80 %. En öppen spis har sällan bra verkningsgrad, den kan vara så låg som 5 – 10 %, vilket med andra ord innebär att värmen försvinner rakt ut ur skorstenen – du eldar då för kråkorna.

Spiskassetter kostar mellan 10\u00a0000 och 20\u00a0000 kronor beroende p\u00e5 storlek och verkningsgrad. En installat\u00f6r tar cirka 5\u00a0000 \u2013 7\u00a0000 kronor f\u00f6r att installera den.Du utgår alltid från den befintliga spisen när du väljer kassett. Det ska finnas cirka 5 – 10 centimeters luftspalt under och ovanför kaminen och cirka 1 – 2 centimeters utrymme till väggarna. Det är viktigt för att varmluften ska kunna cirkulera och spridas på ett optimalt sätt. Börja därför med att mäta den befintliga spisen höjd, bredd och djup. Ett tips är att även fotografera, det underlättar när du väl besöker din värmebutik.

Vem säljer Roslagsspisen?
roslagsspisenBastuspecialisten AB. Öppet. Karlsbodavägen 19A, 16867 Bromma. 08-445 14… … K A K BrasVärme Butiken. Stängt. Arbogavägen 302, 73160 Valskog. Det smarta valet för dig som söker hjälp med planering och installation av eldstad. … Eldabutiken KS Kaminer Västsverige. Kabelgatan 9F, 43437 Kungsbacka. 0300-385…
För att effektivisera verkningsgraden. En gammal öppen spis har ibland så låg verkningsgrad som 5 – 10 %. Sätter du in en spiskassett kan du öka verkningsgraden till 80 %.Priset för kassetter varierar en del beroende på om det är en stor eller liten spiskassett, eller kanske en måttanpassad spiskassett. I regel ligger priserna på mellan 10 000 – 20 000 kronor. Därefter tillkommer cirka 1 000 – 2 000 kronor för extra tillval som täckgaller. Vill du ha hjälp med installationen av spiskassett kostar det cirka 5 000 – 7 000 kronor, beroende på modell. Skicka in en offertförfrågan till vår offerttjänst så matchar vi dig med lokala installatörer som lämnar offert. Det kostar ingenting. Det finns olika typer av spiskassetter, bland annat traditionella modeller med öppningsbara luckor och modernare varianter med heltäckande glaslucka som gör att du ser elden. Kontrollera verkningsgraden när du köper spiskassett, den bör ligga på cirka 70 – 80 %. Värmeeffekten ligger vanligtvis inom 3 – 9 kilowatt. Andra saker som är bra att kontrollera: Verkningsgraden kan ligga p\u00e5 70 \u2013 80\u00a0%, j\u00e4mf\u00f6rt med en \u00e4ldre \u00f6ppen spis som ofta har en l\u00e5g verkningsgrad p\u00e5 mellan 5 och 10\u00a0%.

F\u00f6r att effektivisera verkningsgraden. En gammal \u00f6ppen spis har ibland s\u00e5 l\u00e5g verkningsgrad som 5 \u2013 10\u00a0%. S\u00e4tter du in en spiskassett kan du \u00f6ka verkningsgraden till 80\u00a0%.
Elden behöver rätt mängd tilluft för att brinna, att låta elden pyra är inte bra. Om du har dåligt drag i skorsten, eller om det ryker in, kontrollera att du inte har en mekanisk frånluft i gång, till exempel köksfläkten. Ibland kan du behöva öppna ett fönster när du tänder upp för att ge tillräckligt med tilluft vid starten av brasan.Använd lagom torr ved. Fuktig ved kyler ner brasan och ger en dålig förbränning som kan skapa tjära. Rök från fuktig ved luktar dessutom illa och kan störa grannarna. Kontrollera att röken som kommer ur skorstenen är ljus, klar och genomskinlig, inte gul eller svart. Vedens fukthalt bör ej överstiga 20 procent.

Vill du bidra till att göra Storstockholm tryggare? Hos oss får du möjlighet att göra skillnad oavsett om det är som brandman eller administratör. Läs mer om lediga tjänster här.Det finns några saker att tänka på när du eldar i din eldstad. Följ våra goda råd så eldar du säkert, effektivt och mer miljövänligt, det vill säga får ut den mesta mängden värme från veden. Ett bra hjälpmedel för att ta reda på om du eldar rätt är att skaffa en rökgastermometer. En lagom rökgastemperatur i en eldstad är cirka 300-350 grader. En hög rökgastemperatur betyder att du eldar för snabbt och hårt och utsätter skorstenen för belastningar. En låg rökgastemperatur visar på att du pyreldar, elden får inte tillräckligt med syre och det kan leda till att tjära fastnar på skorstenens insida. Det kan i sin tur orsaka soteld. En tegelskorsten klarar att hålla cirka 450 graders driftstemperatur, detsamma gäller de flesta så kallade systemskorstenar av metall som är vanliga idag. Skorstenen ska även kunna hålla för soteldstemperaturer på upp till cirka 1000-1500 grader under en kortare period beroende på typ av verksamhet och byggnad. Om du saknar eldningsinstruktion kan du passa på att fråga din sotare eller brandskyddskontrollant när de besöker dig om hur du eldar bäst i just din eldstad. Du kan även följa våra generella tips.Elda aldrig mer än 2–3 kilo ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar i sträck. Låt eldstaden svalna lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

Håll koll på mängden ved som du använder, många lokaleldstäder rymmer mer ved än vad både själva eldstaden och skorstenen tål när den brinner. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar.
Du bör hitta en sval och torr plats för ditt huvudsakliga vedlager (inte under en presenning). Vedlagret bör helst ligga utanför själva bostaden för att slippa problem med skräp och småkryp. Mellan bark och trä finns ofta barkborrens ägg som efter stadiet som larver blir till ganska många skalbaggar. Ta därför in lagom ved i omgångar.Den som är lyckligt lottad med egen tillgång till träd kan förstås avverka efter behov. Dock gäller det att inte ha för bråttom. Nyhuggen, färsk ved består till mer än hälften av sin vikt av vatten. Veden behöver alltså torka – helst ett halvår, men gärna två säsonger, innan det är dags för vägen till brasan. Barken fungerar som en isolering, som stänger inne fukten i stammen. Därför torkar veden bäst om den klyvs. Att elda med allt för fuktig ved är ingen bra idé. Det leder till dålig förbränning och därmed dålig värme. Att elda med fuktig ved gör också att risken ökar för att röken ska fastna som tjära och sot i skorstenen. En bra fukthalt för ved ligger på cirka 15-20 procent. Då brinner den med bästa effekt.

Det kan vara bra att på förhand planera vilken förbrukning du kommer att göra av med. Hur mycket ved som kommer att gå åt beror förstås på hur ofta du eldar, vilken ved du eldar med och vad du har för typ av eldstad. Har du en kamin som kompletterande värmekälla för årets svalare årstider, och kanske behöver elda ett par brasor om dagen, kan du räkna med cirka 4-5 kubik under en säsong.Du ska förstås aldrig stoppa in någonting annat än ved i din eldstad. Målat, limmat eller impregnerat virke är på många sätt farligt att elda, eftersom det innehåller giftiga ämnen som frigörs. Att elda med hushållssopor är inte bara olämpligt ur miljöhänseende, då det släpper ut skadliga ämnen rakt ut i luften. Det sätter igen din skorsten med tjära och sot och är dessutom förbjudet enligt lag.

I tider då eldstaden upplever en renässans som aldrig förr har också ämnet ved blivit hetare än någonsin. Det finns många ”husmorstips” om hur veden bäst ska klyvas, förvaras och hanteras. Den som vill göra en djupdykning på området har gott om böcker att välja mellan – för att inte tala om alla instruktionsfilmer på nätet. För oss andra, som bara söker en snabb vägledning och en enkel ”crash course” har vi samlat sotarens 5 snabba tips.
Det innebär att vattnet i tanken blir snabbare varmt och det är viktigare att dimensionera tanken i rätt storlek. Behöver inte betyda att det blir varmare i rummet men oftast ger den också lite mer luftvärme i rummet så det kan oftast stämma.Nej det är hur stor brännkammare man har i kaminen. Fristående kaminer har oftast begränsad effekt eftersom brännkammaren inte är så stor. Effekten kan givetvis räcka bra ändå. Inbyggnadskaminer har möjlighet till större brännkammare och ger därför mer effekt. Tänk på att när man har stor brännkammare är det mycket ved som skall in i vardagsrummet. Men givetvis styr tillverkarens data kring effekt. I manual framgår hur mycket ni kan elda per timma.

Det är lite olika volym. Har inte så stor betydelse. Så snart kaminens vatten har högre temperatur än den temperatur som är i tanken så startar cirkulationspumpen. Det tar lite längre tid att starta pumpen om det är mycket vatten i kaminen. Kopplar man direkt mot systemet så kan mycket vatten i kaminen vara en fördel.Tror en tank på 300 liter passar bra. Dock beror det på vilken kamin du tittar på och vilket effektbehov ditt hus har. Inget negativt att ha en tank på 500 liter men är 10 cm bredare och djupare. Dock liten prisskillnad. Men i ett litet hus kanske det blir trångt. Vi erbjuder även kompletta tankar.

I alla kaminer finns en kylslinga som man kan använda om man vill. Då måste man dra fram kallvatten 16 mm Pex/koppar till en syrventil som öppnar om kaminen blir 95 grader och kyler kaminens vatten. Kallvatten åker in i en separat slinga i vattnet och sen måste ni skicka ut detta till golvbrunn eller ut ur huset. Behöver ej vara vid kaminen men man måste dra koppar rör till teknikrum eller liknande. Använder man ej kylslinga så måste man ha en extra säkerhetsventil. En säkerhetsventil finns alltid vid expansionskärl vid ackumulator tank.

Kan man elda hela dagen?
Elda med måtta Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar. Elda aldrig mer än 2–3 kilo ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar i sträck.
Att det finns möjlighet att ta förbränningsluften direkt utifrån. Är bra när man har ett FTX system på ventilations sidan. Har man självdrag kan det vara bra att ta luften från rummet.Problem med skorsten som tappar beklädnadssten och enligt gammal sotare är felbyggd pga man satt beklädnadssten ända ner till skyddsplåtarna vilket gör att vatten inte rinner av och vatten troligt tränger in i puts. Behöver hjälp att åtgärda detta rätt så omgående.

Vad kostar en vattenmantlad kamin?
– Det krävs installation mellan kamin och tank. Kostnad för att mura in Er vattenmantlade kamininsats. Materialkostnad från 3.000 kr och uppåt. Normalt ingen högre materialkostnad för inmurning.
Hej, vi skulle behöva hjälp med insättning av en kamin i en öppen spis samt inmurning av varmluftsgaller (osäker på vad det heter, men något så varmluften går ut i rummet). Insatsen är en roslagsspisen lilla trekanten. Hör gärna av er vid eventuella frågor.Behov av glidgjutning av rökgaskanal i Isokern-skorsten, längd ca 6 m, byggd 1992. Ansluten kamin/kassett är av fabrikat ”Bras-Spisen”. Kaminens anslutningsrör till skorstenen sneddar upp och har mindre diameter jmf med rökgaskanalen.Vi har en öppen planlösning på bottenvåningen där vi idag har en öppen spis med insatskamin som står mitt i huset. Bakom den öppna spisen på andra sidan av en kort vägg vill vi installera en pelletskamin som behöver anslutas till en lämplig pipa i skorstenen. Det kräver håltagning i väggen in till skorstenen samt lokalisering av lämplig skorstenspipa.

Sparsamt använd Handölkasett i grafitgrå nyans. Täljsten i brännkammaren samt över front. Endast mindre förslitning på ett tätgarn i högra eldstadsdörren.
Säljer 2 st element för vattenburen värme. 1. B 40 cm h 50, med termostat. 200 kr 2. B 100 cm h 60, gjutjärn ? behöver lite kärlek. 200 kr Vid köp av båda 350 krSvar: Om kaminen monteras på rätt sätt och installationen är korrekt utförd så rostar inte kaminen. Om det finns rost på kaminen beror detta ofta på, att kaminen utsatts för fukt eventuellt från skorstenen. I sommarstugan är temperaturen ofta mycket låg på vintern, den stillastående luften i kaminen kan bilda kondens på kaminens utsida. Man bör därför hålla ventilerna öppna i kaminen för att slippa den kondens, som kan bilda rost.

Lär dig hur man eldar i en kamin på bästa sätt. När du väl vet hur du ska göra och vilka brännmaterial som är bäst går det snabbt och enkelt varje gång. Att elda rätt i din kamin ger stadigare och tryggare värme. Det sparar stora resurser för både dig och naturen.
– En modern braskamin ger mycket värme, slukar betydligt mindre ved än tidigare och ger också betydligt lägre elräkning. Myset får man på köpet, säger Catharina Björkman, Marketing Communication Manager på Contura.Ta bort rökledar plattan och rengör den med Morsø ask sug. Resten av kaminen kan rengöras med asksugen. Kom ihåg att kaminen ska vara kall när asksugen används. I vissa typer av Morsø-kaminer, t.ex. modell 2140 är det också nödvändigt att rensa bort sot i ”bulan” på den bakre plåten. Ytan dammsuges med ett mjukt munstycke eller torkas av med en ludd fri torr trasa.

Ytan ska dammsugas med ett mjukt munstycke. Om ytan är fläckad eller skadad ska den målas med Morsø Senotherm antingen i burk eller som spray. Nyansen är koks. Därefter ska kaminen torka ett dygn innan den tänds igen. Lacken på kaminens yta kommer att avge en del rök och lukt under uppvärmningen, så vädra gärna medan detta står på. Lacken är inte hälsofarlig även om den luktar illa.

Med kraftigt stigande elpriser ser allt fler över sina värmesystem i hemmen och en lika effektiv som mysig åtgärd är att installera en braskamin. En familj kan enkelt spara upp till 3 000 kronor per år på att byta ut sin gamla kamin mot en ny, och upp till 10 000 kronor på att installera en braskamin om man inte har någon innan.
Morsø ask sug kan användas för att ta bort sot och aska. Dessutom ska asklådan tömmas regelbundet/vid behov i en askhink, och askan ska förvaras där tills att all glöd är borta. Asken kan inte användas som gödsel, så vi rekommenderar att den kastas tillsammans med hushållsavfallet.– En modern braskamin är mycket effektiv och om man eldar rätt så är eldningen dessutom koldioxidneutral. Oavsett om huset värms upp med fjärrvärme eller egen värmeanläggning är en braskamin ett bra komplement som ju också är en helt el-oberoende värmekälla, säger Catharina Björkman.

Vad kostar det att sätta in en kassett i öppna spisen?
I regel ligger priserna på mellan 10 000 – 20 000 kronor. Därefter tillkommer cirka 1 000 – 2 000 kronor för extra tillval som täckgaller. Vill du ha hjälp med installationen av spiskassett kostar det cirka 5 000 – 7 000 kronor, beroende på modell.
En rökgastermometer på nedersta delen av rökavgångsröret kan ge en bra indikation om hur man eldar. Rökgastemperaturen ska vara cirka 250° vid normal eldning. Om rökgastemperaturen är mycket lägre än 250° finns risk för att tjärsot uppstår. Om rökgastemperaturen är högre än 250°–300° finns risk för överhettning och de invändiga delarna kan bränna igenom.De första tändningarna är det bäst att elda lite försiktigt, så att lacken härdas innan du börjar elda kraftigare. Inställning av ventiler, tändningsmetoder och eldningsintervall beror på skorstensdrag, vind- och väderförhållanden, värmebehov och bränsle. Därför tar det en viss tid innan du lärt dig hur kaminen fungerar optimalt hemma hos dig.

Glaset kan rengöras med Morsø Glasrent som läggs på när glaset är kallt. Mycket kraftig igen sotning kan rengöras med tredubbel salmiaksprit. Sot på glaset kan bildas om förbränningstemperaturen är för låg eller om luftventilerna används på fel sätt. Sekundärluftventilen ska stå öppen och primärluftventilen ska vara stängd. Kom ihåg att primärluft antingen från luftventilen eller från rostgallret endast ska användas under tändningsfasen, eller vid påfyllning av ved.
Svar: Sot på glaset kan uppstå om förbränningstemperaturen är för låg. Detta kan orsakas av att man använt luftventilerna eller luftregleringshandtaget fel i tändningsskedet och under normal drift. Se tändningsanvisningarna här på hemsidan.

Är Roslagsspisen godkänd?
– Roslagsspisen är typgodkänd (nr. 4829/84) för anslutning till skorsten dimensionerad för endast 350 graders rökgastemperatur och till äldre murade skorstenar med endast en 1/2 stens omslutningsvägg.
Svar: Ytan ska dammsugas med ett mjukt munstycke. Om ytan är fläckad eller skadad ska den målas med Morsø Senotherm antingen i burk eller som spray. Nyansen är koks. Därefter ska kaminen torka ett dygn innan den tänds igen. Lacken på kaminens yta kommer att avge en del rök och lukt under uppvärmningen, så vädra gärna medan detta står på. Lacken är inte hälsofarlig även om den luktar illa.Svar: Nej, kaminsvärta ska inte användas på Morsø-kaminer. Kaminsvärta kan inte bindas på t.ex. emaljerade Morsø-kaminer; ytan dras samman och kan flaga av när kaminen värms upp. Lackerade ytor kan också bli fula och sammandragna om man använder kaminsvärta. Det går att använda kaminsvärta på äldre kaminer som t.ex. slipats ned eller sandblästrats. Lackerade kaminer ska målas med Morsø Senotherm-färg, och emaljerade kaminer ska bara tvättas av med varmt destillerat vatten och brun såpa.

Svar: Sprickor i stenarna kan uppstå vid stötar från t.ex. vedträn. Stenarna behöver inte bytas även om de spruckit. De isolerar ändå förbränningskammaren precis som de ska. Stenarnas syfte i förbränningskammaren är att isolera så att förbränningstemperaturen stiger. Om stenarna trasas sönder mer så att delar av stenarna faller ut i förbränningskammaren försvinner isoleringen, och då behöver de bytas ut för att inte skada gjutjärnet.Svar: Glaset kan spricka vid stötar och slag, eventuellt från ved. Det kan också finnas orenheter i bränslet, t.ex. småsten, som kan slå mot glaset när veden förbränns. Om glaset är sprucket ska det naturligtvis bytas ut, men det går att elda kaminen ändå under kortare perioder. Morsø har packningssatser som innehåller glas, packnings rep, klämmor och skruvar som ska användas vid byte.

Om skorstenen är för låg, dåligt isolerad eller otät kan det uppstå problem med drag. Låt sotaren kontrollera och eventuellt mäta draget. Om ovanstående förhållande är i ordning kan tändningsfasen förlängas så att skorstenen genomvärms. Skorstenen drar inte optimalt förrän den är varm. Detta säkerställs genom att använda stora mängder pinnar samt 1–2 tändblock vid tändningen. Låt ristgallret stå öppet och låt eventuellt också luckan stå på glänt. När glödlagret bildats lägger du in 2–3 torra klyvna vedträn och tillför gott om luft. När de blå/lila rökgaserna försvinner är det dags att stänga ristgallret och skruva ner primärluftventilerna.
Att en amerikansk forkarstudie visar att avkoppling framför brasan dessutom är avstressande och har en positiv hälsoeffekt får räknas som en bonus i sammanhanget.

Öppna inte luckan förrän veden brunnit ner och blivit till ett glödlager. När du öppnar luckan och en stor mängd kalluft kommer i kontakt med lågorna från ved som inte förbränts kan sotrök uppstå. Vänta med att fylla på ved tills den gamla veden förbränts till ett glödlager. Om du ändå behöver öppna luckan innan veden förbränts ska luckan öppnas försiktigt och stå på glänt ett ögonblick innan den öppnas helt. En annan orsak kan vara att draget är för dåligt i skorstenen, och att skorstenen trycker ner röken i kaminen i stället för att dra upp den i skorstenen. Låt eventuellt sotaren kontrollera skorstensdraget.
Svar: Ytan tvättas av med varmt destillerat vatten och brun såpa. Lägg på blandningen med en mjuk svamp och torka bort återstoden med en torr svamp. Kom ihåg att ta bort såpan före tändningen. Eventuella fläckar/rost kan tas bort med rostborttagningsmedel, t.ex. WD-40, som finns att köpa på byggvaruhus eller bensinstationer. Emaljen är mycket hållbar och ändrar inte utseende om den inte utsatts för påverkan utifrån. Om emaljen faller av på grund av stötar/slag kan man badda fläcken med lite flytande kaminsvärta.

Svar: Om skorstenen är för låg, dåligt isolerad eller otät kan det uppstå problem med drag. Låt sotaren kontrollera och eventuellt mäta draget. Om ovanstående förhållande är i ordning kan tändningsfasen förlängas så att skorstenen genomvärms. Skorstenen drar inte optimalt förrän den är varm. Detta säkerställs genom att använda stora mängder pinnar samt 1–2 tänd block vid tändningen. Låt rostgallret stå öppet och låt eventuellt också luckan stå på glänt. När glödlagret bildats lägger du in 2–3 torra klyvna vedträn och tillför gott om luft. När de blå/lila rökgaserna försvinner är det dags att stänga rostgallret och skruva ner primärluftventilerna.
Sot på glaset kan bildas om förbränningstemperaturen är för låg eller om tändningsfasen är för kort. När man tänder behövs mycket luft till förbränningen för att skorstenen ska värmas upp. Detta görs genom att låta rostgaller och primärventiler stå öppna. Eventuellt kan du också låta luckan stå på glänt för att få så mycket luft som möjligt till förbränningen. När tändmaterialet (pinnar etc.) bildat den första glöden kan du lägga på torr klyvd ved.Sot på glaset kan också bero på att man eldar med för fuktig ved. Morsø rekommenderar 16-20 %. Vi rekommenderar att man använder Morsø fuktmätare som kan köpas från våra återförsäljare.

Svar: Rökledar plattan är en slitagedel som bör bytas ut vid behov. Morsøs gjutjärnskaminer har mycket lång livslängd, om slitage delarna byts ut när de är nedslitna. Genombränning kan inträffa snabbare om för mycket primärluft tillförs genom rostgallret. När för mycket primärluft släpps in genom rostgallret blir temperaturen i förbränningskammaren mycket hög; nästan som i en smideshärd. En annan orsak kan vara att det finns aska och sot ovanpå rökledplattan. Detta isolerar så att värmen inte kan komma därifrån, och därmed kan genombränning inträffa. Sot eller aska ovanpå rökledplattan bör tas bort 1–2 gånger om året. Detta kan göras med en borste eller med ask sug.Konsekvenserna om du tänder fel blir kraftig sotbildning, dålig förbränning och att elden slocknar när du stänger luckan. Den mest miljövänliga tändningen får du genom en så kallad ”Top-Down tändning”. Tänd relativt högt i bränslet du har lagt in i kaminens förbränningskammare. Gaserna förbränns löpande allt eftersom brasan arbetar sig nedåt och tar fart. Metoden visas på bilderna nedan. Kaminen ska rensas vid behov, men minst en gång om året. Rökledar plattan ska då lyftas ut ur kaminen och borstas ren eller dammsugas ask sug. Resten av kaminen kan rensas med asksugen på samma sätt. Kom ihåg att kaminen ska vara kall när asksugen används. Använd inte vått eller olagrat trä. Det bör ha lagrats under tak med god ventilation i minst ett och helst två år. Elda aldrig heller med drivved i kamin. Det är ofta kraftigt salthaltigt, vilket förstör både braskamin och skorsten. Impregnerat eller målat trä och spånplattor avger giftig rök och ånga, därför får det inte användas som bränsle. Använder du för lite ved eller om den är för grovt kluven uppnås inte rätt temperatur inuti kaminen. Vedträn som har en diameter på mer än 10 cm bör alltid klyvas. De ska kunna ligga plant och få luft från båda håll. Bäst är vedträn på cirka 25 cm och runt 0,5 kg som placerats med ändstycken mot eldöppningen. Högsta tillåtna bränslelängd när du eldar med ved är 32–34 cm.Nej, kaminsvärta ska inte användas på Morsø-kaminer. Kaminsvärta kan inte bindas på t.ex. emaljerade Morsø-kaminer; ytan dras samman och kan flaga av när kaminen värms upp. Lackerade ytor kan också bli fula och sammandragna om man använder kaminsvärta. Det går att använda kaminsvärta på äldre kaminer som t.ex. slipats ned eller sandblästrats. Lackerade kaminer ska målas med Morsø Senotherm-färg, och emaljerade kaminer ska bara tvättas av med varmt destillerat vatten och brun såpa.Svar: Tätningsgarnet blir slitet efter en tids användning och detta är normalt slitage, den kan lossna eller falla av. Det är enkelt att byta ut ditt tätningsgarn och montera nytt med som du fäster med keramiskt lim. Vid byte av tätningsgarnet ska underlaget rengöras grundligt med stålull eller stålborste. Packningssetet (lim och garn) kan du beställa hos oss.Svar: Sot uppstår om förbränningstemperaturen är för låg. För låg förbränningstemperatur beror på att man inte släppt in tillräckligt med luft i förbränningskammaren i förhållande till mängden ved. Det går snabbt att känna igen tjärsot som en brun och klibbig beläggning. Släpp in mer sekundärluft till förbränning, så att temperaturen höjs. Ytan tvättas av med varmt destillerat vatten och brun såpa. Lägg på blandningen med en mjuk svamp och torka bort återstoden med en torr svamp. Kom ihåg att ta bort såpan före tändningen. Eventuella fläckar/rost kan tas bort med rostborttagningsmedel, t.ex. WD-40, som finns att köpa på byggvaruhus eller bensinstationer. Emaljen är mycket hållbar och ändrar inte utseende om den inte utsatts för påverkan utifrån. Om emaljen faller av på grund av stötar/slag kan man badda fläcken med lite flytande kaminsvärta. Svar: Reservdelar kan köpas i kaminhandeln, på byggvaruhus och på en del brädgårdar. Om du är tveksam om vilken typ av Morsø-kamin du har ska du leta upp typnumret som står på luckans insida. Uppge typnumret till Morsø-återförsäljaren, så kan kaminen identifieras. Alla delar på Morsøs kaminer är utbytbara, och Morsø garanterar dessutom reservdelar till Morsø-kaminer under minst 10 år efter att de utgått ur sortimentet.Med kraftigt stigande elpriser ser allt fler över sina värmesystem i hemmen och en lika effektiv som mysig åtgärd är att installera en kamin. En familj kan enkelt spara upp till 10 000 kronor per år på att installera en braskamin. Elden fyller en central roll i många hem och en miljon villaägare har redan valt att installera braskamin. Utvecklingen av braskaminer har varit enorm de senaste åren och en modern braskamin förbrukar 50 procent mindre ved och är 90 procent renare än en 30 år gammal kamin. Detta blåses av genom att låta rostgaller och primärluft stå öppna. När de blå/lila lågorna försvunnit ska rostgaller och primärventiler stängas. Förbränningen styrs nu uteslutande med hjälp av sekundärluft. Innan dess kan man höja förbränningstemperaturen genom att skruva upp sekundärluftventilen mer och låta primärluftventil och rostgaller vara stängda. Sot på glaset kan också bildas vid eldning med fuktig ved eller om det är dåligt drag i skorstenen.Här får du råd om hur du kan minska utsläppen genom att elda på rätt sätt. Du kan också läsa om vilka regler och riktlinjer som kommuner kan tillämpa rörande olägenheter i samband med vedeldning.

Du som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel.
Kommunen är tillsynsmyndighet och kan vid behov ställa krav på att enskilda fastighetsägare ska vidta åtgärder för att begränsa störningar från vedeldning (miljöbalken 26 kap. 9 §).Det händer att utsläpp från eldning stör personer som bor nära fastigheter där eldning sker. Det gäller särskilt i tätbebyggda områden där utsläpp från skorstenar kan sprida sig i området. I värsta fall letar sig föroreningar in i andra hus via ventilationen eller smutsar ner fasader och annat.

Förutom rök från vedpannor, kaminer och spisar kan även bastu, badtunnor och bakstugor ge upphov till störande rök. Det kan även gälla annan eldning, till exempel grillning eller eldning av trädgårdsavfall. Förbränning av avfall är däremot generellt förbjudet.För att veta vad som gäller där du bor, bör du kontakta kommunen för att höra om det finns lokala föreskrifter som begränsar eldning av kvistar och annat trädgårdsavfall.

En fastighetsägare ska anmäla till kommunen att eldningsutrustning som ska installeras uppfyller krav i Boverkets byggregler. När eldningsutrustningen är installerad ska fastighetsägaren använda utrustningen på ett sådant sätt att det inte bildas rök som är störande för omgivningen.
Kommunens miljönämnd kan ställa krav på åtgärder för att begränsa störningar från vedeldningen, enligt miljöbalkens 26:e kapitel. Vad som är en störning är en bedömningsfråga. Störande rök kan finnas vid olika tidpunkter, vilket innebär att ett tillsynsbesök behöver ske vid rätt tidpunkt och rätt vindriktning. Kommunerna är även skyldiga att arbeta för en bra luftkvalitet och många kommuner gör mätningar eller beräkningar för att se om miljökvalitetsnormer uppnås.

Kan man elda för mycket i vedspis?
Elda med måtta Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar. Elda aldrig mer än 2–3 kilo ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar i sträck.
Folkhälsomyndigheten har vägledningsansvar för miljöbalkens hälsoskyddsregler. Myndigheten har vägledning och allmänna råd om olika faktorer som kan påverka inomhusmiljön, som till exempel ventilation och luftkvalitet inomhus samt temperatur inomhus.Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. Om det konstateras att rök ger olägenhet kan det i vissa besvärliga fall leda till totalförbud för annat än trivseleldning. Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Kommunens miljönämnd kan även kontrollera att det bränsle som används är av rätt kvalitet, det vill säga inte avfall, blöt ved eller liknande. Rivningsvirke är ofta behandlat och ses då som avfall, men det är en bedömningsfråga i det enskilda fallet.
Trots att en eldningsutrustning uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik eller bränsle innebära att det bildas störande rök. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan.Kommunen har ett ansvar att kontrollera att omgivningsluft uppfyller gällande normer. Om luften har för dålig kvalitet så ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram.

Vilka träslag ska man inte elda med?
Den vanligaste vedsorten är björk, följd av furu, klibbal och sälg. Sämst värme efter volym ger asp, gran och gråal.
Som fastighetsägare har du ett ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel:Om du blir störd av röken från din grannes eldning är det bäst att i första hand prata med grannen om saken. Om problemen fortfarande kvarstår och ni inte kan komma fram till en lösning kan du vända dig till din kommun.

Kommunen kan också ange regler för eldning i lokala föreskrifter om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i kommunen. Det kan till exempel handla om tillfälliga förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom ett särskilt angivet område. Det kan också handla om regler för eldning av trädgårdsavfall.
Utsläppen från vedeldning sker ofta i tätorter i direkt anslutning till boendemiljön. Det gör att även i de fall när de enskilda utsläppen är relativt små, kan exponeringen bli hög.

En gammaldags, charmig kakelugn kan också ge ett ordentligt tillskott när det gäller uppvärmningen. Dessa kan man ibland få tag i begagnat. Är de i bra skick kostar de förstås en rejäl slant, och måste monteras av en fackman. Men de står sig väl i konkurrensen med nyare värmekällor, under förutsättning att de är hela och att de sotats och underhållits korrekt.
Men den öppna spisen har en hög mysfaktor, och om du har en öppen spis i ditt hus ska du självklart använda den. För att få ekonomi på det hela installerar du en spiskassett/insats som ansluts med ett rökrör till den befintliga skorstenen. Luftvärmepumpar energiklassas. Bäst är energiklass A som innebär att pumpen måste ha en verkningsgrad på minst 3,6 gånger så mycket värmeenergi som den drar elenergi. Här mäter man alltså verkningsgraden på ett annat sätt än för exempelvis braskaminer. Välj också en P-märkt pump, det borgar för att den är anpassad till vårt nordiska klimat. Det finns även värmepumpar för luft-vatten, berg, jord- och sjövärme. Viktigt att tänka på när du väljer braskamin är att den uppfyller de svenska miljökraven på maximalt 0,3 i CO-värde, annars kan inte skorstensfejarmästaren godkänna installationen. Är din kamin utrustad med modernt, så kallat ”Clean burn-system” är du på den säkra sidan, liksom om du väljer en P-märkt, eller ännu hellre, Svanenmärkt, braskamin.

Att elda i en öppen spis är att elda för kråkorna, så är det bara. Eftersom själva eldstaden är stor och öppen slukar den syre och suger alltså ut den varma luften ur rummet, istället för att sprida den.
Ju kallare ute, desto mer el drar luftvärmepumpen, så när temperaturen kryper ned en bit under noll blir den sällan energieffektiv och man bör slå om till sin huvudsakliga värmekälla, vilket kan ske automatiskt. Många luftvärmepumpar går också att använda för att rena luften och som luftfuktare. De flesta kan även kyla ned huset på sommaren, men det är en energikrävande lösning för att få svalt inne.På Energimyndighetens hemsida finns en energikalkyl där du själv kan räkna ut hur mycket du kan spara i just ditt hus genom att installera olika typer av tillskottsvärme.

De flesta braskaminer är tillverkade i stålplåt eller gjutjärn och kan kläs med täljsten, kakel, glas eller rostfritt stål. Vissa kaminer kan monteras mot vägg, andra placeras fristående en bit ut i rummet. Gemensamt för dem alla är att de kräver en skorsten, som måste utmynna minst en meter över taktäckningen, men aldrig under taknockens nivå. De flesta braskaminer är lätta och kan därför monteras på träbjälklag.
Om du vill nyinstallera en braskamin, murspis eller kakelugn måste du först lämna in en bygganmälan till kommunen. Den brukar ta max en månad att få godkänd. Många kommuner har också rekommendationer för hur och hur ofta man bör elda i sin braskamin, detta för att grannarna inte ska störas av rök eller röklukt.Luft-luftvärmepumpen är ett slutet system som består av en inomhusdel och en utomhusdel. Utomhusdelen omvandlar kall luft till energi via en kompressor. Provkör innan du bestämmer dig.

Både braskaminer, kakelugnar, murspisar och braskassetter finns i byggsats som den händige kan montera själv. Gemensamt för dem alla är dock att innan du börjar elda måste installationen godkännas av en skorstenfejarmästare. Även luftvärmepumpar finns för självinstallation, men detta rekommenderas inte om du inte är mycket kunnig.På senare år har luft-luftvärmepumpen blivit mycket vanlig som tillskottsvärme, framför allt till eluppvärmda hus. Bäst fungerar den i enplanshus med öppen planlösning, men har du flera våningar finns det inget som hindrar att du installerar en värmepump på varje våning.

Vill du både ha en mysig brasa, en snygg ”möbel” och extra värmetillskott är en braskamin ett bra val. Den kan ha en verkningsgrad på över 80 procent. Det innebär att 80 procent av veden omvandlas till värme och kommer huset tillgodo. I teorin skulle därför en braskamin kunna täcka hela värmebehovet i ett medelstort hus, under förutsättning att det inte är alltför kallt ute, värmen sprider sig maximalt och man eldar hela tiden.
En murspis är egentligen en braskamin, fast inklädd i exempelvis pimpsten eller lecabetong så att den ser ut mer som en öppen spis. Ytan kan du själv måla eller slamma med puts till önskat utseende. Den är ofta ganska tung och kräver gjutet fundament, men det finns lättare modeller som kan monteras på träbjälklag. Verkningsgraden ligger på mellan 65 och 80 procent. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy. Vi har under hösten fått in klagomål från grannar runt vedelning i bostäder, och många frågor runt vad som egentligen gäller när man eldar i sin vedspis/kakelugn/braskamin. I rådande energisituation kanske du vill värma upp bostaden med vedeldning, men vad är det egentligen som gäller? Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § Miljöbalken) är du som eldar själv ansvarig för att kontrollera att eldning inte stör din omgivning. Elda därför med försiktighet, och värm inte upp din bostad med vedeldning i rådande energisituation. Det finns ingen bestämmelse för hur ofta man får elda, men braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är avsedda för trivseleldning någon gång i veckan vid passande väder/vind och inte för regelbunden uppvärmning av fastigheten. Trivseleldning innebär att du inte eldar hela dagen eller varje dag, och inte eldar för basuppvärmning.w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006vitaEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Vita Gratulerar till ditt val av en kamin

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda
Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå 9 Montering av vermiculiteskivor – Stora Trekanten OBS! Hantera skivorna varsamt! Rundstång Ryggskiva Nedre stödprofil Rökhylla 1. Som stopp mot sotningsredskap monteras rundstången i spåret i anslutningsstosen. 2. Lägg in nedre stödprofil och montera ryggskivan i profilen. 3. För upp rökhyllan över stödklacken i framkanten av kassetten. Rökhylla Sidoskivor 4. Vinkla upp rökhyllans bakre kant över ryggskivan. 5. För rökhyllan bakåt och låt den ligga på ryggskivan. 6. Montera sidoskivorna i stödprofilen. Övre stödprofil 7. Lyft upp rökhyllan och fixera skivorna med den övre stödprofilen. 8. Släpp ner rökhyllan så att den ligger mot stödprofilen. 8. Vid sotning av rökkanalen skall rökhyllan demonteras. 7 1 Bäste Viking kund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till Sveriges mest sålda vedspis, Viking 30. Er Nya Viking 30 är både en tidlös och effektiv värmekälla med mer2 Bäste Roslagsspisen-ägare! Vi önskar Er välkommen till Roslagsspisen-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kassetten. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga krav på design och kvalitet. Ni har som nybliven ägare till en kassett från Roslagsspisen försäkrat Er om en produkt med tidlös design och lång livslängd. Kassetten har också en förbränning som är både miljövänlig och effektiv för bästa värmeutbyte. Läs noga igenom installationsanvisningen innan installationen påbörjas och bruks- och eldningsinstruktionen innan Ni börjar elda. Innehållsförteckning Allmänt… 2 Tillförsel av förbränningsluft… 2 Tillbehör… 2 Tekniska data… 2 Installation… 3 Montering av Vermeculiteskivor Lilla trekanten… 6 Montering av Vermeculiteskivor Stora trekanten… 7 Montering av Vermeculiteskivor Lilla fyrkanten… 8 Montering av Vermeculiteskivor Stora fyrkanten…9 Bruks- och eldningsinstruktion Möjliga orsaker till driftsstörningar… 13Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB FI IT Guide d installation 49 Installation instruction 65 Asennusohje 81 Istruzioni di montaggio 97 InstallationsanvisningM O N T E R I N G S – & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 2200 CB, CGL Avser installation som kassett och insats för frimurning Utgåva 01/06 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt

Installations- och användarmanual Biokamin Magne Innehåll Allmänt…- 2 – Bygganmälan…- 3 – Bärande underlag…- 3 – Eldstadsplan…- 3 – Skorsten…- 4 – Tillförsel av förbränningsluft…- 4 – Montering
SE NO FR FI DK IT GB NL Installationsanvisning/ Eldningsinstruktion 2 Installasjonsanvisning/ Fyringsinstruksjon 17 Guide d installation/ Instructions d allumage 33 Asennusohje/ Lämmitysohjeet 49 Monteringsvejledning/SE DE NO FR FI IT GB Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 9 Fyringsinstruksjon 17 Instructions d allumage 25 Lämmitysohjeet 33 Istruzioni per l accensione 41 Operation Instructions 49 Eldningsinstruktion

SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Fyringsvejledning 11 Istruzioni per l accensione 14 Instructions d allumage 17 Stookinstructies 20 Lighting Instructions
Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Spiskassetter Modell SK1000, SK2000 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING…2 ALLMÄNT…3 VIKTIGA PUNKTER…3 FÖRUTSÄTTNINGAR…4 Bygganmälan Rökkanal
NO FR FI DK IT GB NL Installationsanvisning/ Eldningsinstruktion 2 Installasjonsanvisning/ Fyringsinstruksjon 17 Guide d installation/ Instructions d allumage 33 Asennusohje/ Lämmitysohjeet 49 Monteringsvejledning/

6 N ö y p i g 7 8 Kassett Kassett Viktigt! Täta noggrant med mineralull mellan det översta röret och skorstenen. Tätningen är mycket viktig för annars kan den uppvärmda rumsluften passera ut genom skorstenen. Passa in och mura fast ett varmluftsgaller i spiskåpan. Varmluftsgaller ingår ej i leveransen. Pannkittet skall torka i 24 timmar innan första brasan tänds. Montering underifrån med stödben Skruva ihop stödbenssatsen. Plåtbandet skall sitta i det nedersta hålet för lilla fyrkanten, i det mittersta hålet för lilla trekanten och i det översta hålet för stora trekanten och stora fyrkanten. Spänn fast första gjutjärnsröret med plåtbandet. På de stora modellerna finns en övergångsstos från diameter 190 mm till 160 mm. Denna ska ej sitta på stödbenet utan monteras direkt på kassetten. Här är det nästa rör som skruvas fast i stödbenet. 2 P k a i n n tt OBS! f r ackn n! 2. Gjutjärnsrör nr 3 är försett med en fläns, fäst mineralullen ovanför flänsen med ståltråd. Sätt rör nr 3 överst och sammanfoga gjutjärnsrören och stödbenet med pannkitt. För upp hela rörsatsen och ställ den på stödbenet. Viktigt! Täta noggrant med mineralull mellan det översta röret och skorstenen. Tätningen är mycket viktig för annars kan den uppvärmda rumsluften passera ut genom skorstenen. 4MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Hur många gånger får man elda i en kamin?
Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. Om det konstateras att rök ger olägenhet kan det i vissa besvärliga fall leda till totalförbud för annat än trivseleldning.
Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser… sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering… sidMONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2000 CB, CGL Avser installation som kassett och insats för frimurning Utgåva 01/06 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering.MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Installations- och användningsmanual Hörnkassett Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är Hekla monteringsinstruktion 135259 Följande detaljer ingår Antal Art nr Pimpstensprodukter 2 900007774 Brännkammarelement 2 900007775 Element helt 2 900007777 Bottenplatta 1 900007781 Element sågat 13cm

Kan man elda i braskamin varje dag?
Öppna spisar, braskaminer och liknande ska endast användas för s.k. trivseleldning. Trivseleldning innebär att du inte eldar hela dagen eller dagligen, och inte för uppvärmning. Använd inte fuktig ved.
Utgåva 1 2014 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser…sid 3 -prestandadeklaration -lokala bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten

Kan man elda i en vattenmantlad kamin utan vatten?
Väljer man en stilren design så skall inte kostnaden bli alltför hög. Går det att elda i en vattenmantlad kamin utan att installera mot vatten? Tyvärr är detta ej möjligt.
Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida K10 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS…2 ALLMÄNT…3 VIKTIGA PUNKTER…3 FÖRUTSÄTTNINGAR…4 FÖRBEREDELSER…5-6 MONTERINGSANVISNING…6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION…10-11 SE DE NO FR DK FI IT NL GB Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 7 Fyringsinstruksjon 12 Instructions d allumage 17 Fyringsvejledning 22 Lämmitysohjeet 27 Istruzioni per l accensione 32 StookinstructiesMonterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genomUtgåva 2017-03-14 Sveaflame spiskassett Exclusive mini Monterings och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser…sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -skorsten -eldstadsplan

Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Similar Posts