Säger Skylten Till Höger Någonting Om Den Högsta Tillåtna Hastigheten

– Ja, för om folk fortsätter att strunta i reglerna så kommer det att inträffa något mycket otrevligt. Jag har fått signaler om att det på morgnarna, mellan sju och åtta, är ungefär 20 bilister som väljer den förbjudna svängen direkt in mot Örnsköldsvik.Henry Tervahauta säger att vissa bilister verkar ha satt i system att svänga vänster in på E4. Detta i stället för att göra högersvängen och köra några extrakilometer mot Bjästa, för att komma in på E4 den ”rätta” vägen.

Får A-traktor åka på 100 väg?
Traktorer får köras på väg och ska då följa trafikreglerna. De får inte köras på motorväg eller motortrafikled. Traktor a ska köras i vägrenen eller så långt till höger på körbanan som möjligt, medan traktor b ska köras på körbanan (vägen).
Efter det att Henrys son Taymaz råkade ut för olyckan som hade kunnat kosta ett par personer livet, har Henry fått signaler om att det finns två läger i den lilla byn Bjästatjärn när det gäller E4-korsningen. Motorredskap klass I är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. Den högsta hastigheten som ett motorredskap klass I får köra är 50 kilometer/timmen. Om motorredskapet inte har en släpvagn försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet, är högsta tillåtna hastighet 40 kilometer/timmen. Vid vissa fall gäller även en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen. – När jag pratade med polisen sa de att det inte var deras ansvar att göra något. De hänvisade mig till kommunen. De sa också att det inte förelåg något brott. Och om det ändå kunde röra sig om brott så skulle det ta ett år att komma fram till något, på grund av att de har så mycket att göra.Ett motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.

Får man köra 90 på 100 väg?
Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att separera körfält med mitträcken. När en väg har mitträcke kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim. På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att snabbt skapa det säkra mötet.
Den bilist som orsakade trafikolyckan den 12 maj, där Taymaz Thamasebi Aria och hans studiekamrat drabbades, bröt således mot regeln i korsningen genom att ta sig ut på den tungt trafikerade Europavägen med hjälp av en vänstersväng när öppningen i mitträcket var passerad.

– Jag pratar i media för att jag inte kan hålla käften. Jag vill inte ha suttit tyst och passiv om det är så att det smäller där ute. Sätt igen öppningen i mitträcket så att ingen kan köra igenom, föreslår Tervahauta.
– Jag är inte ute efter att hitta en syndabock för det som hände, jag vill bara att någonting görs så att det inte slutar med att någon mister livet, säger Henry Tervahauta, pappa till Taymaz.

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).
– Vissa verkar inte ha några problem med att svänga vänster, mot reglerna. Andra anser att det inte ska förekomma. Jag förstår om det är känsligt att prata om det i byn, men det ska väl inte behöva gå så långt att någon mister livet.– När man bygger mitträcken måste man ha hål, av olika anledningar. Vi måste ha driftvändplatser och möjligheter för räddningsfordon att ta sig mellan körbanorna.

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.
Totalt uppger 64 procent av de som deltagit i undersökningen att de under det senaste året upplevt att det har uppstått en farlig situation just på grund av att andra kör under hastighetsgränsen, 31 procent har inte upplevt det och 5 procent är osäkra på om det har skett. Det är viktigt att hålla hastighetsangivelserna i trafiken och inte köra för fort – eller för långsamt. Sex av tio svenskar har det senaste året upplevt farliga situationer i trafiken då andra kört under hastighetsgränsen. Det visar en undersökning som Gjensidige har gjort i samarbete med Kantar Sifo. Den som kör väldigt långsamt kanske inte är medveten om att det kan medföra en ökad risk i trafiken. Det handlar inte om att man måste öka farten, men det är viktigt att vara uppmärksam på trafiken bakom sig och att släppa förbi andra bilister när det finns tillfälle för det.– Om du har många bilar bakom dig och ingen framför så kan det vara en indikation på att du bör släppa förbi dina medtrafikanter. Håll alltid koll i backspegeln. Om du märker att bilen bakom dig verkar vilja köra om så avvakta tills du kommer till en lämplig sträcka, släpp gasen och håll ut mot kanten. Då kan den andra bilen köra om och efter några sekunder kan båda parter fortsätta er bilresa på ett lugnt och tryggt vis, säger Karolin Bernås. Den stora majoriteten av svenskarna, 82 procent, uppger i en ny undersökning* som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo, att de blir irriterade på andra bilister som kör under hastighetsgränsen, bara 18 procent uppger att de inte blir irriterade. Det är säkert flera som kan känna igen sig i situationen att hamna bakom ett fordon som kör långt under hastighetsgränsen och där det inte finns någon bra möjlighet att köra om. Det är farligt att köra för fort, men det är också förenat med risker att köra långt under hastighetsgränsen.– De flesta vet att man kan få böter om man kör för fort, men det är faktiskt så att du också kan få böter om du kör långt under hastighetsgränsen och långsammare än v ad som är lämpligt på den aktuella sträckan. Alltför långsam körning kan i värsta fall kan leda till farliga situationer i trafiken, säger Karolin Bernås, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring Sverige. – När det uppstår en lång kö bakom ett enda fordon som kör långsammare än vad som rekommenderas, så finns risken att någon av bilisterna i kön når sin kokpunkt och tar avsevärt högre risker för att köra om än vad de annars skulle ha gjort. Det är något som kan få allvarliga konsekvenser, säger Karolin Bernås. Förbudsmärket är i regel runt med gul eller blå botten och försedd med röd bård. Kan förses med kompletterande text och/eller siffror och gäller i regel till nästa korsning.En sammanställning om svensk trafiksäkerhet, nollvisionen och hur förarutbildningen kan förbättras. Dessutom diskuteras hur trafikens påverkan på miljön kan minskas och hur liv kan sparas i trafiken.Förbudsmärket, stopp vid tull, anger skyldighet att stanna för tulldeklarering. Fordonet skall stanna vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.

Förbudsmärket, stopp för angivet ändamål, anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta sträcket. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skall passera signalen skall stanna vid rött ljus.
Förbudsmärket, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, används endast på en väg eller vägsträcka där försöksverksamhet pågår enligt förordningen om försöksverksamhet med varierande högsta hastighet.

Förbudsmärket, ändamålsplats, anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna. Om endast ett fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får stanna och parkera anges det på en tilläggstavla.

Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.

Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket eller märke C 32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E 1, motorväg, E 5, tättbebyggt område, E 7, gågata, eller E 9, gångfartsområde, satts upp. Förbudsmärket, förbud mot omkörning med tung lastbil, anger att det är förbud att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudsmärket, förbud mot omkörning, anger att det är förbjudet att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Är det lagligt med klister LGF?
LGF-dekal för långsamtgående fordon. Exempelvis traktorer, traktorvagnar, jordbruksredskap, A-traktorer, mopedbilar eller båttrailers. Tillverkad i tålig vinyl och är självhäftande. Godkänd enligt ECE69.
Förbudsmärket, förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II, anger förbud att framföra annat motordrivna fordon med dubbdäck än moped klass II.

Registreringsskylt: Ja, för motorredskap klass I. Läs mer om registreringsskylt. Ett motorredskap klass II kan behöva registreras beroende på användning. Läs mer i Lag om fordons registrering och användning SFS(2019:370) 5 – 6 §§.

Motorredskap klass I är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. Den högsta hastigheten som ett motorredskap klass I får köra är 50 km/timmen. Om motorredskapet har en tillkopplad släpvagn som inte är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet, får man endast köra 40 km/timmen. Vid vissa fall gäller även en hastighetsbegränsning på 30 km/timmen. Läs mer i Trafikförordningen 4 kap §20.
Påfarten till motorvägen anger 90 km/h, och jag frågar mig om det är meningen att jag som bilist precis strax innan jag kör på motorvägen ska behöva stanna för att lämna bussen företräde?En rondell kan inte logiskt betraktas som en vanlig korsning vad gäller teckengivning. För de som ännu inte är inne i rondellen är det omöjligt att förstå om ett fordon som är i den hade för avsikt att köra rakt fram t ex.Den situationen som du har beskrivit ställer ofta till problem p.g.a. förarnas olika uppfattningar av vem som ska köra först. Ofta är det som du skriver inget större problem. Jag skulle våga påstå att det är ett allvarligare problem när mötande kastar sig före de fordon som ska köra rakt fram i korsningen. Där brister den svängande föraren mot svängningsregeln.Länge sedan jag tog körkort men… är det lag på att blinka i en T-korsning?? Blev stoppad av polis och fick böter då jag ej blinkade i mindre T-korsning, hade väjningsplikt. Låg placerad åt höger, svängde höger, inga bilar alls i korsningen förutom polisbilen 150 meter bakom mig.

Jag har blivit påkörd på ett cykelöverfart i en cirkulationsplats (ett s k ”mot”). Se bifogad bild. Både jag och bilisten kom från samma håll dvs. från Kopparbergsleden (vänstra hörnet i bilden). Jag skulle rakt fram i rondellen och bilisten skulle svänga höger.
Om ägaren som har tillstånd för boendeparkering lånar ut sin bil och föraren som lånar bilen ställer sig på annan plats som är avgiftsbelagd ska parkeringsavgift betalas.Jag ska in på huvudleden och svänga vänster. Framför mig är det en annan bil som också ska in på huvudleden och ska svänga höger. Eftersom jag ska över ett helt körfält innan jag kommer till det körfält vi båda ska färdas på så är det oftast inget problem, börjar bilen framför köra väntar jag och börjar jag köra väntar den. I en korsning mellan två huvudleder där korsningen har två filer, brukar bilister som ska svänga vänster för att sedan fortsätta rakt fram blockera filen för de som ska korsa en huvudled och sedan köra vänster. I det här fallet borde trafikkontoret sätta upp ett varningsmärke för gående vid den södra – norra infarten med tilläggstavla pil vänster/höger som visar att trafiksignalen står på den angränsade vägen. Åtgärden förtydligar situationen för såväl lokalt anknutna som för trafikanter som tillfälligt passerar samtidigt som man i större utsträckning undviker att korsningen blockeras.

Jag tror att det är en ganska förvirrande korsning, för flera jag har pratat med vet inte riktigt vad som gäller, men man tar såklart det säkra före det osäkra och stannar för rött.
Om en skördetröska närmar sig från höger i en vägkorsning har du skyldighet att lämna den företräde. Om den däremot kör upp vägen från en åker har föraren av skördetröskan skyldighet att lämna dig företräde.Har vart med att jag stannar på motorvägens påfart då det är kö på motorvägen och påfarten. Alla bilar kör 0 – 30 km/t på motorvägen Jag ger tecken till vänster och väntar på att det blir en lucka och kunna köra in. Då kommer en lastbil som inte bromsar in utan gasar när jag är på väg att byta körfält och repar vänster sida på min bil från bakvagnen till framvagnen. Det fanns 2 billängd mellan lastbilen och bilen framför den innan jag börjar byta körfält.

Ömsesidig hänsyn innebär att man är hjälpsam mot varandra. Om man uppmärksammar att någon vill köra in i det körfält som man färdas i – har man skyldighet att hjälpa till liksom den omkörande har det.
Vidare finns en skiss som visar överskissbild där man har streckat förlängningen från Väpnargatan, som alltså endast har en korsning om man svänger vänster, men som ej har korsande trafik eftersom det som sagt ej finns trafik tvärs över Sibyllegatan där jag parkerat eftersom det som sagt är husvägg till höger om där jag parkerat.

Är det tillåtet att köra personbil på cykelbana för att lasta och lossa? Det gäller en sträcka på mindre än 50 meter, korsar inga andra vägar. Det finns en längre ”laglig väg” som går över en innergård med många lekande barn.Väjningsplikten innebär att den som har väjningsplikt får fortsätta ”endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder” d.v.s. att föraren bedömer ett lämpligt säkerhetsavstånd till trafiken för att avgöra när det är säkert att fortsätta. Parkerar annan förare en bil utan tillståndsbevis på plats upplåten för boende är föraren av det registrerade fordonet skyldig att betala felparkeringsavgift (SFS 1976:206). Därefter lämnar du företräde åt trafiken på den korsande vägen innan du fortsätter din färd. Den som först har stannat – kör först, men var uppmärksam.Blir ständigt omkörd till höger på motorvägen när både vanliga bilar och bussar som kör i bussfilen men när jag lämnar motorvägen uppstår ofta tillbud vad är tanken – ska man stanna på motorvägen och släppa fram fordonen från bussfilen eller ska dem låta fordonen först köra av? Vi har nämligen haft denna diskussion på jobbet där de flesta lägger sig i kön i högerfilen medan jag tycker man ska utnyttja båda filerna men då tycker de att jag tränger mig i kön. Ska man stanna på en motorväg om en polisbil bakom vill att man ska köra in till kanten och stanna, eller ska man köra av på första avfarten och stanna därefter?

Tillåter man vägarbetare med en speciell kurs at handregulere trafiken i Sverige, eller är det bara ”polis och andra t.ex. bilinspektörer, vägtransportledare eller tulltjänsteman”?

När polisen i bilen bakom dig visar att att du ska stanna är du skyldig att göra detta utan dröjsmål även om du själv bedömer att det bör vara säkrare på ett annat ställe.
När jag tog körkort i början av 70-talet så vill jag minnas att regeln vid parkeringsförbud var att man fick stå där i 5 minuter. Minns jag fel eller om inte gäller den regeln fortfarande?Trafikförordningen, ”Om två körfält löper samma till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.Jag är 76 år gammal och kan inte se någon som helst logik i förfarandet. Vid akut ryggskott är dessutom smärtan vid förflyttning näst intill olidlig och jag har vid tidigare tillfälle fått min bot avskriven just av denna orsak.Det är svårt att hindra någon att köra förbi kön i det ”tomma” körfältet för att sedan byta körfält. Dessutom skulle det innebära att kön i det ”lediga” körfältet skulle bli onormalt lång och kanske innebära blockering för andra trafikanter som kanske ska korsa körfälten. 3.Avsikten med stopplinjen som finns på vägen från öster innebär att trafiken som ska rakt fram ska, som du skrev, stanna vid linjen. Detta för att inte blockera trafiken i riktning söder/norr eller tvärtom. Stopplinjen är en hjälp till oss trafikanter men skulle inte behövas (kanske inte syns på grund tex. av snö) – eftersom ”trafikant ska uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.” På gågator gäller att alla fordon – dit räknas även cyklar – har väjningsplikt mot de gående och att farten ska vara som du helt riktigt påpekar gångfart. Dessutom ska trafiken ske på de gåendes villkor. Detta betyder i klartext att cyklister inte får påkalla väg genom att pingla eller tvinga sig förbi.Bilden till höger nedan är tagen från det håll bussen kom, där det finns en ”bussfil-upphör-skylt”. Vid kollisionen stannade jag strax framför den svarta bilen på den högra bilden.Har haft en liten diskussion med några om regler vid stopptecken/skylt. Nu till frågan, då jag tog körkort tidigt 70-tal har jag för mig att det fanns en regel som sa att om det fanns fler än en bil vid stoppskylt kunde ex. bil nummer två köra utan att stanna om ingen trafik förkom på vägen som man skulle köra ut på.De gående har kanske svårt att överblicka situationen om bilar tillåts att stanna eller parkera inom 10- metersgränsen. T.ex. kan de vara svårt för barn att se om någon cyklist kommer om bilar skymmer sikten – och bilar finns ju som bekant i olika storlekar. Den största vägen genom korsning (öster-väster) har trafikljus i båda riktningar. Trafikljuset står vid ett övergångsställe efter korsningen när man kommer österifrån, men stopplinjen ligger innan korsningen. Alltså stannar man innan stopplinjen och därmed innan korsningen när det är rött. Tillståndsbeviset för boendeparkeringen är knutet till det registreringsnummer som angivits i ansökan om boendeparkering och gäller endast det fordonet.

Parkering börjar så fort du har stannat med några få undantag. (Det hjälper inte om någon sitter kvar i bilen). Det är brukligt att man får stå i 5 minuter utan avgift men det är ingen garanti för att du slipper parkeringsavgiften.
Har cyklister väjningsplikt mot gående vid övergångsställe, precis som andra fordon har? Dvs när cyklisten färdas på vägen och den gående korsar vägen på övergångsstället. Kan cyklister plinga o tvinga sig förbi? Att bilar må köra men i min gåtakt men tuta? Har ännu ej sett någon polis på Götgatan. Är det inte lag på lykta på cykeln? När jag gick en ADR-kurs i slutet av 1990-talet fick jag veta att det var förbjudet att parkera 5 meter före och efter ett övergångsställe. Var det fel, eller har det funnits en sådan regel?När vinterväglag råder måste avståndet till fordonet framför ökas så att risken för påkörning elimineras med tanke på att stoppsträckan blir längre. Väljer du att öka avståndet så slipper du själv att hamna i olyckstatistiken.

Om jag förstått situationen som du beskrivit på rätt sätt så är förseelsen den att du har parkerat bilen närmare än 10 meter från T-korsningen Sibyllegaten/Väpnargatan.
Jag har en fråga som rör väjningsplikt/skyldighet att lämna företräde till buss som korsar påfarten till motorvägen. Jag undrar också över vilken skyldighet en busschaufför har att stanna på olycksplatsen i det fall en kollision sker, oavsett vem som bär skulden.Platsen som du refererar till kan inte räknas som en busshållplats i den meningen att övriga fordonsförare ska lämna bussen företräde. Vägen är reserverad endast för bussar. Därför kan inte ”bussregeln” tillämpas i detta fall dvs. att du har skyldighet att lämna bussen företräde. Bussföraren ska enligt samma bestämmelse innan han lämnar en busshållplats, ”vara särskild försiktig så att inte fara eller onödigt olägenhet uppstår”.

Det kan ju vara så att polisen har upptäckt att du t.ex. kör med för lite luft i ett däck och vill göra dig uppmärksam på detta. Du vet säkert att hög fart och lågt luftryck ofta leder till punktering.
Datumparkering på en enkelriktad gata skiljer sig inte emot vad som gäller på gator med dubbelriktad trafik. D.v.s. märket innebär att det är förbjudet att parkera på dagar med jämnt datum på den sida som har jämna husnummer (2, 4, 6 osv.).

När stoppskylten ”STOP” är uppsatt ska nu alla fordon som du så rätt påpekar – stanna – och då vid linjen eller om linjen saknas omedelbart innan den korsande vägen.
Svaret från Transportstyrelsen är ett steg i rätt riktning men lämnar tyvärr nya frågor att besvara och öppnar för nya problem i cirkulationsplatser. Vad avgör om en cirkulationsplats är stor, normal eller liten? Och vem avgör det? Detta måste först lösas. Annars är vi tillbaka i samma situation där olika trafikanter agerar på olika vis, vilket inte är till gagn för trafiksäkerheten.Förbud att stanna och parkera gäller numera alla typer av vägkorsningar. Tidigare var det tillåtet att stanna och parkera i en T-korsning om avståndet mellan bilen yttersida och körbanan mitt var minst 3 meter.

Hur ska man tolka det elektroniska vägmärket?
Digitalt vägmärke som visar siffran 50 i vitt med röd ring omkringVägmärke med hastighetsangivelse och en röd ring visar den föreskrivna högsta hastigheten. Det är ett förbudsmärke och har samma innebörd som ett traditionellt förbudsmärke i plåt.
Polisen säger att jag hade väjningsplikt medan Trafikverket anser att bilisten hade väjningsplikt eftersom bilisten skulle svänga höger och korsa cykelbanan.b. ”Cyklande […] som ska färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

Slutsatsen blir använd det körfält som är lämpligast för den fortsatta färden med hänsyn till hur trafiksituationen ser ut just vid det tillfället då du närmar dig korsningen.
Föraren som har skyldighet att vänta på mötande har ingen väjningsplikt mot den andre (dig) som kommer från vänster vilket innebär att de upplevs ofta stå ”i vägen”.Att tvingas stanna är inget bra alternativ då det blir ännu svårare att ta sig ut och risken ökar att du blir påkörd bakifrån och kan bli utknuffad i körfältet framför dig. Enligt lagen ska förare som uppmärksammar att någon vill byta körfält underlätta för denne samtidigt ska när två körfält löper samman ömsesidig hänsyn gälla – något som du efterlyser i ditt mail men som tyvärr inte alla förare har kännedom om.

Om du däremot kommer från Jovisgatan och ska svänga till höger ska trafiken på Nygatan (från Järnvägsgatan) lämna dig företräde. På Nygatan strax före Jovisgatan finns en busshållplats – buss som startar därifrån ska också lämna dig företräde enligt högerregeln.
Men det har hänt att bilen framför har blivit sur fört jag inte väntat så att den kan köra eftersom den uppenbart tycker att den har ”företrädesrätt”. Hur ska man tolka situationen? Dels kan man hävda att den andra bilen har väjningsplikt eftersom jag redan färdas på huvudleden men samtidigt finns det någon regel som heter ”Svängningsregeln”.

Kan man få böter för att man kör för sakta?
– De flesta vet att man kan få böter om man kör för fort, men det är faktiskt så att du också kan få böter om du kör långt under hastighetsgränsen och långsammare än v ad som är lämpligt på den aktuella sträckan.
Vem är skyldig om en bil blinkar höger bilen bakom börjar en omkörning då börjar den blinkande bilen köra typ zick zack över vägbanorna vilket blev kollision.

Frågan är om den som skall lämna företräde skall göra det villkorslöst, eller om man skall tolka det som att skyldigheten lämna företräde gäller när bilarna kommer ”nästan” samtidigt men har upphört när bilen är i korsningen eller cirkulationsplatsen och att då gäller regeln att man inte får köra på framförvarande bil.
Har också en fråga angående att köra ut från en påfart på motorväg och motortrafiksled, har vart med om ett par gånger att man nästan tvingats stanna då det är mycket trafik och man inte hinner ut innan den kommer och det till exempel är en lastbil först som inte bromsar in och släpper ut en eller byter körfält om det finns ett sådant, sen bromsar ingen bil in efter lastbilen heller och hur mycket man än saktar in så tar påfarten slut innan man kommit ut.Om man kommer från söder så finns inget trafikljus. Vad gäller då när jag ska svänga västerut? Jag menar att man bör få köra mot rött eftersom jag inte passerar någon stopplinje (som ju då är öster om mig) och jag blockerar korsningen om jag stannar innan rödljuset. Trafikljuset borde ju syfta enbart på dem som kommer österifrån eftersom det är där stopplinjen är ritad?

Hur fort får man köra med LGF-skylt?
Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).
Bussen gör ingen ansats att stanna och ger heller inget tecken ifrån sig som vittnar om att chauffören har uppmärksammat kollisionen, trots att jag både blinkar och tutar. Jag lägger mig i bussfilen och åker efter bussen, för att få chans att prata med chauffören vid nästa stopp. Bussen stannar efter någon kilometer på hållplatsen vid Mörby centrum.

”När en förare avser att […] svänga, […] skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt”. Dessutom skall tecken ges i god tid.

På cykelbana får endast cyklister och tvåhjuliga mopeder klass II färdas. Om särskild försiktighet iakttas får cykelbanan användas men endast för att korsa den.I det här fallet svänger du vänster och den mötande till höger för att fortsätta åt samma håll. I händelse av sammanstötning är det sannolikt så att ni båda får stå till svars för det inträffade.

Eller är det möjligtvis så att man skall anse att en cykel måste ”korsa” framför min parkerade bil för att komma in på cykelbanan? Som jag ser det är cykelbanan endast en förlängning av Sibyllegatan (dvs ingen cykeltrafik kommer från höger för att korsa den delen av Sibyllegatan, utan endast cyklar som kommer längs Sibyllegatan måste svänga in och passera min bil).
Men förmodligen har jag fel i mitt antagande, för all trafik, inklusive yrkestrafik, stannar mitt i korsningen för trafikljuset även när de kommer från söder och svänger västerut. Detta gör att ledbussar stannar mitt i korsningen och blockerar all trafik mellan söder-norr.

Den som avser att köra om: Får göra det om det kan ske ”utan fara”. Om framförvarande ger tecken till höger spelar ingen roll – den som kör om ska förvissa sig om att omkörning kan ske på ett betryggande sätt.
Situationen som du beskriver är inte alls ovanlig. Ofta beror det på att den förare som färdas på påfarten inte har anpassat sin hastighet så att den motsvarar den trafikrytm som de andra fordonen har. Eller att föraren slår på vänstertecknet för sent så att de andra förarna inte har eller får någon möjlighet att underlätta för dig.

a. ”En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande […] som är ute på cykelöverfarten.”
Jag har hävdat att då ingen biltrafik förekommer finns ingen som helst olycksrisk. 10-metersregeln har ju kommit till för att minska olycksfallsrisken men olycksfallsrisken är redan noll. Jag anser att 10-metersregeln endast kan tillämpas då det förekommer biltrafik.Vi har varit med om att bussarna som nu kommer från vänster kör rakt ut utan att lämna företräde till trafikanterna som kommer på huvudleden. Räknas detta som en busshållplats trots att busstrafiken nu kommer från vänster? Ska vi eller bussen lämna företräde.Var kan jag hitta regeln att jag måste väja mot cyklister som passerar mitt körfält när jag kör ut ur rondellen? Eller är det jag som passerar deras cykelbana? Finns det olika upplägg? Kuggade idag min uppkörning på just det här men hittar verkligen ingen bra beskrivning av det hela

Om du ska svänga till vänster är du skyldig att lämna företräde åt trafik från som kommer från höger på Nygatan enligt högerregeln, vilket betyder att du bör invänta en buss som startar från hållsen och eventuell trafik som kommer från vänster för att undvika att blockera korsningen.
Jag parkerade som sagt i fredags i början av Sibyllegatan 1 på höger sida. Framför min ”parkering” övergår Sibyllegatan dels i en markerad cykelbana ner mot Strandvägen, dels en markerad bussfil. Vidare kan man svänga vänster mot Väpnargatan (korsande trafik kommer upp från Strandvägen om man svänger vänster). Till höger finns ingen korsande trafik, utan där finns endast trottoar plus husvägg.

Får man köra långsammare än 40 på motorväg?
’ Det är förbjudet att på motorväg och motortrafikled och på dess på-och avfartsvägar framföra långsamtgående fordon, d v s sådana fordon som på plan väg inte kan och får framföras med minst 40km/tim.
Blixtlåsprincipen innebär att den kan ske i början men mest vanligt sker det mot slutet. Det är väl oftast på vilket sätt som körfältsbytet sker som skapar irritation. Om du bara tränger dig in i körfältet längst fram – eller om du i god tid ger tecken och anpassar din hastighet till kön och kanske vinkar ett uppskattande tack så uppfattar nog inte dina medtrafikanter att du har trängt dig fram.Låt oss utgå att du väljer vänster körfält för att köra rakt fram men framför dig står en bil vars förare ämnar svänga vänster men föraren har inte visat sin avsikt. I detta fall får du ju vänta bakom tills föraren framför dig har svängt vänster.

När gäller Hastighetsskylten?
Det är alltid den senaste hastighetsskylten du passerat som gäller, tills du passerar nästa hastighetsskylt. En viss högsta tillåten hastighet kan gälla inom ett begränsat område. Det är t ex vanligt att du inom bostadsområden inte får köra fortare än 30 km/tim.
Är tanken att man ska ligga i högerfil även om vänsterfilen är ledig eller ska båda filerna utnyttjas så att när det blir enfiligt så ska man köra kugghjulsprincipen?

Det kan vara bråda tider för lantbrukaren att hinna få in sin skörd – så bjud på dig själv någon gång även om det inte är din skyldighet. Du får ju mat på bordet.Den som blir omkörd: När föraren observerar att någon avser att köra om ska föraren hålla till höger och får inte öka farten. M.a.o. får föraren inte försvåra omkörningen.

Vad betyder 79.06 på körkortet?
79.06 = Fordon i kategori BE till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg. 96. = Utökad behörighet B. 100.
Är det någon som kan reda ut detta, jag har letat på nätet utan att finna något om detta, jag har tyvärr kastat min gamla körskolebok så inte ens där kan jag få någon hjälp. Vet att det idag är så att alla ska ska stanna.

c. Om däremot cykelöverfarten är placerad efter en sväng i en cirkulationsplats eller vägkorsning har bilisten skyldighet att lämna cyklisten företräde.1. I denna vägkorsning som du beskrivit har alla trafikanter skyldighet att stanna om signalen visar rött eller gult. Du har alltså skyldighet att stanna (om trafikljuset finns uppsatt på den högra sidan efter en sväng) i det här fallet gäller det trafikljuset för ett övergångsställe.

Om vägmärket flervägsstopp finns uppsatt i en vägkorsning ska varje förare från samtliga håll först stanna vid stopplinjen men om den saknas omedelbart innan den korsande vägen. Var man ska stanna har således inget med sikten att göra.
Innan man kör ur rondellen ska tecken för högersväng ges oberoende om det är ”höger”, ”rakt fram” eller ”vänster” utgående från hur man kom in rondellen.På ett övergångsställe föreligger det endast skyldighet att lämna den som är gående företräde. Om cyklisten stiger av sin cykel räknas cyklisten som gående och ska då lämnas företräde. Detta innebär att du kan välja vänster körfält för färd rakt fram om föraren i det högra körfältet blinkar höger eller det på andra sidan korsningen står en bil parkerad – på så vis håller du en rakt kurs över korsningen. Om du däremot använder dig av det högra körfältet i detta fall behöver du göra ett körfältsbyte för att passera den parkerade bilen. Samma förhållande gäller om det högra körfältet smalnar av på andra sidan korsningen. Jag läste just nu att man måste blinka till vänster när man kör i en rondell. Varför det? Det går ju bra endå. Börja inte med en massa dumheter Svensk Trafiksäkerhet.Trafikskylt visar parkeringsförbud (ej stoppförbud) med städgata fredag natt (jag fick parkeringslapp fredag vid 19.00, dvs ej pga av städgata). ”Anklagelsen” lyder ”Stannat eller parkerat inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanans närmaste ytterkant. Trafikförordningen 3 kap 53.”

I detta fall är det dock uppenbart att bussföraren har väjningsplikt mot alla fordon som färdas på huvudleden innan denne själv kör ut från hållplatsen.2. om bussföraren ger tecken för att lämna busshållplatsen på en väg där hastigheten är 50 km/tim eller lägre föreligger skyldighet att släppa fram bussen. Det är svårt att uppfylla kravet på väjningsplikt om man kör om.

På flera vägsträckor i Sverige finns variabla hastighetsgränser. Med hjälp av omställbara vägmärken kan hastigheten ändras, till exempel när det är risk för halka eller köer, eller när det finns korsande fordon på vägen.Föreskriven variabel hastighetsgräns kan användas för att reglera hastighet för väder- och trafikförhållanden vid särskilt utsatta platser. För korsande trafik får endast rekommenderad hastighet användas.

Digitalt vägmärke som visar siffran 50 i vitt med röd ring omkringVägmärke med hastighetsangivelse och en röd ring visar den föreskrivna högsta hastigheten. Det är ett förbudsmärke och har samma innebörd som ett traditionellt förbudsmärke i plåt.
Vägmärke med hastighetsangivelse utan röd ring visar den rekommenderade högsta hastigheten. Märket anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.Variabla hastighetsgränser gör att trafikanterna bättre anpassar hastigheten till trafiksituationen än vid traditionell utmärkning med plåtskyltar. På de sträckor där vi har variabla hastighetsgränser har olycksrisken minskat, tempot har blivit lugnare, och framkomligheten har förbättrats något. Miljöeffekterna är dock mycket små.Längs Autobahn finns det ca 400 bensinstationer och oftast finns det en cafeteria eller en restaurang i anslutning till macken. Bensinstationerna är alltid öppna dygnet runt längs Autobahn. Skyltningen kommer som regel ca 5 km innan macken, därefter kommer en skylt ca 1 km innan och slutligen ca 500 meter före macken. Tysk ordning och reda!Nedsatt hastighet förekommer också på känsliga vägavsnitt för att reducera ljudet för boende längs Autobahn. Respektera hastighetsgränserna. Tysken släpper då av på gasen och följer oftast hastighetsgränserna, medan vi svenskar ofta är lite sämre på detta.Motorn mår bra av ny olja och nytt filter inför din tur ut i Europa. Motoroljans huvudfunktion är att förhindra motorslitage genom att smörja motorns viktiga delar. Dessutom har oljan andra viktiga funktioner. Den håller motorn ren, hjälper till med kylningen, förhindrar korrosion och förbättrar tätningen mellan cylindrarna och kolvarna och håller därmed kompressionen uppe. Moderna bilar har idag ofta långa oljebytesintervaller och därför speciellt anpassade motoroljor. Ta med en extra liter olja då just din olja kanske inte finns på alla bensinstationer om du behöver fylla på. Kontrollera oljenivån varje gång du tankar. Var ytterst försiktig när du arbetar under huven eftersom vissa motordelar kan vara mycket varma. Efter en längre etapp kan det vara klokt att låta motorn gå en liten stund innan du stänger av den, så att du får ner temperaturen lite. Det gäller inte minst om du har en motor med turbo. Börja med att fylla på bränsle och i mellantiden hinner motoroljan rinna tillbaka så att du får rätt indikation när du sedan kontrollerar oljenivån.

Får LGF köra på 70 väg?
Långsamtgående fordon (LGF) får max köra i 45 km/h, vilket är väsentligt lägre än de max 70 km/h som gäller på den aktuella vägen. Ser du ett fordon med LGF-skylt framför dig ska du alltså vara beredd på att bromsa in. På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut.
Att köra på Autobahn är kostnadsfritt till skillnad mot vissa motorvägar i t.ex. Frankrike, Italien och Spanien där det finns särskilda betalstationer. Tänk på att ändå ha med dig kontanter i form av Euros då ett kontantfritt samhälle fortfarande inte är lika väletablerat söder om oss. Längs Autobahn finns det många bensinstationer, rastplatser och mindre samhällen där kortbetalning används väldigt sällan.Det finns gott om nödtelefoner på Autobahn. Det är som regel ca 1 km mellan telefonerna. Längs motorvägen finns små stolpar. Om du tittar på stolparna så finns det små pilar som markerar åt vilket håll närmaste nödtelefon finns och oftast ett avstånd till telefonen angivet också. Det har kommit nya telefoner de senaste åren. Dessa är försedda med två knappar. En med en ” Röda Korset” symbol som används för att anmäla en olycka. Den andra knappen är gul och har en symbol med en skiftnyckel och används om du har fått problem med bilen och behöver hjälp av den anledningen.

Har du takbox så överlasta den inte. Se till att du har fri sikt bakåt och att inga föremål inne i bilen skymmer bakåtsikten. God uppsikt i backspeglarna och full kontroll på vad som händer bakom dig är av yttersta vikt inte minst vid filbyten och omkörningar på Autobahn, där stora hastighetsskillnader kan uppstå mellan tunga fordon och snabba Porschar i omkörningsfilen. Använd blinkers när du skall köra om eller göra ett filbyte. Vi säger det en gång till – kolla i backspeglarna innan du gör ett filbyte eller genomför en omkörning och använd blinkers. Pricken i din backspegel kan inom loppet av ett par sekunder visa sig vara en bil som färdas i över 200km/h.
Motorvägarna i Tyskland kallas för Autobahn. Det är mycket väl uppbyggda och välplanerade motorvägar med syftet att underlätta, effektivisera och göra din resa genom landet extra smidig. Att köra på Autobahn kräver en hel del av föraren, men även av bilen. I denna artikel förmedlar vi massa tips för din bilsemester och viktiga saker man bör veta om att köra på Autobahn baserade på vår långa erfarenhet av att köra bil i Tyskland.Du ser också skyltar ibland med en hastighetsangivelse – exempelvis 90 km/h – och under en liten skylt som säger ” Bei Nässe ”. Det innebär att vid våt vägbana får du köra i max 90 km/h eller vilken hastighet som nu är angiven på skyltarna. Det finns en god anledning till att dessa skyltar är uppsatta och varför hastigheten är nedsatt vid våt vägbana. Det kan vara sliten vägbana, djupa spår eller så är sträckan helt enkelt olycksdrabbad, så respektera skyltningen.

Skulle du få problem med bilen, så har den Tyska Automobilklubben – ADAC – också gula bilar som regelbundet färdas på Autobahn. Här får du hjälp men får givetvis stå för eventuella materialkostnader.
Bromsarna måste vara i gott skick liksom däcken. Kolla ditt mönsterdjup och lufttrycket. Anpassa lufttrycket efter hur mycket du har lastat in i bilen. Studera din instruktionsbok. Vissa vägavsnitt kan vara slitna med spår i vägbeläggningen som gör att vattnet samlas i hjulspåren vid regn och nederbörd. Då är det viktigt med ett bra mönster i däcken. Se upp för vattenplaning! Semester betyder ofta att man har mer prylar i bilen än normalt och det påverkar både väghållningen och bromssträckan, framförallt i de högre hastigheterna på Autobahn.Man skall inte vara rädd för att köra på Autobahn, men däremot ska man vara extra uppmärksam. Tempot kan vara högt och det kan ta en stund att komma in i rytmen. Trafiken kan också vara tät, inte minst under semesterperioden.

Similar Posts