|

Seniorboende Göteborg Till Salu

En förändrad boendesituation kan innebära att du inte längre kan få något äldreförsörjningsstöd. Det kan till exempel vara om du flyttar från en fastighet eller bostadsrätt som du själv äger:Du som redan har allmän pension kan ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt. Du som inte har rätt till någon allmän pension kan också ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt.

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 6 719 kronor per månad (2023) för dig som är ensamstående och 5 404 kronor per månad (2023) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner.

För dig som är över 65 år, om du är född 1957, och över 66 om du är född 1958 eller 1959 och ansöker om äldreförsörjningsstöd räknas arbetsinkomst med till den del de överstiger 24 000 kronor per år. Arbetsinkomster för maka, make eller sambo som är yngre än 66 år räknas alltid med, även om de understiger 24 000 kronor.
Du kan begära omprövning om du fått ett beslut från Pensionsmyndigheten som du tycker är fel. Skäl för omprövning kan vara att du tycker att uppgifterna som ligger till grund för beslutet inte är korrekta eller att vi har tolkat lagstiftningen fel.

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan. Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg
Om du reser till ett annat land en längre tid kan detta påverka din rätt till äldreförsörjningsstöd. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES eller Scheweiz. Om du tänker vara utomlands under en längre tid än tre månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du därför anmäla detta.Det är därför viktigt att ta reda på hur äldreförsörjningsstödet påverkas, både före en flytt och för tid därefter. Du kan kontakta oss för att få hjälp.

Vad betyder 55+ boende?
Seniorföreningar, eller 55+-föreningar, bildas och byggs för personer som har fyllt 55 år. Avsikten med dessa är att erbjuda ett boende med möjlighet till samvaro med andra personer i samma ålder.
När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 7 500 kronor i månaden för ogifta och 3 750 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo.Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka om äldreförsörjningsstöd. Är du född 1958 eller 1959 behöver du vara 66 år eller äldre. Är du född senare kommer andra åldrar gälla för dig. Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna ansöka.Pensionsåldrar och riktålder

Vem får bo i seniorboende?
De boende måste ha fyllt 65 år De som ska bo i huset måste ha fyllt 65 år. Om ett gift par, ett sambopar eller ett syskonpar vill bo i lägenheterna räcker det med att den ena personen har fyllt 65 år. När du ansöker kommer du att behöva visa att kravet på att de boende ska vara minst 65 år är uppfyllt.
Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå. Det är viktigt att du anmäler förändringar till oss, till exempel om du får en ändrad bostadskostnad. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Mer om vilka ändringar du måste anmäla Du som har rätt till allmän pension men inte har ansökt om den behöver göra det samtidigt som du ansöker om äldreförsörjningsstöd. Ansök om allmän pension

Det bästa sättet att säkra en hyresrätt med förstahandskontrakt i Göteborg är genom att registrera sig gratis på HomeQ och börja samla köpoäng. HomeQ har partnerskap med Göteborg och landets främsta hyresvärdar som hyr ut sina lägenheter direkt via HomeQ.
Störst chans att snabbt få en fin lägenhet i Göteborg har du genom att registrera dig på HomeQ (det är helt gratis), sätta upp en bevakning för Göteborg, skriva ett trevligt personligt brev och därefter skicka in ansökningar direkt när nya lägenheter publiceras.Här finner du förstahandslägenheter i Göteborg i alla storlekar, allt från yteffektiva ettor till moderna och rymliga fyror och femmor. På HomeQ finns det även studentlägenheter och seniorlägenheter i Göteborg.Med HomeQ är väntetiderna för ett förstahandskontrakt mycket kortare än kommunala köer och andra alternativ. Lägenheter tilldelas via köpoäng, slumpvis eller först till kvarn.Korttidskontrakt går ofta att hitta genom att fråga runt bland vänner och familj eller använda olika uthyrningssajter, men om du är ute efter ett mer långsiktigt boende och ditt eget förstahandskontrakt i Göteborg med omnejd är HomeQ det bästa alternativet.

På HomeQ finns det tre urvalsprinciper som våra hyresvärdar använder sig av: Strikt efter köpoäng, Först till kvarn eller Slumpmässigt. Det betyder att oavsett hur många köpoäng du har så har du en god möjlighet att säkra ditt drömboende i Göteborg om du är aktiv på HomeQ och skickar in ansökningar.
Bo i Göteborg som även kallas för lilla London. Upptäck en stad som lever och andas äventyr. Utforska livliga gator som är genomsyrade av kultur eller upplev spännande utomhusaktiviteter. Göteborg är populärt bland studenter – högskolorna Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola lockar många nya studenter varje år.

Välkommen till Göteborg, denna västsvenska pärla som har allt man kan önska sig. På HomeQ finner du förstahandskontrakt direkt från de bästa hyresvärdarna i Göteborg. Tjänsten är helt gratis att använda. Ansök nu och finn ditt drömboende!Kavatvard.se använder nödvändiga kakor (cookies) för att öka din användarvänlighet. Genom fortsatt besök på vår hemsida visar du ditt godkännande. Läs mer om kakor. Det finns något som kallas för minimibelopp och det är den summan som du har rätt att ha kvar när du har betalat alla dina kostnader. Minibeloppet regleras i lag och är detsamma över hela landet. Idén är att alla skall ha råd med den äldreomsorg man behöver.” För dig som äldre finns ett skattefritt tillägg på den allmänna pensionen, kallat bostadstillägg. Det finns till för att även du som har en lägre pension ska kunna klara av din hyra. För att få bostadstillägg måste du vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension.Minimibelopp är den summa pengar du har kvar när du betalat alla dina kostnader. Minimibeloppet regleras i lag, är detsamma över hela landet och idén är att alla skall ha råd med den äldreomsorg man behöver.

Äldreboende är någonting som alla människor ska ha råd med. Därför finns högkostnadsskydd för din omsorgstaxa, i form av en maxtaxa som är det månadsbelopp du betalar som mest, oavsett vad du har för tillgångar. Utöver det tillkommer kostnad för hyra och måltidsavgift.Vi får ofta frågan om vad det kostar att bo på äldreboende. Kostnaden kan variera mellan olika kommuner, men det spelar ingen roll om du bor i kommunal eller privat regi.

Vad är det för skillnad på trygghetsboende och seniorboende?
Seniorboenden är i likhet med trygghetsboenden funktionellt utformade och det ska finnas lokaler för gemenskap och bovärd liksom trygghetslarm. Det är oftast liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende.
Frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål är det som ingår i måltidssavgiften. Du skall aldrig behöva gå hungrig på ett äldreboende! Kostnaden för dina måltider beslutas av din kommun, dit du också betalar.Ett seniorboende är inte detsamma som ålderdomshem. Seniorboende är för aktiva män och kvinnor som vill bo med likasinnade. Jag jämför det med ett ”studentboende för äldre”. Ofta så anordnar de boende aktiviteter och utflykter tillsammans. Det kan vara vävning, snickarkurs, vinprovning, kortspel, musikaftnar, släktforskning, golfträning eller något helt annat. Trevliga, roliga sysselsättningar som många finner en gemenskap i.

Mycket i en bostadsrättsförening känns självklart men det finns också en rad missförstånd. Som att likhetsprincipen handlar om millimeterrättvisa och att en ny medlem måste utredas grundligt innan den släpps in i föreningen. Här följer tio vanliga missuppfattningar om boendeformen bostadsrätt.
Den luddiga skrivningen i stadgarna medger också en flexibilitet i tider av svårsålda lägenheter men med risken att syftet med seniorföreningen urholkas.Bostadsrätterna vet att det finns många av dessa seniorföreningar som i sina stadgar har en skrivning som ger utrymme för olika tolkningar. I stadgarna står då angående medlemskap: ”Till medlem får i första hand antagas fysisk person som fyllt 55 år. Om äkta makar förvärvar bostadsrätt är det tillräckligt att en av makarna uppnått sagda ålder. Med äkta makar jämställs de som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden.”

Hovrätten tolkar skrivningen i föreningens stadgar som att de inte utesluter medlemskap för den som är under 55 år fyllda. I stället får bostadsrättsföreningen avgöra om medlemskap ska beviljas den som inte fyllt 55 år – det vill säga att villkoret är godtyckligt och egentligen anger en prioriteringsregel snarare än ett krav. Bostadsrättsföreningen saknar därmed stöd för att neka det 30-åriga paret medlemskap på den grunden, och ska betala parets rättegångskostnader med 125 000 kronor.
Hur ska då en 55+-förening göra som verkligen vill att åldersgränsen ska gälla? Jo, föreningen måste då ändra sina stadgar så att ålderskravet blir absolut. Det innebär dock att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen är eniga om detta. I det fall som beskrivits här är det alltså inte möjligt eftersom föreningen redan har ett antal medlemmar som är under 55 år, och som troligen kommer att motsätta sig den ändringen.

I grunden är en bostadsrättsförening öppen för nya medlemmar, så länge de uppfyller villkoren. Det är bara undantagsvis som en styrelse kan neka medlemskap.
Seniorföreningar, eller 55+-föreningar, bildas och byggs för personer som har fyllt 55 år. Avsikten med dessa är att erbjuda ett boende med möjlighet till samvaro med andra personer i samma ålder. Många gånger erbjuds också i föreningarna någon form av vårdavtal eller olika slags aktiviteter anpassade för äldre, liksom tjänster som exempelvis städning och friskvård.

Att det sedan fem år tillbaka inte längre är tillåtet att ha en övre åldersgräns för medlemskap i seniorföreningar gör att det kan vara svårt att få medlemmar till styrelsen. Det kan underlättas genom fler yngre förmågor i föreningen.

Många bostadsrättsföreningar som är så kallade seniorföreningar har i sina stadgar en undre åldersgräns om 55 år för godkännande av nya medlemmar. Men beroende på hur skrivningen är utformad kan villkoret kringgås. Det hände en förening i Mellansverige då hovrätten nyligen ändrade Hyresnämndens beslut och beviljade ett par i 30-årsåldern medlemskap i 55+-föreningen.
Vid ett par tillfällen har Hyresnämnden prövat ärenden om nekat medlemskap där bägge sökanden har varit yngre än 55 år, och i dessa fall har deras medlemskap avslagits och bostadsrättsföreningarna fått rätt. Nyligen överklagades ett sådant beslut till Svea hovrätt som prövade ärendet. Hovrätten ansåg, till skillnad från Hyresnämnden, att det yngre par som sökt medlemskap i en 55+-förening i Mellansverige hade rätt och beviljade dem medlemskap i föreningen.

I detta fall kan tilläggas att föreningen redan tidigare beviljat medlemskap för yngre personer än 55 år som idag bor i två lägenheter i föreningen, något som väckt upprörda känslor hos många av de övriga medlemmarna. Motivet till detta var att den då sittande styrelsen trodde att de skulle bli personligt skadeståndsskyldiga vid ett nekande. Att bostadsrättsföreningen är just en seniorförening är för de flesta det som är avgörande för deras val att köpa och flytta dit.
Bostadsrätterna är en rikstäckande service- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Med över 9 500 föreningar som medlemmar är vi också den största bostadsrättsorganisationen.Tack vare att vi finns i hela landet kan du enkelt hitta en bostadsrätt till salu på just den platsen där du vill bo. När du har hittat det du söker får du gärna göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig om eventuell visning, budgivning och annat som rör bostaden. Du är också välkommen in i någon av våra bobutiker, där våra mäklare med koll på närområdet gärna hjälper dig att hitta den bostadsrätt som passar bäst för dig.

Att bo i bostadsrätt är populärt. Och det är inte konstigt, här har du stor frihet och möjlighet att påverka ditt eget boende. Du bestämmer själv över mindre reparationer och ombyggnader och kan på så sätt sätta din egen prägel på ditt hem. Alla de gemensamma ytorna och själva fastigheten äger och ansvar bostadsrättsföreningen för.
Bland våra bostadsrätter till salu finns alla möjliga sorters drömboenden. Allt från radhus och fritidshus i lantliga idyller, till lägenheter med modern arkitektur, öppna planlösningar och minimalistisk stil. Det är en populär boendeform och det gör att vi alltid har många bostadsrätter till salu.Vi på Svensk Fastighetsförmedling vill hjälpa dig att hitta din ultimata bostadsrätt. Därför har vi tagit fram flera guider som ger dig svar på mycket av det du undrar över när du funderar på att köpa en bostadsrätt. I guiderna kan du bland annat läsa om vad som gäller om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand eller hur du tolkar årsredovisningen i en bostadsrättsförening. Har du andra frågor är du alltid välkommen att kontakta någon av våra mäklare.

Göteborg är också platsen för några av våra mest spännande och innovativa bostadsprojekt där vi framför allt har fokuserat mycket på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 2019 stod Riksbyggens Brf Viva på Guldheden i Göteborg klart, ett pilotprojekt med ambitionen att vara Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Föreningen lagrar bland annat ström från solfångare i taket i uttjänta batterier från elbussarna på linje 55. Huset har också en modern betong som ger mindre klimatpåverkan. Här hittar du våra nyproducerade bostadsrätter i Göteborgs kommun. Hos oss hittar du allt från den lilla bostadsrätten för dig som ska köpa din första lägenhet, till lägenheter för familjer och våra Bonum Seniorbostäder för dig som fyllt 55 år. Dessutom bygger vi kooperativa hyreslägenheter för dig mellan 18 och 30 år. Anmäl intresse så får du löpande information om vad som händer i bostadsprojektet via mejl. Brf Marconi Gård i Flatås utanför Göteborg innefattar cirka 50 bostadsrätter på två till fyra rum och kök. Boende i Göteborg för dig som fyllt 55 och som vill leva ett aktivt och bekvämt liv.

Marknadsförings-cookies används för att spåra besökare gränsöverskridande över webbplatser. Avsikten är att visa relevanta annonser för dig som användare och därmed vara mer värdefulla för tredjepartsannonsören.

Vad händer om man inte har råd med äldreboende?
Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension eller ingen pension, så att du får en skälig levnadsnivå och kan betala för ditt boende. Du är själv ansvarig för att anmäla ändringar i din ekonomi som kan påverka äldreförsörjningsstödet. Du har rätt att ompröva beslutet om du tycker beslutet är fel.
Statistiska cookies hjälper oss att förstå användarens beteende och hur de interagerar med vår hemsidan. Genom statistiska cookies samlar vi in och rapporterar information om våra användare i syfte att förbättra användarupplevelsen.Riksbyggen är en del av framtidens Backaplan. Området kommer att genomgå en total förvandling från ett glest bebyggd handelsplats till en ny stadsdel med allt vad storstaden har att erbjuda. Här kan du bo i nyproduktion mitt i händelsernas centrum.Björlanda Ängar ligger vid kusten på Hisingen i Göteborg. Här kommer vi bygga ett fantastiskt område med både kedjehus och bostadsrätter. Första etappen är 16 kedjehus av hög standard med härlig takterrass.Masthuggskajen är ett nytt innerstadsområde där populära Linnéområdet knyts ihop med älven. Ett hållbart bostadsområde, mitt i Göteborg med vattennära läge. Kort sagt, ett högkvalitativt boende i ett centralt och eftertraktat läge.

Nu bygger vi 68 bostadsrätter på Masthuggskajen i Göteborg. Kvarteret är utformat så att lägenheterna får in maximalt med ljus och utsikter åt flera väderstreck.

Vi planerar 16 kedjehus med äganderätt och takterrass på Björlanda Ängar. Här bor du i sobra trähus på en lugn gata i ett tryggt, nybyggt område nära kusten.
I Flatås och kring Marconigatan skapar vi Marconi Allé som kommer bestå av två bostadsrättsföreningar med Riksbyggenprofil, en bostadsrättsförening i vårt seniorkoncept Bonum samt hyresrätter.

I Brf Mårbacka bor du nära stad och natur i nya Selma Stad. Med affärer, kulturliv och grönområden inpå knuten och en ytsmart lägenhet för ett aktivt och socialt liv.Vi använder cookies och tredjepartstjänster för att förbättra funktionaliteten på vår hemsida. Genom att klicka på ‘Acceptera cookies’ godkänner du användandet av cookies. Om du väljer att inte godkänna vår användning av cookies kan vi inte garantera att funktionaliteten på hemsidan fungerar optimalt.

Hur söker man seniorboende?
Kösystem för seniorbostäder För att få en hyresrätt ställer du dig i bostadskö direkt hos värden eller deras bostadsförmedling. Kösystem och kötider ser olika ut hos olika aktörer. I vissa fall måste du ha uppnått en viss ålder för att få ställa dig i kö till seniorboende.
Riksbyggen har alltid haft en stark närvaro i Göteborg och vår långsiktighet är något många av våra kunder uppskattar. Som exempel har vi förvaltat Brf Göteborgshus 38 – en av Göteborgs största bostadsrättsföreningar – sedan föreningen bildades för hela 80 år sedan!Här planerar vi att bygga 45 bostäder och radhus på mellan 55–120 kvadratmeter i storlekarna från två till sex rum och kök. Bostäderna i Brf Gibraltar vid Gibraltarvallen i Göteborg ska vara en plats att trivas på länge, ett hem där varje boende kan slå rot.

I Selma stad bygger vi ytsmarta lägenheter om 1-4 rok. Här får du både grönt kvartersliv och citypuls. På femton minuter är du inne i Göteborgsmyllret med stombussarna.
Kooperativa hyresrätter för unga vuxna mellan 18-30 år. Snart startar byggnationen av Futura Clara vid Lindholmshamnen. Ett hållbart boende med skön gemenskap i en av Göteborgs mest spännande och dynamiska stadsdelar. Nära vattnet, naturen och övriga delar av centrala stan.Vi stödjer tyvärr inte Internet Explorer, du behöver använda en annan webbläsare. För att få bästa upplevelsen av riksbyggen.se rekommenderar vi att du använder Google Chrome eller Microsoft Edge. Nyproduktion i Göteborg i ett bekvämt läge med närhet till skolor, idrottsanläggningar, natur och bra kommunikationer till och från stan. Vi planerar vi att bygga 90 välplanerade bostadsrätter, belägna i den nordöstra delen av Kvibergs Ängar. I Kvarteret Futura vid Lindholmsallén satsar vi på social hållbarhet genom att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Nästan var femte ung vuxen i Göteborgsregionen bor ofrivilligt kvar hemma hos föräldrarna och en viktig anledning är att många helt enkelt inte har råd att flytta hemifrån. I Futura kommer vi därför erbjuda 40 kooperativa hyresrätter som hjälper unga till sin första egna bostad.Här planerar vi för cirka 190 bostäder i en av Göteborgs mest spännande och dynamiska stadsdelar. Kvarteret kommer att bestå av nyproducerade kooperativa och yteffektiva hyreslägenheter för dig mellan 18-30, samt bostadsrätter.

Idyllen för dig som vill vara nära naturen. Med pampig arkitektur, Ekoberget och underbara Baggensfjärden utanför fönstret är detta en plats att älska.
För den sociala biten har vi våra fantastiska serviceledare på plats i varje verksamhet. De anordnar event, träningspass för seniorer, utflykter, föreläsningar, bokklubbar och mycket mer. Tillsammans med dem boende kommer serviceledarna fram till vad veckorna ska erbjuda och planerar därefter allt från en guidad tur i Helsingfors till en digital konsert.

När du vill förgylla din tillvaro ytterligare erbjuder vi möjligheten till flera tjänster som förenklar dina dagar. Våra serviceledare hjälper dig att boka in hushållsnära tjänster och behandlingar som en klippning hos frisören eller en ansiktsbehandling.
Ett seniorboende hos Silver Life är något utöver det vanliga. Hos oss hittar du mer än ett senioranpassat boende, här hittar du underbara lägenheter på fantastiska platser, gemenskap och service, spa, gym och medlemslounger samt härliga restauranger med varierande utbud. Det här är seniorboendet med det lilla extra. Med vår egen värdegrund och holistiska perspektiv som filter har vi skapat ett koncept som ger seniorer förutsättningarna att leva ett mer socialt, hälsosamt och stimulerande liv.

Seniorboende passar dig som har fyllt 65 och känner att det är dags för nästa steg i livet. Du kanske söker en enklare tillvaro där någon annan har tänkt på det praktiska, eller vill möta nya människor som befinner sig i samma fas i livet. Vi erbjuder förtur till moderna lägenheter, serviceinriktad personal, hälsobefrämjande aktiviteter och social samvaro i förstklassiga lokaler och fantastiska omgivningar.
Med vackra omgivningar och Näsby Slott runt hörnet är det enkelt att trivas. Dessutom når du centrala Stockholm inom 20 minuter när du längtar efter lite mer puls.En levande plats nära Väsby Centrum med härliga grönområden, golfbanor och vandringsleder bara ett stenkast bort, samt ett fantastiskt orangeri och en otrolig takterrass.I varje verksamhet finns det en rymlig lounge, en lyxig relaxavdelning och ett modernt gym med allt du behöver. I närheten finns populära restauranger som erbjuder fina rabatter för våra medlemmar. Dit kan du ta med nära och kära när de kommer på besök eller unna dig en trevlig och vällagad lunch i eget sällskap.

Som medlem får du förtur till lägenheter på våra områden och fina erbjudanden från våra partners. Vi har ett medlemskap för dig som vill ställa dig i kö, och ett för dig som redan bor hos oss.
I Strömstad finns även möjlighet till så kallat trygghetsboende och seniorboende. Dessa former av boende riktar sig till äldre som är för friska för äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Seniorboenden är i likhet med trygghetsboenden funktionellt utformade och det ska finnas lokaler för gemenskap och bovärd liksom trygghetslarm. Det är oftast liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att flytta till ett trygghetsboende är dock högre än för seniorboende.
Portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Intranät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. TimePool Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Får man betala mer på äldreboende om man har pengar på banken?
Vad gäller de pengar som du har på banken så kommer de inte räknas med i bedömning för den avgift som kommer fastställas i ditt fall. Eftersom bedömningen görs utifrån en beräkning av inkomst, alltså pengar som tjänas in, kommer inte pengarna du har på banken behövas för att täcka den avgift som fastslås för dig.
Till skillnad från särskilt boende ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Bostäderna är anpassade till funktionsnedsatta, och du kan äta tillsammans med andra samt ta del av olika aktiviteter. Det finns en bovärd som besöker lokalen vid bestämda tider.HusmanHagberg är en av landets ledande fastighetsmäklarkedjor med över 100 kontor och drygt 400 medarbetare i både Sverige och Spanien. Vi är privatägda och fristående från banker och försäkringsbolag. Många av våra medarbetare bor i området där de arbetar. Med ett äkta engagemang och en passion för sitt yrke vinner de kundernas hjärtan. Det är därför vi är fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. Välkommen att bli nöjd du också!

Från den 20 september 2017 är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist. Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå med flest antal nöjda kunder – Välkommen.Vad gäller de pengar som du har på banken så kommer de inte räknas med i bedömning för den avgift som kommer fastställas i ditt fall. Eftersom bedömningen görs utifrån en beräkning av inkomst, alltså pengar som tjänas in, kommer inte pengarna du har på banken behövas för att täcka den avgift som fastslås för dig.Som det framgår ovan är det den inkomst som du kan förväntas komma att få under de närmaste tolv månaderna som är utgångspunkten för att bedöma storleken på den avgift som kommunen får ta ut. De uppgifter som framkommer av din deklaration kommer att utgöra del av underlaget för att beräkna din framtida inkomst. Bedömningen ska som sagt göras för de kommande 12 månaderna, och det behövs underlag för att göra den bedömningen.

Hur får man ett trygghetsboende?
Kösystem för trygghetsbostäder För att få en hyresrätt ställer du dig i bostadskö direkt hos värden eller deras bostadsförmedling. Kösystem och kötider ser olika ut hos olika aktörer. Ofta måste du ha uppnått en viss ålder för att få ställa dig i kö till trygghetsboende.
Enligt socialtjänstlagen kapitel 8 § 6 så får avgifterna enligt 5 § inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader. Detta kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet syfte är att försäkra att det finns pengar över till normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, tandvård etc.I Regeringen proposition 2000/01:149 s. 47-48 framgår det att när det gäller avgifter för insatser inom de solidariskt finansierade välfärdssystemet, såsom äldre- och handikappomsorg, anser regeringen att den enskildes förmögenhet inte skall påverka avgiftens storlek. Alltså ska inte förmögenhet räknas med.Det är svårt att beräkna en avgift utan tillgång till ytterligare information. Oaktat det finns det regler för att begränsa avgiftsbeloppet. I socialtjänstlagen kapitel 8 § 5 framgår det att för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. För bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.

I socialtjänstlagen kapitel 8 § 4 st 1 står det att med avgiftsunderlag förstås den inkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna. Tolvmånadersperioden ska börja löpa fr.o.m. den månad då den enskilde ska börja betala avgift. Mot bakgrund av att förbehållsbeloppet och de högsta lagreglerade avgifterna anges per månad ska även den uppskattade årsinkomsten räknas om till månadsinkomst. I socialtjänstlagen kapitel 8 § 4 st 2 finns hänvisningar till andra lagar för vad som ska beräknas ingå i inkomstbegreppet. Paragrafen svarar då på frågor som om t.ex. bostadsbidrag ska ingå i inkomstundlaget. Det framgår dock inte av lagtexten om förmögenhet ska ingå i inkomstbegreppet, vilket innebär att det inte framgår huruvida t.ex. tillgångar på ett bankkonto ska ingå i inkomstunderlaget. Prisbasbelopp år 2018 är 45 500 kr. För t.ex. avgift för särskilt boende innebär det att år 2018 är taket för den avgiften är 45 500 x 0.5539 / 12 = 2100 kr. 2100 är alltså vad en kommun får ta ut som max för särskilt boende.Regler om hemtjänst och äldreomsorg finns i Socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen kapitel 8 § 2 st 2 framgår det att ytterliga regler för avgiftsberäkning för bl.a. hemtjänst och särskilt boende (äldreboende) finns i 3 – 9 §§ samma kapitel. Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här. För att få en hyresrätt ställer du dig i bostadskö direkt hos värden eller deras bostadsförmedling. Kösystem och kötider ser olika ut hos olika aktörer. Ofta måste du ha uppnått en viss ålder för att få ställa dig i kö till trygghetsboende. I andra fall är köerna så långa som 20 år och då måste du ställa dig i kö långt innan du är senior. Det finns de värdar som tar hänsyn till behov när de tilldelar lägenheter. Detta är vanligt bland kommunala värdar. Trygghetsbostäder finns också som kooperativ hyresrätt vilket är en mellanform mellan hyresrätt och bostadsrätt. Som boende hyr du din bostad men inte av en värd utan av en kooperativ hyresrättsförening vars medlemmar är alla som är hyresgäster. Utöver hyran betalar du medlemsavgift och en upplåtelseinsats. Om man lämnar föreningen får man tillbaka upplåtelseinsatsen. Hos vissa värdar kan du ställa dig i kö till ett specifikt boende medan du hos andra står i kö till samtliga trygghetsbostäder som värden har. I det senare fallet kan det finnas regler för hur många gånger du kan tacka nej till ett erbjudande innan du förlorar din plats i kön.Är du intresserad av en bostad i en befintlig fastighet kan du även kontakta bostadsrättsföreningen eller ägaren direkt och tala om att du vill bli informerad när en bostad ska säljas i fastigheten. För nyproduktion får du anmäla intresse och ställa dig i kö inför försäljningsstarten hos bostadsentreprenören. Även nyproduktion annonseras också ofta via fastighetsmäklare. När du letar trygghetsboende kan det vara bra att känna till lite om marknadsutbudet samt hur kösystem och försäljning för dessa olika former fungerar. Denna information ska förhoppningsvis också hjälpa dig vidare om du inte hittar det du söker i Seniorval.se:s söktjänst.Trygghetsbostäder är en ny boendeform sedan slutet på 90-talet. Detta gör att utbudet fortfarande är förhållandevis begränsat, men det sker omvandlingar av servicehus, nybyggnation och planering av boenden hela tiden mycket tack vare ett statligt investeringsstöd de senaste åren. Om du vänder dig till enheten som handhar frågor om äldre eller Stadsbyggnadskontoret i din kommun så ska de kunna upplysa dig om vad som planeras.

Trygghetsbostäder som är bostadsrätter finns i nyproduktion från byggbolag och du kan även köpa befintliga objekt på bostadsmarknaden genom fastighetsmäklare. Trygghetsboenden av denna form kan tillkomma om de boende vill ha inflytande eller en viss profil på sitt boende. Formen kan också, tack vare upplåtelseavgiften, ge finansiella förutsättningar för nyproduktion. Vi stödjer tyvärr inte Internet Explorer, du behöver använda en annan webbläsare. För att få bästa upplevelsen av bonum.se rekommenderar vi att du använder Chrome eller Edge.

Hur lång väntetid på äldreboende?
Enligt socialtjänstlagen ska alla som beviljats ett särskilt boende (kallas också vård- och omsorgsboende) få en bostad inom tre månader. Men många kommuner bryter mot lagen. Den genomsnittliga väntetiden är över tre månader i 35 kommuner.
Vi har flera bostäder i Göteborg för dig som fyllt 55 år, som du kan anmäla intresse till. Bonums lägenheter är för dig som vill bo bekvämt i en lättskött, ljus lägenhet med hög standard. I Bonumföreningarna finns det alltid en Bonumvärd som hjälper till när det behövs.För att kunna se till exempel nyheter från twitter samt bilder från instagram behöver du acceptera användningen av externa tjänster från Twitter och Facebook.

Vi vill erbjuda äldre hyresgäster ett tryggt och aktivt liv med daglig gemenskap, så att den som vill har möjlighet att bo kvar längre i sin egen lägenhet. Därför jobbar vi för att skapa fler trygghetsboenden i våra fastigheter.
I området finns tre varianter av fastigheter; höghus med hiss, trevåningshus med trappa och radhus med entréer i markplan. För tillfället finns 35 lägenheter som reserveras för dig som är 70+. Flera av lägenheterna har inglasade balkonger. Gemensamhetslokalen ligger vid dagiset vid nr 50 (men under lokalgatan samma ingång som dagislokalen) och är en plats att umgås och träffas i. I lokalen finns en trygghetsvärd som organiserar aktiviteter för de boende. Området är plant och det finns många asfalterade gångvägar som gör det lätt att ta sig runt i området. Angered centrum med sitt stora affärsutbud ligger i nära anslutning till trygghetsboendet.

Bostadsområdet är plant och det finns många asfalterade gångvägar och grönytor som gör det lätt att ta sig runt i området. Hjällbo centrum ligger i nära anslutning till trygghetsboendet.Bostadsområdet är plant med trevliga gårdar och asfalterade gångvägar. Här finns gott om möjligheter att aktivera sig – från boulebanor och odlingslådor till ett gemensamt utegym. Lövgärdet gränsar till vackra Vättlefjäll med vandringsleder och sjöar.

Vad kostar en lägenhet på äldreboende?
Omsorgsavgiften, som baseras på din inkomst, beslutas av din kommun och det är även dit du betalar. Du betalar aldrig mer än maxtaxan om ca. 2 000 kr per månad. Du ska aldrig behöva gå hungrig på ett äldreboende!
På Beväringsgatan erbjuder vi totalt 33 lägenheter reserverade för hyresgäster som är 70+. I huset finns en nyrenoverad gemensamhetslokal med ett kök och plats för aktiviteter.

Gemensamhetslokalen finns i all-aktivitetshuset ”Eklövet”. Lokalen har eget kök och dessutom en riktig scen. I Eklövet finns dessutom tillgång till flera aktivitetsrum såsom vävstuga, träning, inomhuscurling och ett café som serverar lunch och fika.
Våra 70+lägenheter söker du via Omflyttningsplatsen eller Boplats. Vill du veta mer, kontakta Patrik Hakenmyr på telefon: 031-332 11 10 eller via mejl [email protected].

Gemensamhetslokalen är en plats att umgås och träffas i. I lokalen finns en trygghetsvärd som organiserar aktiviteter för de boende. Där får ni möjlighet att ha trevligt ihop med allt från enkel fika till stavgång, sopplunch, handarbete, gympa, föreläsningar, musikstunder.
Ett trygghetsboende, eller 70+boende, är tillgängliga bostäder för dig som fyllt 70 år. Det är helt vanliga lägenheter i våra hus som ligger insprängda bland andra lägenheter. Gemensamt för 70+lägenheterna är att de alltid har hiss och lägenheterna är trygghetsanpassade med spisvakt, digitalt tittöga, låga trösklar/ramper och handtag i badrummet.Gården är öppen med stora grönytor med sittgrupper och vackra perennrabatter. Skulpturen ”Hästen” i bohuslänsk röd granit är en prydnad vid parkeringen. Många av lägenheterna har en magnifik utsikt över hela Göteborg. Alla lägenheterna har inglasad balkong, i varje uppgång finns två hissar.

Här finns tre sexvåningshus med totalt 38 lägenheter som är reserverade för dig som är 70+. Alla lägenheter har en rymlig inglasad balkong och trapphusen har hiss och automatisk dörröppnare. I hissarna finns en fällbar pall och stödhandtag. Vid behov kan man köra bil ända fram till entréerna.
I Högsbohöjd har vi reserverat 35 lägenheter för hyresgäster som är 70+. Gårdarna mellan husen i Högsbohöjd är rymliga och trivsamma. Hela området är plant med asfalterade gångvägar och gränsar till vackra friluftsområden. I området finns goda möjligheter till uteaktiviteter, exempelvis bollspel, odling, uteplatser. I dagsläget finns en etablerad odlingsförening som Poseidon finansierar.De tre husen på Stackmolnsgatan omges av grönytor, gräsmattor och vackra planteringar. Området är tillgängligt med svaga lutningar, släta gångvägar och parkbänkar. För den som vill, finns det två härliga uteplatser med bänkar där både rullator och rullstol får plats. Vill man kan man även besöka utegymmet!

Gemensamhetslokalen ligger på Skolspåret 23 strax till höger om huvudentrén i separat entré och är en plats att umgås och träffas i. I lokalen finns en trygghetsvärd som organiserar aktiviteter för de boende.
Köpa, sälja eller värdera bostad i Gårda? Kontakta våra mäklare i Göteborg! Passa också på att anmäla dig till vår kostnadsfria söktjänst Boagenten som hjälper dig att hitta ditt drömboende.Gårda är en stadsdel som växer och utvecklas. De gamla industrikvarteren har omvandlats till ett varierat område med moderna, välplanerade lägenheter samt vackra stråk och grönområden med solbryggor längs Mölndalsån och Gullbergsån, vilka skapar en trivsam atmosfär. Gårda har fått sitt namn av hemmanet Stora Gårda som låg här. När de första spårvagnarna började gå 1879, placerades huvudstationen Vagnhallen i Gårda. Fram till slutet på 1980-talet var Gårda främst ett industriområde, vilket gatunamn som Fabriksgatan vittnar om. Bland annat låg en stor remfabrik på Åvägen fram till 1977. När den stängde igen gick personalen hem och lämnade allt som det var. Idag är det ett arbetslivsmuseum, ett intressant exempel på hur en fabrik kunde se ut i början på 1900-talet. Strax intill, på Åvägen 19 hade bryggeriet Apotekarnes sin tillverkning av sodavatten. Byggnaden bubblar numera av kreativitet under namnet Brewhouse, konsertarena och inkubator för skapande näringar. Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt och andra för att möjliggöra en personaliserad upplevelse på vår webbplats och genom annonsering. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies. Läs mer i vår cookiepolicyDu kan bara få stöd för gemensamma utrymmen för just måltider, samvaro, hobby och rekreation. Trapphus, korridorer, tvättstugor och liknande utrymmen får alltså inte stöd.

Det ska finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. Länsstyrelsen bedömer om de gemensamma utrymmen du planerar är tillräckliga för att bostäderna ska få stöd.
Du kan inte få stöd för att bygga hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden om du samtidigt får ett annat statligt stöd för byggprojektet.Byggtiden för byggprojektet får inte vara längre än maximalt två år, räknat från att byggprojektet påbörjades. Stora byggprojekt kan få ta längre tid, men det är länsstyrelsen som beslutar om att tillåta undantag i sådana fall.

Om du har frågor om stödet ska du vända dig till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i det län där byggnaden finns beslutar om stödet och det är dit du skickar din ansökan. Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas webbplats.
Målet med stödet är att det ska bli fler hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Därför går stödet till byggprojekt som ger ett tillskott av antingen hyresrätter eller kooperativa hyresrätter för personer som har fyllt 65 årDe som ska bo i huset måste ha fyllt 65 år. Om ett gift par, ett sambopar eller ett syskonpar vill bo i lägenheterna räcker det med att den ena personen har fyllt 65 år. När du ansöker kommer du att behöva visa att kravet på att de boende ska vara minst 65 år är uppfyllt. På webbsidan om processen för att söka och få stödet för hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden hittar du en genomgång av när du kan ansöka, när du får utbetalningen och vad som gäller för exempelvis återbetalning och uppföljning. Du som ska bygga seniorboende, trygghetsboende eller andra hyresbostäder vikta för personer som fyllt 65 år kan få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea. Om det finns daglig personal som stöder de boende kan du dessutom få ett tillägg.För att söka stödet behöver du logga in i vår e-tjänst. Som inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Vad ingår i seniorboende?
På ett seniorboende ordnas ofta gemensamma aktiviteter såsom exempelvis bridgekvällar, snickarkurser, studiecirklar eller bara gemensamt fika. Det är ofta bostadsrättsföreningar som bildar seniorboende. Seniorboende är för friska, pigga pensionärer till skillnad från äldreboende där de boende ges vård.
Den här webbsidan innehåller utförlig men inte heltäckande information. För att få en fullständig bild av de regler som gäller för stödet behöver du tillgång till både Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer och BFS 2016:9 – BÄL 1 Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

Similar Posts