Sephora Usa Shipping

Jacob berättar inspirationen bakom Juniper, vilken roll Business Sweden har för företag som vill ta sig till USA, och vad det kostar. Han förklarar även hur man ska tänka när det kommer till produktkategorier, vilken betydelse storleken på företaget har, och vilka typer av D2C artiklar som också funkar bra på Amazon. Jacob berättar slutligen om vilka steg man måste ta för att etablera sig sig i USA.16:30 min – Idén till bolaget. Hur funkar allt kring wholesale? Vad gör man när man får felaktiga produkter från en leverantör? Hur kan en sortimentsstrategi se ut?

Delgrundaren av Västerbottenssåpa, Sara Idenfors, gästar podden Framtidens E-Handel och pratar om historien till det spännande varumärket och passionen för cirkulär konsumtion.
I detta avsnitt av podden Framtidens E-Handel spelar vi in live på Moderna Museet i Stockholm med Qliro. Dagens tema är growth & profitability, och vi diskuterar hur man maxar sin lönsamhet och tillväxt år 2023 men inga mindre än Rickard Lyko, Petra Tungården, Christoffer Rutgersson, Mikael Kjellman, Johanna von Sydow, Jonas Karlén, Amanda Bukowski, Erik Wickman, Johan Tjärnberg, Fredrik Norberg och Robin Soubry.Björn och Christoffer snackar budgetar, momentum, och vilka lärdomar som gjorts från Qliros otroliga resa den senaste tiden som kan vara relevanta för e-handlare att ta del av.

AI-experten Torkel Öhman gästar podden Framtidens E-Handel och pratar om allt vi vill veta när det kommer till AI och hur vi kan integrera det på bäst sätt inom e-handeln.
Hur mår market places just nu? Vad skapar mycket värde för kunden? Hur har marginalerna sett ut hittills 2023? Hur ser möjligheterna ut? Vad händer med AI och e-handel?I detta avsnitt av podden Framtidens E-Handel spelar vi in live på Junis huvudkontor i Göteborg och pratar om det makroekonomiska klimatet med inga mindre än Samir El Sabini från Juni och Gustav Norlenius från Axel Arigato.6:00 min – Var kommer hennes passion för kläder och mode från? Hur började resan med Ahlvar Gallery? Och har det varit ensamt att starta bolaget själv?

18:00 min – Martins entreprenörsresa. Hur är det att jobba med nära vänner, och vad kan man göra när man ser att man har olika vision? Hur ser man till att det funkar ekonomiskt när man startar eget?
40:45 min – Utan riktig marknadsföring, hur får man kunderna att komma och stanna? Hur agerar man i interna ekonomiska kriser? Och hur bygger man en stark relation med en fabrik? 24:00 min – Vilka ambitionsnivåer borde man ha när man startar upp en ny fysisk butik till sitt brand? Vilka KPI:er ska man fokusera på? Hur pass benägna är vi svenskar att acceptera ansiktsigenkänning? Entreprenören Jacob Wibom Westerberg gästar podden Framtidens E-Handel och delar med sig av livet i New York som började bara veckor innan Coronas första lockdown. Hur är det att jobba med sin partner? Och varför vill man expandera till USA? Ta del av Jacobs grymma tips i detta avsnitt i Framtidens E-handel.På Livekort.se har du ett stort urval av PSN-kort USA lämpliga för amerikanska konton. Du kan enkelt köpa ett PSN-kort USA genom att fylla i detaljerna. Direkt efter betalning får du koden i din email och på din skärm. Du kan lösa in koden på din konsol för att omedelbart fylla på saldot på ditt konto. Du kan också ladda ner innehåll i Sony Store eller PlayStation Store.

På Livekort.se har du ett stort urval av PSN-kort USA lämpliga för amerikanska konton. Du kan enkelt köpa ett PSN-kort USA genom att fylla i detaljerna. Direkt efter betalning får du koden i din email och på din skärm. Du kan lösa in koden på din konsol för att omedelbart fylla på saldot på ditt konto. Du kan också ladda ner innehåll i Sony Store eller PlayStation Store.Vill du göra inköp på webbutiken hos PlayStation eller Sony? På Livekort.se hittar du diverse PSN-kort USA med olika belopp. Dessa belopp varierar från 10 USD till 100 USD. Detta gör att du bestämmer hur mycket kredit du sätter in på ditt konto! Tack vare dessa kort, behöver du inte ett kreditkort för att göra inköp. Obs: Dessa kort fungerar endast på amerikanska PlayStation-konton.

Om du har kredit på ditt konto, kan du köpa innehåll på PlayStation Network Store och Sony Entertainment Network Store. Därför behöver du inte ett kreditkort för att göra inköp. I butikerna hittar du olika typer av innehåll, inklusive avatarer, spel, filmer och musik. Inköp kommer omedelbart att finnas tillgängligt på din PlayStation-konsol, så att du genast kan sätta igång! Du kan använda ett PSN-kort om du har ett PS3, en PS4, PSP eller PS Vita.
Om du har kredit på ditt konto, kan du köpa innehåll på PlayStation Network Store och Sony Entertainment Network Store. Därför behöver du inte ett kreditkort för att göra inköp. I butikerna hittar du olika typer av innehåll, inklusive avatarer, spel, filmer och musik. Inköp kommer omedelbart att finnas tillgängligt på din PlayStation-konsol, så att du genast kan sätta igång! Du kan använda ett PSN-kort om du har ett PS3, en PS4, PSP eller PS Vita.Vill du göra inköp på webbutiken hos PlayStation eller Sony? På Livekort.se hittar du diverse PSN-kort USA med olika belopp. Dessa belopp varierar från 10 USD till 100 USD. Detta gör att du bestämmer hur mycket kredit du sätter in på ditt konto! Tack vare dessa kort, behöver du inte ett kreditkort för att göra inköp. Obs: Dessa kort fungerar endast på amerikanska PlayStation-konton. LIVECARDS has many years of experience in online sales and specializes in the digital distribution of games, subscriptions and gift cards. Our mission is to provide a safe and efficient platform where people can buy and sell digital goods. We guarantee that our users are 100% satisfied with our service. CAIA Make up is a complete range of state of the art products to create the perfect look for various skin tones. The assortment has been developed together with make up artists and covers everything for primers to glow products. Our prisma technology that can be found in our shimmering bronzers, highlighters and blushes gives a luxurious silky smooth result and natural glow.Beauty Icons AB uses cookies and similar techniques to provide you with personalized content, relevant offers and an improved user experience of our website. By clicking on ”Close and accept”, you confirm that you have read our cookie policy and that you comply with our use of cookies. You can manage the cookies at any time by clicking “Settings”. You can read more in our c​ookie policy​.

Detta förklarar varför Sephora endast erbjuder produkter till försäljning i kvantiteter som motsvarar vanligt genomsnittligt hushållsbehov. Sephora har rätt att avvisa eller upphäva en order i legitima syften där beloppet eller antalet produkter (i en eller i flera order) överstiger beloppet för ett vanligt genomsnittligt hushållsbehov, en order som medför att köparen idkar en ekonomisk rörelse för de beställda produkterna och mer allmänt, en ovanlig order i betydelsen i tillämplig rättspraxis.

Om en uppgörelse inte kan nås efter att köparen har kontaktat Sephora, kan köparen även klaga hos Konsumentombudsmannen, via e-mail [email protected] om villkoren för detta uppfylls.Sephora garanterar att produkterna stämmer överens med ordern och inte är behäftade med några fel. Om köparen har ett krav som rör den lagstadgade överensstämmelsegarantin, måste kravet skickas till Sephora inom en rimlig tidsfrist. Den svenska lagen om varuförsäljning ger köparen rätt att få sin sak prövad vid defekta och felaktiga produkter i två (2) år från inköpstillfället. För produkter som inte finns i lager gäller erbjudandet från SEPHORA så länge som produkterna är tillgängliga. Information om huruvida produkterna är tillgängliga lämnas till köparen när ordern läggs. Då denna information kommer direkt från leverantörer, kan fel eller ändringar förekomma i sällsynt fall. Dessutom förbehåller sig SEPHORA rätten att skjuta upp eller upphäva verkställande av en order och/eller en leverans, oavsett inköpsorderns status, om köparen inte betalar hela eller en del av ett belopp som ska betalas och om en händelse inträffar i betalningsprocessen, vid bedrägeri eller vid försök till bedrägeri på SEPHORA:s webbplats, inklusive sådant i samband med tidigare order.

Om en av parterna avstår från kompensation om motparten bryter mot en bestämmelse i avtalet, ska detta inte utgöra en grund för ett avstående av kompensation.

Betalningssätt via telefon (via kundtjänst) Om problem uppstår, kan köparen även använda det betalningssätt som anges ovan genom att ringa SEPHORA:s kundtjänst på följande nummer 031-361 34 17, under de öppettider som anges i avsnittet ”Kontakta oss” på SEPHORA:s webbplats.
Disse salgsvilkår og -betingelser (herefter ”vilkår” og ”vilkår og ”betingelser”) fuldender med den juridiske meddelelse og brugsvilkår og databeskyttelses- og cookies-vedtægterne det komplette kontraktmæssige grundlag.

Produkter som returneras efter tidsfristen kommer inte att tas emot. Produkterna ska även åtföljas av ordernummer, som finns antingen på returmeddelandet som skickas med de levererade produkterna och det ska undertecknas av köparen eller leveransmottagaren, eller åtföljas av någon annan dokumentation. Köparen och leveransmottagaren (om den senare är någon annan än köparen) informeras om att returblanketten underlättar SEPHORA:s returhantering. Köparen och leveransmottagaren (om den senare än någon annan än köparen) uppmanas att använda denna returblankett. När det gäller presentkort som köpts på SEPHORA:s webbplats, kommer inte de returvillkor som anges i avsnitt 6 i detta avtal att tillämpas om presentkortet användes till viss del eller i sin helhet innan tidsfristen har löpt ut. I ett sådant fall kommer ingen rätt till återtagande eller återbetalning av något slag att medges.
Tjänstens huvudfunktion består i att möjliggöra ett köp av ett digitalt presentkort. Köpet kan genomföras av en person (enkelt köp) eller av flera personer (gemensam present). De huvudsakliga beskaffenheterna kring köpet är :

SSEPHORA:s produktförsäljning är föremål för svensk lag oavsett det land i vilket köparen bor och oavsett när ordern lades. Lagvalet är emellertid föremål för tvingande lagstiftning om konsumentskydd som tillämpas i köparens hemland.

Ett digitalt presentkort kan annulleras av köparen (initiativtagaren) och annulleringen kan endast göras om kortet inte har använts. För att ångra köpet måste initiativtagaren skicka en begäran till kundtjänsten inom 14 dagar efter att ett digitalt presentkort har levererats. Förfrågningar som inkommer till kundtjänsten efter tidsfristen på 14 dagar kan inte annulleras utan måste returneras mot en avgift på 25 kr.Köparen har möjlighet att bjuda in anhöriga och andra till att delta i köpet av ett digitalt presentkort, förutsatt att detta ännu ej inhandlats eller levererats. Initiatorn förfogar för detta syfte över en länk som hen kan skicka till valda personer via meddelanden eller andra personliga kommunikationsmedel. Initiatorn är själv ansvarig för spridningen av denna länk. Varje medverkande som väljer att klicka på länken har gjort detta på uttrycklig önskan från initiatorn. Varje besökare som kommer till bidragssidan för denna länk har rätt att medverka i köpet av det digitala presentkortet genom att bidra med en summa pengar via någon av de tillgängliga betalningsmetoderna. När besökaren kommer till bidragssidan för det digitala presentkortet visas initiatorns och mottagarens namn tydligt. Det förutsätts att de medverkande känner initiatorn och mottagaren. Innan ett bidrag till ett digitalt presentkort görs är det upp till besökaren att försäkra sig om äktheten i förfrågan till bidrag. Finns det några som helst tvivel om äktheten är det besökarens plikt att kontrollera äktheten direkt med initiatorn. SEPHORA kan ej göras skyldiga för fel som gjorts av någon av de medverkande. Vid tvivel är besökaren förpliktigad att kontrollera äktheten med initiatorn. Sephora förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera villkoren utan föregående meddelande. För att informeras om sådana ändringar uppmanar SEPHORA köparen och allmänt alla användare att läsa villkoren, det rättsliga meddelandet för de allmänna användarvillkoren och stadgan om skydd av personuppgifter och kakor på webbplatsen på regelbunden basis. Ordern kommer att bli föremål för de villkor som gäller vid tidpunkten för orderläggningen. så fall kan köparen välja att använda ångerblanketten som finns som bilaga till dessa villkor och skicka den till följande adress i 6.3.2 eller via e-post till följande adress: [email protected]. Om kunden väljer detta sätt, ska kunden känna till att det är omöjligt för Sephora att rent tekniskt stoppa leveransen av produkterna så snart ordern har bekräftats.När det gäller denna kontroll förbehåller sig SEPHORA rätten att begära en kopia av köparens id-kort och/eller information om köparens identitet. Varje köpare har rätt att få tillgång till, korrigera och radera de personuppgifter som rör köparen personligen och som behandlas av Sephora, enligt paragraf 2 i stadgan skydd av personuppgifter och kakor.

Sephora rekommenderar köparen att behålla dessa e-postmeddelanden i pappersform eller i digital form. Köparen informeras om att dessa e-postmeddelanden kommer att skickas till den e-postadress som köparen har uppgett. Om köparen har uppgett en felaktig e-postadress vid orderläggningen eller om köparen inte har fått någon orderbekräftelse, kan Sephora inte hållas ansvarigt. I ett sådant fall kommer försäljningen att betraktas som slutgiltig, utom om Sephora upphäver ordern, särskilt när produkterna inte är tillgängliga. Likväl kan köparen utöva sin ångerrätt enligt paragraf 6 i dessa villkor.

Digitalt presentkort: syftar på ett förbetalt-konto på SEPHORAs hemsida. Varje digitalt presentkort får en unik kod tilldelad sig. Det förbetalda kontot är registrerat på SEPHORAs bankkonto och skapar för innehavaren en betalningsmetod som kan användas för alla beställningar hos Sephora.
SEPHORA kan endast hållas ansvariga under förutsättning att en bevisligen felaktig överträdelse av de plikter som har fastställts i detta dokument har gjorts av SEPHORA samt anmälts av annan part. SEPHORA ansvarar aldrig för indirekta skador som uppstår hos användaren eller tredje part på grund användaren. Detta inkluderar finansiella förluster och/eller inkomster och/eller vinster och/eller beräknad vinst och/eller slumpmässiga störningar i bilden. Råd eller information från SEPHORA kan inte ses som garanti i något fall.Köparen kan betala för ordern på webbplatsen enligt villkoren nedan. Köparen garanterar SEPHORA att köparen har all nödvändig tillåtelse att använda den valda betalningsmetoden när ordern registreras.

SEPHORA kan alltid ändra det produktsortiment som erbjuds till försäljning på webbplatsen, enligt vissa begränsningar som rör leverantörer och det utan inverkan av de order som köparen lagt.
SEPHORA kommer under inga omständigheter att bli betalningsansvarigt för bedräglig användning av ovannämnda information. Tillhandahållande av kreditkortsnummer och slutligt ordergodkännande ska betraktas som bevis på att ordern godkänns och kommer att anses som en skyldighet att betala beloppet för de produkter som ingår i ordern. Det digitala registrets innehåll i SEPHORA:s och våra samarbetspartners databas kommer att betraktas som ett bevis på kommunikation, order och betalningar mellan parterna.För mer information går det att kontakta Sephoras kundtjänst på följande nummer på följande nummer 031-361 34 17 eller via e-mail [email protected] skickar ett bekräftelsemail så fort vi mottagit din retur. Tänk på, att det kan ta upp till 28 dagar innan returbeloppet betalas tillbaka. Observera att returer inte kan skickas till ombud. Köparen har möjlighet att skapa ett personligt meddelande som trycks på presentkortet. SEPHORA tar inget ansvar för de meddelande som författas av köparen och kan ej garantera innehållet. Genom att skriva ett meddelande, oavsett innehåll och information, godkänner kunden att detta meddelande ska användas för tjänstens syfte. SEPHORA använder endast denna information enligt företagets riktlinjer för skyddande av privatlivet. Det innehåll som skrivits i meddelandet får ej : Gåvokort som köpts efter den 1/1/2023 är giltiga i 3 år från inköpsdatumet. Efter denna tidsperiod kan det digitala presentkortet inte längre användas och det återstående värdet på kortet går förlorat. Giltighetstiden anges på det digitala presentkortet. Om du har problem med ett presentkort som inte har överskridit giltighetstiden. Kontakta vår kundtjänst på [email protected]är det gäller insatser mot internetbedrägerier, kan information om köparens order komma att överföras till en i lag godkänd tredje part eller som utsetts av SEPHORA med syfte att genomföra en kontroll av köparens identitet, orderns giltighet, vald betalningsmetod och leveransplanering.

SEPHORA kan inte garantera en oavbruten funktion för tjänsten och kan ej hållas ansvariga för eventuella störningar, fel eller otillgängliga tjänster, speciellt inte då underhåll pågår, vid uppdateringar eller vid problem som orsakas av internetanslutningen. SEPHORA använder modern teknik för att undvika bedrägeri och ändringar vid e-presentkort.
Ordern kommer därefter att skickas till köparen och köparen samtycker till att returnera produkterna inom maximalt fjorton (14) dagar räknat från den dag som denna information kommit Sephora till del. Om produkterna tas emot efter tidsfristen på 14 dagar, anses den tidpunkt som Sephora informerades om att köparen ångrat sig, vara den tidpunkt då produkterna faktiskt skickats iväg.Sephora strävar efter att ha nöjda köpare och leveransmottagare och godkänner, enligt nedan, en retur där produkterna har beställts på Sephoras webbplats utöver den lagstadgade tidsfristen angiven ovan i avsnitt 6.1.1När köparen lägger en order på en produkt erbjuden till försäljning på SEPHORA:s webbplats, godkänner köparen därför formellt dessa villkor, vilket köparen bekräftar före beställningen. Sephora förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.Prislistan på internet för produkterna anges i svenska kronor (SEK) på SEPHORAs webbplats, och är den prislista som gäller vid tidpunkten när köparen lägger ordern. Produkternas försäljningspris kan alltid ändras av SEPHORA. En sådan ändring kommer att meddelas köparen innan en order läggs. Prislistan gäller endast e-handel.I prislistan ingår inte fraktkostnader, vilka debiteras utöver priset på de beställda produkterna. Fraktkostnader kommer att anges innan köparen registrerar ordern. Olika leveransvillkor anges nedan i villkoren och finns även på webbplatsen. De kan alltid ändras av Sephora. Därför uppmanar Sephora varje köpare att regelbundet läsa villkoren på webbplatsen.

Men Sephora har rätt att hålla kvar återbetalningen tills Sephora har mottagit returprodukterna eller tills köparen har bevisat att produkterna har skickats tillbaka oavsett vad av de två alternativen som sker först.
De villkor som tillämpas så länge som produkterna erbjuds online av SEPHORA Company är tillgängliga tills garantierna löper ut. I alla händelser ska ”ansvarsklausulen” gälla efter att dessa villkor har upphört.Köparens ansvar kan gälla vid varje värdeminskning på produkten som ett resultat av något annat än den ordinarie förväntade hanteringen för att fastställa produkternas typ, egenskaper och, i tillämpliga fall, korrekta funktion.

Slutligen har Sephora rätt att skjuta upp och/eller upphäva genomförande och leverans av en order, oavsett typ och nivå, om köparen misslyckas att helt eller delvis betala en utestående skuld, samt vid en betalningshändelse och vid bedrägeriförsök på Sephoras webbplats inklusive sådant i samband med tidigare order.

När köparen har köpt det digitala presentkortet är hen dess rättmätiga ägare. Köparen har fullt ansvar för att överföra eller ge presentkortet till en mottagare så fort hen väljer alternativet ”skicka till en mottagare via e-mail”. Användning av det digitala presentkortet som betalningsmedel sker genom användning av en kod på presentkortet. Köparen måste hålla koden och presentkortet hemliga. SEPHORA kan ej hållas ansvariga för ett fel från användaren av presentkortet, samt ej heller för förlust eller bedrägeriförsök.
SEPHORA:s varumärke och alla figurativa eller icke-figurativa varumärken samt allt till bildmaterial relaterade varumärken, bilder och logotyper och annat innehåll som förekommer på webbplatsen (däribland men inte begränsat till användarvillkoren och dessa villkor) tillhör och kommer att fortsätta att tillhöra SEPHORA eller berörd innehavare av de immateriella rättigheterna.

Om produkterna inte är undantagna från den lagenliga ångerrätten har köparen, när denne utövar sin ångerrätt enligt villkoren i detta avsnitt om tidsfrist och tillvägagångssätt för produktretur, rätt att få en återbetalning för de returnerade produkterna samt för fraktkostnader. Sephora kommer att göra en återbetalning senast inom fjorton (14) dagar efter att köparen har informerat Sephora om att köparen avser att utöva ångerrätten.
Dröjsmålsränta på högst ett belopp som motsvarar den lagstadgade räntesatsen kan, enligt Sephoras gottfinnande, tas ut automatiskt för obetalda köp efter tio dagar räknat från orderdatum eller om en bank inte kan genomföra en betalning.Köparen har fjorton (14) dagar från datumet då försändelsen med beställda produkter mottas att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut. Om ett presentkort har köpts på webbplatsen, har köparen fjorton (14) dagar på sig från datumet då försändelsen med beställda produkter mottas att utöva sin lagstadgade ångerrätt förutsatt att presentkortet inte har används delvis eller till fullo innan denna tidsfrist löper ut. I ett sådant fall medges visserligen ingen ångerrätt eller rätt till återbetalning av något slag.

SEPHORA vidtar alla tänkbara åtgärder för att skydda kundernas personuppgifter genom att garantera en hög säkerhetsnivå, men även köparen har ett ansvar vid skyddet av sina personuppgifter. Köparen måste upprätthålla säkerheten för transaktioner online, till exempel genom att inte felaktig vidarebefordra sina personuppgifter (köparens e-postadress) och/eller lösenord och regelbundet byta sitt lösenord.
SEPHORA kan inte garantera att den information som anges på produkternas förpackning är översatt till alla språk i EU. Denna information finns emellertid tillgänglig åtminstone på svenska och/eller engelska.Om köparen/leveransmottagaren inte kan påvisa att denne lämnat in produkten till ett transportföretag ska risken för produktreturen endast vara köparens eller leveransmottagarens ansvar.

Om produkter inte finns tillgängliga alls eller delvis efter orderläggning, kommer köparen i varje fall att informeras via e-post så snart som möjligt om produkterna inte är tillgängliga och om ordern har annullerats.Produkterna följer gällande danska lagar. SEPHORA:s ansvar kan inte utlösas om lagen inte följs i det land där produkten kommer att levereras (t.ex. vid produktförbud etc.). Det är köparens skyldighet att hos de lokala myndigheterna i landet där produkterna ska levereras kontrollera importmöjligheter eller användning av de produkter och tjänster som köparen avser att beställa.SEPHORA förbehåller sig rätten till de försålda produkterna tills köparen har betalat angivet grundpris, avgifter, skatter eller obligatoriska pålagor som ingår.

I priserna ingår den mervärdesskatt (moms) som gäller på beställningsdatumet. En ändring av gällande momssats kommer att återspeglas i priset på de produkter som säljs på Sephoras webbplats.
SEPHORA samlar in personuppgifter om köparen och, i tillämpliga fall, om leveransmottagaren. Syftena, mottagarna och villkoren enligt vilka SEPHORA samlar in och behandlar personuppgifter anges i stadgan ”skydd av personuppgifter och cookies” på webbplatsen.Om köpet hävs får varje bidragsgivare till det digitala presentkortet tillbaka sitt bidrag via den betalningsmetod som använts och detta utan några avgifter. Initiativtagaren kan aldrig få de andra bidragsgivarnas bidrag om ett avtal avbryts.

Vid frågor om produkterna och dess användning, eller förfrågningar i allmänhet kan konsumenten kontakta Sephoras kundtjänst på följande nummer: 031-361 34 17 eller via e-post [email protected]
För att utöva ångerrätten måste köparen tydligt meddela denna avsikt till Sephora innan ångerperioden löper ut. Köparen kan till exempel informera Sephora om sin avsikt på följande sätt: – i Sverige, – Returnera produkterna med post (brev/paket osv.) till den adress som anges i avsnitt 6.3.2 i dessa villkor, – Kontakta kundtjänst hos Sephora inom 14 (fjorton) dagar från det att ordern lagts.Om då inte är fallet kan inte SEPHORA hållas ansvarigt för yppande av information om köparen har yppat uppgifterna till en individ som har använt köparens identitet (köparens e-postadress) och/eller lösenord. I detta hänseende ska användning av identitet (köparens e-postadress) och/eller lösenord utgöra identitetsbevis och beroende av ordergodkännandet täcka de respektive belopp som ska betalas.En fullständig eller delvis återgivning, modifiering eller användning av dessa varumärken, illustrationer, bilder och logotyper, eller något annat innehåll på webbplatsen oavsett syfte och underlag, är strängt förbjudet utan uttryckligt skriftligt samtycke från SEPHORA eller berörd innehavare av de immateriella rättigheterna. Detta gäller även all upphovsrätt, design, patent som anges och/eller används på webbplatsen.

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor bedöms vara ogiltiga eller förklaras vara ogiltiga enligt en lag, förordning eller efter ett slutgiltigit beslut i en behörig domstol eller från behörig myndighet, ska resten av de övriga bestämmelserna förbli i full kraft och omfattning.ephora ansvarar inte för några produkter som köparen har modifierat, reparerat eller ändrat. Den lagstadgade garantin täcker inte skada på grund av felaktig användning. Därför har köparen förvarnats om att köparen inte kan hävda sin avtalsenliga ångerrätt för produkter som har skickats ut utan försegling då Sephora inte kan sälja dem som nya produkter eftersom det kan medföra allvarliga risker för folkhälsan och frågor som rör skydd av konsumenthälsan (t.ex. kosmetika eller makeupprodukter etc.). Produkternas returkostnad betalas av köparen eller av leveransmottagaren om de senare utövar sin avtalsenliga ångerrätt utom om de levererade produkterna inte uppfyller kraven jämfört med den ursprungliga ordern eller om produkten är skadad.Som medlem i ett selektivt distributionsnätverk, säljer SEPHORA endast produkter på sin e-handelswebbplats som detaljhandlare och slutanvändare. En order som uppenbarligen inte läggs som en del av en detaljhandelsbeställning och mer allmänt, en bedräglig order, eller en som betraktas som en sådan, kommer av SEPHORA att bedömas som ogiltig. En köpare anger före orderläggning om köpet av produkter på SEPHORA:s e-handelswebbplats inte är direkt hänförligt till yrkesmässig verksamhet och om köpet är strikt begränsat till personligt bruk. När det gäller detta avtal definieras både köparen och SEPHORA individuellt eller gemensamt som ”en part” eller ”parterna”.

Kostnaden för de returnerade produkterna ska betalas av köparen utom när de levererade produkterna inte uppfyller kraven jämfört med den ursprungliga ordern (i ett sådant fall kommer returkostnaden att betalas av Sephora).
Direkt efter att det digitala presentkortet har färdigställts skapas ett presentkort som skickas via e-mail till köparen (initiatorn). Om initiatorn har valt alternativet ”skicka via e-mail” får mottagaren presentkortet via den e-mailadress som initiatorn angett.

En order ska medföra betalning. Sådana ordrar ska betalas i SEK där alla skatter och obligatoriska tillägg ingår. Bankkostnader är enbart köparens ansvar (inklusive vid återbetalning).Kreditnotor levereras endast av Sephora och används endast av mottagaren på SEPHORA:s webbplats. De löper ut ett år efter utgivningsdatumet och kan inte användas för inköp i butik.

Därför har köparen förvarnats om att köparen inte kan utkräva sin avtalsenliga ångerrätt för produkter som säljaren inte har förseglat, då detta kan medföra allvarliga risker för folkhälsan och frågor som rör skyddet av konsumenthälsan (t.ex. kosmetika eller makeupprodukter etc.). Dessa bestämmelser ska tillämpas utan hänsyn till de garantier som anges i avsnitt 7 i dessa villkor som fortsätter att gälla fullt ut.
Den avtalsenliga ångerrätten kan inte åberopas för order: – som rör leverans av varor som inte var förseglade efter leverans och som inte kan returneras av orsaker som rör folkhälsan och av hälsoskyddsskäl – som avser leverans av personliga produkter enligt konsumentens anvisningar eller som är särskilt personligt anpassade.

De villkor som tillämpas för ordern är emellertid de som godkänts av köparen vid den tidpunkt då orden läggs. Dessa köpvillkor (i fortsättningen kallade ”villkoren”) kompletterade med det rättsliga meddelandet, användarvillkoren och stadgan om skydd av personuppgifter och cookies (Data Privacy & Cookies Charter) utgör hela avtalsgrunden.Disse salgsvilkår og -betingelser (herefter ”vilkår” og ”vilkår og ”betingelser”) fuldender med den juridiske meddelelse og brugsvilkår og databeskyttelses- og cookies-vedtægterne det komplette kontraktmæssige grundlag.
Användning av det digitala presentkortet som betalningsmedel baseras på användning av den kod som är tryckt på presentkortet. Mottagaren åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera kodens säkerhet och konfidentialitet. SEPHORA kan ej hållas ansvariga om koden tappas bort eller används i ett bedrägeriförsök. Vid förlust av kortet måste förmånstagaren vända sig till köparen (initiatorn) för att få en ny elektronisk kopia.

Similar Posts