Smidesvägen 5 Vallentuna

Man får inte det man ska ha. Min tidning ska komma varje måndag men ibland kommer den ibland inte. Det gäller Hemmets veckotidning. Jag har tröttnat totalt på postens utdelning. Den är helt värdelös

Förstår inte varför jag ska behöva hämta paket hos Postnord, har inga ärenden pt det hållet och är dessutom stängt på helger.Alla slutar inte jobba så de hinner till 18.00. Föredrar Spel o Lek som alltid är trevliga och serviceminded oCH har öppet på helgen !! Varför ska dessutom inte små paket som lätt går ner i brevlådan nu behövas hämta. Var mycket bättre när Posten var statlig. Nu bara utdelning varannan dag och brev måste på lådan innan tre….☹️
Det är en klar försämring att jag nu måste hämta mina brev/paket på Smidesvägen. Jag vill fortsätta hämta på Spel och Lek i Vallentuna Centrum. Smidesvägen ligger längre bort och besök där kan inte kombineras med något annat ärende som man kan i centrum. Mitt postnr är 18634. Maila görna svar till [email protected] cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

We also use third-party cookies that help us analyze how you use this website, store your preferences, and provide the content and advertisements that are relevant to you. These cookies will only be stored in your browser with your prior consent.

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking ”Accept All”, you consent to our use of cookies.
We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

Välkommen till KBT Vallentuna. Vi är KBT terapeuterna i Vallentuna. Vi arbetar på uppdrag från husläkarmottagningar i Vallentuna och Täby. Vi följer avgiftsregler som gäller i Stockholms Läns Landsting. Patientavgift 100 kr. Frikort gäller hos oss.
Det finns två sätt att få hjälp av KBT Vallentuna. Enligt Stockholms Läns Landstings regelverk krävs en remiss. Kontakta din husläkarmottagning för en bedömning.Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Objektvision AB. I Objektvisions policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Objektvision. Objektvision är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Objektvision behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.
Objektvision inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Som kund menas både dig som användare och som annonsör. Objektvision registrerar personuppgifter i samband med:

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Objektvision kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Du är kund hos Objektvision så länge du har ett aktivt konto. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än fyra år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.Objektvision samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Similar Posts