Solceller Ladda Elbil

Har du en Easee-laddbox kan du styra laddningen av ditt elfordon direkt i Svea Solar-appen. Det är enkelt att ändra så att Svea Solar är inställt som operatör. Vill du byta till en annan operatör följer du samma instruktion som nedan.

Hur länge räcker ett batteri till solceller?
Många solcellsbatterier har en livslängd på cirka 15 år, medan återbetalningstiden kan bli är 45 år och mer.
Om laddhastigheten plötsligt sjunker, t.ex. för att du laddar två bilar samtidigt eller att du sänker laddhastigheten i din laddare så är det inte säkert att vi hinner ladda färdigt din bil till angiven avfärdstid.Dagens bilar kan oftast laddas med både enfas och trefas. Skillnaden är att trefasladdning delar upp strömmen i tre olika ledare istället för en, vilket resulterar i att man kan få ungefär tre gånger mer ström på samma tid jämfört med enfasladdning.Läs mer här.

När vi har beräknat ett laddningsschema så gör vi lite olika beroende på modell. För en del bilar sätter vi ett schema i bilens app, för andra bilar så väntar vi tills laddningen skall börja och skickar då ett ”start-klick” i bilens app.
Med en dynamisk lastbalanserare kan du välja att ladda din bil uteslutande med el från dina solpaneler. Varje laddningstillfälle blir då 100% drivet av solenergi. För att uppfylla kraven för installation måste installationen göras av en certifierad elektriker, vilket vi erbjuder i samband med köp av laddbox från Svea Solar. Vi ansluter till din bil via Svea Solar-appen på samma sätt som tillverkarens app gör, ungefär som en fjärrkontroll och styr på så sätt laddningen av din bil.Har du en Easee-laddbox kan du styra laddningen av ditt elfordon direkt i Svea Solar-appen. Om du ändå vill använda Easees egen app behöver du se till att Easee är inställt som operatör. Vill du byta till en annan operatör än Easee följer du samma instruktion som nedan.

Om du öppnar Svea Solars app direkt efter att du kopplat in din bil så gör vi ett extra försök att kontrollera din bil och kan därmed ofta snabbare övergå till smartladdning.Av tekniska skäl så kommer bilen oftast att börja ladda direkt när den kopplas in. När vårt system upptäcker att bilen är inkopplad så försöker vi att pausa laddningen så snart som möjligt.

Vi erbjuder laddboxar till bostadsrättsföreningar med ett RFID-system som fungerar som en nyckel för laddningen. Den kontrollerar hur mycket som laddas per nyckel.

Kostnaden för att installera en laddbox varierar beroende på förutsättningarna. I regel kostar en laddbox mellan 14 000 kr till 20 000 kr. Ansök gärna om en offert så hjälper vi dig att anpassa en lösning efter dina behov och rekommenderar antingen en 11 kW eller 22 kW laddbox.Wallbox Power Boost är en dynamisk lastbalanserare som även kommunicerar med dina solpaneler så att du kan välja att ladda din bil enbart med energi från dina egna solpaneler. Den dynamiska lastbalanseringsfunktionen möjliggör för dig att använda all tillgänglig kapacitet i ditt hem för att ladda din bil, utan att slå ut din huvudsäkring. En dynamisk lastbalanserare säkrar att laddningens effekt automatiskt anpassas till hushållets totala energikonsumtion. Om du kan logga in och ansluta din elbil i Svea Solars app men ändå inte kan aktivera smartladdning, kolla då att GPS-delning är aktiverad i bilen samt gå in i tillverkarens app och kontrollera att du godkänt de senaste användarvillkoren. Logga in i Svea Solars app med BankID. Öppna fliken laddning och klicka på enhetsväljaren längst upp på skärmen och tryck sedan på knappen ”Anslut elbil till appen”.

Producera el till ditt hushåll helt själv med solceller. Välj mellan olika solpaneler och solcellspaket. Se vilka som passar just ditt hem och din smak.
Laddboxen vi erbjuder är europeisk standard (typ 2) och fungerar till alla elbilar som har denna standard. Laddboxen har en dynamisk laddning och kan ladda mellan 1.4-22 kW i både 1 och 3 fas.

Om du inte har en smart laddbox som går att koppla till solcellerna så kan du inte garantera att det är ren sol du laddar din bil med. Rent tekniskt sett blir solcellerna och laddboxen två separata enheter som båda bara råkar vara uppkopplade direkt till ditt elnät. En smart laddbox däremot är kopplad direkt till själva solcellerna och det potentiella solcellsbatteriet. Då kan laddboxen hämta el direkt från dessa och känna av hur stark effekt du kan ladda på. Allt detta går dessutom att läsa av i appen som kopplas till laddboxen.
Något som kan vara värt att tänka på är antalet faser du laddar med. Solceller ger el på tre faser. Det börjar bli vanligare med elbilar som kan ladda på tre faser men många laddas med bara en, och det är främst laddhybrider. Om du då har en elbil som laddas på en fas så går en av solcellernas faser till bilens laddning och de andra två går ut i huset och ut till elnätet. Om det inte är en speciellt solig dag och du vill ladda elbilen på mer kraft än vad en solcellsfas ger så kommer laddboxen dra el från elnätet för att komma upp i rätt mängd energi. Du kan då hamna i en cykel där bilen laddar på en av solcellernas faser, elen från de andra två säljs på elmarknaden som du sedan direkt köper tillbaka för att kunna ladda bilen på högre effekt.

Om du köper en smart laddbox så kan den kopplas till både solcellerna och solcellsbatteriet. Det gör att när du sedan ska ladda bilen kan du välja att bilen ska laddas ifrån solcellsbatteriet. På så sätt kan du alltid ladda elbilen med din egenproducerade solenergi. Om du inte har eller vill köpa till ett solcellsbatteri så kan du alltid ladda på bilen på soliga dagar om du har möjlighet till det. Annars går det lika bra att ladda bilen genom elnätet som vanligt. Värt att nämna är att ett solcellsbatteri är mycket dyrt och därför inte särskilt vanligt. Men i takt med att priserna sjunker förväntas också fler införskaffa det. Priset på ett lagringsbatteri för solceller ligger, i skrivande stund, i genomsnitt på nästan 10 000 kr per kWh.Om du vill ladda din elbil enbart med el från dina solceller så behöver du en smart laddbox anpassad till solceller, d.v.s en ”extrasmart” laddbox. En smart laddbox kopplas till både elnätet och till dina solceller. I den tillhörande appen kan du sedan välja att ladda bilen med enbart solenergi eller en blandning av både solenergi och el du köper in från elnätet. Om du väljer att ladda med enbart el från solen anpassas laddningen efter den maximala laddkapacitet du har ställt in, som bilen klarar av och efter hur mycket el solcellerna faktiskt producerar. Du kan läsa lite längre ned om vilka smarta laddboxar vi rekommenderar.

Notera att en förutsättning för att kunna använda laddboxarnas solcellsintegration, gäller för Zappi, Wallbox och Charge Amps, är att du har lastbalansering installerat. Helst tillverkerens egna variant, även om Charge Amps snart kommer att erbjuda stöd för tredjepartstillverkaren Enegic, enligt tillverkaren själv.
När man pratar om solceller är det i princip oundvikligt att inte prata om bristen på sol vid vissa tidpunkter – framför allt för oss som bor i kalla Skandinavien. För de som har elbil idag är det vanligt att de laddar bilen på natten eftersom bilen inte används vid denna tidpunkt men också för att hushållet inte använder lika mycket el vilket gör att bilen kan laddas med högre effekt. Om du vill ladda din elbil med hjälp av solceller nattetid så behöver du investera i ett solcellsbatteri. Det är precis vad det låter som, ett batteri där el som dina solceller producerar lagras så att du kan använda solel även nattetid eller vid till exempel regnväder.

Miljötänket syns överallt i dagens samhälle. Det blir allt vanligare att man ser villor med solceller på taken precis som allt fler elbilar kör runt på våra gator. Att ladda sin elbil med egenproducerad el från solen låter kanske som ett mål något decennium bort men så är inte fallet. Du kan nämligen redan idag ladda din elbil med egenproducerad solkraft och du kan dessutom säga åt din laddbox att bara ladda bilen med solenergi. Detta har också blivit alltmer aktuellt med tanke på den väldiga prisökning på el vi har sett sedan vintern 2021.
Det korta svaret på frågan om man kan ladda sin elbil med hjälp av solceller är ja. Det går utmärkt att ladda din bil med solenergi. Lite förenklat kan man säga att dina solceller ger el till huset som i sin tur ger el till bilen. Om du laddar din elbil från ett vanligt uttag eller inte har en laddbox kopplad till solcellerna så laddar du bilen precis som vanligt men elen som den laddas med består av en blandning av solel och “vanlig” el från nätet. Men det finns också lösningar där du kan ladda din bil direkt från solcellerna.

Båda dessa laddboxar kan kopplas till elnätet och solcellerna så att du kan välja mellan att ladda med endast solenergi, endast med el från elnätet eller med en kombination av de båda. En ny uppstickare är Charge Amps (Halo eller Aura beroende på behov) som sedan sommaren 2022 ebjuder en mjukvaruuppdatering kallad ”Green Charging”. Det är en ny funktionalitet med integration til solceller. I dagsläget erbjuder Green Charging inte möjligheten att ladda en mix av egenproducerad solel med el från elnätet, utan det är antingen eller som gäller – och det är därför som den inte riktigt spelar i samma liga som Zappi V2 (V2.1) och Wallbox Pular Plus.
Nedan går vi kortfattat igenom några för- och nackdelar med dessa laddboxar, och du kan också läsa mer om laddboxarna på vår sajt: Zappi V2 , Wallbox Pulsar Plus och Charge Amps.För den kreativa installatören finns det möjlighet att installera lastbalanseringen till laddboxen på ett sådant sätt att laddningen i kombination med solceller kan gå snabbare jämfört med om du endast laddar genom elnätet. Hur snabbt du kan ladda din bil bestäms b.la. av den effekt som din huvudsäkring klarar av. I en villa är det vanligt med säkring på 20A vilket innebär att maxladdningen ligger runt 11 kW. Men installatören kan göra så att elen inte går via huvudsäkringen utan laddboxen och ansluts med sina säkringar efter huvudsäkringarna så att elen från solcellerna tar alltid närmsta vägen ut. Det betyder att du alltså att du kan ladda från elnätet och från solcellerna samtidigt, och på så sätt ladda bilen med en effekt upp till 22 kW. Eftersom solelen inte går igenom huvudsäkringen och då kan du ladda med 16A från elnätet och med 16A från solcellerna vilket landar på 32A / 22 kW. Med andra ord så kan du alltså få en snabbare laddning på en mindre säkring om du har solceller så länge din bil klarar av den högre effekten.

När det gäller blybatterier, dvs fritidsbatterier, gel, AGM så kan man ladda ur batteriet till ca 50% för att ge en skonsam urladdning och lång livslängd. Ett 12V 90A batteri kan således ge ca 45A. Det vill säga 540 Wh=0,54kWh ström kan lagras i batteriet. Laddas batteriet ur mer än så förkortas batteriets livslängd avsevärt. Det är därför viktigt att man anpassar batteriets/batteribankens kapacitet till det strömuttag man har.
Har man sedan tidigare en vanlig regulator av PWM eller MPPT typ kan man istället för att använda sig av en duo regulator även koppla in ett separat fördelningsrelä för att fördela laddströmmen till två olika batterier med separata förbrukare.Den senaste och mer effektiva laddningstekniken kallas MPPT vilket står för Maximum Power Point Tracking. Styrenheten i en MPPT regulator är uppbyggd för att kunna omvandla överspänning (V) till ökad laddström (A) . Genom just detta har MPPT regulatorn en fördel i jämförelse med PWM regulatorn.

Kan man ladda ett bilbatteri med solceller?
Solcellspanelerna fångar upp solljus och omvandlar till el. Elektriciteten ska sedan gå via en laddningsregulator som anpassar spänningen för att kunna ladda ett 12 V-batteri (bilbatteri, marin-/fritidsbatteri eller liknande). I batteriet lagras sen strömmen redo för användning när du behöver den.
Dessa solcellspaneler är de mest effektiva på marknaden. De är till synes svarta i färgtonen och består av enkla kiselkristaller vilka är något dyrare att tillverka jämfört med polykristallina celler. Verkningsgraden är dock högre och brukar normalt ligga mellan 16-18%. Vissa fabrikat kan ge uppåt 19% verkningsgrad. Monokristallina celler presterar även något bättre än polykristallina celler i molnigt väder och vid svagare ljusförhållanden.Detta ger således något små marginaler om du vill ha möjlighet att kunna lagra ström för de dagar med sämre väderförhållanden då panelen ger mindre laddning, samtidigt vill man inte att batteriet skall vara fulladdat redan mitt på dagen. Vid installation av en 100-120W solcellpanel så bör man därför ha en batteribank på ca 150-180Ah. 2 st paralellkopplade 75-90Ah batterier brukar vara lagom för de flesta. Vid parelellkoppling rekommenderas två st identiska batterier av samma typ, storlek och ålder. En 100W solcellspanel producerar i genomsnittsnitt ca 400Wh under en svensk sommardag. Ett 90A batteri skulle enligt exemplet ovan laddas fullt på drygt ett dygn. Många av dagens laddningsregulatorer är temperaturkompenserade. Detta innebär att laddningsregulatorn finjusterar laddspänningen beroende på batteriets temperatur för att laddningen skall bli så effektiv som möjligt. Ett kallt batteri behöver laddas med en något högre spänning än ett varmare batteri. Med temperatursensorn ansluten regleras därför spänningen upp något för att batteriet även skall laddas fullt när det är kallt. Väljer man att inte ansluta temperatursenorn så är laddspänningen reglerad utefter en temperatur av 25 grader. Det går därför bra att även installera en laddningsregulator utan sensorn. Däremot får du en mer effektiv laddning vid kalla temperaturer med sensorn ansluten. Sensorn ansluts enkelt till regulatorns uttag och sensorproben placeras intill batteriet.

Vad kan man ladda med solceller?
Det går utmärkt att ladda en elbil med elektricitet som produceras utav din solcellsanläggning om du har en laddbox till din elbil hemma. Eftersom att laddningsenheten ansluts till fastighetens elnät kommer även denna kunna använda solenergin som produceras av dina solceller. Cachad
För ett väl fungerande system utan onödigt stora strömförluster och spänningsfall är det viktigt att kabeln man tänkt att använda har tillräcklig kabelarea. Valet av kabelarea påverkas dels av kabelns längd och dels av hur många ampere panelen producerar.

Hur lång tid tar det att ladda ett 12v batteri med solceller?
Om ett batteri har en lagringskapacitet på 10 kWh och en effekt på 5 kW kan batteriet laddas ur på 2 timmar (10 kWh / 5 kW = 2h). Alltså 5 kW x 2 timmar blir 10 kWh. Detta har framförallt betydelse om du tänker använda batteriet för att kapa effekttoppar, i och med att du snabbt behöver ladda i och ur batteriet.
Dessa solcellspaneler känns igen på dess blåspräckliga färg och består av sammansatta kiselkristaller. Verkningsgraden på denna typ av paneler ligger omkring 13-15%

PWM (pulse width modulation) regulatorerna har unde många år varit den vanligaste typen av laddningsregulator i ett solcellsystem. Tekniken är enkel och tillförlitlig och de ingående komponenterna i dessa regulatorer är förhållandevis enkla och billiga att tillverka. PWM regulatorerna reglerar spänningen genom att sända ut snabba laddpulser till batteriet. Regulatorn mäter samtidigt laddningsnivån och reglerar pulserna efter detta. Ju mer laddningsnivån i batteriet ökar desto kortare blir laddpulserna. Denna typ av laddstyrning gör att batterierna laddas fullt på ett kontrollerat sätt utan risk för överladdning. Regulatorn kan även hålla batterierna i ett fulladdat tillstånd (“flytladda” ) på obestämd tid. PWM regulatorn är en mycket tillförlitlig regulator.

Vissa regulatorer har även ett flertal ytterligare funktioner där du kan programmera bla tidsinställd ljusstyrning för exempelvis belysningsinstallationer. Till flertalet regulatorer kan du även ansluta displayer som visar aktuellt laddningsstatus, batteristatus samt historik över elproduktionen i ditt system. Många modeller har även temperaturkompenserad laddningsfunktion vilket innebär att laddspänningen finjusteras beroende på batteriets temperatur för att ytterligare optimera laddningen.
Såväl PWM och MPPT regulatorer går att få med samma typer av grundfunktioner för solcellsystemet. Det som skiljer de två teknikerna åt är dess verkningsgrad då de reglerar den ingående högre spänningen till korrekt laddspänning för batterietSolcellspanelen fångar upp solljuset och omvandlar detta till elektrisk ström som skickas vidare till laddningsregulatorn. Laddningsregulatorn omvandlar sedan spänningen till korrekt nivå för att ladda batteriet på bästa sätt där strömmen lagras för att kunna användas då strömbehov finns. När du ändå ser över förbrukarna i din husbil, båt eller stuga. Ställ dig frågan om det kan det vara läge att byta ut någon apparat eller lampa mot något strömsnålare? I texten nedan kommer vi i huvudsak att beskriva funktionen av ett så kallat ”off-grid ” system. Det vill säga ett system för likström på vanligen 12 alternativt 24 volt. Dessa system passar utmärkt för installation i exempelvis husbilar, husvagnar, båtar och stugor där man inte har tillgång till det fasta elnätet.

Den tredje typen av solcellspaneler kallas amorfa tunnfilmspaneler vilka är böjbara och har fördelen att det kan monteras direkt mot underlaget där detta krävs. Nackdelen är dock att verkningsgraden ligger på blygsamma 6-8% varvid det krävs en betydligt större yta för att få ut samma effekt jämfört med en polykristallin eller monokristallin panel.Skulle vi enligt räkneexemplet utesluta kylskåpet vilket är den stora förbrukaren i sammanhanget klarar vi oss gott och väl med att installera en panel på 100W.

Det finns idag en uppsjö av olika tillverkare av solcellspaneler med varierad effekt, pris och kvalité. I huvudsak delar man upp solcellspaneler i monokristallina, polykristallina samt tunnfilmspaneler beroende på hur dessa är tillverkade. Vad som behövs för ett fungerande off-gridsystem beror på var systemet skall installeras samt vilka förutsättningar som redan finns för monteringen. Finns sedan tidigare ett elsystem med tillhörande batteri/batteribank så behövs följande: På markanden finns även sk duo regulatorer. Regulatorn är i grund och botten en PWM eller en MPPT regulator med ett inbyggt relä som fördelar laddströmmen till två batterier. Dessa regulatorer används då man har två separata batterier som behöver laddas från en och samma regulator. Detta är en mycket bra lösning om man har två batterier av olika kapacitet och ålder. Det är även en bra lösning om man har ett startbatteri och ett bodelsbatteri där man vill ha olika prioritet på laddningen. Regulatorn kan exempelvis ställas in för att ge 30% av laddströmmen till batteri nr1 och 70% av laddströmmen till batteri nr 2. Det går även ställa in regulatorn att först ladda batteri 1 fullt och därefter börja ladda batteri nr2.Laddningsregulatorn är en nödvändig komponent i ditt system och ser till att batterierna laddas på ett kontrollerat och effektivt sätt. En Solcellsmodul för ett 12V system ger ungefär 17-18V vid fullt solljus och batteriet kräver under laddning 13.6-14.4V spänning. Att skillnaden i spänning är så pass stor beror på att panelen även i mulet väder och svagare ljusförhållanden skall komma upp i tillräckligt hög spänning för att batteriet skall ladda. Skillnad i effektivitet varierar ungefär mellan 10-30% beroende på aktuellt solförhållande. Eftersom MPPT regulatorn kan omvandla en högre spänning till ökad ström så tillåter detta även att man med seriekopplade paneler kan ha en högre inkommande spänning till regulatorn vilket ger minskad effektförlust i kablarna. MPPT regulatorn är uppbyggd av flera och mer avancerade komponenter än PWM regulatorn vilket gör att den ligger något högre i pris men har istället fördelen av 10-30% extra laddeffekt jämfört med en PWM regulator. De flesta solcellssystem använder 12 volts batterier. Solcellspaneler levererar dock betydligt mer spänning än vad som krävs för att ladda batterierna under vissa ljusförhållanden. Ca 17-18V (beroende på panel) kan spänningen ligga på vid stark sol mitt på dagen. Batteriet skall däremot vid ladding inte ha mer än drygt 14V. Därför uppstår en förlust då spänningen från panelen omvandlas till korrekt laddspänning för batteriet. MPPT regulatorn reglarar istället spänningsdiferansen till ökad laddström vidare till batteriet.Fjärrdisplayen är ett valbart extratillbehör som kan finns till de flesta laddningsregulatorerna i Sunlux sortiment. Med en fjärrdisplay ansluten till laddningsregulatorn finns möjlighet att utläsa detaljerad driftinformation i ditt system. Det ger dig svar på hur effektivt solcellspanelen laddar, vilken spänning du har i batteriet etc. Det går även att utläsa produktionshistorik, dvs hur mycket energi systemet har laddat under dagen, veckan eller senaste månaden. Fjärrdisplayen placeras vanligen på en väl synlig plats där den är enkel att läsa av. Det ger dig full kontroll över systemet och du ser direkt att allt fungerar som det ska. En installation av en solcellspanel gör att du slipper dyra el-platser på campingen, landström på bryggan eller att gräva ner en fast elinstallation till sommarstugan. Att solelen dessutom är miljövänlig och gratis att producera – det får du på köpet! Den fjärde typen av solcellspaneler är en relativt ny typ av panel som kallas semiflexibel tunnfilmspanel med monokristalina siliconceller. Sunlux semiflexibla paneler använder Sunpower-celler med verkningsgrad på otroliga 21,5%, detta gör att man får en modul med både liten yta och låg vikt. Mycket effektiva även i molnigt väder. Panelen kan dessutom böjas upp till ca 30% för att även passa för montering på välvda ytor. Panelen limmas i ytterkant med hjälp av Sikaflex 252 direkt mot underlaget.

Fixa din egen ström när du campar med hjälp av 12 V solceller! För bara några år sen var solceller något som många bara kunde drömma om. Men med vårt kompletta 12 V solcellssortiment kan nu alla producera egen el till husvagn, husbil, båt eller stuga. Läs vidare för att upptäcka fördelarna med egenproducerad solenergi!Spara pengar Egen el från solceller är billigare än att betala för el på campingen, landström på båtbryggan eller fast elinstallation vid sommarstugan.

Solcellspanelerna fångar upp solljus och omvandlar till el. Elektriciteten ska sedan gå via en laddningsregulator som anpassar spänningen för att kunna ladda ett 12 V-batteri (bilbatteri, marin-/fritidsbatteri eller liknande). I batteriet lagras sen strömmen redo för användning när du behöver den.
De flesta ser nog elbilen som det mest självklara bilvalet ur miljösynpunkt. Men många frågar sig också hur vi ska få tillräckligt med förnybar el till framtidens alla elbilar. Ett svar är solceller, som går utmärkt att använda för att ladda elbilen. Det ökar miljönyttan med din elbil och kan också spara mycket pengar.Genom att ladda din elbil med solenergi gör du inte bara en insats för miljön och klimatet – du sparar också många slantar genom att producera din alldeles egna el.

Varför utgår alla från att man ska ladda från tomt till fullt med solcellerna? Ska man 20-25 mil hemifrån och vara borta över dagen kanske det räcker med det panelerna ger. Det är ett ”avgasbilstänkande” att man tankar fullt när man tankar.
40 timmar va ju inte så farligt för att ladda fullt. Släpet är ju otympligt och drar upp förbrukningen men om man åker långt till ex. vis en sommarstuga utan el är ju solceller toppen för att fylla på medans man är i stugan. Men tror mer på de andra exemplen där cellerna är integrerade i bilen och laddar 50+ km om dagen. Det är ju faktiskt rätt långt jmf. med snittkörsträckan för många bilar.Att inte elbilen är färdigutvecklad är fullständigt uppenbart. Att den färdigutbildade (?) elbilen inte heller blir okomplicerad är även det uppenbart. Problemen kommer med stor säkerhet att ”stå som spön i backen”. Att inte Elbilisten och Henrik M m.fl. håller med behöver ni inte påpeka. Framtiden kommer att visa att elberoendet var historiens största misstag.Problemet är att panelerna ändå blir för små för att kunna ladda batteriet fullt – något som Ford vill lösa med en udda lösning, nämligen uppblåsbara solcellspaneler som blir större när bilen står stilla. Om det blir verklighet återstår dock att se.Spot on Mäkinen, det är väldigt mycket som du skriver det tänket som många inte kan släppa. Likaså en del man pratar med som tror varje laddning alltid tar en timma när jag är ute och far, men som du med är inne på, man behöver ju bara toppa upp just för den sträckan som blir diffen mellan bilens räckvidd och hem/nästa laddplats man är längre på. Nu kör jag 2 ggr i veckan en vända där min laddning hemma inte räcker, då tar en del för givet att det måste ju va segt stanna en timma på vägen hem…..men jag stannar 5-10 minuter och går in och kissar o köper en mugg te, exakt samma jag hade gjort med fossilbil. Enda skillnaden är att med fossilbil hade jag behövt åka till mack ett par gånger i veckan och stå bredvid bilen medans den fylls på…..stenålderstänk det där ju. 😉

Det krävs som sagt rejält med yta för att detta skall fungera och det är inte möjligt med den högst begränsade yta som en bil erbjuder. Dessutom bor vi ju inte helt idealiskt heller med tanke på våra soltimmar sett över hela året.Men detta kanske ändå kan vara en rolig (om än dyr) lösning för den som till exempel vill campa med sin elbil. Med solcellsladdaren kan bilen parkeras var som helst – så länge det finns någorlunda bra ljus kan bilen laddas upp var som helst. Men för att ta det hela ett steg längre har nu en Tesla Model 3-ägare på Youtube bestämt sig för att installera solcellspaneler på ett släp – som dras efter bilen. Totalt har släpet kostat 2 500 dollar. Henrik! Kan du eller vill du inte förstå. Att mänskligheten gör allt för att vi inte ska få ett hållbart samhälle är för mej och många andra uppenbart. Naturligtvis är inte fossilbränslet den slutliga lösningen på transportproblemet. Kanske är det snarare så att vårt strävande efter att allt ska gå så fort som möjligt och till så liten ansträngning som möjligt det fatala misstaget.

Flera biltillverkare har experimenterat med solcellspaneler på bilen. Audi och Toyota har till exempel haft solceller som tillval för att driva luftkonditioneringen i kupén. Andra märken, som elbilstillverkaren Sono Motors, har gått längre och monterat stora solcellspaneler på sidan av bilen för att kunna ladda batteriet.
Så går det att ladda elbilen med solceller på släp? Svaret är att det går, men tyvärr väldigt långsamt. Under gynnsamma förhållanden kan bilen laddas fullt på 40 timmar vilket förstås inte räcker för att ladda bilen medan den körs, särskilt inte med tanke på att förbrukningen ju blir mycket högre med släp på kroken.

Hur mycket solceller för att ladda en elbil?
Om din elbil har ett 40 kWh-batteri (t. ex. Renault Mégane E-TECH Electric EV40) och du vill ladda den till 1/4 vid slutet av dagen kommer du att behöva ungefär sex solpaneler som producerar 1,6 kWh per dag.
Verkningsgraden på solceller behöver öka 50-100 % först. En typ gardin med solceller som kan rullas ut är ett alternativ för kompletterings ladda om man bor närmare ekvatorn. Frågan är vad det skulle kosta?Om du vill ha mer information kring solceller med batterilagring och deras pris så har du kommit rätt. Fördelen är att du kan leva mer av egenproducerad och förnybar el och bli mindre beroende av priserna på elnätet – då är ett solcellspaket med batteri något för dig. Då kan solceller med batterilagring till och med vara en högintressant energilösning för dig.

Uppfyller du villkoren för grönt avdrag och är nyfiken på att utnyttja bidraget till batteri för solceller? Kanske vill du vara självförsörjande under sommarmånaderna med en solcellsanläggning med batteri? Slipp allt arbete med att själv beställa offerter. Via GreenMatch får du gratis offerter utan bindning från våra proffsiga samarbetspartners. Ta kontroll över dina elräkningar och börja använda billig el när elen är som dyrast! Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett enkelt formulär
Skillnaden mellan att använda elen själv, och sälja den vidare, är tyvärr för liten nu när regeringen infört skattereduktion för dig som säljer el som mikroproducent. På grund av det sjunker även lönsamheten i att lagra solelen i ett batteri jämfört med att sälja den vidare.Daniel har en bakgrund som frilansskribent. Han har skrivit för en lång rad tidningar i Norden och har ett starkt intresse för miljö, hållbarhet och förnybara energikällor.Elen du producerar med solceller är som mest kostnadseffektiv när du använder den själv, alltså inte när du säljer den vidare till elnätet. Normalt sett producerar solceller som mest el när du använder som minst – mitt på dagen. Utan solcellsbatterier säljs denna el vidare till ett pris som är lägre än kostnaden att köpa el från elnätet under kvällen.

Elen du producerar med solceller är som mest kostnadseffektiv när du använder den själv, alltså inte när du säljer den vidare till elnätet. Normalt sett producerar solceller som mest el när du använder som minst – mitt på dagen. Utan solcellsbatterier säljs denna el vidare till ett pris som är lägre än kostnaden att köpa el från elnätet under kvällen.Men batterier till solceller har andra fördelar än rent ekonomiska. De ger dig möjligheten att använda solel även nattetid och kan, med rätt sorts utrustning, förse huset med el under strömavbrott! Letar du efter en off-grid-lösning kan ditt batteri för solceller även ge el när solen inte skiner.När du installerar solpaneler med batteri krävs det en kvalificerad installatör. För att vara säker på att du hittar en installatör som är kvalificerad kan du använda dig av Greenmatch offerttjänst. Vi ser till att du får gratis offerter utan bindning av våra proffsiga samarbetspartners. Slipp själv allt arbete med att tillbringa timmar på att kontakta installatörer. Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret.

Grönt avdrag fungerar som rotavdrag och dras av direkt på fakturan. För dig som konsument är detta en stor fördel, eftersom du inte behöver ligga ute med pengar i väntan på att få stödet beviljat. För att kunna använda grönt avdrag bör du uppfylla följande krav:
Vi och våra partners använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse, anpassa innehåll och annonser, erbjuda tillägg till sociala medier samt analysera vår trafik. Om du fortsätter att interagera med vår webbplats, antar vi att du godkänner användningen av alla cookies. Du kan oavsett alltid ändra dina cookieinställningar längst ned på den här sidan. Läs mer om vårt bruk av cookies.Du har avaktiverat cookies för anpassade annonser och vi kommer inte att använda oss av dessa cookies för att ge dig relevant och personligt marknadsföringsinnehåll. Som villaägare behöver du i det allra flesta fall inte ett solcellsbatteri till dina solceller. Just nu är skillnaden på den el du säljer, och den el du själv använder, väldigt liten. Detta beror på skattereduktionen när du säljer el via elnätet. Det är oftast inte värt att köpa och lagra el i ett batteri till solceller, jämfört med att sälja den vidare. Med ett solcellsbatteri kan du under rätt omständigheter på sommaren vara självförsörjande på el – detta genom att lagra överskottselen från dagen och sedan använda den på natten. Men är det värt att köpa solceller med batteri av rent ekonomiska skäl? Kort sagt: i de flesta fall nej. Skillnaden beror framförallt på storleken, eller kapaciteten, men även på kemikalierna som används i batteriet. Även livslängden på batteriet spelar en avgörande roll. Rent ekonomiskt är det i nuläget i de flesta fall inte lönsamt med batterier till solceller, eftersom skattereduktionen på såld el gör att skillnaden på egenanvänd och såld el är så pass liten. Grönt avdrag fungerar som rotavdrag och dras av direkt på fakturan. För dig som konsument är detta en stor fördel, eftersom du inte behöver ligga ute med pengar i väntan på att få stödet beviljat. För att kunna använda grönt avdrag bör du uppfylla följande krav:  Ta emot erbjudanden, marknadsföring och kampanjer via e-post eller telefon från Leads.io om GreenMatch eller våra varumärken och dotterbolag för att hjälpa dig att spara pengar.

Solceller med batterilagring är i de allra flesta fall inte lönsamt, eftersom återbetalningstiden på solceller är mycket kortare än livslängden. Solcellsbatterier återbetalar sig helt enkelt inte snabbt nog.
Många solcellsbatterier har en livslängd på cirka 15 år, medan återbetalningstiden kan bli är 45 år och mer. Det är en ekvation som helt enkelt inte går ihop på rent ekonomiska grunder.

Just nu ligger priserna normalt mellan 38 000 och runt 150 000 kronor. Priset för batteri till solceller befinner sig i en liknande situation som solceller var i för 10 år sedan. De har relativt nyligen börjat utvecklas, och har ännu inte fått en stor spridning. I takt med att solceller med batteri blir mer populära kommer förmodligen även teknologin att följa med. Därmed kommer även priserna att sjunka.
Prova att beställa offerter på batterier för solceller för att se om det är lönsamt för dig. Du slipper allt arbete med att själv kontakta installatörer. Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett enkelt formulär för att påbörja processen.

Vi värnar om din säkerhet. Genom att skicka in formuläret, samtycker du till Leads.io och upp till 4 leverantörer kontaktar dig via e-post, webb push, telefon (inkl. automatiserade samtal) och/eller SMS med offerter eller detaljer gällande din förfrågan och liknande produkter och/eller bekräfta dina produktkrav. Du har vissa rättigheter i relation till dina personuppgifter, inkl. rätten att göra invändningar mot direktmarknadsföring.
Anledningen till att solcellsbatterier inte är lönsamma är att skillnaden på såld el och köpt helt enkelt inte är stor nog. Detta beror till stor del på att när du säljer el så finns en skattelättnad att få.

Det finns bidrag till batteri för solceller. Det nuvarande skatteavdraget för solcellsbatterier ligger på 50 % av totalkostnaden. Taket för skatteavdraget på grön teknik ligger på 50 000 kronor per person och år. Använder du det gröna avdraget för att installera solceller ett år så kanske du vill investera i en laddbox eller ett solcellsbatteri nästa.
Du kan räkna med att ett batteri till solceller har ett pris på i genomsnitt cirka 7600 kronor per kWh. Ett batteri på 10 kWh kostar då 76 000 kronor inklusive moms, men exklusive det gröna bidraget på 50 %.

Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.
OBS: GreenMatch ämnar bistå användarna med information för att hjälpa dem bygga en mer hållbar livsstil. Vår hemsida och tjänst är kostnadsfri att använda för alla besökare. Vi kan dock tjäna en provision på försäljningen som sker via hemsida. Vår provision medför INGEN kostnad för dig som användare utan behandlas skilt mellan oss och de leverantörer vi samarbetar med. Den provision vi tar del av hjälper oss att driva hemsidan och hålla vår tjänst gratis för er. Du kan läsa mer om oss här

Hur länge räcker ett 10 kW batteri?
10 kWh för en solcellsanläggning på 10 kW — ger en bra kombination av hög nyttjandegrad och bra pris (små batterier blir ofta dyra). Sådana batterier cyklas fullt ungefär 200 gånger per år i svenskt klimat, och ökar i de flesta fall egenanvändningen med ca 20 procentenheter.
Att installera solpaneler med batteri gör dig dock mindre beroende på elnätet. Med rätt sorts utrustning installerad kan du använda reservel vid strömavbrott.

Du kan istället lagra solelen som producerats under dagen i ett solcellsbatteri och sedan använda den under kvällen när kostnaden att köpa el är högre. Då kan du få ut det mesta från din egenproducerade el.
Om du tidigare har valt att acceptera denna typ av cookies, antingen på vår webbplats eller på någon annan webbplats, kommer du troligen att ha tredjepartscookies i din webbläsare som används för att spåra ditt webbläsarbeteende. Nedan följer en lista över de tredjeparter vi samarbetar med och en länk till respektive tredjeparts webbsida, där du kan inaktivera dig från deras anpassade marknadsföringsprogram som både vi och andra annonsörer använder.En annan vanlig typ av batterier till solceller är blybaserade batterier. Detta batteri till solceller har ofta ett lägre pris än litiumbatterier, men har en betydligt kortare livslängd. På grund av den kortare livslängden blir de i slutändan oftare dyrare, eftersom priset per användning är högre.

Ja, det är fullt möjligt att ladda en elbil med el från solceller. När solcellerna producerar elektricitet används denna i realtid utav ditt hushåll, vilket även gäller din elbilsladdare.
Det är dock inte säkert att den solel som produceras räcker till för att ladda din elbil vid varje givet tillfälle. När det inte finns någon solel att tillgå kommer laddboxen att gå över till el från det vanliga elnätet istället.Utbudet av laddboxar som är specialanpassade för att kunna ladda din el- eller hybridbil med egenproducerad solel är ännu ganska snävt men i takt med att efterfrågan blir allt större lär även utbudet bli större.

Det är möjligt att ladda din bil med solel även när solen inte skiner och solcellerna har slutat producera el, men det kräver att du har ett solcellsbatteri.
Zappi v2 har en mängd olika klimatsmarta funktioner däribland dess tre olika laddningsalternativ vilka gör att du kan ha full koll på vilken el som används. De tre alternativen är ECO, ECO+ och FAST.Men är det möjligt att ladda en elbil med el från solceller och hur fungerar det? I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta, samt tipsar om laddboxar som passar bra med solceller.

Det finns dock speciella laddboxar som är anpassade för att samverka med din solcellsanläggning och enbart nyttja den egenproducera elen som finns tillgänglig, vilket innebär att du kan vara säker på att du laddar din bil helt gratis med enbart solenergi.
Utöver de två klimatsmarta laddningsalternativen medföljer även en hel del andra funktioner med laddboxen. Bland annat så har laddboxen både Wi-Fi och Bluetooth-anslutning samt en tillhörande app.

Wallbox Pulsar Plus har även flera säkerhetsfunktioner. Bland annat så kan du ställa in lastbalansering vid uppladdning och laddboxen har även ett inbyggt DC-läckageskydd vilket ger dig extra trygghet vid användning.
I appen kan du bland annat tidsinställa din laddning men också övervaka laddningen och överskåda allt från elförbrukning till historik men du kan också välja vilken typ av el som ska användas.Allt fler väljer att investera i solceller för att kunna generera egen el och många väljer också en el- eller hybridbil framför den traditionella fossildrivna bilen.

Laddningsbox.se är en helt självständig reklamfinansierad informationsportal. Flera av de erbjudanden som visas på hemsidan erhåller vi ersättning för.I laddboxen tillkommer även, utöver de tre smarta laddningsalternativen, också en PIN-kod för extra trygghet, inbyggd dynamisk lastbalansering men också en tillhörande app.

Hur mycket ström ger en 100W solpanel?
Man kan räkna med att en panel på 100W i genomsnitt producerar ca 400Wh en normal Svensk sommardag. effekten på de elförbrukare du har, samt den totala strömförbrukningen per dygn.
Wallbox Pulsar Plus är en klimatsmart laddbox som även den har flera laddningsalternativ som möjliggör laddning med el direkt från din solcellsanläggning. Bland alternativen finns två lägen, ECO och Helt Grön.Med en smart laddbox blir det dock enklare att i så hög utsträckning som möjligt endast använda solel för uppladdning av din elbil. Detta eftersom du med dessa typer av elbilsladdare kan ställa in när din bil ska laddas och med vilken typ av el.Att investera i ett solcellsbatteri är dock ännu ingen lönsam investering eftersom de dels är väldigt dyra men också för effektsvaga för att göra investeringen värd. Det bästa är därför att fortsatt kombinera solel med el från det allmänna elnätet när du laddar din elbil.

Solceller från holländska DENIM, 8 st. = 14 m2. Växelriktare från österrikiska Fronius. Montage på betongpannor och elinstallation för villor. Elproduktion ca 2500 kWh/år ger ca 1500 mil.Du erbjuds hjälp med allt, från utformning av en optimal anläggning och kontakt med nätägaren till fackmannamässig installation och utförlig dokumentation.Solceller från holländska DENIM, 14 st. = 24 m2. Växelriktare från österrikiska Fronius. Montage på betongpannor och elinstallation för villor. Elproduktion ca 4500 kWh/år ger ca 2500 mil.

Hur mycket laddar en 150w solpanel?
I detta exempel är batterierna laddade redan efter ca 9 dygn (150Ah / 17,2Ah) i perfekta förhållanden och fint sommar väder. Vilket är att föredra jämfört mot 50W solpanelen. Systemet är nu anpassat och kommer att fungera tillfredställande under sommartid vid fint väder.
Från 1 januari får privatpersoner 20 % statligt bidrag för solceller och 50 % för elbilsladdare. Bidraget ges på nästan hela totalkostnaden, och dras direkt på fakturan.Har du solceller hemma eller är nyfiken på att skaffa solpaneler så rekommenderar vi att välja en laddbox som kan kommunicera med solcellerna på taket. Det finns idag flera smarta laddboxar på marknaden som fungerar bra med solceller.För att utnyttja elektriciteten från solcellerna måste man normalt sett ladda när solen skiner. Men man kanske inte alltid är hemma med bilen under dessa timmar. Vill man fortfarande ladda med egenproducerad solel under t.ex. natten så behöver man komplettera med batterilagning som man kan koppla till sina solceller.

Hur stort batteri kan man ha till solceller?
Fakta om batterilagring med solceller Du kan välja kapacitet mellan 5 upp till 15 kWh. Du ska välja ett batteri på 1 kWh per kWp installerad effekt. Till en anläggning på 10 kWp bör du alltså ha 10 kWh i batterikapacitet.
Att köra fossilfritt med eldrift är miljövänligare än att köra på drivmedel som bensin eller diesel. Men den el du kör med kan produceras på olika, mer eller mindre miljövänliga, sätt. Det absolut bästa är såklart att ladda bilen med så grön el från förnybara energikällor, och det är få saker som blir grönare än att ladda från egenproducerad el från solen.Under soliga dagar när solcellerna producerar energi kan du passa på att koppla in bilen till laddboxen och ladda med det energiöverskott som genereras. De flesta har dynamisk lastbalansering till sin laddbox vilket gör att hushållets förbrukning prioriteras först varpå bilen laddar med överskottet. Om det finns kapacitet i huvudsäkringarna kommer normalt sett laddboxen komplettera med el från elnätet för att kunna ladda så effektivt som möjligt.

Hur lång tid tar det att ladda en elbil med solceller?
Laddaren sätts på vid 15-tiden med en konstant effekt på 3,5 kW och laddar elbilen fram till kl 03. På den tiden laddas bilen med 42 kWh. I det här fallet laddas elbilen med solel under de första 4-5 timmarna.
Ja, det går att ladda sin elbil med solceller. Med solpaneler på taket och en laddbox till elbilen producerar du din egen solel som du sedan kan ladda bilen med. För att ladda med enbart solel behöver du en smart laddbox som känner av vilken el som kommer från dina solceller och endast använder den.När man installerar en laddbox som ska fungera med solceller spelar det ingen roll om solcellerna redan finns eller om de kommer att skaffas senare. I båda fallen installerar man en extra mätning för produktion av solel som kommer identifiera när el från solcellerna produceras. Senaste åren har det blivit allt mer vanligt att man installerar solceller på sin fastighet. Med mer fokus på hållbarhet har möjligheten att producera egen grön el från solen blivit populärt bland villaägare. Vill man vara säker på att endast ladda med sin solel och undvika att komplettera med el från elnätet finns det nuförtiden funktioner för detta. Wallbox har t.ex. utvecklad mjukvara som kan identifiera din solel och välja att endast ladda med grön el. Du kan välja själv om du vill fylla ut med energi från elnätet eller ladda till 100% på grön miljövänlig el.Samtidigt växer antalet laddbara bilar i rekordfart och det står snart en elbil eller laddhybrid utanför var och varannat hus. Samverkan mellan solpanelerna och elbilen blir för många ett naturligt nästa steg. For vissa kommer det vara lika bra att lägga ut för hela anläggningen med en gång. För andra passar det bättre med leasing. När du kontrollerar ditt tak på Otovo-plattformen, får du ett uppskattat pris på både köp och leasing. När vi pratar om lönsamhet är det bäst att använda batteriladdningen till hemmet istället för att ladda bilen. Du tjänar mer på att använda elnätet till att ladda elbilen. Detta har att göra med kapacitetsskillnaden. Därför ska du alltså inte köpa batteri om tanken är att enbart ladda bilen.Du kan även se hur mycket elektricitet du producerar i Otovo-appen. Många kunder tycker det är roligt att följa hur mycket de sparar. Annars är det bara att kontakta oss om du har några frågor om solceller, solcellsbatteri, solenergi eller något annat. Otovo finns här för dig hela vägen.

Varmvatten står faktiskt för runt 20 % av den årliga elförbrukningen. Därför kan du spara mycket på att använda varmvattenberedaren som ett solcellsbatteri.
Att sälja elen som du inte själv förbrukar är nämligen en viktig anledning till att många Otovo-kunder får så låga elräkningar. När du producerar mer elektricitet än det du använder kallas det överskottsel. Denna överskottsel säljer du vidare till ditt elbolag.

Similar Posts