|

Sommarskola Stockholm 2018

Förra året fick närmare 20 procent av eleverna som läste under sommarskolan på Blackebergs gymnasieskola ett godkänt betyg efter kursen. Det var ett förväntat resultat eftersom en stor andel av eleverna var nyanlända, och därmed inte hunnit skaffa sig de förkunskaper som krävs för ett godkänt betyg ännu.Några kämpar mot betyg i årskurs 9 medan andra jobbar för att få mer kunskaper och sedan fortsätta på språkintroduktion, säger lärare Thomas Arvidsson på Blackebergs gymnasieskola.

-En del av dem som vill arbeta under sommaren är lärarstudenter som snart är klara med sin lärarexamen. Men de flesta är behöriga lärare som arbetat i många år och som återkommer till oss under sommaren eftersom de trivs så bra här.
-Att ha samma klass fyra och en halv timme varje dag är både utmanande och roligt. Då eleverna arbetar mycket flitigt och engagerat hela dagen ger undervisningen tydliga resultat. Det roligaste är att se elevernas glädje när de själva ser att de utvecklats, berättar Thomas Arvidsson.

I varje klassrum pågår undervisning i antingen matematik, svenska som andraspråk eller engelska. Klasserna blir ofta lite mindre än under terminerna och eleverna fokuserar på ett ämne.
På Blackebergs gymnasieskola började sommarskolan direkt efter skolavslutningen och pågår fram till den 12 juli. Under dessa veckor kommer 1200 elever från hela Stockholms län få en chans att skaffa sig den nödvändiga behörigheten till gymnasiets nationella program eller förbättra sina kunskaper i svenska, matematik eller engelska.

Hur länge har man sommarskola?
Det vanligaste är att eleverna går två veckor i sommarskola även om det förekom elever som gick upp till åtta veckor. Och oftast läser eleverna ett ämne. Men vad det beror på att en elev som inte uppnått kunskapskraven under terminerna sedan klarar det under två veckors sommarskola vet man inte.
Unga Forskare är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället. Förbundet grundades år 1977.Hej som -rubriken lyder är min fråga om sommarskola måste erbjudas eller om det är frivilligt för kommunerna och skolorna att erbjuda? tack så mycket på förhand för ert svar. Ulla Hej, vilka skolor erbjuder sommarskola -svenska- i Stockholm? Vi har läst att Blackebergsgymnasiet erbjudet matte, engelska och SVA men inte svenska. Vi har också läst om att Botkyrka och andra kommuner gör det men våra elever går/bor i Bromma -Stockholms stad. FrågaSYV.se är en tjänst från företaget Framtidsutveckling. Framtidsutveckling hjälper skolor, företag, myndigheter och organisationer att kommunicera information om utbildnings- och yrkesval gentemot unga människor. Detta görs via våra kataloger, webbplatser och personliga möten.Framtidsutveckling ingår sedan september 2022 i AcadeMedia Edtech och AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag med ca. 18 000 medarbetare.Jag ska söka till gymnasiet nu i vår men är inte godkänd i engelska. Kan jag komma in på handel eller samhäll då? Eller måste jag gå indruktionsprogrammen? Kan man bli behörig om man läser upp betyget på påsk eller sommarskola när man har gjort sitt första handsval?Hej, jag är SYV och jag är emot sommarskola/lovskola. Jag tycker att elever har rätt att få extra-undervisning under läsåret, om behovet finns. Eleverna behöver ha sommarlov, utan att behöva gå i skola. Vad tycker ni? Per Lärmiljö Över 50 yrken 1 200 elever fanns på yrkesmässan i Umeå. Mässan ska vägleda i valet av gymnasieprogram och stärka banden mellan skola och arbetsliv. Ledare Nio av tio arbetsgivare uppger att det är svårt att rekrytera utbildade yrkeslärare. Samtidigt behöver fler anställas, skriver Yrkeslärarens redaktör Björn Andersson. Krönika Yrkeslärarens redaktör Björn Andersson konstaterar att andelen som sökt yrkesprogram i första hand är relativt oförändrad. Det blir intressant att se om den nya högskolebehörigheten som införs till nästa läsår kommer att locka fler. Skolpolitik Fler elever ska lockas att välja yrkesprogram genom att studiebidraget höjs på de utbildningarna. Det föreslår representanter för Academedia.Pedagogik Årets yrkeslärare är utsedda. Vinnarna är Jan Sahlin, på restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Anna Toft Mellerot, på hotell- och turismprogrammet.

Reportage Efter en tids nedgång ökar yrkesprogrammens attraktivitet bland elever i årkurs nio. Men det är färre än hälften som vet att högskolebehörighet ingår som grund från i höst.
Skolpolitik Alltför många ungdomar lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. En utredning ger förslag på hur de ska komma vidare till exempelvis komvux och andra alternativ.

Yrkesutbildning Vi ska jobba med mångfald och jämställdhet och vi har utmaningar med kompetensförsörjning. En lösning är inkluderande arbetsplatslärande, iAPL. Det säger Pia Berg, som är projekt­ledare på Byggbranschens yrkesnämnd.
Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion blir för många en nystart. Här kan eleverna lämna gamla misslyckanden bakom sig och skaffa sig behörighet eller ett yrke. – Bästa sättet att motivera är att bygga relationer. Lär vi inte känna dem är vi bara okända vuxna, säger yrkesläraren Göran Lönnqvist.Krönika Vinstuttag eller inte, ökad måluppfyllelse och lösningar för att ungdomar ska välja utbildningar som ger jobb. Det är några ämnen på tapeten inför valet, skriver Yrkeslärarens redaktör Björn Andersson.

Lektionstipset Det finns en plats för alla och låt eleverna få prova flera moment innan de bestämmer sin väg. Det betonar yrkesläraren Hans Kristiansson, som ger tips för lyckad apl.
Skolpolitik Skolverket vill lägga ner hantverksprogrammet och ge den dominerande frisörsinriktningen ett eget program. Därmed skulle de mindre inriktningarna som finsnickeri bli riksrekryterande.Kriget i ukraina På fordonsprogrammet i Skellefteå lagas bilar för färd till Ukraina. En brandbil har redan servats och körts ner till landet och fler räddningsfordon repareras nu i skolans verkstad.

Kursplaner Katarina Gudmundsson undervisar på det nya försäljnings- och serviceprogrammet, som ersätter handels- och administrationsprogrammet.– Det här blir bra och det är viktigt att vi informerar våra handledare på arbetsplatserna, säger hon.
Lärarbrist Utbildade yrkeslärare och bättre kännedom om yrkesprogrammen. Det är viktiga frågor för Eva Stenberg Jäderberg, som har utsett till Årets yrkeslärare på Lärargalan. – Tanken bakom beslutet är att en elev som gått ut med icke-godkända betyg inte ska behöva välja mellan att gå sommarskola eller sommarjobba. Eleverna kommer då få betalt utifrån deras närvaro. Skulle de inte gå ut med ett godkänt betyg kommer ersättningen ändå betalas ut om de varit närvarande och ansträngt sig. Emma Engelmark (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, säger att skolorna har gett eleverna extra stöd under årets gång. Speciellt gäller det för treorna i gymnasiet.– Tyvärr kommer elever som inte har godkänt i vissa yrkesämnen kunna erbjudas betald sommarundervisning i de särskilda ämnena. Detta för att karaktärsämnen är svårare att undervisa i eftersom volymnerna blir så små, säger Lisa Flinth (L), som är ordförande i utbildningsnämnen i Landskrona.

Kompetensutveckling Över 200 yrkeslärare har sökt till masterprogrammet, som nu anordnas för första gången. Det är inte klokt att yrkeslärare inte har haft den här möjligheten tidigare, kommenterar Maria Johansson vid Malmö universitet.Reportage Främmande nog för att vara exotiskt. Tillräckligt nära för att kännas tryggt och säkert. För lärare och elever på Yrkesgymnasiet Malmö har Erasmusutbytet med Friesland College i Nederländerna blivit en öppning mot ökade internationella kontakter.

Krönika Att vara yrkeslärare är mycket mer än att undervisa i ett yrke. Vi fostrar också eleverna till att bli delaktiga samhällsmedborgare, skriver vår krönikör Fabricio Gatica. Apl Elever i gymnasiesärskolan har stort behov av kontakt med arbetslivet, men arbetsgivare har ofta svårt att ta emot dem. Det gäller både möjligheten att få apl och jobb efter skolan.– Restaurangbranschen är tacksam, många är öppna för personer med olika typer av funktionshinder, säger yrkesläraren Bernth Nyström. Betyg I Landskrona ska elever få betald sommarundervisning. Ett motiv är att ungdomar inte ska välja bort godkända betyg för ett sommarjobb. Samtidigt ger betald sommarskola konstiga signaler till elever som kämpat, fått godkända betyg men inget sommarjobb, kommenterar Lärarförbundet i Landskrona.Behörighet Nästa läsår ska högskolebehörighet ingå som grund på yrkesprogrammen. Yrkesläraren Jeanette Graf hoppas att hennes skola har kvar behörigheten inom 2 500 poäng. Utökat program tror hon blir för tufft för många elever.

Att hitta lärare till sommarundervisningen tror inte Rebecka Kainulainen är något problem och enligt henne är bemanningen löst för alla ämnen, utom en lärare i matte/svenska.
Sveriges lärare Yrkeslärare med många år i yrket missgynnas i löneutvecklingen, visar nya siffror. Samtidigt skiljer det mycket i lön beroende på vilken bransch läraren kommer från.Yrkesutbildning Till nästa termin upphör försöket med branschskolor där extra statsbidrag betalades ut för yrkeselever.– Försöket har inneburit en ökning av elever på vår skola. Så nu får vi se hur intresset blir, säger Niclas Angelöf, utbildningsrådgivare på Plåt & Ventbyrån. Nyheter Nio av tio arbetsgivare uppger att det är svårt att hitta utbildade yrkeslärare. Dessutom väntas stor brist på yrkesutbildade personer inom flera branscher, visar Arbetskraftbarometern från SCB. Yrkesutbildning I Borås lockas allt fler elever till vård-och omsorgsprogrammet, som annars är det yrkesprogram som tappar flest sökande i landet. En satsning på välutrustade rum för praktiska övningar i kombination med synlighet på sociala medier kan vara tänkbara förklaringar.Pedagogik Hantverksprogrammet och industritekniska programmet har ökat söktrycket mest bland yrkesprogrammen. Till vård- och omsorgsprogrammet har antalet sökande minskat mest, visar nya siffror från Skolverket.

Lärarbrist Tyvärr pratas det ofta om yrkesutbildningar som något enkelt och som andrahandsval. Det är inte bara fel utan blir också problematiskt när det gäller att komma till rätta med bristen på både yrkesutövare och yrkeslärare. Det skriver forskaren Maria C Johansson.Efter månader med distansundervisning riskerar många elever att gå ut skolan utan godkänt i vissa ämnen och utan gymnasieexamen.Den politiska majoriteten i Landskrona har därför beslutat att avgångseleverna i nian och trean på gymnasiet ska kunna gå tre veckors sommarundervisning. Dessutom ska de få betalt med samma timlön som ifall de hade haft ett feriejobb. Lösningen gäller både kommunala skolor och friskolor.

Reportage Lastbilschauffören och influencern Angelica Larsson har över en miljon följare på Facebook. Och hon inspirerar unga att söka sig till fordonsyrken
Panelen Att få till kompetensutveckling och att fördjupa sig i sitt ämne är viktigt men inte alltid lätt. Men det finns vägar att gå, visar svar från tre yrkeslärare.– Det finns många eldsjälar som ställer upp och jobbar. Det är inget som en arbetsgivare kan tvinga lärarna till och det har inte varit något problem att hitta lärare, säger hon.

Är sommarskola bra?
Sommarskolan är i första hand till för att ge dig behörighet till ett yrkesprogram. Det beror på att yrkesprogrammen kräver godkänt i färre ämnen än de högskoleförberedande programmen. Du har alltid rätt att bli erbjuden sommarskola för att bli behörig till ett yrkesprogram.
Jätteskolor Frisörsprogrammet i Lund är det enda yrkesprogrammet på Sveriges största skola: Polhemskolan med 2 600 elever. Hur klarar sig de 51 frisörseleverna i denna speciella miljö? – Om inte programmet legat här så är jag rädd för att det hade varit nedlagt i dag, säger Jan-Åke Johansson, biträdande rektor.– Vi är halvkritiska till detta. Det är bra med sommarskola så att man kan få upp sina betyg om man missat något av någon anledning. Samtidigt ger det konstiga signaler till de elever som har fixat sina betyg och skött sig, säger Rebecka Kainulainen, ordförande för Lärarförbundet i Landskrona, och fortsätter: Krönika Jag pratar om eleven utan varken teoretisk eller praktisk motivation. Den eleven vi ibland slarvigt kallar ”ointresserad”. Utmaningen med den gruppen beskriver vår krönikör Fabricio Gatica. Arbetsplatslärande – Jag har trivts bra på apl. Kläder och skåp har stått klart från första dagen.Det berättar Mehdi Ghulami, som efter gymnasiet har fått jobb på Veidekke. Ett av flera företag som är med i branschens satsning ”iAPL”, inkluderande arbetsplatslärande.Krönika Risken med öppet hus är att fokus hamnar på det yttre faktorerna, som flashiga lokaler och it-utrustning, i stället för på information om utbildningen, det eleverna har möjlighet att lära sig och framtidsutsikter. Det skriver yrkesläraren Malin Nyberg.

När behöver man gå i sommarskola?
Sommarskolan är för dig som går i årskurs 8 eller 9 på en av Sundsvalls kommuns skolor och löper risk att inte uppnå behörighet att söka ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Sommarskolan kommer att hålla till på Hagaskolan och du studerar hos oss mellan 19 -28 juni.
Lärarutbildning Obehöriga yrkeslärare som jobbar vidare samtidigt som de läser en yrkeslärarutbildning på högskolan – vad tycker de om kombinationen?– De anser att lärarutbildningen ger ett betydande mervärde, säger doktoranden Viktoria Grahn Johansson vid Linnéuniversitetet.Klimat Fordonsbranschen har genomgått stora förändringar på senare år. El- och hybridfordon blir allt vanligare och det gäller för skolornas fordons- och transportprogram att hänga med i utvecklingen.

Lektionstipset När elever på barn- och fritidsprogrammet i Falkenberg möter studerande från SFI, uppstår en win-win-situation. Det ger kunskap som går in på ett djupare sätt, säger yrkesläraren Eva Sundberg Olausson.
– Man ska inte behöva välja mellan ett sommarjobb och att läsa upp sina betyg. Efter att ha pluggat tre år på högstadiet eller gymnasiet är man trött och man vill gå vidare. När man då exempelvis har matten fräscht i minnet och inte fått godkänt är det bara den sista ansträngningen som krävs, svarar Lisa Flinth.Lektionstipset Yrkeslärararen Anna Wessling har tagit chansen att göra praktik inom det område hon utbildar för.– Det är verkligen värdefullt och ökar för­ståelsen för mina elevers apl, säger hon.

Utbildningsdepartementet Utbudet av gymnasieutbildningar ska styras mer av arbetsmarknadens behov. Risken finns att avhoppen ökar, kommenterar yrkesläraren Anders Lövgren.
Skolval En majoritet av eleverna är osäkra på om yrkesprogram ger högskolebehörighet och endast 60 procent är nöjda med sitt gymnasieval. Det visar en ny rapport från gymnasium.se

Läsning Martin Ahlstedt är svenskläraren som får de mest läsovana yrkeseleverna att vilja läsa. Hur han väcker deras läslust? – Jag gillar inte det begreppet. Jag kan inte begära att mina elever ska tycka att det är kul, men jag kan begära att de läser i alla fall, säger han.

Yrkesutbildning En överväldigande majoritet av niondeklassare vet inte vilka jobb som det industritekniska programmet kan ge. Teknikföretagens strategi är nu att försöka göra både programmet och industrin mer känd.Krönika Det är mycket som spelar in i ungdomars gymnasieval – såväl familj och vänner som samhällets normer, skriver Yrkeslärarens krönikör Malin Nyberg. Därför behövs det en ordentlig insats för att yrkesutbildningarnas branscher ska bli mer attraktiva.

Om man inte hann få klart betygen till antagningen så kommer du vara med i reservantagningen. I juli påbörjas reservantagningen till gymnasiet och sträcker sig till mitten av september. Under reservantagningen till gymnasiet tas elever in till de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till högre rangordnat val. Du gör inte en nya ansökan till reservantagningen.

Flera kommuner föreslår att elever som inte fått betyg i alla ämnen ska få chansen att gå på betald lovskola. Eleverna kommer få 70 kr i timmen. Tanken är att motivera dem att komma till skolan och jobba upp sina betyg istället för att sommarjobba.
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Får man pengar av sommarskola?
– Tanken bakom beslutet är att en elev som gått ut med icke-godkända betyg inte ska behöva välja mellan att gå sommarskola eller sommarjobba. Eleverna kommer då få betalt utifrån deras närvaro. Skulle de inte gå ut med ett godkänt betyg kommer ersättningen ändå betalas ut om de varit närvarande och ansträngt sig.
Det är gymnasieungdomar från Falun som jobbar som handledare i Sommarskolan. Ett undantag är Filip Andersson som numera pluggar på KTH i Stockholm och som gör sitt andra år som handledare på sommarskolan i Falun.Sommarskolorna i länet börjar nu komma igång med sin verksamhet. I Falun har det blivit populärt bland gymnasieungdomar att jobba som handledare i Sommarskolan.

De 35 handledartjänster som kommunen annonserat om hade i år runt 150 sökande. Att handledarjobbet ökat i popularitet tror Moa Enarsson Bernard beror på att information om att möjligheten finns.
För ett par veckor sedan åkte gymnasieelever som deltar i Erasmusprojektet (internationellt utbyte) till Bulgarien för att besöka en samarbetsskola. […]Undersökningen med kombinerad fisk- och grönsaksodling har avslutats i kursen naturvetenskaplig specialisering. Skörden blev imponerande och vägdes både färskt och […] Nu är det åter dags för sommarskola! Från tisdagen den 15 juni till fredagen den 2 juli kommer det finnas möjlighet till sommarskola på plats på Åkrahällskolan. Här kan du som gymnasieelev få extra tid och hjälp att nå målen. Ämnen du kan få undervisning i är samhällskunskap, geografi, svenska, bild, historia, engelska, religion och matematik, men det går självklart bra att jobba med andra ämnen också. Drakbygge. Mordgåtor. Kubb. Fotbollsgolf. Frågesport. Onsdagen blev en aktivitetsdag för alla årskurs 1-elever som även fick lära känna elevrådet, elevhälsan […]Det ingår sjutton veckor av arbetsplatsförlagt lärande på vård- och omsorgsprogrammet på Åkrahäll. Delegationsordning APLVO – PDF (215 KB) Försäkring […]
Åkrahällskolans fantastiska elevråd överraskade alla gymnasieelever på Alla hjärtans dag med kärleksfulla hälsningar. Sent i fredags och tidigt på måndagsmorgonen […]
Torsdagen den 21 januari höll regeringen en digital pressträff om bland annat gymnasieskolan. Utbildningsminister Anna Ekström berättade att gymnasieskolorna gradvis […]
Åkrahäll deltar i det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+ för att erbjuda eleverna spännande och lärorika språkutbyten. Målet är dels att eleverna […]
Söndagens tjejdag på Fordons- och transportprogrammet på Åkrahäll blev väldigt lyckad. Flera intresserade högstadietjejer fick bland annat prova vår populära […]Kalmar län har startat ett arbete för att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Åkrahäll ingår i detta arbete med gymnasieprogram och vuxenutbildng inom vård.Stämningen var hög i aulan, med mösspåtagning, sång, tal och stipendieutdelning. Ordförande i Lärande och kulturnämnden Karin Heideman framhöll i […]
Får man gå efter 15 minuter om läraren är sen?
Det finns inget i skollagen som stödjer att elever får skippa lektionen om läraren är 15 minuter sen. Men varje skola ska också ha egna ordningsregler som rektorn beslutar om och som ska tas fram i samråd med elever (detta står i skollagens 5:e kapitel och 5:e paragraf).
Fredagen den 18 december presenterade regeringen ytterligare restriktioner med anledning av covid-19-pandemin. Dessa innebär bland annat förlängd rekommendation om fjärr-och […]Sommarskolan är som en studieverkstad, vilket innebär att du som elev måste prata med din lärare så att läraren skickar dina uppgifter till de lärare som jobbar på sommarskolan. Uppgifterna som du arbetar med under sommarskolan kommer att bedömas av din ordinarie lärare när lärarna är tillbaka i tjänst under augusti. I år kommer lärarna Henric Gustavsson, Frida Elmbro, Kristian Karlsson, Ketty Franzén och Muaaz Selo hjälpa till på sommarskolan.NATE17 åkte till Göteborg 16-17 april. Vi besökte Sahlgrenska akademin, Odontologen, Botaniska trädgården, Universeum och Onsala rymdobservatorium. Nu är vi […]
Vård- och omsorgsprogrammet ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom området, som exempelvis hushållsuppgifter. Nu […]
Berzeliusdagarna anordnas av Svenska Kemisamfundet. Ungdomar får chansen att uppleva dessa dagar genom att tilldelas ett stipendium som skänkts av […]Under torsdagen höll regeringen en digital pressträff om bland annat gymnasieskolan. Utbildningsminister Anna Ekström berättade att gymnasieskolorna gradvis ska återgå […]

Bilder från Freestyle Phanatix besök på Åkrahäll 20170904. Föreställningen gick av stapeln i aulan och publiken var Åkrahälls gymnasieelever. Treorna på Åkrahälls studieförberedande program på besök i Stockholm. På resan besöks bland annat Riksdagen och Dramaten! Kommer du uppfylla kraven för gymnasieexamen i alla ämnen, förutom matte? Utan godkänt betyg i matte 1, uppfyller man inte kraven för gymnasieexamen, det är så… men i fall du inte kommer uppfylla kraven även med godkänt betyg i matte 1, kommer du behöva komplettera på komvux i alla fall – och på komvux kan du eventuellt få läsa en lättare kurs, Matte 1a. Ang. vad man gör för att få godkänt i en kurs, så är det upp till betygsättande lärare – det är läraren som med sin underskrift bekräftar att du den dagen läraren sätter betyg kan matte = lägst godkänt i hela kursen, men hur läraren kommer fram till den slutsatsen, dvs att du kan tillräckligt mycket, är det varje lärare som får bestmma själv. Om du menar att få Examensbevis och behörighet till högskola – så är det en annan sak. För det krävs det att uppfylla kraven för gymnasieexamen och där ingår det även att ha godkänt betyg i matte 1.Att ”ta studenten” – kan betyda olika saker. Om du menar springa ut med mössan på och vara med på avslutningsfesten, så är det alla som vill, som får göra det.hej just nu så har jag 8 styckna A 3 B 3 C och 2 E och ett D vilket blir 16.60 jag undrar om jag presterar väldight bra i trean vad kan jag förvänta mig då?Totalt har 378 kommuner och fristående skolor ansökt om statsbidrag för att ordna undervisning för elever som gått ut gymnasiet utan betyg. Av de sökande är ungefär två tredjedelar kommuner, resten är fristående skolor.

För att man ska få gå sommarskola efter årskurs 3 i gymnasiet krävs att man saknar slutbetyg. Man kan inte gå sommarskola, som får statsbidrag, för att höja sitt betyg.Det är bara den som är ”huvudman” för en skola som kan få statsbidrag till en sommarskola. Det betyder att bara kommuner eller fristående skolor kan få bidrag – inte utbildningsföretag som ordnar kurser som kan gå under benämningen ”sommarskola”.

-Om det verkligen kommer någon elev vet man aldrig, säger Peter Eide-Jensen, undervisningsråd på Skolverket och ansvarig för statsbidragen till sommarskolorna.
Hittills har det mest varit engelska och matematik på schemat hos sommarskolorna men det är sannolikt på väg att förändras. Utbudet kommer att breddas.

Skolverket räknar med att det i slutändan blir cirka 1.600 kronor per elev för kurser kortare än två veckor. För kurser som är två veckor eller längre blir det omkring 2.700 kronor per elev.
– Matematik är det absolut vanligaste sommarskoleämnet. Sen kommer engelska, svenska som andraspråk och svenska. Men matte sticker ut, säger Anna Svenson, expert på Skolverkets statsbidragsenhet. 16000 elever deltog under 2015 i statsbidragsfinansierade lovskolor. Och drygt 3000 elever i årskurs 9 gick i sommarskola för att läsa upp betygen. 44 procent av dem blev efter sommarskolan behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. – Det vore intressant att titta på. Vi kan inte säga något om det utifrån vårt material. Men det kan säkert skilja sig mycket åt mellan vilka som går sommarskola, hur mycket de har att ta igen. Det kan vara de som ligger mycket efter i många ämnen, eller någon som kommit lite efter i något ämnen, det vet vi inte.

Hur mycket pengar får man för sommarskola?
Ersättning ligger på 70kr i timmen, ungefär lika mycket som ett vanligt sommarjobb. Varför ska elever i lovskola få pengar? Lisa Flinth (L) menar att elever måste ha en bra anledning att gå till skolan på lovet istället för att jobba så att de kan jobba upp sina betyg.
Det vanligaste är att eleverna går två veckor i sommarskola även om det förekom elever som gick upp till åtta veckor. Och oftast läser eleverna ett ämne. Av de nior som gått statsbidragsfinansierad sommarskola blev 44 procent behöriga till gymnasiet. Men det är bara en liten del av statsbidraget som utnyttjas. Totalt 150 miljoner kronor kunde huvudmännen ansöka om men endast drygt 30 miljoner kronor betalades i slutändan ut. Skolverket har reagerat på det stora glappet mellan hur många som först ansöker om statsbidraget och vad som sedan blir aktuellt att betala ut. Huvudmännen får bidraget först när eleverna genomfört lovskolan.

– Vi vill veta hur och vilka man erbjuder lovskola, hur man lägger upp verksamheten och hur man följer upp den. Från och med nästa år kommer huvudmännen få ange detta i ansökan så att vi får lite bättre förståelse för hur det ser ut.
– Vi kan se att man kanske tar i lite i ansökan, sen är det inte så många som fullföljer och vi har frågat huvudmännen om vad det beror på. Det är ganska vanligt att man svarar att det är svårt att motivera eleverna. Sen ska det vara legitimerade lärare och det utgör också ett hinder, liksom att det kan vara svårt att hitta lärare som vill jobba på loven. Ibland beror det på organisationen, säger Anna Svenson.

Den positiva betygstrenden håller i sig. För tredje året i rad ökar niornas genomsnittliga slutbetyg i Stockholm stads kommunala grundskolor, enligt det preliminära resultatet*.
45 skolor i skolor i Stockholms stad samarbetar så att alla elever i årskurs 4–9 som inte når målen i ett eller flera ämnen, eller gymnasiebehörighet i årskurs 9, erbjuds sommarskola. Ambitiösa och hårt arbetande elever, så beskriver läraren Thomas Arvidsson sina elever på Blackebergs gymnasieskola.

För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.
-Eleverna är ambitiösa och jobbar hårt. De vill verkligen utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. Några kämpar mot betyg i årskurs 9 medan andra jobbar för att få mer kunskaper och sedan fortsätta på språkintroduktion, säger lärare Thomas Arvidsson på Blackebergs gymnasieskola.

När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.
2 400 elever i som går i grundskola och gymnasiet i Stockholms stad erbjuds möjligheten att gå i sommarskola i år. I grundskolan är det 980 elever som erbjuds sommarskola på 51 olika skolor inom staden och för gymnasiet handlar det som över 1400 elever som erbjuds sommarskola på Blackebergs och Thorildsplans gymnasium.

För grundskolan handlar det om alla elever i åk 4-9 som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet eller saknar godkända betyg som erbjuds lovskola. I gymnasiet så är det elever vid nationella program, nyanlända elever samt elever från grundskolan som saknar ett eller ett par ämnen för att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program som erbjuds sommarskola.
– Sommarskola är ett viktigt erbjudande till våra elever som av olika skäl inte hunnit med skolarbetet under året. Det kan handla om att du varit sjuk en längre tid eller haft andra svårigheter. Då är det viktigt att den här andra chansen finns. Vi har under mandatperioden byggt ut sommarskolan för varje år och jag är glad över att så många unga tar den här chansen att läsa ikapp, säger skolborgarrådet Olle Burell (S)

Sommarskolan är för dig som går i årskurs 8 eller 9 på en av Sundsvalls kommuns skolor och löper risk att inte uppnå behörighet att söka ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Om du inte blivit erbjuden sommarskola av din skola så kontakta din rektor eller lärare. Du kan även mejla eller ringa kontaktpersonen nedan för att fråga mer om sommarskolan. Du behöver tacka ja eller nej till erbjudandet om att gå sommarskola. Ni tackar ja genom att gå in på den länk som vårdnadshavare får i ett mejl från skolan. Där fyller ni i uppgifterna och skickar in. Ni kommer att få mer detaljerad information när det är dags. Observera att det är närvaroplikt under sommarskolan.

Vi använder kakor, cookies, för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen.

Det är du tillsammans med vårdnadshavare som får erbjudandet om sommarskolan från din skola. Ni tackar sedan ja eller nej till att gå sommarskolan. Det är din skola som avgör vilket ämne du får undervisning i.Logga in för att följa upp dina ärenden och ta del av de e-tjänster som Sundsvalls kommun har att erbjuda. Du loggar in med e-legitimation i form av bank-id eller mobilt bank-id. Om du saknar e-legitimation kan du beställa det via din bank eller Skatteverket.

Sommarskolan är i första hand till för att ge dig behörighet till ett yrkesprogram. Det beror på att yrkesprogrammen kräver godkänt i färre ämnen än de högskoleförberedande programmen. Du har alltid rätt att bli erbjuden sommarskola för att bli behörig till ett yrkesprogram. Det är upp till skolan om de även vill erbjuda sommarskola för behörighet till högskoleförberedande program.Går du i åttan eller nian och är rädd för att inte hinna få godkända betyg innan sommarlovet? Ingen stress! Du kan gå i sommarskola för att läsa upp betygen så att du kan söka till gymnasiet.

Vad händer om man inte klarar sommarskola?
Utan godkänt betyg i matte 1, uppfyller man inte kraven för gymnasieexamen, det är så… men i fall du inte kommer uppfylla kraven även med godkänt betyg i matte 1, kommer du behöva komplettera på komvux i alla fall – och på komvux kan du eventuellt få läsa en lättare kurs, Matte 1a.
Är du bra på siffror och vill lära dig hur verksamheter fungerar från insidan? För dig som är noggrann, serviceinriktad och vill jobba med olika programvaror kan ekonomiassistent vara ett perfekt yrke.Har du gått i sommarskola i åttan men behöver fortfarande läsa upp betygen i nian? Då kan du gå sommarskola i nian också för att kunna söka till gymnasiet.Saknar du godkända grundskolebetyg som behövs för att bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram? Då har du möjlighet att läsa upp dina betyg på introduktionsprogrammet (IM). Här får du svar på de fem vanligaste frågorna om programmet!

Kan man gå sommarskola efter studenten?
Numera kan den som gått ut gymnasiet utan slutbetyg läsa på sommarskola och på det viset om det går bra slippa gå på komvux och undvika studielån. Det är följden av de senaste förändringarna i reglerna för sommarskolor.
Din skola kan välja att ge dig extra undervisning under andra perioder än under sommaren, då kallas det lovskola. Om du går i lovskola under ett annat lov än sommarlovet kan sommarskolan bli kortare. Du kan till exempel gå i lovskola 10 timmar under påsklovet eller sportlovet, och 40 timmar under sommarlovet.Sommarskolan innebär minst 50 timmar undervisning eller när du klarat ditt mål, det vill säga när du inte längre riskerar underkänt betyg. Dina skoldagar är högst åtta timmar långa, måndag till fredag.

Låt säga att du går ut nian med F i engelska. Då kan du läsa upp ditt betyg i sommarskolan i juni och göra prövning i ämnet. Då kommer du hinna få ditt betyg ändrat så att du kan söka till gymnasiet till hösten.
Sommarskola innebär att du får undervisning under sommarlovet. Du kan läsa ett eller flera ämnen, beroende på vad du behöver för att bli behörig till gymnasiet. Om du inte har eller riskerar att inte få behörighet är sommarskola ett alternativ för dig.

Hur många misslyckas med matte 2b?
Bland eleverna som slutförde samhällsvetenskapsprogrammet år 2020 skrev närmare 80 procent nationellt prov i matematik 2b, där 49 procent blev underkända på det nationella provet.
I första hand är sommarskola till för att du ska läsa upp ämnen från underkänt till godkänt. Om du redan har godkända betyg kan skolan välja om de vill erbjuda sommarskola eller inte. Om du kan läsa ett ämne i sommarskola för ett högre betyg måste du också göra prövning för att få betyget ändrat. Här kan du läsa mer om prövning.Om du är orolig för dina betyg kan du prata med din lärare i det ämnet eller de ämnena du inte har godkänt i. Då kan läraren bedöma om du behöver gå i sommarskola eller lovskola för att klara godkänt eller inte. Läraren kanske också ge dig mer information om hur det fungerar på just din skola eller i din kommun.

Vad händer om man inte går på sommarskola?
I juli påbörjas reservantagningen till gymnasiet och sträcker sig till mitten av september. Under reservantagningen till gymnasiet tas elever in till de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till högre rangordnat val. Du gör inte en nya ansökan till reservantagningen.
Sommarskola ges i juni, efter vårterminen i årskurs 8 eller 9. I sommarskolan läser du bara det eller de ämnen du behöver för att få gymnasiebehörighet. Det är rektorn som bestämmer vilket eller vilka ämnen du får läsa och hur upplägget ska se ut.

Om du redan har fått ett underkänt betyg i nian kan du gå i sommarskola för att få ditt betyg ändrat. Då behöver du göra en prövning. Du alltid rätt att få göra prövningen under tiden för sommarskolan eller direkt efter. Det gäller alla ämnen som du behöver för att få behörighet till gymnasiet.
Vilket innebär att skolan kommer informera din vårdnadshavare om din skolgång tills dess att du fyller 18 år. Efter att du fyllt 18 får du bestämma själv.”Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. ”En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.”Men svaret är mer komplext. En uppgift bedöms olika beroende på förutsättningarna du får, t.ex. hur mycket undervisning ni fått i området och hur mycket tid ni får till uppgiften.Läraren bedömer själv om det ska påverka värderingen av arbetet. När det kommer till själva betygsättningen ska allt du gjort vägas samman, och då väger olika underlag olika tungt. Därför är det svårt att säga om ett betyg kan sänkas på grund av sen inlämning, det beror helt enkelt på omständigheterna och hur tungt denna uppgift vägs.

Similar Posts