Spå I Kort

När kunskapen påstås komma som tilltal från Gud talar man inte om divination utan istället profetior. Spådomskonst förkastas av skeptiker eftersom bevis för att detta fungerar saknas.Olika metoder har använts av utövarna. Bland annat kaffesump, djurs inälvor, stjärnor och planeters gång över himlen, och kristallklot har antagits rymma information om framtiden. Olika former av spel, tärningar, kastade benknotor och tarotkort har också använts. Grovt kan metoderna delas upp i två grupper:

Spådomskonst eller divination innefattar olika metoder där utövaren anser sig vinna kunskap via paranormala vägar. Det kan handla om att se in i framtiden, finna borttappade ägodelar eller ta reda på de högre makternas vilja. Divination (latin divinatio, av divinus, gudomlig) betyder egentligen gudomlig ingivelse.

Inom olika kultursystem har det bland annat förekommit völvor (inom den nordiska mytologin), schamaner, orakel, siare, präster, mager, magiker, spågummor och trollkarlar som säger sig kunna spå.
Jag har hört att man ska vara extra uppmärksam kring kort som man kanske råkar tappa eller som faller ur handen… Ska man vara så här uppmärksam på kortens beteende tycker du?

– Våra liv går i cykler, ibland är vi i prövande cykler, det speglas i korten. Deras främsta uppgift är att ge oss nycklar och insikter från alla livets sidor. Vad kan du lära dig av det svåra?
– Ja! Kort som ramlar, eller ibland verkar kasta sig ut ur kortleken, har antagligen något att särskilt att säga dig. Var också uppmärksam på om det är något kort som återkommer under en period, som ofta trillar ut eller kommer upp när du drar!

– Det är bäst att liksom fösa korten. Du håller dem i vänster hand och föser med höger. Det är lite svårt att förklara utan att visa. Sen kuperar du korten i tre högar åt vänster håll och lägger ihop dem innan du drar.
– Alla kort har både negativa och positiva nyanser. Är du till exempel i en dålig period kan ett kort som Döden, som står för transformation och avslut, vara positivt. Du kanske äntligen lämnar den dåliga perioden och går in i någonting bra. Jag tycker att korten ska hjälpa och stärka oss, därför är det viktigt att du tänker igenom frågan du ställer dem. Istället för att fråga: “Kommer jag att träffa någon ny?” kanske du ska fråga: “Vad ska jag göra för att vara redo att träffa någon ny?”. Då får du råd och guidning av korten snarare än ett definitivt svar, säger Ebba och fortsätter:

Hur man spår med kort?
Ett bra sätt att börja lägga tarotkort är att dra ett kort per dag (morgon eller kväll) och reflektera över kortets betydelse. Du kan använda dig av din intuitiva tolkning av kortet men även diverse böcker som beskriver kortet.
– Det kommer troligtvis att ta lite tid innan du är helt bekväm med hela kortlejen. Ett tips är att dra ett kort om dagen för att lära känna tarotkorten, säger Ebba. – Jag är kvinna, häxa, hundmamma och tarotläsare. Och även poddare. Jag bor i Stockholm och arbetar också som PR-konsult inom kultur. Sedan några år tar jag emot klienter för tarotläsningar och håller kurser i tarot. Driver även podden Häxtimmen där vi pratar om tarot, magi, häxkonst och ockultism varje vecka. Okej, så du sitter med tarotkorten framför dig. Hur ska egentligen dessa kort kunna avslöja något om framtiden? För Ebba handlar det om en växelverkan, eller en kommunikation, mellan vårt eget undermedvetna och vårt ”högre jag”. Hon förklarar det så här:– Det är dumt att fråga om när någon ska dö eller så. Tarotkorten svarar bäst på öppna frågor, de vill ha ett samtal med dig, inte svara ja och nej som en Magic 8 ball, svarar Ebba.

För att komma igång med tarot är ett bra nybörjartips att tillåta sig själv att ”nörda ner sig”! Lyssna på poddar om spådom och tarot. När det är dags för dig att prova dina vingar – se till att gå in i varje session med öppet hjärta och avslappnad sinnesstämning. Ebba trycker också på att det är bra att göra en ritual av det.– Det är upp till var och en. Jag låter ingen annan spå med mina kort men de får själva blanda och dra korten när jag läser korten för dem. Jag har flera kortlekar, en för att spå andra och en för endast mina egna läsningar. Sen flera bara för att de är fina, avslutar Ebba.

Vad betyder döden i tarotkort?
Döden är ett av de 78 korten i en tarotkortlek och är ett av de 22 stora arkanakorten. Kortet ses generellt som nummer 13. Rättvänt symboliserar kortet förändring, slut, övergång eller att släppa taget. Omvänt symboliserar kortet rädsla för förändring, att återupprepa negativa mönster, stagnering och förfall.
Intresset för spådom och tarot har fulkomligt blossat upp de senaste åren. Modette kontaktade Ebba Bjelkholm som gav sina bästa tips för dig som är nyfiken på tarot.

Vad är att spå i kort?
Nu får du lära dig hur du tolkar den. 1. Börja med att se vad korten som ligger över eller under UTGÅNGSTECKNET (se förra veckans tidning) betyder, de är viktigast. Är de positiva innebär det att den som spås har positiva händelser att vänta, medan mörka kort förutsäger mindre goda händelser.
– För mig är korten ett samtal med vårt undermedvetna och vårt högre jag. De arketypiska motiven på korten påverkar oss, tar fram saker vi vet någonstans djupt inom oss.- Spader: Problem, svårigheter, negativa tankar och känslor. Spader förknippas med luftelementet och står för skvaller, utmaningar, budskap och problem. Spader anses vara dåliga kort.

– Hjärter: Kärlek, familj, hem, vänner, känslor. Hjärter förknippas med vattenelementet och står för kärlek, vänskap, lycka och hemmet. Rent generellt är de bra kort.De klädda korten symboliserar även verkliga människor. Färgen på deras hy och hår har samband med svitens färg. De ljusaste människorna och barnen är ruter. Hjärtsvitens människor är något mörkare. Klövervitens är ännu mörkare och mörkast är spadersvitens. Vanligtvis har man tre kort på en rad när man skall tolka korten. Svarta kort anses vara dåliga, röda kort anses goda. Om R står för röd, och S för svart, kan vi med en gång läsa av tre kort utan att utforska kortens betydelse: Varje gång du ser ett hjärta är det ett gott tecken. Ovsett hur stora problemen är, visar ett hjärta i slutet på en rad bestående av tre kort, att problemet kommer att överkommas med lätthet. Om raden på tre kort slutar på klöver, kommer ett problem att övervinnas, men mer arbete behövs.

Eftersom spaderkortet befinner sig i mitten, betyder det att problemet kommer att övervinnas, via arbete, fast sakta. Problemets lösning kommer att saktas ner.
Sviterna indelas även i bra och dåliga kort. Röda kort är bra kort, medan svarta kort är dåliga kort. Klöver är inte dåliga i sig, utan betyder helt enkelt att man måste anstränga sig för att komma vidare. Klöver står framför allt för arbete, planering, fysisk ansträngning.Den första raden indikerar att frågeställaren har ett problem i sina relationer. Just nu ser det ut som om problemet är på väg att lösa sig. Men detta är endast temporärt eftersom problemen inte är slut. Snart dyker en annan problem upp.

– Klöver: Arbete, mål, planering, vilja, handling. Klöver förknippas med eldelementet, och står för affärer, ambition och det man gör för att uppnå något. De är generellt sett bra kort, men kan anses vara dåliga eftersom man måste lägga ner energi.
Låt oss nu gå djupare in i sviternas innebörder. Det är viktigt att man blir välbekant med dem om man skall lära sig hur man tolkar korten i samtliga situationer:I denna artikel kommer Erika, mer känd som Cosmicelement, lära dig om Tarotkort & Spirituella kort. Skillnaderna mellan olika sorter, hur man använder & tolkar dem samt kom-igång-tips för nybörjare. Vill du se vårt sortiment av Tarotkort & Spirituella kort? Klicka här.

Det är väldigt vanligt att alla dessa kort går under ett samlingsnamn ”Tarotkort”. Men faktum är att dem skiljer sig åt både i utseende och uppbyggnad.
Vi har ett stort utbud av tarotkort som passar alla nivåer och behov. Vi hjälper dig att hitta rätt tarotkort för just dig. Välkommen in i vår shop och läs mer. Köp dina tarotkort idag för att börja din egen resa i denna magiska värld!Under dessa sju år har jag djupdykt i allt från tarot, kristaller, meditation och auraläsning till reikihealing och yoga. Mitt huvudfokus har dock alltid varit att använda mig av mina tarotkort för att hjälpa mig själv och andra att våga gå djupare inåt.Orakelkorten har till exempel oftast en text med ett meddelande på kortet alternativt en siffra och kan ha en tillhörande bok med text till varje kort. Orakelkort och änglakort kan ha olika teman såsom djur, änglar, väsen, fjärilar mm. Det är alltså helt och hållet upp till skaparen av orakelkorten att fritt bygga och skapa sin kortlek efter egna önskemål.De olika sviterna i kortleken (svärd, pentagram, bägare och stavar) står för olika element som representerar olika delar av oss själva. Bägare symboliseras t ex av vattenelement och står för vårt inre såsom själen, andlighet, känslor. Så om vi får upp mycket bägarkort i en läggning kan vi anta att det fokuserar kring just dessa ovannämnda områden. Även den lilla och stora arkanan har olika betydelser som även vägs in i en tolkning av korten.

Vad kostar det att spå sig?
Olika medium arbetar olika dagar. Normalt sett kostar ett möte med ett av våra medium 400kr/30min, men under denna tid är priset endast 250kr/30min. (Pehr Trollsveden är undantaget denna rabatt.)
Tarotkorten har alltid en fast stuktur där man arbetar enligt ett visst system medan orakelkort och änglakort saknar system helt och hållet och mer är tänkta som kort där man kan arbeta fritt och får mer direkta budskap.När vi skall tolka tarotkort läser vi in samtliga kort i en läggning, lite som rutorna i en serietidning. Vi läser in kortens betydelser i en följd men även symboler, element mm.

Ett bra sätt att börja lägga tarotkort är att dra ett kort per dag (morgon eller kväll) och reflektera över kortets betydelse. Du kan använda dig av din intuitiva tolkning av kortet men även diverse böcker som beskriver kortet.
En tarotkorlek däremot har alltid samma bas med 78 kort och är alltid uppdelad i två delar: lilla arkanan och stora arkanan. Tarotkorlekens kort har i princip alltid samma betydelser oavsett vem skaparen av kortleken är. Det finns några olika system inom tarot, tex Thoth, Marseille och Rider Waite Smiths och de påminner en hel del om varandra.

Hur kan man spå sig själv?
Ta inte saker personligt, det finns alltid en orsak till andras beteenden och vad de säger, som ligger hos dem. Släpp, försök se från en annan sida. Saker och ting är på väg mot en lösning. Från kortleken “Budskap från dina änglar” (finns på svenska) av Doreen Virtue.
Mitt intresse för tarot och kristaller startade för ca 7 år sedan när jag hade mitt andliga uppvaknande och i samband med detta köpte min första tarotkortlek.Döden är ett av de 78 korten i en tarotkortlek och är ett av de 22 stora arkanakorten. Kortet ses generellt som nummer 13. Rättvänt symboliserar kortet förändring, slut, övergång eller att släppa taget. Omvänt symboliserar kortet rädsla för förändring, att återupprepa negativa mönster, stagnering och förfall. Kortet föreställer generellt döden ridandes på en vit häst hållande i en svart flagga. Döden är gestaltad som ett skelett bärandes en rustning. Nedanför döden står en skara människor av flera samhällsklasser, generellt en kung och en tiggare. Döden har dock inte alltid varit det självklara namnet för kortet, i vissa tarotlekar har kortet istället haft namnet Omvandling då det är mer i linje med kortets innebörd. I vissa fall har till och med kortet inte haft något namn alls. På grund av kortets ibland missvisande utformning har dödenkortet gestaltats på många olika vis, däribland genom fågeln Fenix, kadaver, ormar och ibland med levande människor. Att döden rider på en häst anses av vissa vara en anspelan på den fjärde apokalyptiske ryttaren i Uppenbarelseboken.

Hur läser man orakelkort?
Du kan använda korten som en daglig vägledning genom att dra ett slumpmässigt kort och sedan meditera en stund över budskapet och frågan som kortet med kristallen ger. Har du en bestämd fråga eller situation och vill ha en djupare vägledning så kan du lägga tre kort.
På Kristallakademins orakelkort har varje kort en affirmation med ett budskap från kristallen. Denna affirmation kanske bekräftar det du redan vet eller så kanske den väcker en tanke hos dig.

Aktivera gärna korten när du får hem dem innan du börjar använda dem. Öppna kortleken och titta på varenda kort. Se till att dina fingrar vidrör samtliga kort så att din energi överförs och väcker korten. När du tittat klart på alla kort kan du avsluta genom att lägga hela kortleken i vänster hand och knacka hårt en gång med höger hand på kortleken. Korten är nu klara att användas.Orakelkort skiljer sig åt från Tarotkort då tarotkorten består av 78 kort som är uppdelade på Stora och Lilla Arkanen. Orakelkorten har däremot ingen bestämd struktur eller regel på antal innehållande kort i leken. Oftast kommer varje orakelkort med ett budskap i form av en mening, affirmation eller ord som kan tolkas direkt utifrån kortet.Tänk på att det inte finns några rätt eller fel när du använder dessa kort, låt intuitionen leda dig eller använd dem enligt förslagen. Blanda alltid kortleken en stund innan du drar ett kort. Meditera gärna över den fråga du vill ha svar på medan du blandar korten.Att börja med orakelkort kan vara en bra början, speciellt om du är nybörjare eller inte har tid att studera eller lära dig om lekens uppbyggnad och tolkning. Det enda du behöver är ett öppet sinne! I detta inlägg kan du läsa om olika sätt att använda dina orakelkort på, och hur du kan göra olika dragningar för att få vägledning. Vi använder våra egna kort ”Låt kristallerna vägleda dig”, och dem hittar du i vår webbutik här.

Vad kan man spå i?
Vanliga spådomsmetoder inom New age är tarot, kristallkula, runor, pendel och kaffesump. Inom olika kultursystem har det bland annat förekommit völvor (inom den nordiska mytologin), schamaner, orakel, siare, präster, mager, magiker, spågummor och trollkarlar som säger sig kunna spå.
På den här sidan kan du spå dig själv i tarotkort, helt gratis och utan att behöva lämna ifrån dig personuppgifter som t.ex. e-mailadress. Uppgifterna du fyller i lagras ingenstans, och spådomen som kommer upp finns bara i din egen webbläsare.En stjärna eller en kortläggning med tarotkort är alltid svar på en fråga, därför måste du ställa en fråga till korten för att kunna tolka betydelsen av läggningen. För att lättare komma ihåg frågan kan du skriva in den i formuläret, så syns den tillsammans med stjärnan sen.

Tarotkortens historia sträcker sig tillbaka till medeltiden, där de först användes som vanliga spelkort och sedan alltmer som spåkort. Varje tarotkort har associerats med en rik symbolik och har därför sin egen lilla historia att berätta. Korten kan användas på olika sätt och på den här sidan är det din egen tolkning av korten som står i centrum. Till varje kort kommer en tolkningstext upp, men se denna endast som en vägledning. Det är viktigt att du själv använder din intuition och ditt eget omdöme för att tolka vad korten betyder i den här speciella läggningen. Om du har en annan tolkning av korten än den datorn föreslår, lita på den, många kort tolkas ganska olika beroende på vem som tolkar dom.Bokus har sålt böcker online sedan 1997. I utbudet på över 10 miljoner böcker hittar du både fysiska och digitala böcker till låga priser. Läs hur du vill – på papper, på skärm eller streama i Bokus Play – abonnemanget för ljudböcker och e-böcker. Vi klimatkompenserar alla kundfrakter genom Vi-skogen.

Här kan du få svar på enkla och okomplicerade frågor. Svaret du får kommer vara enkelt och klart, men tänk ändå till efter att du har fått det då det kan ligga en dold mening i det svar du får !
Det mest kända var sierskan i Delfi som hetter Pythia. Hon vägledde greklands mäktigaste män i både krig och fred och hennes spådomar slog i princip aldrig fel. Idag finns det bara ett kvar, statsoraklet i Tibet. Här kan du läsa mer om orakel, deras historia, vilka som var de mest kända och hur det gick till när de siade om framtiden.Ett orakel var en person som ansågs vara en källa till vishet och som kunde förutse framtiden. De kommunicerade via gudarna eller en högre makt för att kunna förutse framtiden. De var portaler genom vilka gudarna pratade direkt med människorna.Tea Leaf Fortune Cards set offers an innovative system for reading with 200 beautifully illustrated cards depicting the traditional tea leaf symbols. The 98-page guidebook explains how to divine fortunes using tea leaves or Tea Leaf Fortune Cards.

Vad ska man fråga Tarot?
Tarotens do’s and don’tsFråga inte saker du inte kan hantera svaret på. … Hantera dina kort med respekt, casinoblanda dem inte!Försök vara i ett lugnt state of mind när du drar kort, att meditera innan är toppen.Läs gärna på om filosofin bakom tarot och lite tarothistoria, tarot bygger på ett andligt system.
Silver anniversary expanded edition of this bestselling pack, containing angel cards book, 20 new cards, 20 bonus stickers, a pocket size carrying case and a sturdy flip-top box for storage.Vi är alla intuitiva och tarotkorten är ett fantastiskt verktyg för att komma i kontakt med vår inre visdom! Denna bok guidar dig in i tarotkortens magiska värld med hjälp av …Connect with the archetypal energies of the animals and use their guidance to help you heal, move beyond obstacles and open a gateway to Spirit. The spirits residing in the …

A BESTSELLING 78-CARD TAROT DECK AND GUIDEBOOK FOR BEGINNERS AND EXPERIENCED TAROT READERS ALIKE.THIS BEAUTIFUL HEALING TAROT DECK WILL HELP YOU EXPLORE BOTH THE LIGHT AND SHADOW …

Similar Posts