Stålbalk Bärande Vägg

Upplev webben säkrare och snabbare med ny webbläsare. Vi har optimerat våra nya sajter för morgondagens krav på tillgänglighet. Läs mer här browser-update.orgVi älskar trä men ibland måste vi använda stål för att konstruktionen ska fungera på önskvärt sätt. Vi kan både dimensionera och leverera stål ihop med våra takstolar.

I-balkar påminner om H-balkar, men har smalare flänsar och ett högre liv. Det ger balken en lägre vikt, vilket gör att den lämpar sig för lättare konstruktioner.
H-balkar består huvudsakligen av två lastbärande flänsar som är sammanfogade med livet. Flänsarna är lika långa som mittstycket. H-balkar används både som stående stolpar och som liggande.En limträbalk kan du använda när taket ska stöttas upp eller när du tar bort en vägg, men stålbalkar är starkare och tar inte upp lika mycket plats. En stålbalk kan användas som både stående stolpar och som liggande stöd för taket. Den vågräta bjälken ska vara en H-balk eftersom den utsätts för störst belastning. Vilken typ av stålbalk du ska välja beror på hur stor belastningen är uppifrån och hur långt spannet på bjälken är.

Stålbalkar delas in i olika kategorier beroende på deras utformning; H-balk, I-balk och U-balk. Inom varje kategori finns olika modeller av stålbalkar.
Bärande väggar är oumbärliga och stödjer konstruktionen. De bär en tyngd som ett golv eller ett tak, eller ett helt hus. Därför är det väldigt viktigt att ta reda på vad det är för sorts vägg och vilken funktion den har innan du funderar på att ta bort eller flytta den!Bor du i lägenhet får du kontakta bostadsrättsföreningen, ägaren till lägenheten eller hyresföretaget. Dels för att ta reda på om du får ta bort eller flytta en vägg – men också för att ta reda på vilka väggar som är bärande. Ska du göra ingrepp i en bärande konstruktion måste du ha tillstånd från styrelsen om du bor i en bostadsrättsförening. De har inte rätt att neka dig ombyggnaden enligt bostadsrättslagen om det inte innebär skada eller olägenhet för föreningen.

Det finns olika sorters väggar. Skiljeväggar, avstyvande och bärande väggar. Skiljeväggars syfte är att dela av och göra rum. Den enda tyngd den ska bära är sin egen. Sådana väggar är det inga problem att ta bort eller flytta.
En bärande väggs tjocklek måste vara ganska ordentlig för att orka bära tyngden. Troligtvis är den 100 mm eller mer. Avstyvande eller bärande väggar är oftast gjorda av tegel, betong eller lättbetong. Är väggen väldigt tunn eller gjord av lättare material som till exempel gipsskivor så är den sannolikt inte bärande.Kanske har du möjlighet att undersöka hur väggen ser ut inuti utan att behöva riva den totalt. Går det att öppna upp en del som du kan återställa om så blir nödvändigt? Eller att du öppnar upp men inte river något. Är det en bärande konstruktion som du vill ersätta med en annan lösning är det viktigt att det görs på ett korrekt sätt. Så våga fråga, inga frågor är för dumma när det gäller så viktiga saker som om ett hus ska stå eller falla.

Måste man ha bygglov för att riva en bärande vägg?
För vissa åtgärder krävs inget bygglov, utan du behöver istället göra en anmälan. Detta gäller till exempel göra om du ska installera en kamin eller eldstad eller vill riva en bärande vägg. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder: rivning av byggnader som inte kräver rivningslov (se nedan).
Gamla hus som har byggts om- och framförallt byggts till i omgångar, kan vara svåra. Hur vet man då vilka väggar som är bärande? Det som tidigare har varit en yttervägg kan i den nya utformningen vara en innervägg. Då har den ingen logisk placering längre, som mot mitten av huset eller liknande. Den kan till och med vara placerad bredvid en annan bärande vägg. Så har ditt boende byggts om i omgångar, ta det i beaktande när du letar efter bärande väggar. Tillsammans bildar de stommen till konstruktionen som gör att ett hus kan uthärda väder och vind. Genom århundranden står de kvar och skyddar dess invånare. Det kan gå att ta bort en bärande vägg om den ersätts med en balk. Ska du göra det måste du dock vara helt säker på vad du gör eller anlita experthjälp! Ska en bärande vägg rivas och ersättas med annat alternativ, måste konstruktionen stöttas upp i väntan på den nya byggnationen. Chansa aldrig på att ”det går nog bra” för då kan hela huset rasa ihop om du har otur. Det räcker med andra ord inte med att ta en korslaser och sätta igång.

Jordens dragningskraft gör att allt i en byggnad hela tiden strävar nedåt. En byggnad har en inneboende dödslängtan skulle det kanske kunna benämnas. För att inte hus ska rasa behöver de byggas så tyngden fördelas jämt över hela byggnaden. Bärigheten sitter i:
För att fördela tyngden av ett hus så måste konstruktionen vara jämt fördelad. Det innebär att de bärande väggarna troligen finns centralt in mot huset. Tillsammans med ytterväggarna skapar de en jämn fördelning av trycket från husets konstruktion.

Ytterväggar är oftast bärande och ska du göra något ingrepp i dem som en dörr eller fönster så måste du se till att det görs på ett sätt som är godkänt och rätt.Tjocka trä eller metallstycken är balkar som kan sträcka sig över flera våningar. Så nästa steg är att gå en trappa upp (om det finns flera våningar) och se om det är en vägg på samma ställe som på våningen nedanför. Går det att följa väggarna i en linje rakt upp i huset är det troligen väggar som bär på mycket tyngd. Är det däremot en tom yta på våningen ovanför så är risken mindre för att väggen är bärande.

Oavsett om du är insatt eller inte i bygg- och hustermer så har du säkert hört talas om bärande väggar. De är oerhört viktiga för en konstruktion och det kan få katastrofala följder om de tas bort eller ändras. Det gäller att undersöka med omsorg vilka väggar som är bärande och det räcker inte med att knacka på dem för att ”höra” vad det är för sorts vägg, det räcker inte heller med en vanlig regelsökare. Men det finns vissa saker du kan titta efter för att på så sätt lättare kunna avgöra vad det är för vägg du handskas med.

Hur stor öppning kan man göra i en bärande vägg?
Långsträckta öppningar i tak eller bjälklag tas enklast upp så att öppningens längdriktning blir parallell med bärverket. Öppningen tvärs bärverket kräver avväxlingar och ger lastkoncentrationer. Mindre öppningar än 600 mm kan normalt tas upp mellan bärverken och skapar därför inga svårigheter.
Det bästa sättet att ta reda på vilka väggar som är bärande är att titta på ritningen över huset eller lägenheten. Finns det inga ritningar på ditt hus kan du eventuellt hitta dem hos byggnadsnämnden i den kommun du bor.

Avstyvande väggar bidrar till stabilitet. De är inte lika väsentliga som bärande väggar men är viktiga för helheten och ska hanteras därefter. Det finns en tanke med att de står där de står och den har inte bara med avdelning av rum att göra.

Vad klarar en limträbalk?
Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial. Formbarhet – Limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst. Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig. Brandmotstånd – Limträ motstår brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.
Källare och vind är bra ställen att leta efter bärande väggar. I dessa utrymmen brukar det vara lättare att se hur konstruktionen av huset är uppbyggd eftersom det brukar finnas mer fria och öppna ytor. I resten av huset är allt oftast inbyggt och dolt för att det ska se bra ut. Men stödjande konstruktioner kan också vara synliga och designade för att både pryda och vara funktionella.

Om det inte finns några ritningar kan du själv prova att undersöka vilka väggar som är de bärande. Har du tur eller är skicklig kan du se det och då behöver du inte fundera eller ta in hjälp.
Inre bärande väggar kan innehålla husets viktiga stödbalkar. För att det ska finnas plats för balken i väggen behöver den vara ganska tjock. Det kan till och med vara så att det är en del av väggen som är extra tjock eller utformad som en pelare eller kolonn. Något som ser ut som en i vissa fall konstig prydnad kan vara ett sätt att dölja en viktig balk. Det är inte alltid som fantasin fungerar fullt ut och en till synes meningslös byggnation kan vara viktigare än du tror. Så innan du tar bort den fåniga grekiska kolonnen, glöm inte att kolla om den innehåller något viktigt!Börja på våningen längst ned närmast betongplattan. Har huset källare är det där du kan börja. Bärande väggar går direkt ned i betongfundamentet. Av uppenbara skäl bör inte dessa väggar tas bort. Ett annat tips är att bärande väggars tjocklek också oftast är större än väggar som bara bär sig själv. Om du är det minsta osäker på vad det är för sorts vägg ska du anlita ett byggföretag eller någon annan behörig person. Det är alldeles för viktigt för att chansa och kan bli väldigt dyrt och farligt om du gör fel. Om takstolar eller annat vilar mot en vägg är det en tydlig indikation på att det då är en bärande vägg. Detsamma gäller med en vägg som är parallell med takåsen. Den har troligen till uppgift att stötta takstolar eller bjälklag.

Se vilken väggfärg som är värd pengarna – och vilken färg du ska hålla dig borta från! Vi testar 14 av marknadens väggfärger som kostar högst 600 kr för 10 liter.
På grund av vikten och att det är svårt att “såga” i balkarna, måttbeställer man dem nästan alltid. Det förstår man när man vet att en HEM 220-balk väger 121 kg per löpmeter.Stålbalkar används som stående stolpar och som liggande stöd av ett tak. Den vågräta bjälken utsätts för störst belastning och ska därför vara en H-balk. Typen (HEA, HEB eller HEM) beror på hur stor belastningen är uppifrån och hur långt spannet är.

IPE. Mittstycket är något längre än flänsarna, och den är inte lika tjock som motsvarande HEA-balk. Det ger en svagare balk. Används i lättare konstruktioner samt som stående stolpar.

Hur tjock är en bärande innervägg?
Som tumregel kan du räkna med att: En avstyvande eller bärande vägg som regel är mer än 100 millimeter tjock. En avstyvande eller bärande vägg ofta är av tegel, betong eller lättbetong. Om takstolar eller annat vilar på väggen, är den bärande och/eller avstyvande.
Normalt ska balken vila på en bärande vägg, men om det inte är möjligt eller om spannet är för stort, får man stötta med en eller flera I-balkar som stolpar. De tar mindre plats än H-balkar, men eftersom belastningen ligger på änden av stolpen kan den ändå bära riktigt mycket.Trött på sneda staket och vacklande skjul? Då ska du läsa vidare här: Vi ger dig 7 effektiva metoder att sätta stolpar. Välj rätt och få stolpar som håller! Stål är järn med tillsatser av andra grundämnen, oftast kol, för att förbättra järnets egenskaper, så att det blir segare, starkare eller mer motståndskraftigt för väder och vind. Rostfritt stål innehåller både kol och krom, så att det inte börjar oxidera (rosta). För öppna konstruktioner, där stålet utsätts för väder och vind (eller vatten), används balkar i galvaniserat eller rostfritt stål. Vid väldigt extrema förhållanden används rostfria, syrafasta stålbalkar.I ändarna på stående stolpar svetsar smeden eller plåtslagaren på plattor, så att de kan fästas mot den liggande balken och det underliggande fundamentet.

I-BALKEN Liknar ett I, eftersom flänsarna är kortare än kroppens tjocklek. Det ger balken en lägre vikt men också 50-70% sämre bärförmåga i förhållande till H-balken. Används i lättare konstruktioner.
HEB. Den liknar en HEA-balk men har tjockare flänsar och mittstycke. Den blir starkare men är också lite tyngre, Används som HEA-balken, för både stående och liggande stöttning. En HEB 120-balk väger 26,7 kg/m.Rita ditt byggprojekt i 3D innan du bygger. I ett gratis ritprogram kan du enkelt göra en modell och som du sedan kan använda och bygga efter. Vi visar hur! VIDEO: När det är torrt och varmt ute är risken för bladlusangrepp som störst. Lössen är inte svåra att se och man kan bekämpa dem med både vatten och såplösning. Lössen samlas ofta i stora kolonier runt blomknopparna – eller till att Även om det kan vara möjligt för en gör-det-självare att baxa runt på en svintung stålbalk, så ska man ALDRIG lägga upp en bärande balk utan att ha låtit en byggnadsingenjör räkna på det.UNP. Ser ut som UPE-balken men har tjockare mittstycke och flänsar. Precis som på INP-balken blir flänsarna smalare från mitten och utåt. Är lite starkare än UPE-balken. En UNP-balk väger 13,4 kg/m.U-BALKEN Ser ut som ett I som halverats på mitten. Balken tar mindre plats än H- och I-balken och används ofta som komplement till dessa, i områden med lägre belastning. Ja tack, jag vill gärna få mejl från Gör Det Själv (som ges ut av Bonnier Publications International AS), med artiklar, erbjudanden, tävlingar, m.m. Läs mer Jag kan avregistrera mig när som helst via länken i mejlet. Läs personuppgiftspolicyn här”. HEM. Den kraftigaste och absolut tyngsta H-balken för tung belastning. Flänsar och mittstycke är 30-100 % tjockare än på HEB-balkarna. Används endast där belastningen är extremt hög. En HEM 120-balk väger 52,1 kg/m.

H-BALKEN Ser ut som ett H och skiljer sig från de andra balkarna genom att sidorna (flänsarna) är lika långa som mittstycket (kroppens tjocklek). Används både som stående stolpe och liggande.
UPE. Ser ut som en kapad IPE-balk, men mittstycket och flänsarna är tjockare. Används bl a som komplement till H-balkar vid understöd till golv, som kantbalkar och i industrihyllor. En UPE 120-balk väger 12,1 kg/m. HEA. EU-standardiserad balk med breda flänsar. Profildjupet och flänsbredden är i stort sett densamma, så profilen är nästan kvadratisk. Den svagaste av H-balkarna. Vikten på en HEA 120-balk är 19,9 kg/m. INP. Liknar IPE-balken men har tjockare mittstycke och flänsar. Dessa blir dock tunnare från mitten och utåt, för att minska vikten. Används på samma sätt och på samma ställen som IPE-balkar. En INP 120-balk väger 11,1 kg/m.Om du nu ska riva en bärande vägg, så ska du först kontakta en fackman. Innan du börjar med rivningen ska den nya avstyvningen eller avlastningen vara klar. Det betyder att du ska börja från andra hållet; du använder en kraftig pelare eller järnbalk för att hålla uppe det som väggen hållit upp. Den tillfälliga pelaren ska klara av att hålla uppe allt tills den nya väggen är klar. Arbetet är tungt och du behöver sannolikt någon slags hiss, till exempel, en kraftig kedja. Du bör också ha medhjälpare ifall det händer något.Det kan dessutom vara brottsligt att riva en bärande vägg. I Bostadsrättslagen står det att ”en bostadsrättshavare inte får utan styrelsens godkännande utföra åtgärder som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion”. Det betyder att du inte får riva sådant i bostaden som kan ha en bärande basfunktion, alltså som en del av stommen. Om du ändå gör det kan du bli tvungen att betala för att återställa det som var innan. I värsta fall kan hela anläggningen bli skadad och i dom allra värsta fallen kan huset till och med braka ihop över dig. Att riva bärande väggar är riskabelt och kräver både kunskap och kompetens. Det är bäst om man låter kompetenta företag utföra arbetet då det kräver bra förberedelser och utrustning.

Att riva en fastighet förutsätter att man noggrant planerar metod och ordningsföljd. Man behöver också ritningar som visar vilka väggar som är bärande. En bärande betongvägg är en vägg som håller en stor del av byggnaden. Om du bara ska riva en bärande betongväg krävs bygglov. Vi hjälper dig med rivning i Stockholm klicka på länken för att läsa mer.
Miramix vänder sig till dig som vill ha hjälp med rivningsarbeten, asbestsanering eller betonghåltagning. Hos oss kan du alltid vara säker på att få bra service. Vi erbjuder våra tjänster både till företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar och arbetar både inom- och utomhus.

Generellt sätt brukar firmor kunna lösa såna här saker, i utbyte mot en kostnad, men om man känner sig man att ta sig an detta så är det mycket viktigt att följa alla rekommendationer. Det finns många manualer man kan läsa, men det bästa är att man tar kontakt med sin förening eller fackman och ber om hjälp och råd. Konsekvenserna av att ovetandes börja riva väggar eller sätta upp nya är för stora. Ta därför inga risker eller chanser.
Så hur vet man om en vägg är bärande eller inte? Generellt sett ska man aldrig chansa. Då är det bättre att kolla med föreningen eller en fackman. Men det finns några tumregler man kan utgå ifrån. En bärande vägg, eller avstyvande, är i regler mer än 100 mm tjock. En bärande vägg är också ofta gjord av tegel, betong eller lättbetong. Om det vilar takstolar på väggen så är den bärande/avstyvande. Du kan ofta se det om du klättrar upp på vinden och tittar under isoleringen.Oavsätt om din konstruktion kräver livavstyrningar vid punktbelastnignar eller enbart infästningsplattor i form av fotplåtar, så finns dess hos oss. Vi har vanliga bult, men också klassade stålbyggnadsskruv med Certifikat.

Konstruktionsrör så som VKR, KKR eller tom KCKR, kan användas som pelare i stålkonstruktioner. Hur mycket dessa kan belastas beror på rörtypen och dess tjocklek / dimensioner.Genom årtionden har Montano stått för kvalité och snabba leveranser med yrkeskunnig personal, vilket har vuxit sig fast och blivit en av våra starka grundpelare.

Balk är ett samlingsnamn för profiler vars syfte är att bära last i byggnader och andra konstruktioner. Stålbalk delas oftast in i olika kategorier beroende på dess utformning. H-balk, I-Balk samt U-balk. Inom varje kategori finns det ytterligare olika stålbalkar. H-balk (HEA, HEB, HEM) består huvudsakligen av två stycken lastbärande flänsar vilket är sammanfogade med det så kallade livet. I-balk (IPE, INP) påminner mycket om H-balken, men har smalare flänsar och ett högre liv. U-balken (UPE, UNP) är en klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett liggande U, därav namnet.
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.Att knacka på väggar i syfte att avgöra bärigheten är lite som att sparka på ett bildäck för att avgöra bränsleförbrukningen. Det har med varandra att göra, men det berättar liksom inte hela sanningen.

Med det sagt kan du räkna att en avbärning med en limträbalk kommer kosta 8 000–12 000 kr/lpm. En avbärning med stålbalk i en murad vägg kommer kosta 12 000–15 000 kr/lpm, och en avbärning som görs i en solid betongvägg kan kosta 15 000–20 000 kr/lpm.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
När väl balken (och eventuella stolpar) är monterad fixeras den med stålkilar och expanderbetong. Om balken inte stödjer upp det den ska stödja, eller trillar ner, så gör den ju ingen glad.

Många kan noga känna igen sig i att ha gått runt på en hus- eller lägenhetsvisning och knackat på en vägg och sagt den här väggen är inte alls bärande. Här kan vi lätt öppna upp och bygga ett stort fint kök!
En limträbalk väger mindre än vad en stålbalk gör och är billigare att tillverka och montera. Men en stålbalk har en högre bärighet än vad en limträbalk har, och en limträbalk bygger således mer på höjden än vad en stålbalk gör.

På grund av jordens dragningskraft kommer all tyngd i en byggnad hela tiden försöka ”ta sig nedåt”. Och för att en byggnad inte ska kollapsa under sig själv, behöver man därför bygga hus på så sätt att tyngden inte blir för stor någonstans. Utan den ska fördelas på så sätt att inget, på ren svenska, går sönder.

Hur tjock måste en bärande vägg vara?
En bärande väggs tjocklek måste vara ganska ordentlig för att orka bära tyngden. Troligtvis är den 100 mm eller mer. Avstyvande eller bärande väggar är oftast gjorda av tegel, betong eller lättbetong. Är väggen väldigt tunn eller gjord av lättare material som till exempel gipsskivor så är den sannolikt inte bärande.
Vilken typ av hus bor jag i? Vilken våning bor jag på? Vad finns ovanför? Hur är bjälklaget byggt? Hur är takstolarna byggda? Hur stort hål eller lång öppning vill jag göra? Hur mycket snöar det där jag bor?

Nej. Nästa fråga. Skämtosido, du kommer inte behöva ha ett bygglov för att göra en avbärning. Du ska däremot göra en bygganmälan (alltså en förenklad bygglovsansökan) till den kommun du bor i om att du planerar att göra en förändring i bärande konstruktion. Det kravet gäller oavsett om du bor i en lägenhet, radhus eller villa och kommunen kommer då begära in konstruktionsritningen nämnd ovan.
Kostnaden för att bygga och renovera är, som vi skrivit många gånger på den här sidan, situationsanpassad. Och det är verkligen sant när det kommer till avbärning. Om du vill riva eller ta upp hål i bärande konstruktion är det många aspekter att ta i beaktning.Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features. Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns. Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa personliga annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Acceptera alla” samtycker du till vår användning av cookies.I praktiken görs en avbärning genom att ett hål tas upp i en vägg, och i den öppningen monteras en balk med stöd i vardera änden av hålet, som sedan håller emot tyngden. I detta sammanhang kan en balk egentligen vara två olika saker; en limträbalk som består av högkvalitativt trä som limmas samman med fibrerna i likriktat läggning. Den andra varianten är en balk gjuten i stål.

Kan en gipsvägg vara bärande?
Om man ser till en bärande vägg så är den ofta tjockare än andra väggar. Tjockleken ger dock inte hela sanningen – det finns även gipsväggar som kan vara bärande. En ledtråd är att bärande väggar ofta följer taket – de går längst med takets riktning.
Vill du montera ett nytt fönster i din fasad? Eller kanske ta ned den där onödiga väggen mellan vardagsrummet och köket? Eller planerar du att göra ditt badrum större? Ja, alla dessa ingrepp kan vara förknippat med att man förändrar hur tyngden i ett hus är tänkt att ledas ned i backen. Och då kan man behöva göra en s.k. avbärning. En avbärning är alltså ingreppet som görs i en byggnad för att leda om hur tyngden går uppifrån och ned.

De cookies som kategoriseras som ”Nödvändiga” lagras i din webbläsare eftersom de är nödvändiga för att möjliggöra grundläggande funktioner på webbplatsen.
Hur en avbärning ska göras, och med vilken typ av balk, är något en konstruktör svarar på. Vi får ibland höra att du är ju byggare, du vet väl hur man ska göra den här avbärningen? Det stämmer att en snickare kan montera en balk, men det är en konstruktör som säger vilken typ av balk som ska monteras och hur den ska fästas in. Det baseras på en lastberäkning. Den beräkningen och tillhörande konstruktionsritning gör din och byggarens försäkringar gällande och är er gemensamma trygghet.Vi använder också tredjepartscookies som hjälper oss att analysera hur du använder den här webbplatsen, lagra dina preferenser och tillhandahålla relevant innehåll och annonsering för dig. Dessa cookies kommer endast att lagras i din webbläsare med ditt tidigare samtycke.

Tumregeln är att limträbalk används i träkonstruktioner och stålbalk används när väggen som ska bäras av är byggd i betong, lättbetong, tegel eller annat som inte är trä. Det beror på att träkonstruktioner väger mindre än massiva konstruktioner samt att det underlättar att sammanfoga ”lika med lika”.

Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera effektivt och utföra vissa funktioner. Du hittar detaljerad information om alla cookies under varje samtyckeskategori nedan.I en privatbostad (både villa och lägenhet) sitter bärigheten i takstolarna, bjälklagen, ytterväggarna, vissa innerväggar, trapphus och murstock. Dessa sex komponenter delar ansvaret att fördela tyngden mellan sig, och det kan vara svårt för en lekman att avgöra om en innervägg är bärande eller ej.Det finns företag som erbjuder heltäckande tjänster i samband med att man ska riva väggar som är bärande. Rådet är att man kontaktar en sådan. Det tjänar man på – både ekonomisk och rent säkerhetsmässigt. Vi har stor erfarenhet av stora och små byggprojekt och hjälper dig gärna med din lägenhetsrenovering i Stockholm. Vi kan bistå med allt från planering till färdigställande, alltid till konkurrenskraftiga priser. Om man ser till en bärande vägg så är den ofta tjockare än andra väggar. Tjockleken ger dock inte hela sanningen – det finns även gipsväggar som kan vara bärande. En ledtråd är att bärande väggar ofta följer taket – de går längst med takets riktning.

Det går alltså att följa vissa ledtrådar i jakt på vetskap om en vägg är bärande eller inte. Det finns emellertid en annan metod som ger klarhet direkt: husets ritningar. Har du ritningar så kan dessa ge dig direkta svar. Om du saknar sådana så finns det möjlighet att begära ut sådana från Byggnadsnämndens arkiv i den kommun man bor i.
För att ytterligare försvåra så finns det dessutom i villor ofta det man kallar för hjärtväggen. Den ligger centralt och om man ska beskriva denna ur ett funktionellt perspektiv så är den bärande-bärande . Det vill säga: det är en vägg som man bör undvika att flytta på in i det sista.I många fall är det en relativt smal sak att göra. I andra fall så krävs det professionell hjälp och god planering. Detta i fall väggen i fråga är bärande. Kan man verkligen riva en bärande vägg? Det är möjligt, men det kräver kunskap och förberedelse.

Många har ganska stora arkiv och där finns det alltså möjlighet att ritningarna till just ditt hus finns sparade. Det går även att anlita en sakkunnig i frågan – en arkitekt eller en byggnadskonstruktör – som kan lokalisera bärande väggar genom erfarenhet och kunskap.
Av allt detta att döma så anser vi att det är ganska tydligt att man behöver professionell hjälp i någon form. Man behöver en konstruktör för att beräkna bärighet, man behöver en arkitekt för att lokalisera vilken vägg som är bärande och för att hitta en tilltalande, ny lösning. Därtill kan man, som sagt, behöva både rörmokare och elektriker. Själva arbetet med rivning och med upprättande av ny bärighet kommer man att behöva en byggfirma för.För att avgöra om väggen är bärande eller inte behöver man kontrollera vilken riktning som golvbjälklaget har i våningen ovanför. I vissa fall är väggen inte bärande men kan ändå ha ersatt en golvbjälke i det ovanliggande bjälklaget. De väggar som finns på den översta våningen, direkt under vinden och som dessutom följer taknockens riktning, är alltid bärande.

Om takstolarna eller det \u00f6vre golvbj\u00e4lklaget vilar p\u00e5 v\u00e4ggen, samt om den g\u00e5r i samma riktning som taknocken, \u00e4r den b\u00e4rande.
Genom exempelvis kontorsavdelare, gardiner eller hyllor. Kom ih\u00e5g att anv\u00e4nda avdelaren p\u00e5 flera s\u00e4tt. P\u00e5 en skiljev\u00e4gg eller kontorsavdelare kan du exempelvis f\u00e4sta en h\u00e5ltavla som sedan fungerar som f\u00f6rvaring.

Vad kostar Bärande stålbalk?
En avbärning med stålbalk i en murad vägg kommer kosta 12 000–15 000 kr/lpm, och en avbärning som görs i en solid betongvägg kan kosta 15 000–20 000 kr/lpm. I det priset ingår både material och arbete. Hur en avbärning ska göras, och med vilken typ av balk, är något en konstruktör svarar på. Cachad
Om du vill ta bort en bärande vägg kan du följa vår steg för steg-anvisning, men kom ihåg att alltid först kontakta en fackman eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka väggen. Genom vår offerttjänst kan du lätt hitta rätt expert till ditt projekt. När du river en bärande vägg måste du ersätta väggen med en annan typ av avstyvning som håller upp lasten ovanifrån. Du kan till exempel ersätta en bärande vägg med en balk eller kraftig pelare. För att hålla uppe den nya avstyvningen medan den gamla väggen rivs, krävs mer än råstyrka. Vanligtvis används någon typ av hiss som stöttar upp bjälklaget tills den nya stålbalken är på plats. För att lyfta upp den tunga stålbalken kan en kättingtalja användas, den hängs då upp i taket och underlättar lyftet. Eftersom den gamla bärande väggen stöttade upp ytterväggen behöver du nu använda ett komplement, till exempel en stående I-balk. Så här river du den bärande väggen:En bärande vägg är en vägg som ska bära upp laster från ett ovanliggande våningsplan eller lasten från yttertaket. Det kan ibland vara svårt att veta om en vägg är bärande eller om det endast är en skiljevägg. Här går vi igenom hur du tar reda på om väggen är bärande samt hur du kan ta bort en bärande vägg på ett säkert sätt.

Genom exempelvis kontorsavdelare, gardiner eller hyllor. Kom ihåg att använda avdelaren på flera sätt. På en skiljevägg eller kontorsavdelare kan du exempelvis fästa en håltavla som sedan fungerar som förvaring.
Innan v\u00e4ggen kan rivas m\u00e5ste man avv\u00e4xla lasten med st\u00e4mpar. H\u00e4r kan du hitta en komplett steg f\u00f6r steg-beskrivning om hur man river en b\u00e4rande v\u00e4gg.Laster som sitter ovanför en öppning måste överföras till angränsande delar av väggarna. Om du exempelvis tar bort en bärande vägg för att öppna upp ett utrymme behöver du i regel placera någon typ av förstärkning på vardera sida om öppningen. Det kallas för att växla av en bärande vägg.

En b\u00e4rande v\u00e4gg \u00e4r den av den konstruktion som b\u00e4r upp huset. P\u00e5 en b\u00e4rande v\u00e4gg vilar vanligtvis takstolar eller golvbj\u00e4lklag fr\u00e5n \u00f6verv\u00e5ningen.
Det \u00e4r viktigt att m\u00f6blerna kan anv\u00e4ndas till mer \u00e4n en sak. Ett matbord kan till exempel \u00e4ven fungera som en arbetsplats, ett soffbord kan flyttas och anv\u00e4ndas som ett nattduksbord och en s\u00e4ng kan d\u00f6lja f\u00f6rvaring under.

Det är viktigt att möblerna kan användas till mer än en sak. Ett matbord kan till exempel även fungera som en arbetsplats, ett soffbord kan flyttas och användas som ett nattduksbord och en säng kan dölja förvaring under.Avväxlingar över flera regelfack utförs enklast med lådbalkar av K-plywood som spiklimmas till flänsar av konstruktionsvirke. En sådan balk kan enkelt utföras med överhöjning, till exempel motsvarande den nedböjning balken kommer att få i bruksstadiet. Konstruktionshöjden för avväxlingar ovanför fönster är oftast begränsad till 300–400 mm. Om öppningarna är stora och har en längd som överskrider 3 600 mm kan andra lösningar än spiklimmade lådbalkar bli nödvändiga. En möjlighet är limträbalkar, som har stor bärförmåga och enkelt kan anslutas till angränsande konstruktionsdelar. I motsats till en stålbalk ger limträbalken bara en begränsad köldbrygga. Den kan fås med lämplig överhöjning så att den är rak under normal belastning.En träregelvägg med korsande regelverk har fördelen att ångspärren kan placeras mellan de båda isolerskikten utan risk för kondens på ångspärren. Då kan också elinstallationer och liknande läggas i det inre isoleringsskiktet innanför ångspärren. Därmed förblir tätningen oskadad och hel. Genomgående köldbryggor elimineras nästan helt. Dessutom täcker värmeisoleringens skarvar i de båda skikten varandra och en mer homogen värmeisolering uppnås. Det kräver dock noggrann kontroll av respektive skikt. En genomgående springa i det underliggande tjockare skiktet kan få allvarliga konsekvenser för värmeisoleringen. En grov uppskattning av mängden isolering innanför respektive utanför ångspärren är att värmemotståndet utanför ångspärren bör vara minst dubbelt så stort som det innanför.

Ytterväggar, bärande såväl som icke bärande, ska dessutom dimensioneras för horisontella laster från personer, till exempel vid trängsel, och från vindtryck. Dessa verkar vinkelrätt mot väggens plan och ger upphov till böjande moment.En regelvägg med skivbeklädnad på den ena eller på bägge sidor har avsevärd bärförmåga och styvhet för laster i väggens plan. Denna egenskap utnyttjas ofta för att stabilisera byggnaden. För större byggnader måste bärförmågan kontrolleras, till exempel genom beräkning enligt den metod som beskrivs i boken Dimensionering av träkonstruktioner. För normala småhus vet man av erfarenhet att stabiliteten är tillräcklig om samtliga ytterväggar har skivbeklädnad på åtminstone ena sidan. Bärförmåga och styvhet hos regelväggar med trästomme beräknas i allmänhet utgående från att normalkrafter och böjande moment enbart tas upp av väggreglarna och att panel eller beklädnadsskivor endast medverkar genom att förhindra att reglarna vippar eller knäcker ut i väggplanet. I moderna, högisolerande väggar kan det i vissa sammanhang vara motiverat att hänföra de inre delarna till klimatklass 1, medan de yttre delarna hänförs till klass 2. Det gäller till exempel vid deformationsberäkningar. Vid bestämning av hållfasthetsvärden gör man dock ingen åtskillnad mellan klimatklasserna 1 och 2.Säkerheten hos ytterväggar, som påverkas av samtidigt verkande moment och normalkraft, kontrolleras enligt Eurokod 5. I praktiken räcker det ofta att kontrollera vissa särskilt ansträngda delar, till exempel partier kring större öppningar som fönster och dörrar.

Hur vet man vilka väggar som är bärande?
En bärande vägg, eller avstyvande, är i regler mer än 100 mm tjock. En bärande vägg är också ofta gjord av tegel, betong eller lättbetong. Om det vilar takstolar på väggen så är den bärande/avstyvande. Du kan ofta se det om du klättrar upp på vinden och tittar under isoleringen.
I de fall de medverkar i stabiliseringen av stommen påverkas de även av horisontella laster, som ger skjuvkrafter i väggens plan. Snedställning av vertikala bärverk ska beaktas. Knäckning kan också förhindras av korsande reglar om sådana finns. Reglarnas knäcklängd antas vara lika med våningshöjden och man bortser från eventuella inspänningseffekter. Dimensioneringen av träreglar innebär i många fall en onödigt kraftig överdimensionering. I praktiken finns till exempel alltid en viss inspänning i anslutande konstruktioner. För ytterväggar, där väggtjockleken som regel bestäms av isoleringskraven kan denna inspänning vara betydande. Härtill kommer inverkan av beklädnadsskivor med en avsevärd bärförmåga som inte utnyttjas beräkningsmässigt. Det finns därför goda möjligheter att bättre utnyttja träregelväggens verkliga bärförmåga i konstruktioner där detta är önskvärt och ekonomiskt motiverat. Men då måste man göra förfinade beräkningar som beaktar dessa faktorer, eller genomföra en typprovning.Dimensionerande hållfasthetsvärden i formlerna för centriskt tryck, anliggningstryck och böjning bestäms enligt Eurokod 5 med hänsyn till kortvarigaste lasttyp i lastkombinationen och klimatklass.Invändiga bärande skiljeväggar som fungerar som stöd för bjälklaget bör föras upp till bjälklaget. Det är viktigt att den bärande väggen isoleras och kläs in med två lager skivor för att begränsa utstrålning från den bärande väggen.

Hur mycket väger en stålbalk?
HEA 200 är vanligt förekommande balk. HEA 200 väger 42,3 kg per meter, en 6a väger nästan 256 kg och en 12a väger ca 512 kg. Balken har formen av ett liggande H och är idag den vanligaste H-balken. HEA används ofta som stående pelare men även vid avväxling i byggnadskonstruktioner.
Laster över en öppning måste avväxlas och föras över till angränsande delar av väggen. De väggreglar som måste tas bort för att ge plats för öppningen, placerar man vanligtvis som förstärkning på ömse sidor om öppningen. Om detta innebär väsentligt lägre påkänningar i dessa reglar än i övriga bör man välja klenare virkesdimensioner. Skälet är att en alltför ojämn belastning på reglarna kan leda till ojämna långtidsdeformationer.

Vanliga regeldimensioner i bärande väggar är 45×95–220. För ytterväggar är ofta isoleringskraven avgörande för valet av regeldimension. Vid krav på stora isolertjocklekar, större än 220 mm, kan man med fördel utföra väggen med korsande regelsystem, skalväggar eller lättreglar. De senare är sammansatta av flera material, oftast med I-tvärsnitt där flänsarna är av konstruktionsvirke och liv av träbaserat skivmaterial.
Lasterna delas in efter varaktighet i olika lastvarighetsklasser. P är permanent last. Av de variabla lasterna har lasttyp L (lång) längst varaktighet och M (medel) (till exempel nyttig last av inredning och personer eller snölast) längre varaktighet än S (kort) (till exempel vindlast). I lastkombinationer där vindlasten är huvudlast är denna kortvarigast, det vill säga hållfasthetsvärdet bestäms med utgångspunkt från denna. I övriga lastkombinationer är snölast eller nyttig last på bjälklag kortvarigast och båda tillhör lastvarighetsklass medel.För leverans inom Göteborgsområdet kör vi ut med någon av våra egna kranbilar. Bilarna är upp till ca 12 meter och det är bra om du kontrollerar att vi kan komma fram överallt och att det inte råder viktbegränsningar för fordon. Är du osäker kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Vill du hämta själv på vårt lager i Bohus bistår vi gärna med trucklasstning. Har du utstick på balkarna, förser vi dig självklart även med varningsvimpel. Surningsredskap anpassade för standardinfästning på lastbilar och flak finns att köpa hos oss. Vi bokar Kranbilsleveranser i övriga delar av landet vid större mängder och längder, men kan även göra det emot beställning. Vänligen kontakta kundtjänst. Balkar faller inom fraktbolagens kategori skrymmande långgods och har därför ett högre fraktpris. Aktuellt fraktpris för din beställning syns omgående i kassafunktionen.Via fraktbolag inhandlar vi en transport till din adress, en förutättning när du köper större mängder är att vägen till din adress är farbar för ett större fordon. Tänk även på att balkarna ett långgods som kräver sidolossning och att mängden snabbt bygger upp en vikt som förutsätter truckar. Varje meter av balken väger över 42 kg och det bygger snabbt på.

Hur mycket tål en stålbalk?
Den blir starkare men är också lite tyngre, Används som HEA-balken, för både stående och liggande stöttning. En HEB 120-balk väger 26,7 kg/m. HEM. Den kraftigaste och absolut tyngsta H-balken för tung belastning. Cachad
Innertaket ska stöttas innan du river den bärande väggen. Det är ett krav, inte bara för att undvika att taket ramlar ner under arbetet, utan också för att den nya konstruktionen ska hamna på rätt plats. Vi hyr fyra stämp som kan ställas in på rätt höjd. Kilarna tas bort och ersätts med expanderande bruk i båda ändarna. För att fördela trycket från balken över hela väggens bredd läggs en järnplatta (med murpapp på båda sidorna) mellan balken och väggen i bruket. När vi rev mellanväggen tog vi också bort ett viktigt stöd för ytterväggen. Som en kompensation rekommenderar byggnadsingenjören att vi monterar en lodrätt stående balk vid ytterväggen. När vi är klara har balken byggts in i väggen och syns därför inte.Den inre delen av väggen muras upp både vid sidan av och framför balken. Här får det endast plats smala bitar av tegelstenarna framför balken (in mot rummet). Väggen ska senare putsas och då har färgen på stenarna ingen betydelse.

Balken fixeras när den är på plats med fyra kraftiga specialbeslag, som skruvas fast i träbjälkarna. Beslagen håller balken på plats medan du ersätter kilarna med expanderande bruk.
De brandhämmande gipsskivorna skruvas fast på profilerna. Här använder vi 38 mm gipsskruvar för montering på stål. De används normalt till montering av dubbla gipsskivor. Kortare skruvar får svårt att greppa i stålet.Den nya balken känns trygg, men den är absolut inte grann att se på. Och trots att många tror något annat, så är en järnbalk inte brandsäker. Den blir nämligen snabbt varm, och då kan järnet ge med sig. En tjock träbjälke brinner långsamt och länge, och är mer brandsäker.

Bottnen i lådan sätts upp mellan de två sidorna. Vi använder samma slags profiler som dem i taket. De fästs först i gipsskivorna på sidorna, och vi skruvar genom gipset in i stålet.
Pinnbultarna fästs med kemankare i betongsulan eftersom en vanlig plugg eller expansionsbult inte får tillräckligt fäste. Pinnbultarna snurras hela tiden medan de långsamt trycks ner i massan i hålet.När mellanväggen rivs slås det rätt stora köket ihop med vardagsrummet till ett nytt, härligt allrum, där man kan laga mat, äta, mysa och slappna av. Ägaren av villan tyckte att väggen var i vägen, så han påbörjade rivningen utan att ha kontaktat en specialist. Som tur var dök en ingenjör upp, så att arbetet kunde utföras på ett säkert sätt.

Den långa I-balken lyfts upp med hjälp av kättingtaljan, som har hängts upp i en av bjälkarna. Även om du ensam kan lyfta balken, ska du ha en medhjälpare som styr den på plats. Det klarar du inte själv samtidigt som du drar i kättingen.
Man kan inte bara ställa en I-balk i skalmuren. Den måste fästas ordentligt, och det kan den först när vi fått ett par fästplattor fastsvetsade på den. Upptill används här en platta med två hål. Nertill har fästplattan ett spår för pinnbultarna.Järnbalken ska därför kläs in, och till det använder vi en 20 mm tjock brandhämmande gipsskiva. Den skärs till önskad längd och bredd och fästs sedan med hjälp av L-profiler i stål. Skarvarna mellan gipsskivorna tätas med pappersremsor och spacklas sedan släta innan gipsskivorna målas.

Similar Posts