Stiftelsen F Kristna Skolor Vasaskolan

I stadgarna står: ”Som förbunds- och igenkänningstecken, särskilt när han offentligt uppträder, bäre varje ledamot av förbundet en därför stansad silversköld.” Därtill ska en Verdandist ha en mörk kostym och en frack, som användes vid olika tillställningar som förbundet anordnar.

Vasaskolan har under sin långa historia varit inrymd i en lång rad lokaler i staden. Från starten till 1569 låg skolan antingen vid kyrkan eller vid Smäckbron som var en bro till Alderholmen och som låg där Grand Hotel finns idag. 1569 brann Gävle ned och samma öde drabbade Vasaskolan. Den nya skolan byggdes öster om kyrkan där skolan inrymdes i en liten träbyggnad, närmast en stuga fram till 1669. Då Stockholms gymnasium flyttades till Gävle behövdes större lokaler som byggdes på samma plats och kunde 1671 invigas av ärkebiskop Stigzelius med en klangdikt av poeten och den f.d. eleven Lars Wennaesius. Byggnaden fick snart både glasfönster, kaminer i varje rum och ett torn med en klocka. Med tiden blev träbyggnaden mycket sliten och då riksdagen hölls i Gävle 1792 sammanträdde prästeståndet i gymnasiesalen och bondeståndet i Trivialskolans sal. Skolan var då ”ett uselt och förfallet trähus, fullt av drag och olidligt kallt”. Byggnaden finns fortfarande kvar då den såldes till en bonde i Hemlingby.
1820 genomfördes en skolreform som innebar att apologistklassen avskaffades och Trivialskolan fick en ny beteckning, Lärdomsskolan. 1850 slogs Trivialskolan samman med gymnasiet till ett (högre) elementarläroverk. Från 1878 var namnet Gävle högre allmänna läroverk.Skolan har ett brett utbud inom språkkurser. Däribland flera moderna språk: franska, italienska, kinesiska, spanska, tyska och ryska, samt två klassiska språk: latin och klassisk grekiska.

När tar vasaskolan studenten?
Så firas studenten 2023 Fredagen den 9 juni tar sistaårseleverna på Vasagymnasiet studenten. Detta firas traditionsenligt med gemensamt studenttåg och utspring ur kyrkan.
Några år efter branden kunde man 1873 ta i bruk en byggnad på den plats skolan ligger idag vid Norra Kungsgatan. Den hade ritats av Mårten Albert Spiering. 1912–1914 byggdes skolan om enligt stadsarkitekt Erik Alfred Hedins ritningar, den breddades och fick ytterligare två våningar. Vid invigningen 1914 kom ärkebiskop Nathan Söderblom med förslaget att skolan borde heta Vasaskolan efter sin grundare.GGF Verdandi är den äldsta gymnasieföreningen på Vasaskolan, Gävle och en av de äldsta aktiva gymnasieföreningarna i Sverige. Föreningen, som tog namn efter den Nordiska mytologins Verdandi, är till för manliga elever på Vasaskolan. Vasaskolan har välutrustade institutioner. I de naturvetenskapliga ämnena får eleverna använda utrustning som annars bara finns på högskolenivå. Biblioteket är ett av de största gymnasiebiblioteken i landet. Nämnas kan också att skolan har ett eget biologiskt museum och ett observatorium. 1816 flyttade skolan till en ny byggnad vid Gavleåns norra strand. Den ansågs väl anpassad för undervisningsbruk och förbättrades ständigt fram till 1869 då den stora stadsbranden slukade gymnasiebyggnaden.1966 kommunaliserades skolan och fick då namnet Vasaskolan, redan 1914 föreslog dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom att skolan borde heta Vasaskolan. Studentexamen gavs från 1864 till 1968 och realexamen från 1907 till 1966.

Hur många elever har Vasaskolan i Gävle?
Vasaskolan, tidigare Högre allmänna läroverket och Gefle Gymnasium, är en gymnasieskola i Gävle för naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet, estetiska programmet och humanistiska programmet. Skolan, belägen vid Rådhusesplanaden, rymmer ungefär 1 000 elever.
Vasaskolan, tidigare Högre allmänna läroverket och Gefle Gymnasium, är en gymnasieskola i Gävle för naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet, estetiska programmet och humanistiska programmet. Skolan, belägen vid Rådhusesplanaden, rymmer ungefär 1 000 elever.

Vad hette Gävle förr?
Gävle fick sina stadsprivilegier år 1446 men finns nämnt som stad i skrift redan år 1413. Under den här tiden fungerade staden, som på den tiden hette Gefle, främst som hamnstad för i princip hela Norrland och Bergslagen.
Vasaskolan utsågs i januari 2009 till en av tio gymnasiala spetsutbildningar i landet. Vasaskolan har de enda humanistiska spetsutbildningen i landet med inriktning mot historia, arkeologi, engelska/språk, religion och egyptologi. Utbildningarna genomförs i samarbete med institutionerna för historia, antikens historia och arkeologi, teologi och engelska vid Uppsala universitet. Utbildningen lades ned 2015.Föreningen för astronomi och astronautik är en förening för gymnasieelever intresserade av astronomi och astronautik. Föreningen disponerar ett observatorium på taket på skolan. Observatoriet är utrustat med ett 12″ Newtonteleskop som byggdes i början av 1970-talet av Lars Pettersson, då elev på skolan, senare koncernchef på Sandvik. Det ursprungliga teleskopet var en 6″ refraktor som troligen installerades när skolan stod färdig i början av 1900-talet. Från observatoriet har man en mycket vacker utsikt över Gävle. Föreningen har även tillgång till Lantmäteriets geodetiska observatorium, Mårtsboobservatoriet, tolv kilometer söder om Gävle.

Hur många elever går på Vasaskolan?
Vasaskolan är en F-3 skola, med cirka 280 elever fördelat på 12 klasser. Vi har också ett fritidshem med fyra avdelningar, Falken, Gladan, Höken och Ugglan.
Varje år, på våren, anordnas en soaré i fyra akter, som tidigare var sex akter. Temat bestäms på hösten, och är hemligt fram till premiären som hålls på Gävle Teater. Allting som ses på soarén har Fröknarna gjort själva under vårterminens gång: manus, sångtexter, koreografier och rekvisita. KGF Runa anordnar på hösten även en höstbal och ett luciatåg. Föreningen Runa består av ett varierande antal Fröknar beroende på hur många nya elever som aspirerar. De Fröknar som tagit studenten utnämns till Hedersrunaiter men även andra personer som haft inflytande över de sköna konsterna kan utnämnas. KGF Runa har en styrelse som ser till att verksamheten bedrivs som den ska.

Vid Vasaskolan finns två rikskända estetiska utbildningar med inriktning jazz respektive cirkus. Cirkusgymnasiet startade sin verksamhet 1988. Utbildningen är riksrekryterande och genom åren har elever från hela landet och utlandet fått sin grundläggande cirkusutbildning där. Utbildningen lades ned 2017.Vasaskolan räknar sina anor tillbaka till 1557, då en prästskola inrättades i samband med att en ordinarius (underbiskop) placerades i Gävle på order av Gustav Vasa. Vasaskolan är därmed Norrlands äldsta skola. Skolverksamheten utökades 1668 då det beslutades att det år 1640 inrättade Stockholms gymnasium skulle flyttas till Gävle.

Skolan är känd för sina många och gamla elevföreningar och förbund. Det äldsta förbundet är GGF Verdandi, som bildades 1862. 1882 bildades vid skolan den äldsta ännu aktiva idrottsföreningen i Gävle, Gefle Gymnasii Idrottsförening. 1927 bildades GGF Verdandis systerförbund KGF Runa, Kvinnliga Gymnasistföreningen Runa. Närmare 20 elevföreningar har verksamhet. De tre äldsta, förutom idrottsföreningen, är Naturvetenskapliga Föreningen, GGF Verdandi och KGF Runa. Hedersmedlemmar i den Naturvetenskapliga Föreningen är bland annat Konrad Lorenz och Albert Einstein medan Tage Danielsson och Jonas Gardell kan nämnas som hedersledamöter i KGF Runa. Den största föreningen, i medlemsantal, är dock idrottsföreningen GGIF. Bland övriga kan nämnas Historiska sällskapet Urd, Grex Gastronomicus Gymnasii Gevaliensis G, Den feministiska föreningen Lilith, Föreningen för astronomi och astronautik FAA, Fotoföreningen Camera Obscura, Science-Fiction Fanskapet, Östasiatiska Kompaniet, Spasällskapet, samt FNUF, Svenska FN-föreningens ungdomssektion i Gävle.
Verdandi anordnar varje vår soaré på Gefle teater, en soaré som sedan 1938 innehåller ett spex vilket därmed gör att GGF Verdandi har en av Sveriges längsta obrutna spextraditioner. Än idag så träffas Förbundet i Vasaskolans lokaler var 14:de dag för ordinarie möte, som än idag innehåller Disputationer och Eloquentia. Deklamationer är också en del av mötena.1948 fick skolan en idrottslokal vid Norra skolan, ett tidstypiskt funkishus. Under utbildningsexplosionen under 1950- och 1960-talet behövde skolan nya lokaler en del av dem finns i nedanstående förteckning.

Förbundet bildades år 1862 av Leonard Magnus Wærn. GGF Verdandi har till sin uppgift ”att på de områden där skolan lämnar övrigt att önska giva sina ledamöter tillfälle att utbilda sig i det allmänna livet. Detta syfte söker förbundet fylla genom att höja intresset för modersmålet, i tal och skrift, för sång, teater, konst och musik.”
KGF Runa, Kvinnliga Gymnasistföreningen Runa, är en sammanslutning kvinnliga gymnasieelever, Fröknar, på Vasaskolan i Gävle, som har som mål att väcka och vidmakthålla intresset för konstarter såsom litteratur, teater, musik och konst samt att värna om det svenska språket. Föreningen startades 1927 och firar sin födelsedag den 14 februari . Varannan fredag hålls, traditionsenligt, möten i en lokal i Vasaskolans källare.Beröring förekommer oftare i lågstadiet jämfört med högstadiet, och mera spontant. Vilma Vanhanens avhandling pro gradu visar att många lågstadielärare uppfattar beröring som något vardagligt. Till exempel uppfattas handledande beröring på gymnastiktimmarna som naturligt, till och med nödvändigt.

Vilken skola har flest elever?
Grundskolorna med flest antal elever 1 till 25 (2022/23)PlaceringGrundskolaAntal elever1Internationella Engelska Skolan Täby (Täby)1,2902Myrsjöskolan (Nacka)1,1703Internationella Engelska Skolan Eskilstuna (Eskilstuna)1,1304Mälarhöjdens skola (Stockholm)1,130
När man talar om beröring är det första många kommer att tänka på metoo-kampanjen kring sexuella trakasserier eller konflikter som hamnat på tidningarnas insändarsidor där en lärare anklagas för att ha tagit till hårdhandskarna när hen avlägsnat en elev ur klassen.

Vilken är den minsta skolan i Sverige?
På en kulle mellan två fjälltoppar i byn Ammarnäs i Västerbotten ligger en av Sveriges minsta skolor. När Jenny Sjöström började jobba här för snart 25 år sedan hade hon 22 elever och jobbade i ett arbetslag. Idag har hon sju elever och driver det pedagogiska arbetet ensam.
Fysiska aktiviteter medför en annan nivå till interaktionen i skolan vid sidan av den verbala. Eleverna kan inrikta sig på samma aktivitet både med sin fysiska och verbala kommunikation, men interaktionsformerna kan också ha olika intention. Eleverna kan t.ex. reta varandra med sin fysiska aktivitet, även om de verbalt är inriktade på lärarens aktivitet. De här interaktionsnivåerna existerar parallellt i klassrummet.Regler i samband med beröring kan också verbaliseras. Man kan till exempel komma överens i klassen att om en elev behöver lugna ner sig så lägger läraren handen på barnets axel. Vissa lärare skapar rutiner för beröring, till exempel vanan att skaka hand varje dag när man kommer till skolan.

Forskarna utreder hur beröringens grammatik ser ut i dagens skolvärld: vilken typ av beröring förekommer i klassrummen och vilka betydelser får beröring under lektionerna; vilken typ av regler och praxis följer och skapar eleverna och lärarna när de berör andra i klassrummet; vilken typ av beröring minns man ännu efter skoltiden; vilka nya infallsvinklar kan konstforskningen bidra med när man undersöker beröring.
Doktoranderna Pilvi Heinonen och Ulla Karvonen har samlat in material i Finska Litteratursällskapet SKS arkiv för skolminnen, och Vilma Vanhanen intervjuade lärare och elever om deras erfarenheter av beröring för sin pro gradu-avhandling.Undervisningssektorns etiska råd är inne på samma linje i sina riktlinjer från 2015. Rådet säger i sitt ställningstagande att skolan inte ska vara en steril och formal miljö där beröring är helt förbjudet.

Vissa lärare, särskilt manliga, kan också ha rädslor i fråga om beröring: de är rädda att bli anklagade för trakasserier. I lågstadiet händer det ofta att barnen kommer och kramar sin lärare och vissa lärare känner sig obekväma med det. För den här typen av situationer hade lärarna som Vilma Vanhanen intervjuat sina egna strategier: Vissa väljer t.ex. att krama med bara ena armen – så att de inte avvisar eleven, men samtidigt medvetet tar lite avstånd.
Till en början hade forskarna i projektet Koskettava koulu ett videomaterial på 100 timmar inspelat i klassrum i lågstadie- och högstadieskolor. Forskarna märkte snabbt att många hade flera personliga minnen av beröring i skolan. Därför startade de på hösten en insamling av minnen på nätet.

Många hade också tänkt ut överlevnadsstrategier för besvärliga situationer i skolan. Om man t.ex. måste avlägsna en elev ur klassen, kallar man dit en annan lärare som vid behov kan vara vittne, ifall ärendet tas upp till behandling senare.Beröring hör ihop med känselsinnet och forskarna konstaterade att de inte kunde få fram centrala aspekter av beröring med traditionella metoder för språkforskning och interaktionsforskning. Därför bjöd man in konstnärer och experter på konstbaserade forskningsmetoder i projektet.Forskarna upptäckte att vissa typer av beröring i klassrummet alltid tycktes få samma tolkning. Forskarnas första uppgift blev att utreda betydelserna för den här typen av konventionaliserad beröring elever emellan i klassrummet. Exempel på konventionaliserad beröring är att ge en skolkamrat en knackning på axeln eller en klapp på handen. Det är en form av inbjudan till interaktion som eleverna använder sinsemellan, ibland också för att starta en lek.Eleverna löser uppgifter i matematik och läraren går runt i klassen och hjälper. En elev kommer på svaret på en svår fråga och läraren klappar eleven på axeln och säger: ”Bra jobbat!” Liisa Tainio berättar ett exempel om en grupp på tre elever som arbetade med en uppgift i grammatik. Två elever retades genom att knuffa varandra med armbågen. Samtidigt som dessa två knuffades, började den ena av dem redan tala om vilken ordklass ordet som de höll på att analysera hör till. Den fysiska interaktionen var fortfarande inbegripen i retandet, medan eleven genom sin verbala kommunikation ville visa att hen vill gå över till att arbeta med uppgiften. Koskettava koulu (ungefär Beröring i skolan) är ett treårigt projekt som finansieras av Konestiftelsen. I projektet undersöks beröringens interaktionsfunktioner, betydelser och normer i lågstadiet och högstadiet. Projektet startade sommaren 2017.– Tidigare forskning visar att om läraren rör vid en elev på ett sätt som uppfattas som vänligt uppmuntrande, tröstande och positivt, blir eleven antagligen lugnare, deltar mer aktivt i undervisningen och kan t.o.m. klara sig bättre i skolan, säger projektets forskningsledare Liisa Tainio, professor i modersmålets och litteraturens didaktik vid Helsingfors universitet.

– Det skulle kännas ledsamt om den här typen av naturlig beröring som en del av interaktionen i skolan skulle förbjudas. Beröring har i många fall en positiv inverkan på atmosfären och förtroendet människor emellan, säger Liisa Tainio.
Jaana Erkkilä-Hill undersökte i sin doktorsavhandling i bildkonst hur läraren som konstnär interagerar med sina elever. Simo Routarinne är magister i teatervetenskap och har fördjupat sig i improvisation. Han är också interaktionsutbildare. Tillsammans ordnar de workshoppar för forskarna där de får bekanta sig med konstbaserade forskningsmetoder genom erfarenhetsbaserat lärande. Workshopparna och dokumentationen från dem tjänar som forskningsmaterial i projektet.– Vårt forskningsmaterial innehåller nedtecknade minnen där många har positiva minnesbilder av lärare som hade förmågan att trösta i rätt stund t.ex. bara genom att lägga handen på elevens axel eller ge en klapp på ryggen.

– Eleverna roar sig t.ex. med att peta på en kamrat med en penna eller kasta en hopknycklad papperslapp på en kompis. De är sätt att göra livet roligare med kompisen bredvid när skolarbetet känns tråkigt, säger Tainio.
Det finns en allmän stereotyp om finländare som skyr beröring som fortfarande lever kvar. Liisa Tainio har dock fått en annan uppfattning efter att ha diskuterat med internationella kolleger.

Enligt Tainios uppskattning har vår beröringskultur utvecklats i en mer tillåtande riktning under årens lopp: ungdomar kramar varandra och man kramas oftare också inom familjen.Vårt forskningsmaterial innehåller nedtecknade minnen där många har positiva minnesbilder av lärare som hade förmågan att trösta i rätt stund t.ex. bara genom att lägga handen på elevens axel eller ge en klapp på ryggen.

Vasaskolan drivs av en stiftelse, Stiftelsen för kristna skolor. Stiftelsens uppgift är att dra upp riktlinjerna för skolans ideologi, att anställa lärare, anskaffa lokaler samt stå för ekonomin.

Välkommen till Vasaskolan! Centralt i Göteborg, inte långt från Kungsportsavenyn och Götaplatsen ligger Vasaskolan. Vasaskolan är en fristående kristen skola. Att skolan är fristående betyder att den har sin egen styrelse och inte är organisatoriskt knuten till Göteborgs kommuns skolor. Att skolan är kristen innebär att den i sin verksamhet ser som sin uppgift att i en miljö präglad av kristen tro med respekt för varandra och omsorg om Guds skapelse ge en gedigen utbildning som rustar för ett moget ansvarstagande i samhället. Vill du veta mer? Läs mer under ”Om Vasaskolan” i menyraden ovan.”På Gustav Vasaskolan jobbar vi alla för att bygga goda relationer och skapa den grundtrygghet som behövs för att elever ska tillgodogöra sig kunskaperna i skolans och fritidshemmets undervisning. Våra välutbildade lärares och fritidspersonals engagemang sprider glädje och humor så att undervisningen upplevs meningsfull och väcker elevernas nyfikenhet.De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.I det här programmet diskuteras byskolans roll i en avfolkad glesbygd. På en kulle mellan två fjälltoppar i byn Ammarnäs i Västerbotten ligger en av Sveriges minsta skolor. När Jenny Sjöström började jobba här för snart 25 år sedan hade hon 22 elever och jobbade i ett arbetslag. Idag har hon sju elever och driver det pedagogiska arbetet ensam. Samtidigt som många andra byskolor läggs ner, lever skolan i Ammarnäs vidare. Utan den skulle byn aldrig överleva.

Likväl blev Gävle residensstad i dåtidens Västernorrlands län, dagens Gävleborgs län, under den här tidsperioden. Något som visar på att staden var viktig för regionen. Gävle var även en garnisonsstad tidigare i historian. Under 1700- och 1800-talen fanns ett litet artilleridetachement vid Fredriksskans i stadens inlopp. Hälsinge regemente flyttade även till Gävle i början av 1900-talet och värnpliktiga utbildades här fram till 1994. I de gamla lumparlokalerna ryms idag Högskolans i Gävles campus. Gävle var även en förrådsstad eller stapelstad. Det innebar att de hade stapelrätt – rätt att bedriva export och import. Gävle var då en ganska berikad stad som spelade en viktig roll för Sverige under en tid. Gävles rättigheter som stapelstad innebar dock att staden konkurrerade med Stockholm om handel med utlandet. Något som ledde till att huvudstadens handelsmän och borgare var missnöjda. Huvudstaden klubbade då igenom det så kallade bottniska handelstvånget under mitten av 1600-talet som förbjöd Gävle från utrikes sjöfart. Ett kvarts decennium senare återfick Gävle sina rättigheter till import och export, men då bedrev Karl XII krig vilket hindrade staden från att börja utvecklas och blomstra igen.

Vilken är Sveriges bästa skola?
I Skolinspektionens enkät 2020 nådde JENSEN högst resultat av fristående större huvudmän och långt över rikssnittet. På samtliga frågor om studiero, stimulans, värdegrund, trygghet och trivsel nådde JENSENs alla skolor långt över rikssnittet. Det är vi mycket stolta över!
Under de senare delarna av 1800-talet började industrier växa fram i staden. Skogsindustri med sågverk, brädgårdsanläggningar, hyvlerier och pappersmassaindustrin fanns bland de främsta näringarna. Det fanns även stora textilfabriker med ångväverier och manufakturindustrier. Industrierna utvecklades dock genom åren och alltifrån konfektyr till kemiska produkter utvecklades i staden.

Gävle slott stod klart redan i slutet av 1500-talet och det var Johan III som beställde slottet, som då hade flera torn och spiror. En av de större bränderna under 1700-talet förstörde dock stora delar av slottet, som sedan återuppbyggdes i en något enklare stil.
I början av 1700-talet pågick det stora nordiska kriget. I princip alla Norrländska kuststäder blev då attackerade av ryssarna, som skövlade och brände ner städerna. Gävle klarade sig dock undan ryssarnas hemskheter. År 1719 attackerade ryssarna staden men den svenska militären slog tillbaka och vann slaget. Däremot råkade staden ut för ett antal stora stadsbränder ändå. Under 1600- och 1700-talen brann staden nästan ned helt vid ett par tillfällen. En brand under år 1669 ödelade nästan hela staden och under den senaste stora branden, år 1869, förvandlades stadens delar norr om Gavleån till aska.Något som visar att Gävle var en viktig stad genom historian är att Gustav III valde att hålla sin riksdag i staden. I en tillbyggnad till Gävle slott, år 1792, hölls riksdagen här.

Är vasaskolan bra?
Gustav Vasaskolan är en lagom stor skola vilket gör att vi lätt lär känna varandra och möts i en god miljö för utveckling och lärande.” Välkommen till Gustav Vasaskolan!
Gasverket hade gjort sitt år 1966, när den sista gasen från verket levererades. Den minskade gasförbrukningen hade lett till dålig lönsamhet och konkurrensen var för stor. Sedan bedrevs skrothantering i det gamla gasverket innan det återupptäcktes under 1980-talet. Då började Folkteatern i Gävleborg använda lokalerna för att just spela teater. Sedan dess har bland andra Tomas DiLeva och Ulf Lundell uppträtt i de gamla glasklockorna. Sedan 1998 äger kommunen de gamla byggnaderna och bedriver olika verksamheter, bland annat teater, där.

Med industrialiseringen kom även gasverket till staden. Gävle gasverk ligger mitt i staden intill åns mynning ut mot havet. År 1893 levererades gas till stadens invånare för första gången. Och med det var gatubelysning, och belysning i hemmen, ett faktum för många. Knappt 20 år senare kom elljusen på allvar och konkurrerade ut gasljuset i hemmen. Gatubelysning med gas fanns dock kvar ett tag och i mitten av 1930-talet fanns det fortfarande runt 1 100 gaslyktor på Gävles gator.
SchoolParrot är Sveriges största plattform för omdömen om skolor och utbildningar. Företaget etablerades under 2019 och har haft en stark tillväxt sedan dess. SchoolParrot har även expanderat till UK, Sydafrika och Nya Zeeland och fler länder är planerade. Varje månad har vi närmare 100 000 besök från vårdnadshavare och elever som läser och skapar omdömen om skolor. Sökande till skolor är mer benägna än tidigare att hitta ”vad säger andra om skolan online?” Era blivande elever och vårdnadshavare använder redan SchoolParrot.

I skolan, inom ramen för utbildningen, ges grundläggande kunskaper om den kristna tron. Vidare ger skolan plats för bön och utläggningar av Bibelns ord, vilket sker i morgonböner och vid de högtidliga avslutningar som äger rum i form av en gudstjänst i kyrkan. Vasaskolan öppen för alla, oavsett vilken tro eller livsåskådning man omfattar.
Skolan äger tre fastigheter på Viktor Rydbergsgatan. Förskoleklassen till och med år 3 bedriver sin verksamhet på Viktor Rydbergsgatan 28. I denna fastighet inryms också vårt fritidshem. Vi erbjuder fritidsplats för elever från år F-3. På Viktor Rydbergsgatan 18 har år4-6 sina klassrum. I detta hus finns också skolans expedition, slöjdsalar och bildsal. År 7-9 har sina hemklassrum på Viktor Rydbergsgatan 22. Där finns också vår NO-sal och musiksal. Övriga lokaler som används är: Studenternas idrottshall Fysiken på Guldheden, där eleverna har idrott och Medicinska föreningen hus på Högåsplatsen, granne med skolan, där vi äter skollunch.– Varje människa är en Guds skapelse med unika gåvor. I utvecklingen av dessa har skolan sitt uppdrag. Människans värde och värdighet är grunden för ett respektfullt umgänge på skolan. En god atmosfär i klassrum och på raster ger barnet en grundtrygghet i skolan. Detta innebär ett tålmodigt, dagligt arbete, som skolan lägger stor vikt vid.

– Att utforska världen och förstå den hör till människans uppgift. Att använda förnuft och god pedagogik för att nå färdigheter i olika ämnen är utifrån en kristen grundsyn viktigt och meningsfullt.
Vi är väldigt nöjda med SchoolParrot och för varje ny skola eller utbildning som ansluter sig får vi även reda på hur de uppfattar tjänsten. Väldigt glädjande att grundskolan Vasaskolan i Göteborg nu har valt att börja använda SchoolParrot med fina ord från rektorn Matilda.Vasaskolan är en kristen friskola med Stiftelsen för Kristna skolor som huvudman. Vasaskolan erhåller skolpeng från Göteborgs kommun i enlighet med riksdagens beslut. Den är inte vinstdrivande. Vasaskolan arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en hög kvalitet inom hela sin verksamhet. Skolan är en del i det allmänna skolväsendet i Sverige och undervisningen följer gällande skollag och läroplan. Vasaskolan har enligt sina stadgar uppdraget att vara en skola med kristen profil i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition. Denna profil tar sig olika uttryck:”Vasaskolan är glada över att ha startat upp ett samarbete med SchoolParrot. Detta då vi ser att det är viktigt att komplettera våra egna enkäter och skolinspektionens kvalitativa redovisningar, med elevers och vårdnadshavares egna omdömen om skolan. Vi tycker det är positivt att det utöver den transparens det skapar ges en möjlighet att svara på de omdömen som skrivs om skolan, och på så sätt ge möjlighet till utveckling av verksamheten. Vasaskolan står för verkligt växande för våra elever men också för oss som skola. Sjukanmälan görs från och med höstterminen 2019 via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in. På Vasaskolan arbetar vi med barnen i fokus. Alla vuxna på skolan delar ansvaret för våra barn, och vi har stödfunktioner som kan bli engagerade när det är något utöver det vanliga.På Vasaskolan finns fyra avdelningar, Falken, Gladan, Höken och Ugglan. Vi strävar efter att ha ett brett utbud av aktiviteter på fritids. Här finns också möjlighet till avkoppling.

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.Vi tycker att ett klimat där vi respekterar varandra, behandlar varandra med vänlighet och tolerans och tar ansvar för oss själva och andra, både vuxna och barn, är en förutsättning för en fungerande skola. Vi har ett bemannat skolbibliotek och en skolbibliotekarie som samverkar med lärarna på skolan inom ämnen som informationssökning, källhantering och sociala medier.

Vasaskolan är en F-3 skola, med cirka 280 elever fördelat på 12 klasser. Vi har också ett fritidshem med fyra avdelningar, Falken, Gladan, Höken och Ugglan. Eleverna kommer från östra och centrala Mjölby. Ni är alltid välkomna att hälsa på oss på Vasaskolan!
En viktig skillnad mellan mindre och större skolor är vilka kompetenser inom EHT (Elevhälsoteamet) som skolan kan erbjuda heltid till. En 100%’ig EHT är oerhört värdefullt för alla elever och pedagoger.Läsåret 2023-2024 börjar tisdagen den 15 augusti för elever som börjar på Vasagymnasiet (årskurs 23). Eleverna samlas kl 8.40 i aulan och sedan fortsätter dagen med särskilt introduktionsprogram. Onsdagen den 16 augusti samlas eleverna i årskurs 21 och 22 kl 8.40 i aulan.

Behöver du hjälp med matten? Välkommen på extra mattestuga onsdag 9 augusti kl 13-16 och fredag 11 augusti kl 9-12 i N3. Tider för höstterminen publiceras efter skolstart.

personal, mat och fika, sociala medier, teknikcollege, ung företagsamhet, internationellt, synpunkter, om Vasagymnasiet, handlingsplaner, ordningsreglerEdlevo och Unikum, sjukanmälan, Vasanytt och kalendariet, studiebidrag, skoldator, betygskopior, expedition, schema, läsårstider, försäkringar, blanketter

Vasagymnasiet har gjort det igen. Vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning fick gymnasieskolan återigen ett mycket gott resultat. I årets kvalitetsgranskning mottog skolan det högsta omdömet.
På skolan finns en aktiv föräldraförening som ser det som sin uppgift att sätta guldkant på tillvaron för ditt barn. Det kan till exempel handla om att bjuda till vår årliga nobellunch, uppmärksamma alla hjärtans dag eller bjuda på glass första skoldagen.

Hur gammal är vasaskolan?
Skolan byggdes 1886. Det är en gammal skolbyggnad som vi anpassat till dagens skola. Varje årskurs har ett hemklassrum och minst ett angränsande rum, då årskurs F–3 också har fritids i sina lokaler.
Skolan byggdes 1886. Det är en gammal skolbyggnad som vi anpassat till dagens skola. Varje årskurs har ett hemklassrum och minst ett angränsande rum, då årskurs F–3 också har fritids i sina lokaler.Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.Alla klassrum är utrustade med projektorer och elever från årskurs 3 har tillgång till varsin dator. Eleverna i de lägra årskurserna har möjlighet att låna datorer eller iPads.

Similar Posts