Stödmur Av Byggtimmer Slipers

Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det är flera saker som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. De saker som har betydelse är storlek, utförande, utformning, läge, ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.

Det är byggnadsnämnden som bedömer om bygglov krävs utifrån plan- och bygglagstiftningen. Många kommuner har en policy för staket, plank och murar som vägledning vid bedömning om bygglov krävs eller inte.
Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.
En del kommuner har tagit fram en policy eller ett program för staket, murar och plank. Ett program eller en policy är till hjälp både för handläggare och sökande men är inte bindande. Lovplikten för murar och plank avgörs inte av vad byggnadsnämnden anser i ett program eller policy utan av plan- och bygglagstiftningen och rättspraxis.Boverket kan bara ge dig allmän information om de regler som gäller för staket, murar och plank. Vi kan inte säga något om ditt specifika fall. Det beror bland annat på att vi är en expertmyndighet och kan bli ombedda att yttra oss om ditt ärende blir överklagat. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Om du ska bygga staket, plank eller mur bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov. Om du bygger utan att ha något bygglov kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.Det \u00e4r billigast att bygga en st\u00f6dmur sj\u00e4lv, exempelvis med mursten. I f\u00f6rh\u00e5llande till sin livsl\u00e4ngd har mursten ett f\u00f6rm\u00e5nligt pris.

Hur bygger man en stödmur?
Så här bygger du en stödmurGräv ut för muren. Gräv ut lika långt bakom muren som muren är hög. … Täck över med fiberduk. När du grävt ut grunden för stödmuren ska en fiberduk läggas över jordytan. … Fyll på med bergskross. … Lägg ut stenmjöl. … Lägg första raden stenar. … Lägg ut dräneringsrör. … Fortsätt mura. … Sätt upp geonät.
Stödmurar ska ofta förskjutas med en lätt lutning bakåt. Efter varje nytt lager mursten ska nästa rad förskjutas med cirka 1 – 1,5 centimeter. Totalt sett ska muren luta 8 – 10 %.Skapa vackra nivåer i trädgården med stabila gabioner, ett slags gallerburar med olika maskstorlek som kan fyllas med stenkross, bumlingar eller växter. De är populära både vid tomtindelning och vid nivåskillnader i trädgården. Hos Gabioner24 hittar du flertalet varianter, storlekar och utformningar att välja bland. Här kan du även beställa gabioner som måttbeställs och skräddarsys efter dina önskemål.

4,5 meter fr\u00e5n tomtgr\u00e4ns. Vill du bygga n\u00e4rmare \u00e4n s\u00e5 beh\u00f6ver du den ber\u00f6rda grannens godk\u00e4nnande, helst skriftligt.
Det går att bygga stödmurar i många material, till exempel med olika typer av mursten. Vilken typ du ska välja beror på vilken sorts stödmur du ska bygga och vilken funktion muren ska ha. Stödmuren skiljer sig från vanliga murar eftersom den endast har en synlig sida. På den bakomliggande sidan finns ofta gräsmattan eller jordmassor. För att muren ska bli stadig och hålla under lång tid är det viktigt att lutningen och dräneringen görs på rätt sätt.

Det finns många typer av mursten och även om du ska gilla själva färgen och utseendet är det även viktigt att välja en sten som fungerar för ändamålet. Ju högre stödmuren ska vara, desto tyngre murstenar krävs.En stödmur är till för att hålla kvar jorden på murens ena sida, för att skapa intressanta nivåskillnader i trädgården eller för att ge stöd åt rabatter.

När du bygger en stödmur ingår en del schaktning. En riktlinje är att gräva ut lika långt bakom muren som den ska bli hög. Ska du bygga en 100 centimeter hög stödmur ska du alltså gräva bort 100 centimeter bakom (så att muren bildar ett L). Kom även ihåg att 10 % av murens höjd kommer hamna under marknivå. Så du kan behöva lägga till lite höjd. Det är lätt att tro att den synliga delen av muren är själva stödmuren, men så är det alltså inte. Det största stödet ligger bakom muren, i gruset som packas med en markvibrator. En stödmur är självbärande upp till en viss dimension. En bra grundregel är 3 x murens bredd. Bygger du en stödmur som är 25 centimeter bred kan den alltså byggas upp till 75 centimeter i höjd utan förstärkning. Ska den vara högre än så behövs armering, geonät. Innan du börjar bygga stödmuren är det alltid bra att grunda med cirka 30 – 40 centimeter dräneringslager. Detta ger ett bra skydd mot tjäle. Ett tips är att använda stenflis och bärlager som grund. För att muren inte ska falla omkull med tiden behöver den byggas på en stadig grund. Grunden, eller sockeln som det kallas, ska grävas ner ganska djupt. Ska muren bli 100 centimeter hög ska sockeln grävas ner på cirka 90 centimeter under marknivå och även stabiliseras med betong. För att det inte ska rinna in för mycket vatten i muren och göra att den kringliggande jorden luckras upp krävs även bra dränering. Helst ska dräneringen placeras på murens ”ovansida”, alltså i marknivå. Ska stödmuren användas för att trycka tillbaka en sluttning behöver den dessutom byggas i en viss lutning. En mur som är 100 centimeter hög bör luta cirka 12 centimeter. Den skapar då ett slags mottryck.Även om det är vackert med träd och buskar i trädgården ska du inte plantera för nära stödmuren eftersom växternas rotsystem kan välta omkull muren med tiden. 14-18 Skålat Bygg­timmer för stöd­murar och avgränsningar. Kan användas liggande eller stående, för svängda eller raka konstruktioner. Produceras mot order i standard­längder om 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm och 3000mm. Fyrås Trä är ett familjeföretag som sedan verksamheten startade 1985, har utvecklats till ett välrenommerat företag i Europa inom områdena träsvarvning och tryckimpregnering. Våra honnörsord är Kvalité och Flexibilitet.Kostnad för att bygga mur beror på vilket material du bygger med, hur stor muren ska vara samt hur tomtens förutsättningar ser ut. Den kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m.

Får man bygga stödmur utan bygglov?
En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. En del kommuner har tagit fram en policy eller ett program för staket, murar och plank. Ett program eller en policy är till hjälp både för handläggare och sökande men är inte bindande.
En stödmur är inte samma sak som en vanlig mur, den är till för att hålla jordmassorna på plats på murens ena sida och för att skapa intressanta och snygga nivåskillnader i trädgården och ge stöd åt rabatter. När du ska bygga en stödmur är det därför viktigt att fundera över storlek, höjd och material. Den måste byggas stadigt, annars finns det risk att den välter med tiden. Förutom att du måste vara noggrann med markarbetet finns det även andra saker att tänka på:Använd vår offerttjänst så kan du enkelt få svar på vad det kostar att bygga din stödmur. Skicka in en detaljerad offertförfrågan så hjälper vi till att matcha dig med lämpliga experter i ditt område, helt gratis förstås.

Kostnad f\u00f6r att bygga mur beror p\u00e5 vilket material du bygger med, hur stor muren ska vara samt hur tomtens f\u00f6ruts\u00e4ttningar ser ut. Den kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m.
Om du vill ha hjälp att bygga mur i slänt eller för att skapa vackra nivåskillnader på rabatterna, är det bra att skicka ut offertförfrågan till flertalet aktörer i din närhet. Var noggrann när du beskriver projektet, då kan alla experter utgå från samma förfrågan vilket gör det betydligt enklare att jämföra offerter. Det här bör du få med i offertförfrågan:Det är en så kallad kallmur vilken byggs av sprängsten (bitar av berg som sprängs och som bildat olika stora stenar). Sprängstensmurar muras inte upp, istället kilas sprängstenarna in i varandra. Priset för en stödmur varierar mycket och påverkas av flertalet faktorer. Bland annat materialet den byggs av, hur komplicerat markarbetet är samt hur stor muren ska vara. Om du ska leja bort alla delar av jobbet blir det dyrare. Markarbetet är en av de stora delarna av stödmuren eftersom man måste gräva ganska djupt och även dränera. För att du ska få en så exakt offert som möjligt är det därför viktigt att du beskriver detaljerat hur muren ska se ut och vilken typ av tomt du har. Det \u00e4r en s\u00e5 kallad kallmur vilken byggs av spr\u00e4ngsten (bitar av berg som spr\u00e4ngs och som bildat olika stora stenar). Spr\u00e4ngstensmurar muras inte upp, ist\u00e4llet kilas spr\u00e4ngstenarna in i varandra.Om du vill bygga en stödmur själv finns det färdiga L-stöd i betong som underlättar. Du behöver dock gräva ut för muren, sedan placerar du L-stöden och fyller på med jordmassor som håller ”foten” på plats. Vad en stödmur kostar beror på flera saker, bland annat hur tomtens förutsättningar ser ut, vilket material muren byggs av, hur stor och hög den ska vara samt om det krävs bygglov eller marklov. Det kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m att bygga en stödmur i slänt. Därför är det viktigt att du jämför offerter. Vanliga material för murar är: Vill du bygga stödmur i slänt? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på stödmur. Du får även lära dig mer om olika typer av stödmurar, vad det kostar och hur själv kan bygga en billig stödmur.F\u00f6rst m\u00e5ste du gr\u00e4va ut f\u00f6r muren. Kom ih\u00e5g att \u00e4ven gr\u00e4va bakom muren, bredden ska vara ungef\u00e4r samma som murens h\u00f6jd. Sedan ska fiberduk och bergkross l\u00e4ggas i f\u00f6ljt av stenmj\u00f6l och sedan f\u00f6rsta raden mursten. D\u00e4refter \u00e4r det bra att l\u00e4gga i dr\u00e4neringsr\u00f6r som leder bort vatten. Allteftersom du forts\u00e4tter mura \u00e4r det viktigt att du kontinuerligt fyller p\u00e5 med makadam runtom. Ett tips \u00e4r att f\u00e4sta ett geon\u00e4t bakom muren n\u00e4r du murat upp till cirka 40 centimeter, det \u00f6kar stabiliteten. Avsluta med toppsten.

Hur hög stödmur får man bygga utan bygglov?
Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.
För att stödmuren ska bli tålig och byggas på rätt sätt är det viktigt att du klargör vilken funktion muren ska ha. Ska muren fungera som en avgränsning mellan rabatter? Eller är dess huvudsakliga syfte att hålla jordmassor på plats? En stabil mur får du genom att anlägga den djupt, hur djupt beror på hur hög muren ska vara. En låg stödmur på cirka 100 centimeter behöver anläggas på ett djup på cirka 90 centimeter samt stabiliseras ordentligt.Först måste du gräva ut för muren. Kom ihåg att även gräva bakom muren, bredden ska vara ungefär samma som murens höjd. Sedan ska fiberduk och bergkross läggas i följt av stenmjöl och sedan första raden mursten. Därefter är det bra att lägga i dräneringsrör som leder bort vatten. Allteftersom du fortsätter mura är det viktigt att du kontinuerligt fyller på med makadam runtom. Ett tips är att fästa ett geonät bakom muren när du murat upp till cirka 40 centimeter, det ökar stabiliteten. Avsluta med toppsten. Vilket material som är bäst till stödmuren beror på dess funktion och vilket material du föredrar. Materialen har även varierande priser. Vanligast är mursten eller natursten. Kom ihåg att du behöver krossmaterial också, det ska packas ordentligt under muren, vilket ger stöd. Det finns två typer av murar: bruksmur och kallmur. Kallmurar är lagda utan någon fog, medan bruksmuren muras upp med något slags bindemedel. En lagd mur har alltid en viss lutning, det är särskilt viktigt om den är fristående, annars får den sämre stabilitet. Bruksmurar byggs även med större stenar nertill och mindre upptill. Kallmurar byggs i regel av natursten.

Resultatet tycker jag passar lite bättre här ute än någon hypermodern betongmur á la L-stöd, vilket i slutändan kanske ändock skulle varit lite enklare (men dyrare…)
Stödmuren är ett gediget bygge på drygt 25 meter totalt för att få bukt med sluttningen ner till vår gårdsplan. Byggd med 150×150 sparrar med ~45cm ovan mark där Nedersta raden är fixerad med 12mm armeringsstål som är slagna 1+ meter nertill i marken.Oj så svårt det är med trädgård har vi insett. Men vi fick i alla fall tummen ur och planterade tre äppelträd (Aroma om någon undrar) så att vi i alla fall kan ge oss en klapp på axeln att vi är igång. Vi har så många idéer men svårt att veta var vi ska börja, men detta är i alla fall alltid något.

Vem ska bygga stödmur?
Att bygga en stödmur kan anses vara en nödvändig skyddsåtgärd för att undvika en sådan risk. Samtidigt har ni ett ansvar vid byggandet av er carport, för att den byggnationen inte ska skada er grannes fastighet.
Därtill är bakdelen (ca. 50-70cm in) fylld till 80% av höjden med makadam. Däri finns en dräneringsslang i botten för att leda bort vatten. Jag valde även att fixera muren med geonät ungefär halvvägs upp i makadamen – dyrt som attan, men något många tyckte lät som en bra idé. En trapp passade jag på att att bygga in även det. Håller tummarna för att den kommer att stå så i alla fall ett par år framöver.Vi är ett par som har byggt vårat första hus utanför Borås genom HusArvid och Mjöbäcksvillan. Följ med på vår resa från tomt, bygglov till färdigt hus här på vår husblogg!

Inte riktigt bestämt slutfinish ännu, men förmodligen blir det någon slipersolja av en mörkare variant (svart slamfärg vore fint med, men tveksam till hur det står sig i längden med markkontakt.)

Vad räknas som stödmur?
En mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, så kallad stödmur. En fristående mur används oftast som gränsmarkering, för att förhindra passage eller som insynsskydd. En stödmur byggs vanligtvis för att ta upp nivåskillnader.
Han stormtrivs här ute med oss där han i kan spana in tomten och har nära till skogen. Man kan lugnt kalla honom för en tidstjuv, som har ändå funkat bra med både jobb och husprojekt med honom som sällskap.

För drygt 7-8 veckor sedan hämtade vi hem en liten valp som numera bor med oss i vårt hus. Aston heter han och är en Kromfohrländer. Väntan har varit lång (började prata med kenneln redan i fjol) – men nu är han äntligen här.
När idén drog igång så hade jag hoppats på kunna bygga med 180×140 slipers/byggtimmer. Men ack så svåra de var att få tag på. Så dessa sparrar fick bli nästa bästa. Kvalitén på dem var kanske inte alltid hundra (emellanåt något vridna etc.) med dög ändå fint till muren i slutändan.Börja med att gräva ur första raden. Lägg ut en rad med byggtimmer/slipers, se till att de ligger stadigt och rakt mot markunderlaget. Borra hål i byggtimret/slipern och förankra med exempelvis armeringsjärn som slås ned i marken (se bild 1).Byggtimmer tillverkat av norrländsk fura. Detta är ett utmärkt alternativ till traditionell slipers eftersom byggtimret är plant på två sidor och lätthanterligt att bygga med. Bilden avser en grövre dimension. Byggtimret är utmärkt för bl.a. grönytebyggnationer, stödmurar osv. Tryckimpregnerat i klass NTR-A.Byggtimmer tillverkat av norrländsk fura. Detta är ett utmärkt alternativ till traditionell slipers eftersom byggtimret är plant på två sidor och lätthanterligt att bygga med. Bilden avser en grövre dimension. Trä är ett levande material som kan förändras även efter sågning. Därför brukar vi rekommendera att beräkna ca 10% extra virkesmängd, för att täcka för eventuellt spill. Det tryckimpregnerade virket är märkt med träskyddsklass A, vilket innebär att det är tillverkat för användning i direkt kontakt med markytor. Virkets gröna nyans skapas då man genom tryckimpregneringen pressar in bekämpningsmedel träet för att motverka röta. Med tiden grånar färgen, men behåller sitt rötskydd och behöver inte återbehandlas. Konsumenter har en rötskyddsgaranti på 20 år. För att kunna måla på virket krävs att det är helt torrt.Byggtimmer används för att skapa en stadig grund till olika konstruktioner, och kan bland annat användas för att tillverka stödmurar, trappor eller som avskiljare i rabatten. Timret har måtten 120 x 140 mm och är 3 meter långt.

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.
Från den 20 september 2017 är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist. Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå med flest antal nöjda kunder – Välkommen.En del kommuner har en policy eller ett program för staket, murar och plank. I en sådan kan det framgå när kommunen anser att en mur eller ett plank kräver bygglov. Det kan även finnas riktlinjer för hur murar och plank ska utformas. Ett program eller en policy är till hjälp både för handläggare och sökande men är inte juridiskt bindande. Lovplikten för murar och plank avgörs inte av vad byggnadsnämnden anser i ett program eller policy utan av plan- och bygglagstiftningen. Stöd för hur lagstiftningen ska tolkas i det enskilda fallet finns i förarbeten och rättspraxis.

I ett avgörande i MÖD prövades om en anordning huvudsakligen gjord av glas krävde bygglov. Konstruktionen inhägnade en uteservering till en restaurang, som var belägen i ett flerbostadshus. Inhägnaden hade en fast del samt en del som kunde höjas och sänkas. Enligt ritningarna var inhägnadens kortsida cirka 3 meter och långsidan cirka 10 meter. Höjden var cirka 1,1 meter i nedsänkt läge och cirka 1,9 meter i upphöjt läge. Inhägnaden skiljde uteserveringen från den något lägre belägna trottoaren, vilken var cirka 3 meter bred. Glaspartierna var nedsänkta under hela vinterhalvåret och då restaurangen var stängd. Under övrig tid var anordningen enligt restaurangen upphöjd endast när vädret krävde det men enligt klaganden var den oftast upphöjd. Domstolen konstaterade att enligt äldre förarbetsuttalanden ska anordningar som skymmer sikten för trafiken eller verkar besvärande för grannfastigheterna omfattas av bygglovsplikt. Domstolen påpekade även att utformningen av bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter sätter en gräns för bygglovsplikten som endast kan avse anläggningar som till sin storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen. Domstolen ansåg att den aktuella anordningen inte gav ett visuellt intryck som motsvarade vad som kan betecknas som plank. Därför krävde den inte bygglov. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 3567-19/2020:15)
I en dom ansåg kammarrätten att en konstruktion var en bygglovspliktig mur. Muren var placerad i tomtgränsen mellan två tomter. Muren var 11 meter lång och var uppbyggd av 5 stycken 10 centimeter tjocka betongblock. På grund av markens lutning var blocken placerade trappstegsvis. Den lägsta höjden var cirka 0,3 meter mot gatan och den högsta höjden var cirka 0,7 meter intill garaget. Kammarrätten konstaterade att anordningen inte var en enkel åtgärd och att den var beständig. Med hänsyn till detta samt till konstruktionens storlek och utformning var den en mur som krävde bygglov. (Kammarrätten Sundsvall 2004-06-02 mål nr 2738–02)

Det har betydelse för lovplikten vilken omgivningspåverkan en mur eller ett plank har. Det kan handla om ifall den har en betydande inverkan på omgivningen och genom sin storlek eller funktion skymmer sikten för trafiken eller är besvärande för grannfastigheter. (jfr prop. 1959:168 sid. 137, MÖD 2020-06-05 mål nr P 3567-19/2020:15 och MÖD 2020-06-05 mål nr P 8451-19)
I flera domar har domstolens skäl för att en åtgärd kräver lov eller inte handlat om vilket visuellt intryck åtgärden ger. Om åtgärden har ett dominerande intryck och om åtgärden ger ett visuellt intryck av att vara eller inte vara ett staket eller ett plank har också påverkat lovplikten. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 8451-19, MÖD 2020-06-05 mål nr P 5488-19, MÖD 2020-06-05 mål nr P 3567-19/2020:15, MÖD 2014-11-19 mål nr P 3438-14/2014:39 och Kammarrätten Stockholm 2011-04-07 mål nr 2597-10)I en dom prövade MÖD ett insynsskydd som bestod av väv som kunde dras ut mellan två stolpar. I utdraget läge var väven cirka 2 meter hög och 7 meter lång. Insynsskyddet var placerat nära fastighetsgränsen. Domstolen konstaterade att insynsskyddet med hänsyn till material och utformning inte gav ett visuellt intryck av att vara ett plank och därför inte omfattades av bygglovsplikt. Domstolen påpekade också att utformningen av bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter sätter en gräns för bygglovsplikten som endast kan avse anläggningar som genom sin storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen. Det finns en äldre dom från Kammarrätten i Stockholm från 2010 som gällde ett insynsskydd av tyg. Kammarrätten ansåg i den domen att det inte har någon betydelse av vilket ma
terial ett plank är gjort av. MÖD konstaterar i denna dom att det saknas stöd både i lagstiftningen och i förarbetet för den slutsatsen. Denna dom har därför ändrat rättspraxis när det gäller insynsskydd av tyg och väv. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 8451-19 och Kammarrätten Stockholm 2010-01-18 mål nr 4081-09)

Vad kostar en stödmur?
Vad kostar en stödmur? Vad en stödmur kostar beror på flera saker, bland annat hur tomtens förutsättningar ser ut, vilket material muren byggs av, hur stor och hög den ska vara samt om det krävs bygglov eller marklov. Det kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m2 att bygga en stödmur i slänt.
I en dom prövade mark- och miljödomstolen, MMD, om en konstruktion i form av väggar till två padelbanor utomhus var att betrakta som bygglovspliktigt plank. Domstolen konstaterade att konstruktionen hade varierande höjd och var uppförd med plexiglas på hela den nedre delen av kortsidorna och delar av långsidorna. Ovanför de delar som bestod av plexiglas, liksom på övriga delar av långsidorna, bestod konstruktionen av metallgaller. Konstruktionen var alltså i stort sett helt genomsiktlig. Konstruktionen var inte placerad nära gränsen till någon granntomt och medförde inte någon skuggning, skymd sikt eller påverkan på stadsbilden. Eftersom konstruktionen inte var avsedd att begränsa insyn, ljud eller vind, hade den inte heller något av de syften som plank normalt har. Den gav inte heller visuellt intryck av att utgöra plank i traditionell mening. Domstolen ansåg därför att konstruktionen inte var att betrakta som plank. Konstruktionen krävde därför inte bygglov. Domen överklagades till MÖD men domstolen lämnade inte prövningstillstånd. (MMD Nacka 2019-10-29 mål nr P 1203-19 och mål nr P 1208-19)

Det finns vissa undantag från krav på bygglov för murar och plank. Det gäller för murar och plank vid en- och tvåbostadshus, för murar och plank som undantagits från lovplikt i en vägplan eller järnvägsplan och för åtgärder avsedda för totalförsvaret som är hemliga.
Att anordna, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank som är avsett för totalförsvaret och som är hemligt kräver inte bygglov. Innan sådana åtgärder vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.För att ta bort en mur eller ett plank krävs det varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en mur eller ett plank kan marklov krävas.

Vem är ansvarig för stödmur?
Att bygga en stödmur kan anses vara en nödvändig skyddsåtgärd för att undvika en sådan risk. Samtidigt har ni ett ansvar vid byggandet av er carport, för att den byggnationen inte ska skada er grannes fastighet. Ni båda har alltså ett ansvar för att skada inte ska uppstå på respektive fastigheter.
Med en mur menas ofta en konstruktion bestående av staplade stenar eller annat material. Materialet kan exempelvis vara betongsten, tegelsten, natursten, trästockar eller liknande. Muren kan även vara gjuten av betong eller byggd av stålburar, så kallade gabioner, som är fyllda med valfritt material. En mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, så kallad stödmur. En fristående mur används oftast som gränsmarkering, för att förhindra passage eller som insynsskydd. En stödmur byggs vanligtvis för att ta upp nivåskillnader.

Med plank avses ofta en fristående vägg byggd av trä men även andra material som metall eller plast förekommer. Ett plank är för det mesta både högre och tätare än ett staket. Plank kan användas för att markera en gräns eller för att försvåra passage. Plank används även som skydd mot insyn, buller eller vind.
Under samrådet får berörd kommun medge att undantag görs från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer. Lag (2017:963) .Hur en mur eller ett plank är utfört och utformat har betydelse för om det krävs bygglov. Vilket material som har använts och dess beständighet har betydelse. Även hur åtgärden är konstruerad och utformad spelar roll, till exempel om den har en nätt konstruktion, är en enkel åtgärd, om den är massivt utformad eller om den ger ett beständigt intryck. Även åtgärdens genomsiktlighet har betydelse. Detta är framför allt tillämpbart på plank som kan vara utformade med mellanrum mellan brädorna. Det finns dock inte någon exakt siffra på hur många procents genomsiktlighet ett plank ska ha för att det inte ska kräva bygglov. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 8451-19, MÖD 2020-06-05 mål nr P 5488-19, MÖD 2017-02-21 mål nr P 196-16, MÖD 2015-07-23 mål nr P 121-15, Kammarrätten Sundsvall 2011-09-25 mål nr 2526-11, Kammarrätten Stockholm 2011-04-07 mål nr 2597-10 och Kammarrätten Sundsvall 2004-06-02 mål nr 2738–02)

Vad som räknas som en väsentlig ändring av en mur eller ett plank finns inte beskrivet i förarbeten och det finns inte heller några rättsfall som kan vara vägledande i bedömningen. Att väsentligt ändra en mur eller ett plank skulle till exempel kunna vara att en mur eller ett plank ändrar storlek, färg, genomsiktlighet eller beständighet. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är väsentlig.
Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en mur ett byggnadsverk eller byggnadsdel i form av en mer eller mindre tjock stående skiva av sten- eller lerjordsmaterial. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-lång, mur. Hämtad 2020-10-20)Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 35 och 37 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser och godkännas av berörda länsstyrelser innan ärendet kungörs. Lag (2017:958) .

När behövs en stödmur?
En mur eller stödmur kräver bygglov om den på något ställe är högre än 0,5 meter. Du behöver inte bygglov för att ordna en skyddad uteplats vid ett befintligt en- eller tvåbostadshus om: du placerar muren inom 3,6 meter från ditt en- eller tvåbostadshus. muren inte är högre än 1,8 meter mätt från marken.
Oavsett om en mur eller ett plank kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.I en dom prövades det om två spaljéer var ett plank som krävde bygglov. Varje spaljé var 1,8 lång och 1,8 meter hög och bestod av två stolpar med liggande tunna träreglar. Avståndet mellan reglarna motsvarade bredden på reglarna och genomsiktligheten var god. Spaljéerna var parallellt placerade med några decimeters mellanrum. Mellan spaljéerna och vägen fanns en tujahäck längs tomtgränsen mot vägen. Tujorna var nästan lika höga som spaljéerna. Domstolen konstaterade att med hänsyn till sin höjd kunde spaljéerna inte jämställas med ett staket. På grund av den nätta konstruktionen med minst 50 procents genomsiktlighet och sin ringa längd, totalt 3,6 meter ansåg domstolen att det inte heller var ett plank och därmed inte krävde bygglov. (Kammarrätten Sundsvall 2011-09-25 mål nr 2526-11)

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra murar eller plank. Kommunen kan även i vissa fall utöka lovplikten till att omfatta även de murar och plank som annars skulle varit undantagna från lovplikt. Om en sådan planbestämmelse finns får en mur eller ett plank inte uppföras, flyttas eller väsentligt ändras utan bygglov.
Var muren eller planket är placerat på en tomt eller fastighet påverkar om det krävs bygglov eller inte. Om en mur eller ett plank exempelvis är placerat nära en tomt- eller fastighetsgräns och ger en avhållande effekt kan det påverka lovplikten. Vilket ändamål och funktion en mur eller ett plank har kan ha betydelse för om det kräver bygglov. Om en mur eller ett plank är avsett att vara ett insynsskydd eller inte kan även det påverka bygglovsplikten. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 3567-19/2020:15, MÖD 2020-06-05 mål nr P 8451-19, MÖD 2017-02-21 mål nr P 196-16 och Kammarrätten Stockholm 2011-04-07 mål nr 2597-10)Utifrån förarbetsuttalanden, regeringens bemyndigande och den rättspraxis som finns måste det göras en samlad bedömning i varje enskilt fall av nedanstående faktorer för att kunna avgöra om en mur eller ett plank kräver bygglov:

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Lag (2014:900) .

Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för prövningen av vägplanen. Om den som avser att bygga vägen begär det, ska länsstyrelsen redovisa sin bedömning i frågan. Länsstyrelsens redovisning är inte bindande.
Under samrådet får berörd kommun medge att undantag görs från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer. Lag (2017:958) .Det krävs inte bygglov för att med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus. För att undantaget från lovplikt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter. Planket eller muren ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Åtgärden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Åtgärden får dock placeras närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov. I en annan dom så prövades om en konstruktion som bestod av uppmurade tegelstenar var en mur som krävde bygglov eller inte. Konstruktionen var avsedd att användas som grill och den var cirka 1,7 meter lång och som högst cirka 1,2 meter. Den var placerad i tomtgräns i direkt anslutning till ett avskiljande plank mellan två uteplatser. Domstolen konstaterade att eftersom konstruktionen var murad av tegelstenar gav den ett beständigt uttryck och att den sidan som vette mot tomtgränsen var helt massivt utformad. I detta fall fann domstolen efter en sammantagen bedömning att konstruktionen var en mur som krävde bygglov. (MÖD 2015-07-23 mål nr P 121-15)I en annan dom prövade MÖD lovplikten för ett insynsskydd som bestod av ett tygstycke som var upphängt på två vajrar ovanför ett trästaket. Tygstycket kunde dras åt sidan. Av handlingarna framgick att det i utdraget läge var cirka 4 meter långt och cirka 0,8 meter högt. Uppgifterna om höjden på anordningen, det vill säga både trästaketet och det utdragna tygstycket, varierade mellan 1,6 och 2,6 meter. Domstolen konstaterade att utformningen av insynsskyddet, som närmast påminde om en gardin, inte gav ett beständigt intryck. Anordningen gav med hänsyn till material och utformning inte ett visuellt intryck av att vara ett plank. På grund av detta bedömdes den inte kräva bygglov. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 5488-19)

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader får en mur eller ett plank uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset. Muren eller planket får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Åtgärden får dock vidtas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Undantaget gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller inte heller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Konstruktioner som staket och grindar av sedvanlig beskaffenhet omfattas inte av bygglovsplikten. När det gäller murar är de bygglovspliktiga oavsett om de är fristående eller har en jordfylld sida. (jfr prop. 1959:168 sid.137 och Didón m.fl. (okt 2016). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 9:2-9)Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank som undantagits från krav på bygglov i antingen en vägplan enligt väglagen eller i en järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg. För undantaget ska gälla ska det framgå av vägplanen att murar och plank inte kräver bygglov inom området. Vägplanen måste ha vunnit laga kraft. Kommunen måste även ha medgett undantaget från krav på bygglov vid framtagandet av vägplanen. Om detta inte har skett krävs bygglov för mur och plank. (jfr prop. 2011/12:118 sid. 115)

I en dom prövade domstolen en träkonstruktion som bestod av tre sektioner och hade en sammanlagd längd av nästan 21 meter. Konstruktionens höjd från marken varierade mellan cirka 1,8 och 2,2 meter. Konstruktionen bestod av stolpar, liggande reglar, diagonalstävor och en överliggande bräda. De liggande reglarna var 4,5 centimeter höga och mellanrummet mellan dem var 4,5 centimeter. Genomsiktligheten var totalt sett mindre än 50 procent på grund av stolparna, diagonalstävorna och den överliggande brädan. Ändamålet var främst insynsskydd och avskärmning för en altan med pool. Domstolen konstaterade att planket hade en höjd som klart översteg den som ett sedvanligt staket har. Med hänsyn till konstruktionens höjd och längd ansåg domstolen att den gav ett dominerande intryck i miljön. Den omständigheten att det fanns en viss genomsiktlighet var inte avgörande i detta fall. Domstolen ansåg att konstruktionen var ett bygglovspliktigt plank. (MÖD 2014-11-19 mål nr P 3438-14/2014:39)
Regeringen kan enbart införa lovplikt i plan- och byggförordningen, PBF, för anläggningar som genom sin storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen. Enligt Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, innebär det att endast är sådana anläggningar som kan kräva bygglov. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 3567-19/2020:15)Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Från denna bygglovsplikt finns det dock vissa undantag. Det finns inga exakta mått för när en åtgärd är en mur, ett plank eller ett staket utan det är flera olika faktorer som har betydelse.I en dom handlade ärendet om en 22 meter lång konstruktion som var placerad i fastighetsgräns. Konstruktionen bestod av en nedre och en övre del. Den nedre delen som var 0,5-0,8 meter hög utgjordes av betong. Ovanpå betongdelen fanns en träkonstruktion. Domstolen ansåg att såväl det angivna ändamålet som materialvalet och utförandet gav ett beständigt intryck. Domstolen ansåg att konstruktionen dessutom hade en sådan längd och höjd att den innebar omgivningspåverkan. Betongkonstruktionen ansågs därför vid en sammantagen bedömning vara en mur som krävde bygglov. Enligt domstolen skulle den övre delen inte ses som en separat anläggning utan som en övre del av muren. Därför prövade inte domstolen om träkonstruktionen var ett staket eller ett plank. (MÖD 2017-02-21 mål nr P 196-16)

Hur bygga stödmur med Byggtimmer?
Börja med att gräva ur första raden. Lägg ut en rad med byggtimmer, se till att de ligger stadigt mot underlaget. Borra hål i byggtimret och förankra med 12 mm armeringsjärn 60 cm långa som slås ned i marken (se bild). Bygg sedan på rad för rad, spika med 7 eller 8″ spik, 2 i varje byggtimmer.
Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för prövningen av järnvägsplanen. Om den som avser att bygga en järnväg begär det, ska länsstyrelsen redovisa sin bedömning i frågan. Länsstyrelsens redovisning är inte bindande.

En mur enligt TNC är upprättstående långsträckt anläggning som har liten tjocklek i förhållande till sin längd och som har en avskiljande funktion. (TNC. Basord i våra fackspråk. 2012. Tillgänglig på Rikstermbanken. Hämtad 2020-10-20)
Enligt NE är ett plank en avgränsande eller avspärrande anordning av uppresta, tättstående plankor eller brädor eller dylikt. (Nationalencyklopedin, ordbok, plank. Hämtad 2020-10-20)En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält. Lag (2014:477) . I en dom konstaterade kammarrätten att en konstruktion var ett plank som krävde bygglov. Konstruktionen var cirka 60 meter lång och var uppförd i anslutning till fastighetsgränsen. Höjden var cirka 1,2 meter men på vissa ställen var den högre, upp till cirka 1,6 meter. Konstruktionen bestod av stående brädor med ett mellanrum mellan varje bräda på cirka en halv brädbredd. Det fanns en horisontell överliggare och stolparna var uppdragna över överliggaren. Domstolen konstaterade att konstruktionen visserligen gav intryck av att vara utformad som ett staket. Men höjden översteg vad som kan anses vara normalt för ett sedvanligt staket och tätheten gjorde att genomsiktligheten var sämre än på ett sedvanligt staket. Anläggningens längd och sträckning gjorde att den gav ett dominerande intryck i miljön. Vid en samlad bedömning ansåg domstolen att det var ett plank som krävde bygglov. (Kammarrätten Stockholm 2011-04-07 mål nr 2597-10) Murar eller plank behöver ha en viss höjd för att vara bygglovspliktiga. Med ett plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. Murar eller plank behöver även ha en viss längd för att vara bygglovspliktiga. Det finns dock inte någon exakt höjd och längd när en mur eller ett plank blir bygglovspliktigt. (jfr prop. 1959:168 sid. 137, MÖD 2020-06-05 mål nr P 3567-19/2020:15, MÖD 2020-06-05 mål nr P 8451-19, MÖD 2017-02-21 mål nr P 196-16, MÖD 2014-11-19 mål nr P 3438-14/2014:39, Kammarrätten Sundsvall 2011-09-25 mål nr 2526-11, Kammarrätten Stockholm 2011-04-07 mål nr 2597-10 och Kammarrätten Sundsvall 2004-06-02 mål nr 2738–02)I gengäld ska man alltid lägga betong på baksidan av stödmuren upp till halva den översta stenen. Anläggaren lägger på betong och plattar till den. När du har lagt betongen måste du försäkra dig om att du inte har skjutit fram stenarna.

VIDEO: När det är torrt och varmt ute är risken för bladlusangrepp som störst. Lössen är inte svåra att se och man kan bekämpa dem med både vatten och såplösning. Lössen samlas ofta i stora kolonier runt blomknopparna – eller till attDen första raden sten måste läggas mycket noga eftersom den utgör grund för resten av stödmuren. Trädgårdsanläggaren använder en klubba med gummihuvud till att slå ner stenen i betongen. Stenen ska naturligtvis vara i linje med snöret.

Tredje skiftet sätts på samma sätt och åter fyller man upp med betong på baksidan. Trädgårdsanläggaren använder sin klubba till att banka på betongen och packa den.Rita ditt byggprojekt i 3D innan du bygger. I ett gratis ritprogram kan du enkelt göra en modell och som du sedan kan använda och bygga efter. Vi visar hur!Se vilken väggfärg som är värd pengarna – och vilken färg du ska hålla dig borta från! Vi testar 14 av marknadens väggfärger som kostar högst 600 kr för 10 liter.Över gruset ska man lägga ett lager betong som stenen ska stå i. Betongen består av en färdig blandning av sten och grus som blandas med cement. Förhållandet mellan sten- och grusblandningen och cementen är 6:1. Sätt till lite vatten.Det är bra att kontrollera efter några stenar att de fortfarande ligger vågrätt. När första skiftet är lagt ska snöret flyttas. Stödmurar ska nämligen luta inåt med cirka 12 procent. Trädgårdsanläggaren placerar därför två stenar i vardera änden av muren och drar in dem halvannan centimeter.När rännan är grävd fyller anläggaren upp den till 15 centimeter med grovt grus. Därefter packas gruset samman ungefär 5 centimeter så att det är 15 centimeter från snöret till gruset. På den andra ledden använder anläggaren ett litet vattenpass till att kontrollera att stenen ligger vågrätt. Nästa sten läggs alldeles intill den förra och justeras på samma sätt. Blandningen ska vara förhållandevis torr eller, som trädgårdsanläggaren säger, ”jordfuktig”. Anläggaren lägger 8-10 centimeter betong över gruset så att det finns möjlighet att arbeta ner stenen en bit i betongen.Därefter flyttar han spetten så att snöret är i linje med de två stenarna. Nästa rad stenar läggs nu längs med snöret så att fogarna förskjuts med en halv sten. Man kan gärna limma fast stenen med betonglim, men så länge stödmuren inte ska vara högre än en halv meter är det inte nödvändigt.

Stödmuren ska nu stå i ett dygn innan du kan lägga upp jord mot den. Denna teknik kan du använda både när det redan finns stora nivåskillnader och när vill skapa nivåskillnader.
På så vis kommer den lägsta stenen att sitta en smula under markytan. När snöret är på plats ska man gräva ut till grunden. Man ska gräva 5 centimeter framför och 15 centimeter bakom snöret. Trädgårdsanläggaren gräver rännan så djup att det är 30 centimeter från snöret och ner till rännans botten.Ja tack, jag vill gärna få mejl från Gör Det Själv (som ges ut av Bonnier Publications International AS), med artiklar, erbjudanden, tävlingar, m.m. Läs mer Jag kan avregistrera mig när som helst via länken i mejlet. Läs personuppgiftspolicyn här”.

Först slår han ner två spett i jorden och spänner ett snöre mellan dem. Snöret visar framsidan och höjden på den nedersta stenen i vår stödmur och skall sitta ungefär 10 centimeter över markytan på sitt lägsta ställe.
Trött på sneda staket och vacklande skjul? Då ska du läsa vidare här: Vi ger dig 7 effektiva metoder att sätta stolpar. Välj rätt och få stolpar som håller!

För att kunna visa aktuellt lagersaldo och sortiment så vill vi att du väljer i vilken region du vill handla. Ange postnummer i rutan nedan eller välj ett byggvaruhus genom att klicka på en länk.

Beijer Byggmaterial AB org.nr 556012-5220 (”Beijer”) kommer att behandla dina personuppgifter för ändamålen att (1) skapa ett konto samt (2) skicka Beijers nyhetsbrev och kunna marknadsföra våra och våra samarbetsföretags produkter och tjänster. Beijer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Var vänlig läs vår fullständiga personuppgiftspolicy för mer information om vår behandling integritetspolicy
{ ”164948535349954957485451”: 3, ”44949”: 2, ”4495151”: 2, ”4495254”: 2, ”4495256”: 2, ”4495349”: 2, ”4495355”: 2, ”4495454”: 2, ”45156”: 2, ”452”: 2, ”45248”: 2, ”45249”: 2, ”45251”: 2, ”45253”: 2, ”45448”: 2, ”45648”: 2, ”449”: 1, ”4494950”: 1, ”4494952”: 1, ”44950”: 1, ”44951”: 1, ”4495149”: 1, ”4495152”: 1, ”44952”: 1, ”4495249”: 1, ”4495253”: 1, ”44953”: 1, ”4495354”: 1, ”4495356”: 1, ”4495357”: 1, ”44954”: 1, ”4495453”: 1, ”4495455”: 1, ”4495457”: 1, ”44955”: 1, ”4495549”: 1, ”4495550”: 1, ”4495556”: 1, ”44957”: 1, ”450”: 1, ”45048”: 1, ”45049”: 1, ”45050”: 1, ”45051”: 1, ”45054”: 1, ”45055”: 1, ”451”: 1, ”45148”: 1, ”45150”: 1, ”45152”: 1, ”45153”: 1, ”45154”: 1, ”45155”: 1, ”45250”: 1, ”45252”: 1, ”45254”: 1, ”45256”: 1, ”453”: 1, ”45348”: 1, ”45351”: 1, ”45353”: 1, ”45357”: 1, ”454”: 1, ”45451”: 1, ”45453”: 1, ”45454”: 1, ”45455”: 1, ”45456”: 1, ”45457”: 1, ”455”: 1, ”45550”: 1, ”45555”: 1, ”456”: 1, ”45650”: 1, ”45651”: 1, ”45652”: 1, ”45655”: 1, ”45656”: 1, ”45657”: 1, ”457”: 1, ”45749”: 1, ”45750”: 1, ”45752”: 1, ”-10028297119”: 2, ”-100221411811410510397”: 1, ”1079570117114117”: 3, ”295064952484648”: 1, ”295064956484648”: 1, ”295084948484648”: 1, ”295084950484648”: 1, ”295084952484648”: 1, ”29509505348484648”: 2, ”29509514848484648”: 3, ”1186671114246110”: 2 }

I material- och kulörbeskrivningen talar du om vilka utvändiga material och kulörer som ska användas. Kulörer behöver vara beskrivna utifrån NCS-systemet.
Detaljplanen bestämmer bland annat vad din fastighet får användas till och hur mycket du får bygga. Den kan också ha uppgifter om var en byggnad får placeras på fastigheten eller hur nära din grannes tomtgräns du får bygga.Marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras delar du in marken i sektioner, därav namnet sektionsritning.

Detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen som exempel räcken, fönster, portar och balkonger. En detaljritning kan behövas för att visa till exempel ny takkupa, balkong eller ett balkongräcke.
Om markåtgärderna hänger ihop med en nybyggnads- eller tillbyggnadsåtgärd kan du i vissa fall redovisa dem på en sektionsritning eller fasadritning tillsammans med byggåtgärden. Markplaneringsritning kan behövas till exempel när du uppför en ny byggnad, vid tillbyggnad av befintligt hus och när planerade verksamheten behöver angöringszon, lastzon eller parkeringsplatser. Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.Du eller familjemedlem som har skyddad identitet, sekretessmarkerade personuppgifter, eller där verksamheten eller fastigheten är föremål för sekretess måste vara mycket noga med hur du använder dina och andras uppgifter. Du behöver upplysa oss om sådana finns samt själv kontrollera om en uppgift som lämnas till oss blir sekretesskyddad för att säkra ärendehanteringen.En mur är en konstruktion för att avgränsa till exempel en fastighet. En stödmur är en konstruktion som är motfylld på ena sidan och som har till funktion att stödja upp till exempel jordmassor.

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.
Vid mycket enkla ändringar på fasaden kan du skicka in ett fotomontage istället för en fasadritning. Exempel vis om du vill sätta upp en skylt på fasaden,Om du i samband med byggandet av muren eller stödmuren förändrar markens höjdläge med +/- 0,5 meter från den ursprungliga marknivån behöver du redovisa det i din ansökan.

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet.Du kan enkelt söka bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller anmäla åtgärder via vår e-tjänst. Börja med att logga in med exempelvis BankID. Fyll i dina uppgifter, beskriv ditt projekt och bifoga handlingar.

Sök lov eller gör en anmälan i vår e-tjänst. Logga in med bank-id och följ sedan de olika stegen. När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.
Den vanligaste murtypen är stödmuren (A), vars uppgift är att skapa plana ytor av sluttningar. Den stöttar jordmassor, vilket gör ytorna användbara och ger oss större möjligheter att vistas, odla eller bygga på en större del av tomten. Dessutom ger den platsen karaktär och ramar.

En blockstensmur i granit är solida block i stora storlekar som monteras i marken. Muren är vanlig i stadsmiljö. Det finns både mursystem med block i betong med laminerad granitsida – färdiga att bygga mur med – och sågade solida granitblock i mindre format att bygga till mur.
Tegelmur. Den här muren har oftast en beklädnad av hårdbränt tegel över en kärna av betong. Den är vanligast som en rumsskapande förlängning i anslutning till tegelhus. Muren behöver en plåtavtäckning på krönet som förhindrar vatteninträngning i konstruktionen. Sten förekommer också. Tegelmuren byggs på en stabil underbyggnad och ofta med en sockel av betong.Murar hör till trädgårdens grundformer – men det finns mängder av olika varianter att välja mellan. Trädgårdsarkitekt Karin Janrik tittar närmare på tomtens hårda väggar.

Hur bygga stödmur med slipers?
Såhär bygger du din stödmur Börja med att gräva ur första raden. Lägg ut en rad med byggtimmer/slipers, se till att de ligger stadigt och rakt mot markunderlaget. Borra hål i byggtimret/slipern och förankra med exempelvis armeringsjärn som slås ned i marken (se bild 1).
Trädgårdstimmer/slipers av trä. Idag använder vi inte gamla järnvägsslipers som man gjorde förr. Deras impregnering är giftig, och har man gamla slipers bör man byta ut dem och deponera dem på en miljöstation. Det finns numera timmer med något bättre tryckimpregneringsmedel. Jag föredrar rektangulärt byggtimmer framför rundat. Man kan bygga terrasseringar, murar och fina odlingslådor med det (håll lådorna obehandlade och oljade om de ska användas till köksodling). En slipersmur kan man klä in i snygg, bred panel eller spaljéer om man vill.En barriärmur (C) är både stödmur och fristående mur. Den används för att skapa rum – ofta i stadsmiljö för att skilja mellan en trafikerad gata eller plats och en gård.

Gabionmur. Muren byggs av en nätkasse som fylls på plats med lösa stenar i en storlek runt 100 – 200 millimeter. En gabionmur kan byggas fristående, men är vanligast som stödmur med cirka 1 meters höjd. Den behöver ett enklare underarbete. Sprängsten (välj helst från en lokal källa) kan sammanfogas till en vacker mur. Det blir oftast en hybrid mellan kallmur och bruksmur, med betongbruk i bakkanten och långt indragen fog. Sågad sten i granit eller gnejs – som man använder som ytskikt till beklädnadsmurar – kan vara kvadratisk, rektangulär eller månghörnig. Olika storlekar ger olika uttryck, men alla ger en känsla av strikt och stramt.Lecablock till murstommen. Blocken kan putsas och målas, eller kläs med stenskivor eller trä. Murkrönet kan man täcka med plattor av sten eller betong, plåt eller tegelpannor. Man kan också lägga på trä, om man vill göra muren sittvänlig.

Similar Posts