Stor Kanin Gosedjur

Om du har en verksamhet som du inte har i din privata bostad omfattas du av hygienreglerna. Exempel på verksamheter som omfattas av hygienreglerna är zoohandlare, zoohandelsgrossister och annan verksamhet eller uppfödning som inte sker i privat bostad.Det finns än så länge inte någon mall för denna egenförsäkran men den behöver innehålla det ovan nämnda och ska undertecknas av dig som aktör på ursprungsplatsen.

Djuren som du reser eller handlar med måste vara uppfödda i fångenskap och ha hållits i fångenskap sedan födseln. Du får inte ha vilda infångade djur som sällskapsdjur.Hyllan kan exempelvis vara taket på en bolåda. Botten i en kaninbur ska vara täckt med lämpligt strömedel. Nätgolv är bara tillåtet om djuren hålls utomhus i betesbur.

Du som håller kaniner i kommersiellt syfte eller för livsmedelsproduktion behöver registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Det gör du i e‑tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna. Du behöver också registrera din anläggning om du ska flytta djur till ett annat EU-land för att säljas eller byta ägare samt om djuren reser mer än 5 dagar före eller efter sin ägare. Du behöver också registrera din anläggning om du tar emot djur från en anläggning i ett annat EU-land. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.
Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurskyddslagstiftningen i Sverige följs. Upptäcker de att du inte har följt reglerna kan de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.Arter kan även omfattas av artskyddsförordningen som kompletterar bestämmelserna i CITES-konventionen. Artskyddsförordningen ska skydda europeiska arter av vilda djur och växter genom att reglera hur man får handla med och förvara dessa arter.För att få resa med eller sälja ett djur till länder utanför EU behöver djuret ha ett hälsointyg som ska utfärdas av en officiell veterinär i Sverige innan resan. Ta kontakt med det aktuella landets veterinärmyndighet eller ambassad i god tid innan resan och ta reda på vilket intyg som ska användas och vilka krav som ställs för att djuret ska få resa till landet. När du har tagit reda på detta ska du ta kontakt med en officiell veterinär.En stimulerande miljö är en viktig faktor för att kaniner ska kunna bete sig naturligt. Miljön i buren ska därför ge möjlighet till sysselsättning. Eftersom kaniner har ett behov av att bygga bo ska djuren ha tillgång till material som går att fläta samman. Exempel på bra material är halm och hö eller liknande.

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Det gäller under förutsättning att transporten inte riskerar att öka djurets lidande. Om du är osäker på om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.Om det finns tveksamhet om djurens art kan tullen be en expert från Jordbruksverket att hjälpa till att bestämma arten. Du som tar in djuren betalar för artkontrollen. Om djuren får en infektion med MRSA och MRSP finns det krav som du måste följa. Kraven finns under respektive bakterie på sidan om Infektioner med resistenta bakterier. Det finns än så länge inte någon mall för denna egenförsäkran men den behöver innehålla det ovan nämnda och ska undertecknas av aktören på ursprungsplatsen.

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika.
Om inget av detta stämmer in på din situation så gäller alltså inte kraven på transportmedel och behållare – även om det är fler än 5 djur som ska tas in till Sverige vid samma tillfälle.Du kan söka tillståndet både som fysisk person (privatperson eller enskild firma) och som juridisk person (exempelvis ett företag, ett kooperativ eller en förening).

Kaniner behöver både möjlighet att hoppa omkring och att gömma sig för att må bra. I kaninens bur eller annat utrymme ska det finnas en hylla som djuren dels kan sitta på, dels gömma sig under. Storleken på hyllan ska anpassas efter antalet kaniner och alla djur i buren ska kunna sitta samtidigt på hyllan.

Du får transportera djur i personbilens bagageutrymme, men bara om det går att se till djuret från bilens personutrymme. Ditt fordon ska vara lämpligt att transportera djur i.
Tänk på att om du ska ta in kaniner via ett annat EU-land behöver du kontakta inreselandet för att ta reda på vad som gäller för att föra in en kanin och för att ta reda på via vilka inreseorter du får resa in.

Om du transporterar enstaka sällskapsdjur i bil ska du se till att det sker på ett säkert sätt. Djuret ska inte riskera att bli skadat eller lida i samband med transporten. Det betyder till exempel att djuret är säkrat vid inbromsning. Du bör säkra djuret genom att förvara det i en säkrad transportbur.Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska och se till att smitta inte sprids till andra djur. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra att djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Om du har djur i kommersiellt syfte finns det fler krav som du ska följa.Vissa arter omfattas av CITES, den konvention som reglerar handeln med hotade djur och växter. När du tar in sådana djur till Sverige finns det särskilda regler som du behöver följa. Det gäller både handel inom EU och handel med länder utanför EU.För att dina kaniner ska må bra ska du följa reglerna om skötsel, foder och utrymmen. Du som hyr ut, säljer eller tar hand om andras kaniner kan behöva söka tillstånd. Om du reser eller handlar med kaniner finns det särskilda regler att följa. Registreringen av avsändaranläggningen görs i det avsändande EU-landet. Du kan se att anläggningen är registrerad genom att registreringsnumret anges på egenförsäkran. Läs mer om egenförsäkran i punkt 4. Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns exportrestriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Transportmedlet behöver rengöras och desinfekteras så snart som möjligt efter varje transport av djur och torkas eller tillåtas torka innan en ny lastning av djur. Det behövs inte om djuren transporteras i behållare och transportmedlet inte har kommit i kontakt med djuren eller deras spillning.

Den som transporterar djuren ska säkerställa att transportmedlet eller behållare som används för transporten är utformade på ett sådant sätt att djuren inte kan rymma eller falla ur. Det ska också vara möjligt att se in i utrymmet eller behållarna där djuren hålls under transporten och de ska vara utformade så att spridning av djurexkrementer, strö eller foder förhindras eller minimeras.
Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din kanin inte mår bra.

Hur länge kan man lämna en kanin själv?
Mindre husdjur som kanin, hamster, marsvin och sällskapsfågel ska enligt lag ha tillsyn minst en gång om dagen. För både kanin och sällskapsfågel är huvudregeln att hålla dem i par eller flera eftersom de är sociala djur som behöver sällskap och interaktion.
Kaniners tänder växer under hela livet. För att tänderna inte ska bli för långa måste djuren ha möjlighet att slipa dem. Därför ska de alltid ha tillgång till grovfoder som till exempel hö och gräs samt gnagmaterial, till exempel grenar med bark, pinnar eller rötter. Det är också viktigt att du inspekterar och klipper kaninernas klor vid behov.Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd när reglerna kräver att du ska ha det. Den som saknar tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Hur får man en kanin att gilla att bli buren?
Låt kaninen vara ifred det första dygnet, så att den får en chans att vänja sig. Läs gärna högt ur kaninboken bredvid buren, då vänjer kaninen sig vid er närvaro, och ni lär er mer om kaniner. Kaniner är snabblärda och blir tryggare om de får lära känna sin nya familj redan första veckan.
Om djuren ska resa tillbaka till Sverige efter sin vistelse i ett land utanför EU finns det svenska krav som ditt djur måste uppfylla. Kraven kan skilja sig mot dem vid utresan och är olika beroende på vilket land djuret reser från. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att djuret verkligen kan följa med tillbaka hem igen. Du hittar reglerna högre upp på sidan.Det är tillåtet att ha kaniner i bur utomhus även under den kalla årstiden. Vintertid måste buren vara upphöjd från marken för att kyla inte ska tränga upp underifrån. Kaniner som hålls utomhus ska ha skydd mot stark värme, nederbörd, fukt, blåst, kyla och andra djur.

Hur leker man med en kanin?
Dräneringsrör och rör i kartong är perfekta leksaker för kaniner. De springer igenom dem, gömmer sig i dem och backar ut om någonting hindrar dem! Dessa leksaker stimulerar inte bara dina husdjur, utan ger dem också någonting att slipa ner sina tänder med. För mer information, läs delen om kaninleksaker.
Du som tar emot kaniner på en anläggning som kräver registrering för hållna landlevande djur, ska vid ankomst kontrollera att det finns en egenförsäkran och att djuren uppfyller kraven enligt denna egenförsäkran.Det är du som tar in djur som ansvarar för att reglerna följs. Om du inte följer reglerna kan djuren beslagtas, sättas i karantän eller i värsta fall avlivas vid gränsen. Tänk också på att du i förväg måste ta reda på om djuren får hållas i Sverige utan särskilt tillstånd.

För att en sjukdom ska räknas som en ny sjukdom behöver den dessutom utgöra en risk för människors eller djurs hälsa eller den biologiska mångfalden och den behöver vara överförbar. Det måste dessutom finnas en diagnosmetod och smittskyddsåtgärder, som står i relation till risken som sjukdomen utgör, behöver kunna ha en effekt på sjukdomen.
Den som driver anläggningen som djuren kommer ifrån ska hålla djuren så att de är vid god hälsa, Anläggningen ska ha god hygien och en god djurhållning. Det kan även innebära att man vidtar skyddsåtgärder så att djuren inte kan komma i kontakt med vilda djur.

Det är bara vissa länder utanför EU som det är tillåtet att importera från. Mejla vår smittbekämpningsenhet för att få besked om vilka länder som är godkända.Du bör helst hålla kaniner i par eller i grupp för att tillgodose deras behov av social kontakt. Könsmogna hanar som inte är kastrerade bör däremot inte hållas tillsammans.

Var kan man köpa stora gosedjur?
Stora nallar och jättestora gosedjur från Teddykompaniet. Nallar, mjuka kaniner och gosedjur stora storlekar 85 cm, 100 cm, 120 cm och 150 cm. En trogen vän, fantastisk present och fin inredningsdetalj.
Just nu finns det bara två sjukdomar på denna lista som är relevant för kaniner, nämligen infektion med bakterierna Brucella abortus, Brucella melitensis eller Brucella suis och bakterierna som tillhör Mycobacterium tuberculosis – komplexet (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae och Mycobacterium bovis).

Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Din bil är ett fordon, inget förvaringsutrymme för ett djur.Du kan välja att kremera ditt djur. Det finns godkända kremerings­anläggningar för sällskapsdjur runt om i landet. Din veterinärklinik kan ofta hjälpa dig med transporten. Om du väljer separat kremering kan du få tillbaka askan. Askan kan du sedan begrava eller sprida.Om du med uppsåt eller av grov oaktsamhet utsätter djur för lidande kan du dömas till böter eller fängelse för djurplågeri enligt brottsbalken. Om brottet anses grovt kan straffet bli fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år. Om du har brutit mot djurskydds­lagstiftningen, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

Om djur transporteras i behållare får det i samma behållare endast transporteras djur av samma art, kategori och typ samt med samma hälsostatus. Djuren får alltså inte samlas ihop från olika anläggningar och transporteras i samma behållare. Du får inte heller transportera djur av olika arter i samma behållare. Om behållare används så behöver de antingen vara engångsbehållare som förstörs efter användningen, eller så ska de rengöras och desinfekteras efter användning och torkas eller tillåtas torka före eventuell efterföljande användning. Aktörerna ska också vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att djuren sänds direkt till destinationsorten.
Om det efter kontroll av djuren och egenförsäkran kommer fram att det finns avvikelser i egenförsäkran eller avseende djurens hälsa eller identitet, ska du underrätta Jordbruksverket och isolera djuren i väntan på att vi har fattat ett beslut om vad som ska hända med djuren.

Varje land har egna regler för införsel av djur. Kontakta därför veterinärmyndigheten i det land du vill besöka eller landets ambassad för att få veta vad du måste tänka på.
Kaniner behöver plats att röra sig på. Djurskyddslagstiftningen anger hur stor yta en kanin minst ska ha. Utrymmet får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan. Hyllplan räknas inte in i ytan. Ett tillstånd ges till en person (fysisk eller juridisk). Det kan vara flera personer som behöver tillstånd på samma fastighet eller anläggning, om de driver olika tillståndspliktiga verksamheter. Det gäller till exempel om flera uthyrare har en gemensam anläggning, men skilda ekonomier. Med listade sjukdomar avses sjukdomar för vilka förebyggande åtgärder ska vidtas och som bekämpas inom EU. Dessa förtecknade sjukdomar, samt en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa sjukdomar, finns i en tabell i EU-kommissionens förordning.Det finns krav på transportörstillstånd för transportörer som tar betalt för transporter och för dig som transporterar djur som en del av din ekonomiska verksamhet.

Dräktiga honor får inte transporteras under sista femtedelen av dräktigheten. Moderdjur får transporteras tidigast en vecka efter det att ungarna fötts.
Här kan du läsa övergripande om reglerna för att sköta kaniner. För att ta reda på alla regler behöver du också läsa Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur. De finns under rubriken Författningar.

Denna egenförsäkran ska följa med djuren och behöver kunna uppvisas vid eventuell kontroll. Du som mottagare behöver kontrollera den när du tar emot djuren.
Vi använder cookies för att du ska kunna titta på sidorna och handla hos oss. Fortsätter du surfa på teddytassen.se godkänner du detta. Vår sekretesspolicy hittar du under köpvillkor.Det kanske verkar för lätt, men precis som med små barn är lådan ofta roligare än själva leksaken! En kartong ger kaninerna någonting att både gnaga på och gömma sig i.

Dessa leksaker stimulerar inte bara dina husdjur, utan ger dem också någonting att slipa ner sina tänder med. För mer information, läs delen om kaninleksaker.
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.För att ge dig som besökare en bra upplevelse på astridlindgrenbutiken.se använder vi cookies. Det handlar dels om helt nödvändiga cookies för webbsidans grundfunktionalitet, men även cookies för bättre prestanda, personalisering, funktionalitet med mera.Vi rekommenderar att du accepterar samtliga typer av cookies. Det är dock du som bestämmer och du kan själv välja att anpassa dina cookie-inställningar som du önskar.

För att du som kund ska känna dig säker och trygg när du handlar hos oss på Litenleker.se, använder vi oss av Klarna som betalsätt – både till privatperson och företag!

Visst är kaniner otroligt söta? Dessa små och vänliga djur är väldigt uppskattade bland stora och små barn! Kaninen är ett gosedjur som har hållit sig populärt länge och har blivit en klassiker precis som teddybjörnen. Gosedjurskaninen finns i många barnrum och kan passa barn i alla åldrar!Litenleker.se säljer leksaker och produkter till barn och ungdomar. Litenleker.se strävar efter att ha ett utbud med produkter som inte finns hos andra handlare på nätet som gör att du kan hitta unika saker hos oss. Allt från att barnet är nyfött till tonåren. Vi har ett av Sveriges bredaste sortiment av barnsängar och barncyklar.

Litenleker.se är leksaksbutiken som erbjuder leksaker som älskas av såväl barn som vuxna. För oss är kvalitet och säkerhet det allra främsta men vi värdesätter även designen och det praktiska i de produkter vi har. Vi har fantastiska dockskåp från Kidkraft och mysiga bollhav från Meow Baby i sortimentet. En leksak med god kvalité följer förhoppningsvis ditt barn under många år framöver.
På Kidonestore.se finner du ett brett utbud av produkter för barn- och babyfamiljen. Hos oss har du alltid snabba leveranser, flexibla betalsätt, konkurrenskraftiga priser och en dedikerad kundtjänst. Vi erbjuder öppet köp i 365 dagar. Alla våra produkter fraktas och lagerhålls i Sverige. Den otroligt söta kanin Saga har en elegant strukturerad rosa päls och vita detaljer i kontrast. Ögonen är snälla och nosen broderad i mjuk rosa. Sötare kanin får man leta efter! Finns i två storlekar (23 cm och 33 cm). Kaniner är snabblärda och blir tryggare om de får lära känna sin nya familj redan första veckan. Sitt gärna med kaninen i knäet, och är den sprattlig så ha en mjuk handduk runt kaninen när du bär den. Bär alltid kaninen med en hand kring kroppen och andra handen under rumpan som stöd. Ge din nya vän extra mycket uppmärksamhet den första tiden så får ni en fin relation som varar.

En vuxen Dvärgvädur väger ca 1,8–2,5 kg. Huvudet är kort och brett med långa hängande öron. De finns i många färgvarianter och pälsen kan vara kort, lejonhuvad eller lång. En vuxen Lejonhuvad väger ca 1,1-1,9 kg och dess öron är rättuppstående. De är långhåriga kring huvudet som en “lejonman” och har kortare päls på resten av kroppen, och finns också i många olika färger.
Vattnet ska bytas dagligen och vattenskålen eller flaskan diskas. Tillsätt vitaminer regelbundet. Om kaninen bor inomhus bör ni ha en UV-lampa ovanför buren. Ljuset hjälper kaninen att bilda D-vitamin som behövs för att ta upp kalk och hålla kaninen frisk. Man kan också sätta in en kalksten i buren. Den kan plockas bort om kaninen gnager för mycket på den.

Berika buren med olika leksaker och växla gärna mellan dem när ni städar buren för att ge kaninen variation. Ge gärna kaninen mat eller godis i en aktiveringsleksak eller foderboll, det ger kaninen utlopp för sitt naturliga beteende att söka föda.
Klorna bör klippas var 6-8:e vecka med en klosax för smådjur. Om man råkar klippa i pulpan är det bra att ha blodstillande pulver tillhands. När ni skaffar kanin från oss får ni med ett klippkort så att ni kan ta med kaninen till oss för kloklippning, och vår personal visar er gärna hur man gör.Kaniners föda ska i huvudsak bestå av hö som håller mage och tänder i trim. Höet får aldrig ta slut och bör fyllas på flera gånger om dagen. Det ska vara fräscht och väldoftande, öppna gärna påsen och lukta på det innan du köper det. Dåligt hö riskerar att göra kaninen sjuk. Som bottenmaterial rekommenderar vi ett naturligt bottenmaterial med hög uppsugningsförmåga, t.ex. alspån. Botten ska rengöras minst 1-2 gånger i veckan, beroende på antalet djur i buren och burens storlek. Använd ett effektivt rengöringsmedel för att få bort fläckar på burbottnen. Använd gärna ett desinficeringsmedel emellanåt för att eliminera bakterier och svamp. Låt kaninen vara ifred det första dygnet, så att den får en chans att vänja sig. Läs gärna högt ur kaninboken bredvid buren, då vänjer kaninen sig vid er närvaro, och ni lär er mer om kaniner.Välj en matskål av keramik då de är svåra att välta för kaninen. En vattenflaska är att föredra men komplettera alltid med en vattenskål av keramik i början, tills kaninen har lärt sig att dricka ur flaskan. För att undvika att kaninen smutsar ner höet ska det placeras i en höhäck. Kaniner kan bo utomhus året om i en stadig träbur på ben. Flytta ut kaninen senast på hösten så att den får tid att vänja sig och få sin vinterpäls. Kaninen kan börja fälla sin värmande vinterpäls om man tar in den i värmen när det är kallt ute, så undvik detta. Om det blir minusgrader måste kaninerna få uppvärmt dricksvatten minst två gånger per dygn. Man kan även skaffa en hane som kastreras vid ca 4-5 månaders ålder och sätta in en ung hona till honom (vänta ca 1 månad efter kastrationen). Då hinner ni göra hanen riktigt tam, vilket honan sedan tar efter, och de blir med största sannolikhet ett lyckligt par!

För att på bästa möjliga sätt få plats med det som kaninen behöver i buren rekommenderar vi en bur som har måtten 120×50 cm eller större. Enligt lag måste buren vara minst 0,5 m2 (100x50x50 cm) för en liten kanin, och 0,7 m2 (120x60x60 cm) för kaniner som väger 3-5 kg. Lägsta tillåtna burhöjd är 50 cm. Tänk på att 20 cm extra burlängd gör stor skillnad för kaninen. För info om burstorlek för större kaniner, besök jordbruksverkets hemsida.
Kaniners tänder växer hela tiden och därför är det mycket viktigt att förse den med saker att gnaga på. Träbitar, gnagstänger och leksaker av trä hjälper till att undvika tand- & bettproblem samt ger kaninen sysselsättning. Kontrollera tänderna regelbundet.

Borsta kaninen regelbundet med en mjuk borste, och använd en speciell karda vid fällning. Använd även karda eller kam till långhåriga kaniner. Tovor ska avlägsnas för att undvika hudirritationer.
Kaniner är renliga djur som oftast uträttar sina behov i ett hörn i buren, ställ dit en toalåda så underlättar det städningen. Använd sand eller strö (av annan sort än bottenmaterialet) i lådan. Man kan behöva lära kaninen vad lådan är till för; skopa upp allt nerkissat strö och lägg det i toalådan, och håll resten av buren skinande ren tills kaninen förstått poängen.I buren måste det även finnas ett stadigt hyllplan som kaninen kan hoppa upp på och sitta under, och gärna ett hus att gömma sig i. Husets tak kan utnyttjas som hyllplan om det är tillräckligt stort. Kaninen bör också ha halm eller annat bomaterial.

Under hela året kan kaninen vistas ute dagtid i en betesbur på gräsmattan. Tänk på att du alltid bör övervaka kaninen utomhus och skydda den mot drag, direkt solsken och eventuella rovdjur.Av alla smådjur är kaninen förmodligen den mest populära. Den är söt att titta på, har ett milt och vänligt lynne och är lätt att hålla och sköta. Kaninen är perfekt för dig som vill ha ett husdjur att både kela med och hitta på aktiviteter med. Kaninen har en livslängd på ca 5-10 år beroende på ras. De är mest aktiva på kvällen men anpassar sig oftast efter familjens rutiner.

ZOO.se har några av Europas största djuraffärer och nu med en större veterinärklink och e-handel som levererar hem till dörren i hela Sverige. Vi på ZOO.se håller koll på allt som handlar om djur och djurägare! Med över 30års erfarenhet i branschen så är vi på ZOO.se är stolta över vårt fantastiska team.
Det finns många olika kaninraser, och de kommer i många storlekar, pälsvarianter och färger. Hos oss hittar du dvärgraser som Dvärgvädur och Lejonhuvad kanin (“Löwen”), vilka är de mest lämpliga för barnfamiljer tack vare deras mindre storlek och fina temperament. De har en mycket charmig och nyfiken natur, vilket gör dem lätta att få tama och keliga.Kaniner tycker mycket om och mår bra av att få motion, så vänj kaninen tidigt vid att ha på sig en sele för promenader och hoppträning. Kaninen springer också gärna lös inomhus, men tänk på att göra rummet säkert först genom att t.ex. gömma elsladdar, och håll kaninen sällskap.

När ska man sluta med gosedjur?
– Vid den åldern har barns hjärna utvecklats så att de i minnet kan återkalla hur det känns att bli tröstad av sin förälder. Men det kan man inte göra om man bara är 1 eller 2 år. Då kan ett föremål vara till hjälp när man behöver trösten direkt.
Vänta minst 2 veckor efter att kaninen kommit hem med att ge grönfoder. Börja därefter försiktigt med en sak i taget då magen måste vänjas successivt. Grönsaker och frukt kan sedan erbjudas regelbundet i små mängder. Vänj också kaninen vid att äta gräs innan den får gå ut första gången.Förutom hö ska kaniner även ha torrfoder i form av ett näringsrikt pellets med högt fiberinnehåll. Dryga pelletssorter ger man ca 4 msk/dag av till en vuxen kanin, och ungdjur ska ha fri tillgång. Tänk på att kaninens mage är känslig vid stress och miljöombyte, varför det är viktigt att ge samma mat som den är van vid under den första tiden. Gör alltid en mjuk övergång vid foderbyten.

Är det lag på att man måste ha två kaniner?
Du bör helst hålla kaniner i par eller i grupp för att tillgodose deras behov av social kontakt. Könsmogna hanar som inte är kastrerade bör däremot inte hållas tillsammans.
Kaniner är sociala djur som bör hållas i par eller grupp när så är möjligt. Man kan hålla en kanin ensam om man ger den massor av uppmärksamhet, så kaninen känner att familjen är dess “flock”.Vill man ha två eller fler kaniner från början ska man välja honor då de brukar trivas bra ihop om de har fått växa upp tillsammans, men garantier kan aldrig ges. Hanar kan inte hållas tillsammans.

Vi friskhetsbesiktigar kaninen när ni köper den, men visar kaninen tecken på ohälsa så kontakta oss omedelbart för rådgivning (och därefter om så behövs en veterinär). Vanliga symptom är slöhet, diarré, nysningar, rinnande nos, variga och rinnande ögon, onormal törst eller dålig aptit.
Dvärgkaniner blir könsmogna vid 4-5 månaders ålder, men bör inte paras före 6-11 månaders ålder. Honan bör få sin första kull före hon är 1 år. Dräktighetstiden är ca 31 dygn. Ungarna ska vara hos honan i minst 35 dygn, men bör inte lämna mamma före 6 veckors ålder. Stör inte en hona med ungar mer än vad som är nödvändigt, och håll henne i en egen bur.

Hur får man en kanin att gilla en?
Skynda långsamt när du får hem din kanin och ge den tid att vänja sig vid sitt nya hem innan du börjar med klappar och gos. Kaniner är dessutom flyktdjur och bär alltid med sig en rädsla för att bli fångade och uppätna. Låt kaninen komma till dig och lär känna varandra i långsamt tempo.
– Vid den åldern har barns hjärna utvecklats så att de i minnet kan återkalla hur det känns att bli tröstad av sin förälder. Men det kan man inte göra om man bara är 1 eller 2 år. Då kan ett föremål vara till hjälp när man behöver trösten direkt.

Nallen eller snutten ska vara med överallt. Att somna utan den är inte att tänka på. Om föräldern har glömt att lägga ner den i semesterpackningen är det bara en sak att göra: vända. Och om den kommer bort är det kris.
Psykologerna tänker sig att barn knyter an till sina övergångsobjekt och laddar dem med känslor, samma sorts trygghetskänslor som barn får av närheten till sina föräldrar. Nallen eller snutten blir på så sätt en länk i övergången mellan det trygga, välbekanta hos föräldern och den mer osäkra omvärlden. Den blir något som man kan tanka trygghet hos när man ska somna. Något som man kan få tröst av om man är ledsen eller saknar sina föräldrar. Bara nallen är med så är allting bra. Så är det för en del barn, och för dem kan nallen, snuttefilten (eller vad det nu är för gosedjur) få näst intill magiska egenskaper. ”Oliver, 5 år, hade en flodhäst, Flodis – tills i söndags när han tappade den på Finlandsbåten. Oliver fick Flodis när han var 1 år och har sedan haft med sig honom överallt. Flodis var Olivers trygghet på dagis, men också när han skulle sova. Då brukade han pilla på Flodis svans och öron. Inget annat djur kan ersätta Flodis. Vi ringde till Finlandsbåten, men fick till svar att man bara skickar sånt av värde. I deras ögon har Flodis inget värde, men för Oliver är han ovärderlig – och väldigt saknad. Nu har vi försökt sy en ny, likadan. Den funkar ganska bra, men inte riktigt som den gamla.”När större barn, i 3, 4-årsåldern och uppåt, är ledsna eller otrygga kan de lugna sig själva genom att tänka på den trygghetsskapande föräldern, säger Pia Risholm Mothander. Pia Risholm Mothander funderar över om användningen av övergångsobjekt kan variera över tid. Begreppet ”övergångsobjekt” skapades av den brittiska barnläkaren Winnicott på 1950-talet. Sedan dess har vårt förhållningssätt till barn förändrats. Vi bär dem mer, vi sover tillsammans med dem i större utsträckning, vi ammar dem friare och under längre tid. Små barn behöver ofta sitt övergångsobjekt och den trygga föräldern samtidigt, berättar Margareta Viberg, men från ungefär 1,5 års ålder börjar barn få en mer stabil bild av föräldern inom sig.Övergångsobjekt är, åtminstone i någon mån, ett kulturellt fenomen. I kulturer där barn får mycket närhet – bärs mycket, sover tillsammans med sina föräldrar, ammas längre och oftare – är det inte så vanligt. Kanske är det detta som avspeglar sig i Margareta Vibergs och Lennart Vibegs studie, när det visar sig att barn som har ammats minst 8 månader inte alls är lika intresserade av att välja ett övergångsobjekt som andra.

Jag tror inte att hon skulle kunna gå någonstans utan den kära lilla nallen. Att låna ut den till något annat barn är det inte tal om, även om det är hennes bästa kompis på dagis som är ledsen och behöver tröst. Då kramar hon bara om Nallen ännu hårdare.”
– De som utvecklar en relation till ett övergångsobjekt brukar göra det någon gång mellan 6 och 12 månaders ålder, säger Margareta Viberg, som nu arbetar som psykolog vid mödra- och barnhälsovårdens psykologteam i Lund.– Så blir det inte om barnet får stöd i förlusten. Man får erbjuda sig själv tills barnet eventuellt hittar något annat. Men det är viktigt att man tar barnets sorg på allvar, att man till exempel hjälper till att leta, att man tröstar och stödjer, att man försöker hitta något som kan vara ”istället för” och kommer ihåg att det inte bara är en ”sak” som är borttappad.– Det gör att övergångsobjektet mer kan få karaktären av ett komplement. Barnet kan börja ha något som är ”istället för” och med hjälp av det hålla kvar den goda känslan av föräldern inom sig när det till exempel ska somna eller börja i förskolan.– Barn utan övergångsobjekt brukar dessutom, från ungefär 1 till 2 års ålder, tillfälligt kunna ladda ett gosedjur eller något annat om de behöver extra tröst eller trygghet, säger Margareta Viberg. Det kan de till exempel göra om de ska sova borta eller om de just har börjat i förskolan. Det objektet får inte den här starka laddningen som ett övergångsobjekt har, men barnet kan tillfälligt ladda upp det lite, kan man säga. – En del föräldrar tycker så småningom att de vill begränsa användningen till sovstunden, men de flesta barn slutar av sig själva. Om det är ett barn som i slutet av förskoleperioden har ett så stort beroende till sitt övergångsobjekt att det hellre håller sig till det på dagarna än att leka med andra barn, skulle jag be om hjälp för att försöka förstå vad som ligger bakom det. Men annars finns det ingen anledning till oro. Barn kopplar själva bort sina övergångsobjekt så småningom. – Behoven är ofta direkta och fysiska och handlar om närhet, tröst och trygghet – något som övergångsobjektet representerar. Att ha ett övergångsobjekt är alltså att ha något väldigt välkänt som är laddat med trygghet. Något som luktar välbekant. Något som är mitt eget, som jag bestämmer över.Ur barnens perspektiv verkar teorin stämma. När psykologerna Margareta Viberg och Lennart Viberg för sin avhandling Nallen i psykologin (2003, Lunds universitet) intervjuade 6-åringar som hade eller hade haft övergångsobjekt, var det just så barnen svarade. De sa att övergångsobjektet behövs om man ska somna ensam. Eller om man saknar mamma och pappa. Eller om man känner sig ledsen och vill bli glad eller lugn.

Vilket föremål som eventuellt ska laddas med de starka känslorna är upp till barnet, poängterar Pia Risholm Mothander, psykolog och docent i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet.

”När Tindra, nu 19 månader, var liten fick hon en tygapa som döptes till Apis. Sedan första dagen har Tindra och Apis varit oskiljaktiga. Hon sover alltid med honom och kånkar ofta runt på honom. Nu när hon har blivit lite större kan hon själv fråga efter honon på ett bättre sätt, hon kallar honom Apa. Vi har skaffat två extra apor – en att byta med när den första är i tvätten och en ’dagis-apa’. Apis får plåster när Tindra gör sig illa – det är en total kärlek hon känner för sin lilla apa.”
Barn kan i princip ta vad som helst som är mjukt och formbart till sitt hjärta. Kanske blir det en filt, ett mjukisdjur, en nalle, en bit av en lammskinnsfäll, en kudde, en tröja … Och ofta får övergångsobjektet ett namn.

– Och jag tänker att i dag, när vi har mycket mera kroppskontakt med våra barn, kanske barn inte behöver övergångsobjekt lika ofta och lika mycket som då. Jag tror att övergångsobjektens roll har minskat för barnens del. Men jag har uppmärksammat att många föräldrar vill att deras barn ska ha ett gosedjur – kanske av rädsla för att inte göra allt för att skydda barnen från att bli otrygga. Men det viktigaste för barnen är ändå närheten till föräldrarna, säger Pia Risholm Mothander.
”Linnéa är 1 år och 4 månader. Hennes viktigaste saker är snuttefilten och nappen, det blir verkligen katastrof om de inte finns med vid trötta tillfällen. Hon brukar ligga och snurra filten runt armen, fram och tillbaka, fram och tillbaka… Och så gärna två nappar – en i örat och en i munnen…””Tindra, 1,5 år, har två mjukishundar som snuttefiltar. Jag har köpt två likadana som också ligger i hennes säng, om någon av de andra skulle komma bort eller behöva slängas. Men hon sorterar snabbt bort de nya och greppar sina älsklingar. Hon fick många mjukisdjur när hon föddes och jag valde dessa två för att de var lagom stora och mjuka. De får henne att känna trygghet när hon sover på andra ställen än hennes egen säng, vilket känns viktigt för oss.”

”Arvid, snart 2 år, valde för ett drygt halvår sedan ut en av våra kuddar till sitt absoluta älsklingsföremål. Kudden är minst dubbelt så stor som han själv, så det ser lite otympligt ut när han kommer gående med den. Extra bökigt blir det när det är sovdags på dagis… Barnen sover inomhus i sina vagnar och det blir ganska trångt och svettigt i Arvids vagn. Utan kudde går det minsann inte att sova, och det går inte heller att byta ut den mot någon som är lite mindre. Hur som helst älskar Arvid sin kudde och den har varit en bra tröst för honom under inskolningen på dagis.”
Jollyroom och våra digitala samarbetspartners använder cookies på den här sidan. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Följande cookies är valbara för dig:På Jollyroom.se hittar du ett stort utbud av produkter för barnfamiljen. Hos oss handlar du snabbt, enkelt och alltid till låga priser. Med 365 dagars öppet köp och en mycket kompetent kundtjänst kan du känna dig trygg att handla hos oss. I vårt sortiment hittar du barnvagnar, bilstolar, kläder för barn och baby, produkter för mamman, massor av inspirerande inredning, leksaker, babyprodukter och mycket mer. Vi erbjuder produkter från välkända varumärken så som Britax, Maxi-Cosi, Baby Jogger, BabyBjörn, Didriksons, Sebra, KidKraft, Ergobaby, Philips Avent, Neonate, Cybex, LEGO och många fler. Välkommen in och kika runt i Nordens största barn- och babybutik på nätet!

Kan kaniner ha gosedjur?
Den mjuka kaninen kan också vara en fin leksak till den som väntar på en riktig kanin men som kanske inte är riktigt klar att lämna sin mamma. Observera att ett gosedjur aldrig kan ersätta en riktig kaninkompis som alla kaniner bör ha så långt det bara går!
Anmäl dig till Jollyrooms nyhetsbrev och få 50 kr rabatt vid köp över 300 kr. Utöver det får du ta del av de senaste nyheterna, exklusiva erbjudanden, inspirerande tips och guider!Nödvändiga cookies behövs för att göra vår hemsida användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som exempelvis sidnavigering. På så sätt blir det bland annat möjligt för webbsidan att komma ihåg vad du har lagt i din varukorg när du rör dig mellan sidor. Utan dessa cookies kan hemsidan inte fungera optimalt. Marknadsföringscookies används för att samla in information om besökares beteenden, gränsöverskridande mellan hemsidor. På Jollyroom använder vi tredjepartscookies för att tillåta tjänster som Facebook, Instagram, Google, Criteo och Youtube att presentera intresserelaterad marknadsföring för dig på sina egna och externa webbsidor. Observera att ett nej till cookies från dessa tjänster i vissa fall kan påverka din upplevelse som användare även utanför Jollyroom.se. Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner. Dessa gör ditt besök på hemsidan enklare, genom att komma ihåg tidigare val och uppgifter såsom vilken region du befinner dig i och vilket språk du föredrar att visa sidan på.Statistikcookies hjälper oss att förstå hur våra kunder interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter. Med hjälp av dessa cookies kan vi analysera användningen av våra tjänster och fatta informerade beslut för att utveckla och förbättra tjänsterna. Vi använder tredjepartscookies för att få insikt i antalet besökare på Jollyroom.se och deras beteende, och analyserar informationen på en övergripande nivå. Det ställs väldigt höga krav på webbanalystjänsterna som vi använder gällande dataskydd och Jollyroom skickar aldrig ut personliga upplysningar om dig som kund.Kaninens kroppsspråk är dess sätt att kommunicera med oss, därför är det bra att läsa på och lära sig att tolka kaninens signaler. Exempelvis så betyder ett kraftfullt stampande i marken att något är fel, kaninen varnar. Öron som är tryckta bakåt betyder att kaninen är rädd eller arg medan mjukt bakåtfällda öron innebär att kaninen vilar. Det finns helt enkelt mycket att lära sig om kaninens kroppsspråk!

Får man ha en kanin ensam?
Kaniner är sociala djur som behöver hållas i par eller i grupp för att må bra. Ensamma kaniner blir ofta mer passiva och kan utveckla onormala beteenden. Tänk på det när du skaffar kanin så att du köper två kaniner som är vana att hållas tillsammans.
Precis som med hundar och katter bygger du en positiv relation med kaninen genom att ge den mat och godsaker. Ge kaninen något gott, så som en bit persilja, maskrosblad, torrfoder eller godis som är anpassat för kaniner varje gång du går förbi den. Kaninen kommer snart att förknippa dig med positiva saker och söka ditt umgänge.Med en hund som sällskap kan du upptäcka aktiviteter och platser du kanske inte tidigare tänkt på. Två som hittat glädjen i kantarellsök är Marie Öqvist och hunden Flora. Utöver att det är ett bra tillfälle för stimulans stärker det relationen, samtidigt som det ger frisk luft – och för all del mat på bordet.

Planerar du att låta ditt husdjur följa med på sommarens semesterresa? Med rätt förberedelser och en del knep på vägen går det hur bra som helst. Helga Haak tipsar om hur man reser både tryggt och smidigt – och bjuder på en smart packlista.
Vi använder cookies och andra tekniker för att anpassa din användarupplevelse, för marknadsföring samt för att förstå hur du och andra använder vår webbsite. För att se en komplett information om våra Cookies kan du läsa mer Det tar tid att bygga relationer – även med djur. Skynda långsamt när du får hem din kanin och ge den tid att vänja sig vid sitt nya hem innan du börjar med klappar och gos. Kaniner är dessutom flyktdjur och bär alltid med sig en rädsla för att bli fångade och uppätna. Låt kaninen komma till dig och lär känna varandra i långsamt tempo. En mjuk kompis i soffan och en liten nos som buffar för uppmärksamhet – eller en kanin som helst håller sig för sig själv och sprattlar vid minsta lyft. Att få sin kanin tam är inte alltid det lättaste. Vi ger fem tips som stärker er relation.Hunden drar så hårt i kopplet att du knappt hänger med, skäller på andra hundar och lyssnar inte på kommandon. De flesta hundägare har en bild av en harmonisk och rolig promenad, men verkligheten stämmer inte alltid överens. Etologen och hundinstruktören Emma Almquist förklarar vad problemen kan bero på och vad du kan göra åt […] Välj uppfödare och kaninunge med omsorg. Kaninens första tid och sättet som den blir hanterad av uppfödaren har stor inverkan. Personligheten hos kaninens föräldrar spelar också in, be gärna om att få så mycket information som möjligt för att kunna ta ett välgrundat beslut. Visar kaninen att den inte vill kela eller leka? Backa i så fall. Genom att respektera kaninens gränser bygger du ett förtroende som lägger grunden till en varm och positiv relation. Ett bra sätt för att se om din kanin tycker om att bli kelad med är att klappa den i fem sekunder för att sedan sluta och se hur kaninen reagerar. Ligger den lugnt kvar? Eller söker den din uppmärksamhet? Klappa vidare, kaninen verkas trivas med uppmärksamheten. Men om kaninen skuttar iväg eller är som förfrusen så är det bäst att avbryta kelstunden.Gosedjur med filt från Teddykompaniets babyserie Dinglisar. Fliten är mjuk och skön. Passar som värmade filt vid vila eller gosig snuttefilt. Behändig att ta med. Perfekt att ge bort som present på dop eller babyshower. Ett gosedjur som bjuder upp till lek med en filt som skänker glädje och tröst.

Hunden DEX är i mjuk plysch och har en speldosa gömd i magen med sex olika ljud, bland annat hjärtljud som har en lugnande effekt på små bebisar. Ljudet aktiveras enkelt genom att du skakar på gosedjuret. Det senast valda ljudet kommer automatiskt spelas upp. Spelaren är även försedd med röstsensor och timer, slås på automatiskt om bebisen börjar gråta för att sedan stängas av efter 10 minuter.
Lammet LIZ är i mjuk plysch och har en speldosa gömd i magen med sex olika ljud, bland annat hjärtljud som har en lugnande effekt på små bebisar. Ljudet aktiveras enkelt genom att du skakar på gosedjuret. Det senast valda ljudet kommer automatiskt spelas upp. Spelaren är även försedd med röstsensor och timer, slås på automatiskt om bebisen börjar gråta för att sedan stängas av efter 10 minuter.Söta, roliga och framförallt kramvänliga. Gosedjur blir snabbt barnets och bebisens bästa vänner, de följer med överallt och bevarar hemligheter. Här kan du hitta mängder av söta och fina gosedjur i olika storlekar och modeller. Kanske söker du efter en klassisk nallebjörn? Eller varför inte en jättestor giraff som kan stå på golvet? Mjukisdjur ger ofta en slags trygghetskänsla hos barnen, en vän som alltid finns där. Även de minsta bebisarna tycker om att gosa med mjukisdjur, de är så mjuka och sköna i pälsen.

Produkten är godkänd och CE-märkt enligt EN71, vilket innebär den är barnsäker eftersom eventuella detaljer är dragfasta och att sömmarna är testade. Produkten är också eld- och flamsäker enligt EN71:2 utan att något flamskyddsmedel är tillsatt.Våra gosedjur stora är omåttligt populära bland barnen. Det är så häftigt när en nallebjörn eller gosedjurshunden är större än barnet själva. Du kan välja mellan många olika prisklasser och gosedjur, alla håller givetvis hög kvalitet och tål att lekas och kramas med. För dig som söker efter en fin doppresent är detta sortiment också bra. För många gosedjur kan man inte ha! Vi har samlat mängder av fina mjukisdjur från bland annat Teddykompaniet, Melissa & Doug och Kärnan. Du hittar även barnens favoriter som Bamse, Paw Patrol och Disneyfigurer, alla lika kramvänliga. Precis som många andra leksaker kan även gosedjur vara lärorika för barnen. Dels kan barnen öva sina sociala förmågor som att vara snäll, kramas och leka med gosedjur. Samtidigt kan du som mamma eller pappa berätta mer om gosedjuret för ditt barn. Om barnet till exempel har gosedjur i form av giraffer, zebror och lejon kan det vara kul att berätta mer om dessa djur, kanske läsa en sagobok som handlar om djuren på savannen. Hos oss på BabyWorld kan du hitta söta, knasiga, roliga och verklighetstrogna gosedjur i alla tänkbara varianter. Från söta hundar och katter till kaniner, grisar, fåglar och elefanter.

Hur stort är världens största gosedjur?
20 meter lång – fyra ton tung. största nalle.
Jag är säkert att du inte kommer att hitta någon annan har lika mjuk och mör päls som jag har. Eller lika långa öron, som är så väl anpassade för att lyssna på dina roliga och sorgliga historier. Eller lika gullig svans, som kan glädja dig när du känner dig nedstämd. Jag är säkert att vi kommer att bli bästisar och jag kan inte vänta tills vi får träffar varandra.De är bra lyssnare och de vill gärna lyssna på dina berättelser och sagor. Om du undrar, så tycker de mest om berättelser om modiga kaniner och deras äventyrar! Du vet ju att kaniner kan lätt känna rädslan, sp glöm inte att krama din lilla kanin när du släcker av ljuset!

Similar Posts