Styrkor Och Svagheter Intervju

Du sitter bekväm på intervjun och känner att det går din väg tills den där frågan kommer. Den där frågan som ställs under alla intervjuer och alltid är lika jobbig att svara på. Frågan ”vilka är dina utvecklingsområden?” eller ”Vad är dina svaga sidor?” Många kandidater tycker att frågan är jobbig – och jag håller helt med. Jag menar – vem vill prata om sina dåliga sidor? Ingen! Men ditt svar kan vara avgörande för om du får jobbet eller inte, så det kan vara bra att förbereda dig på hur du ska svara på frågan redan innan intervjun.Att säga att du inte har några negativa sidor eller att säga att du inte kommer på någon just nu är en lögn. Vi alla har dåliga sidor och du vinner i längden på att vara ärlig. Jag menar – ingen är perfekt. Försök ge exempel på hur din dåliga sida visar sig och i vilka situationer den kommer fram. Hur hanterar du din dåliga sida? Hur arbetar du för att utveckla den?

Du får ta del av framgångssagor, smarta kompetenshacks inom IT, intervjuer med branschprofiler och andra inspiratörer, krönikor, trendspaningar och kunskapshöjande reportage. Vi vill ge dig en unik inblick i IT-specialisters vardag för att inspirera till kreativa och nyskapande lösningar som gör skillnad för framtidens IT-organisationer.Ex. ”Ett av mina största utvecklingsområden är att jag kan gå snabbt fram. Ibland så kan jag anta att alla förstår – när dem inte gör det. Däremot så jobbar jag verkligen på att förbättra det. Jag ber ofta mina kollegor att påminna mig att sakta ner för att säkerställa att alla hänger med i vad jag säger” Nu är det inte självklart att du dagligen sitter och funderar över detta. Om du är en av dem som tycker det är svårt att hitta både styrkor och svagheter hos dig själv – ta tillfället i akt och gör detta kostnadsfria personlighetstest. Det tar dig bara 12 minuter och ger dig bra och konkret feedback om dig själv. Vi står inför den mest föränderliga tiden i mänsklighetens historia – automation och digitalisering fortsätter utmana sättet vi arbetar på och hur våra organisationer fungerar. /../Det viktigaste för mig som rekryterare är att förstå att du som kandidat är medveten om vem du är och ser både dina styrkor och svagheter. Att ha lite självinsikt kommer du långt på!

Vi är en nyhetssajt som lyfter människan bakom tekniken. Här får du ta del av framgångssagor, smarta kompetenshacks inom IT, intervjuer med branschprofiler och andra inspiratörer, krönikor, trendspaningar och kunskapshöjande reportage. Vi vill ge dig en unik inblick i IT-specialisters vardag för att inspirera till kreativa och nyskapande lösningar som gör skillnad för framtidens IT-organisationer.
Ex. ”Jag har ganska dåligt tålamod. Ibland så mejlar jag kollegor och förväntar mig svar direkt. Om jag inte får svar på en kvart så kan jag bli lite frustrerad.”Det är så många som vänder på frågan och försöker få sin svaghet att verka som en styrka. Försök istället att vara ärlig och säga att du har en svaghet även om det också kan vara en styrka. Det du kan göra är däremot att berätta hur du försöker bli bättre och din plan för hur din dåliga sida ska förbättras.

Årets första halva av 2023 har präglats av en utmanande affärssituation med ökad konkurrens, minskade intäkter och ekonomisk osäkerhet för många företag. Trots detta är /../
I frågor om framtid vill intervjuaren veta om tjänsten stämmer överens med dina framtida mål och om tjänsten kommer stimulera dig tillräckligt. Ibland vill arbetsgivaren ha någon som stannar i rollen, åtminstone några år, ibland är de öppna för någon som kan växa internt. Så var inte rädd för att vara ärlig om du har höga ambitioner. Att inte vilja stanna på en och samma tjänst under många år uppfattas oftast positivt eftersom det visar att du har driv och vill utvecklas. Om du är osäker, försök ta reda på utvecklingsmöjligheterna för tjänsten innan intervjun, så att du landar rätt i frågan. Om du verkligen vill ha jobbet behöver du naturligtvis svara på ett sätt som rimmar med den sökta tjänsten och utvecklingsmöjligheterna generellt i företaget.Intervjuaren vill med denna typ av fråga se om du kommer funka med ledaren och företagskulturen i allmänhet. Vilket i många fall kan vara en förutsättning för att ni ska trivas med varandra. Återigen, var ärlig, både för arbetsgivarens skull och för din egen. Vad är viktigt för dig? Karriärmöjligheter, förtroendearbetstid, hög grad av tillit, balans mellan jobb och fritid, en chef som delegerar, att få erkännande/uppskattning för dina prestationer eller något helt annat? Ta gärna stöd i det positiva som du har identifierat hos tidigare chefer och arbetsplatser och använd det som exempel.

Det är lätt att vara klok i tanken, svårare att uttrycka det i ord. Här kommer några av de vanligaste intervjufrågorna och Britt Maries råd om hur du kan resonera när du ställs inför frågorna.
– Det kommer också utgöra en stor del av det bestående intrycket. Är det en erfaren rekryterare som eftersträvat en intervju i dialogform har du förmodligen redan avverkat några av frågorna under intervjun, förklarar Britt Marie.– Kom ihåg att prioritera vilka frågor som är viktigast för dig att få svar på och att känna efter vilka av frågorna som utifrån din situation är lämpliga att ställa. Ett tips är att avsluta med att fråga hur rekryteringsprocessen ser ut efter mötet, tipsar Britt Marie. Det kan absolut vara så att du inte känner något speciellt alls för företaget, men du har rätt kompetens för tjänsten. Då får du känna efter och avgöra om den sortens ärlighet kommer gynna dig. Vidare behöver du lyfta vad har du med dig från din utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet som matcher just denna tjänst. Du kan även berätta vilka delar av tjänsten som intresserar dig extra mycket eller vad du saknat i tidigare roller som du erbjuds i denna roll. God självinsikt är en fördel när du ska beskriva din personlighet. Undvik att rabbla en massa egenskapsord, utan välj i stället ut ett fåtal, beskriv hur de tar sig uttryck och väv ihop dem med exempel från ditt yrkesliv. Tänk på att de styrkor eller egenskaper du väljer att beskriva bör ha koppling till arbetet du söker. Om du vid tidigare rekryteringsprocesser gjort så kallade personlighetstest, kan du ta stöd av resultat och beskrivningar i dessa. Du kan också dela med dig av positiv feedback du fått.Bestäm innan jobbintervjun om du ska berätta om andra ansökningar eller om du ska hålla det för dig själv. Om du berättar att du söker andra jobb är det viktigt att du kan motivera varför du vill ha just det här jobbet. Om arbetsgivaren är införstådd med att du är aktuell i andra ansökningsprocesser och anser att du är rätt kandidat för tjänsten, kanske de skyndar på processen för att inte riskera att förlora dig.

Ofta ställer intervjuaren frågor om situationer som är relaterade till just ditt yrke. Ta chansen att visa hur du hanterat en konflikt eller en krävande kund. Förbered dig på att berätta om några olika situationer, hur du hanterade dem, hur dina styrkor kom till användning och vad du lärde dig eller hade gjort annorlunda idag.
För att visa intresse för tjänsten och även garantera att detta är rätt organisation för dig så tipsar Britt Marie om att ställa frågor till arbetsgivaren i slutet av intervjun.Många är oroliga för denna fråga, men arbetsmarknaden idag är rörlig och luckor som uppkommit då du stått mellan jobb är vanligt. Lyft fram vad du gjorde under tiden. Kompetensutvecklade du dig, arbetade du som volontär eller hade du en utvecklande hobby? Eller berätta hur du motiverade dig själv i riktning mot ett nytt arbete. Då visar du att du på ett självständigt sätt kan hantera motgångar.

Försök få företaget eller organisationen att förstå att du är särskilt intresserad av just dem och inte enbart av tjänsten. Ingen arbetsgivare vill vara en i högen av alla jobb du sökt den senaste tiden. Berätta vad som tilltalar dig med företaget. Är det deras kultur, produkter eller tjänster? Eller har du medvetet letat efter företag likt detta, i så fall varför och vad fick dig att fastna för just dem?

Vilka tre ord beskriver dig?
Att tre små ord kan kännas så viktiga. När du får frågan ”beskriv dig själv med tre ord” så är det lätt att ta de första orden som dyker upp i huvudet. Kanske har du sagt ”snäll, glad och trevlig?”, eller ”noggrann, ambitiös och självsäker”?
Egentligen ska du inte behöva prata lön förrän du erbjudits jobbet. Det kan motiveras med att du först behöver veta mer om tjänsten och hur övriga villkor för anställningen ser ut, till exempel antal veckors semester, tjänstepension, övertidsersättning och annat som påverkar. Men det händer att frågan ställs i ett tidigt skede. Googla lönestatistik och försök ta reda på vad som kan vara rimligt i förhållande till tjänsten och din bakgrund, här kan även facket hjälpa till. Fundera därefter på vad du kan acceptera och svara med ett lönespann hellre än en exakt siffra. Du kan också fråga vad de själva tänkt innan du svarar.Är du kallad på intervju och vill öka dina chanser att bli arbetsgivarens förstahandsval? Då behöver du skaffa dig så bra förutsättningar som möjligt. Att vara väl förberedd inför intervjun är A och O. Det gör dig trygg, minskar nivån av nervositet och du ger med största sannolikhet ett bättre och mer professionellt intryck på själva intervjun. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse har lång erfarenhet av intervjuträning och tipsar om tolv frågor du borde öva på innan du sätter dig i intervjustolen.

Vad är dina 3 bästa egenskaper?
Flexibilitet Att betona din flexibilitet i ditt CV, personliga brev eller på intervjun kan därmed vara en väldigt bra idé. Precis som vanligt bör du ta med exempel som beskriver tidigare flexibilitet, och exemplen ska självklart vara så relevanta som möjligt för det jobb du söker.
Detta är en vanlig första uppvärmningsfråga, som ofta ställs i syfte att bryta isen. Öva på en två till tre minuters presentation av din utbildningsbakgrund, karriärval och senaste arbetserfarenheter, utan att bli alltför detaljerad. Fokusera på det som är relevant för tjänsten du söker, utelämna privata saker. Vill intervjuaren får fördjupad information kan du vara säker på att hen kommer ställa aktuella följdfrågor.Ingen är perfekt – så hitta ärliga svar som du kan motivera och som inte går helt i motsats till det du tror företaget vill ha. Åter igen, frågor om din personlighet ska visa på självinsikt, så visa på att du vet om dina svagheter och berätta hur du lärt dig hantera dem eller jobbar på att utveckla dem. Då framställer du dig själv som medveten och att du löpande jobbar med självutveckling. Kom också ihåg att en egenskap som är en svaghet i en situation kan vara en styrka i en annan. – Om du vill vara väl förberedd, rekommenderar jag starkt att du övar på vanliga intervjufrågor. Koppla gärna ihop dina svar, i de fall det är lämpligt, med exempel från verkligheten. Öva på dina svar inför någon annan eller framför spegeln. Det är bra att säga saker högt för att fånga upp var du eventuellt hakar upp dig, hur du formulerar dig och hur du kan förbättra dig, säger Britt Marie. Här gäller det att lyfta fram och summera alla dina kompetenser som matchar tjänsten och företaget, framför allt dina mjuka kompetenser det vill säga, vad just du kan tillföra. Vad har du som andra kanske saknar? Du kan även ta upp arbetsgivarens värderingar och visa på hur du passar in i företagets kultur.

Vad är dina styrkor och svagheter exempel?
Lisa är först och svarar följande: “Min styrka är att jag alltid jobbar hårt. Min svaghet är istället att jag blir stressad över att missa deadlines på grund av att någon annan inte levererar i tid”. Svaret är båda fantasilöst och förväntat. CachadLiknande
Ofta förväntas du veta en hel del om företaget. Luta dig mot den research som har du gjort. Om du känner att du behöver prioritera så kan du fokusera på verksamhetens värderingar och mål, snarare än siffor, antal anställda eller var huvudkontoret ligger.Innan du går på en jobbintervju bör du förbereda dig på hur du ska svara på intervjufrågorna. Metrojobbs karriärcoach Nina Jansdotter tipsar om några av de vanligaste, och hur du ska tänka kring dem. 

Känner du dig fortfarande osäker? Ett safe card är en vit skjorta med jeans eller kostymbyxor. Sitter det rätt så är det svårt att kritisera – oavsett företag.
Kommunikation är en viktig del i nästan alla jobb, så det kommer vara viktigt för rekryteraren hur du kommunicerar med dem. Var inte rädd för att prata med alla i rummet (om det är flera som intervjuar dig) och försök gärna bygga någon typ av relation med din rekryterare. Om du är social och utåtriktad visar du att du också kommer att vara öppen för att lära känna dina nya kollegor.

Ett skepp kommer lastat med tips inför din arbetsintervju! Bra jobbat! Du tog dig till det som antagligen är sista steget i ansökningsprocessen. Dags för ditt live performance där du ska få presentera dig själv och träffa företaget. Det kan kännas nervöst, så därför har vi skrivit denna guide till dig för att du ska känna dig förberedd och redo att rocka din arbetsintervju. Här hittar du allt du behöver tänka på innan, under och efter intervjun. Trevlig läsning och självklart, stort lycka till! Styrkor är betydligt lättare, vi kan tänka oss att du har flera! Fokusera på dina styrkor – om möjligt så försök att varva både dina mjuka och hårda färdigheter så att rekryteraren får en helhetsbild av vem du är. Ha gärna exempel för att påvisa dina styrkor för rekryteraren – om du säger att du är en duktig samordnare kan du ge exempel på saker på samordnat. Var inte rädd för att ta exempel som är inte är direkt kopplade till ditt yrkesliv, kanske har du planerat spännande överraskningsfester, event eller resor. Det är en bedrift i sig! En videointervju inträffar ofta om du till exempel har sökt en tjänst utomlands eller om du har långt att åka till företaget. Ofta används program som Skype eller Google Hangouts Meet för detta. Precis som med telefonintervjun kräver detta en del förberedelser.

Känner du att du har lite bättre koll nu? Sätt dina nya kunskaper på prov och sök jobb med oss på StudentJob! Vi har tusentals lediga jobb i hela Sverige!
Om du är positiv kommer du också känna dig mer energisk och den kommer garanterat att smitta av sig till de andra i rummet! Vem skulle vilja rekrytera en surmupp? Inte vi iallafall.

Finns det en chans att få jobbet utan arbetslivserfarenhet? Jajamen, lita på det! Har du kommit så här långt behöver du nog inte oroa dig, de har redan sett ditt CV och vet vilken erfarenhet du har. De har sett potential i dig som du ju vill visa upp ännu mer, och en intervju är det bästa sättet att göra just det! Genom att visa upp din personlighet, ditt driv och att övertyga företaget till att välja dig. Hur gör man detta då? Jo, fortsätt läsa våra tips inför din arbetsintervju nedan:

I vissa fall kan du bli inbjuden till en gruppintervju. Det brukar oftast gälla jobb där du behöver en viss personlighet och där rekryteraren vill se hur du beter dig i en grupp. De kan till exempel titta på din sociala och kommunikativa förmåga, ledaregenskaper, initiativtagande, och om du är duktig på problemlösning.Rekryterare har redan sett ditt CV och har sedan tidigare ett hum om dig. Under intervjun har du möjlighet att vidareutveckla eller förklara det som står på CV:t så rapa inte bara upp all information som står där. Fokusera på att lyfta din styrkor och ta vara på möjligheten att berätta varför du är speciell och den som är klippt och skuren för jobbet. Detta är ett vanligt första steg som, om du gör ett bra jobb, ofta leder till ett personligt möte. En telefonintervju är ett enkelt och snabbt sätt för arbetsgivaren att få veta mer om dig och varför du ansökt till rollen. De kommer att ställa frågor om din kompetens för att förstå om du passar för rollen, och därmed för att se om det är värt att bjuda in dig till ett personligt möte. En telefonintervju kan kännas skrämmande, vissa av oss lider ju av viss telefonskräck, men om du förbereder dig så kommer det inte vara några som helst problem. Nu har du koll på hur du ska förbereda dig. Då är det dags för en snabbgenomgång av en vanlig arbetsintervju och vad du bör tänka på i de olika stegen! Häng med:

Hur tar du dig till intervjun? Kör, får skjuts, cyklar, åker kollektivt? Lista ut detta innan dagen är kommen. Att vara sen och att behöva stressa är enkelt att undvika genom att vara där i tid. Försök ha marginaler för både trafik och ifall du skulle gå lite vilse i byggnaden. Då hinner du också ta ett andetag, fixa frillan (Sverige är ju tyvärr blåsigt) och nervöskissa innan det är go time. När du väl kommit till företaget så anmäl dig i receptionen eller kontakta rekryteraren så de vet att du är på plats och redo att rocka. Skulle du bli sen ska du ringa dem och förklara att du är försenad och när du förväntar dig vara framme. Självklart ber du om ursäkt för förseningen. Ett rimligt företag kommer att förstå om cykelkedjan hoppar eller om tåget är försenat, vi lovar.
Visa självförtroende men var inte inte arrogant. Var övertygad om vad du kan och hur du kan bidra till företagets framgång men visa också att du är öppen för feedback och fortsatt utveckling.

Oavsett vilken typ av arbetsintervju du ska gå på är förberedelse alltid receptet på framgång. Att vara nervös innan är vanligt och är bara ett bevis på att du bryr dig om hur det går, men du kan lugna nerverna genom att jobba igenom vår checklista nedan:Snyggt, då var det klappat och klart! Har du ställt alla frågor om hur resten av rekryteringen går till har du förmodligen fått ett svar om att de hör av sig inom några dagar eller veckor. Respektera tiden de ger dig och stressa inte på rekryteraren i onödan! Om du hör av dig, se till att du har relevanta frågor att ställa så att du inte hör av dig bara för sakens skull.Hallå, är inte detta vad jag precis gjorde? Nej, inte riktigt. Använd externa och trovärdiga källor för att ha koll på rollen i helhet. Ibland kan företag vara otydliga i sina arbetsbeskrivningar, så genom detta vis kan du få en bättre helhetsbild.Innan du går så brukar rekryteraren fråga om du har några frågor. Det är en bra idé att fråga hur processen ser ut nu efter intervjun, vad är nästa steg och när kan du förvänta dig en återkoppling – detta är speciellt viktigt om du ska gå på flera intervjuer. Om de redan har berättat för dig hur det ser ut, har vi listat exempel på frågor att ställa på arbetsintervjun nedan:

Att göra sin research om företaget är A och O och vårt bästa tips inför din arbetsintervju. Det visar inte bara att du är intresserad av företaget i stort, utan det gör det lättare att besvara frågor på rätt sätt under intervjun.
Ett personligt möte är precis som det låter, en intervju där du träffar rekryteraren och kanske några till från företaget. Det är kanske den vanligaste intervjuformen och det första man tänker på när man hör ordet “arbetsintervju”. Visst kan det kännas lite nervöst, men med rätt förberedelse kommer du långt!

Som du säkert förstår finns det flera olika typer av arbetsintervjuer. De vanligaste är telefonintervju, videointervju, gruppintervju eller ett personligt möte. Beroende på vilken arbetsintervju du ska genomföra krävs lite olika förberedelser och saker som är viktiga att tänka på. Nedan diskuterar vi i detalj dessa olika intervjutyper, vad du kan förvänta dig och hur du ska förbereda dig inför dem.
Nu har du tagit dig igenom nästan hela checklistan, och det är dags att öva. Ja, det kan vara svårt att inte brista ut i skratt om du har en låtsatsintervju med en kompis. Men det är väldigt lärorikt och gör att du kan känna dig mer självsäker när det är skarpt läge. Om du inte kan öva på intervjun med en kompis, fråga ett syskon eller förälder!Vad har man på sig på en arbetsintervju? Våra kläder säger mycket om oss, oavsett om vi vill det eller inte. Efter att du har gjort din research om företaget så kommer du förmodligen ha ett hum om hur stämningen verkar vara – är det väldigt avslappnat eller formellt? Vi rekommenderar att klä dig professionellt och ha hel och ren som dina ledord. Se till att alla dina plagg är nytvättade och skorna rena. Hittar du en klädkod för företaget? Följ den!Ett bra tips inför din arbetsintervju är att förbereda svar till de vanligaste frågorna. Eftersom detta är en så pass viktig del av din förberedelse så diskuterar vi det igen i mer detalj längre ned. När du förbereder dina svar bör du rannsaka dina tidigare erfarenheter och vad du har lärt dig från dem för att få så bra svar som möjligt.

Se till att du har koll på vad det är du faktiskt har ansökt till. Har du det i bakhuvudet under intervjun kan du se till att du möter deras efterfrågade krav. När du läser igenom arbetsbeskrivningen kan du leta efter följande huvudpunkter:
Vilka är dina svagheter? Den här frågan ställs nästan alltid när det är arbetsintervju och ja, det är svårt att balansera den här frågan – för helst vill du inte berätta om sina svagheter för att de är just svagheter. Men, det är också en fråga som visar på din självinsikt och att du kan se förbättringspotential hos dig själv – en viktig del för att kunna växa i karriären. Många väljer det vanliga ”jag har svårt att säga nej” eller ”jag jobbar ofta för mycket och tar på mig för mycket arbete”. Försök att rannsaka dig själv och ta reda på vad som är dina svagheter eller snarare vad du skulle kunna förbättra hos dig själv. Till exempel att du skulle vilja bli bättre på att arbeta i Excel eller hantera svåra kunder.Då är det go time. Se din rekryterare i ögonen, skaka deras hand och presentera dig. Det första mötet kan kännas nervöst och lite awkward men var bara lugn, ofta är rekryterare vana vid sådana här möten och kan sköta kallpratet (om det behövs). Ibland frågar de dig om du vill ha något att dricka – tacka ja till detta. Det ger ett intryck att du känner dig bekväm i deras sällskap och är ett sätt för rekryterare att bryta isen. Men ingen latte med sojamjölk eller Chocolate Chip frappuccino. Gör en enkel beställning – vatten, te eller kaffe. Det kan vara bra att ha ett hum om vad ska du säga på en intervju för att känna att du kan prata avslappnat och verkligen får sagt det man vill säga. För när det är väl är skarpt läge kan det vara svårt att formulera sig som man vill, och det är lätt hänt att man glömmer något som är viktigt. I motsats vad många tror så letar inte företag efter tråkiga kontorsnissar som beter sig som robotar. Istället uppskattar de personer som kommer med nya kreativa idéer och förbättringsförslag! Det är just det som håller företaget levande och gör att det fortsätter utvecklas. Så var inte rädd för att tänka utanför boxen och visa att du både vågar och vill dela med dig av dina idéer.

Under arbetsintervjun är det viktigt att du håller dig fokuserad och lyssnar aktivt på rekryteraren, men tillåt dig själv att slappna av. Låt rekryteraren tala till punkt innan du svarar på frågorna och bli inte stressad om du inte kan besvara en fråga på studs, säg att du behöver lite tid att tänka om det är så att du behöver det. Om det är flera som intervjuar dig så se till att prata till alla i rummet, oavsett vem det är som ställt frågan.
Ett bra tips är att ha en berättelse redo om frågan väl kommer så att du kan sticka ut från de andra som också blir intervjuade för rollen. Med berättelse menar vi att du kan väva in dina styrkor i något som du har gjort tidigare i arbetslivet eller privat. Är du detaljorienterad som person så ska du väva in detta i en händelse där du har visat på att du tog vara på små detaljer för att få ett bra utfall. Detta ger dig mer trovärdighet och övertygelse än att endast säga att du har ett öga för detaljer.Även fast du inte tror det så har även du vissa svagheter. Det har vi alla. En viktig del, både i livet, men även i en anställningsprocess är att veta om sina svagheter. Att veta om sina svagheter är viktigt att veta för att du ska veta vad du ska fokusera på att utveckla och även vad du kanske ska låta mer kompetenta människor göra.Följande artikel kommer att täcka en lista över styrkor och svagheter som du kan nämna under arbetsintervjun för att sticka ut och ge de bästa svar som kommer att imponera intervjuaren.När det är dags att besvara frågan om dina styrkor är det viktigt att vara väldigt specifik. Ta reda på vad du tror är din personliga styrka och varför eller be en vän att hjälpa dig identifiera vad du är bra på.

Vad kan vara ens svagheter?
Var konkret. Det är viktigt att inte bara räkna upp några allmänna svagheter, utan att faktiskt kunna ge exempel på konkreta situationer där problem har uppstått på grund av dessa. Det visar att du verkligen har funderat på din egen utveckling och ha
r en förståelse för vad du behöver jobba på.
Vi kan se en extremt ökande efterfrågan på marknaden efter all form av kompetens inom området att analysera data. Kontakta HCM Partner för tips på saker som du ska tänka på!

När allt kommer omkring kommer du att verka arrogant om du säger att du inte har några brister, men om du svarar med för många negativa attribut kan du äventyra dina chanser att säkra en position. Det handlar alltså om att hitta en balans här. Exempel på svar: Jag känner inte till den senaste versionen av programvaran som ni använder. Jag har nyligen lagt ner min tid på att skapa en positiv användarupplevelse och har alltid varit villig att lära mig nya saker. Under hela min karriär har programvaran alltid förändrats och jag har alltid varit villig att anpassa mig till förändrad teknik. Jag kommer att lägga ner den tid det tar att lära sig den nya programvaran. Det är viktigt att vara beredd på denna fråga och ha ett uttalande redo. Även om frågan inte kommer upp så kommer du att vara medveten om vad du tycker att dina styrkor är och vad du kan bidra till på företaget i fråga. Detta kommer samtidigt att hjälpa dig att väva in dessa styrkor på andra områden under intervjun.

I år träffades alla medlemmar av Continental Search i Köpenhamn. Tillsammans skapar vi ett samarbete över gränserna. Kontakta oss idag för mer information.
Inget svar efter jobbintervjun? Börjar det gå lång tid efter din anställningsintervju och du börjar undra vad som egentligen händer och varför du inte får några svar?Förberedelser och att ha ett svar klart är avgörande för en framgångsrik jobbintervju. När du tänker på dina svagheter är det viktigt att välja attribut som du arbetar aktivt med eller åtgärder du vidtar för att förvandla den svagheten till en styrka.

Se till att inkludera en rad styrkor, inklusive kunskapsbaserade färdigheter, överförbara färdigheter och personliga egenskaper för att visa din mångsidighet.Under intervjuprocessen är det troligt att intervjuaren kommer att be dig beskriva dina styrkor vid någon tidpunkt. Många kandidater undrar förmodligen hur de ska svara på vad som är dina styrkor utan att skryta för mycket eller riskera att verka narcissistiska.

En av de vanligaste intervjufrågorna som de flesta av oss har upplevt eller kommer att uppleva vid någon tidpunkt är ”Vilka är dina styrkor och svagheter?”.
När detta skrivs (juni 2020) så har vi alla levt under Pandemins nya villkor under en tid, och hunnit se olika trender som radikalt förändrat den svenska arbetsmarknaden inom IT/Tech. Här lyfter vi upp vår styrka, att vi är villiga att anpassa oss, samtidigt som vi pekar på en svaghet. Vi visar på en svaghet som vi är beredda att ta action på. Våra 5 bästa tips vid återkoppling efter en arbetsintervju! Med dessa tips kommer du öka dina chanser för rollen du har sökt och även vara mer förberedd för framtiden.Har du frågor eller funderingar om styrkor och svagheter under en anställningsintervju, tveka då inte att lämna en kommentar med dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Genom att anv\u00E4nda denna webbplats godk\u00E4nner du v\u00E5r anv\u00E4ndning av cookies. Vi anv\u00E4nder cookies f\u00F6r att ge dig en bra upplevelse och att hj\u00E4lpa v\u00E5r webbplats att fungera effektivt.Om du inte kan identifiera hur du hittar dina svagheter, vänd dig till en vän eller en nära kollega för att hjälpa dig avgöra vad du kan förbättra. Kom alltid ihåg att svagheter inte är permanenta, och bara för att du har några svagheter betyder det inte att dom för alltid kommer förbli. Din tanke är ju att få din svaghet att bli din styrka!

Att ringa upp en arbetsgivare bara så där kan kännas obehagligt och skrämmande. Men ett sådant samtal kan vara det som ger dig ditt nya jobb så det är värt att försöka sätta sig över de känslorna. Här får du tips och råd om hur du gör det mindre jobbigt.
Hur ska du göra för att uppnå dina mål? Det är lätt att ge upp och tänka att det inte är någon mening att försöka. Men ge inte upp! Det finns knep för att göra det lättare. Testa att vara S.M.A.R.T. Om ett mål är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt har du bättre chans att nå det.Försök att vara positiv och engagerad. Var medveten om ditt kroppsspråk. Du ska utstråla energi och engagemang. Öva, öva, öva! Svara på frågan högt för dig själv framför spegeln eller för en kompis. Se till att du kan dra det naturligt utan att det låter som något du lärt dig utantill.

Den här frågan kommer nästan alltid och det är en chans för dig att visa att du researchat företaget innan du kom dit. Läs på om företaget på hemsidan så att du kan berätta lite om vad du vet om dem. Du behöver inte studera allt i detalj, det räcker med att du har några saker som du snappat upp om företaget.
Det kan finnas många anledningar till varför du slutar på ditt tidigare jobb. Om du lämnar din gamla arbetsplats med bra rekommendationer och en positiv upplevelse så är det lättare för dig att svara på den här frågan. Men om du inte trivts på ditt jobb och du slutar på grund av konflikter, orättvis behandling eller någon annan negativ anledning så kan det vara svårare. Oavsett om det som hände på din förra arbetsplats inte var ditt fel så ska du alltid vara väldigt försiktig med att prata illa om din förra arbetsplats, chef eller kollegor på en intervju – det kan väldigt lätt uppfattas som negativt. Håll dig kort i ditt svar och var inte för personlig. Det räcker gott med att till exempel säga att du kände att du ville gå vidare där du hade mer möjligheter till att utvecklas.Det finns såklart både bra och dåliga chefer och du kanske varit med om båda. På en sån här fråga så ska du akta dig för att börja berätta om allt dåligt din förra chef gjorde. Du ska aldrig tala illa om din fd chef i en arbetsintervju, oavsett hur illa hen behandlade dig. Fokusera istället på att hitta de saker du tycker är viktigt för att en chef ska vara bra. När du förbereder dig för frågan så kan du såklart gå igenom negativa och positiva sidor hos dina tidigare chefer för att det ska bli tydligt för dig själv hur du vill att en chef ska vara. Fundera över vad du uppskattat och tyckt mindre bra om med dina tidigare chefer. Om du fastnar i att hitta massa egenskaper som du INTE vill att en chef ska ha så kan du titta på vad du skulle vilja ha istället – ofta är det det motsatta. Om du inte vill att en chef ska vara otydlig så är det du söker hos en bra chef förmodligen tydlighet och rak kommunikation.

Den här frågan brukar komma i slutet och en rekommendation är att du förberett några frågor inför intervjun. Om du svarar nej kan det tolkas som att du är ointresserad. Vissa frågor kanske också besvaras av rekryteraren under intervjun och då kan det vara bra att du har några st att välja bland. Utgå från dig själv, vad vill du veta om jobbet? Vill du veta hur en typisk arbetsdag ser ut? Vill du veta hur schemat brukar se ut eller vill du ha en bild av hur arbetsgruppen är? En annan bra fråga är att fråga vad nästa steg i rekryteringen blir och när de tror att du kommer bli kontaktad. Du kan också fråga om de behöver något mer av dig.
Du behöver inte heller rabbla upp hela ditt cv, utan du kan utgå från att den du träffar har läst igenom det. Du kan istället till exempel utgå från ditt senaste jobb. Vad gjorde du där och vad trivdes du med? Du kan också berätta om vilken utbildning du gått och varför du valde den utbildningen. Du kan också börja med egenskaper du har och hur du har användning för dem i ditt arbetsliv. När du väl kommit igång så brukar det gå bra att spinna vidare.Börja plugga men behåll 80% av lönen. Låter det för bra för att vara sant? Man skulle kunna tro det men med det nya omställningsstudiestödet finns den möjligheten.

Det här är en fråga som många kan tycka är svår att svara på. Anledningarna kan vara olika, men många tycker det känns obekvämt att framhålla sina goda sidor för att de tycker att det upplevs som skrytigt och känns ovant och obekvämt. Men det är jätteviktigt att du övar på att kunna beskriva dina styrkor och vågar stå för dem – det kommer öka dina chanser till att få jobbet. Det är stor skillnad på att vara skrytsam och att vara medveten om det du faktiskt är bra på.
Aventus har sedan 1986 coachat tusentals människor vidare till nästa steg i karriären. När du är redo för det steget, väljer du Aventus i Göteborg som leverantör för Rusta och matcha. Med Aventus får du gedigen jobbcoachning där allt fokus är på dig och ditt nästa jobb.Många oroar sig för vad de ska ge för löneanspråk på en intervju. Det kan vara bra att vara förberedd på frågan, även om den inte alltid dyker upp i första intervjun. Du kan förbereda dig på olika sätt för att känna dig säkrare i frågan.

Det är såklart också viktigt att du lyfter de sidor som matchar med just det jobbet du söker. Du är en person med många olika sidor och kompetenser, men alla kanske inte matchar just det här jobbet? Välj ut de sidor som passar bäst!
Ofta inleds en jobbintervju med den här frågan. Eftersom det är den första frågan så kan det kännas tryggt att vara ordentligt förberedd på den. På så vis vet du att du får en bra start på intervjun och förhoppningsvis hinner nerverna lugna sig lite på vägen. Du har inte lång tid på dig, frågan ska sammanfattas i max två till tre minuter och du måste sålla och berätta sånt som är relevant för situationen. I den här frågan är det inte hur gammal du är, var du bor, vilka fritidsintressen du har eller hur din familjesituation ser ut som är viktigt – det är vem du är som yrkesperson. Det intervjuaren är intresserad av är vem du är på jobbet. Om det känns lättast att börja med vad du heter och hur gammal du är så kan du såklart göra det, men det är inte det som är det viktiga.

Ofta är de saker vi tycker är roliga de saker vi är duktiga på, så om du har svårt att komma på vad dina styrkor är så kan det hjälpa att fundera på vad du tycker är roligt. När på jobbet kommer du som bäst till din rätt? Vilka arbetsuppgifter tycker du om? Kanske har du en naturlig fallenhet för att organisera och strukturera? Om du älskar att jobba i team så kanske din samarbetsförmåga eller din sociala förmåga är dina styrkor? Du kan också fundera över vad du tidigare har fått för feedback av kollegor, chefer eller vänner – vad brukar de säga om dig? När du funderat över det här så kommer det förmodligen bli tydligt för dig vilka dina starka sidor
är. Det viktigaste är att du är nyfiken på dig själv och reflekterar över vad du faktiskt är duktig på och inte bara övar in och säger det du tror att arbetsgivaren vill höra.
Det här är en väldigt viktig fråga, men kan vara knepig att svara på. Det känns kanske helt fel att sitta och berätta om dina svagheter till arbetsgivaren när du vill ha jobbet? Men undvik misstaget att säga att du inte har några svagheter eller att du har svårt att komma på några. Alla människor har svaga sidor, så det kommer rekryteraren att se igenom direkt. Syftet med den här frågan är att se om du har självinsikt och kan reflektera om dig själv och om du svarar att du inte har några svagheter så visar det brist på självinsikt. En bra självinsikt är en jätteviktig och eftertraktad egenskap hos de allra flesta arbetsgivare. Den här frågan är faktiskt en chans för dig att visa att du är ärlig, ödmjuk och kan se dina brister. Det är också bra om du kan beskriva hur du hanterar eller jobbar med dina svaga sidor. Om din svaghet är att du är självkritisk, beskriv också hur du hanterar det. Det viktigaste i den här frågan är att visa att du är medveten och att du kan ge exempel på hur du jobbar med att förändra det.Tänk också på att välja ut svagheter som är relevanta. Att du är lite osocial som person och helst jobbar ensam kanske inte är relevant att ta upp som svaghet om du söker ett ensamjobb som städare på kvällstid. Skilj också på svagheter som privatperson och i din yrkesroll – fundera extra på om de svagheter du har verkligen påverkar dig på jobbet? Om inte, så behöver du inte ta upp dem. Du kanske är oorganiserad hemma men noggrann på jobbet? Det här handlar om att hitta svagheter som eventuellt kan påverka dig i en jobbsituation och hur du hanterar dem.

Det finns förmodligen en massa olika anledningar till att du vill ha jobbet du söker. En kan vara att du vill ha ett jobb så att du får lön, men det är inte det du ska svara på den här frågan. Är det att arbetsuppgifterna verkar roliga, att de passar dig bra och du tror att du kan göra ett bra jobb? Om du till exempel ska jobba i affär kan det vara bra att du gillar kundkontakter och trivs med att ge service. Är det att arbetsgivaren verkar bra och du har hört gott om dem? Arbetar företaget med något som intresserar dig och som du tycker om? Är företaget i en utvecklingsfas och du vill få vara med på resan? Nu är det bra om du läst på ordentligt om arbetsgivaren. De flesta verksamheter har en hemsida där du kan läsa om företaget. Kanske har du redan läst på om företaget när du skrev din ansökan? Om inte så är det dags nu.
Lite likt frågan om vilka svagheter du har så är även den här frågan en fråga som handlar om hur mycket självinsikt du har och hur duktig du är på att ta hand om din stress. Människor är olika stresståliga, men alla upplever stress ibland. Så att svara att du aldrig blir stressad är förmodligen varken sant eller det som rekryteraren är ute efter. I en sån här fråga så kan du ge exempel på i vilka situationer du kan uppleva stress, vad som händer mig dig då och hur du försöker hantera den. Kanske gör du saker för att förhindra stress som att till exempel planera väl? Kanske ber du om hjälp för att minska stressen? Kanske försöker du säga ifrån om du får för många uppgifter? Du kanske har något som du gör privat för att skapa lugn, som att meditera, promenera i naturen, simma eller någon annan fritidssyssla?

Vad är din största svaghet intervju?
Vilken är din största svaghet? Många svarar att de är perfektionister. Men att svara genom att ge exempel på något som kanske egentligen är en styrka visar att du inte lyssnat på frågan och kan ge intryck av att du är arrogant. Välj ut något som du har jobbat aktivt på att ändra. Cachad
Tror du att Facebook inte är till nån nytta när du letar jobb? Då får du nog tänka om. Sannolikheten för att din nästa arbetsgivare finns på Facebook är stor.Ett vanligt svar är att vända på steken och säga något i stil med: ”Jag är ibland för noggrann i mitt arbete”. Svagheten har blivit till något positivt, men eftersom så många gör på detta sätt är det något av en klyscha. Har du relevant utbildning och yrkeserfarenhet är det såklart enklare. Du berättar helt enkelt vad du arbetat med, vad du studerat med och vilka erfarenheter du har tagit med dig därifrån. Kom ihåg att den du talar med troligen läst ditt cv och vet vad du gjort så fokusera på det viktigaste du tagit med dig från jobb och studier snarare än att torrt gå igenom listan. Försök istället att hålla dig till dina yrkeserfarenheter och din utbildning. Du kan sedan berätta kortfattat om din familjesituation och något om vad du gör på fritiden och vilka intressen du har. Gör en sammanfattning av ditt liv – med fokus på det professionella.

Arbetsintervjun är då du ska göra ett riktigt avtryck. Arbetsgivaren har läst dina papper och tycker att det är värt att lägga tid på att lära sig mer om dig. Nu gäller det att utnyttja tiden så bra som möjligt.
Men försök svälja stoltheten. Försök att rakryggat och ärligt berätta om dina jobbrelaterade styrkor. Du kanske är bra på att motivera andra människor eller är en god och hjälpsam arbetskamrat. Du kanske är lojal och alltid gör ditt bästa eller alltid tar 100 % ansvar för det arbete du utför.Att säga pengar är inte en bra idé. Du kanske motiveras av att få saker slutförda, hjälpa andra människor, fatta tuffa beslut, driva projekt och vara spindeln nätet, vara den som gör grovjobbet i det tysta, ja, riktiga arbetsrelaterade kvaliteter och inte vad som hamnar i lönekuvertet. Självklart finns det viktiga grundläggande saker som att komma i tid och klä sig korrekt, men det säger sig självt. Du ska se människor du träffar i ögonen, ha ett stadigt handslag och vara positiv och intresserad. Det här skiljer sig inte från vanliga livet. Men det är en människa som söker jobb, inte en lista, så du kan såklart vara en attraktiv arbetssökande trots att du inte uppfyller alla kvalifikationer som krävdes i jobbannonsen. Kanske har du intressen från din fritid som kan vara en tillgång, och du som människa kan vara intressant. En positiv och driven arbetssökande utan alla formella kvalifikationer kan vara bättre än någon som är blasé men har rätt utbildning.

Vad är en bra svaghet?
Så avslöjar du dina svagheter på arbetsintervjun – 8 tipsFörbered dig. … Visa självkännedom och fokusera på lärdomar. … Cecilia Hedlund Mahimkar Se upp för dolda frågor. … Ärlighet varar längst. … Var relevant. … Undvik tomma svar. … Bara yrkeskunskaper – eller också personliga egenskaper? … Humor är inte nödvändigt.
När du väl sätter dig i intervjun börjar det dock bli lite annorlunda än möten i ”verkligheten”. En intervju är en konstruerad situation och därför är det viktigt att förbereda sig på de frågor man kan tänkas få.Den här frågan är ganska elak. Vad ska du svara? Alla vet att alla har svagheter, men alla vet också att de inte kommer att tas upp i en sådan här situation, så svaret kommer inte att säga så mycket om den arbetssökande.Många tycker att den här frågan är svår. Man vill inte slå sig för bröstet allt för mycket och det kan kännas löjligt att berätta hur bra man är. Det är väl egentligen upp till andra att bedöma? Har man inte förberett sig på den här frågan är det lätt att bli överrumplad. Vem är jag? Vad svarar man på det? Plötsligt sitter man där och famlar efter ord och staplar klyschor, eller så inleder man en långdragen kronologisk berättelse: ”Jag gick i lågstadiet i Skövde, det var kul, sen på högstadiet flyttade vi till Halmstad…” Som i alla delar av en jobbansökning – CV och det första brevet – ska du ha läst på vad företaget gör i detalj och vad de har för värderingar. Sedan försöka sätta dig in i det sammanhanget. Fokusera på dina styrkor som skulle vara en tillgång på företaget och förklara hur du vill utveckla dessa styrkor. Visa att det här är en bra arbetsplats för din framåtanda.Berätta om en situation där du hade en plan för hur du skulle arbeta men där förutsättningarna förändrades under arbetes gång. Vad var det som förändrades? Hur agerade du? Vad blev resultatet?

Vad är en bra dålig egenskap?
Lika enkelt och upplyftande som det kan vara att identifiera sina starkaste egenskaper, lika svårt och nedslående kan det kännas att behöva fundera över sina svagaste. Poängen med frågan är att rekryteraren vill skapa sig en helhetsbild av dig som sökande.
Vi använder oss av beteendefokuserade intervjuer, eller som många kallar det, kompetensbaserade intervjuer. Här djupdyker vi i de beteenden som är viktiga och visat sig vara framgångsrika för rollen. Vi fokuserar med andra ord inte på dina personliga egenskaper, utan ställer frågor kopplat till dina tidigare beteenden och söker efter konkreta exempel på hur du har agerat i tidigare situationer kopplat till dessa beteenden.Här är det viktigt att du är ärlig och ödmjuk inför dina svagheter – vi har alla utvecklingspotential. Berätta även hur du arbetar med att förbättra och utveckla dig själv inom dina svaga områden. Ett annat sätt att resonera kring dina svagheter är att fokusera på en personlig egenskap som både kan ses som en styrka och en svaghet. Lyfter du exempelvis att du är en viljestark person kan det kopplas till en rad positiva förmågor; att du är modig, vågar stå för din åsikt och driva igenom dina förslag. Den andra sidan av myntet skulle däremot kunna vara att du har svårt att kompromissa, vilket du under arbetsintervjun kan resonera kring.

Tänk igenom vad som är relevant att berätta för den som intervjuar dig. Fokusera på att berätta saker om dig själv som är relevant för tjänsten du söker. Tänk på att beskriva dig själv så kärnfullt som möjligt, med fokus på dig som person och de karriärval och utbildningsval du gjort.Förklara bakgrunden till dina studieval. Fanns det ett intresse just då eller har ditt intresse ändrats med tiden? Hade du valt annorlunda om du gjort ditt val idag? Framhäv även vad du tycker har varit roligt och utmanande med din utbildning.

När du ska gå på arbetsintervju är det bra att vara förberedd på vilka intervjufrågor du kan få. Frågorna kan såklart skilja sig åt mellan olika företag, men ofta får du berätta om dig själv och dina personliga egenskaper. Det är också vanligt att du får frågor om varför du tror att du passar för jobbet. Här har vi samlat flera vanliga intervjufrågor – så du kan förbereda dig på bästa sätt inför arbetsintervjun!
Berätta om ett projekt eller en arbetsuppgift som du har planerat på egen hand. Hur lade du upp planeringen? Vilka prioriteringar gjorde du? Hur säkerställde du att du följde planeringen? Vad blev resultatet?

En vanlig fråga under en arbetsintervju är: Vad var det som fångade ditt intresse för tjänsten? Låter arbetsuppgifterna roliga, ser du en möjlighet att utvecklas och lära dig någonting nytt, eller har du kanske ett specifikt intresse för just det här företaget? Tänk igenom vad det var som fångade ditt intresse och försök förmedla det till rekryteraren.Inför intervjun bör du tänka ut ditt löneanspråk för den aktuella tjänsten. Ditt löneanspråk ska spegla din yrkeskunskap och bakgrund och det är viktigt att du kan motivera ditt anspråk. Upplever du det svårt att ge ett löneanspråk, om du exempelvis är ny på arbetsmarknaden eller går in i en ny bransch, kan du först ta reda på vad marknadsläget är för den specifika tjänsten men även för den region tjänsten är placerad i.Det här är kanske den allra viktigaste frågan du kommer få under din arbetsintervju. Oavsett om det är ett extrajobb eller ett heltidsjobb du söker behöver du kunna motivera varför du är rätt för tjänsten. Det kan vara personliga egenskaper, kompetens eller erfarenhet – det viktiga är att du tydligt berättar vad företaget vinner på att välja just dig. Utöver det kan du lyfta på vilket sätt du skulle motiveras av tjänsten och på så vis göra ett bra jobb.

Vad är mina styrkor och svagheter?
När man berättar om sina styrkor bör man koppla dem till företaget och rollen i fråga, och när det gäller ens svagheter bör man alltid avsluta sitt svar med en positiv twist och beskriva hur man utvecklats. Cachad
Återigen är det viktigt att du utgår från vad som efterfrågas för den specifika tjänsten. Det kan vara särskilda kvalifikationer eller egenskaper, erfarenhet du kan visa upp från tidigare arbeten, specifika projekt eller kanske kunskap du fått från en utbildning eller kurs. Ge exempel och visa hur de matchar det som efterfrågas i annonsen.

Syftet med den här typen av frågor är att vi ska förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev. Det är viktigt att du kommer med så konkreta exempel som möjligt för att rekryteraren ska kunna göra en korrekt bedömning. Undvik därför svar som ”Det händer varje dag…”. Fokusera i stället på en konkret situation. Här följer fyra exempel på kompetensbaserade frågor:
Berätta om ett utmanande mål du har satt upp för dig själv eller jobbat mot i skolan eller på jobbet. Vad var målet? På vilket sätt var du involverad i målsättningen? På vilket sätt var det ett utmanande mål? Hur har du arbetat för att nå målet? Hur har det gått?

Vilka svagheter kan man säga på intervju?
Lista med exempel på svaga sidorOorganiserad.Självkritisk/känslig.Perfektionism (observera att detta kan vara en styrka i många roller, så se till att ha ett exempel på varför perfektionism kan vara ett problem så att du visar att du har funderat på den här egenskapen ordentligt)Blyg/inte van vid att tala offentligt. Cachad
Förbered dig genom att i förhand tänka ut konkreta situationer då du använt dig av de beteenden arbetsgivaren valt att lyfta fram i jobbannonsen. Känner du inte att du har några bra exempel att berätta om? Kom ihåg att det är bättre med något än inget alls. Vi ser helst att du kommer med exempel från arbetslivet, men saknar du arbetslivserfarenhet kan du kanske berätta om ett exempel från ett grupparbete i skolan, föreningslivet eller liknande? Dyker det upp en fråga du inte förberett dig på kan du ta dig tid och tänka igenom ditt svar. Rekryteraren förväntar sig inte att du ska svara på sekunden.

Varför ska vi anställa just dig?
Ett annat exempel hur du kan motivera varför du passar för jobbet är att relatera dina egenskaper, styrkor och din personlighet till arbetsplatsen. Vad gör att just du skulle kunna bidra till företagets utveckling? Eller kultur? Detta kräver såklart att du är lite påläst om företaget och kan ge konkreta exempel.
Ett annat exempel hur du kan motivera varför du passar för jobbet är att relatera dina egenskaper, styrkor och din personlighet till arbetsplatsen. Vad gör att just du skulle kunna bidra till företagets utveckling? Eller kultur? Detta kräver såklart att du är lite påläst om företaget och kan ge konkreta exempel. Att vara påläst är bara positivt och framhäver ofta ditt engagemang för positionen/tjänsten du sökt.Det finns flaskhalsar och barnsjukdomar på alla företag. Försök gå in på vad du skulle kunna bidra med för att bota ”sjukdomarna” och lösa eventuella problem. Lägg inte för mycket tid på det som varit, snarare bör du fokusera på hur det skulle kunna bli i framtiden med dig vid rodret. På så sätt kan du skapa och forma bilden av din framtida (lösningsorienterade!) roll på företaget.”Varför ska vi anställa just dig?” är en fråga som mer eller mindre alltid kommer upp på en anställningsintervju. Intervjufrågan kan vara ställd på lite olika sätt och vara mer eller mindre uttalad, men syftet med frågan är alltid detsamma. Det är din chans att sälja in dig själv och argumentera varför du passar för jobbet, medan rekryteraren får chans att bli övertygad och samtidigt säkerställa att hen inte missat någonting.Detta är en fråga du vinner på att förbereda dig på. Om den mot förmodan inte skulle komma upp som en intervjufråga på anställningsintervjun är ett hett tips att ta upp det själv vid första bästa möjlighet. Här är tre möjliga sätt att ta sig an frågan, välj med fördel den approach som passar dig…och företaget!Vad gör dig motiverad, entusiastisk eller engagerad på jobbet? Alla arbetsgivare vill ha en medarbetare som är motiverad till sitt jobb, då det ofta är ett framgångsrecept på att man trivs och stannar länge. Berätta därför för rekryteraren vad hos arbetsgivaren du tror kommer göra dig motiverad och varför du tror det.

Kravet på att ta in olika hållbarhetaspekter i verksamheten ökar inom alla branscher. Därför blir det allt viktigare att skaffa sig hållbarhetskompetens – oavsett yrkesroll.Studerar du, eller funderar du på vad du ska välja för framtid? Akavia Aspekt har gått igenom jobbprognoserna för ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer fram till år 2026. Har du valt rätt utbildning för att få jobb, och hur ser löneläget ut? Här hittar du våra bästa råd för att ta dig an framtidens utmaningar. Dina chanser att imponera på arbetsintervjun ökar om du har förberett dig. Nina Forssblad, professionsanalytiker på fackförbundet Akavia, berättar om de bästa tipsen inför intervjun. Under arbetsintervjun kommer du att få svara på ett antal jobbiga frågor. Annika Stålhandske, vd på konsultbolaget &Partners, berättar här om 5 vanliga svåra frågor på arbetsintervjun – och hur du kan imponera med dina svar.

Hur agerar jag klokt på arbetsmarknaden och får ut det bästa av min kompetens? Ett av svaren är kontinuerlig karriärplanering, enligt karriärrådgivaren Johan Åkesson.
Här får du expertens åtta bästa tips på hur du kan berätta om de svagheter, eller utmaningar, som du själv har när det kommer till jobbsituationer – utan att du bränner dina möjligheter till ett nytt jobb.

Similar Posts