Svanströms öppettider Sveavägen

Bläddra i den senaste Office Depot-katalogen i Sveavägen 73, Stockholm, ”Office Depot Lärarfolder 23/24” giltig från 10/04/2023 till 31/01/2024 och börja spara pengar nu!

Office Depot-butiken har följande öppettider: Måndag 9:00 – 18:30, Tisdag 9:00 – 18:30, Onsdag 9:00 – 18:30, Torsdag 9:00 – 18:30, Fredag 9:00 – 18:30, Lördag 11:00 – 15:00, Söndag: Stängd.
Office Depot är ett amerikanskt företag som tillhandahåller kontorsrelaterade produkter. Office Depot kontorsvaror säljs för både företag och privatpersoner, och de rankas som världens näst största kontorsleverantör.* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.På denna sida gar vi samlat all information om Svanströms från kategorin Pappershandel i regionStockholms kommun. Nedan hittar ni address, öppningstider och annan information. Hur långa är Sveriges vägar egentligen? Hur snabbt får jag köra? Vilket är Sveriges vanligaste gatunamn? Vet du svaren? Om inte hittar du svaren här, i vår visste du att hörna » Office Depot-butiken har följande öppettider: Måndag: Stängd, Tisdag: Stängd, Onsdag: Stängd, Torsdag: Stängd, Fredag: Stängd, Lördag 11:00 – 16:00, Söndag: Stängd.

Bläddra i den senaste Office Depot-katalogen i Sveavägen 17, Stockholm, ”Office Depot Lärarfolder 23/24” giltig från 10/04/2023 till 31/01/2024 och börja spara pengar nu!
Varför är design så viktigt på arbetsplatsen? Design spelar en stor roll i utvecklingen av arbetet och arbetsplatsen, även om det är något vi ofta tar för givet eller inte medvetet märker av. Design är överallt runt omkring oss. Varje del av vår miljö har designats. Och i fråga om arbete så är arbetsplatser och arbetsmaterial under ständig (och ibland osynlig), utveckling. Design handlar om att lösa problem – desto lättare, effektivare och estetiskt tilltalande, desto bättre. Det kommer att forma, positivt eller negativt, hur vi jobbar. Hur vi interagerar med kollegor, hur effektiva vi är, hur bekväma vi är, hur glada vi är. Esseltes hemförvaringsboxar pryder ditt hem och är både snygga och praktiska. Tillverkat av FSC-märkt kartong som är 100% återvunnen och 100% återvinningsbar. Som ett av de ledande varumärkena på den globala kontorsvarumarknaden blickar vi framåt mot framtidens arbetsplatser. 2012 publicerade vi den första rapporten om ”Framtidens kontor”. I år fokuserar vi på ”Arbeta bättre genom design”.En av de mest rättvisa personer som jag fått lära känna. Men han kunde även i hastigheten fälla ett ord och uttryck, som han själv var den förste att ångra, men han skattade ej den falska åsikten, att det gick an för honom att bedja om ursäkt. Med utsträckt hand gjorde han det helt öppet. Själv var han den mest rättrådige man jag träffat.Utöver sina butiker, grossistverksamhet och bokförlag investerade Frans i Gemla leksaksfabrik, vilket vid första anblicken kan ses som ett avsteg från papper, skrivdon och skolmateriel. Men Frans hade en vision, och redan under 1860-talet började leksaksfabriken även tillverka skolmateriel vid sidan av leksaker och spel. När Frans blev ensam ägare till Gemla leksaksfabrik blev hans ena son Olof bolagets vd. I de dokument som finns kan man se att Svanströms stod för 60–80 procent av det skolmateriel som fanns i dåtidens kataloger som skolorna hade för sina inköp. Svanströms startade även verkstäder för tillverkning av instrument och apparater som användes i skolornas undervisning inom fysik och kemi.Den här historien om Frans Svanström (1832–1909) börjar en septemberdag 1857. Frans, som då var 25 år, hade redan skapat sig ett gott anseende efter att framgångsrikt ha drivit en bokhandel på Södermalmstorg i Stockholm, den första bokhandeln på Södermalm. Men nu har han en vision om att öppna en ny firma – den som inte bara kom att bli Sveriges, utan också världens, första renodlade kontorsvaruhandel. Tack vare sitt goda rykte som ärlig och ambitiös lyckas Frans låna 20000 riksdaler av Lärftskramhandlare Berg och Musikhandlare Lundquist. Långivarnas villkor, både vad gäller ränta och avbetalning, var inte på något vis hutlösa, men jämförelsevis hårda, vilket var kopplat till att unge Frans skulle öppna en butik med en inriktning som var något helt nytt.

»Jag som skrivit artikeln heter Michael Andersson och var anställd på Svanströms under trettio år, de sista elva åren som bolagets vd fram till försäljningen till Office Depot 2011. Utöver den här artikeln har jag skrivit en bok om Frans Svanström och hans företag. Jag har haft inställningen att det är människor som skapar ett bolag och inte ett bolag som skapar människor, men i mitt arbete med boken tvingades jag ompröva min inställning då jag blivit övertygad om att Frans värderingar levde kvar. Det är lätt att tro att man själv är med och skapar en värdegrund, när den i själva verket skapades av Frans redan 1857, eller när han föddes, eller kanske under hans tid på barnhemmet – vad vet jag. Men jag känner en stor vördnad och stolthet över att jag fick vara en liten kugge som kunde föra hans arv vidare, tillsammans med alla de fantastiska människor som jag haft förmånen att arbeta med.«
Svanström använde flitigt annonser i dagspress över stora delar av Sverige för att saluföra sina produkter. I Stockholm fanns det dagligen annonser och fenomenet merförsäljning kan vi tydligt se i en annons från 1858 där man annonserar:Bland dem som kommit i närmare beröring med den aflidne, framstod han som en köpman af det gamla hederliga slaget, omutligt redbar och ovanligt energisk. Han ömmade ständigt för de små i samhället och utöfade stor välgörenhet i det tysta.Framgången med firman är starkt kopplad till Frans goda kontakter utomlands där han får ensamrätt på stora tillverkares produkter. De länder han främst gjorde affärer med var Tyskland, Frankrike, Italien och England. Även nya trender där brevskrivandet blir högsta mode bidrar till en allt ökande efterfrågan på produkter som firman saluför. Nya verksamheter öppnades – en butik på Norrmalmstorg och en butik i Operahuset. Och resande säljare anställdes. Under de första åren bestod säljarnas kollektion av totalt 32 koffertar där hälften fanns med på varje resa. Frans ord om sina säljare var:Han blev ekonomidirektör för Frimurarbarnhemmet dit han varje jul kom med häst och släde och delade ut julklappar till barnen. Alla barn fick privata julgåvor och barnhemmet fick leksaker och skolmateriel. Barnen var övertygade om att Frans var tomten, med sitt stora vita skägg och vänliga ögon som gav utan att kräva något tillbaka.Pennor utgjorde en viktig del av försäljningen. August Strindberg sägs ha använt en viss sorts penna som endast salufördes av Svanströms. Ur Esseltes arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Frans och hans familj umgicks med dåtidens politiker och kulturpersonligheter. En av hans kanske viktigaste kunder var August Strindberg, som när han bodde på Brevik skrev att all post till honom skulle lämnas till kassörskan i Svanströms butik på Myntgatan så ordnade hon med båtleverans till Brevik på Värmdö. En tid när Strindberg bodde i Paris skrev han hem och krävde att man skulle skicka ned en viss sorts penna som salufördes
av Svanströms, då det var den enda sorten som han kunde använda när han skrev. Det hör till saken att Strindberg var god vän med Frans fosterson Per.
Butiken öppnade på Myntgatan 1 i Gamla stan som då var hjärtat i Stockholms affärscentrum med i stort sett samtliga statliga myndigheter och större företag inom gångavstånd. I samband med att Frans öppnade Svanströms Pappershandel skedde en utveckling både inom papperstillverkning och penntillverkning, som resulterade i att produkterna blev tillgängliga för den breda allmänheten, då priserna på produkterna sjönk. Redan 1857 hade butiken det vi i dag kallar för en slogan, då kallades det för slagord. Svanströms slagord var »Butiken där kungen och kolingen handlar«. Affärerna gick bra och det dröjde inte länge innan Frans öppnade en ny butik, nu på Drottninggatan. Samtidigt hade han startat en grossiströrelse och sålde sina produkter till bokhandlare och specerihandlare, från Eksjö i söder till Luleå i norr.

När Frans var sex år gammal avled hans far och Frans placerades på Frimurarbarnhemmet i Stockholm, fram till tolv års ålder då han började som bodpojke på Rylanders bokhandel. Hur livet på barnhemmet präglade Frans kan vi inte veta, men av hans gärningar under resten av sitt liv så kan man se att han gjorde stora insatser för att de svagaste i samhället skulle få det bättre.

Mer material omAnnonser August Strindberg Brev CSR Entreprenör Feminist Filantrop Företagsledare Frans Svanström grossist handel Kontor Kontorsvarubranschen Kontorsvaruhandel Kontorsvaruhus Korrespondens Leksaksfabrik Office Depot Papper Pennor Skolmaterial Svanströms Varuhus
Om mannen bakom kontorsvaruhuset Svanströms levt i dag, skulle han sannolikt beskrivas som en framgångsrik företagsledare. Men även som entreprenör, visionär, filantrop och kanske också feminist. Frans Svanström kom att vara företagets vd fram till sin död 1909, då en av hans söner, Nils Svanström, blev chef fram till 1917 då bolaget såldes till Sveriges Litografiska Tryckerier, som sedan namnändrades till Esselte. 1998 förvärvades bolaget av industrimannen Rune Andersson som tog tillbaka det gamla namnet Frans Svanström & Co. År 2011 förvärvade amerikanska Office Depot hela bolaget. Frans Svanström utvecklade verksamheten till att omfatta butiker, grossistföretag och bokförlag. Här Svanströms pappershandel med bokhandel på Sveavägen i Stockholm i slutet av 1950-talet. Ur Esseltes arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Frans Svanström & Co har dragit synnerlig uppmärksamhet till sina omfattande och i många afseenden särdeles förtjänstfulla utställningar, i hvilka kontorsboksfabrikationen intager det mest framskjutna rummet.
Firman blomstrade och 1860 startade Frans ett bokförlag som även det blev framgångsrikt, mycket tack vare att han var så gott som ensam förläggare av psalmböcker och katekeser i Stockholm. Under den här tiden bestod de flesta svenska hems hela boksamling av dessa två böcker. Firman utvecklas så pass bra att han redan efter knappt tio år kunde återbetala hela sin skuld till sina långivare, samtidigt som han byggt upp en egen förmögenhet på 60 000 riksdaler. Alla de investeringar som sedan följde finansierades helt av eget kapital, eller som Frans uttryckte det:

När det kom en lag om att alla företag skulle ha en dokumenterad redovisning öppnade Frans omedelbart en linjeringsverkstad för att möta den kommande efterfrågan på linjerade papper som han förstod skulle komma. På Stockholmsutställningen 1897 belönades Svanströms verkstäder och tryckeri för sina bokföringsböcker som då gick under namnet bokkonst, det står att läsa följande:

Frans och Jenny fick sex egna barn och en fosterson som de gav efternamnet Svanström vilket var dåtidens sätt att adoptera. En av döttrarna gifte sig med poeten Oscar Levertin. Även Jenny Nyström var en nära vän till familjen, och där Svanströms sålde hennes produkter. Det finns ett känt julmotiv från Norrmalmstorg med Svanströms butik som tydligt framträder, vilket har tolkats som ett tack för all hjälp. En annan av döttrarna gifte sig med Elof Biesert som kom att bli finansminister i Sveriges regering.Under tiden som anställd, och sedan som egen företagare, samlade Frans in pengar och blev själv en privat donator som skänkte betydande belopp till det som sedan kom att bli Stockholms stadsmission. Han bidrog även med skolmateriel och leksaker till 1800-talets kolloverksamheter och bidrog även med pengar när Barnens Ö köptes in i början av 1900 talet. I butikerna på Södermalmstorg och på Myntgatan delades varje fredag ut rågbröd och små penningar till fattiga och tiggare, från starten av firman till början av 1900-talet. Frans engagerade sig politiskt i Stockholms folkkök och i Fattigvårdsnämnden.

Frans och hans fru Jenny hjälpte ensamstående mödrar på Södermalm med både ekonomiska bidrag samt möjlighet till barnpassning och arbete. De var även under 1800 talets senare del förespråkare för kvinnlig rösträtt samt att kvinnor själva skulle kunna bestämma över sina pengar. Och långt innan 8 timmars arbetsdag blev lag, hade redan Frans infört det i sina verksamheter.
I hans testamente fördelas pengar till olika kvinnohem i Stockholm, men även Svanströms anställda fick ta del av arvet. Fördelningen utgick från antal tjänsteår och var inte kopplat till tjänsteställning. In i det sista vill Frans visa att alla var lika mycket värda.

Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom [email protected] 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med KronofogdenBaltzarsgatan 25 Malmö Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum, bostäder

CERTIFIERAD SVERIGE MILJÖBYGGNAD BRONS Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 168 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Gamla Brogatan 34, 1 tr Fastigheten Mer centralt blirVästra Varvsgatan 19 Malmö 603 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan
Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 910 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en uthyrningsbarJakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativtRingvägen 100 Kontor, Stockholm 940 kvm Välkommen till Ringvägen 100, pl 12-13 Fastigheten Mer centralt blir det inte på Södermalm. Här på anrika Ringvägen 100 (korsningen Götgatan/Ringvägen), erbjuds

Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i
CERTIFIERAD SVERIGE MILJÖBYGGNAD BRONS Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 907 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan,CERTIFIERAD SVERIGE MILJÖBYGGNAD BRONS Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 683 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20, plan 7 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes

Jakobsbergsgatan 22 Stockholm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Här finns en ledig lokal 347-70 kvm. Husets karaktär Huset är byggt mellan 1933-39 och ligger i kvarteret Jericho som sträcker
CERTIFIERAD SVERIGE MILJÖBYGGNAD BRONS Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 210 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Humlegårdsgatan 20, plan 1 Fastigheten Här på HumlegårdsgatanLästmakargatan 13 Stockholm 397 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 397 kvm. Plan: 4 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Kungsgatan 57, pl 5, 4 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Kungsgatan, med närhet
Djäknegatan 16 plan 6, 500 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Humlegårdsgatan 20 Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Yta Våning 210 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en större ombyggnation 1988. Huset har 8 våningar Löfströms allé 1 Kontor, Sundbyberg 600 kvm Välkommen till Löfströms allé 1 Lokalens utformning Kontor i markplan med öppen planlösning, enskilda arbetsrum samt två mötesrum. Fint ytskikt och stora fönster Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 440 kvm. Yta Våning 440 kvm Plan 4 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. FasadenRingvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en
Baltzarsgatan 25 Malmö 58 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden
Esplanaden 3A Kontor, Sundbyberg 1 732 kvm Välkommen till Esplanaden 3A Lokalens utformning Trevligt kontor i markplan med öppen planlösning och mötesrum i olika storlekar. Fint ytskikt och många fönster.

7 Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till ett mer inspirerande samhälle med miljöer där människor helt enkelt mår bra. Att få bidra till ett samhälle som stimulerar företag att stärka Sverige ur både hållbarhetsperspektiv och genom ökad tillväxt och sysselsättning. Ett samhälle som gör livet lättare för våra sjuka, våra äldre och våra barn. Till hjälp har vi våra fastigheter. Vi har interiörer, exteriörer, miljöer och personal. Vi har innovativa idéer. Vi har den diskreta detaljen i kontorets fönsterbräde och det stora penseldragets skolor. Vi har vår grundtanke: att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle. Vårt mål är att de företag som sitter i våra kontorslokaler ska bli mer framgångsrika. Det kan låta som en stor uppgift för ett fastighetsbolag, men vi är övertygade om att vi genom våra lokaler kan öka uppkomsten av innovativa idéer. På så sätt kan vi bidra till högre lönsamhet för våra hyresgäster och ett mer välmående samhälle. Vi är mer än en hyresavi eller en person som justerar lokalens temperatur. Vi är en affärspartner. Genom innovation och utveckling skapar vi mer inspirerande arbetsplatser. Arbetsplatser där folk trivs, har kul och jobbar bättre. Kontakta oss gärna Diligentia AB Box 7063 Besök: Jakobsbergsgatan 22 Uthyrning: Stockholm Växel:
CERTIFIERAD SVERIGE MILJÖBYGGNAD SILVER Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan,Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 992 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Ringvägen 100, plan 6 Fastigheten Mer centralt blir det inte på Södermalm. Här på anrika Ringvägen
Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor borJakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 257 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18 Jakobsbergsgatan 18 Yta: 257 kvm Plan: Entréplan, Hus A1 Lokalens utformning Modernt ytskikt med glaspartier mot konferensrumLöfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 810 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Stockholm 1833 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Yta: 1833 kvm. Plan: 9 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 1073 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Ringvägen 100, pl 10, 1073 kvm Fastigheten Mer centralt blir det inte på Södermalm. Här på anrika Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 962 kvm Välkommen till Ringvägen 100, pl 10 Fastigheten Mer centralt blir det inte på Södermalm. Här på anrika Ringvägen 100 (korsningen Götgatan/Ringvägen), erbjuds en

Jakobsbergsgatan 18 Stockholm 232 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 18 Yta: 232 kvm. Plan: 7 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1960. En omfattande renovering av hela fastigheten

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt
Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. FasadenSveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset Esplanaden 3D Kontor, Sundbyberg 1314 kvm Välkommen till Esplanaden 3D Lokalens utformning Hörnlokal högst upp i fastigheten. Fönster i fyra väderstreck. -partier och kaffestationer på flera ställen. Två Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 1050-2160 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 1050-2160 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågickLöfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6C Yta: 739 kvm Våning: 3 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Ringvägen 100 337 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Yta Våning 337 kvm plan 4 hus A Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt i början på 1900-talet och består av fyra
Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativtEsplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med
Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

2 Välkommen till Diligentia Sveavägen 20 Yta: 318 kvm. Plan: Gatuplan Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International påbörjade man en totalrenovering av fastigheten och det var White Arkitekter tog hem segern med sitt förslag i Diligentias utlysta arkitekttävling. Det resulterade i att man byggde ut två huskroppar för att kunna skapa optimala våningsplan för kontor. Lokalens utformning Stilfull lokal i öppen planlösning med stora skyltfönster på båda sidor om entrén. Vitlaserat askgolv och vita väggar gör att lokalen har ett bra grundutförande. Takhöjden varierar mellan 2,7 till 3,3 m. Längst in i lokalen finns förråd, pentry och toaletter för personal, samt ett smakfullt kontor om ca 20 kvm. Separat personalentré. Grannar i huset/kvarteret Förutom att fastigheten inrymmer ett stort antal kontorshyresgäster och restaurang, återfinns också Mio, Solresor och Resevaruhuset. Längre ned på gatan hittar du ÖoB, Gina Tricot samt Skopunkten. Mitt över Sveavägen, på Hötorgssidan är bl. a. Konserthuset och Svanströms belägna.Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Jakobsbergsgatan 22 Yta: 375 kvm Plan: 11 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp.

Similar Posts