Ta Till Vara Leksand

Öppna swish och scanna QR-koden för att swisha en valfri gåva till 900 80 95. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.Våra lokala webbsidor ger dig relevant information om vad som händer i just din kommun. Sök på stad eller kommun för att få information om alla våra verksamheter och aktiviteter på din ort.Fixartjänst erbjuder servicetjänster i hemmet som ska förebygga skador och olycksfall. Tjänsten är kostnadsfri om det inte är så att det krävs mycket material, då debiteras ni för materialet.

• göra ett omtag i frågan om enskilda vägar för att klargöra de frågor som som idag saknar svar samt för att presentera de alternativ som finns och vilka konsekvenser dessa får ut olika perspektiv.
I september 1981 bildades Miljöpartiet. Att ett parti satta miljön främst var helt nytt. Det är det fortfarande. När besluten ska fattas- då finns bara ett Miljöparti. Och ju starkare vi blir, desto mer kan vi uträtta.Ungdomarna är vår framtid. De ska mötas av möjligheter att känna livslust, trygghet och framtidstro. Ungdomar ska uppleva att de är en viktig del av samhället, både idag och i framtiden. Ungdomar som ska börja någon årskurs på gymnasiet ska erbjudas sommarjobb. Byskolor är viktiga.

Idag är det svårt att hitta en bostad i Leksand för de som behöver en sådan. Inflyttande, unga som vill flytta hemifrån eller par som behöver separera hamnar i en svår situation på grund av bostadsbristen. Leksand behöver en mix av upplåtelseformer för bostäder men det måste gå att få tillgång till en hyresrätt utan att behöva stå i kö årsvis.
Du som inte har möjlighet att på egen hand ta dig till dagverksamheten kan få bistånd i form av omsorgsresa. Det beviljas utifrån en individuell bedömning och är tidsbegränsat. Önskar du omsorgsresa kan du prata med undersköterskan eller enhetschefen.

Har du beviljats omsorgsresa och blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma till ditt besök ska du ringa beställningscentralen och avboka resan på telefon 0774-44 00 00.Leksands kommun erbjuder stöd till den som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. Syftet med anhörigstödet är att förebygga ohälsa och erbjuda en ökad livskvalitet både för dig som anhörig och för den du vårdar.

Vi som arbetar här är utbildade undersköterskor. Tillgång till sjuksköterska finns vid akuta behov. Vi arbetar med ett rehabiliterande synsätt vilket innebär att den enskilde stimuleras till att göra det man kan själv. Vi ser positivt på din och anhörigs delaktighet. Ni får gärna ge synpunkter på hur vi på bästa sätt kan ge en så bra dag som möjligt.
Till dagverksamheten är du välkommen för att känna gemenskap och få en meningsfull dag. Det kan i vissa fall även vara en avlastning för anhöriga. Aktiviteterna planeras utifrån gästernas förutsättningar och intresse, som till exempel korsord, tidningsläsning, promenader och musikunderhållning. Det finns även möjlighet till utevistelse.

Vi samarbetar med PMU Second Hand (länken öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som driver second hand-butik i Leksand. Intäkterna från försäljningen går till välgörande ändamål. PMU samarbetar i sin tur med Arbetsmarknadsenheten i Leksands kommun kring praktik och arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Det är inte längre tillåtet att slänga säckar eller annat emballage fyllda med diverse osorterat innehåll i containrarna för brännbart avfall. Allt avfall ska sorteras och lämnas i den container/fraktion där det hör hemma för att kunna återvinnas. Läs mer om förändringen och konceptet ”Sortera först – Töm säcken”.
Limhagens återvinningscentral är öppen och trevlig. Det finns vagnar för besökare att använda när något tungt ska flyttas från bilen och ner i containern. Vår kunniga personal är alltid på plats och svarar på era frågor. Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy. Ta till Vara är en butik för dig som tycker om secondhand. Här säljs diverse saker som privatpersoner och företag skänkt. Det kan vara porslin, möbler, husgeråd, lampor, textilier, cyklar med mera.Vi samarbetar med Drafsåns återvinningscentral (ÅVC) i Rättvik som har en container uppställd där privatpersoner kan lämna saker istället för att slänga dem. Dessa saker säljs sedan i Ta till Vara butiken.

Leksands kommun ska ha en av Sveriges främsta grundskolor och vara ledande inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättningar. Alla har rätt att få en högklassig utbildning oavsett var i kommunen man bor, med likvärdighet och kunskapsutveckling i fokus så att alla kan nå sin fulla potential efter sina förutsättningar.
Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. Tack vare en stor valfrihet och mångfald ska alla ha möjlighet att skapa sin bästa livssituation. De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen och för en ökad livsmedelsproduktion, och en bättre beredskap. Vi ska ta tillvara på den kraften!Vi ska visa handlingskraft och ledarskap i det lokala klimatarbetet för att göra det lättare att ställa om till ett hållbart samhälle. Kommunens verksamhet ska göra det lätt att göra rätt och vi ska ta vårt ansvar för att fasa ut fossila bränslen, öka produktionen av förnybar energi, satsa på energieffektivisering och öka kraven på miljöarbete och närproduktion i kommunens upphandlingar.

Så svarar C: Kommunala bolag ska tillåtas konkurrera förutsatt att det sker på lika villkor. Verksamheten får alltså exempelvis inte subventioneras med skattemedel.
Så svarar C: Äldreomsorgen är en av de delar av välfärden som kommer att behöva öka sin personalstyrka kraftigt under de kommande åren. Det kommer alltså bli än viktigare att alla resurser används på ett så klokt sätt som möjligt för att öka arbetsinsatsen.Så svarar C: Leksands kulturliv är mycket rikt. Dock så kan tillförsel av lite resurser resultera i mycket stort värde för medborgarna om möjlighet finns.

Så svarar C: Extra viktig Leksands kommun har idag ett bra utbud av kommunala och privata skolor. En förändring åt något håll skulle få betydande konsekvenser för dagens stabilitet.

Centerpartiet vill fortsätt att leda Leksand med målet att alla ska kunna skapa sin bästa livssituation tack vare stora möjligheter att välja boendemiljö, skola och omsorgsalternativ av mycket hög kvalitet i hela kommunen. Tack vare god samverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv skapas ett stort utbud av fritidsaktiviteter och arbetstillfällen som berikar vardagen.Så svarar C: Extra viktig Kommunens små skolor håller mycket hög kvalitet precis som de stora. De skapar möjligheter för alla barn och vårdnadshavare att hitta en trygg plats.Så svarar C: Det är viktigt att personalen har tillräckliga kunskaper i såväl det svenska språket som svenska traditioner och vanor. Dock så bör arbetsgivaren verka för att utbilda personal vid behov så att kompetensbehoven kan uppfyllas.Så svarar C: Kommunen ska vara drivande i att skapa förutsättningar för byggnation och bygga till en viss gräns . Dock så måste privata bolag stå för huvuddelen av marknaden.

Så svarar C: Extra viktig Den kommunala ekonomin tillåter inte en sänkning. En höjning av kommunalskatten slår hårdast mot dem som har minst marginaler.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Vi tar emot hela och rena gåvor. Vänligen lämna gåvor under öppettiderna, ställ inte något utanför då det blir förstört. Gåvomottagningen finns på baksidan av butiken. Tack för din gåva!
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.Vi erbjuder samtalsbehandling inom områden som depression, nedstämdhet, fobi, krisreaktion, oro, ångest, smärta, stress och sömnsvårigheter. Inom vissa områden erbjuder vi gruppbehandling.

Vi har mottagning för dig med diabetes. Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som alla ger för hög nivå av socker i blodet. Vanligast är typ 2-diabetes, men det finns även typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes. Vårdcentralens mottagning har huvudfokus på typ 2 och graviditetsdiabetes och erbjuder enskilda besök och utbildning i grupp där information, uppföljning, kontroller och stöd till egenvård ingår.
Du kan få hjälp med medicinsk fotvård efter remiss från läkare eller diabetessköterska. Bedömningen och behandlingen syftar till att minska risken för fotsår.Vi erbjuder alla barn 0-6 år bedömning av barnets utveckling, amningsrådgivning till föräldrar, vaccinationer, hälsosamtal samt råd och stöd i ett aktivt föräldraskap.

Inom rehabilitering arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Målet är att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Mottagningen erbjuder ävenförebyggande besök för dig med riskfaktorer för diabetes typ 2 där stor vikt läggs vid livsstilsfrågor gällande kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Vi erbjuder dig kontroller vid graviditet, preventivmedelsrådgivning, gynekologiska hälsokontroller och råd vid klimakteriebesvär. Vi erbjuder även utbildning till er som är blivande föräldrar. Vi hjälper dig med provtagning inför planerade besök och kontroller. Vid provtagning är det bra att sitta och vila en stund, det är därför du ofta får vänta lite innan vi ropar upp dig.Till oss kan du vända dig utan remiss vid besvär från muskler och leder. Vi arbetar med funktions- och aktivitetsbedömningar, behandling, träning. Vi förskriver även hjälpmedel för primärvårdens patienter. Vi har egna mottagningar med bedömningar och behandlingar inom bland annat områden som hud, infektioner, ögon, öron, sårvård, omläggningar, vaccinationer, injektioner, förhöjt blodtryck med mera. Här kan du meddela oss på 1177.se om sidans kontaktuppgifter eller text behöver ändras. För frågor om din vård, kontakta din mottagning via e-tjänster eller telefon. Du som har behov av kognitiv beteendeterapi (KBT) välja att ta del av behandlingen online via din vårdcentral. Internetbaserad KBT-behandling (iKBT) innebär att man arbetar med behandling via nätet till personer med problem som oro, ångest, stress, sömnproblem och depression. På inkontinensmottagningen utreder vi kvinnlig inkontinens. Har du problem med urinläckage, inkontinens, kan du få hjälp och stöd hos oss. Om behov finns görs därefter utprovning och uppföljning av inkontinenshjälpmedel.

Om du blir sjuk när vårdcentralen är stängd ska du i första hand kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning. Vårdcentralen har sin jourverksamhet förlagd till Vårdcentral Mora. Undvik att åka till sjukhusens akutmottagningar utan föregående kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon.
Livsstilsmottagningen är till för dig som vill förändra din livsstil. Vi utgår från dina egna mål och stödjer din motivation till förändring. Du får råd och stöd inom områden som kost, motion, stress, sömnsvårigheter, rökning och alkohol.

Vad gäller hjälpmedelsutprovningar i hemmet och intyg för bostadsanpassningar hänvisas till arbetsterapeuter som arbetar inom kommunens hemsjukvård och rehabilitering.Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa. Här träffar du allmänläkare och distriktssköterskor som är specialister på att utreda och behandla våra vanligaste sjukdomar.

Du kan vända dig till samtalsmottagningen när du har psykiska besvär och behöver stödjande och bearbetande samtal. Vi erbjuder även samtalsmottagning för barn och unga (se Relaterade mottagningar).

1177 Vårdguidens e-tjänster ersätter den tidigare funktionen för receptförnyelse. Genom att logga in på 1177.se kan du förutom att förnya ditt recept även utföra ett antal andra tjänster, till exempel boka tid.
Vid läkarmottagningen arbetar specialister inom allmänmedicin samt utbildningsläkare. Via vår sjukvårdsrådgivning erbjuds du tid samma dag vid brådskande behov samt längre fram för det som kan vänta lite. Tider erbjuds även för regelbundna kontroller vid kronisk sjukdom. Besök och telefontid bokas via sjukvårdsrådgivningen eller via våra e-tjänster.Alla asylsökande och flyktingar erbjuds efter ankomst till Sverige ett hälsosamtal. Vid samtalet träffar du en sjuksköterska och vid behov är en auktoriserad tolk med. Vi samtalar om eventuellt tidigare sjukdomar och hälsoproblem och går igenom ditt behov av hälsokontroll, behandling, provtagning, vaccinationer och smittskydd. Samtalet är frivilligt och gratis. Hos oss kan du till exempel få hjälp med infektioner, sårskador, högt blodtryck och psykiska besvär. Du kan också få stöd att sluta röka, ändra dina matvanor eller göra andra livsstilsförändringar. För att bli aktuell för behandling måste du först träffa en samtalsterapeut som tillsammans med dig kommer fram till om iKBT behandling passar just dig samt vilket program som då skall genomföras. Under iKBT behandlingen sker regelbunden uppföljning av din samtalsterapeut via 1177.Husdjur såsom hundar är tyvärr inte tillåtna på Leksand Sommarland. Det är däremot tillåtet att ta med ledarhund mot uppvisande av giltigt intyg. Tänk dock på att det är en livlig miljö i parken med hög ljudvolym. Vi har tidigare haft hundburar att hyra men de är borttagna i år. Tänk på att det heller inte är lämpligt att lämna hunden i bilen en varm sommardag.

Vi använder cookies för att anpassa innehåll, annonser och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra annons- och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har lämnat till dem eller som de har samlat in från din använd
Vår rekommenderade ålder för att gå in på Sommarland utan föräldrar är 12 år, under förutsättning att barnet är simkunnigt och förstår risker. Risken att skadas kan vara stor på vissa ställen och vi ser helst att föräldrar är med, eller i alla fall lär sitt barn om vilka risker som finns innan de släpps in själva.

Poolerna i vattenlandet på Leksands Sommarland värms upp genom miljövänliga luftvärmepumpar. Vårt mål är att alla poolerna ska vara behagligt tempererade även vid kallt väder.
Ja, vi har cirka 600 boxar i parken där du kan förvara värdesaker eller mindre bagage, dels vid Dalakarusellen och även intill vattenlandet. Storleken på dessa är ca 25×35×55 cm (BxHxD). Hyr nyckel i serviceenheten till vänster innanför entrén. Priset är 50 kr.

Parken är ganska stor och ibland händer det att man kommer bort från varandra. Ett tips är att i början av besöket bestämma en samlingsplats där ni samlas om ni skulle råka tappa bort varandra, gärna vid entrén. I entrén kan du också fråga efter ett armband att skriva ditt mobilnummer på. Kommer ditt barn bort kan du kontakta vem som helst i personalen, så går vi ut med ett meddelande i högtalarna som hörs i Leksand Sommarlands centrala delar.Självklart har vi badvärdar på plats. Deras uppgift är att se till att det är ordning och reda i vattenlandet. Följ alltid uppmaningar från personalen för en säker badupplevelse. Alla badvärdar är utbildade i hjärt- och lungräddning – men kom ihåg att det är du som målsman som har ansvar för dina barn.Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.Nej tyvärr. På grund av brandrisken råder eldningsförbud i hela parken. Ta istället med picknick om du vill äta medhavd mat eller köp mat på plats i någon av våra restauranger eller kiosker.I entrébiljetten till sommarland ingår alla attraktioner och aktiviteter utom Zipline som har en avgift på 100 kr per åk, resten är helt fritt och man kan åka och leka så mycket man vill.

Ja, skrindor finns att hyra i serviceenheten innanför entrén till vänster. Om det är mycket folk på sommarland tar skrindorna snabbt slut så se till att vara ute i god tid. Priset är 75 kr.We also use third-party cookies that help us analyze how you use this website, store your preferences, and provide the content and advertisements that are relevant to you. These cookies will only be stored in your browser with your prior consent.

Similar Posts