277 Mph In Kmh

SSC genomförde även ett rekordförsök i december som misslyckades. Då konstruerades kylsystemet om, med större kylare, och dessutom fick oljesystemet bättre luftning. Ändringarna kommer appliceras på alla Tuatarabilar, inklusive de som redan är ute på marknaden.SSC Tuatara har till slut slagit rekordet som världens snabbaste produktionsbil, men det tog sin lilla tid. I oktober slog…