Technics Sl 1100 Turntable For Sale

In 1969, Matsushita launched Obata’s invention as the SP-10, the first direct-drive turntable on the professional market. It is a significant advancement over older belt-drive turntables, which are unsuitable for turntablism, since they have a slow start-up time, and are prone to wear-and-tear and breakage, as the belt would break from backspinning or scratching. It eliminated belts, and instead employed a motor to directly drive a platter on which a vinyl record rests. The first direct-drive turntable was invented by Shuichi Obata, an engineer at Matsushita (now Panasonic), based in Osaka, Japan. The name came to wider prominence with the international sales of direct-drive turntables. Technics was introduced as a brand name for premium loudspeakers marketed domestically by Matsushita in 1965.

A robust machine, the SL-1200 MK2 incorporated a pitch control mechanism (or vari-speed), and maintained a relatively constant speed with low variability, which proved popular with DJs. As they experimented with the SL-1200 decks, they developed scratching techniques when they found that the motor would continue to spin at the correct RPM even if the DJ wiggled the record back and forth on the platter.Īs the upgraded SL-1200 MK2, it became a widely used turntable by DJs. It was adopted by New York City hip hop DJs such as Grand Wizard Theodore and Afrika Bambaataa in the 1970s. It was developed in 1971 by a team led by Shuichi Obata at Matsushita, which then released it onto the market in 1972. It was followed by the SL-1200, the most influential turntable. The SL-1100 was used by the influential DJ Kool Herc for the first sound system he set up after emigrating from Jamaica to New York City. Due to its strong motor, durability, and fidelity, it was adopted by early hip hop artists. In 1971, Matsushita released the Technics SL-1100 for the consumer market.
ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 BeskrivningSid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet. En ny magnetofon – Ericorder KTB 212 Å ELMQUIST & P NORMARK, TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, STOCKHOLM Den magnetiska metoden för konservering av ljud på band, magnetofonmetoden, har på få år tillvunnit 48 BYGG SJALV Hölje till TV mottagaren Av verkmästare AXEL NLSSON En TV -apparatlåda kan för en billig penning tillverkas av masonit, fastlimmad mot en stomme av enkla trälister. Överklädd med träimitation av självhäftande plast får lådan ett utseende, som faktiskt mycket väl kan tävla med professionella TVapparaters. E tt snyggt hölje till en hemmabyggd TV mottagare, exempelvis RT:s lokal-tv-mottagare, som beskrevs i RT nr 11 och 12/57 och l och 2/ 58, är relativt enkelt att tillverka av masonitskivor på ett träskelett. Tillverkningsförfarandet är inte svårare än att nästan vem som helst med litet händighet bör kunna klara av bygget. Fig. l visar t.v. den trästomme, som man måste ha som underlag för de masonitskivor som skall bilda apparatens egentliga hölje. För att få en prydlig apparat åda bör man ha litet avrundade linjer, så som antydes i fig. Man behöver fyra lister (l) med en längd=lådans bredd, fyra kortare lister (2) behövs med en längd=lädans höjd. Dessutom behöver man fyra relativt kraftiga trekantslister (4) med en längd=lådans djup. Trekantslisterna sågas ner i håda ändarna så pass mycket att man får god passning till listerna (l) och (2), som fogas ihop mot trekantslisten med träskruv. Man får hyvla ner listerna efter hopfogningen så att man får god passform i hörnen, det gäller också att se till att man får jämna ytor, så att limmet för masonitskivorna fäster ordentligt. För att staga av trästommen bör man limma på ett par tvärlister (3), så som visas i fig. Även dessa lister måste hyvlas och filas ner, så att de tillsammans med listerna (1) bildar ett jämnt underlag för masonitskivorna. Fig. l visar också t.h. hur man klär in trästommen med masonitskivor, som limmas fast mot trästommen. För att få dessa att anta önskad form får man i samband med limningen binda fast dem hårt på det sätt som antydes i fig. Limmet torkar över en natt; därefter får man såga till masonitskivorna i passande längder och runda av hörnen med en fil. Måtten A, B och C på höljet bestäms av den storlek man har på apparatchassiet. Man får därför mäta upp den aktuella apparatens yttermått och får med ledning Fig l T.v. Trästommen för TV apparathöljet. T.h. överst: På detta sätt spänner man vid limningen fast masonit; kivorna på apparatens träskelett. T.h. underst: Det färdiga apparathöljet. Måtten A, B och C är beroende av chassiets storlek. i 48 RADO OCH TELEVSON – N R19 TELETEKNSKA NSTRUMENT Signalgeneratorer Rörvoltmetrar Oscillografer Serviceinstrument o. dyl. för telefonoch transmissionsteknik Mätoscillatorer Nivåindikatorer Mätväska för telefontekniker Mätbryggor för- lokalisering av kabelfel Dämpare för mikrovågor Mätutrustningar för 10 och 8. cm.’ banden, vardera bestående av: Signalgenerator Stående vågmeter med indikator Frekvensmeter av precisionstyp Effektmeter A vstämmnings- och anpassningsledningar Dämpare Ungersk Handelsfirma för nstrument Postadress : P. O. B. 202, Budapest 62 Telegramadress: nstrument, Budapest R ep resen tan t: GÖTEBORG 1 Box 366 Kvillegatan 9 B Tel.: , AKTlEDOLAGEi SeTeolo STOCKHOLM Gulddragaregränd 9 Stockholm -Vällingby Tel. : RADO OCH TELEVSON – NRCognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

65 Uttalas Joha snubbuntenner – -’ för Norrköping, Göteborg, Gävle, Malmö, Sundsvall. KanalS Kanal 9 Kanal 9 Kanal 10 KanalS Nässjö, Halmstad, Hälsingborg Kanal 10 Kanal 7 Kanal 9 med FUBA överlägsna C-dipol En av marknadens mest sålda antenner! A5 FSA591 På större distanser från sändaren och inom områden i närheten av höga byggnader är FUBA FSAS9 den självskrivna antennen. Dess höga spänningsvinst, utpräglade riktverkan och goda fram-backförhållande garanterar den bästa bilden även under svåra förhållanden. Dubbelreflektorn och FUBA överlägsna C-di pol ger i förening med de 10 direktorerna den bästa garantien för ett gott resultat – klar bild utan störningar. Antennen kan riktas i önskad vinkel uppåt för att fånga in vågor som böjts ned bakom hindrande byggnader. En antenn med utomordentliga prestanda och stabil konstruktion till populärt pris. Vid beställning ange kanal Riktpris 124:- Parallellmontage ger hög effekt Vid extremt sv&ra fall, när en reflekterad v&g träffar antennen nästan rakt framifr&n, rekommenderas FUBA parallellmonterade anten!.! A5-FSA2X AS FSA2 X 591 Den populära AS-FSAS91 uppbyggd i två våningar för mottagning på stora distanser och inom andra områden med ringa signalspänning. En utmärkt antenn att ta till vid anslutning av flera mottagare och när det gäller att kompensera förluster i långa nedledningar. Antennens snäva vertikala öppningsvinkel ger ett utomordentligt skydd mot tändstörningar. Vid beställning ange kanal Riktpris 258:- Vid exceptionellt sv&ra mottagningsförh&llanden rekommenderas FUBA A5-FSA2 X 2 X 591, som ger högsta spänningsvinst och effektivt utestänger störningar s&väl fr&n sidan som underifr&n. för allt & STOCKHOLM, Tel. 010/ GÖTEBORG, Tel.031/ MALMÖ, Tel. 040/70720 R A D O O C H T E L E V S lon – N R l 2 – lIEA Lab 1:1 – ETG 1 Grundläggande ellära Motivering för laborationen: Labmomenten ger träning i att koppla elektriska kretsar och att mäta med oscilloskop och multimetrar. Den ger också en koppling till

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt
Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

63 ~ ~* Ullalas foba snabbantenner fil – för Norrköping, Göteborg, Gävle, Malmö, Sundsvall Kanal 9 Kanal 10 KanalS Nässjö, Halmstad Kanal 10 Kanal 7 KanalS Kanal 9 Hälsingborg, Kanal 9 AS FSAS61 Utmärkt antenn med dubbelrefiektor, som ger dubbelt skydd mot bakifrån kommande störvågor. De fyra direktorerna ger utprllglad rktverkan till skydd även mot störningar som kommer trån sidan. Antennens höga spänningsvinst och goda riktegenskaper gör den självskriven inom ett mycket stort område där trygghet mot störningar efterstrlvas. AS-FSA561 lir liksom övriga FUBA-antenner synnerligen llltt att montera. Tack vare att antennen är försedd med vingmuttrar och levereras fullt fllrdigmonterad monteras den lätt med få handgrepp. OmtYCkt av montörerna. Riktpris endast 78: Vid beställning ange kanal AS FSAS61 i 2 våningar Fuba takantenner lir försedda med den berömda, patentsökta C-dipolen, som enligt l Sverige företagna prov ger högre spllnnfngsvinst än andra antenner. l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! reml takantenner för lokalmottagning Lokalantenn för mottagning f sllndarens närhet. AS-FSAS21 Riktpris 42:- – Lokalantenn med stor spänningsvfnst och utpräglad riktverkan. AS-FSA7S1 Riktpris 69:- Lokalantenn för mottagning även under mindre gynnsamma förhållanden. _ AS-FSA331 Riktpris 51:- Vid beställning ange kanal. Genom att montera 2 antenner över varandra, ökas spänrungsvinsten ytterligare samtidigt som den vertikala öppningsvinkeln blir snllvare, det senare särskilt vllrdefullt på platser med svåra tändstörrungar. A5-FSA2x561 Riktpris 166: Vid beställning ange kanal * AB GYLLNG & Co Fabrikation FUnktechnischer BAuteile – ledande västtysk antennindustri för allt z.. & STOCKHOLM, Tel. 010{ GÖTEBORG, Tel. 031/ MALMÖ, Tel. 040/70720 RADO OCH TE.EVSON – NR
34 Fig 7 Ett annat exempel på transistoriserade portabla mottagare, som baseras. på tryckt ledningsdragning är Tele/unkens lilla ficksuperheterodyn»partner» med 6 transistorer. Tack vare transistorerna och den tryckta ledningsdragningen får apparaten, som drivs med ett enda 1,5 V batteri, mycket behändiga dimensioner. Fig 8 Svenska Radiobolaget har en resemottagare med 7 transistorer och två dioder för mellanvåg och långvåg. Här utnyttjas den tryckta lednings plattan även för att bära upp brytrullar för skalvisaren. Lägg märke till ursparningarna i kopparfolien. Stora sammanhängande folieytor medför risk för att plattan slår sig. Genom ursparningarna spar man också en del tenn., Fig 9 Batterimottagare med tryckt ledningsdragning från Luxor. Den till ’1erkades först med konventionell koppling. Vid övergången till den nya tekniken med tryckta ledningar uppstod det betydligt färre fel i de tryckta apparaterna. Fig 10 Här visas på ett slående sätt hur mycket redigare en apparat blir när tryckt ledningsdragning tillämpas. T.v. en»tryckt TV-mottagare» från Tele/unken, t.h. samma.mottagare med konventionell ledningsdragning. Fig 12 Exempel på några olika plattor med tryckt ledningsdra-gning.. Fig 11 Svenska Radiobolaget har i sina TV mottagare 4 stegs faslinjära MF förstärkare med tryckt ledningsdragning. Den tryckta ledningsdragningen kommer speciellt väl till sin rätt i sådana fall då led ningsdragningen är kritisk. 34 RADO OCH TELEVSON – NRFM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter. Radio/Cassette Lyon CC 28 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME LYON CC 28 Bruksanvisning TONE FM-T 1-5 M -L lo-m lo m 1 2 3 4 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME LYON CC 28 TONE FM-T 1-5 M -L lo-m lo m Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning. I del 1 bekantade vi oss med op-förstärkaren som likspänningsförstärkare. För att kunna arbeta med op-förstärkaren vill vi kunna mätaRadio/Cassette Flensburg CC 28 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 Bruksanvisning TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 3 4 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARIBatteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

ELEKTRONIK ESS010 Innehåll Radio Göran Jönsson Institutionen för Elektro- och informationsteknik Vad finns i etern? Hur lång räckvidd? Antennen Hur fungerar radion? Blockschema Modulation FM/AM StereoProson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio – Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången – Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 825 KVALTETSPRODUKTER FRÅN GENERAL TR~NSSTOR Ledande fabrikanter av elektronisk apparatur eftersträvar tillförlitlighet hos sina färdiga produkter. De använder sig därför av General Transistors produkter som kännetecknas aven hög och jämn kvalitet. General Transistor tillverkar bl. a. germaniumlegerade skikttransistorer för industriellt och militärt bruk samt för användning i radiomottagare. Nedanstående tabell ger en uppfattning om vilka data som kan erhållas inom olika huvudgrupper av transistorer. TRANSSTORER FÖR SNABBA ELEKTRONSKA RÄKNARE pnp-typer 2N315 2N316 2N317 npn-typer 2N356 2N357 Begär specialbroschyr G-UO 2N358 Strömf~rstärkning Stigtid ggr’ 3-1 LS’ Lagringstid Falltid 2-4 LS’ 3-6 LS’ HÖGFREKVENSTRANSSTORER pnp-typer 2N519 2N520 2N521 2N522 2N523 npn-typer 2N444 2N445 2N446 2N447 Ovre gränsfrekvens, Strömförstärkning (jordad emiller) Begär specialbroschyr G-150 TRANSSTORER FÖR SNABBA BLATERALA RELÄKRETSAR pnp-typer 2N592 npn-typer 2N594 2N593 2N595 2N596 Begär special broschyr G-170 Strömförstärkning, Ovre gränsfrekvens (i båda riktningarna) (för båda riktningarna) ggr* U KB = 5 V } 1-8 MHz’ E =l ma TRANSSTORER FÖR UTRUSTNNGAR DÄR SNÄVA TOLERANSER OCH HÖG TLLFÖRLTLGHET ÄR ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER pnp-typer 2N563 2N568 2N564 2N569 2N565 2N570 2N566 2N571 2N567 2N572 Begär specialbroschyr G-l60 ’Kollektor-basspänning Kollektorrestström Strömförstärkning,, 40 V U K B = 10 V 3 LA U KE = 0,5 V} *’ TRANSSTORER FÖR EXCEPTONELLT SNABBA FÖRLOPP pnp-typer 2N602 2N603 2N604 2N605 2N606 2N607 2N608 Typ 2N602 B =l ma ggr Strömförstärkning Förstärkning X bandbredd Typ Effektförstärkning U K E =l V } * } MHz* 2N605»-U 2N603 B =O,5 ma ggr UKB=5 V MHz’ 2N606 2N604 K =5 ma MHz’ 2N607 Begär specialbroschyr G 1OO 2N608 UKB=7,5 V db K =l ma db f=l MHz db FOTOTRANSSTORER pnp-typ 2N469 Strömförstärkning, Ljuskänslighet (jordad emiller) Begär specialbroschyr 2N469 ’Värdena avser data som kan erhållas inom den angivna g r u p p e n av transistorer. GENERAL TRANSSTOR NTERNATONAL th Place, Jamica 35, NEW YORK Represe!’t_nt lör Sverige HAMMAR & CO AB tel Strandvägen 5 B, STOCKHOLM RA’D 10 O C H T E L E V S ON – N R

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE
Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi attLjusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual – 2 – Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Laboration Tema OP Analog elektronik för Elkraft 7.5 hp 1 Applikationer med operationsförstärkare Operationsförstärkaren är ett byggblock för analoga konstruktörer. Den går att använda för att förstärka
Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framförDT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla
Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

3 RADO OCH TELEVSON NR ÅRG. 30 Världens största specialfabrik i sitt slag NNEHÅLL För 25 år sedan För 31 år sedan Problemspalten…. DX spalten Hur man fotograferar TV bilder Sid Jag minns Av CARL SKANBERG Nya böcker Ny variant av RT:s lokal TV mottagare 26 Ny nålmikrofon för stereo LEDARE:»Proffs», amatörer och nybörjare TRYCKTA LEDNNGAR: Tryckt ledningsdragning ~lår igenom.. 31 Tryckta ledningar – fördelar och nack delar Strömbelastning på tryckta ledningar 39 Servicetips för tryckta kretsar 41 AKTUELLT: Lär radio genom hobbybygge 35 Västtyska stereo förstärkare Av KARL TETZNER OC170 – ny HF transistor som går bra på kortvåg BYGG SJÄLV:. ’Så framställer man tryckta ledningar Av HENZ BERGQVST Hölje till TV-mottagaren Av AXEL NLSSON Så handskas man med chassiplåt… _. 49 TEOR: Transistorns strömförstärkningsfaktor.. 43 Av R FORSHUFVUD Från elektronröret till transistorn (V) Transistorns statiska karakteristikor och deras tolkning.. _ Av L RATHESER FOR SÄNDARA~roRER: Telefonimodulering av mindre radiosändare. V. Frekvens-, fas- och pulsmodulering… _… _. 50 Av förste teleassistent SUNE BlECK STRöM Praktiska vinkar Månadens tips Servicespalten Radioindustrins nyheter Nya män på nya poster Rättelse Från läsekretsen Till sist Register för \ o MOTSTANDS- och l KONDENSATORSATS byggsats K snrcfol Jl.lJ1,,:… ~~ ~r~- ~, -:*_-~ — Stm$fJ:t;;’;'” -. En kombination av motstånd och kondensatorer med möjlighet att välja varje motstånds- och kondensatorvärde separat eller varje kombination motstånd-kondensator antingen i serie eller parallellt. Värden enligt RETMA standard. Mycket användbar såväl vid radio och TV -service som vid allt laboratoriearbete. DATA: ”lf”t”f Kondensatorer: 100 pf-470 pf ± 5 ’lo Motstånd: Arbetsspänning: 500 V Dimensioner: 0,001 LF–{),22 LF ± 10 ’ MO 1 W ± 10 ’. 175 X135 X60 mm.’,r._ Netto Kr. 105:- GENERALAGENT: ELFA~~4$A13 HoUändargatan 9 A – Stockholm 3 Box Tel Återförsäljare för Göteborg och Ma.lmö: AB CHAMPON RADO GÖTEBORG: Södra vägen 69 – Tel. 031/ MALMÖ: Regementsgatan 10 – Tel. 0.0/ RADO. OCH: TE-LEVSON -. NR , Med en del av upplagan medföljer inbetalningskort..Processorer och masterequalizrar Mikrofoner Musiker och instrument Stagebox och multikabel Mixerbord Lineboxar Multikabel och stagebox Signalkedjan i små PA-system I förra numret gick jag igenom hur du

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna
Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Elektricitetslära och magnetism – 1FY808 Lab 3 och Lab 4 Ditt namn:… eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 Laboration 3: Likström och67 Uttalas joha snabbantenner – – för Stockholm, Köpenhamn, Skövde, Örebro, Hörby Kanal 4 Kanal 4 Kanal 3 Kanal 2 Kanal 2 Vid beställning ange kanal. -~\W H~ 1l AS FSA711 En god antenn llimpuc t områden med cod filmtyrka dir np starka refiuer eller tlndstörntngar upptrder. Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Riktpris l 1ll1111ll~ 1 111n l l Ger god plnntn,.vtnst oeh – rild,yerkad. Llmpllg Aven på lincre avstånd från sddaren. Kanal 2 Riktpris no. Kanal Kanal AS FSA721 1 m llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ – AS FSA271 – Kanal 2 Riktpris 285. Kanal Kanal elements-antenn med dubbel refiektor lom ger god – mottagning lven t områden med mycket svira mot&ag- – ningsförhållanden. De elektriska egenskaperna Kr så utmärkta att antennen Aven – i till synes hopplösa tall ger _ de blsta resultat. Denna an- – tenn lr ett utmlirkt prov på – FUBA:s möjugheter att lösa – ett svårt problem rmfi!1 AS FSA731 En utmärkt anienn som ger hög spänninpvinst och har goda rudnincsegenskaper. En utomordentligt lämplig antenn såväl nära sändaren vid besvärande reflexer som vid låg fältstyrka på stora avstånd från sändaren. Fästet Ar så konstruerat, att antennen kan riktas även mot vågor, som kommer snett uppifrån såsom ofta är fallet bakom höga byggnader. Den levereras även i 2-våningsutförande, nr A5-FSA2X 731 vilken ger god bud även på platser med mycket låg fältstyrka. för allt i… a Kanal 2. Riktpris Kanal 3 ” Kanal 4 ” STOCKHOLM, Tel. 010/ GÖTEBORG, Tel. 031/ MALMÖ, Tel. 040/70720 R A D o o C H T E L E V S lo N – N R

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. RadionDigital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltageaurelia aniara Användarmanual Installation på ett stativ och väggfästen På baksidan av Aniara finns en 1/4 ”tums gänga för tak eller väggfäste. Högtalaren måste monteras på väggfästet enligt tillverkarens4:4 Mätinstrument. Inledning För att studera elektriska signaler, strömmar och spänningar måste man ha lämpliga instrument. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de viktigaste, och som vi kommer att

dlab00a Digitala kretsars dynamiska egenskaper Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Mycket digital elektronik arbetar med snabb dataöverföring och strömförsörjs genom batterier.
27 ROHDE.. SCHlNARZ SVEPGENERATORER ~ MHz ~ ~ MHz ~ Svepgenerator SWH Frekvensområde 50 khz – 12 MHz Svep ± 0,05-5 % av inställd frekvens Svepfrekvens 20 Hz, sågtand Utspänning 50 p.v-2 V nre kristall markeringar med 10, 50 eller 100 khz intervaller ngång för yttre markeringsgenerator ~ MHz ~ -4&.. Svepgenerator SWf Frekvensområde MHz Användbart frekvensområde med svep MHz Svep ± 0,05 till ± 15 MHz Svepfrekvens, r,ätfrekvensen Utspänning 100 p.v-2oq mv nre kristallmarkeringar med l eller 10 MHz intervall ngång för yttre markeringsgenerator ~ , MHz ~ Videosvepgenerator SWOF Detta kombinationsinstrument består aven svepgenerator och en mottagardel med oscilloskop (bildyta 180X240 mm). ntrumentet möjliggör tidsbesparande mätningar och är avsett för undersökning av dämpningskarakteristiken hos t. ex. filter, förstärkare och mottagare. SWOF finner även spec. användningsområden inom TV-tekniken och då bl. a. tillsammans med sidbandsanalysatorn 4241 l. Frekvensområde 0, 5-10 MHz Svep 1-,-10 MHz Svepfrekvens 50 Hz sinusvåg Utspänning max. 1,5 Vt-t över 75 ohm POL YSKOP SWOB POL YSKOPET är användbart för undersökning av så gott som alla fyrpoler med positiv eller negativ dämpning som passiva tvåpoler. nstrumentet återger spänningens frekvenskurva, vilken beroende på mätpunkten, är ett direkt mått på, eller en visuell information av många intressanta karakteristiker såsom dämpning, förstärkning, linjäritet, anpassning m. m. Momentan visuell indikering gör POL Y SKOPET till ett idealiskt instrument för trimningsarbeten och för undersökning av de optimala proportionerna hos en krets. Från de talrika användningsområdena kan nämnas: mätningar på Antenner, Kablar, Filter, Förstärkare, Mottagare och andra 2- eller 4-paler. Frekvensområde 0,5-400 MHz ~.yep ± 0,2 – ± 50 MHz ELEKTRONKROLAGET AB MÄTNSTRUMENTAVDELNNGEN Barnängsgatan 30 – Stockholm SÖ – Tel RADO OCH TELEVSON – N:R66 r ~, Då del gäller TRANSSTORER KSELDODER , 1 LF, HF, Photo. 1 L J : 100V- 4800V : 0,3 A A l ~ UNTED ELECTRC COMPANY AB Sv.ava.. en 2S-27 Tel ao S T O C K H O L M Tel. 11 as sa ~~ ff31′” ~ MATERAL r FÖR TRYCKT LEDNNGSDRAGNNG Kopparfolierade laminaterl ”’ ~ Bakelit – Epoxy – Tellon Kopparfolierade flexibla material: Polyelterlolie Tellon J Vulkanfiber AB GALCO,Gävle.atan 12.\, STOCKHOLM. Tel. 3″9~ ~64 ntermittenta fel Fel som kommer och går i en radio- eller TV.mottagare är förvisso något aven mar dröm för en serviceman. Ofta är det kon. densatorer som visar sig skyldiga till så dana intermittenta fel, i det att de blir fel aktiga först då de blir uppvärmda. Fel av detta slag kan lokaliseras genom att man håller en lödkolv i närheten av misstänkta komponenter. Lödkolven kan med fördel ersättas med en hårtork, som ger önskad uppvärmning. (Dansk Radio ndustri) Radioindustrins nyheter Under rubriken Radioindustrins nyheter införes uppgifter tran tillverkare och bn~ törer om nyheter, som av företagen introduceras på marknaden. UKV TV Engels oö11erträ.ttade ANTENNER Stort program ANTENNTLLBEHÖR Frdl sortering MPORT AB N ETRA Tegne… t.n 29 – STOCKHOLM Va Tel ,~ j r –, f:jab GYLLNG a Co 1~1ft,1 föt allt ; 1] ”3 ” L Vi tillverka Högspännio generatorer KV Hö,”pinniogsspolar HF drosdar UKV drolllar Videodronlar Su. och.pärrkreuu Niutörnio filter Spolar och.polsystcm Spolar.pecialudöranden Firma ETRONK SGtuna. S Ni.bypark. TeL S61828 ”\ Spektrumanalysator En spektrumanalysator för UKV () MHz tillverkas av Northeastem Engineering [nc. i USA. Den består aven känslig UKV-mottagare, vars utspänning återges på ett katodstrålerör. nstrumentet är i första hand avsett fär analys av radarsändare, för undersökning av pulsade magnetroner och andra oscillatorer inom mikrovågsområdet. nstrumentet kan ock så användas som signalgenerator inom området MHz. Svensk representant: Firma Johan Lagercrantz, Stockholm. ”T emperaturdefinierad” kondensator The Telegraph Condenser Ca., Ltd. i London har utvecklat en serie keramiska kondensatorer med de standardiserade temperaturkoeffi. ~63 66 R A D O O C H T E L E V S lon – N R l 2 – l 9 5 8

0/3/204 0:24 Nodanalys metod 0. Förenkla schemat. liminera ensamma TST20 lektronik 2. Jorda en nod 3. nför nodpotentialer 4. nför referensriktningar på strömmarna i nätet 5. Sätt upp ekvation för varje ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehållerMICRO 4 14 SID svensk 2008 08-04-10 11.06 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Helt vattentät V iskningsläge 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2008 08-04-10

Induktiv beröringsfri närvarogivare/detektor med oscillator, (Proximity switch) Om spolar och resonanskretsar Pot Core Såväl motstånd som kondensatorer kan vi oftast betrakta som ideala, det vill säga
15 Ännu bättre M-kontakter.med inbyggt fjäderstöd Stödet håller kontakthoädern i rätt läge Motverkar brytkrafter från kabeln Medger enklare och snabbare lödanslutning nom radio- och svagströmstekniken är Alphas ratslirtskontakter i miniatyrutfiirande idealiska som anslutningsdon M – kontakterna lagerwres med ffiljande anlal poler: AKTEBOLAGET ALPHA – SUNDBYBERG – TELo ALPHA ETT _ -FÖRETAG R A D O O C H T E L E V S lon – N Relab001a Mät elektrisk ström med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Elektrisk ström och hur den mäts Den elektriska strömmen består av laddningar som går inne i en ledare en ledare av koppar är

Spänning, ström och energi! Vi lever i ett samhälle som inte hade haft den höga standard som vi har nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt att lära sig förstå några
Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spelaFREKVENSANALYS UPPGIFT 1 Operationsförstärkare 1 HP 54600 oscilloskop med Fast Fourier Transform (FFT) skall användas till att lösa följande uppgifter: fyrkantvåg och på så sätt lär känna instrumentet.Kommentarer till målen inför fysikprovet Magnetism & elektricitet Skillnaden mellan spänning, ström och resistans Spänningen är själva drivkraften av strömmen och mäts i enheten volt, V. Finns ingen spänningDT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet17 Några exempel ur vårt stora sortiment.. Begär prospekt. OG 7-52A län!ijd 18 cm 800 V OW med vit skärm för TV-bruk OG 18-14A diam. 18 cm OG 7-74A 8 V/cm OG ,5 V/cm, 10 KV, spiralanod OMB dubbelstrålerör, 16 KV.,u-metallskärmar och anslutningsdon är lagervaror. Preliminära data: Oriftdata Uf f Ua Uglsperr Ug3 AFpk AFps 6,3 ca ”.’ , 122 användbar skärm diam. 27 mm vikt 60 gr. V ma V V V V/cm V/cm RADO OCH TELEVSON – NR

61 typnummer element först db pris kompleha antennserie för band-3-sändarna klar för distribution 801 /5-10-F O 25:- 802 / ,5 32:- 803/ ,0 41:- 804 / ,0 50:- 806 / ,0 68:- BOB/S-lO 8 11,5 86:- 810 / ,5 104:- 8l2/ ,5 122:- 808 /5-10×2, 16 13,5 187:- 810 /5-10x ,5 22.3:- 812 /5-10 x ,5 259:- De högre frekvenserna på band 3 och sändarnas relativt svaga uteffekt kräver i vissa fall extremt hög antenn förstärkning. Vi har därför kompletterat vår antennserie för band 3, kanalerna 5-10, med antenner upp till 48 element för att därmed kunna täcka alla behov. Genom nykonstruktioner har vi också kunnat sänka priserna utan att därför göra avkall på den kända ALLGONkvaliten. Antennerna levere~as förmonterade och kan därför monteras på A~N el JlteJlJl.\peci ellirte Jl.A.KEKSBEK(,,\ L 07(,.\ 2()11~ ett minimum av tid. R A D o o C H t E L E V S lon – N R
Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren De högtalare som levereras till datorerna har oftast högst mediokra data. Men genom att kombinera lite enkel teknik från elektronikens barndom

62 sän N 8 KRONOR på postgiro och Ni får PHLPS NYA ”TRANSSTORBOK” ~60 och kollektor parallellt över en kondensator i katodtilledningen. Den i fig. visade ställningen hos nyckeln spärrar transistorn så att drivröret då är strypt. När nyckeln tryckes ned blir transistorn ledande och drivröret arbetar. Genom att den egentliga nyckeln sitter i basströmkretsen med dess svaga ström är det ingen risk för att det skall uppstå några nyckelknäppar. Re-nätet vid nyckeln ger bra kurvform hos tecknen. {Funkschau} RT: S lokal-tv -mottagare Som omnämndes i rättelse i nr 10/58 kan man vid höga fältstyrkor få besvär med linjesynkroniseringen. sådana fall kan en synkseparator enligt nedanstående kopplingsvari’imt ge bättre resultat. (H L) med allt detta… + look + Cm, Hor..v~~ tn \ =2.2M + 15 OkR ~,~ Vert. 30 sidor om halvledarnas funktion, uppbyggnad och egenskaper 32 sidor data och kurvor EeLSO Månadens tips 12 olika kopplingsexempel med bestyckning – oscllatorer, vippor, trigger, likspänningsomvandlare och förstärkare Philips nya ”Transistorbok” omlotto, 74 sido. i lormat AS och innehållel mängde, o~ lakto om transistorer, germanium- och kiseldioder. ~nklost fål Ni den genom att sätta in 2 kronor på Philips postgirokoptc men glöm mte att på talongen ange, att beställningen gäller ”Transistorboken”. e P;LlPS Avd. PH L PS Elektronrör OGh komponenter Box Stockholm 6 Om man hastigt och lustigt vill skarva ihop två nätsladdar kan man göra på det här sättet. Genom att knyta ihop ledningarna riskerar man inte att stickkontakterna åker isär vid minsta belastning. (F F) 62 RADO OCH TELEVSON – NR
11 o DATA: (för 524 D utan-plug-n-enheter) FREKVENS. Område: 10 Hz-10,l MHz Gate-lid: 0,001-0,01-0, s eller manuell Noggrannhet: ±l enhet ±O,OOOOO5 % Avläsning i: khz, out. decimalkommaangivelse PEROD, Område: O Hz-10 khz Gate-tid: 1 eller 10 perioder av mätvärdet Noggrannhet: ±O,3 % (1 period ±O,03 % (10 perioders medeltall Normalfrekvens som räknas: 10 ’ Hz, 1 khz, 100 khz, 10 MHz eller yttre signal Avläsning i : sek; ms eller p.s ALLMÄNT, Registrering : 8 siffror max.1 Stabilitet: 5/ Kan standardiseras med Vi presentera -hp- 524D Electronic Counter 8 -dekadisk numerisk avläsning! 5/10 8 stabilitet per vecka! Rugby-sändare eller yttre 100 khz eller 1 MHz primär-normal Resultatets uppvisningstid : Variabel frön 0,1-10 s; samt,stö kvar’ ngångsspänning: 1 V min. 1,5 V peak. Stigtid max. 0,2 s ngöngsimpedans: ca 1 megahm; 40 pf shunt plus alla följande frekvens- och tidmätningsmöj:igheter! Direkta, ögonblickliga, automatiska avläsningar Frekvensområde 10 Hz MHz* Tidsintervall 1!J-s -100 dygn Upplösningsförmåga 0,1!J-s Hög känslighet, hög impedans nga uträkningar eller interpolationer Ny bekväm likformig numerisk avläsning med 8 dekader utan indikator-instrument – ny stabilitet av 5 X 10-8 som väsentligt förenklar precisions- och högfrekventa mätningar – detta är i korta drag det nya hos -hp- 524D. Ur elektrisk synpunkt lika den mycket använda räknaren -hp- 524B, är den nya 524D försedd med ett frekvensmätområde av 10 Hz- 10 MHz och mäter perioder från 0-10 MHz. Billiga»plug-in»-enheter utöka frekvensmätområdet till 220 MHz, tillåter periodmätningar av mer än 10 QOO perioder och ökar känsligheten för exakt bestämning av svaga signaler. ytterligare en»plug-in»-enhet är avsedd för tidsmätningar från 1
p-s till 100 dygn med 0,1 s upplösningsförmåga. kombination med -hp- 540A Transfer Oscillator ökas mätområdet hos 524D till MHz. Kan också anslutas till -hp- 560A Digital Recorder för direkt utskrivning av mätresultatet jämte ytterligare symboler eller referenser med en hastighet av upp till 5 ggr/sek. Begär kompletta data eller demonstration. med, plug-in,-enheler HEWLETT PACKARD COMPANY Pola Alto, Californien Ensamförsäljare; F:a ERK FERNER Björnsonsgatan 197 BROMMA Tel ~-~ ~ världens mest kompletta serie av elektroniska räknare –, ~-~~ RADO OCH.TELEVSO.N ~.NR ll ~ ” 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade. 13:2:1 Ver. 1 TRÅDLÖSA MIKROFONER TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde TOA-teknologin medför att det numera är möjligt att tillverka ett kraftfullt

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 7 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläerAktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur
88 Ett engelskt vörldsmörke…. ’ C’ Mc MURDO en av världens ledande tillverkare XM8/EC av rörhållare och kontakter. Programmet är myckd attande. fråga om rörhållare har. Mc MURDO typer för närå. ’nog alla i marknadea förek…mande rör.,svart eller nylonblandad bakelit och med fosforbronskontakter. ”.’ Ledande fabriker inom radio och TV, vetenskapll«a i,ditutioner, inom försvaret – överallt ( där kraven på. precision och störningsfri ’ drift är hö«a används Mc MURDO rörhållare. l och kontakter. Prover ku allmänhet erhållas omgående och leverans fabrik på 4 ii 5 veckor. FM9/ UXT Rådfråga oss vid valet ~v rör hållare och kontakter OENERALAGENT: HolläD~ar”alan 9 A: TelefbD ~OX 3075 STOCKHOLM 3,! \ ~ ~.~J _.~.~~.. ~ ~Radiolas TV-apparater 1957 T L I N D B E R G, S V E N S K A R A D I O A K T I E B O L A G E T, STOCKHOLM I Svenska Radioaktiebolagets apparatprogram för 1957-7958 förekomma sex olika TV-modeller, som beskrivas

Technics SU-Z22 Stereo Integrated Amplifier – En ingående betraktelse. Av : SD_Card Sida Innehåll 1. Framsida 2. Innehåll 3. Kommentarer, sammanfattning 4. Bakpanel 5. Högtalarutgångar 6. Front, lysdioder
WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOLKonstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Sterling Special Thanks to Jan Eric Sträng for his translation Effekt förstärkare Bruksansvisning Gäller modeller Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk
elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

2016-09- 14 Impedans och impedansmätning Impedans Många givare baseras på förändring av impedans Temperatur Komponentegenskaper Töjning Resistivitetsmätning i jordlager…. 1 Impedans Z = R + jx R = ResistansRadio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARIAntennförstärkare för UHF-bandet Radioprojekt 2004 Elektrovetenskap, LTH Mats Rosborn Henrik Kinzel 27 Februari Referat Den här rapporten beskriver arbetet med konstruktion och utvärdering av en fungerande

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare
Elektriska komponenter och kretsar Emma Björk Elektromotorisk kraft Den mekanism som alstrar det E-fält som driver runt laddningarna i en sluten krets kallas emf(electro Motoric Force trots att det ejDT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

6 För 31 år sedan Hi-fi mottagare från år Den mäktiga tratthögtalaren väcker säkert många minnen till livs hos»oldtimers». För att inte tala om det magnifika lövsågningsskåpet med plats för så mycket spolar och andra radioprylar. Gustav Genst, Vasa, Finland har översänt ett fotografi av en ~hi-fi-mottagare~ anno Den tillverkades av folkskollärare Evald Genst och lär ha fungerat till belåtenhet. Uppbyggnad: HF-steg, detektor och två LF-steg. Philips A 415 användes som HF- och detektorrör, och som LF-rör användes Philips B 405 och C 405. De båda stora rattarna ä~ HF-stegets och detektorstegets avstämningsrattar, och de tre undre rattarna hör till glödströmspotentiometrarna. Längst t.h. syns våglängdsomkopplaren och återkopplingsrattarna. Återkopplingen åstadkoms med vridbara spolar. Det mest intressanta med- -denna motta_~ gare var anodbatteriet. Det var uppbyggt av 80 st. dricksglas (!) i vilka tre parallellkopplade torrelement ur ett ficklampsbatteri var nedsänkta som positiv pol. Den negativa polen bestod aven zinkplåt. Glasen fylldes med salmiakösning och vid seriekoppling av elementen fick man ut 120 volt. Batteriet räckte två år utan annan service än påfyllning av vatten i glasen då det behövdes. Problemspalten Problem nr 9/58 var ett enkelt problem. Ett stort antal av de inkomna lösningarna var emellertid onödigt långrandiga. En av dem som presenterat en elegant lösning är W Jacobson, Uppsala. Hans lösning lyder på följande sätt:…»m~d ledning av problemets f~rmulering kan man anta att radioamatörens drosslar har försumbara förluster. fig. l representerar R lödkolvens resistans och R’ den reflekterade belastningen av lödkolven, hänförd till filtrets ingång. Eftersom nätet inte har några förluster är effektförbrukningen i R’ densamma som effektförbrukningen i R. Man får då U 12 / R’=U 22 / R ~8 6 RADO OCH TELEVSON – NRTransformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

69 kvalite för högsta krav En TV-mast skall Mila i årtionden. Den skall tåla hårda stormar, den skall motstå all korrosion, den skall vara glappfri och rörändarna skall ha så god passning att verktyg är obehövliga vid montage’, så att antenninställningen alltid är perfekt. – Allt detta garanterar Perma-Tube. Perma-Tube låses med en tunga, som griper in i ett urtag och håller kvar röret i exakt samma läge. Med denna låskonstruktion, som är standard på Perma-Tube maströr, står masten absolut rak. Perma-Tube är det enda maströr, som är helt korrösionssäkert, alltså både utvändigt och invändigt:efter ett antal bad vars sammansättning är en av den amerikanske tillverkaren väl bevarad fabrikationshemlighet fosbonderas rören och överdrages med aluminiumpigmenterad polyvinyl, vinsynitering, som effektivt skyddar mot starkt saltmättad havsluft liksom mot svavelsyrlig skorstensrök och sotets frätande tjärämnen. Rörens sidenglänsande finish förändras inte. Jones & Laughlin, USA:s 4:e st/ilverk, garanterar högsta kvalitet. PERMA-TUBE – maströret som inte rostar G ör själv saltprovet – det bevisar Perma-Tubes överlägsenhet! Häll något mer än liter vatten i en glasburk. Tillsätt en full tesked salt och rör om så att saltet löser sig i vattnet. Ni får då en koncentration som havsvatten håller, ca 3 %. Om Ni vill, testa gärna röret i starkare saltkoncentration. Ställ en bit av ett Perma-Tube maströr i burken tillsammans med något annat maströr som Ni vill prova. Häll på mera vatten efterhand som detta avdunstar. Låt proverna stå i saltlösningen tills denna rostfärgas. Jämför nu rören – OBS! även insidan – så skall Ni finna att Perma-Tube-röret fortfarande har kvar sin finish. Det har ej påverkats, medan andra maströr förlorat sitt skydd och anfrätts av rost. Perma-Tube maströr finns i två längder – 1,5 och 3 m – skarvbara inbördes, samt i två grovlekar, 1 1 /4″ och 1 1 /2″ diameter. Perma-Tube maströr med diameter l ’f,,” Best-nr löngd Riktpris am kart. AS-12S2\1.5m 11 SO 20 AS-12S3 3 m 21:- ’Finns även i extra lätt utförande med raka ändar för ntering på rotor. 10 Perma-Tube maströr med diameter 1’12” l -d Best-nr lang R’k,tPrlS. am kart, ’ AS m 113_ AS-1263* 3 m 24_- 10 Best-nr AS-1 263RX Riktpris STOCKHOLM TE L / GÖTEBORG TEL. 031 / MALMÖ TEL. 040 / SUNDSVALL TEL. 060 / R A D O O C H T E L E V S lon – N R l 2 – l

Aktiva högtalare eller mixer med slutsteg Som vi konstaterade i förra numret av Skapa bra PA-ljud bestod ett PA av mikrofoner och lineboxar, multikabel, mixerbord, processorer, delningsfilter, slutsteg
Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8FMS-5 250mW FM-Sändare Denna FM-sändare har en audioingång och en trimpunkt. Den är vid leverans, som färdigbyggd, intrimmad för att arbeta på en frekvens precis ovanför 104MHz och en matningsspänning

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.
59 R20 Fesa 100 Fesa Fesa R20 Fesa Fesa (2 X Fesa Feko 31) + 2 X Fesa R20 HRSCHMANN band -antenner för kanalerna 5-11 Hirschmanns geniala utbyggnadssystem har den stora fördelen, att man från grundtypen med sina 3 element etappvis kan bygga alltefter behovet ända upp till en 24-element-antenn. Detta innebör två stora fördelar. För det första behöver man endast ha grundtypen jämte 4 kompletteringsdelar i lager. För det andra kan man vid montering aven antenn börja med grundtypen och alltefter mottagningsförhållandena bygga ut med kompletteringsdelarna och pröva sig fram till den bösta kombinationen. Ytterligare en fördel är att hur långt man ön bygger ut dessa Hirschmann-antenner öndras inte impedansen så att den försömrar bildkvaliteten. Generalagent för Hirschmann TV-antenner AKTEBOLAGET SERVCE Service-bolag för Philips Dux. Conserton TV-mottagare Stockholm, Bromma 1 Postbox 125 Tel Göteborg Ö. Ranöngsgalan 9-11 Tel Malmö. Djöknegalan 4 Tel Norrköping. Dragsgatan 11 Tel Postgiro lör samtliga kontor R A D O O C H T E L E V S l O N – N R l 2 – l2008-09-22 Effekter och ljudprocessorer Mixern är ljudteknikerns främsta elektriska redskap för att påverka ljudet. Den ger möjlighet att justera nivå och klangfärg (med EQ). Men det kan behövas fler möjligheter MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponenter som finns angivna på mönsterkortet. Beteckning Värde/namn Elfa bestnr R1,R2 75 kω 60-744-21 R3-R6 22 Ω 60-703-61 R7,R8 100 kω 60-745-61AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Similar Posts