Tegelängsgatan 19 A Norrköping

Välkommen till Tegelängsgatan i Norrköping som ligger i närheten av bland andra gatorna Kofferdigatan och Exportgatan. Alla hus på Tegelängsgatan har postnummer 60228.Tillsammans med dig skapar vi ett avsked med en inramning som hedrar just din närstående. Det är dina val och din fria vilja som är vägledande genom hela planeringsprocessen. Vår målsättning är att ceremonin blir just precis som personen du förlorat önskade eller skulle ha önskat och att du som sörjer får bära med dig ljusa, vackra minnen av begravningen.

Norrköpings Kommun – Amk Kontor Inkl Ek Bist Och Flyktingintroduktion har 525 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Norrköpingskontoret är Norrköpings Kommun – Komvux Logistikprogrammet i Norrköping.Genom din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på ekonomiskt bistånd kommer du i kontakt med en arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten som hjälper dig att påbörja och genomföra den insats som passar dig bäst.

Arbetsmarknadsenheten samordnar alla anställningar med stöd hos arbetsgivaren Norrköpings kommun. Det innebär att inga kontakter gällande anställningar med stöd tas med andra verksamheter, arbetsmarknadsenheten blir istället den sammankopplande länken om det visar sig vara aktuellt.
Klienten lämnar in samtyckesblankett till sin handläggare på ekonomiskt bistånd, som därefter tar kontakt med KROM-leverantör, klient och där så är aktuellt även med arbetsmarknadskonsulent på arbetsmarknadsenheten.Överenskommelsen följs upp löpande av styrgruppen, samt vid gemensamma strategimöten som genomförs två gånger om året. Vid strategimöten identifieras även av nya utvecklingsområden. Andra samverkansform mellan handläggare och ledning hos parterna har växt fram som en följd av den gemensamma strategiska samverkan och överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. Dessa fortgår tills vidare eller tills eventuella förändringar av överenskommelsen leder i en annan riktning.

Kompetensförsörjningskontoret i Norrköpings kommun jobbar för att människor i Norrköping ska kunna försörja sig själva. Tillsammans med andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen arbetar vi därför med olika arbetsmarknadsinsatser.
För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Norrköpings kommun.Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet och samverkan med KROM-leverantörer kan bli aktuellt gällande klienter som är arbetsföra och inskrivna på Arbetsförmedlingen och där följer och dokumenteras i den planering som upprättas för klienten.

Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. Målet med arbetsmarknadsinsatser är att stärka och hjälpa dig så att vägen till arbete och egen försörjning blir kort.
Arbetsmarknadskontoret ansvarar också för ekonomiskt bistånd och hanterar det området i enlighet med styrning utifrån socialtjänstlag, uppdragsplan och riktlinjer. Från och med juni 2021 sker även vår klient- och deltagarsamverkan med Arbetsförmedlingen genom fristående utförare inom Arbetsförmedlingens tjänst Kundval rusta och matcha (KROM) Samverkansformer och styrning gällande kommunenens samverkan med Arbetsförmedlingen regleras i Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun om gemensamma samarbetsområden. För samarbetet finns en styrgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun, med ansvar att styra arbetet inom de gemensamma samverkansområdena.

* Det här telefonnumret är aktivt i 3 minuter. Det är inte mottagarens telefonnummer utan ett nummer till en tjänst som kopplar dig till mottagaren. Den här tjänsten är producerad av Kompass.com Varför det här numret?
Data vi samlar in är enbart av sådan art och i syfte att kunna använda våra tjänster fullt ut. Genom att fortsätta använda svåra tjänster från och med den 25 maj godkänner du vår uppdaterade GDPR- och cookie-policy.* Det här numret är bara tillgängligt i 3 minuter och är inte ett nummer till företaget. Numret går till en tjänst som kommer att koppla dig vidare till företaget. Den här tjänsten är producerad av Kompass.com Varför det här numret?

Vårt uppdrag är att du ska nå egen försörjning. Ofta innebär det att vi tillsammans med dig behöver samarbeta med flera parter för att nå målet. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Regionen.

Att använda e-tjänsten är den snabbaste vägen för att överklaga. Du behöver inte fylla i dina kontaktuppgifter och du kan skriva din överklagan direkt i e-tjänsten. När du har skickat in din överklagan får du en bekräftelse. Länk till e-tjänsten.
Ska du göra undersökning/basundersökning ansöker du om ekonomiskt bistånd efter att du varit på undersökning hos tandläkaren. Du ska styrka din ansökan med faktura eller kvitto.Om du överklagar genom att skriva ett brev ska namn, personnummer och underskrift finnas med. Överklagan kan lämnas in p¨å Tegelängsgatan 19 A eller skickas via post till:

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för tandvård vid akuta besvär, för årlig undersökning och omfattande tandvård genom att lämna in ansökan samt underlag gällande tandvården. Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård ska lämnas in så fort behovet uppstår.

I vår verksamhet finns både socialsekreterare, arbetskonsulenter och studie- och yrkesvägledare för att stödja och hjälpa dig mot egen försörjning. Tillsammans med dig gör vi en planering för hur du ska bli självförsörjande. Det krävs av dig att aktivt delta i planeringen för att kunna få ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel ställas krav på att du ska delta i anvisad insats.Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det och skicka din överklagan till oss. Det gäller alla beslut som har fattats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Vi har en arbetsmarknadsenhet som har arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Norrköpings kommun. Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller en anställning med stöd i den kommunala verksamheten. Om du har fått ett helt avslag på din ansökan bedöms du inte ha rätt att få ekonomiskt bistånd för den månaden du ansökt om. Om du tycker att belsutet är felaktigt kan du lämna in en skriftlig överklagan till oss.När du skickat in en ansökan om ekonomiskt bistånd så gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen. Om vi behöver mer underlag för att kunna bedöma din rätt till bistånd får du sms och/eller ett mail som berättar vilka underlag du ska komplettera ansökan med. Norrköpings Kommun har 525 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Norrköpingskontoret är Norrköpings Kommun – Komvux Logistikprogrammet i Norrköping.Vill du aktivera platstjänster för Öppettider finns en enkel guide hos Google om hur du delar din plats. Om inte – så går det jättebra att söka med stadnamnet.

Du surfar med en föråldrad webbläsare och utsätter din dator för säkerhetshål och begränsad funktionalitet. Vi rekommenderar att du uppdaterar till senaste versionen av Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller annan modern webbläsare.

Vill du synas på Norrköpings kommun Arbetsmarknadskontoret i Norrköping? Registrera ditt Öppettider Marketplace-konto på sekunder och syns för hundratusentals potentiella kunder.
19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(24) 34 Tecknande av avtal kring projektledarfunktionen SAMÖ 2020/0023 Styrelsen beslutar godkänna avtalet kring projektledarfunktionen Beredningsgruppen beslutade på mötet den 26 februari om att börja med att tillsätta projektledarfunktionen med totalt 50% fördelat på två personer. Bemanning av funktionen görs av Region Östergötland och Valdemarsviks kommun från och med den 1 april. Förslag till avtal redovisas i SAMÖ 2020/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 17 Sida 1 Plats och tid ande Rehab Väst Burensköldsvägen 24, Mjölby Fredagen den 10 februari kl.9.00 10.30 Anna Johansson Agneta Niklasson Lars Ekström Anneli Liljedahl Ove Bäck Lunds samordningsförbund 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Bytaregatan 7, kl. 9.30-11.30 Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Plats och tid för justering Underskrifter Anslag/Bevis Sekreterareför rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2017-03-23 Tid och plats: torsdagen den 23 mars 2017, kl. 08:30 11:30 Ängsgatan 1 Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting Rose-Marie Jacobsson 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(24) 23 Uppföljning av fattade beslut SAMÖ 2020/0007 Styrelsen tar informationen till protokollet Uppföljning av tidigare fattade beslut av styrelsen följs upp på varje styrelsemöte. Förteckning av fattade beslut till och med redovisas i handling SAMÖ 2020/ Protokoll 1 (5) 2019-03-22 Styrelsemöte, Samordningsförbund Gävleborg Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl 9.15 12.30. Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Region Gävleborg Eva PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Styrelsen Tid och plats: fredagen den 17 november 2017, kl. 08:30-12:00 Ängsgatan 1A Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting Rose-Marie Jacobsson (S), Södertälje kommun Nagam Alkass,

Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstinget) Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)ej
2012-11-28 Plats och tid: Funkishuset i Valdemarsvik kl 13.15-15.40 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, Lokal Rosen 2 kl 13.15 15-30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget )Ordf ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf
Protokoll fört vid styrelsemötet onsdagen den 22 februari 2017 FINSAffe.._, SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Plats: Tid : Medborgarhuset, Burlöv 09:00-1 I :00 Närvarande ledamöter Karin Palmqvist,Plats och tid: Söderköping Kommunhus, torsdag den 28 februari kl 13.15 16.10 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Plats och tid: Kommunhuset – Regnaren, Finspång kl. 08.30 – Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz, (c) LandstingetSAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 83 Sida Motala Vadstena Samordningsförbund 1 Plats och tid Bispmotalagatan 9C, Motala Måndagen den 19 maj kl.09.00-12.00 Beslutande Annelie Liljedahl Motala Kommun Margit Berggren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Plats och tid: Ungdomskontoret, Norrköpings kommun torsdag den 24 maj 2018 kl 8:30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz, Norrköping Birgitta Wessman Thyrsson,
16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(24) 31 Tecknande av fortsatt avtal kring förstegsverksamhet och mötesledarfunktion kring SIP i Norrköping SAMÖ 2020/0010 Styrelsen beslutar förlänga det befintliga avtalet till Styrelsen beslutade i januari att teckna avtal kring förstegsverksamheten och mötesledare SIP under kvartal 1 för att få tidsutrymme att forma verksamheten. En del i detta arbete handlar om att förstärka verksamheten med arbetsterapeutkompetens som tillhandahålls av Regionen och personal från arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret. Inom Regionen fattas beslut om nyanställningar av regiondirektören och något beslut är ännu inte fattat. Processen med rekrytering av personal från arbetsmarknadsoch vuxenutbildningskontoret är påbörjad. Utifrån dessa förutsättningar föreslås att det befintliga avtalet förlängs till

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(24) 33 Tecknande av fortsatt avtal kring förstegsverksamhet och mötesledarfunktion kring SIP i Valdemarsvik SAMÖ 2020/ Tecknande av avtal kring projektledarfunktionen SAMÖ 2020/ Budgetuppföljning januari – februari 2020 SAMÖ 2020/ Rapporter med mera SAMÖ 2020/ Övriga frågor SAMÖ 2020/ Summering av dagens sammanträde SAMÖ 2020/ Anmälan av delegationsbeslut SAMÖ 2020/0005
Samordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid ande Engelbrektsrummet, Arboga kommun, Smedjegatan 5, Arboga 10 juni 14.00-16.00 Görel Nilsson, Kungsörs kommun, (S) Ordförande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(24) 37 Övriga frågor vid styrelsesammanträde SAMÖ 2020/0003 Styrelsen tar informationen till protokollet. Ordförande Irma Görtz informerar om hur verksamheten hanterar situationen kring coronaviruset. Det går inte att hålla möten på distans, eftersom Finsamlagstiftningen inte ger den möjligheten. För att ändra detta krävs ett rikdagsbeslut.
Plats och tid: Plattform Norrköping, Repslagaregatan 12 Norrköping fredag den 24 maj 2019 kl 8:30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare P a t r i k l e v 0 2 7 6 ( M ) Irma Görtz, ordförande, NorrköpingsSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Portalen, Ringdansens centrum & Guldringen 66, Norrköping torsdag den 30 augusti 2018 kl 8:30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare P a t r i k l e v

Tid: 2018-04-27 kl 9:00 12:00 Plats: Rullagergatan 6A Ledamöter Närvarande: Förhindrade: Ali Moeeni (S), Göteborgs Stad Eva Wettermark, Arbetsförmedlingen Maria Öystilä, Försäkringskassan Mikael Malm (MP),Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2009-06-18 29-39 Plats och tid Lärcenter, Falköping kl 09.00-12.00 Närvarande Tjänstgörande ledamöter Göran Eriksson Arbetsförmedlingen Louise

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro, Sal: Oscaria Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström
Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, Inre Foajen kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget )Ordf ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Plats och tid: Lokal Rosen 1 kl 13.15-15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstinget )ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen) Protokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg – styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.15 12.45 Ledamöter Erika Engberg (S), ordf Bollnäs kommun Eva Alner Liljedahl,

Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen Lokal Granskningen kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice
Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid: Hotell De Geer, Finspång kl. 13.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anita Grundström (s) Landstinget GabriellaProtokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg – styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.15 16.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf, 97-111 Region Gävleborg ErikaPlats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.15-11.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej närvaro Chriss Hagfelt Birgitta Wessman ThyrssonPlats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

1(5) Plats och tid: Fredagen den 17 oktober 2014, kl 08:30-11.00 Försäkringskassan Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Kjell Edlund Ersättare: Tjänstemän: Jane
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Renströmmen, Drottninggatan 1, Norrköping torsdag den 20 december 2018 kl 13:30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare P a t r i k l e v 0 2 7 6 ( M )SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24 Plats och tid: Arbetsförmedlingen i Finspång, Kalkugnsvägen 2, torsdag den 25 oktober 2018 kl 8:30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare P a t r i k l e v 0 2 7 6 ( M

Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, Lokal Rosen 1 kl 13.15 16.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget )Ordf ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf
Plats och tid: Studiehemmet Hemgården, Norrköping onsdagen den 29 mars 2017, kl. 13.00 16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz, Norrköpings kommun, ordförande Birgitta Wessman Thyrsson,21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(24) 36 Rapporter med mera på styrelsemöten SAMÖ 2020/0002 Styrelsen tar informationen till protokollet. Styrelsen delges rapporter enligt förteckning nedan. Diarienummer Titel Från/till SAMÖ 2020/ NNS styrelseprotokoll Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) SAMÖ 2020/ NNS AU-protokoll Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) SAMÖ 2020/ Skrivning till FK om medel 30 januari Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) SAMÖ 2020/ Förslag till socialförsäkringsministern Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) SAMÖ 2020/ Sammanfattning Höstkonferens Järfälla 2019 Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) SAMÖ 2020/ Samordningsnytt februari 2020 Finsam

Plats och tid: Orangeriet 2 Fjärilsgatan 7, kl 08.30 – Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne SörqvistSAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Plats och tid: Söderköpings brunn Söderköping, fredag den 16 december 2016 klockan 08.30-11.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson2 Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, Lokal Rosen 1 kl 13.15-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(24) 30 Tecknande av fortsatt avtal kring förstegsverksamhet och mötesledarfunktion kring SIP i Finspång SAMÖ 2020/0009 Styrelsen beslutar förlänga det befintliga avtalet till Styrelsen beslutade i januari att teckna avtal kring förstegsverksamheten och mötesledare SIP under kvartal 1 för att få tidsutrymme att forma verksamheten. En del i detta arbete handlar om att förstärka verksamheten med arbetsterapeutkompetens som tillhandahålls av Regionen. Inom Regionen fattas beslut om nyanställningar av regiondirektören och något beslut är ännu inte fattat. Utifrån dessa förutsättningar föreslås att det befintliga avtalet förlängs till
Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, måndag den 21 mars 2016 klockan 08.30 09.10 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2016-05-27 Tid och plats: fredagen den 27 maj 2016, kl. 08:30 09:30 Hagaberg folkhögskola Ledamöter: Ersättare: Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 21 Sida 1 Plats och tid ande Norrgården, Industrigatan 9, Mjölby Fredagen den 29 september 9.00-10.30 Anna Johansson Lars Ekström Maria Gustafsson Stefan Höög Annelie Liljedahl
Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, Lokal Rosen 1, torsdag kl 08.30 11.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice 10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(24) 26 Beredningsgruppens möte den 26 februari SAMÖ 2019/0039 Styrelsen tar informationen till protokollet, och beslutar att noga följa utvecklingen så att syftet med att införa projektledare uppnås. Beredningsgruppen hade sitt senaste möte den 26 februari. På mötet diskuterades bland annat genomförande av funktionen som projektledare och namn på den förbundsfinansierade verksamheten. Planen är nu att ha två projektledare på 25 % till att börja med. Styrelsen lyfter vikten av att noga följa utvecklingen så att syftet med att införa projektledare uppnås. Nr 5 2012-04-12 1(12) Plats och tid Mötesplats Vänersborg, Vänerparken 5 fredagen den 12 april 2012, klockan 17:00 19:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Peter Larsson (Arbetsförmedlingen) KennethSamordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid ande KS-salen, Rådhuset, Smedjegatan 5, Arboga kl 13:25 15:45 Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun, ordförande Andreas Trygg

SAMMANTRÄDESDATUM 1 juni 2018 HBS 2018/3 1 (11) Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 1 juni 2018 Tid och plats Klockan 08:30 09:30 Tumba Bruk, Bancosalen, Botkyrka Beslutande Ledamöter Mats EinarssonSAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 14 Sida 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Vadstena, lokal Vävaren Fredagen den 26 augusti kl.9.00-10.30 Anna Johansson Agneta Niklasson Annelie Liljedahl Maria GustavssonSAMMANTRÄDESDATUM 2 februari 2018 HBS 2018/1 1 (15) Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 2 februari 2018 Tid och plats Klockan 08:30 09:45 Samordningsförbundet HBS kansli, Sördalavägen 22 a, Huddinge.Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30-11.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna

Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)
Nr 5 2010-12-13 1(16) Plats och tid Samordningsförbundets kontor, Sundsgatan 17 Vänersborg, måndagen den 13 december 2010, klockan 10.00 14:00 ande Lennart Niklasson (Kommunerna) Johan Ekstedt (Arbetsförmedlingen)

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 5 Plats och tid:, FiInspångs Golfklubb kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz (c) Landstinget Johanna Hedberg
Protokoll 1 (6) Samordningsförbund Gävleborg – styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.20 12.15 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf Region Gävleborg Erika Engberg 20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(24) 35 Budgetuppföljning januari – februari 2020 SAMÖ 2020/0006 Styrelsen godkänner budgetuppföljning för januari februari Kansliet har tagit fram budgetuppföljning för perioden januari – februari Uppföljningen bygger på faktiskt utfall och prognostiserad kostnad utifrån de beslut styrelsen fattat. Uppföljningen inkluderar även kommentarer till utfallet. Budgetuppföljningen och kommentarer redovisas i handlingar SAMÖ 2020/ och SAMÖ 2020/ 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/10 SAMMANTRÄDES Sammanträde med Samordningsförbundet

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(24) 22 Utvärdering av styrelsens arbete SAMÖ 2020/0020 Styrelsen tar informationen till protokollet Presidiet har på det senaste mötet diskuterat frågan om utvärdering av styrelsens arbete under Som ett underlag till utvärderingen har en utvärderingsenkät (SAMÖ 2020/0020-3) tagits fram som ska besvaras av samtliga ledamöter. Som referens fanns förbundets arbetsordning (SAMÖ 2017/0027-4) med i utskicket till sammanträdet. Sammanställning av enkäten redovisas till styrelsemötet i maj.
14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(24) 29 Godkännande av årsredovisning 2019 SAMÖ 2020/0019 Styrelsen beslutar att ändra formuleringen i bilaga 4 Verksamhetsberättelse Plattform enligt beskrivning nedan, godkänna årsredovisning avseende år 2019 samt ta informationen om resultatsammanställning för helåret 2019 till protokollet. Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland skall, enligt gällande lagstiftning, senast tre månader efter räkenskapsårets slut upprätta årsredovisning och årsbokslut. Kansliet har på uppdrag av styrelsen utarbetat årsredovisning och årsbokslut för Årsredovisningen och bilagor redovisas i handlingar SAMÖ 2020/ till och med SAMÖ 2020/ I bilaga 4 Verksamhetsberättelse Plattform (SAMÖ 2020/0019-5) ändras formuleringen av den första meningen på sidan 5 till Försäkringskassan fick under 2018 interna riktlinjer kring utlåning av personal till samordningsförbund. Sänt till: Arbetsförmedlingen (årsredovisning) Försäkringskassan (årsredovisning) Revisorerna (årsredovisning) Kommunfullmäktige, Finspångs kommun (årsredovisning) Kommunfullmäktige, Norrköpings kommun (årsredovisning) Kommunfullmäktige, Söderköpings kommun (årsredovisning) Kommunfullmäktige, Valdemarsviks kommun (årsredovisning) Regionfullmäktige, Region Östergötland (årsredovisning)

SAMMANTRÄDESDATUM 28 september 2018 HBS 2018/4 1 (15) Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 28 september 2018 Tid och plats Klockan 08:30 09:45 Botkyrka kommunalkontor, Konferensrum 1:1, BotkyrkaSAMMANTRÄDESPROTOKOL L 1 ( 19 Plats och tid: Plattform Norrköping, Repslagargatan 12 Norrköping fredag den 2 februari 2018 kl 8:30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare P a t r i k l e v 0 2 7Årsmötesprotokoll S A M M A N T R Ä D E S D A T U M 2017-03-21 Protokoll fört vid årsmöte Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 2017-03-21 kl 15.15 16.30, Quality Hotel View i Malmö4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(24) 20 Fastställande av föredragningslistans innehåll Styrelsen fastställer föredragningslistans innehåll. Styrelsen fastställer föredragningslistans innehåll. En övrig fråga anmäls: information om hur verksamheten hanterar situationen kring coronasmittan. 18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(24) 33 Tecknande av fortsatt avtal kring förstegsverksamhet och mötesledarfunktion kring SIP i Valdemarsvik SAMÖ 2020/0012 Styrelsen beslutar förlänga det befintliga avtalet till Styrelsen beslutade i januari att teckna avtal kring förstegsverksamheten och mötesledare SIP under kvartal 1 för att få tidsutrymme att forma verksamheten. En del i detta arbete handlar om att förstärka verksamheten med arbetsterapeutkompetens som tillhandahålls av Regionen. Inom Regionen fattas beslut om nyanställningar av regiondirektören och något beslut är ännu inte fattat. Utifrån dessa förutsättningar föreslås att det befintliga avtalet förlängs till SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(26) Plats och tid: Coffice, Hagatorget 1, Söderköping torsdag den 21 juni 2018 kl 8:30 Närvarande: Ledamöter Irma Görtz, Norrköping Birgitta Wessman Thyrsson, Region Östergötland 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen Styrelsen Tid och plats: fredagen den 19 oktober 2018, kl. 13:00-15:00 Hagaberg Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M) Stockholms läns landsting Rose-Marie Jacobsson (S), Södertälje kommun Veronica Eriksson,Plats och tid: Repslagaregatan 3, plan 3 kl 16.30-17.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget )Ordförande ej närvar Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Plats och tid: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, Tegelängsgatan 19 A Norrköping fredag den 27 mars 2020 klockan 8.30 Närvarande: Ledamöter Irma Görtz, ordförande, Norrköpings kommun Birgitta Wessman Thyrsson, vice ordförande, Region Östergötland Nina Strand, Arbetsförmedlingen Malin Masimov, Försäkringskassan Nhela Ali, Valdemarsviks kommun Boel Holgersson, Söderköpings kommun Kristin Andersson, Finspångs kommun Ersättare Roger Eklund-Åkesson, Norrköpings kommun Anna Swärd, Region Östergötland Anna Svensson, Arbetsförmedlingen ej närvarande Darin Murad, Försäkringskassan ej närvarande Carina Thuresson, Valdemarsviks kommun ej närvarande Pia Dingsten, Söderköpings kommun Bert Egnell, Finspångs kommun ej närvarande Övriga Jessica Sandström, nämndsekreterare Utses att justera: Boel Holgersson Plats och tid för justering: Onsdag den 8 april, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret Norrköping Sekreterare: Paragrafer: Jessica Sandström Ordförande: Justerare: Nämnd eller dylikt: Irma Görtz Boel Holgersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag: Datum för uppsättning av anslag: Datum för nedtagning av anslag: Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Östra Östergötland Underskrift: Jessica Sandström
Sida Sammanträdesdatum 2011-01-11 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommunhus, kl 13.15-16.20 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, FörsäkringskassanPlats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(24) 28 Ansökan om ESF-medel SAMÖ 2020/0017 Styrelsen tar informationen till protokollet På föregående styrelsemöte informerade förbundschefen att en process påbörjats med beredningsgruppen för att undersöka möjligheten att göra en ansökan om ESF-medel för att växla upp förstegsverksamheten. Styrelsen ställde sig positiv till att skicka en ansökan och beslutade att presidiet fick i uppdrag att fatta beslut om en eventuell ansökan om ESFmedel. Ansökan handlar om att växla upp förstegsverksamheten. Projektet ska arbeta med motivation, hälsofrämjande insatser samt arbetsträning. En stor del av arbetsträningen i projektet kommer att handla om grön rehabilitering. Ett annat fokus i projektet är bygga upp en förbättrad myndighetssamverkan i hela rehabiliteringskedjan som är sömlös (det vi benämner ”bron”) kring projektets målgrupper. Projektet genomförs i samverkan mellan Samordningsförbundet Östra Östergötland som projektägare och förbundets medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen samt kommunerna Norrköping, Valdemarsvik och Söderköping. Finspångs kommun kommer också medverka i projektet som mottagare av lärande. Arbetsförmedlingens roll i projektet är i första hand att vara ”brobyggare” för individer i projektet in till Arbetsförmedlingens insatser och program. Arbetsförmedlingen kommer också medverka vid SIP-möten (samordnad individuell planering) och bidra med kunskap och information. Försäkringskassan har en liknande roll i projektet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också med som remittenter till projektet men ansvarar inte för driften av försteget. Totalt handlar ansökan om kr från ESF och omfattar periodenPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Plattform Norrköping, Repslagaregatan 12 Norrköping torsdag den 14 mars 2019 kl 8:30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare P a t r i k l e v 0 2 7 6 (
Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 15 januari 2019 FINSA SAM ORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Plats: Medborgarhuset, Burlövs kommun Tid: 09:00 ( Närvarande ledamöter Maria Hemåker Apell,5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(24) 21 Omvärldsanalys Nationella nätverket för samordningsförbund SAMÖ 2020/0008 Styrelsen tar informationen till protokollet Ordförande Irma Görtz ger en kort information från Nationella nätverket för Samordningsförbund.

Nr 5 2009-11-25 1(16) Plats och tid Arena, Vänersborg, onsdagen den 1 oktober 2009, klockan 09.00 12.00 ande Lennart Niklasson (Kommunerna) Johan Ekstedt (Arbetsförmedlingen) Kenneth Borgmalm (Västra Götalandsregionen)
9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(24) 25 JGL-utbildning (jämställdhet, genus, ledarskap) SAMÖ 2020/0022 Styrelsen tar informationen till protokollet På det senaste presidiet diskuterades frågan om utbildning kring jämställdhet, genus och ledarskap. NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden. Presidiets idé var att utbilda förbundets processledare och projektledaren för att stärka kompetensen inom dessa områden för att kunna påbörja ett aktivt arbete. Kursinnehåll redovisas i handling SAMÖ 2020/ För närvarande finns inget kurstillfälle inplanerat.

Plats och tid: Albogaleden 5, Söderköping kl 08.30 12.15 Närvar
ande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna SvenssonStyrelsen Tid och plats: Fredagen den 17 maj 2019, kl. 13.00-14.30 Hagabergs folkhögskola Ledamöter: Rose-Marie Jacobsson (S), Södertälje kommun Anne-Marie Larsson (M) Region Stockholm Bardia Kharazmi,

Similar Posts