Tjorven Bil Till Salu

Tjorven var en smidig och, i stadstrafik, snabb bil tack vare den steglösa Variomatic-transmissionen och den var rymlig i förhållande till sin längd. Den var mindre lämpad för landsväg på grund av den lilla tvåcylindriga motorn samt den höga karossen som var känslig för sidvind.Bilen var framtagen för att användas som brevbärarbil och hade i originalutförandet endast en fällbar pall som kunde användas för en passagerare. Bilen hade skjutdörrar med förarplatsen på högersidan för att brevbäraren skulle kunna stanna bilen precis vid postlådan, öppna dörren och lägga posten i postlådan utan att gå ur bilen. Några prototyper med kaross i plåt tillverkades för utprovning. När den sedan började produceras fick Tjorven en kaross av glasfiberarmerad plast ovanpå en ram av stålprofiler. 1968-1969 års modell hade ett elsystem på 6 volt som byttes ut mot 12 för 1970 års modell.

Bilen fanns även i versioner för den privata marknaden med en passagerarplats. Ett fåtal exemplar byggdes med öppet flak och som kombi. Ytterligare varianter var en handikappanpassad Tjorven med hiss för föraren (just en av dem ses på bilderna till höger) och ett par bilar med elektrisk drivning. En prototyp som byggdes 1970 var avsedd som familjebil, den var femsitsig, hade en 1 100 kubikcentimeter fyrcylindrig vätskekyld motor (från DAF 55), kraftigare frambromsar och en helt annorlunda bakdel, med horisontellt delad baklucka.
Tjorven var före sin tid med många lösningar som andra biltillverkare införde först på 1980-talet, till exempel fällbart och delbart baksäte, skjutdörrar samt hopfällbar passagerarstol för att öka lastlängden.Tjorven eller Kalmar, som den hette på exportmarknaden, var en skåpbil som tillverkades av Kalmar Verkstad AB (KVAB) i Kalmar mellan år 1968 och år 1971. Tjorven hade samma motor och drivlina som DAF 44 men en helt ny kaross med en del annorlunda lösningar för sin tid.

Bilen Tjorven hette egentligen KVD 440/441, men tekniker Erik Jakobsson från Poststyrelsens driftsbyrå som var med och provade prototypen tyckte att bilen hade ett trubbigt bussigt utseende som påminde om karaktären Tjorven i den samtida tv-serien Saltkråkan. Därefter kallades bilen för just Tjorven på den svenska marknaden.
Bilweb Auctions har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Vid tekniska problem och missöden på webbplatsen, som medför att rättvis budgivning inte kan genomföras, förbehåller sig Bilweb Auctions rätten att ensidigt besluta om att auktionen ska avbrytas och återupptas vid senare tillfälle. Aktuella budgivare meddelas via mail / telefon i förekommande fall.Bilweb Auctions ansvarar inte för skador eller brister som kan eller borde kunnat upptäckas vid undersökning och kontroll eller som framgår av objektets beskrivning. Bilweb Auctions kan inte garantera att alla uppgifter i detalj och faktauppgifter i beskrivningarna av objekten är korrekta (då de ofta bygger på mottagen information). Kunden måste därför själv, senast vid hämtnings / leveranstidpunkten, kontrollera objektet och tillhörande information. För historiska uppgifter om objekten (historik, tidigare ägare med mera) ansvarar Bilweb Auctions ej då dessa ofta är svåra att verifiera och styrka. Sådana uppgifter lämnas som kuriosa, utan att garanteras.Att registrera sig som kund på webbplatsen sker utan kostnad. Efter att kunden har fyllt i sina uppgifter på webbplatsen erhåller kunden ett användarkonto. En aktiveringskod skickas till kunden via SMS. Behöver kunden hjälp med registreringen hänvisas kunden till Bilweb Auctions kundtjänst. Kunden ska ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Bilweb Auctions behandling av personuppgifter finns i Bilweb Auctions:s integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa villkor.Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. Bilweb Auctions förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. Bilweb Auctions ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. Bilweb Auctions kan därför inte ansvara för om ett bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. Vidare kan Bilweb Auctions inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto eller lösenord.Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom tvåfaktorinloggning där lösenord skickas via sms och är krypterade samt kryptering av data. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
Vid direktauktion gäller samma auktionsvillkor och betalningsrutiner som för B A:s övriga auktionsobjekt, dvs. även de villkor som gäller enligt punkten 4.1 ovan.

OBS! Veteran- och entusiastbilar beskrivs med fokus på objektets status utifrån ett samlarperspektiv, såsom om bilen är i originalskick, renoverad, omlackerad, ombyggd med mera. Samlarbilar används endast i begränsad omfattning och står ofta obrukade under längre perioder. Av denna anledning varudeklareras inte veteran- och samlarfordon på samma sätt som bruksfordon (se konsumentverkets riktlinjer KOVFS 2002:1). Objektsbeskrivningen kan i undantagsfall komma att ändras under auktionstiden om ny information tillkommer. I de fall det bedöms vara väsentligt för värdet kan Bilweb Auctions komma att ta bort objekt och auktionera vid ett tillfälle med uppdaterad objektsbeskrivning.OBS! Företag kan välja att slutbetala och beställa hämtning / leverans på distans. I sådana fall måste dock ett leveransgodkännande påtecknas av firmatecknare eller befullmäktigad innan försäljningsobjektet lämnar försäljningsstället. Godkännande av objektet kan inte ske när objektet kommer till köparen. Reklamationer från företag behandlas inte när objektet lämnat Bilweb Auctions:s försäljningsställe. Bilweb Auctions samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör Bilweb Auctions varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter Bilweb Auctions:s skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med Bilweb Auctions:s instruktioner. Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos Bilweb Auctions. Vid uppsägning fortsätter villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som kunden genomfört innan uppsägningen.

Bilweb Auctions ansvarar inte heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas kunden eller uppdragsgivare på grund av att det reservationspris som noterats i Bilweb Auctions:s interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av uppdragsgivaren, med påföljd att försäljning avbryts och auktionen måste göras om.
Vissa auktionsobjekt säljs via så kallad direktauktion (dvs objektet står kvar hos ägaren). Det innebär att auktionsobjekten hanteras av Uppdragsgivaren under auktionstiden och även lämnas ut av denne till den kund som köper auktionsobjektet.

Efter auktionen kontaktar Bilweb Auctions vinnande budgivare via e-post (vinstmejl) eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer Bilweb Auctions och högste budgivare överens om dag för leverans och ingående av köpeavtal (framgår normalt i vinstmejlet). Hämtning skall ske senast 14 dagar efter auktionsdagen, därefter debiteras 100 kr/dag i garageavgift. Kunden och Bilweb Auctions (alternativt uppdragsgivaren) ingår bindande köpeavtal på plats hos Bilweb Auctions efter auktionen. Tillämpliga köpevillkor för köp kommer kunden tillhanda via mail efter avslutad auktion för genomgång vid ingåendet av köpeavtal, vid besiktningen på plats.
Om en kund bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor eller om Bilweb Auctions har anledning att misstänka att en kund bryter mot bestämmelserna i villkoren kan Bilweb Auctions efter eget beslut och utan att i förväg meddela kunden; (i) säga upp kundens användarkonto och / eller (ii) begränsa kundens rätt att utnyttja webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till webbplatsen.Bilweb Auctions har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa villkor mellan Bilweb Auctions och kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och / eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Bilweb Auctions att meddela vem som har tagit över villkoren, rättigheterna och / eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om Bilweb Auctions överlåter villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren till tredje man.

När kommer den nya Saltkråkan?
Vi på Saltkråkan är en kommande svensk dramaserie. Serien är en uppdatering av TV-serien Vi på Saltkråkan från 1964. Serien planeras släppas 2024.
OBS! Du kan också deltaga i auktionerna fysiskt på plats, (utan att använda datakommunikation) på vårt auktionskontor i Göteborg och på ev. andra auktionsplatser. Ring i så fall kundtjänst på tel. 031-933331, så du får auktionstiden bekräftad innan du kommer.Bilweb Auctions kan tyvärr inte garantera att webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Bilweb Auctions ansvarar inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas kunden eller uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter.

Användningen av personuppgifterna kan innebära samkörning med andra register inom EU samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Bilweb:s koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Personuppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter, underleverantörer eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. B A iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Vi kan därutöver använda oss av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer gällande Europeiska regler om dataskydd såsom stöd för kundtjänst och marknads¬analys.
Om kunden önskar utnyttja ångerrätten innan denne påbörjat utnyttjandet av tjänsten ska kunden kontakta Bilweb Auctions enligt kontaktuppgifter på webbplatsen.Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos B A så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker B A:s webbplats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av B A:s webbplats.Om inte Bilweb Auctions och kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft direkt efter att kunden blivit informerad om sådan ändring. Om kunden inte vill godta förändringarna i villkoren eller tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till webbplatsen till omedelbart upphörande. Kunden kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja tjänsterna och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan kunden återigen använt webbplatsen. Bilweb Auctions rekommenderar att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

Reklamationer och återköp; Vid väsentliga fel förbehåller sig Bilweb Auctions att återköpa köpeobjektet / alt. ej fullfölja försäljningen. (I dessa fall ersätts endast rena transportkostnader samt resekostnader för köparen med max 2000kr, efter uppvisande av kvitton).
Genom att godkänna B A:s auktionsvillkor och/eller denna Integritetspolicy och använda B A:s webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.För konsumenter och företag: Bilweb Auctions affärsmodell innebär att vinnande budgivare får en rättighet (en option) att köpa auktionsobjektet, om reservationspris är uppnått. Kunden och Bilweb Auctions (alternativt uppdragsgivaren) ingår, efter godkännande, bindande köpeavtal på plats hos Bilweb Auctions. Affären genomförs alltså alltid på plats vid Bilweb Auctions:s affärställe eller säljarens lagerplats där objektet förvaras. Vill köpare ej besiktiga objektet på plats, debiteras inropsavgift, men köparen behöver ej fullfölja affären.Bilweb Auctions kan komma att ändra villkoren, tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa villkor kommer kunden informeras innan denne loggar in på webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighets beslut, om ändringen måste gälla omgående.

Bilweb Auctions förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på webbplatsen under fliken ”övriga tjänster och erbjudanden” samt i informationen om respektive auktionsobjekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar respektive leverantörer själva till fullo och kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. Bilweb Auctions står endast till tjänst med information om sådana tjänster. Bilweb Auctions kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.

Webbplatsen är inte tillgänglig för och får inte användas av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Bilweb Auctions temporärt eller definitivt avstängda kunder.För konsumenter: Konsumenter har enligt gällande konsumentlagstiftning ångerrätt i fjorton (14) dagar från den dag ett avtal om en tjänst ingås. Ångerrätten gäller dock inte för fall då avtalet avser en tjänst som fullgjorts, om konsumenten har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Genom att logga in på webbplatsen under ångerfristen och utnyttja en tjänst, exempelvis lägga ett bud, fullgör konsumenten sådan tjänst. Genom användningen av tjänsten samt genom godkännande av dessa villkor samtycker kunden till att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Vi kommer inte att sälja, hyra ut, överföra, dela eller på annat sätt bevilja någon tredje part åtkomst till dina personuppgifter utöver vad som beskrivs i denna Integritetspolicy.
B A:s webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart B A:s webbplatser. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. B A tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inte inaktiverat cookies utgår B A från att du accepterar användningen av dem.

Var bor Tjorven?
Flickan Tjorven bor på ön Saltkråkan i Stockholms skärgård tillsammans med sin hund Båtsman, sina föräldrar Nisse och Märta och sina storasystrar Teddy och Freddy.
Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden samt dess företrädare att följa villkoren, och godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Bilweb Auctions:s integritetspolicy. Villkoren, Bilweb Auctions:s integritetspolicy och den information som Bilweb Auctions anger på webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan kunden och Bilweb Auctions rörande användning av webbplatsen och tjänsterna.Bilweb Auctions reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på webbplatsen. Bilweb Auctions kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger auktionsobjektens verkliga utseende. En köpare måste undersöka köpeobjektet och jämföra med beskrivningen före hämtning / leverans. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera budvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen och våra tjänster. Behandling i syfte att förbättra våra tjänster kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Bilweb:s koncern och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Dessa auktions- och medlemsvillkor (”villkoren”) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person (”kunden”/”du”) och Bilweb Auctions AB, (nedan benämnt Bilweb Auctions), organisationsnummer 559095 – 4540. Genom att godkänna villkoren blir du, alternativt det företag eller annan juridisk person som du företräder, registrerad medlem hos Bilweb Auctions.

Vad heter Tjorven i efternamn?
Tjorven: Tjorven på Saltkråkan heter egentligen Karin Maria Eleonora Josefina. ”Fast jag ser mera ut som Tjorven säjer mamma.”
Budgivningen på webbplatsen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste kunden först registrera sig som medlem enligt dessa villkor. En kund som önskar delta i en budgivning på webbplatsen får delta om denne uppfyller villkoren och åtar sig att följa Bilweb Auctions:s regler och anvisningar. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Den som lägger ett bud för annans räkning påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som lägger ett bud och därmed deltar i en budgivning för egen räkning. Bilweb Auctions förbehåller sig rätten att ta bort auktionsobjekt från webbplatsen under pågående budgivning.Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges nedan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Det högst angivna budet vinner. Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först kommer in till tjänsten. Vid tvister om budgivningen avgör Bilweb Auctions ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde. Har inte reservationspriset uppnåtts förbehåller sig uppdragsgivaren rätten att antingen lägga ut auktionsobjektet till försäljning igen utan föregående kontakt med den vinnande kunden, alternativt godkänna det högsta budet. I många fall innebär detta att det sker en förhandling och kunden får vanligtvis besked inom ett dygn. Är reservationspriset uppnått (vilket framgår som ”Ja” under objektsvyn på webbplatsen) så har kunden (högsta budgivaren) en rättighet (option) att köpa auktionsobjektet till överenskommet pris (efter att kunden besiktigat och godkänt objektet på lagerplatsen).
B A vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till B A förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, adress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna B A korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till B A. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.För auktionsobjekt finns ofta ett lägsta pris som Uppdragsgivaren är villig att sälja auktionsobjektet för (”Reservationspriset”). Reservationspriset är satt i samråd med Bilweb Auctions:s experter för att i möjligaste mån vara marknadsmässigt rimligt så att objektet kan säljas. Om reservationspriset inte uppnås kan objektet ändå säljas om överenskommelse nås efter förhandling. Bilweb Auctions rekommenderar kunden att anpassa budgivningen till det beskrivna skicket. Vad som sägs i denna punkt 10 gäller för näringsidkare samt konsumenter i den utsträckning som punkten kan anses överensstämma med tillämplig lag. Force majeure: Bilweb Auctions ansvarar inte för förlust som åsamkats kunden om BA inte kunnat förpliktelser enligt villkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikter, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller andra omständigheter eller olyckshändelser som BA inte kunnat råda över eller förutse. Vänligen kontakta Bilweb Auctions på följande e-mailadress om du har frågor om denna Integritetspolicy eller Bilweb Auctions användning av dina personuppgifter: [email protected].

Vad hände med Tjorven?
Det gör ”Tjorven” från Saltkråkan idag Hon utbildade sig på teaterhögskolan och blev sedan Stockholms dramatiska högskolas första doktorand. Hon gjorde flera roller både på film och i tv-serier, men i slutet av 90-talet fick hon nog.
Personuppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, marknads- och kundundersökningar, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, nyhetsbrev samt för statistikändamål och riskhantering. Personuppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som medlem.

Om Bilweb Auctions misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Bilweb Auctions rätt att stänga av kunden. Bilweb Auctions har även rätt att oavsett anledning tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.En kund som vill lägga ett bud skall följa instruktionerna på webbplatsen. Om en kund ångrar ett lagt bud och vill ta bort det, krävs det att kunden meddelar detta till Bilweb Auctions via e-post [email protected] senast sex timmar innan nedräkningen för auktionen startar. Det är inte möjligt att ta bort bud som läggs mindre än sex timmar innan nedräkning för auktionen startar.

Vinnande budgivare är skyldig att svara i telefon och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall Bilweb Auctions inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har Bilweb Auctions rätt att debitera inropsavgiften samt erbjuda andra budgivare att köpa auktionsobjektet, såvida inget annat anges.
Meddelanden från Bilweb Auctions till kunden sänds till den e-postadress som finns registrerad på webbplatsen. Meddelanden från kunden till Bilweb Auctions ska sändas på sätt som anges på webbplatsen. Meddelanden på webbplatsen anses ha lämnats till kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.B A lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. B A använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla vår webbplats. B A använder webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för B A:s verksamhet. Dessa villkor träder i kraft när kunden har registrerat sig på webbplatsen och gäller tills vidare. En kund som har avstängts från webbplatsen till följd av brott mot villkoren har inte rätt att åter registrera sig eller använda webbplatsen respektive tjänsterna via en annan kunds inloggning, utan Bilweb Auctions:s föregående skriftliga samtycke. Bilweb Auctions har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna eller del av dessa. Bilweb Auctions medarbetare har mer än 20 års erfarenhet av att sälja fordon och annan egendom på auktioner. Budgivningen sker online på webbplatsen. Bilweb Auctions värderar, hanterar och säljer egendom i eget namn men för annans räkning, främst för bilsamlande privatpersoner och företag men också för finans- och försäkringsbolag, bilhandelsföretag, konkursförvaltare och myndigheter. Som alla andra auktionsföretag är Bilweb Auctions roll att som agent, mot provision, förmedla egendom från de privatpersoner och företag med flera (”uppdragsgivare”) som ger i uppdrag åt Bilweb Auctions att sälja fordon och annan egendom till köpare. Bilweb Auctions säljer aldrig för egen räkning.

Vad är det för motor i Tjorven?
En prototyp som byggdes 1970 var avsedd som familjebil, den var femsitsig, hade en 1 100 kubikcentimeter fyrcylindrig vätskekyld motor (från DAF 55), kraftigare frambromsar och en helt annorlunda bakdel, med horisontellt delad baklucka.
Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång B A:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information eller klicka på denna länk: Stäng av Cookies. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Återköpsvillkor; Om väsentliga fel upptäcks efter genomförd försäljning har Bilweb Auctions och dess uppdragsgivare rätt att återköpa objektet. Sker återköp ersätts endast köparens transportkostnader förutom köpesumman och inropsavgiften. Upptäcks väsentliga fel under pågående försäljning har Bilweb Auctions rätt att avbryta försäljningen utan ansvar för ev. kostnader för köpare. Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.BA förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på B A:s webbplatser.Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies, i syfte att administrera ditt medlemskap, förberedelse och administration av en auktion online eller annan tjänst som du beställer för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. De personuppgifter som B A behandlar är ditt namn, personnummer, e-postadress, adress, betal- och budhistorik, köpta objekt, betal- och kreditkortsnummer, IP-adress och telefonnummer.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor och webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol där Bilweb Auctions har sitt säte.
Gällande inropsavgifter framgår för varje auktionsobjekt under budfliken på webbplatsen. Betalning av inropsavgiften genomförs i enlighet med punkten 6 nedan. Köpeavtalet angående auktionsobjektet tecknas alltid (slutförs efter kontroll av objektet) på plats hos Bilweb Auctions auktionsplatser. Betalning av inropsavgiften ska därför inte uppfattas som ett bindande köp av auktionsobjektet.En kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på webbplatsen när som helst fram tills auktionen stänger. Det kostar ingenting för en kund att lägga ett bud. En kund som vinner budgivningen i enlighet med dessa villkor ska betala en inropsavgift för auktionsobjektet i enlighet med det belopp som anges på webbplatsen. Inropsavgiften kan variera i storlek beroende på vilket sorts auktionsobjekt det rör sig om. En kund är skyldig att betala inropsavgiften även om han av någon anledning inte fullföljer köpet. (Undantaget är om kunden på plats, vid besiktning av objektet, anser att objektet i väsentliga detaljer inte motsvarar beskrivningen. Vid sådant fall återbetalas inropsavgift samt deponerad köpesumma). B A använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) kunna hjälpa dig att hålla reda på dina budgivningar, (c) kunna hantera dina budgivningar, (d) säkerställa att besökaren loggat in på B A:s webbplats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (e) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.En kund som vinner budgivningen ska inom 24 timmar betala inropsavgiften för köpt auktionsobjekt i enlighet med det belopp som anges på Webbplatsen och i det mail som skickas ut efter avslutad auktion. Objektspriset skall betalas inom 5 arbetsdagar, dock skall alltid betalning vara Bilweb Auctions tillhanda innan hämtning. Om kunden inte betalar inom fem dagar efter avslutad auktion utgör detta ett väsentligt avtalsbrott varefter Bilweb Auctions äger rätt att kräva betalning i enlighet med köpevillkoren och dröjsmålsränta (enligt räntelagen) och/eller häva köpet i enlighet med konsumentköplagen.

Auktionsobjekten läggs ut till försäljning via auktion online på webbplatsen. Tester och beskrivningar av auktionsobjekt som läggs ut till försäljning sker alltid enligt Bilweb Auctions:s mallar och system och i enlighet med villkoren i tillämpliga delar. Alla auktionsobjekt säljs i befintligt skick och kunden måste själv undersöka och kontrollera objektets skick vid visning eller vid genomförande av köpet på plats. Kunden måste senast vid fullgörandet av köpet, före hämtning / leverans godkänna försäljningsobjektets skick. Skicket skall motsvara det kunden kan förvänta sig med hänsyn till beskrivning, ålder och bedömt allmänskick.
Bilweb Auctions ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba en kund. Denna begränsning gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Bilweb Auctions:s ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad kunden har betalt eller skulle ha betalat för de tjänster som Bilweb Auctions tillhandahållit till kunden.

När är Tjorven född?
Maria JohanssonMaria JohanssonFöddMaria Gunilla Johansson 7 april 1956 Brännkyrka församling, StockholmBetydande rollerTjorven i Saltkråkan-filmernaIMDb SFDb
Om kunden vid besiktningen anser att objektet inte motsvarar beskrivning i väsentliga delar och allmänskick återbetalas deponerad köpesumma samt inropsavgift. Väljer vinnande kund att inte komma, själv eller genom ombud, till lagerplatsen för att besiktiga objektet äger Bilweb Auctions rätt att debitera inropsavgiften och sedan sälja om objektet / sälja objektet till annan budgivare / kund.Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda tjänsten genom att använda eget login-namn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes login-namn, postadress eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Kunden ska även omgående anmäla till Bilweb Auctions om det kan misstänkas att obehörig känner till kundens lösenord. Kundens eget login-namn, så kallat ”alias” skall inte på något sätt uppfattas kränkande eller vara formulerat så att det kan störa auktionen.

Vad betyder namnet Tjorven?
I överförd betydelse används tjorva, tjorvig och tjorv om en person som svamlar, är vimsig, oredig eller inte riktigt klar i huvudet.
Om du samtyckt till att vara registrerad medlem hos B A sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte registrerar dig som medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra B A:s åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet.För varje objekt som är föremål för en auktion (”auktionsobjekt”) finns ett angivet klockslag då nedräkningen för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs inom en minut från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare en minut. När budgivningen har varit avstannad i en minut är auktionen avslutad. Auktionsslutet är alltså rörligt och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på webbplatsen. Kunden registrerar sig för att kunna nyttja tjänsterna genom att fylla i registreringsformuläret på webbplatsen. Om ett företag eller annan juridisk person registreras som kund krävs att en fysisk person med behörighet att binda företaget till villkoren också är kontaktperson. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med ett köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.OBS! Att vinna en budgivning innebär följaktligen inte att Bilweb Auctions eller en uppdragsgivare slutligen accepterat kundens anbud om att köpa ett auktionsobjekt. En sådan slutlig accept sker vid ingående av köpeavtal på plats hos Bilweb Auctions eller hos uppdragsgivaren efter auktionen. Köpevillkor finns tillgängliga på webbplatsen och på Bilweb Auctions:s anläggningar. På B A s webbplatser används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. OBS! Om man som kund vinner en auktion (som högsta budgivare med uppnått reservationspris) förbinder man sig att erlägga inropsavgift och deponera köpesumman hos Bilweb Auctions för att sedan komma och på plats besiktiga och godkänna objektets skick (m.h.t. beskrivningen).

Vad gör Tjorven idag?
Det här gör Tjorven från Saltkråkan idag Hon började studera och doktorera i praktisk teatervetenskap. Detta ledde till att hon sedan fick jobb som professor. Idag jobbar hon med konstnärlig forskning med inrikting skådespeleri på Stockholms konstnärliga högskola.
Bilweb Auctions är inte ansvarig för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto om inte Bilweb Auctions gjort sig skyldig till försummelse.

Vad heter Tjorven på riktigt?
Tjorven (egentligen Karin Maria Eleonora Josefina) är en kavat liten pratglad flicka som bor på Saltkråkan med sin mamma, pappa och sina systrar Teddy och Freddy. Tjorvens bästa vän heter Båtsman och är en Sankt Bernhardshund som trofast följer Tjorven överallt. Tjorven älskar att leka med dockor.
Webbplatsen och tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av Bilweb Auctions. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av webbplatsen samt tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

OBS! Beskrivningen av samlarfordon och veteranfordon syftar till att ge en god rättvisande allmänbeskrivning som grund för samlarvärde och inte för fordonets bruksvärde som bruksfordon.
Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Bilweb Auctions:s ansvar enligt tvingande lagstiftning.Vi glömmer aldrig hennes klockrena citat: ”Farbror Melker, vet du vaaa?” eller när Tjorven frågade om mer tårta och själv svarade: ”Gode Gud får jag ta en tårtbit till? Jaa, det får du.”

Efter Saltkråkan-succén fortsatte Maria Johansson att skådespela och teatern blev hennes jobb. Men senare bestämde sig hon för att göra något annat. Hon började studera och doktorera i praktisk teatervetenskap. Detta ledde till att hon sedan fick jobb som professor.Men nu har åren gått och Maria Johansson, som spelade karaktären och blev en ung barnstjärna, är nu över. År 2016 fyllde hon 60 år. Hade du känt igen henne idag?

Tyvärr måste vi hindra dig från att skicka fler intresseanmälningar just nu. Vi måste bara verifiera att du inte är en robot. Hör av dig till oss på 08-23 30 00 om du vill att vi hjälper dig att skicka fler.
Tjorven eller Kalmar, som den hette på exportmarknaden, var en skåpbil som tillverkades av Kalmar Verkstad AB (KVAB) i Kalmar mellan år 1968 och år 1971. DAF Tjorven hade samma motor och drivlina som DAF 44 men en helt ny kaross med en del annorlunda lösningar för sin tid.

Bilen Tjorven hette egentligen KVD 440/441, men brevbäraren som var med och provade prototypen tyckte att bilen hade ett truligt utseende som påminde om karaktären Tjorven i den samtida tv-serien Saltkråkan. Därefter kallades bilen för just Tjorven på den svenska marknaden. Bilen var framtagen för att användas som brevbärarbil och hade i originalutförandet endast en fällbar pall som kunde användas för en passagerare. Bilen hade skjutdörrar med förarplatsen på högersidan för att brevbäraren skulle kunna stanna bilen precis vid postlådan, öppna dörren och lägga posten i postlådan utan att gå ur bilen. Några prototyper med kaross i plåt tillverkades för utprovning. När den sedan började produceras fick Tjorven en kaross av glasfiberarmerad plast ovanpå en ram av stålprofiler. 1969 års modell hade ett elsystem på 6 volt som byttes ut mot 12 volt för 1970 års modell. Tjorven var före sin tid med många lösningar som andra biltillverkare införde först på 1980-talet, till exempel fällbart och delbart baksäte, skjutdörrar samt hopfällbar passagerarstol för att öka lastlängden.[källa behövs]

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.
Bilen fanns även i versioner för den privata marknaden med en passagerarplats. Den fanns i ett fåtal exemplar även med öppet flak och som kombi vilka såldes som varubilar och till flygplatser. Ytterligare varianter var en handikappanpassad Tjorven med hiss för föraren (just en av dem ses på bilderna till höger) och ett par bilar med elektrisk drivning. En prototyp som byggdes 1970 var avsedd som familjebil, den var femsitsig, hade 1 100 kubikcentimeter fyrcylindrig vätskekyld motor (från DAF 55), kraftigare frambromsar och en helt annorlunda bakdel, med horisontellt delad baklucka.

Hår kan liksom garn trassla och orden har ett användningsområde både för att beskriva utredning av tovigt hår, oredigt hår, en tjorva, och en typ av lös och okammad håruppsättning, en tjorv. Dessa senare exempel är nutida och hämtade ur korpusen Bloggmix som är en av Språkbankens korpusar Länk till annan webbplats.. En genomgång av dessa nutida skriftspråkliga belägg visar att betydelsen ’krångla’ dominerar medan betydelsen ’trassla’ inte alls är framträdande, utöver för att beskriva hår. Kroppen och kroppsfunktioner som sömnen och magen tjorvar, tekniken tjorvar, relationer tjorvar och barnen som inte vill gå och lägga sig eller äta upp sin mat tjorvar.
Tjorva är numera allmänt men enligt våra källor var det tidigare främst norrländskt, och det uttalas tjårv eller tjârv. SAOB anger att ordet möjligen är bildat med j-inskott till en dialektal användning av kurva ’sno ihop sig’ som i sin tur troligen hör samman med kurra eller korra, ’kröka sig’, ’lägga sig i spiral’, ’krusas’. Kurva kommer från latinets curva (följt av underförstått linea) ’krokig linje’.I överförd betydelse används tjorva, tjorvig och tjorv om en person som svamlar, är vimsig, oredig eller inte riktigt klar i huvudet. Tankarna är trassliga och den röda tråden saknas därför i det sagda: hä vat ä riktit tjårv borte ålt hän pråta (det blev en enda röra av allt det han sa); så tjörva kar har i aldre för träft (så tjorvig karl har jag aldrig förr träffat), båda beläggen från Norrfjärden utanför Piteå. I överförd betydelse används också ordet för att beskriva när en situation är i en enda röra: he jär åldeles tjårve (det är alldeles tjorvigt) (Kalix).

Tjorva och tjorvig och tjorv har främst en negativ innebörd. Dock finns belägg på tjorv använt som smeksamt tilltal till främst barn, tjorvbytta. Andra exempel är Min lilla tjorv, och så klart lilla Tjorven på Saltkråkan.
Fortfarande använda och också mycket användbara dialektord är verbet tjorva och det därtill bildade adjektivet tjorvig och substantivet tjorv. Svenska Akademiens ordbok (SAOB) anger betydelsen för tjorva som ’krångla’, ’strula’ eller ’trassla’.I våra beläggsamlingar dominerar betydelserna ’trassla’, ’trasslig’ och ’trassel’. En konkret användning har tjorvig, tjorva ihop och tjorv för att beskriva olika aspekter av handarbete: jölp mä grejd op tjårva härva jena (hjälp mig reda ut den här trassliga härvan) (Piteå). Att tjorva ihop något innebär att sy oskickligt genom att snörpa samman eller dra ihop något med slarvigt resultat eller att trassla till en garnhärva: tjôrv änt ihaop gane! (Luleå). Tjorv kan också beteckna själva resultatet av att trassla med garn, nämligen en oredig garnhärva.Vi får träffa Sam Gustavsson som fick en andra chans på en Charger, en bil som sedan hans dotter fick övningsköra. Bobbo träffade Jarmo som efter att ha sett filmen Bullitt började drömma , nu kör han sin drömbil som aldrig kommer att vara till salu.Sluta lipa över Hemi Cudan du körde slut på raggen, å Gibson 59:an du cashade in på pantbanken eller Amazonen du aldrig köpte. Det finns nya fynd att göra.Höstpremiär för Bil i P4 och vi börjar starkt med att kolla in lite franska klassiker. Många frågor som vanligt som varför franska bilar har fått så nedlåtande namn?

En av bilhistoriens mest långlivade modeller. Vad är hemligheten? Bobbo Krull och Kenneth Tonef kollar in en bilmodell som förutom att vara långlivad också är förknippad med livsstilar och subkulturer

Det stora bilföretaget med de små bilarna. Kenneth berättar om sin kärlek till världens, enligt honom, mest missförstådda bil, Fiat Multipla. Therese provkör en minimal Fiat 600 från 1962 i Eggby.
Vad är egentligen en klassiker? När blir en bil klassisk? Vi skickade frågan till Peter Haventon som fick uppdraget att göra en topp tre lista över Engelska klassiker. Det lyckades han inte med.En titt på klassiska amerikanska bilar utan raggarperspektivet. Är det ens möjligt? Kenneth Tonef slänger sig över sitt drömämne eller kanske över sina drömbilar medan Bobbo Krull baxnar.

Vad har tyska bomb- och stridsflygplan, amerikanska militärfordon och prestigemärket BMW gemensamt? Gulliga småbilar som man antingen älskar eller blir förbannad på.
Kenneth Tonef och Bobbo Krull går i närkamp med scooterkulturen – vad handlar det om och varför kan aldrig en Yamaha kallas för Vespa? Och vad händer när mods möter rockers?

Vad är grejen med dessa konstiga motorer och hur började det hela? Bobbo Krull och Kenneth Tonef pratar med entusiasterna och hittar årets bil 1967, Västtyska NSU Ro 80.Kenneth Tonef och Bobbo Krull går på garagebesök.För nu råder det högsäsong bland landets alla bilfixare som drömmer, mekar och fixar inför nästa säsong. Vad kommer vi att se 2021?

Kenneth Tonef och Bobbo Krull summerar året och blickar in i ett nytt spännande 2022. Du får höra om en Mitsubishi som fick hälsa på Kungaparet och om när Bobbo kollade in en mopedklassiker,
Kenneth Tonef får nostalgifrossa över gamla Vallåkra-Volvor. Bobbo Krull hinner inte ens köra en första tur på sin nya Harley innan den skall customiseras.

Annika: Tommys syster och granne till Pippi Långstrump. Ett av Astrid Lindgrens barnbarn heter Annika men Annika Settergren är inte döpt efter henne, Annika Lindgren föddes långt senare.
Madicken, Margareta: Madicken på Junibacken heter egentligen Margareta. Den verkliga förebilden till Madicken var Astrid Lindgrens väninna Anne-Marie Ingeström som kallades Madicken. Här kan du läsa mer om historien bakom Madicken.Astrid Lindgrens dotter Karin bad sin mamma berätta om Pippi Långstrump och uppfann i samma stund det som skulle bli en av världens mest välkända barnboksfigurer. Läs mer om historien bakom Pippi här.

Vem tillverkade Tjorven?
Tjorven eller Kalmar, som den hette på exportmarknaden, var en skåpbil som tillverkades av Kalmar Verkstad AB (KVAB) i Kalmar mellan år 1968 och år 1971.
Pippi, Pippilotta: ”Jag heter Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, dotter till kapten Efraim Långstrump, fordom havens skräck, numera söderhavskung. Pippi är egentligen bara mitt smeknamn, för pappa tyckte att Pippilotta var för långt att säja.”

Kajsa: Kajsa är ett namn som många av Astrid Lindgrens karaktärer bär. Kändast är Kajsa Kavat, i berättelsen med samma namn. Andra är Britt-Maris brevvän i Stockholm, från Britt-Mari lättar sitt hjärta, Lotta på Bråkmakargatans moster, Madickens mamma och faktiskt också Madickens och Lisabets lilla babysyster som föds i slutet på boken Madicken och Junibackens Pims. Greta: Greta Andersson är Jonatans skolfröken i Bröderna Lejonhjärta, och den som kommer på idén att kalla Jonatan för Jonatan Lejonhjärta (egentligen heter han Jonatan Lejon). Britt-Mari: Britt-Mari Hagström är huvudkaraktären i Britt-Mari lättar sitt hjärta. Astrid Lindgren skickade in manuset till Britt-Mari lättar sitt hjärta som bidrag i en tävling som det nya lilla förlaget Rabén & Sjögren anordnade. Boken vann andra pris, gavs ut i november 1944 och blev Astrids debutbok. Här kan du läsa mer om hur Astrids karriär som författare tog sin början.Alva: Jungfrun på Junibacken i böckerna om Madicken. ”Du är bara min Alva” säger Lisabet och sen kivas Madicken och Lisabet om vems Alva Alva egentligen är.

Lina: Pigan i Katthult, från Emil i Lönneberga. Flera av händelserna som beskrivs i Emilböckerna är tagna ur verkligheten. När Lina säger att Tor och Freja var de första människorna på jorden och att årets högtider är Jul, Påsk och Vimmerby marken, så är det historier som Astrids pappa Samuel August hört och berättat om. Här kan du läsa mer om historien bakom Emil i Lönneberga.
Lisa: Lisa bor i Mellangården i Bullerbyn. Det är hon som berättar om allt roligt som hon och de andra barnen i Bullerbyn gör. Lisa heter också Olle i Bullerbyns mamma.Anna: Anna heter ett av de sex barnen i Bullerbyn, hon är syster till Britta. Anna heter även en av huvudkaraktärerna i den sorgliga berättelsen om Sunnanäng.

Barbro: Huvudkaraktären i Allrakäraste syster med en hemlig tvillingsyster som heter Ylva-Li. Barbro heter även berättaren i boken Kerstin och jag – Kerstin och Barbro är också tvillingsystrar.

Lotta: Alla känner nog till Lotta på Bråkmakargatan. Lotta heter också den malliga flickan vars rika pappa vill köpa Snickargården på Saltkråkan för att riva den och bygga en bungalow.
Agda: Pigan i Mellangården i Bullerbyn. Agda är förtjust i drängen i samma gård, Oskar. ”Mandeln den gick mitt itu, Agda blir nog Oskars fru” rimmade Lasse i Bullerbyn vid julgröten.Ida: Emil i Lönnebergas lillasyster. Visste du att Idas sommarvisa inte är det riktiga namnet på den kända sången? Originaltiteln är Jag gör så att blommorna blommar. En annan Ida är Linus-Ida, gumman som hjälper till på Junibacken i Madicken. Även Astrid Lindgrens farmor hette Ida.

Malin: Nittonåriga Malin Melkerson i Vi på Saltkråkan är som en mor till sina yngre syskon. Malin heter också den föräldralösa huvudpersonen i Spelar min lind, sjunger min näktergal? Även Pippis mormors hembiträde hette Malin, enligt historien Pippi berättar när hon är på kafferep hos familjen Settergren. Kristina: I skymningen kommer den flygande Herr Liljonkvast och hämtar med pojken Göran, som inte kan gå, i berättelsen I Skymningslandet. På en av sina flygturer besöker de Skansen där de möter flickan Kristina i Älvrosgården. Teddy, Teodora: Tjorven på Saltkråkans storasyster är döpt till Teodora men kallas Teddy. ”Jag tänker olika tankar när jag är Teodora och när jag är Teddy”, sa Teddy. Milimani: Väverskans lilla dotter i Mio, min Mio, som har blivit förvandlad till fågel av riddar Kato. När Katos spejare är nära att upptäcka Mio och Jum-Jum räddar Milimani dem genom att flyga mot spejarens bloss så att det faller ur hans hand. Ronja: ”Har jag bestämt att mitt barn ska heta Ronja, så blir det en Ronja!” säger Ronjas mamma Lovis. Ronja Rövardotters, och flera andra personers namn i boken, hämtade Astrid Lindgren ur sin skolatlas över de svenska fjällen. Här hittade hon Ju-ronjaure-kåtan som ligger nordväst om Arjeplog. Ronja var ett i det närmaste okänt namn innan boken kom 1981. Idag heter ca 6 000 personer i Sverige Ronja! Mera om historien bakom Ronja finns att läsa här.

Maja: Namnet Maja bärs av många karaktärer. Krösa-Maja är en gumma som ibland hjälper till i Katthult hos Emil i Lönneberga. Maja är också en flicka som lär prinsessan Lise-Lotta att leka i berättelsen Prinsessan som inte ville leka. Maja i Apelkullen, i Madicken, och tant Larssons hemhjälp Maja i Lotta på Bråkmakargatan är två andra.
Hildur: Husföreståndarinnan Hildur Bock brukar vara barnvakt till Lillebror i Karlsson på taket, hon kallas vanligen fröken Bock. Karlsson kallar henne Husbocken och älskar att ”tirritera” henne.

Similar Posts