Trico Garden Innehåll

– Jag har sprayat medlet som en barriär åt det håll som rådjuren brukar komma från. Jag brukar bättra på med ytterligare medel efter två–tre regn. Det har fungerat förvånansvärt bra, förklarar hon.

Vilken doft gillar inte rådjur?
Rådjuren gillar inte doften. Använd något viltavskräckningsmedel, till exempel Gyllebo plantskydd eller Trico garden. Blanda 1 kg blodmjöl med 10 liter vatten. Tillsätt sedan 1,5 dl ammoniak och doppa oasiskuber i lösningen.
Placera dina krukor med vackers blommande höstlökar nära huset. På så sätt slipper du ofta påhälsning från rådjuren. Foto: Annika Christensen för Nelson Garden.

Det finns en hel del du kan göra för att rädda dina tulpaner och krokusar från rådjuren. Här ger Annika Christensen dig några handfasta tips som ökar chansen att du får njuta av vackra tulpanodlingar till våren.

Vad håller rådjuren borta?
Peppra runt de blommor, träd och buskar du vill skydda mot rådjuren. Att hänga upp lite hår eller ull i exempelvis en nylonstrumpa kan hejda rådjursintrången. Precis som för många människor finner djur ofta lukten av vitlök obehaglig. Pensla runt dina växter regelbundet.
– Generellt är höstlökarna skonade från ohyra, berättar odlingsentusiasten Annika Christensen som för tredje året i rad har odlat höstlök från Nelson Garden. Visst kan lökarna mögla eller ruttna om de får för mycket vatten men med väldränerade rabatter och krukor får du allt som oftast njuta av helt fantastiska blomningar.

Om du trots allt vill odla tulpaner ute i rabatten, en bit från huset, finns det andra metoder att ta till. I år testade Annika TRICO Garden – ett KRAV-godkänt medel av fårtalg som med sin lukt och smak håller rådjur och hjortar borta från dina prydnadsväxter, grönsaker, frukt och bär. Annika tyckte att medlet fungerade bra.Har du några knep för att rädda dina tulpaner från hungringa rådjur? Dela med dig av dem på vår Facebook eller Instagram med #odlarvänner. Håll även utkik – under kommande veckor kommer vi att få fler tips från Annika för hur vi kan hålla rådjuren borta.

Trots att rådjuren burdust klampar in i våra trädgårdar är de trots allt ganska skygga. Genom att odla dina favorittulpaner i kruka har du möjligheten att placera krukorna där rådjuren inte vågar sig fram.Annika har ofta besök av rådjur i trädgården men har med tiden lärt sig vad hon ska göra för att få ha sina vackra tulpaner och krokusar i fred. Ett år märkte hon att rådjuren inte åt de krokusar som samplanterats i rabatten tillsammans med narcisser. Krokusarna som stod ensamma i en kruka bredvid åt de däremot upp. Narcisser och allium beskriver Annika som förhållandevis rådjurssäkra. Har du en favorittulpan som du mer än gärna vill sätta i rabatten – då är det en bra idé att låta den växa tillsammans med någon av dessa båda sorter. Tulpaner och narcisser är dessutom en vacker kombination i rabatten. Ställer du dina krukor nära huset där det ofta vistas människor får du med större sannolikhet ha dina tulpaner för dig själv. Då kan du dessutom njuta av dina blommor från vardagsrummet eller genom köksfönstret. Visst älskar vi tulpaner – men det gör dessvärre också rådjuren. Även krokus är en favorit och dessa hungriga djur är ett av få hot mot våra vårblommande trädgårdar.Thank you for signing up! You will now receive our mailings to the e-mail address you entered. You can cancel your free subscription anytime if you do not wish to receive any more e-mails.

Vilken Trico Garden är bäst?
TRICO Garden håller rådjuren borta I år testade Annika TRICO Garden – ett KRAV-godkänt medel av fårtalg som med sin lukt och smak håller rådjur och hjortar borta från dina prydnadsväxter, grönsaker, frukt och bär. Annika tyckte att medlet fungerade bra.
Tack för din registrering! Du kommer nu att ta emot våra utskick till mailadressen du angav. Du kan avbryta din kostnadsfria prenumeration när som helst om du inte önskar fler e-postmeddelanden.Takk for at du registerte deg! Du vil nå motta utsendelsene våre på e-postadressen du oppga. Du kan si opp gratisabonnementet ditt når som helst hvis du ikke vil motta flere e-poster.

TRICO Garden har testats med den rekommenderade dosen på ett stort antal prydnadsväxter utan att skador har uppstått. Testa dock gärna på en del av växten innan hela plantan behandlas. Använd växtskyddsmedel med försiktighet.TRICO Garden är ett KRAV-godkänt medel framställt av fårtalg som med sin doft och smak avskräcker hjortdjur från odlingar av prydnadsväxter, grönsaker, frukt och bär. Medlet ger ett långvarigt skydd och kan användas året runt. Trico Garden är en naturlig produkt, den består av fårfett och vatten, och är utvecklad för att skydda växter mot skador från vilt, såsom rådjur, hjort och älg. Produkten kan användas både i professionell trädgårdsodling och i hemträdgårdar. HaTe2 är en relativt ny produkt på den svenska marknaden. HaTe2 har i omfattande tester visat på bästa resultatet både här hemma och i utlandet. HaTe2 kan som enda produkt på marknaden sprutas i blöt väderlek. Produkten är inte vattenlöslig vilket gör den unik. Senare års regniga höstar / vintrar har snabbt gjort produkten populär. HaTe2 är ett lågdospreparat, endast 1-2 ml per planta. Medlets svarta pigment gör det lätt att se vilka plantor som behandlats. Viltet undviker behandlade plantor dels genom att plantorna färgas svarta och dels genom att medlet ger en seg hinna som viltet undviker. Medlet utgör inte ett bekämpningsmedel på grund av dess fysikaliska verkan. Användning: Dos: 1-2 ml per planta, överdosera inte. Medlet sprutas med rygg- eller handspruta. Lämpligt munstycke t.ex. munstycke 6501 (art nr 147016). Spruta på plantans topp snett uppifrån. Håll munstycket ca 10 cm från plantans topp. Rekommenderad behandlingstidspunkt: Behandla endast friska, oskadade in-vintrade plantor. Plantorna ska vara i vintervila vid behandling. Tidpunkt för invintring varierar beroende på trädslag, geografiskt läge mm. Behandling kan ske från slutet av oktober fram till februari. Den lokala plantskolan har ofta god koll på tid för invintring. Förpackning: 5 L dunk räcker till ca 2.500 – 5.000 plantor. Faroangivelser: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skyddsangivelser: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser.Rekommenderad behandlingstidspunkt: september – december, notera att ju senare man kan komma ut och behandla desto bättre effekt har medlet ju längre in på säsongen det lider. Behandling kan ske före plantering (lämpligt vid höstplantering). Behandlade plantor får dock inte inneslutas i säck, kartong eller liknande.PlantaGard-Microvent, ett fyrkantigt tillväxt- och skyddshölje av polypropen, skyddar dina känsliga lövträd mot viltskador och konkurrerande vegetation. De gröna växtskydden är idealiska för ek- och andra lövplantor.Blandarvisp för elektriska borrmaskiner. Totallängd 420 x 85 mm. Skaftdiameter 9 mm. Lämplig att använda vid omrörning av viltskydds- och snytbaggemedel.Medlets svarta pigment gör det lätt att se vilka plantor som behandlats. Viltet undviker behandlade plantor dels genom att plantorna färgas svarta och dels genom att medlet ger en seg hinna som viltet undviker. Medlet utgör inte ett bekämpningsmedel på grund av av dess fysikaliska verkan.

Långtidsverkande och effektivt viltskyddsmedel som skyddar mot rådjur, älg, hare och andra djur. Används i trädgårdar samt jord- och skogsbruk. Plantskyddet består av ett viltavskräckningsmedel med en svart markeringsfärg som gör det lätt att se vilka plantor som har behandlats. Medlet har god vidhäftningsförmåga men skall bara användas vid torr väderlek så att medlet torkar in på plantan. Medlet appliceras med rygg- eller handspruta. FSC och PEFC godkänd. Lämpligt munstycke 6501 (art. nr. 147016). Volym 5 liter, räcker till cirka 1250 st plantor.
Viltbetningsskydd som fästs på stammen direkt nedanför plantans knopp, och flyttas upp en nivå följande höst. Liknar Cactus Bio, men dessutom med tre 20 cm långa stavar som förlänger betningsskyddet. Lätta att montera och demontera. Bör fästas något löst så att det finns utrymme för diametertillväxt. Genom att fästa den nedanför plantans knopp kan höjdtillväxten ske obehindrat. Kan även användas som fejningsskydd för vilt, fäst då 2-3 st i knähöjd. Verkar avskräckande när viltet kommer i kontakt med dem. Färg: blå. Den blå färgen upplevs av vilt som en signalfärg och fungerar därmed avskräckande.Dosen är beroende på plantans storlek och viltförekomsten. Rekommenderad dos är 4 ml per planta. Om plantorna är små och man har en god sprututrustning kan dosen minskas till 3 ml. Vid behandling av större plantor och träd ökas dosen. Normal åtgång är 7-10 liter per hektar. Rengöring av sprutan görs med vatten och diskmedel.

Behandlingstidpunkt: För bäst effekt behandlas plantorna när toppskottet slutat att växa. Tall behandlas från slutet av augusti t.o.m. oktober och gran i september och oktober. Viktigt att plantorna är torra vid behandling och att det inte är risk för frost i anslutning till behandlingen. När produkten torkat är den vattenfast.

Vad tycker rådjur inte om?
Peppra runt de blommor, träd och buskar du vill skydda mot rådjuren. Att hänga upp lite hår eller ull i exempelvis en nylonstrumpa kan hejda rådjursintrången. Precis som för många människor finner djur ofta lukten av vitlök obehaglig. Pensla runt dina växter regelbundet.
Tack vare skyddet av PlantaGard-Microvent övervinner växterna planteringschocken snabbare och gynnar höjdtillväxten. PlantaGards växtskydd monteras mycket enkelt utan verktyg. Invändigt fäste för stakkäppar eller motsvarande med mått ca 22×22 cm. Färg: ljusgrön.

Tips! Köp till en backventil (art. nr. 147010) för att förhindra efterdropp när du släppt avtryckaren på sprutrörshandtaget. Passar originalsprutröret som följer med sprutan.
I många länder har man använt ull för att skydda växter från att bli angripna av vilt, såsom rådjur, hjort och älg. Även medarbetare på företaget Kwizda i Österrike kände till ullens repellerande egenskaper. För att kunna utveckla en produkt tog de reda på vilka ämnen i materialet som hade denna effekt. Resultatet av det omfattande arbetet visade att vissa fetter eller fettsyror som finns i fårtalg fungerar frånstötande på djuren, som reagerar på lukten och smaken och därmed undviker att beta på växten. Produkten Trico är ett resultat av forskningen. Den består av en emulsion av fårfetter och vatten med en liten tillsats av emuleringsmedel samt vit färg för att man lätt ska kunna se vilka plantor som behandlats. Trico har sin repellerande effekt både genom doft- och smaksubstansen. Trico har god effekt främst mot betning men minskar även barknings- och fejningsskador. De repellerande luktämnena aktiveras både av temperatur och UV-ljus och aktiveras alltså även under vintern.Rekommenderas för viltskydds-medel och insekticider. Membranpump idealisk för behandling av skogsplantor, växthus och drivbänkar. Av högvärdig plast, tätningsdetaljer med hög kvalitet. Robust pump, jämn spridning redan vid låg kraftinsats. Inställningsbart spruttryck (1 – 4 bar). Levereras med slang, enkel bärsele och sprutrör med munstycke i plast. Volym 15 liter. Vikt 4,7 kg.

När ska man använda Trico Garden?
Du kan använda Trico Garden året runt och behandlingen kan behöva upprepas. Det bör vara 4-6 veckor mellan behandlingarna och totalt högst fyra tillfällen per år. Fruktträd och bär ska behandlas med Trico Garden före blomning och grönsaksplantor ska behandlas innan plantorna fått fem blad för bästa skydd. Cachad
Stam, toppskydd för skogsplant. Skyddar mot sork som stamskydd och mot betning av toppskott upp och nedvänt över toppskottet. Rekommenderas för bördigare marker då höjden på skyddet är 28 cm.

Devita är ett effektivt viltavskräckningsmedel mot betning av skogsplantor och tveklöst marknadens mest kostnadseffektiva produkt. Devita får användas på FSC och PEFC-certifierade skogar. Kan användas året runt och på alla trädslag men rekommenderas särskilt på områden med höga viltstammar och på trädslag där doftrepellenterna fungerar sämre, som t.ex. gran och lärk. Dokumenterat effektiv och skonsam mot plantan och torkar snabbt efter behandling. Kan appliceras både för hand och med ryggspruta. Funktion: Devita består av fin sand och bindemedel. Skyddar genom att viltet vid betning får sand i munnen och upplever då ett obehag. Produktens ljusa färg ger också indirekt ett skydd mot betning och gör dessutom det enkelt att se var man behandlat. Applicering: Vid applicering med ryggspruta bör man använda en spruta med membranpump samt med reglerbart tryck. Viktigt att rätt munstycke används. Bäst resultat ger ett rundsprutande munstycke som t.ex. TG-2 art nr 147009 , eller UniJet 6503 art nr 147017. Vid sprutning skall produkten spädas med ca 20 % vatten. Det är viktigt att omrörning görs. Detta utförs lämpligast med borrmaskin och färgblandare innan produkten hälls i sprutan. Vid applicering för hand skall inte produkten spädas med vatten utan bara omröras med borrmaskin och färgblandare. Använd handske och applicera på den övre delen av toppskottet. Behandlingstidpunkt: För bäst effekt behandlas plantorna när toppskottet slutat att växa. Tall behandlas från slutet av augusti t.o.m. oktober och gran i september och oktober. Viktigt att plantorna är torra vid behandling och att det inte är risk för frost i anslutning till behandlingen. När produkten torkat är den vattenfast. Förpackningsstorlek, 8 liter. Åtgång vid behandling av gran och tallplantor som vuxit 1–2 säsonger är 3 ml/planta. En hink Devita räcker då till ca 3 300 plantor. Vid behandling av större plantor blir åtgången högre.Medlet har god vidhäftningsförmåga men skall bara användas vid torr väderlek så att medlet torkar in på plantan. Undvik behandling under frostdagar. Dos: 3-5 ml per planta. Medlet appliceras med rygg- eller handspruta. Lämpligt munstycke 6501 (art nr 147016).

Var köper man Trico Garden?
Nelson Garden Trico Garden 1L329 kr. Stick.se.349 kr. Skadedjursbekämpning.369 kr. Plantigo.429 kr. Vi har hittat produkten i totalt 5 butiker, varav 4 är betalande kunder hos Prisjakt och har direktlänk till butiken. Butiker kan sälja produkten i flera varianter och olika skick.
Doserare för enkel applicering av arGrow® Granulat vid plantering av skogsplantor. Dosera i planteringsröret före plantan. arGrow® Granulat är en naturlig växtnäring som tas upp mycket effektivt av plantan för ökad överlevnad och kraftig tillväxt. (art. nr. 146740). Ett fyrkantigt tillväxt- och skyddshölje av polypropen, skyddar dina känsliga lövträd mot viltskador och konkurrerande vegetation. De gröna växtskydden är idealiska för ek- och andra lövplantor. Tack vare skyddet av PlantaGard-Microvent övervinner växterna planteringschocken snabbare och gynnar höjdtillväxten. PlantaGards växtskydd monteras mycket enkelt utan verktyg. Invändigt fäste för stakkäppar eller motsvarande med mått ca 22×22 cm. Stakkäppar ingår ej. Tips! För proffsanvändning rekommenderar vi Solo ryggspruta 475 Comfort (art. nr. 140475), Silvitec Bärsele (art. nr. 141828) eller Solo Pro bärsele (art. nr. 147111) samt LH-röret i rostfritt stål (art. nr. 147030) eller LH-röret med vinkel (art. nr. 147031). Membranspruta bör användas till besprutning med samtliga våra viltskydds- och snytbaggemedel: Trico, Hylonox, HaTe2, Forester, Woodcoat & Cervaroll. Kolvpumpen har en tendens att klibba igen vid långvarig användning av viltskyddsmedel.OBS! Frakttillägg tillkommer för art.nr 143001 och 143023. Aktuellt pris visas i varukorgen. Vid köp av fler än en vänligen kontakta oss på telefon för korrekt frakttillägg.

Vid applicering för hand skall inte produkten spädas med vatten utan bara omröras med borrmaskin och färgblandare. Använd handske och applicera på den övre delen av toppskottet.
Kan användas året runt och på alla trädslag men rekommenderas särskilt på områden med höga viltstammar och på trädslag där doftrepellenterna fungerar sämre, som t.ex. gran och lärk. Dokumenterat effektiv och skonsam mot plantan och torkar snabbt efter behandling. Kan appliceras både för hand och med ryggspruta.Applicering: Vid applicering med ryggspruta bör man använda en spruta med membranpump samt med reglerbart tryck. Viktigt att rätt munstycke används. Bäst resultat ger ett rundsprutande munstycke som t.ex. TG-2 art nr 147009, eller UniJet 6503, art nr 147017.Trico är en färdig formulering som skall användas utan spädning. Applicering kan ske med ryggspruta eller annan sprututrusntning. Behandlingen får inte göras vid risk för regn, dimma eller frost. Trico har vit färg för att man lätt ska kunna se vilka plantor som behandlats. Innehåller 10 liter. FSC och PEFC godkänd Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning. Bekämpningsmedel klass 3 som får användas av alla.

För att det ska gå smidigt att plantera med arGrow och för att doseringen ska blir rätt så rekommenderar vi användning av anpassat doseringsverktyg. Antingen med anpassat planteringsrör 146700 som har utrustats med en liten doserare eller med hand doserare 146748 som skruvas direkt på granulatbehållaren och appliceras ner i planteringshålet i direktkontakt med plantans rötter.Vid sprutning skall produkten spädas med ca 20 % vatten. Det är viktigt att omrörning görs. Detta utförs lämpligast med borrmaskin och färgblandare innan produkten hälls i sprutan.

Om du väljer att plantera med granulat som tex arGrow utan anpassat verktyg så rekommenderas att använda ett kryddmått (1 ml). För små och medelstora plantor appliceras knappt ett kryddmått och för stora plantor ett rågat kryddmått ner i planteringshålet före plantan.
Skyddar genom att viltet vid betning får sand i munnen och upplever då ett obehag. Produktens ljusa färg ger också indirekt ett skydd mot betning och gör dessutom det enkelt att se var man behandlat.Stam, toppskydd för skogsplant. Skyddar mot sork som stamskydd och mot betning av toppskott upp och nedvänt över toppskottet. Rekommenderas för svagare marker då höjden på skyddet är 17 cm. Diameter 6 – 9 cm.

Lämplig att använda vid kalibrering av ryggsprutan eller trycksprutan. Lufta sprutan för att förhindra efterdropp. Spruta X antal gånger i mätglaset, dividera mängden med antal sprutningar för att få dos. Obs! En del medel kan skumma litegrann vid högt tryck, låt medlet sjunka ner innan ni läser av mätglaset och beräknar dosen. Tillverkad i plast (PVC).
Trico är en färdig formulering som skall användas utan spädning. Applicering kan ske med ryggspruta eller annan sprututrustning. Behandlingen bör inte göras när det är risk för regn, dimma eller frost. Toppen på plantan behandlas, men plantan i övrigt behöver inte täckas.

Hur blandar man Trico Garden?
Dosering: Koncentrat som ska blandas med vatten. Vid användning av handspruta späd med vatten i förhållandet 1:4. En del Trico Garden till 4 delar vatten. 25 ml till 1 dl vatten räcker till 13m2.
Trico Garden verksamma del består av fårfetter. Djuren reagerar på lukt och smak och undviker att beta av växten. Den kan användas under hela växtsäsongen, i såväl professionell trädgårdsodling som i hemträdgårdar. Trico Garden är godkänd för användning i ekologisk och KRAV-godkänd produktion. Späds med vatten 1:4 och appliceras sedan med hand- eller ryggspruta. För att få en långvarig effekt av Trico Garden ska den torka in. Behandlingen bör därför inte utföras vid risk för regn, dimma eller frost. Trico Garden är vattenresistent då den torkat. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning. Bekämpningsmedel klass 3 som får användas av alla.

Erfarenheten Tester har gjorts på ett omfattande antal växter, till exempel riddarsporre, rosor, tusensköna, viol, vanlig syren, hybridforsythia, gullregn, prakttry, avenbok, doftschersmin, sälg, hagtorn, Cratageus, monogyna, svarttall, tuja, nävor, begonia, kryddsalvia, Picea Orientalis, fågelbogran, gran, ek, näverlönn, samt på ett stort antal lantbruksgrödor utan att växterna påverkats.
TricoGarden är en naturlig produkt som består av fårfett och vatten. Den är utvecklad för att skydda växter mot skador från vilt, såsom rådjur, hjort och älg. Produkten är framtagen för att kunna användas både i professionell trädgårdsodling och i hemträdgårdar. Trico Garden är en helt naturlig produkt som består av fårfetter. Djuren reagerar på både lukten och smaken och undviker därmed att beta av växten. Både doften och smaken avskräcker vilda djur, främst rådjur, från planteringar av prydnadsväxter. Den kan användas under hela växtsäsongen eftersom den har en god vattenfrånstötande förmåga vilket ger långvarig effekt och hållbarhet. Trico Garden kan användas i såväl professionell trädgårdsodling som i hemträdgårdar. Den har testats på ett stort antal växter utan några negativa konsekvenser. Den har dessutom en viss skyddande och läkande effekt på plantor som redan utsatts för viltskador.På Plantagen finns allt som behövs för ett växande liv. Hos oss kan du hitta inneväxter, uteväxter, möbler, redskap och inspiration till nästa projekt. Med 128 butiker runt om i Sverige, Norge och Finland och en e-handel som alltid har öppet hjälper vi dig att komma närmare naturens positiva kraft. Välkommen till Nordens härligaste växthus.Att hålla sig till en metod i taget för att få bukt med rådjur fungerar sällan. Istället är en kombination av åtgärder den bästa medicinen för att få stopp på just dina lokala rådjurs besök i trädgården. Prova dig fram och notera vad som fungerar bäst.

Du får 2% bonus på alla dina köp, såväl online som i butik. Du tar del av exklusiva förmåner, massa inspiration från vårt trädgårdsprogram Odlingsbänken och på din födelsedag säger vi grattis till dig med en rosbukett.
Oavsett vilka växter du planterar i din trädgård så finns det inget som garanterar att rådjuren inte förser sig av godsakerna. Om de inte hittar sina favoriter, nöjer de sig ofta med det som finns. Men det finns några växter de gillar mindre än andra och det finns några knep som kan funka för att stoppa rådjuren från att äta upp din trädgård.Trico Garden har testats på ett stort antal växter, t.ex. praktnäva, riddarsporre, rosor, tusensköna, viol, vanlig syren, hybridforsythia, gullregn, prakttry, avenbok, doftschersmin, sälg, hagtorn, cratagaeus monogyna, svarttall, tuja, nävor, begonia, kryddsalvia, picea orientalis, fågelbogran, gran, ek och naverlönn. Dessa tester har inte påvisat någon som helst negativ effekter på plantan vid användning av den rekommenderade doseringen.Trico Garden verksamma del består av fårfetter. Djuren reagerar på både lukten och smaken och undviker att beta av växten. Vilda djur, som rådjur, hjort och älg, avskräcks därmed från planteringar. Den kan användas under hela växtsäsongen, i såväl professionell trädgårdsodling som i hemträdgårdar. Trico Garden är godkänd för användning i ekologisk och KRAV-godkänd produktion.

Trico Garden är lätt att använda. Den späds med vatten 1:4 och appliceras sedan genom att man sprutar medlet på växten. För att få en långvarig effekt av Trico Garden ska den torka in. Behandlingen bör därför inte utföras vid risk för regn eller dimma och inte heller vid frost. Trico Garden är vattenresistent då den torkat.
Sen kan man enligt tillverkarna inte spruta vintertid eftersom det inte får vara risk för frost. Och det är det stora problemet. Jag sprutade i höstas men har under vintern fått större delen av min fruktodling förstörd av barkgnagande hjortdjur.Den största nackdelen är priset. 245 kronor för en liten flaska med 250 ml. Betydligt billigare att köpa en liter för 349:- istället. Medlet ska sedan spädas 1:4 så en literflaska ger 5 liter. Och det är vad som går åt för att spreja mina odlingar. Trodde det skulle bli billigare att köpa en 10 litersdunk Trico för 1595:–, men det visade sig att den är utspädd. Vilket innebär att det är nästan dubbla priset om man köper i storpack.

Min slutsats är att Trico Garden fungerar till hälften. Sommartid är det utmärkt, men när vintern kommer är det bara stängsling som kan hålla odjuren borta. Dessutom är det inte lönsamt att lägga flera tusen per år på ett medel som bara fungerar sommartid. Då är det bättre att lägga pengarna på bra stängsel.
Trico Garden är ett miljövänligt medel med fårfett som den verksamma beståndsdelen. Fårfettet ligger i en emulsion som gör det vattenlösligt och det finns också ett färgämne så man ska kunna se vilka buskar som är besprutade.Fårull är ett traditionellt medel för att avskräcka hjortdjur som tyvärr inte verkar fungera. Trico Garden är en vidareutveckling av den metoden som faktiskt verkar ha effekt. När man använder det på bärbuskar och fruktträd är rekommendationen att man gör det innan blomning. Gissningsvis för att minimera risken för bismak hos frukten.

Vad äter inte rådjur för blommor?
Här kommer några sorter som rådjur brukar lämna ifred: Perenner/fleråriga växter: temynta, blå bolltistel, akleja, alunrot, olika sorter av klockor (campanula), daggkåpa, brudslöja, kantnepeta, rudbeckia, röllika, stjärnflocka, isop, stockros och stormhatt.
Medlet är lätt att spruta och jag kände själv ingen lukt. Det är uppenbart att det är tillräckligt illaluktande/smakande för att rådjur och hjortar ska välja andra alternativ i skogen, eller hos grannen. men effekten avtar allt för snabbt. Trico Garden fungerade bra under sommarhalvåret när jag sprutade regelbundet men nr frosten kom var det bara en tidsfråga innan de gav sig på träden.Ni som följer bloggen vet att rådjur och hjortar inte är mina vänner utan snarare en lantlig version av stadens klottrare och vandaler. I ett par år har jag nu testat Trico Garden, och det fungerar. Men kostar mer än det smakar.

Förra säsongen sprutade jag blåbärsbuskar, aronia, mina masurbjörkar och min nyplanterade äppelodling. Totalt ungefär 300 små träd och buskar. Till det gjorde jag av med en liter koncentrat per besprutning.Enligt instruktionerna ska man spreja var fjärde till sjätte vecka vilket för mina knappt 4000 kvm odlingar skulle innebära en kostnad på flera tusen kronor per år. Och det är ohållbart.Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.

… och förresten. Här kommer ett elfte tips: plantera helst växter som djuren inte tycker lika mycket om. Vi har en lista mer rådjurssäkra växter, se länk här nedanför.Bakgrunden till hur Trico Garden kom till var genom klassisk bondpraktika. Man visste att fårull motverkade rådjur och började experimentera med olika “får-baserade” preparat. Företaget Kwizda Agro GmbH har utvecklat och tillverkar idag Trico Garden till framförallt den europeiska marknaden.

Vad håller haren borta?
Blodmjöl är bra till mer än bara gödsel, det fungerar och avskräckande för såväl rådjur som harar. Du kan antingen strö ut det som det är i rabatterna som du vill skydda eller också reda till en ”soppa”: Blanda 1 liter vatten med 1 dl blodmjöl och 1 dl ammoniak i en hink.
Omfattande tester som utförts har visat att växter som behandlats med Trico Garden inte påverkas, dvs. till exempel att plantans tillväxt sker normalt. Vid behandling ska inte hela plantan behandlas utan endast de delar som riskerar att angripas. På en ros till exempel så räcker det oftast att behandla själva rosknoppen. Behandling av hela växten riskerar att påverka tillväxten.Slutsatser: Medan kontrollbetet utan Trico Garden blev helt konsumerat av djuren så påverkades de Trico-behandlade växterna i väldigt begränsad omfattning, så pass lite att de faktiskt “överlevde”. Troligtvis om det funnits mer bete, som det finns i en vanlig trädgård, så skulle endast en mindre del blivit påverkad – det tycktes räcka med ett smakprov för djuren att upptäcka att de inte gillar smak/doft på växten och därefter undviker den. Vår slutsats är att Trico Garden hade en markant avskräckande effekt.

Rådjur vågar sig nära inpå hus och människor i sin jakt på föda. De kan göra stor skada i din trädgård. Vi har testat Trico Garden som kan vara lösningen för att skydda dina växter. Trico Garden är ett naturligt och giftfritt sätt att hålla rådjur borta.
Lösningen kommer som koncentrat vilken blandas med vatten – 1 liter Trico Garden blir hela 5 liter färdig lösning. Den räcker till att behandla en yta om hela 500 m!

Testet gjordes i ett hägn på 15 ha med 30 hjortar, dvs 2 djur per ha. Rådjurstätheten i Sverige varierar avsevärt. Den är som störst i södra och mellersta Sverige där det kan finnas 0,4 djur per hektar. Testet genomfördes alltså med en 5 gånger så stor djurtäthet än normalt i det fria där det finns mest rådjur per hektar. Vår förhoppning var att det skulle öka trycket på vegetationen och därmed benägenheten att äta testbetet, så att testet skulle gå snabbare och bli mer rättvisande.
För att göra testet under så kontrollerade former som möjligt utfördes testet i ett hägn med dovhjortar. Dovhjorten tillhör samma familj som rådjuret och är det närmsta djuret vi har rådjuret i svensk natur, men som samtidigt också lever i hägn till skillnad från rådjuret. Och vi behövde ha ett hägn för att ha kontroll över antal djur i testet och därigenom minska slumpfaktorn.Testresultat: I bägge fallen så nafsade hjortarna på det Trico garden-behandlade betet, men de åt inte tillnärmelsevis upp det. Det verkade som att de testade och smakade försiktigt men lärde sig sedan att det inte föll dem i smaken som de kanske hoppats. Kontrollbetet, det utan Trico garden-behandling, slukades i sin helhet på ett par timmar.

Trico Garden används främst för skydd i hemträdgårdar och vid professionell trädgårdsodling, samt till viss del i skogsbruk för att skydda plantor. Trico Garden avskräcker rådjur genom smak- och doftsubstanser som påverkar hjortdjurens känsliga sinnen. Rådjur reagerar på doften och/eller smaken och undviker att beta på de växter som behandlats.
Vi har testat Trico Garden för att se hur bra det fungerar som skydd mot rådjur. Men innan vi går in på testet så ska du få lite mer bakgrund kring hur Trico Garden fungerar.

Trico Garden består av fårtalg och vatten. Helt naturliga, giftfria och ofarliga ingredienser med andra ord. Fårtalg tas från insidan av fåret och ska inte blandas ihop med ullfett eller lanolin som tas från utsidan. Fårtalg används ofta i salvor, kosmetiska produkter, tvål samt även som smörj- och tätningsmedel.
Stick.se är Nordens ledande butik för produkter mot skadedjur i hem och trädgård – bra produkter till bäst priser! Hos oss hittar du goda råd och rätt verktyg för att slippa skadedjur.I testet använde vi två identiska beten – ett som var behandlat med Trico garden och ett neutralt kontrollbete utan någon som helst behandling. Som bete testade vi dels bladiga kvistar från fruktträd, samt även pelargoner.

Similar Posts