Vad Betyder Allahu Akbar

Vad kommer du då kunna läsa om på min sajt? Jag kommer att röra mig brett mellan olika delar och frågeställningar inom Islam och prata såväl om ren fakta som tolkningar och reflektioner. Islam är dessutom är hett debattämne idag, vilket jag kommer att beakta här på sajten. Några exempel på fakta som jag kommer att skriva om är: Islams historia och bakgrund, Islams relation till andra monoteistiska religioner, Islams tro och grundpelare, olika varianter och inriktningar av Islam, Allah och Muhammed samt Koranen.

Hej och välkommen till den här sidan! Som du säkert har förstått handlar sajten om religionen Islam, vilket är ett brett område att skriva om. Jag som står bakom sidan har själv varit muslim sedan födseln, liksom de flesta andra i min släkt är.
Koranen räknas som den största och mest heliga skriften. Islams ursprung är Mellanöstern, men idag är religionen utspridd över hela världen. I samband med många människors migrering till Sverige har den även kommit att bli väletablerad här. I det stora hela är Islam världens näst största religion efter kristendomen. Det är inte lätt att säga hur många i Sverige som är muslimer idag, men år 2010 hade de sex islamistiska riksorganisationerna i Sverige sammanlagt cirka 110 000 medlemmar. Med så många muslimer i Sverige är det också viktigt att fler får kunskap om vad religionen innebär och står för.

Vad heter Om Gud vill på arabiska?
Islams gudssyn och kärna Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder ”underkastelse” eller ”överlämnande”. En anhängare av religionen kallas en muslim (härlett ur samma arabiska ord), dvs en person som ”överlämnat sig” åt Allahs/Guds vilja.
De flesta av er har nog redan hört talas om Islam, men långt ifrån alla vet så mycket om religionen i sig. Ni kommer i de olika inläggen få veta en hel del om religionen uppdelat i olika sekvenser och med olika frågeställningar, men redan nu vill jag ger er en mycket kortfattad presentation av Islam. Islam är monoteistisk och abrahamistisk religion. För muslimer är inte Jesus den största och sista profeten, utan Muhammed.Det är sunna att ge liv åt natten innan `Īd, vilket betyder att vi ska tillbringa den tid vi kan genom att minnas Gud, och i tillbedjan, så att natten ges liv. Det minsta vi bör göra är att be Maghrib, `Ishā’ och Fajr tillsammans med andra. I en hadith sägs att den dag då hjärtan dör ska Gud ge liv åt hjärtat hos den som ger liv åt de två `Īd-nätterna. Det som i första hand avses är trygghet på Domens dag, men också i detta liv är de flesta människors hjärtan döda, svältfödda när det gäller att minnas Gud och likgiltiga vid tanken på återkomsten till Honom.

Också under natten innan `Īd ska vi säga ’Allahu akbar’ från Maghrib fram till `Īd-bönen. Under `Īd-natten – och bara under den natten – är takbīr inte begränsat bara till tiden efter bönerna, utan ska sägas i överflöd i våra hem, i moskéerna och på gatorna så länge det inte är störande. Vi ska säga ’Allahu akbar’ med våra hjärtan fyllda av vetskapen om Guds storhet, så att vi inte bara upprepar orden utan att erfara deras mening.[Vår Herre! Sänd välsignelser över vår mästare Muhammed över hans familj, över hans följeslagare, över de som bistått honom över hans hustrur och hans efterkommande. Välsigna honom rikligen!]

Hur stavas Allahu Akbar?
Allahu Akbar (arabiska: الله أكبر) är titeln på Libyens nationalsång 1969–2011. Titeln, Allahu Akbar, betyder på svenska ”Gud är större” och är ett vanligt uttryck inom islam.
Allāhumma ṣalli `alā sayyidinā Muḥammad wa `alā āli sayyidinā Muḥammad wa `alā aṣḥābi sayyidinā Muḥammad wa `alā anṣāri sayyidinā Muḥammad wa `alā azwāji sayyidinā Muḥammad wa `alā dhurriyati sayyidinā Muḥammad wa sallim taslīman kathīran.

[Allah är störst, Allah är störst, Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah. Allah är störst, Allah är störst, lov och pris tillkommer Allah. Allah är alltid störst, mycket lov och pris tillkommer Allah, ära tillkommer Allah morgon och kväll. Det finns ingen gud utom Allah. Honom allena dyrkar vi, vi gör våra religiösa plikter endast för Honom även om de otrogna är avogt inställda. Det finns ingen gud, utom Allah allena. Han uppfyllde sitt löfte, gav Sin tjänare seger och gav stöd till Sin armé; Han Ensam besegrade de förbundna. Det finns ingen gud utom Allah. Allah är störst. Lov och pris tillkommer Allah]
Allahu Akbar kabîra wa ’l-hamdu lillâhi kathîra wa subhâna Allahi bukratan wa asîla. Lâ ilâha ill Allah. Wa lâ na’budu illa iyyâh mukhlisîna lahu ’l-dîna wa law kariha al-kâfirôn. Lâ ilâha ill Allah wahdah. Sadaqa wa’dah wa nasara ’abdah wa a`zza jundah wa hazama al-ahzâba wahdah lâ ilâha ill Allah wa Allahu Akbar wa lillāhi’l‐ḥamd.

De lärde säger att närhelst det är rekommenderat att minnas Gud är det också rekommenderat att nämna Hans Sändebud [saw], må Gud välsigna Honom och ge Honom frid. Om det inte hade varit för honom skulle det inte varit någon Arafah-dag, någon `Īd eller takbīr. Därför ska vi, för att hedra vårt Sändebud, hans följeslagare, hans hustrur och hans avkomma, tillägga:

God morgon på Er alla så här i slutet av ramadan! Ja, för ni vet väl att vi är inne i sista veckan av den muslimska fastemånaden ramadan? Numera uppmärksammar
Det är väldigt vanligt att olika traditioner inom vår islamiska tro missuppfattas och ofta felaktigt associeras till IS och andra liknande terrororganisationer. Efter terrorattacken i New York, då mördaren ännu en gång skrek ”Allahu akbar” kände jag ett behov av att klargöra vad orden egentligen betyder och innebär.Sydsvenskan, grundad 1848 av Bernhard Cronholm (teckningen), är Sydsveriges ledande morgontidning. I papperstidningen, på webben, i läsplattan och i mobilen förmedlar tidningen händelser och nyheter i närmiljön, men också i Sverige och världen. Sydsvenskan granskar, berör, underhåller och tar ställning. Det har vi gjort i över 170 år.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.
Detta ställer till en del bekymmer eftersom muslimernas kalender följer månåret. Månaden ramadan förskjuts därför med ungefär elva dagar varje år. De år när ramadan infaller under den varmaste delen av året kan det bli extra jobbigt för muslimer som bor i varma länder då de varken får dricka eller äta under dagen.Sharia omarbetas ständigt för att kunna passa in i samhällsutvecklingen. Sharia är därmed föränderlig. Trots det betraktas lagarna av många västerlänningar som mycket hårda, särskilt i länder som Saudiarabien och Iran där sharia dominerar rättsväsendet.

Ibland händer det att tvättningen måste göras om. Exempelvis om man har sovit efter tvättningen eller haft intim beröring (kyssar eller kramar) med det motsatta könet.Moskén är muslimernas gudstjänstlokal. Moskén är också en samlingslokal för folk som bor runt omkring. Ordet moské betyder ordagrant “plats där man faller ner“. Den har vanligen en kupol och en eller flera smala höga torn, s.k. minareter. Från dessa ropas bönestunderna ut.Muslimernas nyårsdag infaller den första dagen i månaden muharram. Muslimerna kallar detta för ”hidjra”, som betyder ”utvandring”. Denna dag brukar muslimerna fira genom att berätta om olika händelser i Muhammeds liv och önska varandra ett gott nytt år. Nyåret är viktigt för muslimerna, då festar man ordentligt och äter mycket god mat.Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna.

Genomgång (11:45 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om de viktigaste heliga platserna inom de abrahamitiska religionerna.
SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.Genomgång (9:11 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om olika övergångsriter som äger rum i samband med puberteten inom de olika världsreligionerna.

När Säger man Allahu Akbar?
Den arabiska frasen Allahu Akbar betyder ungefär ”Gud är större” eller ”Gud är den störste” alltså att människan ska underkasta sig Allah (Gud). Just detta uttryck används ofta inom islam. Kom med mig på en tur till Muslimskt Bönerum som ligger på en central plats här på vårt akutsjukhus!
Ganska få muslimska stater styrs efter samma demokratiska styrelseskick som vi är vana vid i västerlandet. Istället för en sekulariserad (världslig/icke-religiös) lag som är skild från religionen och som står över religionen, tillämpas i flera muslimska länder, men i varierad tillämpningsgrad, den muslimska lagen sharia.

I en moské råder ofta annorlunda regler för kvinnor. De får hålla sig i bakgrunden, i ett sidorum eller på en läktare. Den här uppdelningen sker på grund av de rörelser som ska utföras under bönen (rörelser som kan locka män att få orena tankar). Genom att förhindra att människor av motsatt kön befinner sig när varandra under bönen blir det lättare att koncentrera sig på Gud.
För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse. Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja.

Läxhjälpsfilm (7:16 min) där SO-läraren Andreas Krenz berättar om riter och ritualer med fokus på initiationsriter och övergångsriter inom världsreligionerna.Ramadan är den nionde månaden i islamska kalendern. Ordet ramadan betyder ”den stora hettan”. Det var under denna månad som Muhammed fick ta emot Koranen, islams heliga bok. Under ramadan får muslimerna inte äta eller dricka under den tid när solen är uppe.Folk som är sjuka, barn under 17 år och gravida brukar inte fasta. Fastemånaden ramadan avslutas med en stor fest som varar i fyra dagar. Då ger man varandra presenter och gåvor till de fattiga.Trosbekännelsen: Den första av de fem plikterna är den absolut viktigaste. Den består i att man erkänner sin tro på Allah som den ende guden. Den som ska övergå till islam ska säga följande ord i närvaro av minst två muslimska vittnen: “Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet“.Pedagogisk genomgång (10:22 min) där gymnasieläraren Andreas Krenz ger en kort introduktion till syskonreligionerna judendom, kristendom och islam. Här berörs likheter och skillnader gällande gudssyn, människosyn och världsbild. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). SO-rummets texter får däremot inte (utan tillstånd från oss) användas fritt som redaktionellt material på andra webbplatser utanför SO-rummet. Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor. Den islamska tideräkningen utgår från den dag då profeten Muhammed utvandrade från staden Mekka till Medina i Arabien. I vår tideräkning skedde detta år 622 e.Kr.De fem pelarna eller plikterna som de också kallas, utgör grunden inom islams lära. Som muslim förväntas man följa de fem plikterna. Muhammed kallade dem för pelare som bär upp Islam. Bönen: Den näst viktigaste plikten för en troende muslim är att be fem gånger om dagen, på morgonen före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, på kvällen och efter solnedgången. I bönen upplever muslimen en stark känsla av samhörighet med andra troende. Med ansiktet vänt mot Mekka upprepar man trosbekännelsen och bönerna. I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.Allmosor: Att ge gåvor till de fattiga är islams tredje pelare (eller plikt). Koranen betonar att alla muslimer ska ge delar av det de äger till “föräldralösa, behövande, resenärer och till dem som ber om hjälp“ (sura 9). En muslim bör ge en del (ca 2,5 procent) av sin inkomst till de behövande. Det är en muslimsk plikt att hjälpa de fattiga.Fastan: Islams fjärde pelare är fastan och den infaller alltid under månaden ramadan, den månad då Muhammed mottog Koranen och själv fastade. Under fastemånaden får man varken äta, dricka, röka eller ha sexuella förbindelser från soluppgång till solnedgång.Det är inte bara Koranen som visar för hur en muslim ska leva. Även i sunna finns vägledning. Sunna beskriver Muhammeds seder och bruk, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

Det islamska året följer månens olika faser. Därför har ett islamskt år 354 eller 355 dagar. Det innebär att det islamiska året är ungefär 11 dygn kortare än vårt eget år.

Muhammeds födelsedag firas på olika sätt. Muhammed föddes i Mekka den 12:e dagen i månaden rabi al-awwal, omkring 52 år före den islamiska tideräkningens början (den 20 augusti år 570 e.Kr enligt vår tideräkning). På många platser firar man denna dag med gatufester där man på olika sätt försöker beskriva Muhammeds liv.
Trosbekännelsen innebär en förpliktelse att lyda Gud och att följa profeten. Trosbekännelsen följer muslimen livet igenom, den viskas i de nyföddas öron och upprepas på dödsbädden.

Hur säger man hej i Dubai?
Marhaba (hej) och maasalaamah (hejdå eller ”med frid”) är fraser du ofta kommer att få höra i Dubai. De är de vanligaste hälsningsorden och kan användas till exempel när du hälsar på restaurangpersonal eller receptionisten på hotellet.
Mekka eller Mecka: Islams heligaste plats (en stad som ligger i nuvarande Saudiarabien), dit en muslim helst bör vallfärda minst en gång under sitt liv.I Koranen befaller Allah oss att tillbe endast honom. Koranen uppmanar oss också att älska andra och vara vänliga mot alla människor, att respektera och hjälpa våra föräldrar, att avsky onda gärningar och att göra det som är gott.

Vad säger man innan man äter i islam?
Eleven lär sig att inom islam används orden bismillah ”i Guds namn” innan man börjar äta och al hamdulillah ”tack Gud” efter maten.
Muslimer utövar sin religion utifrån religiösa plikter som ibland kallas för de fem pelarna: trosbekännelsen, bönen, fastan, fattigskatten och vallfärden.Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen. Kaba är en 15 meter hög, 12 meter lång och 10 meter bred stenbyggnad. Kaba är Guds hus, av Abraham helgat till gudsdyrkan. Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den heliga svarta stenen, som är infattad i silver. Den som genomfört vallfärden får hederstiteln hadjdj.

Man kan be ensam, på arbetsplatsen eller i hemmet, men fredagens middagsbön bör ske i en moské. Fredagsbönen i moskén är i regel obligatorisk för män, men inte för kvinnor.Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som enligt islamsk tradition ängeln Gabriel talade till Muhammed på. Den innehåller regler och bestämmelser om islam som religion.

Flera miljoner muslimer från hela världen gör vallfärden till Mekka varje år. Man vallfärdar för att visa sin lydnad inför Allah och för att känna samhörighet med andra muslimer. Innan pilgrimerna gör sitt intåg i Mekka bör de lägga av sina vardagliga kläder och införa sig i en enkel vit dräkt som består av två skynken som bärs så att ena skuldran lämnas bar. Kvinnor som utför vallfärden väljer ibland en alternativ nationell klädsel. Likformigheten syftar till att utplåna skillnaden mellan folk.
Sunna: Den normerande seden inom islam som baseras på utsagor och handlingar som Muhammed – enligt traditionen – ska ha sagt och gjort. Sunna fungerar som vägledning för troende muslimer. Vad som är sunna hittar man i haditherna och sira.Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia formats i samspel med dels utvecklingen inom olika samhällen, dels tagit något olika skepnad beroende på tid och plats. Sharia finns inte i form av en lagbok utan i en rad olika texter, handböcker och samlingar. En grundtanke är att sharia ska vara ett system av regler som ger en muslim vägledning gällande religiösa förhållanden, samhällsliv, familjerätt och privatliv. Regelsystemet har genom tiderna utvecklats åt något olika håll. Det finns olika rättsskolor (eller s.k. riter) inom islam. En viktig poäng är att det inte är en fast ”lag”, utan ett rättssystem som avser att ge den enskilde muslimen en väg att följa i livet. De senaste århundradenas snabba samhällsutveckling har medfört att antalet tolkningar av sharia har ökat. Idag har de flesta länder med en muslimsk majoritetsbefolkning ett rättsväsende som utformats genom lagar, domstolar och rättspraxis, det vill säga som inte byggts på religion. Islam kan dock influera lagstiftningen, speciellt på familjerättens område.

På Svenska kyrkans webbplats kan du läsa om hur man inom judendomen, kristendomen och islam ser på döden, begravning och tro. En sak är helt säker: vi ska alla dö. Och troligen kommer de flesta av oss att begravas på något sätt. Men varför begravs judarna i en kista som är helt fri från metall, som har träplugg i stället för vanlig spik? Varför ska en muslim svepas i vitt tyg, helst utan fickor eller sömmar? Och varför är det inte lika bråttom med begravningen för en kristen? Möt rabbinen Shneur Kesselman, prästen Mia Hjertquist och imamen Alen Delic som beskriver och förklarar olika seder och dess bakgrund.
Genomgång (12:19 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om synagogans, kyrkans och moskéns funktioner inom judendomen, kristendomen och islam.

Sharia innehåller grundläggande regler för hur muslimer ska leva och agera i olika situationer. Sharias regler är till stor del baserade på Koranen, men också på sunna, det vill säga Muhammeds vanor och religiösa handlingar.
Vallfärden: Pilgrimsfärden till Mekka är islams femte pelare. Man bör vallfärda till Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Detta är den enda pelaren som inte är obligatorisk.

En av orsakerna till att vallfärden går till Mekka är att Muhammed föddes där. Det var också på berget Hira utanför Mekka som han fick sin kallelse av Allah.Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning. Materialet kan användas från förskolan till vuxenverksamheter – välj ut, anpassa och utveckla efter vad som passar dig och din grupp.Muhammeds himmelsfärd är en glad högtid som firas av alla muslimer. Muhammeds himmelsfärd finns beskriven i Koranen. Det inträffade den 27:e dagen i månaden rajab. Enligt legenden var det ängeln Gabriel som tog Muhammed på en nattlig färd från Mekka till Jerusalem. Där träffade Muhammed de övriga profeterna, som Mose och Abraham. Därefter gjorde Muhammed sin färd till himlen där han av Allah fick besked om att människorna skulle be fem gånger per dag. Muslimerna firar denna högtid just natten till den 27 rajab. Då är alla moskéer upplysta och man läser berättelser om hur Muhammed gjorde sin färd till himlen.

Hur många namn har Allah?
Asma al husna betyder att Gud har de 99 skönaste namnen, alltså 99 egenskaper. De berättar vilka egenskaper Allah anses ha.
Numera är allmosor, som också kallas zakat, frivilligt utom i några enstaka muslimska länder. Allmosan betalas ofta när fastemånaden ramadan är till ända.Pilgrim: En person som genomför en helig resa. En pilgrim har både ett inre och yttre mål med sin vandring. Några exempel på inre mål kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är den geografiska plats där resan slutar.

Hur säger man ja på arabiska?
Både Na’am och Aiwa betyder ja på arabiska. Na’am (نعم) är det vanligaste ordet för att säga ja, men man kan också säga Aiwa, exempelvis när någon kallar på en.
Koranen är Allahs allra sista budskap till mänskligheten och mottogs av Muhammed. Senare skrevs dessa budskap ned och de finns idag i Koranen, islams heliga bok.Muhammed anses vara den muslim som mest och bäst följt Gud. Muhammed utgör därför, liksom Jesus inom kristendomen, en stark förebild för alla troende muslimer.

– Vi använder ”Allahu Akbar” som en hälsning och i nästan varannan mening. Jag hotades med fängelse om jag inte betalade boten. Jag föddes här och har aldrig upplevt något liknande.
Myndigheten har försvarat sitt beslut och uppgett att de skulle ha reagerat på samma vis om någon hade sprungit omkring och svurit, skriver den lokala tidningen Schaffhauser Nachrichten.Poliser i staden Schaffhausen, i Schweiz, stoppade Orhan och anklagade honom för att ha orsakat allmänt obehag och av rädsla för en eventuell terrorattack, skriver Daily Mail.

Allahu Akbar (arabiska: الله أكبر) är titeln på Libyens nationalsång 1969–2011. Titeln, Allahu Akbar, betyder på svenska ”Gud är större” och är ett vanligt uttryck inom islam.
Hymnen har sitt ursprung i den egyptiska armén under Suezkrisen 1956 då den fungerade som marschsång. I hopp om en förening av den arabiska världen bestämde Libyens då nytillträdde ledare Muammar al-Gaddafi att från 1 september 1969 skulle sången vara Libyens nationalsång. I samband med det libyska inbördeskriget antog det nationella övergångsrådet hymnen som nationalsång återigen 2011.

En kompis till mig skrev det i ett brev. Antar att det är någon trevlig hälsning, men det vore kul att veta mer exakt vad det betyder (och jag känner mig fånig om jag ska fråga henne).
Här nedan kan du se några exempel på hur ordet Allahu akbar kan användas i en mening, vilket kan hjälpa dig med att använda ordet på egen hand.Om meningen är hämtad från en officiell källa finner ni en länk till källan till höger om meningen.Sett till sin synonym betyder Allahu akbar ungefär Gud är större, lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till Allahu akbar. Vår databas innehåller även två exempelmeningar på hur ordet Allahu akbar kan användas i en mening. Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet. Det muslimska bönerummet i sin nuvarande form kom till för fyra år sedan på personal och patienters begäran. Eftersom det här i Västra Götalandsregionen bor mer än 150 olika nationaliteter och omkring 1, 5 miljoner människor, så är det sannolikt att några av dem kommer till sjukhuset förr eller senare. Antingen som patienter, anhöriga eller besökare medan andra redan är anställda och arbetar i vården. Ett muslimskt bönerum på sjukhuset är av nöden kan man nog säga.

Vad betyder Inshallah på svenska?
In šaʾ Allāh (إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ; arabiska ”om Gud vill”, eller friare: ”vi får förtrösta på Gud”) är en vanlig arabisk fras som läggs till i slutet av ett allmänt önskemål. Frasen uttrycker människans förtröstan på Gud och medvetenheten om att absolut ingenting kan åstadkommas utan Guds vilja.
Vad är ett civiliserat samhälle? Ett mått på det kan vara hur man behandlar svaga grupper som sjuka, handikappade, barn och gamla. Att få tänka och tycka som man vill liksom att kunna rösta och demonstrera om man nu känner för det. Rätten – och möjligheten – att kunna utöva sin religion kan också vara ett kriterium.

Kom med mig på en tur till Muslimskt Bönerum som ligger på en central plats här på vårt akutsjukhus! Självklart har vi även en sjukhuskyrka med ett lika centralt placerat meditationsrum. Faktum är att de båda rummen ligger nästan sida vid sida i samma korridor. Vad skiljer dem åt? Inga människor finns avbildade i det muslimska bönerummet medan meditationsrummet är dekorerat med väggmålningar där även människor finns med. Inredningsstilen kan närmast karakteriseras som ljus skandinavisk medan inredningen i det muslimska bönerummet går i orientalisk stil. Dessutom finns det ett tvättrum precis utanför, så att man kan tvätta sig innan bön. Och nej, jag är inte muslim själv, bara en vanlig norrländska, invandrare i södra Sverige, som ilar till svenskt morgonkaffe och kanelbullar med arbetskamraterna. Ha en bra dag! Jag bekräftar att jag vill prenumerera på Allt om arbetsmiljö nyhetsbrev och att Allt om Arbetsmiljö har rätt att spara min epostadress. Läs Allt om arbetsmiljö personuppgiftspolicy här.

Tillsynen av det muslimska bönerummet har vi på sjukhusbiblioteket åtagit oss. Precis som en gammaldags bönhusföreståndare i min norrländska hemby känner jag mig när jag varje vecka tittar till bönerummet. Jag eldar inte med björkved i några kaminer förstås, men kontrollerar så att rummet är prydligt, att det behagligt dämpade ljuset i de två lampetterna fungerar, att de guldförgyllda tavlorna med arabisk text inte sitter snett på de cremefärgade väggarna, ordnar Koraner, böneböcker och annat småplock i den lilla bokhyllan samt ser till så att de orientaliska mattorna är rena från damm. Kastar en avslutande blick på den svarta pilen på golvet, den som visar riktningen mot Mecka.och konstaterar att allt är i sin ordning. Klart för bön! Fem gånger per dygn ber en rättrogen muslim – vid soluppgången, mitt på dagen, mitt på eftermiddagen, vid solnedgången och på kvällen. Just under Ramadan-månaden används bönerummet oftare än annars.

Hur stavar man alhamdulillah?
(Al-Hamdu lillâh 33 gånger). Allah är störst (Allahu Akbar 34 gånger). SubhânAllah, walhamdu lillâh, wAllahu Akbar. Cachad
Marhaba är arabiska för hej och används som en neutral hälsning i arabisktalande länder. Det kan jämföras med svenskans hejsan eller hallå. Man kan också säga Salam, som är en förkorting av Assalam Alaikum.Habibi betyder min älskling på arabiska. Det är ett vanligt förekommande ord och används även mellan familjemedlemmar och vänner. Man kan också säga habibti om man specifikt vill betona att man säger det till en kvinna.

Similar Posts