Vägbom Med Kodlås

Vi har köpt in ett kodlås till bommen för att kunna ha möjlighet att låsa vid behov. Såväl sophämtning och slamtömning har fått koden till låset. Låst bom ger möjlighet att minska obehörig trafik i området och därmed öka tryggheten. Under varma dagar har vi även märkt av skadegörelse och nedskräpning av våra badplatser.Styrelsen återkommer med instruktioner om och hur låset skall användas. Det finns en hel del praktiskt att tänka på. Tillsvidare skall dock bommen vara öppen som vanligt. Koden till låset finns nu under medlemssektionen. Saknar du lösenordet så fråga gärna en granne eller någon i styrelsen.Låsalternativ: Öppningsalternativ: Came Gard har ett elektriskt styrsystem med ett antal manöveralternativ exvis öppning med fjärrkontroll, mobiltelefon, kodlås, kortlås. CAME GARD är en elstyrd lyftbom som kan manövreras med flera olika styrsystem. Det här är en mycket prisvärd produkt som erbjuder goda möjligheter att arrangera en användarvänlig passage vid frekvent trafikerade genomfarter. Bommen/spärren kan öppnas med fjärrkontroll, kortlås eller kodlås. CAME GARD kan också kompletteras med Public Access (tillträde via mobiltelefon). Låsen kan antingen monteras på bomhuset eller på en stolpe för bekväm manövrering från förarplatsen. Kortlås kan öppnas med kort och/eller nyckelbricka. Kan även förses med lås för utryckningsfordon.Tja, själv har jag förståelse för att det sätts upp bomar. Är ju inte så kul när vägarna används som rallybana eller liknande av traktens ungdommar när man har hunden lös på marken.

Min infart till marken ligger nära en hårt trafikerad riksväg. Bom sitter för att vi markägare har ledsnat på drägg som använder marken som soptipp. Även den väg som för tillfället byggs kommer att utrustas med en dylig.
Är orolig nog för allmän väg när jag släpper mina hundar utan att behöva oroa mig för att någon tok skall forcera & köra ihjäl mina hundar på skogsvägarna .

Jag är själv markägare och har 2st bommar på min grusväg. Allt bara för att stoppa tjuvar som tidigare plockat allt värdefullt från 2 sommarstugor vid ett flertalet tillfällen…. Alla blir såklart lidande med bommar och det är besvärligt att alltid hoppa ur bilen och låsa upp och även sen låsa igen när man åker ut. Men det är det värt, bara för att veta att ohederligt folk stoppas.Vad det gäller bommar hatar jag dessa OM de är omotiverade. Det finns så klart en anledning att man stänger en väg om det ligger ett hus en bit in i skogen, ödsligt och ”övergivet”. Att omotiverat stänga en väg bara för att det är ”min väg” är sorgligt. Här där jag bor finns det ett par sådana vägar och på en väg är det ett förbudsmärke att man bara är välkommen till fots. Föga förvånande att ett gods inte kan/vill erkänna allemansrätten… De vill inte ha någon cyklandes eller ridandes på sina vägar…men självklart har de sin fulla rätt att utestänga motorfordonstrafik.

Får man sätta upp vägbom på privat väg?
Så länge som alla är överens uppstår inga problem, men det räcker att en person inte vill ha en bom uppsatt så blir det ingen. Rent generellt kan man sätta upp bommar på enskilda vägar, men om det finns statsbidrag kopplat till ditt vägbygge kan du mista det om du verkar för att hindra andra att åka där.
Får köra ner till länsgränsen för o ha en bro o ta mig över. Ser på pejlen att hon gått fram o tillbaka många gånger längs ån o ut på en udde men verkar inte reda det längre.

En idiot till överläkare. Att förstöra andras egendom är idiotiskt och det är ofta skälet till vägbommar, för folk, lixsom överläkaren inte kan skilja på ditt och mitt.
Känns som att grisen klarat sig relativt bra och fortsatt sin vandring iallafall en 2 km o över ån o sen vidare söder ut men i vassarna o hiet så tappade tiken bort löpan eller helt enkelt sket i den o vände men tog sig inte över ån på nå vis.

Riktigt snyggt o trevligt men inte faen vill de ha inbrott där o som vi nog alla kan vara övrens om så de som sysslar med skit om nätterna är lata o kommer inte att bära grejer några hundra meter.

Men allvarligt killar, det finns en anledning till att det sitter bommar på en del ställen. Men jag är övertygad om att om ni tar kontakt med markägaren och förklarar att ni gör eftersök i området och skulle behöva en nyckel så får ni förmodligen det.
I offentlig miljö kan det finnas behov av att spärra av en cykel- eller gångväg från biltrafik. Genom att sätta upp en P-grind eller mindre vägbom är det lätt för både fotgängare och cyklister att ta sig förbi men bilisten kommer inte att kunna köra där. Det finns även trafikhinder i form av avspärrningsstolpar som kan hjälpa till att markera områden där man inte vill att bilister ska kunna parkera. Avspärrning med trafikhinder kan också användas i miljöer där mycket barn rör sig för att effektivt få ner hastigheten på vägen.Uteprodukter.se säljer produkter för offentlig utemiljö till främst företag, Brf (bostadsrättsföreningar), fastighetsägare, föreningar, kommuner och landsting. Våra mest populära produktgrupper är askkoppar, byggstängsel, cykelställ, papperskorgar, trafiksäkerhet och sandbehållare. Alla produkter är tillverkade för att hålla länge i offentlig utemiljö.P-grind och hjulstopp är två enkla och smarta lösningar för att hindra obehöriga från att parkera. Hjulstopp fungerar väldigt bra på trånga parkeringar där ni vill öka säkerheten lite extra. Med hjälp av hjulstopp i gummi blir det svårt för bilar att åka för långt, utan istället kommer de att stanna kvar i sin parkeringsruta. En P-grind går lätt att fälla både upp och ner utifrån hur och när den ska användas, det går utmärkt att köra över P-grinden när den är nerfälld. Justera önskat läge och lås med nyckel genom cylinderlåset som medföljer vid leveransen.Ett vanligt sätt att stänga av en väg är att använda vägbommar eller andra avspärrningar. Om en väg är avstängd med vägbommar så kommer du att se bommarna stängda över vägen. Ibland finns det också skyltar eller andra markeringar som indikerar att vägen är avstängd eller delvis stängd.

Ja, det går att sätta upp en vägbom på en privat väg, men det finns regler som måste följas. Bommen får inte utgöra en fara för trafiken och den måste vara lätt att passera för utryckningsfordon. Dessutom måste eventuella grannar och andra berörda parter informeras i förväg.
Nej, det är inte tillåtet att köra förbi en vägbom om den är stängd. Vägbommar används för att stänga av vägar och hindra obehöriga fordon från att köra på vissa områden. Att köra förbi en stängd bom kan leda till böter och kan vara farligt för både förare och andra trafikanter.

Får man köra förbi vägbom?
Nej, det är inte tillåtet att köra förbi en vägbom om den är stängd. Vägbommar används för att stänga av vägar och hindra obehöriga fordon från att köra på vissa områden. Att köra förbi en stängd bom kan leda till böter och kan vara farligt för både förare och andra trafikanter.
Om det är en privat väg är det upp till ägaren att bestämma om den ska vara öppen eller stängd för allmän trafik. Vägbommar är en vanlig metod för att stänga av vägar och det finns olika typer av bommar som kan användas. Priset på vägbommar varierar beroende på typ och kvalitet, men det är också möjligt att bygga en hemmagjord vägbom.

Vad betyder en vägbom?
Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.
Vägbom och väggrind till infarten av sin egen väg kan ge en ökad känsla av trygghet då inte vem som helst kan ta sig in på den egna gården. Hos oss kan du välja mellan många olika modeller på vägbommar till infarten. Det finns vägbommar som öppnas inåt eller uppåt, så kallade lyftbommar. I vårt sortiment finns bommar med en längd från tre meter upp till nio meter. Väggrindarna har teleskopiska armar och justeras på plats till önskad längd. Alla vägbommar och väggrindar som vi säljer är utrustade med reflexer för att minska risken att någon krockar med den. De mindre grindarna och trafikhinder, som till exempel en P-grind, används främst på cykelvägar och gångbanor.

En vägbom med lås på en enskild väg är tillåtet utan något speciellt tillstånd så länge det är en väg som inte erhåller någon typ av statsbidrag. Ägaren till vägen kan stänga av den både genom att sätta upp en skylt eller att använda sig av en vägbom. En låst vägbom som kräver nyckel är betydligt svårare att ignorera för obehöriga än en hemmagjord skylt. Det fungerar mycket effektivt med vägbom på exempelvis mindre skogsvägar för att kunna hålla obehöriga personer borta eller för att hindra trafik under vissa tider på året då vägen kan vara extra känslig.Vägbommar och trafikhinder kan användas på många olika sätt. I vårt breda sortiment finns lösningar för både tillfälliga och permanenta behov. En vägbom på enskild väg hindrar obehöriga och på offentliga platser kan trafikhinder effektivt sänka hastigheten på fordon. Många vägbommar är idag teleskopiska och kan enkelt justeras i längd för att passa de flesta vägar. E kraftig och hållbar konstruktion gör att vägbommarna tål många års användning i tuffa utemiljöer. Kontakta oss för mer råd och tips om vägbommar och trafikhinder.

Ja, man får stänga av skogsvägar med hjälp av en vägbom eller avspärrning för att hindra obehörig trafik. För att sätta upp en vägbom på en privat väg krävs inget tillstånd från kommunen, men man måste se till att det finns en skylt som informerar om att det är en privat väg.
Trafikverkets grundinställning är att reklam inom vägområdet ska undvikas i möjligaste mån. Undantag kan göras på rastplatser och för allmän information, som valaffischer och utmärkning av vattenskyddsområde. I övrigt grundar Trafikverket bedömningen utifrån platsen och reklamens utformning. Det är reklamens inverkan på trafiksäkerheten som påverkar inställningen.

Reklamskyltar betraktas som anläggning enligt 43 § pkt 1 väglagen. Du som vill sätta upp en reklamskylt inom vägområdet till en allmän väg måste ha tillstånd av väghållningsmyndigheten för en statlig väg.Utanför vägområdet är det Länsstyrelsen som beslutar om tillstånd, förutom inom detaljplanelagt område, där kommunen beslutar om bygglov inom ramen för plan- och bygglagen. Länsstyrelsen är skyldig att höra Trafikverkets uppfattning (54 § vägkungörelsen). Kommunen samråder med Trafikverket i samband med bygglovgivningen. I samråd med väghållningsmyndigheten kan kommunerna också utarbeta riktlinjer för skyltning utanför planlagt område. Det är också kommunen som ansvarar för tillsyn av skyltar utan tillstånd.

1. Ärendet initieras vanligtvis av berörd väghållningsmyndighet (vanligtvis Trafikverkets region, men kan även vara en av regeringen utpekad kommun), ibland av en extern aktör.Trafikverket har under senare år arbetat med att se över gällande rutiner och arbetssätt kring utredning av förändrat väghållaransvar i syfte att skapa ett effektivt och rättssäkert arbete. Enskild väg är väg som inte är allmän eller gata. Väghållare för enskilda vägar är de fastigheter som har nytta av vägarna. För förvaltningen av dessa svarar ofta någon form av organisation, samfällighetsförening eller delägarförvaltning, som omfattar berörda fastighetsägare. Delar av det enskilda vägnätet kan under vissa villkor få bidrag till väghållningen från stat och/eller kommun. Beslut om förändrat väghållaransvar av det allmänna vägnätet tas av Trafikverkets centrala funktion Juridik och Planprövning. Undantaget är när en kommun för första gången beslutas bli väghållare för en allmän väg, vilket enligt väglagen beslutas av regeringen.

Får man sätta upp skylt vid väg?
Du som vill sätta upp en reklamskylt inom vägområdet till en allmän väg måste ha tillstånd av väghållningsmyndigheten för en statlig väg. Utanför vägområdet är det Länsstyrelsen som beslutar om tillstånd, förutom inom detaljplanelagt område, där kommunen beslutar om bygglov inom ramen för plan- och bygglagen.
Inom ett kommunalt väghållningsområde har kommunen väghållaransvaret enligt väglagen (1971:948). Idag är drygt 200 av landets 290 kommuner egna väghållare enligt väglagen.Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Beroende på vilken typ av väg det är finns det olika väghållare som ansvarar för vägen och flera lagstiftningar som reglerar byggande och drift. I länsstyrelsernas kungörelse om vägar framgår vilka vägar som ingår i det allmänna vägnätet.I ett inslag på Rapport/SVT onsdagen den 7 mars 2018 hävdas det att Trafikverket avser att spara pengar genom att överlåta ansvar och underhåll av 2 000 mil väg. Detta stämmer inte. Det finns inte något beslut om att driva en sådan utveckling.I kartapplikationen NVDB på webb (se länk längst ner på sidan, under ”Läs mer”) visas i lagret Väghållare vilka vägar som ingår i statligt, kommunalt respektive enskilt väghållaransvar. För att se det aktuella lagret på kartan, välj ”Väghållare” i rutan ”Vad vill du se i kartan” som hittas i sidans övre högra hörna. På sidans vänstra övre hörna finns teckenförklaring som kan öppnas genom att klicka på pilen. De röda linjerna markerar vägar som ingår i statligt väghållaransvar, de blåa linjerna är vägar och gator som kommunen ansvarar för och de gröna linjerna är vägar som ingår i enskilt väghållaransvar.

Vid väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas.
Trafikverket har tagit fram kriterier för när det är aktuellt att inleda en utredning om förändrat väghållaransvar. Kriterierna är konkretiseringar av vad lagstiftningen anger måste gälla för att ansvaret för en väg ska kunna förändras. Kriterierna är inte bindande i den prövning som sker på Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning när förslag om förändring inkommer från en väghållningsmyndighet (Trafikverkets region).

Vem betalar för vägar?
Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar. Fördelningen av väghållaransvar ser i korthet ut så här: Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna.
Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Trafikverkets regioner är väghållningsmyndigheter som utreder väghållaransvar samt ansöker om förändrat väghållaransvar hos Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning.
3. Utredningshandlingarna skickas för synpunkter (samråd) hos berörda fastighetsägare, kommun och ev. andra som berörs av förslaget. Ärendet annonseras i Post och Inrikes tidningar och vid behov i lokaltidning.

”Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt lagen förändras till allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten väg som av ålder ansetts som allmän eller enligt äldre bestämmelser anlagts som eller förändrats till allmän och som vid denna lags ikraftträdande hålls av staten eller en kommun.”

Stat eller kommun är väghållare för allmänna vägar. Regeringen kan besluta att en kommun ska vara väghållare för allmänna vägar inom kommunen eller vissa delar eller vägar inom kommunen.

Syftet med översyn är att upprätthålla en samhällsekonomisk och rationell fördelning av väghållningen utifrån gällande lagstiftning. Väghållningsområdet bör omfatta;

Vad gäller vid vägbom?
Grundregeln är att den som äger vägen bestämmer om en vägbom får placeras ut men om det finns fritidshus längs vägen har de boende oftast servitut att nyttja vägen. Då gäller det att alla grannar är överens om att sätta upp vägbommen.
Övervägandet om en väg behövs för det allmänna eller inte, bör grundas på en helhetssyn med målsättningen att åstadkomma en samhällsekonomisk och rationell väghållning. Lagstiftning och trafikpolitiska mål beslutade av riksdagen styr Trafikverkets verksamhet.I Trafikverkets löpande arbete ingår att se över det allmänna vägnätet så att de vägar som ingår i detta uppfyller kraven för allmän samfärdsel (Väglagen §1 och §25). Med allmän samfärdsel menas att en väg behövs för allmän trafik och inte främst är för nytta för fastighetsägare och verksamheter i vägens närhet. En förändring av en allmän statlig väg till enskild eller kommunal väghållning prövas från fall till fall och är en process som inkluderar samråd med berörda sakägare. Beslutet om förändrat väghållaransvar är överklagningsbart.

5. Förslag till indragning av vägrätt skickas till beslut till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning. I samband med detta skickas ärendet på kommunikation hos de som inkommit med synpunkter under samrådsskedet. Eventuella ytterligare synpunkter kan då skickas till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning.I kriterierna behandlas bland annat frågan om vägens funktion som förbindelseled, det omkringliggande allmänna vägnätets täthet samt frågan om behovet av en allmän väg till viktigare allmän inrättning. Exempel på viktigare allmänna inrättningar är järnvägsstation, sjukhus med akutmottagning och begravningsplats i allmänt bruk. En renodlad ansvarsfördelning enligt ovan, bedöms leda till en mer effektiv och rationell väghållning, större tydlighet i ansvarsfördelning samt en mer rättvis kostnadsfördelning mellan kommuner och medborgare. Ja, men inte om någon har en rättighet, till exempel ett skriftligt eller muntligt avtal, att använda vägen. Då måste du först säga upp den innan du skrider till verket och agerar. Annars kan man ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande.Enskilda vägar är en viktig del för att främja tillgång till friluftsliv och nyttja allemansrätten. På privata vägar kan man begränsa tillgången för motortrafik.vMotortrafiken kan slita hårt på enskilda vägar. För att minska slitaget på vägen och förhindra oönskad trafik får ägaren bestämma att stänga av vägen för motortrafik.

Får man blockera en allmän väg?
Det korta svaret är nej, de har inte rätt att blockera vägen och kräva att du ska be om tillåtelse varje gång du behöver köra på vägen. Själva syftet med ett servitut är att den härskande parten ska upplåtas en rätt att ”i visst hänseende nyttja eller på annat sätt taga i anspråk den tjänande fastigheten”(14 kap.
Så hypotetiskt kan någon säga att det är dennes väg på någon annans mark, men för att den ska få ligga kvar måste de kunna visa att den som köpt marken har förstått att vägen är någon annans och att det finns en nyttjanderätt för den.

Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet men grundprincipen är att om man med motorfordon ska ta väg över annans mark eller väg, så krävs det markägarens tillåtelse eller så finns möjlighet att tilltvinga sig rätt att färdas på vägen genom en lantmäteriförrättning.
Har du statsbidrag för enskild väghållning så förbinder du dig att hålla vägen öppen även för främmande trafik. Du förlorar inte din rätt att sätta upp en bom om du tar emot bidrag, däremot tappar du bidraget om du väljer att sätta upp en bom.

Grundregeln är att den som äger vägen bestämmer om en vägbom får placeras ut men om det finns fritidshus längs vägen har de boende oftast servitut att nyttja vägen. Då gäller det att alla grannar är överens om att sätta upp vägbommen.
Vägen som ni vill spärra av till skogen, bostaden eller annat kan vara av olika slag. Det kan vara en statlig, kommunal eller enskild väg. Det kan vara så att även andra har rätt att åka på “din” enskilda väg och då blir det problem om du av någon anledning satt upp en vägbom.

Ofta tar vägföreningar ut en årlig avgift för nyttjande av vägen. Här styr andelstalen prislappen och det uppstår inte sällan meningsskiljaktigheter. Andelstalen beräknas utifrån nyttjande, där man även tar hänsyn till tunga transporter och den skogliga tillväxten. Även naturvårdsavsättningar ska avräknas. Tanken är att det ska vara rättvist hur man nyttjar vägen. Kommer man inte överens vänder man sig till Lantmäteriet för omprövning.
Det ska finnas ett väsentligt behov för någon fastighet att ta sig fram till allmän väg, och det ska vara till förmån för den fastigheten att få nyttja vägen. Intrånget på markområdet får inte heller vara för stort för den som släpper till rättigheten.Om markägaren bestämmer sig för ett förbud kan någon av våra vägbommar, väggrindar och bilspärrar vara ett smidigt alternativ. För tydlighetens skull kan man komplettera vägbommen med ett vägmärke. Detta kan vi förse er med men även hemmagjorda skyltar måste respekteras.Om fastigheten är belastad med en nyttjanderätt, den kan till och med vara muntlig, när du köper fastigheten är du bunden av nyttjanderätten om du borde ha känt till den. Då måste du först säga upp nyttjanderätten innan du tar bort vägen.

Du kan alltid säga upp en nyttjanderätt. Den andre parten kan då begära en lantmäteriförrättning och på sätt eventuellt tilltvinga sig rätt att färdas på vägen.
Självklart måste den som får rättigheten betala för sig. Exakt ersättning får man räkna ut i det enskilda fallet, men principen är att den som släpper till mark för väg ska hållas objektivt skadelös. Däremot får man som innehavare av enskild väg inte hindra det rörliga friluftslivet till fots, cykel eller häst. Man får inte heller hindra någon som har en dokumenterad rätt att ta väg över marken, till exempel genom ett servitut. {{^isHidden}}{{/isHidden}} {{#hasVariants}}{{name}}{{/hasVariants}} {{^hasVariants}}{{nameWithConcatAttributeValues}}{{/hasVariants}} {{^isHidden}}{{/isHidden}}En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning för väg kan få rätt att använda en kortare sträcka av en väg som tillhör en annan gemensamhetsanläggning. Observera att rättigheten då alltså inte upplåts till förmån för de enskilda fastigheterna utan till förmån för den samfällighetsförening som fastigheterna tillhör.

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare. Vi hjälper er med hur ni kan få rätt att använda och fördela kostnader för en enskild väg.
Från och med år 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från EVL: vägförening och vägsamfällighet. Det innebär att dessa är att anse som gemensamhetsanläggningar vilka (normalt) förvaltas av en samfällighetsförening.

Vi sparar inte kakor för statistik om du inte samtycker till det här. Du kan alltid ändra dina inställningar genom att klicka på länken Kakor (cookies) längst ned på sidan.
Anläggningslagen trädde i kraft år 1974 och ersatte då delvis lagen om enskilda vägar (EVL). EVL upphävdes dock inte i sin helhet förrän vid årsskiftet 1997/98.

Vad kostar en vägbom?

Här hittar du vårt sortiment av väggrindar/vägbommar i mycket kraftig konstruktion.

Vägbommar – Pris från 3,590 kr

Via Swedol kan du köpa en vägbom med pris från 3,590 kr exkl. moms. Välj mellan flera storlekar och utföranden.

Om ni är flera som nyttjar en väg, eller om ni till exempel har bildat en vägförening som sköter om vägen tillsammans, kan ni använda olika modeller för att fördela kostnaderna. Vanliga exempel på fördelning är att alla delar lika eller att exempelvis helårsboende betalar mer än de som bara använder vägen sommartid.Detta är en rättighet som lantmäterimyndigheten beslutar om och det görs oftast i samband med bildandet av en ny gemensamhetsanläggning. Samfällighetsföreningar kan även själva ansöka om detta genom en omprövning av gemensamhetsanläggningen.

Vad är det för skillnad på enskild väg och privat väg?
Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare. Vi hjälper er med hur ni kan få rätt att använda och fördela kostnader för en enskild väg.
Trafikverkets regionkontor eller lokalkontor kan ge dig information om statsbidrag till enskild väghållning. Även vissa trafiksäkerhetsfrågor hanteras av Trafikverkets regioner.Är behovet att använda en väg tillfälligt kan fastigheten under vissa förutsättningar anslutas till en gemensamhetsanläggning, om det finns en befintlig sådan, eller så kan ett tillfälligt servitut bildas.Ett annat vanligt sätt att beräkna kostnader är att använda det som kallas tonkilometermetoden. Då beräknas kostnaden genom att den vikt i ton som fastigheten bedöms belasta vägen med under ett år multipliceras med den väglängd i kilometer som nyttjas för resor till och från fastigheten. Här kan du läsa om rekommendationer för beräkning av transporttal (ton) för tillämpning av tonkilometermetoden (pdf, nytt fönster).

Similar Posts