Valp Märkning Halsband

En sele där en gördel går runt bringan på hunden och en gördel går runt bröstkorgen är den vanligaste typen. Många reflexselar och spårselar är av denna typ. De finns i lite olika varianter – förutom den vanligaste formen som liknar en 8 så finns även Y-form och X-form. Ibland har de en extra rem som går från bringans gördel ner mellan frambenen och till bröstkorgens gördel. Kopplet fästes i en metallring mitt på ryggen.Fast halsband är precis som namnet låter ett halsband helt i avsaknad av strypfunktion. Det tillverkas oftast i läder, men finns givetvis också i olika syntet- eller naturmaterial.

Fördelarna med ett halvstryp är att det är lätt och snabbt att ta av och på, samt att en hund som drar mycket ändå inte riskerar att strypa sig själv, eftersom halsbandet har ett stopp. Det är en halsbandstyp som ofta är bekväm för hunden, samtidigt som det ger ett visst utrymme för åtstramning.
Något som kan vara en fördel med stryphalsband är att hunden inte kan backa ur halsbandet om den försöker fly vilket kan kännas tryggt om man har en hund som är flyktbenägen.Fördelarna med ett fast halsband är att det är bekvämt för hunden, och med ett halsband som är rätt inställt i storlek (viktigt!) så riskerar du varken att hunden stryper sig själv, eller att den krånglar sig ur halsbandet. Stryphalsband finns i flera utföranden – kedjestryp med olika storlek och variation på länkarna, läderstryp som består av en rundsydd läderrem, eller nylonstryp som består av en nylonöverdragen bomullslina. Generellt kan sägas att ju smalare och smidigare stryphalsband, desto ”skarpare” effekt får en eventuell korrigering i form av ett snabbt kort ryck. Kedjestryp har dessutom den tidigare nämnda effekten att det ofta räcker med det lilla rasslet det åstadkommer för att hunden ska reagera. Hur vet man om man ska välja halsband eller sele till hunden och vilken variant ska man välja?Det finns inte ett rätt svar utan det beror på vad man har för hund och vad man ska göra med hunden. Det viktigaste är alltid att arbeta med kommunikationen och relationen till hunden och utrustningen ska inte vara en lösning utan bara ett hjälpmedel. Vi beskriver hur hundens hals är uppbyggd och beskriver olika varianter av halsband och sele som finns.Frontfäst sele kallas även VGW-sele efter de första selarna av denna typ. Ser ut ungefär som den vanliga selen ovan, med en knäppning runt bringan och en runt bröstkorgen, samt med en rem mellan frambenen. Den stora skillnaden är att på denna sele fästes kopplet i en ring framtill på hundens bringa. Tanken med detta är att hunden inte ska få samma kraft att dra, och om den ändå drar ska den vändas mot dig, eftersom fästpunkten för kopplet sitter i fronten. På samma vis ska den vändas mot dig om den gör ett plötsligt utfall framåt.

Att tänka på med denna typ av sele är att du får sämre kontroll på hundens huvud, vilket kan upplevas besvärligt om du rör dig i miljöer med mycket andra hundar och människor. Hunden får också mycket muskelkraft bakom om den drar i kopplet eller gör ett plötsligt ryck, t.ex. mot en katt eller en annan hund. Då är det inte lätt att hålla emot. Många upplever dock att deras hundar drar lite mindre med sele, så det är inte alltid detta är ett problem.
Att tänka på med ett fast halsband är givetvis att det som ovan nämnt måste vara rätt anpassat i storlek – ett för litet halsband sitter åt och blir obehagligt för hunden, och ett för stort halsband kan hunden krångla sig ur. Ett fast halsband har heller inte samma dressyrfunktion som framförallt ett stryphalsband har. Slutligen gäller som tidigare nämnt för alla typer av halsband att kraftiga och snärtiga ryck ska undvikas, för att inte skada hundens hals.Nosgrimma kallas ibland bara Halti efter den mest kända tillverkaren. Nosgrimman påminner mycket om grimman på en häst, och togs också fram av en hästintresserad person som tyckte konceptet borde gå att överföra från häst till hund. Grimman har ett band bakom nacken på hunden, och ett band runt nosen, precis som en hästgrimma. Bandet runt nosen sitter inte alls åt särskilt hårt, så det fungerar inte som en munkorg eller nossnara, utan hunden har full frihet att gapa, flämta, äta eller dricka. Kopplet fäster man i en ring under hakan på hunden, precis som när man leder en häst. Principen är också densamma – att dit du leder huvudet, dit går också resten av hunden.Fördelarna med denna sele är att hundens hals och nacke skonas, samtidigt som det blir obehagligt för hunden att dra i kopplet, och därmed drar den mindre. Det blir på så vis lättare att träna hunden att inte dra i kopplet.Välj med omsorg och känn efter själv vad som känns bäst. Ta gärna råd av andra, men låt ditt eget förnuft och din hunds reaktion styra det slutliga valet. Och var inte främmande för att växla mellan olika typer av selar och halsband beroende på situation och vad ni ska göra tillsammans.

Halvstryp är halsbandet som inte stramar åt lika mycket som ett stryphalsband, utan bara har en viss strypfunktion som stoppas när ungefär två tredjedelar av halsbandet återstår.
Viktigt att tänka på är att selens storlek anpassas rätt, så att gördeln runt bringan inte sitter för högt upp och därmed påverkar hundens strupe – eller sitter för långt ner, så att den därmed påverkar hundens frambensrörelser och kan skava.Hur du väljer sele eller halsband, och vilken typ du väljer, är helt beroende av omständigheterna för just dig och din hund – vad du vill göra med din hund, vad ni har för fysiska förutsättningar, vad ni eventuellt har för problemområden, och framför allt – hur er relation ser ut.

Fördelarna med denna typ av sele är att den lämnar hundens hals och nacke fria, och därmed skonar den känsliga halskotpelaren från drag och plötsliga ryck.

Fördelarna med denna sele är som med alla selar att hals och nacke skonas, samt givetvis själva grundtanken med selens konstruktion, att hunden vänds mot dig om den drar eller gör ett utfall, och att du då lätt kan få kontroll och kontakt med din hund igen.
Stryphalsband innebär att halsbandet går igenom sin egen ögla, vilket innebär att ju mer du eller hunden drar, desto mer dras halsbandet åt. På samma vis släpper halsbandet efter så fort du släpper efter. Grundtanken med ett stryphalsband är egentligen att du ska kunna ge hunden korta snabba korrigeringar med halsbandet och sedan kunna släppa efter direkt när den gör rätt. Om ett sådant här halsband används ska det ske med stor försiktighet. Det är absolut inte meningen att hunden ska gå och segdra i halsbandet och nästintill strypa sig själv. Många använder halsbandets strypfunktion enbart när de tränar lydnad, och då är det oftast det lilla snabba rasslet hunden reagerar på istället för den korta snabba åtstramningen.

Fördelarna med nosgrimman är att hunden får mycket mindre kraft att dra i kopplet, eftersom den inte kan lägga sin muskelkraft och kroppsvikt bakom som den annars kan göra i en vanlig sele eller i ett bredare halsband. Du har också bättre kontroll på hunden eftersom du helt styr hur hundens huvud ska vara riktat. Det finns heller ingen risk att hunden ”stryper” sig när den drar, eftersom nosgrimman inte sitter åt på något sätt. Många som har hundar som drar så mycket i kopplet att de är nästintill okontaktbara, har blivit hjälpta av att använda nosgrimma under några månader, för att under den tiden kunna ”börja om från början” och med positiva metoder lära hunden gå ordentligt i koppel igen. Om vi förstår hur hundens hals och nacke är konstruerade kan vi bättre förstå hur halsband eller sele fungerar. På en hund går halskotpelaren till större delen i den övre linjen av halsen, och hunden har därför inte alls mycket muskulatur ovanför halskotpelaren, utan de stabiliserande musklerna ligger under och på sidan av halskotpelaren. Detta gör hundens hals och nacke extra känslig för drag och ryck. Förutom att välja rätt utrustning så är det givetvis viktigt att träna sin hund att gå i koppel. Halvstrypet består av en del som har icke-strypfunktion och som är det egentliga halsbandet, och sedan en kortare del som har en lättare strypfunktion/åtstramningseffekt. Den kortare stryp-delen består oftast av en kedja eller ett nylonmaterial, medan det egentliga halsbandet kan bestå av nästan vilket material som helst, dock oftast läder eller syntet i någon form.

Hur länge kan en fyra månaders valp vara ensam?
Det är dock inte att rekommendera att lämna en liten valp som är under 4 månader ensam längre stunder. En äldre valp kan klara av att lämnas ensam i cirka 30 minuter. En tränad vuxen hund brukar klara av att vara ensam totalt 5 timmar per dag.
Det finns även Gå-fint-selar som inte ser ut på detta vis, utan egentligen är Frontfästa selar som säljs under annat namn, och dessa har givetvis inte åtstramningsfunktionen under frambenen.Gå-fint-sele, Antidragsele, eller Dressyrsele består av ett brett halsband i nylon eller läder med två små metallringar framtill, och två lite större metallöglor baktill, samt en dubbelvikt nylonlina vars båda ändar fästs i ringarna framtill på halsbandet, dras ner mellan vardera frambenen, dras upp genom de båda bakre öglorna, och slutligen fästs i kopplet. Effekten blir att varje gång hunden drar – eller du drar i kopplet – så dras linorna åt under frambenen och skaver i hundens armhålor. På så vis drar hunden mindre i kopplet.

{{^isHidden}}{{/isHidden}} {{#hasVariants}}{{name}}{{/hasVariants}} {{^hasVariants}}{{nameWithConcatAttributeValues}}{{/hasVariants}} {{^isHidden}}{{/isHidden}}

Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare inom 4 veckor. Du behöver ha tillgång till tidigare ägares personnummer och hundens id‑nummer för att kunna registrera ändringen.
Du som håller hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.Du som är hundägare ska låta märka din hund så att den kan identifieras. Den ska märkas med antingen chip eller tatuering innan den är 4 månader. Om du köper en hund som är äldre än 3 månader ska den märkas inom 4 veckor.Hundregistret är ett nationellt register över alla hundar och vem som äger och ansvarar för hundarna. Det finns en lag om att alla hundar ska märkas och att det ska finnas ett register över både hundar och hundarnas ägare. Den har kommit till på grund av problem med aggressiva och farliga hundar. Det ska vara lätt att se var någonstans en lösspringande hund eller en hund som uppträder aggressivt hör hemma.Om hunden ska resa till ett annat EU-land eller resa in till Sverige måste den vara märkt med ett chip som uppfyller vissa krav. Denna id-märkning måste vara gjord innan, eller i samband med djurets rabiesvaccination. Annars är inte rabiesvaccinationen giltig. Läs mer på våra sidor om att föra ut eller ta in hundar.

Då får du fylla i det du kan och lämna resten blankt. Om du inte fyllt i tidigare ägarens personnummer, som egentligen är obligatoriskt, behöver du antingen bifoga kopia på kvitto eller annan köpehandling eller skriva några rader om när och hur du tagit över hunden.

Som privatperson kan du söka upp en hund i hundregistret. Om ägaren inte godkänt visning på internet kan du bara se att hunden är registrerad. Du kan då inte se några uppgifter om varken hunden eller ägaren. Om du behöver kontaktuppgifter till en hundägare som inte visas kan du kontakta vår kundtjänst.
Om du byter telefonnummer, byter namn på din hund, om din hund avlidit eller om förhållandena ändras på annat sätt ska du ändra uppgifterna i hundregistret så snart som möjligt.Alla hundar i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Du som hundägare ansvarar för att hunden är registrerad i hundregistret. Det finns även ett register där du som har hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller hundarna.

Ja, när någon begär ut uppgifterna. Hundregistret är ett allmänt register och enligt offentlighetsprincipen måste Jordbruksverket som myndighet lämna ut uppgifter som någon begär ut, om inte uppgifterna skyddas av sekretess. Om de som begär ut uppgifterna har ett utgivningsbevis så har de rätt att publicera uppgifterna på sin webbplats och Jordbruksverket kan inte hindra detta.
En veterinär får märka hunden antingen med chip eller med tatuering. Tatueringen görs i ett av hundens öron. En id-märkare med en godkänd utbildning får märka hunden med chip. Om sällskapsdjuren flyttas mellan länder för att byta ägare, eller reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, ska ursprungs- och destinationsplatsen registreras som anläggning i respektive land. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning. Det kostar 40 kronor att registrera din hund i e-tjänsten om du betalar med kort eller Swish. Om du registrerar hunden genom att skicka in en blankett får du betala 100 kronor och du betalar då genom faktura. Det kostar motsvarande summa att göra ett ägarbyte på hunden.Hundhalsband kan också användas för identifiering. Vissa hundhalsband är utrustade med en namnlapp för dina kontaktuppgifter. Om inte kan du enkelt lägga till en namnlapp.

Hur länge ska man ge valpen tre gånger om dagen?
Här är en riktlinje för hur mycket du ska mata din valp: Från födseln till avvänjning (vanligtvis två månader): 4–6 måltider om dagen. Från 2–3 månader: 4 måltider om dagen. Från 4–6 månader: 2–3 måltider om dagen.
Statiska men justerbara hundhalsband är mycket populära. Dessa halsband är vanligtvis utrustade med ett öppningsbart spänne, vilket gör det enkelt att ta av eller på dem utan att behöva dra dem över din hunds huvud, eftersom vissa hundar tycker att det är obekvämt.

Din hunds första halsband är vanligtvis ett mycket justerbart halsband, som vårat Tumble collar. Tack vare justerbarheten kan halsbandet anpassas efter din valp under de första månaderna. Ett valphalsband ska vara lätt så att det inte lägger onödig vikt eller press på din hunds hals.
Vi på Non-stop dogwear har utvecklat vår utrustning för aktiva hundar och deras människor sedan 2009. För en hundsportidrottare är det viktigt att göra en ergonomisk, innovativ och funktionell utrustning.

Vissa hundhalsband är vadderade för maximal komfort, vilket ger dämpning mellan halsbandet och din hunds hals. Om din hund tenderar att dra i kopplet rekommenderas att använda ett vadderat halsband. Vadderade halsband kan också vara fördelaktiga för korthåriga hundar eller hundar med känslig hud.Hundhalsband är användbara i vardagen för promenader och andra aktiviteter. De låter dig enkelt fästa din hund till ett koppel eller lina och ta med dem på äventyr var du än är.Alla våra hundhalsband är tillverkade av slitstarka material som kan rengöras i en tvättmaskin vid 30 ° C. Torktumla ej. För mer information om hur du sköter din utrustning, ta en titt på vår tvättguide.

Vilka hundhalsband är olagliga i Sverige?
Det kallas stackel – halsband med metallpiggar som sticker in i hundens hals. Stackelhalsband och elhalsband används för att fostra hunden till lydnad genom smärta. De är förbjudna att använda i Sverige men tillåtna att sälja.
Det sägs ofta att ”en smutsig hund är en glad hund”, så det borde också vara lätt att rengöra hundens halsband när det behövs. Det brukar räcka med att bara skölja bort smutsen i vatten, men ibland är det nödvändigt att lägga den i en tvättmaskin.

Halsband för hundar finns i olika former, storlekar och färger, med olika funktioner. Vi har listat några av de vanligaste typerna av hundhalsband för att hjälpa dig att förstå skillnaden.
Om din hund springer fritt eller leker med andra hundar finns det risk för att fastna på grenar eller den andra hunden. Du rekommenderas då att ta av halsbandet i dessa situationer eller när din hund lämnas utan uppsikt, såvida inte din hund bär ett halsband, till exempel /Safe collar/, som har en säkerhetsfunktion som gör det möjligt för hunden att komma lös.Om din hund springer fritt eller leker med andra hundar, bör du välja ett säkerhetshalsband som Safe collar, som förhindrar att din hund fastnar i en gren eller en annan hund. Du kanske tappar hundens halsband, men inte din bästa vän!

Vissa hundar är experter på att rymma och kan vrida sig ur halsbandet. Detta kan också hända av misstag för hundar med halsar bredare än huvudet. För att förhindra att din hund glider ur sitt halsband kan du välja ett hundhalsband med halvstryp.
Vi fokuserar på att göra produkter som håller länge. För att uppnå detta mål spelar många faktorer en viktig roll i en produkts livscykel. Vi är stolta över att veta att några av våra idrottare har använt samma sele i nästan ett decennium! Det är möjligt på grund av våra höga kvalitets- och funktionsstandarder men också för att vi tillhandahåller utbytbara delar som sidostroppar och spännen. Om du väljer att uppgradera till en nyare version av produkten, ge din gamla sele ett nytt liv med en annan ägare så att den får många fler års användning. Vi samlar också in begagnade produkter och tillhandahåller det till exempel hundstall och unga idrottare.

Hundhalsband är förmodligen en av de saker din hund kommer att bära mest, så det är viktigt att välja ett halsband som passar bra och är bekvämt för din hund att bära. De aktiviteter ni gör tillsammans är också en faktor att tänka på.
Det finns också situationer där din hund inte ska bära halsband. Om din hund tenderar att dra hårt i kopplet, eller om du gör dragaktiviteter som löpning, cykling eller skidåkning, rekommenderar vi att du väljer en sele istället. En sele gör att din hund kan andas och röra sig utan begränsningar.Vi samarbetar med idrottare och professionella för att testa varje produkt till det yttersta under de mest extrema förhållandena för din säkerhet och komfort. Vi tycker att alla hundar förtjänar det bästa, oavsett om de är en familjehund eller en världsmästare i sin sport. Vår passion är att underlätta och uppmuntra en aktiv livsstil för hundar och deras ägare.

-Vissa hundraser som redan har en trång luftstrupe klarar förmodligen inte alls att bära ett stackel. Det är möjligt att den stressreaktionen det skulle betyda döden.

Det kallas stackel – halsband med metallpiggar som sticker in i hundens hals. Stackelhalsband och elhalsband används för att fostra hunden till lydnad genom smärta.
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.Detta vadderade valphalsband från Hurtta är framtaget för daglig användning. Vadderingen gör halsbandet bekvämt för din valp att bära. Det är dessutom försett med reflexer som ger ökad synlighet i mörker. Därför anser vi sammantaget att detta är det bästa valphalsbandet.

När kan man låta valpen träffa andra människor?
När valpen är ca 5-6 veckor kan man börja öka kontakten med människor genom kel, lek och hantering. Både med hela valpkullen tillsammans och med valparna en och en så alla får lite egen tid under socialiseringen.
We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use data for Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. Some of our partners may process your data as a part of their legitimate business interest without asking for consent. To view the purposes they believe they have legitimate interest for, or to object to this data processing use the vendor list link below. The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. If you would like to change your settings or withdraw consent at any time, the link to do so is in our privacy policy accessible from our home page..Men tack vare det låga priset kan detta även vara ett alternativ för dig som valpköpare. För vad kan vara mer prisvärt än att köpa 6 st halsband för under hundringen?! Du kan då välja färg beroende på tycke för dagen eller matcha med dina egna kläder. Är du på jakt efter ett valphalsband och koppel till din hundvalp? Då kanske du har märkt att det nästan finns för många att välja mellan i butikerna. Detta kan göra valet av halsband till valpen onödigt svårt. Ett valphalsband och ett koppel tillhör den mest grundläggande utrustningen för en valpägare. Vi hoppas att du har funnit informationen på denna sida intressant och givande. Förhoppningsvis kan du med hjälp av denna hitta rätt halsband till din valp!

Vi har ägnat många timmar åt att göra efterforskningar kring halsband för valpar. Vi har även testat några av de mest populära och bästa valphalsbanden som pengar kan köpa. Du kan därför lita på vår expertis och våra produktrekommendationer. En annan viktig egenskap hos ett valphalsband är dess storlek. Ett alltför litet halsband kommer såklart vara väldigt obekvämt för din hund att bära. Det kan dessutom vara rent utsagt livsfarligt och göra det svårt för hunden att andas normalt. Å andra sidan kan valpen lätt krångla sig ur ett halsband som är för stort. Hund24 är ett registrerat varumärke. Denna webbplats drivs av Contentsmedjan AB, ett bolag baserat i Hestra i Gislaveds kommun. Vi deltar i flertalet affiliateprogram och erhåller provision på köp som görs via annonslänkar på sajten.

Hur länge ett valphalsband håller och hur bekvämt det är för din hund har att göra med tillverkningsmaterialet. Därför är det viktigt att göra ett medvetet val av material. Halsbandets material bör vara mjukt och framför allt säkert. Vad vi menar med detta är att det inte bör innehålla kemikalier eller lätt gå sönder.
Antiskällhalsband är en sorts halsband som inte är att rekommendera för valpar. Dessa bör endast användas på vuxna hundar och då som en del i träningen snarare än som en quick fix.Ett ställbart valphalsband kan vara att föredra. Detta då valpen som bekant växer väldigt snabbt. Dessa är vanligtvis tillverkade av polyester eller nylon. Genom att skaffa ett sådant är det betydligt enklare att hitta rätt storlek. När halsbandet sitter runt halsen på din valp bör du få in två fingrar emellan. Då har du en optimal avvägning mellan säkerhet och komfort.Det finns många åsikter kring huruvida man bör använda en valpsele eller ett valphalsband till sin hund. Och även om selarna har vunnit mycket mark på sistone är halsbanden fortfarande väldigt populära.Det är viktigt att din valps halsband är så hållbart som bara är möjligt. För även om det står pall för vädret kan din hund försöka ta sönder det. Valpen kanske inte gillar halsbandet utan försöker klösa eller bita sönder det. Och vissa hundvalpar kan vara ganska frenetiska när det kommer till att tugga sönder saker.

Den traditionella sortens valphalsband innefattar vanliga läderhalsband samt syntetiska halsband för valpar. De finns vanligtvis att köpa i antingen enfärgade eller mönstrade varianter.
Du bör börja lära din hund att gå i ett valphalsband med tillhörande koppel vid ungefär 8 veckors ålder. Ju fortare du börjar koppelträna din valp med ett halsband, desto mindre är risken att hunden stretar emot.För att hjälpa dig att fatta det bästa beslutet för just din hund har vi därför sållat bland produkterna på marknaden. Nedan presenterar vi de bästa halsbanden enligt vår åsikt! Halsbandet är justerbart och finns i tre färger: körsbär, korp och pinjeträd. Alla färger finns dock inte i alla storlekar. Du kan därför behöva laborera lite grann för att hitta ett i en storlek och färg som faller dig i smaken. Storleksmässigt passar det beroende på storleksval allt från valpar och hundar av mindre ras till relativt stora, vuxna hundar. Din valps halsband bör inte störa valpen och bör därför ha en låg vikt. Samtidigt är det viktigt att den låga vikten inte innebär en kompromiss när det kommer till hållbarheten. Men ett valphalsband bör inte vara så pass tungt att det tynger ner din hund och gör sig alltför påmint.

Vad ska man ha för halsband till valp?
Halsband till valpar Din hunds första halsband är vanligtvis ett mycket justerbart halsband, som vårat Tumble collar. Tack vare justerbarheten kan halsbandet anpassas efter din valp under de första månaderna. Ett valphalsband ska vara lätt så att det inte lägger onödig vikt eller press på din hunds hals.
Det går ofta bra att använda ett valphalsband. Men för många hundar kan en sele vara ett lite bättre alternativ. Detta gäller främst mindre hundraser, hundar med andningsbesvär eller de som inte går fint i kopplet.

Varför halvstryp halsband?
Fördelarna med ett halvstryp är att det är lätt och snabbt att ta av och på, samt att en hund som drar mycket ändå inte riskerar att strypa sig själv, eftersom halsbandet har ett stopp. Det är en halsbandstyp som ofta är bekväm för hunden, samtidigt som det ger ett visst utrymme för åtstramning.
Läderhalsband är inte bara svårare att rengöra utan även enklare för hundar att tuga sönder. Å andra sidan tenderar valphalsband av syntetiska material såsom nylon att suga åt sig dofter och odörer. Sammanfattningsvis är det bästa valphalsbandet för din hund sannolikt ett som är mjukt och tuggsäkert.Två gånger i veckan skickar vi ut vårt nyhetsbrev med intressant läsning om allt som har med hundägandet att göra. Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen så missar du inte nästa utskick!

Vad ska man ha i valplådan?
Valplådan. Valplådan ska bestå av ett icke-poröst material som lätt kan rengöras och ha lämplig storlek för tiken och hennes kull. Täck lådans botten med material som håller värmen och kan tas bort för att underlätta rengöring. Handdukar, lakan eller tidningar är perfekta.
LED-halsband är framför allt användbara under den mörkare tiden på året. Detsamma gäller förstås även för halsband med reflexer. Bägge dessa varianter gör det enklare att hålla koll på var valpen befinner sig i mörkret.Det spelar mindre roll om det halsband som din valp bär är av nylon eller läder. Ett läderhalsband som hålls torrt kan ofta hålla längre än ett nylonhalsband. Å andra sidan har nylon en lägre vikt och är vanligtvis mer slitstarkt och hållbart.När du börjar lära din valp att bära ett halsband är det en bra idé att börja försiktigt. Börja gärna att träna kortare perioder inomhus. Om valpen börjar tugga på halsbandet eller klösa mot det bör du distrahera den. När din hundvalp har vant sig vid det kan ni fortsätta träningen utomhus och gradvis öka svårighetsgradne. Men för att ge dig en bättre bild av vad du behöver leta efter har vi sammanställt en köpguide till halsband för valpar. Fortsätt att läsa för att få mer kött på benen inför ditt köp! Är du uppfödare och behöver köpa valphalsband till en hel kull? Då kan det vara smart och ekonomiskt att välja detta 6-pack från Trixie. Det ger dig 6 st halsband för valpar i lika många olika färger. Detta gör det enkelt att skilja på de olika valparna i kullen.Valphalsbandet är ett av de första hundtillbehören som du behöver köpa till din valp. Förhoppningsvis väljer du ett halsband som håller åtminstone ett tag men ändå ryms inom din budget. De alternativ som vi presenterar ovan är såväl prisvärda som hållbara. Det viktigaste är dock att halsbandet gör sitt jobb och fyller sin funktion.

Detta kommer att hjälpa till att undvika att de äter maten för fort eller försöker försvara sin måltid. Om du har andra hundar i huset ska du mata dem samtidigt, men åtskilda, för att undvika slagsmål och att de äter mat från varandra!
Din valps mage är mycket känslig och kan lätt bli upprörd om du plötsligt byter valpfoder, oavsett om det är mellan våtfoder och torrfoder, till ett annat märke eller från valp- till vuxenfoder.Om du förvarar maten i kylen så kom ihåg att ta ut den någon timme före måltiden. Det går bra att använda mikron en kort stund för att värma upp våtfodret, men se till att maten håller rumstemperatur och aldrig blir het.

Oavsett hur entusiastiska de är över att äta upp maten i skålen är det bättre för yngre valpar att äta lite och ofta, eftersom detta inte kommer att överväldiga deras utvecklande matsmältning.
Om du ibland ger efter bör godsakerna aldrig stå för mer än 10% av din hunds totala diet, annars riskerar du att minska värdet av ett balanserat hundfoder.Väldigt ofta kommer en valp att äta med ögonen i stället för med magen! Ge den små mängder men ofta av valpmat för att få rätt balans mellan vad den behöver och för att undvika att mata den för mycket.

Beroende på dess ras kan en 6 månader gammal valp kräva upp till två gånger det dagliga kaloriintaget, jämfört med en 2 månader gammal valp! Som en tumregel ska du öka portionsstorlekarna gradvis under de första 12 månaderna, varefter de flesta valpar kan gå över till vuxenfoder. Du bör alltid kontrollera med en veterinär innan du ökar eller minskar måltidsstorlekar, eftersom valpar skiljer sig åt vad gäller kaloribehov beroende på storlek. Större raser kan gå över till vuxenfoder senare, vid cirka 18 till 24 månader.
Den korrekta mängden beror på dess ålder, storlek och eventuella råd från veterinären. Försök att börja med en matsked foder cirka fem gånger om dagen medan din valp fortfarande får mat från mamman.

Specialgjord valpmat är den idealiska kosten för den nyaste familjemedlemmen. Detta beror på att kosten är komplett och balanserad, vilket innebär att den innehåller allt som din valp behöver för att hjälpa den växa upp hälsosamt. Det finns inget behov av extra kosttillskott eller rester av det vi äter – i själva verket kan dessa göra mer skada än nytta, oavsett hur mycket de där hundvalpsögonen verkar sukta efter det!Våtfoder blir gammalt snabbt om det lämnas ute, men torrfoder för valpar kommer att hålla under hela dagen utan att bli dåligt. De flesta valpar gillar att knapra på sitt torrfoder, men om din valp föredrar att fodret är fuktad, eller om det finns en medicinsk anledning att undvika hård mat, ska du hälla lite vatten i valpfodret i några minuter före servering. Eftersom krispigt torrfoder också hjälper till att ta bort plack, kanske du vill lägga till en godbit som är bra för tänderna till din hunds diet om den föredrar att få sitt torrfoder uppblött. Kom bara ihåg att räkna in dessa godsaker i valpens dagliga kaloriintag.

Att väga valpen regelbundet hjälper dig att se till att den väger rätt för sin ålder, storlek och ras. Om du är osäker på hur, kan du göra detta hemma eller be en veterinär visa dig eller göra det åt dig under en kontroll.
Din valp verkar liten nu, men den kommer att växa upp på kort tid! På bara 12 månader (upp till 24 månader för större raser) kommer den att bli helt vuxen. Läs alltid utfodringsanvisningarna på foderförpackningen noggrant – de bör ge dig en bra utgångspunkt. Den exakta mängden du bör mata din valp kan variera beroende på dess ålder, ras, eventuella medicinska tillstånd och hur energisk den är. Mer lekfulla valpar förbränner mer energi så de behöver mer mat som bränsle! Använd vårt kroppsskicksverktyg för att mäta din valp och se till att den växer ordentligt och inte är under- eller överviktig. ​​Få veckovis, aktuell rådgivning om din valp direkt till din inkorg. Vårt expertteam av interna veterinärer, beteendevetare och rådgivare är här för att hjälpa dig att bli den bästa valpägaren! Att mata din valp är också en viktig del av att ta hand om dess hälsa och lycka. När den väl är gammal nog att äta fast föda – vanligtvis när den är sex till åtta veckor gammal – är det dags att introducera en diet speciellt framtagen för att möta dess behov. Under den tiden måste dess kropp och hjärna utvecklas otroligt snabbt, och massor av högkvalitativt valpfoder hjälper den att ta sig dit. Valpen behöver det definitivt, eftersom en frisk och energisk valp kan bränna upp till dubbelt så många kalorier som en vuxen hund!Det kan vara en bra idé att få in din valp i en tidig rutin att vila direkt efter att den ätit, för att undvika risken för magbesvär eller ett allvarligare tillstånd. Detta gäller särskilt hos stora och väldigt stora raser, där magen kan svullna upp och vridas.Om du måste byta maten så ta gott om tid för att magen ska kunna anpassa sig. Blanda lite av den nya maten i den gamla, tillsätt gradvis mer och mer under loppet av 7–10 dagar tills din valp bara äter av den nya maten.Se upp för de där söta valpögonen – din valp vet precis hur den ska få det den vill ha, speciellt när det handlar om att tigga mat! Om din valp ska upprätthålla en hälsosam och balanserad kost så gör ditt bästa för att ignorera dess vädjanden om matrester och godbitar.

Om du precis har tagit hem valpen är det en bra idé att mata den precis som uppfödaren eller valpens tidigare familj gjorde, såvida det inte finns ett uppenbart problem med detta.

Kan man ha halsband på valp?
När det gäller ett hundhalsband till valp så rekommenderas att man får in två fingrar mellan halsband och nacke/hals när halsbandet sitter på valpen. På så sätt sitter inte hundhalsbandet för hårt och riskerar inte heller att åka av om valpen t. ex. skulle börja backa eller försöka klia av hundhalsbandet.
En glad och frisk valp behöver både näring och en hel del valpmotion. Se till att era första månader tillsammans går så smidigt som möjligt, genom att läsa våra användbara valpguider. Lär dig hur du kan göra din valp till en vänlig följeslagare och vad du ska göra när din valp upplever separationsångest.

Tänk också på att det finns en del mat att hålla sig borta från. Mata till exempel aldrig din valp med rått kött. För att minska risken för matförgiftning måste du döda alla bakterier genom att tillaga färskt kött ordentligt. Innan du matar valpen ser du till att det inte finns några små benbitar kvar, särskilt små kyckling- och fiskben, eftersom dessa kan skada tänderna och orsaka problem i tarmen. Mata aldrig din hund med den choklad vi äter, eftersom den är giftigt för hundar.
När din valp växer sig större kommer även dess aptit att växa. För att ge valpen den extra energin den behöver för att växa ordentligt och bygga upp muskelmassa måste du öka mängden mat.

Om du ska ta med hunden till en ny miljö eller okänd situation bör du inte enbart förlita dig på att den är duktig på inkallning. Även den duktigaste och snällaste hund kan reagera oväntat om den blir skrämd.
Om din valp är mycket besvärad av den nya, obekanta känslan kan du försöka distrahera den med lite lek, gos eller en godisbit. Till en början räcker det att ha halsbandet eller selen på korta stunder, först inomhus och senare också utomhus.

När ni är utomhus är det du som hittar och visar de spännande och roliga sakerna. Till en början kan det vara en bit mossa att nosa på eller en liten kvist att leka med. När du längre fram behöver trappa upp det roliga kanske du “hittar” ett godis- eller leksaksträd. Hunden ska lära sig att det händer roliga saker omkring dig.
Avled gärna valpens uppmärksamhet då och då, genom att byta riktning eller leka lite med en boll eller pinne. På så vis påminner du den om att behålla kontakten – och att du är kul och intressant.Vid besök på djurklinik eller djursjukhus, där både din egen och andra hundar kan ha ont eller må dåligt, ska koppel användas för att hålla dem på avstånd från varandra. En hund som mår dåligt kan ha svårare att lyda och uppföra sig jämfört med när den är frisk. Även om din hund vanligtvis är genomsnäll kan den okaraktäristiskt bita ifrån eller morra, när den är sjuk eller medicinerad.

Är du nyfiken på de olika faserna i valpens utveckling till vuxen hund? Första året inträffar bland annat socialiseringstiden, puberteten och spökåldern. Här berättar vi mer om milstolparna och den utveckling som hunden går igenom under sitt första …
Tänk på att inte använda ett tungt koppel, då det kan tynga ner valpen och kännas obehagligt. Låt den lilla valpen röra sig som vanligt på t ex en liten gräsplätt, fast med kopplet på. Kopplet ska inte hindra den på något vis.Om du tycker att det är svårt att få till koppelträningen på ett bra sätt kan du gärna kontakta en hundinstruktör, som kan ha lättare att se var i träningen det brister och ge råd om vad du kan göra åt det.

Det finns situationer då hundar helst ska vara kopplade, som t ex vid promenad längs trafikerade vägar eller besök på djurklinik. Passa på att koppelträna valpen tidigt för att den ska vänja sig vid att gå fint i koppel, och låta bli att dra.
Att lära en valp bli rumsren handlar helt enkelt om att lära den kissa och bajsa utomhus, snarare än att lära den att inte kissa inomhus. Med mycket tålamod, energi och kärlek är det upp till dig att få valpen att varna dig när den vill gå ut. Här h…När din valp har vant sig vid sitt halsband eller sele kan du ta fram kopplet. Kom ihåg att kopplet inte ska användas för att dra i valpen. Det är enbart till för att ge en extra säkerhet. Till att börja med kan du helt enkelt låta hunden nosa på kopplet och sedan fästa det i halsbandet.Lagen om tillsyn av hundar och katter säger att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt under tiden mellan 1 mars och 20 augusti, när djuren har ungar. I naturreservat kan förbudet råda året om, och du bör kontrollera vad som gäller innan du släpper din hund.

Också en hund som är mycket duktig på att hålla kontakt och lyssna på sin ägare kan bli skrämd av sådant som händer runtomkring. Exempelvis kan en hund när som helst i livet utveckla ljudrädsla om oturen är framme – varje år rapporteras om hundar som rymt i panik i samband med att de blivit skrämda av raketer. När ni väl börjar gå på promenad tillsammans är det viktigt att du inte försöker få med dig valpen genom att dra i kopplet. Locka och belöna, lek och beröm, tills du får den att gå tillsammans med dig åt det håll du vill. Det är du som leder promenaden och valpen följer med. En liten valp brukar sällan behöva ha koppel på sig för att hålla sig nära. Det är naturligt för den att inte ströva iväg från dig och sin “flock”. Men när den blir äldre kommer den att bli mer självständig och vilja utforska sina omgivningar. Då kan koppel vara en viktig säkerhetsåtgärd för att den inte ska råka illa ut eller kanske skrämma någon som är hundrädd.Efter att hunden har lärt sig gå i koppel behöver du ibland förstärka det goda beteendet genom att belöna din hund under promenaderna. Du ska fortsatt vara den som leder promenaden, och den som är roligare än alla störningar.

Koppel är ett sätt att visa för omgivningen att din hund är under kontroll. Även om du själv kan läsa din hunds kroppsspråk och vet att den inte utgör något hot, kan den uppfattas som otäck för någon som är hundrädd. Det spelar ingen roll om du har en stor eller liten hund – den kan verka läskig om den närmar sig någon med hundrädsla.Vård när och var du vill. Appens veterinärer finns tillgängliga för dig och ditt djur alla dagar kl. 7-22. Besök i appen är kostnadsfria. Detta gäller oavsett tid och omfattar alla djur, både försäkrade och oförsäkrade. Ingen fråga är för stor eller liten, hör av dig till oss så hjälper vi er!

Även om det inte finns en uttrycklig formulering i lagstiftningen att hunden måste vara kopplad, är tolkningen hos bland annat Naturvårdsverket att koppel är nödvändigt för att vara helt på den säkra sidan:
Var beredd på att din valp kommer att reagera på det nya, främmande som ligger mot halsen eller kroppen. Valpar brukar krafsa med tassarna mot halsband och sele. Du bör alltid ha valpen under uppsikt så att du kan hjälpa till om den trasslar in sig.

Hur ofta kissar en 4 mån valp?
En valp behöver kissa och bajsa ofta. Det kan handla om allt mellan 6-10 gånger per dag och en bra tumregel för dig är att tänka ”hellre gå ut en gång för mycket än för lite”.
Även en hund som är mycket väluppfostrad och har god kontakt med sin ägare kan ibland behöva ha koppel på sig. Kopplet är inte i första hand ett “styrmedel” utan en extra säkerhet, om hunden exempelvis blir rädd eller överraskad och vill dra iväg. Hur bra koll du som ägare än har så finns det tillfällen när ett koppel kan behövas:Bli inte arg på din hund om den skulle tappa bort sin goda hyfs – hjälp den att minnas det den tidigare lärt sig genom att befästa koppelträningen på nytt.Ni kommer att möta situationer eller perioder när det är svårare för hunden att göra rätt. T ex kan puberteten och könshormonerna göra det svårare för hunden att minnas det den lärt sig. Hanhundar kan ha svårare att gå fint när det finns löptikar i närheten. I spännande miljöer med många nya intryck kan koppelträning också falla i glömska. När ni ska börja träna på att gå på koppelpromenad tillsammans är det viktigt att ge valpen så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas med sin inlärning: Det du behöver göra för att träna valpen i att inte dra är att tydligt visa att det inte lönar sig att dra, dvs att den inte kommer dit den vill bara för att den drar. Det innebär att du stannar så fort valpen drar det allra minsta i kopplet, och att du inte fortsätter att gå förrän draget försvinner och kopplet slaknar.Första steget i en lyckad koppelträning är att du och din valp ska hitta en god kontakt. Så fort valpen ger dig sin uppmärksamhet belönar du den med beröm, godis eller lite lek med en medhavd leksak. Du kan belöna hunden både när den självmant tar kontakt och efter att du har lockat på den. Inled träningen inomhus och i lugna miljöer utan störning, för att sedan gradvis göra kontaktövningar medan annat pågår runtomkring. Börja med att låta din lilla valp ha på sig halsbandet eller selen utan koppel. Halsbandet ska inte sitta åt, och inte heller vara så löst att valpen kan krångla sig ur det. Om du kan få in 1-2 fingrar mellan halsbandet/selen och kroppen brukar det vara lagom. Det är viktigt att du tidigt lär valpen att inte dra i kopplet, utan undantag. En hund som har lärt sig att den kommer dit den vill genom att dra i kopplet är mycket svårare att koppelträna än en som aldrig har fått den belöningen.Du behöver ha mycket tid och tålamod. Räkna inte med att komma så värst långt under de här promenaderna – koncentrera dig istället på att alltid stanna upp så fort hunden drar, och att vänta in att den slutar dra innan ni fortsätter att gå.

Hur märker man valpar?
Den ska märkas med antingen chip eller tatuering innan den är 4 månader. Om du köper en hund som är äldre än 3 månader ska den märkas inom 4 veckor. En veterinär får märka hunden antingen med chip eller med tatuering. Tatueringen görs i ett av hundens öron.
Det viktigaste i valpens liv är relationen till dig som ägare. Att bygga upp ett samarbete er emellan genom motivation och belöning skapar en stark relation och förtroende för varandra.När du hämtar din valp så blir den med en gång utsatt för mängder av nya intryck. Nya dofter, människor, djur, ljud och upplevelser som kommer att berika valpens liv, men det kan också vara mycket för den unga hunden att ta in på en gång.

Det vanligaste bekymret som du som djurägare kan få när du ska lära hunden att gå fint, är att den sliter och drar i kopplet. Till en början kommer valpen inte att ha full fart framåt, men när den blir äldre har den det, var så säker.Var beredd på att det kan ta lite tid för din hund att förstå vad som händer. Den kanske står kvar med kopplet spänt och tittar mot målet den har i sikte, medan den väntar på att du ska följa med. Rör dig inte förrän hunden har släppt sitt fokus och istället tittar efter vad du håller på med. När den söker kontakt och slackar kopplet kan du belöna den för att den ska förstå att den gör rätt. Ofta räcker det som belöning att den får fortsätta gå, men använd gärna också starkare belöningar, som lite godis eller en kort stund med en leksak.

Similar Posts