Var Bor Jag

Beskriv din situation i din flyttanmälan så kommer Skatteverket att bedöma var du ska vara folkbokförd. Ta gärna kontakt med Skatteverket om du är osäker.Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om du är inneboende hos någon eller hyr bostaden i andra hand. Tänk på att ha ditt namn på dörren eller postfacket så att din post kommer fram. Var noggrann med att skriva rätt lägenhetsnummer i din flyttanmälan. Det går inte att ha en c/o-adress till registrerad. Det är enkelt att göra din flyttanmälan även om du inte har en e-legitimation. Du kan då istället använda blanketten som heter Anmälan – Flyttning inom Sverige (SKV 7845). Om du planerar att vara utomlands kortare tid än ett år påverkas inte din folkbokföring. Om du förlänger din utlandsvistelse till ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Det gör du på blanketten som heter Anmälan – Flyttning till utlandet (SKV 7665).Lämna så mycket information som möjligt på din flyttanmälan. Då kan Skatteverket bedöma var du ska vara folkbokförd. Det kan antingen vara där du har din flyttbara bostad uppställd, på någon av fastigheterna som du flyttar mellan, eller på en annan fastighet dit du har starkast anknytning.Om du ska bo någon annanstans än där du är folkbokförd, kortare tid än ett år, behöver du inte göra någon flyttanmälan. Om du istället kommer att växla mellan olika bostäder ska du normalt vara folkbokförd där du har starkast anknytning. Det är vanligtvis där du oftast sover och tillbringar natten. Andra omständigheter, som till exempel var din familj bor, kan påverka vad som är rätt folkbokföringsadress för dig.

Det kan ibland vara svårt att veta vilken adress du ska vara folkbokförd på. Vi har listat några olika exempel, men är du osäker eller har frågor kan du kontakta oss. Rätt folkbokföring är viktigt för att hela samhället ska fungera. Därför förstärktes bestämmelsen om att du ska vara folkbokförd där du bor genom en lagändring år 2018. Folkbokföringsbrottet återinfördes för att betona hur allvarligt det är att medvetet göra fel. Vanligtvis ska du inte vara folkbokförd i din sommarstuga, eftersom du ska vara folkbokförd där du oftast sover. För de flesta är det i den permanenta bostaden, men om du däremot bor i sommarstugan den mesta tiden ska du troligtvis vara folkbokförd där. Andra omständigheter, som till exempel var din familj bor, kan påverka vad som är rätt folkbokföringsadress för dig.Skatteverket är skyldigt att anmäla ett misstänkt folkbokföringsbrott. Andra myndigheter och privatpersoner kan också göra en brottsanmälan till polis. Den som blir dömd för folkbokföringsbrott kan få böter eller fängelse i upp till två år.

Om du ska bo någon annanstans än där du är folkbokförd och det från början är bestämt att du ska bo där kortare tid än ett år, behöver du inte göra någon flyttanmälan. Om du istället kommer att växla mellan olika bostäder ska du normalt vara folkbokförd där du har starkast anknytning. Det är vanligtvis där du oftast sover och tillbringar natten. Andra omständigheter, som till exempel var din familj bor, kan påverka vad som är rätt folkbokföringsadress för dig.
Om du hyr ut ditt hus eller din lägenhet till någon annan och inte längre själv bor kvar, ska du vara folkbokförd på den adress där du faktiskt bor. Det är den eller de som bor i den uthyrda bostaden som ska vara folkbokförda där. Att både bostadsinnehavaren och andrahandshyresgästen är rätt folkbokförda är viktigt för både samhällsplanering och välfärd, som till exempel vid bostadsbidrag.Kontrollera så att dina uppgifter i folkbokföringen stämmer och glöm inte bort att anmäla till Skatteverket när du flyttar. För att skola, sjukvård och övriga funktioner i samhället ska fungera är det viktigt att du är folkbokförd på den adress där du bor.

Om du flyttar hemifrån för att plugga på universitet eller högskola ska du göra en flyttanmälan. Det spelar ingen roll om du flyttar in hos en kompis, till ett studentrum eller till en egen lägenhet. Du ska meddela Skatteverket din nya adress oavsett om din nya bostad finns i din hemstad eller på en annan ort.
Om du kommit till Sverige för att studera eller doktorera och blivit folkbokförd här ska du anmäla till Skatteverket när du flyttar från Sverige. Det gör du med hjälp av blanketten som heter Anmälan – Flyttning till utlandet (SKV 7665).

Du behåller ditt svenska personnummer. Om du återvänder till Sverige ska du använda ditt personnummer i kontakterna med till exempel Migrationsverket och Skatteverket.
Pluggar du på grundskola eller gymnasium på annan ort behöver du inte anmäla flytt om du bor på din folkbokföringsadress under loven, även om studierna pågår mer än ett år.De flesta i Sverige är folkbokförda på rätt adress. Men att vara felaktigt folkbokförd är olagligt. Den som medvetet låter bli att göra en flyttanmälan eller anmäler felaktiga eller ofullständiga uppgifter till Skatteverket begår ett brott. Ett rent misstag är inte ett brott, men ibland behövs en utredning av polis eller åklagare för att konstatera om det är ett folkbokföringsbrott eller inte.För att posten ska fungera ska andrahandshyresgästens namn stå på dörren eller brevlådan. Det fungerar inte längre att registrera en c/o-adress för den som är inneboende eller hyresgäst i andra hand.

Du behåller ditt svenska medborgarskap och personnummer även om du flyttar från Sverige. Tänk på att meddela Skatteverket om du sedan byter adress i utlandet så att du inte går miste om viktig information, eller förlorar möjligheten att rösta i det svenska riksdagsvalet.
Om du flyttar utomlands för att plugga och studierna är planerade att pågå ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Samma sak gäller om du först planerat att vistas utomlands en kortare tid, för studier, jobb eller annat, men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Samma sak gäller om du först planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.

Lämna så mycket information som möjligt på din flyttanmälan. Då kan Skatteverket bedöma var du ska vara folkbokförd, antingen på någon av adresserna du flyttar mellan, eller på en annan adress dit du har starkast anknytning. Om det handlar om en kortare period kan du fortsätta att vara folkbokförd på din ursprungliga adress, tills du vet var du kommer att bo.
Om du inte kommer att återvända till din nuvarande folkbokföringsadress behöver du lämna in en flyttanmälan till Skatteverket. Om du inte vet var du kommer att bo eller har någon tydlig anknytning till en specifik bostadsadress folkbokförs du på den kommun där du har starkast anknytning, vilket oftast är den kommunen du senast var folkbokförd i. Lämna gärna tydlig information om din boendesituation till Skatteverket i samband med din anmälan om flytt.

Ett annat sätt att hitta lägenhet kan vara att sätta upp lappar i affärer, bibliotek, trappuppgångar eller på andra ställen där det finns anslagstavlor.
Du som hyresgäst har ett ansvar att söka hjälp om du inte kan betala hyran. Om du inte kan betala din hyra eller riskerar att bli vräkt kan du kontakta socialtjänsten. Socialtjänsten kan ge dig råd och stöd för att öka dina möjligheter att få behålla din bostad.Det finns flera webbplatser med bostadsannonser där du kan hitta lägenheter att hyra i andra hand. Du kan både svara på annonser och lägga ut egna annonser om att du söker bostad. Du kan också söka bostad i sociala medier.

Bostadssegregation betyder att olika typer av bostäder finns i olika områden, till exempel hyresrätter i ett visst område och villor i ett annat område. Boendesegregation betyder att olika grupper av människor lever i olika områden. Till exempel kan de som tjänar mycket pengar bo i ett visst område, och de som tjänar lite pengar bo i ett annat område. Det område människor bor i kan påverka vilka möjligheter man har i livet. Det kan till exempel påverka möjligheten att få ett arbete eller möjligheten att gå i en bra skola. Det kan också skilja många år i livslängd för personer som bor i olika områden.I Sverige har Socialstyrelsen ansvar för att följa hur hemlösheten utvecklas. Socialstyrelsen är en statlig myndighet. Enligt Socialstyrelsen räknas du som hemlös om du sover på gatan, men också om du bor tillfälligt och utan kontrakt hos familj eller bekanta.Om du inte betalar hyran kan hyresvärden säga upp ert avtal. Då får du inte bo kvar i lägenheten. Det kallas att bli vräkt. Om du blir vräkt från din bostad kan det vara mycket svårt att få en annan bostad. Det är Kronofogdemyndigheten som ansvarar för att vräka de som ska vräkas. Kronofogdemyndigheten kallas ofta för Kronofogden. Ibland räcker det inte att söka lägenhet hos en bostadsförmedling. Det kan också vara bra att kontakta en hyresvärd direkt. De flesta stora hyresvärdarna har egen webbsida där du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet. Använd också dina kontakter, släktingar och vänner, för att få information om lediga lägenheter. Tidigare var staten mer inblandad i bostadsbyggandet. Nu är det kommunen som planerar var och när något ska byggas. Både privata och kommunala företag bygger bostäder.

Det här temat handlar hur människor bor i Sverige. Det finns olika sätt att bo. Man kan till exempel bo i ett rum, i en hyreslägenhet i ett höghus eller i ett eget hus.
En del hyresvärdar kan begära deposition när du hyr en lägenhet. Deposition är en summa pengar du lämnar som säkerhet till hyresvärden under hyresperioden. När du flyttar ut får du tillbaka pengarna. Hyresvärden kan ha rätt att behålla pengarna om du skadat lägenheten eller om du inte städat lägenheten när du flyttar ut.

I alla Sveriges kommuner finns det lokala bostadsbolag där du kan söka hyreslägenheter. Bolagen kan ägas av personer eller av en kommun. Ett bostadsbolag som kommunen äger kallas för allmännyttigt bostadsbolag. Om du bor i en hyresrätt kallas det för att vara hyresgäst. Då hyr (lånar) du lägenheten av en hyresvärd, det vill säga det bolag som äger lägenheten.

När du har sökt en lägenhet är det också viktigt att hålla koll på din e-post så att du inte missar ett erbjudande. Du måste vara snabb med att tacka ja om du får ett erbjudande om en lägenhet. Annars kan lägenheten gå vidare till någon annan.
Alla har rätt till bostad. Att du har rätt till bostad betyder att du kan söka hjälp att få någon form av boende om du inte har någonstans att bo. Kommunen har ett ansvar för att det finns bostäder till kommunens invånare.Bristen på bostäder leder till segregation, trångboddhet och hemlöshet. Det kan också leda till att människor tvingas bo kvar länge i tillfälliga boenden.

Sverige ligger i norra Europa på den östra delen av den Skandinaviska halvön. Området med Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland heter Norden. Sverige är ett stort och avlångt land. Sverige delas in i tre delar: Götaland i söder, Svealand i mitten och Norrland i den norra delen av landet. Sverige delas också in i 25 landskap, 21 län och 290 kommuner.
Du ska inte behöva betala för hög hyra när du hyr en lägenhet i andra hand. Hyran måste vara rimlig. Det betyder att det finns regler för hur hög hyran får vara. Om hyran för en lägenhet är mycket högre jämfört med liknande lägenheter i samma område kan det vara så att hyran är orimligt hög.

När du har anmält dig måste du gå till webbsidan ofta för att se om det har kommit några nya lediga lägenheter. Om du ser en annons om en lägenhet kan du söka den lägenheten.Segregation handlar om att olika människor lever och arbetar åtskilda från varandra. Det kan vara att människor är uppdelade utifrån sin inkomst, etnicitet eller sitt kön. Detta innebär att människor med samma bakgrund ofta bor och arbetar tillsammans eller går i samma skola. Om du tror att du betalar för hög hyra kan du berätta det för hyresvärden. Om ni inte är överens om hyran kan du kontakta Hyresnämnden. Hyresnämnden kan då göra en bedömning av vad som är en rimlig hyra för just din lägenhet. Det är brist på bostäder på många platser i Sverige. Anledningen är att det inte byggs tillräckligt många bostäder samtidigt som befolkningen har ökat under en lång tid. Det är många saker som påverkar bostadsbyggandet. Bland annat om det finns mark att bygga på och om de som bygger bostäder kan tjäna pengar på det.Det är kommunen som kan ordna ett socialt hyreskontrakt. Man behöver ofta uppfylla vissa krav för att beviljas ett socialt hyreskontrakt. Boendet är bara tillfälligt. Det vanligaste är ett andrahandskontrakt som innehåller särskilda villkor.

Kommunen har ett ansvar för att alla invånare har en bostad. För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar. Det gäller vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättning, vissa nyanlända som fått uppehållstillstånd och asylsökande barn som har kommit utan sina föräldrar.
Ett kollektiv består av flera personer som bor tillsammans. Ofta delar personerna i kollektivboendet på vissa saker. Ett kollektivboende kan vara ordnat på olika sätt. Ofta har du ett eget rum, men delar på till exempel kök och toalett med de andra som bor där. När du bor i en bostadsrätt måste du betala en avgift till föreningen varje månad. Om du har lånat pengar till lägenheten måste du också betala ränta och amortering till banken. Kom ihåg att alltid skriva ett kontrakt med den du ska hyra av innan du betalar för lägenheten eller rummet. Det är viktigt att inte betala deposition till någon innan du och hyresvärden skrivit kontrakt. Annars riskerar du att bli lurad på pengar.

Naturen i norra och södra Sverige ser mycket olika ut. I de norra delarna av Sverige finns det fjäll, skogar och sjöar. Flera av Norrlands floder används för att få ut energi genom vattenkraft. I mitten av Sverige finns det mycket skog. I södra Sverige finns det mycket jordbruk och slätter. På västkusten och östkusten finns många öar och kuststräckor. De största öarna heter Öland och Gotland och ligger på östkusten söder om Stockholm. Sveriges högsta berg ligger i norra Sverige. Det heter Kebnekaise och är 2 099 meter högt.Du kan också hitta annonser om lediga lägenheter i olika dagstidningar och på olika webbsidor på internet. Där kan du hitta lägenheter som du kan hyra i andra hand, alltså inte direkt av hyresvärden utan av en annan hyresgäst.

Miriam letar efter en lägenhet. Flera gånger i veckan går hon in på olika webbplatser med bostadsannonser för att se om det finns lediga lägenheter. Så fort det dyker upp en lägenhet som passar Miriam söker hon den. Flera gånger i veckan kollar hon också sin e-post så att hon inte missar ett lägenhetserbjudande. Hon gör så för att snabbt tacka ja innan erbjudandet går vidare till någon annan.
Att människor blir hemlösa kan bero på många olika saker. Någon kan ha blivit hemlös på grund av problem med missbruk. För andra kan orsaken vara psykisk sjukdom, skilsmässa, att de lämnat en våldsam partner eller att de blivit vräkta från sin bostad.Sociala hyreskontrakt är en boendelösning för personer som inte kan ordna eget boende. Det kan vara ett tillfälligt boende för nyanlända flyktingar eller en skuldsatt barnfamilj. Det kan också vara en träningslägenhet för en person med missbruk eller psykiska problem.Socialtjänsten i kommunen arbetar med att hjälpa människor i hemlöshet på olika sätt. Till exempel genom att ordna tillfälliga boenden, platser på akuta boenden eller bidrag till boende på vandrarhem.

Samhället har ett ansvar att hjälpa personer som riskerar att bli vräkta. Socialtjänsten, hyresvärden och kronofogden ska samarbeta för att undvika att någon blir vräkt. Till exempel genom att socialtjänsten tidigt tar kontakt med hyresgästen för att erbjuda stöd. Det är också viktigt att hyresvärden ger dig som hyresgäst information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när du hyr en bostad.

I många kommuner finns det en bostadsförmedling. Bostadsförmedlingen brukar ha en webbsida på internet där du kan anmäla dig och söka efter lediga lägenheter.
Det kan vara till exempel bussar, spårvagnar, tunnelbanor och färjor som går mellan olika hållplatser i städerna, eller tåg och bussar som går mellan städer och på landsbygden. Till Gotland går färjor från fastlandet.

Bristen på bostäder gör att vissa människor tvingas bo trångt. Oftast bor människor trängre i vissa områden. Att bo trångt är vanligast bland unga vuxna, utrikesfödda och framförallt bland personer som inte har så mycket pengar. Att bo trångt påverkar människor på olika sätt. Det kan till exempel påverka barns möjlighet till att göra skolarbeten i en lugn miljö.
Tänk på att skriva kontrakt när du ska hyra i andra hand. Om du inte har skrivit kontrakt kan du tvingas flytta om den som har kontrakt i första hand kräver det. Innan kontrakt skrivs är det viktigt att känna till vilka rättigheter du har när du hyr i andra hand.I och omkring stora städer är det mycket svårt att hitta hyreslägenheter. Vissa delar av staden är extra populära att bo i och där är det ofta extra svårt att hitta lägenheter att hyra. Många väljer att bo i de stora städerna. I dessa städer finns det också många andra som behöver bostad vilket skapar stor konkurrens om bostäderna. Det är vanligt att bli inneboende eller hyra lägenhet i andra hand. Det kan vara lättare att hitta en lägenhet utanför de stora städerna. Oftast finns det bra buss- och tågförbindelser för den som vill resa in till större städer.

En bostadsrätt är en lägenhet som du måste betala en insats för. Det betyder att du köper en andel i en förening som äger fastigheten (huset). Du blir då medlem i föreningen och får använda lägenheten.Antalet personer som behöver samhällets hjälp att hitta en bostad har ökat på senare år. Därför har också antalet sociala kontrakt på bostäder som hyrs ut av kommunernas socialtjänster ökat. Nya bostäder har ofta en hög hyra vilket gör att många inte har råd att bo där. Det betyder att många som är i behov av en bostad måste söka äldre bostäder som har en lägre hyra eller försöka att hitta en bostad i andra hand. Det är särskilt svårt att få en bostad för de som inte har så mycket pengar, som har stått kort tid i bostadskö eller som har få kontakter med personer som kan tipsa dem om en bostad. I kommunerna finns det lokala fastighetsmäklare och bostadsbolag som visar vilka lägenheter som är till försäljning. På kommunernas egna hemsidor kan du ofta hitta vilka lokala bolag finns. Du kan även leta själv efter bostadsrätter till salu på internet.

I Sverige kan du både köpa och hyra hus. Om du vill köpa ett hus kan priserna variera väldigt mycket mellan storstäder, mindre orter och landsbygden. I kommunerna finns det lokala fastighetsmäklare och bostadsförmedlare som visar vilka hus som är till försäljning. Du kan också köpa en tomt och bygga ditt eget hus.
Sverige har många vägar för biltrafik och järnvägar för tågtrafiken, framförallt i områden där det bor många människor. Det finns mest järnväg runt Stockholm, Göteborg och i södra Sverige. I norra Sverige är det vanligare att resa med buss eller egen bil. Den som ska resa långt i landet kan ta flyget. Det finns flygplatser vid de flesta större städer.Det bor i dag ungefär tio miljoner personer i Sverige. Ungefär fyra miljoner personer bor i och omkring de tre största städerna i landet: Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm är Sveriges huvudstad.

Att hyra i andra hand är vanligt i Sverige. Det innebär att du hyr av personen som har förstahandskontrakt på lägenheten. Det går även att hyra i andra hand av personer som har en bostadsrätt eller äger ett hus.
Det går också att hyra ett rum i någons lägenhet eller hus. Du bor då tillsammans med personen som har kontrakt på bostaden eller äger den. Detta kallas för att vara inneboende. Regler och uppsägningstid gäller även när du är inneboende. Tänk därför på att skriva kontrakt när du vill hyra ett rum i någons lägenhet eller hus.

När sista anmälningsdagen för en lägenhet har gått ut väljer hyresvärden vilka personer som får komma och titta på lägenheten. Många hyresvärdar har ett kösystem vilket gör att den som stått länge i kö har större chans att få lägenhet.Du kan avregistrera dig från våra utskick när du vill genom att klicka på en länk i vårt nyhetsbrev. För mer information om våra policy om personuppgifter, läs mer på vår hemsida och hos Mailchimp som vi använder som plattform för utskick av epost.

Nyfiken på ljudböcker? Boktugg har gjort stort test: Jämför Storytel, Bookbeat, Nextory, Bokus Play och Audible. Välj rätt app för ljudböcker och bästa abonnemang och pris för dig.

Över 9000 personer i och kring bokbranschen prenumererar redan på Boktuggs nyhetsbrev för att hålla sig uppdaterade om trender, affärer liksom nya böcker och författarskap. Det tar bara fem minuter att läsa.
SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). SO-rummets texter får däremot inte (utan tillstånd från oss) användas fritt som redaktionellt material på andra webbplatser utanför SO-rummet. Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. I det nya programmet “Här bor jag ” visar olika kändisar upp sina hem – men programmet har en twist. Vi får till en början inte veta vems hem vi besöker och tittarna kan därför vara med och gissa. Hur bor egentligen kändisarna? Vem har det stökigt och vem är pedant? Vem älskar färger och vem föredrar sitt hem betydligt mer avskalat? Under avsnittens gång kommer tittarna få en unik inblick i 32 välkända svenskars hem och se hur väl man lyckas gissa rätt på vem som bor där. Till vår hjälp finns Claes Malmberg som guidar tittarna med sin röst och bland de kändisar som väljer att öppna upp sitt hem ser vi bland annat Anis Don Demina, Sanna Lundell, Magdalena Graaf, Victoria Silvstedt, Rickard Olsson, Daniel Paris, Carl Jan Granqvist med flera. Ålder och livssituation är starkt förknippat med hur vi bor. Under de första åren i livet flyttar många barn och deras familjer från flerbostadshus till småhus. Det beror ofta på att familjen växer. När barnen växer upp flyttar många hemifrån, oftast till lägenhet i flerbostadshus.För personer i åldersgruppen 20–29 år, liksom för dem som är 80 år eller äldre, är andelen som bor i specialbostad relativt hög. Det beror på att studentbostäder och bostäder för äldre ingår i den kategorin.

I statistiken fördelas de olika hustyperna (småhus och flerbostadshus) efter upplåtelseform, det vill säga om boendet är en bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt.
Av Sveriges knappt 5 miljoner hushåll bor de flesta i en lägenhet i ett flerbostadshus. På denna sida kan du läsa mer om hur hushåll och personer i Sverige bor.Sett till personer bor fler i småhus än i flerbostadshus. Det beror på att det ofta är större hushåll i en villa eller ett radhus, än i lägenheter i flerbostadshus. Av den svenska befolkningen bor över 50 procent i småhus och över 40 procent i flerbostadshus. Resterande del bor i hustyper som är klassade som specialbostad, övrigt boende eller uppgift saknas. På SCB använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera och för mätning så att vi vet hur den används. Mätningarna används för att göra förbättringar i innehåll, design och upplevelse. Av Sveriges knappt 5 miljoner hushåll bor runt 50 procent i en lägenhet i ett flerbostadshus, och runt 40 procent i ett småhus. Resterande bor i byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för boende, specialbostäder alternativt saknas uppgift om boendet. I stället bor familjerna med ett eller två barn i större utsträckning framför allt i bostadsrätt, medan en högre andel av familjerna med tre eller fler barn numera bor i hyresrätt. Av barnfamiljerna med bara en vuxen bor däremot nästan hälften i hyresrätt. Här är det dock stor skillnad mellan könen: Hälften av de ensamma papporna bor i eget hus, mot bara 21 procent av de ensamstående mammorna.Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt. Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.
Inom gruppen ensamboende finns också en viss skillnad mellan pensionärer och andra: 28 procent av de ensamstående pensionärerna bor i eget hus, mot bara 14 procent av yngre ensamboende.Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

När man pratar om hur stor andel som bor i hyreshus, villa eller bostadsrätt gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i ett villahushåll än i en hyreslägenhet blir andelarna olika beroende på vad man väljer.
Sex av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa. I den gula kategorin ingår ingår student- och äldreboenden, den grå tårtbiten består av hushåll där boendeformen är okänd.I städerna är det vanligare att bo i hyreshus eller bostadsrätt, på landet dominerar villorna. Men ännu mer styrs vårt boende av ekonomi och familjesituation. Medan nära hälften av invånarna i Sverige bor i villa, är det bara 40 procent av hushållen som gör det. 30 procent av hushållen bor i hyresrätt, men bara 27 procent av invånarna. SCB började redovisa den här statistiken 2012. Den tydligaste förändringen sedan dess är att andelen barnfamiljer med två vuxna som bor i eget hus stadigt minskar. 2012 bodde 66 procent av de hushållen i villa, mot 61 procent 2021.Priserna i Spanien är i genomsnitt cirka 20 procent lägre
än våra svenska priser, det visar en undersökning från 2019 utförd av Eurostat. Det finns några få poster där Spanien är något dyrare än i Sverige och det är internet, telefoni, möbler och el. Men vad gäller övriga utgifter som nöjen, livsmedel, kläder, boende, fordon, kollektivtrafik, hantverkartjänster etcetera är Spanien generellt ett billigare land att leva i.

Självklart beror det på hur och var du bor och vilka dina levnadsvanor är. Men i stort är det betydligt billigare att bo i Spanien än i Sverige. Både vad gäller livsmedel, boendekostnad, nöjen och kultur.
När du har alla papper på plats, har ett NIE-nummer och är inskriven i din spanska kommun så kan du leva ett väldigt behagligt liv i Spanien med guldkant på vardagen.Funderar du på om du kan bo i Spanien men fortsätta att jobba i Sverige? Med tanke på hur den nya tidens arbetsplats ser ut är det inte en omöjlighet. Det är ingen tidsskillnad vilket gör att arbetsdagen fortsatt är synkad med dina kollegor hemma i Sverige. Och de arbetsplatser som har möjlighet till att jobba på distans, kommer sannolikt även fortsätta med detta arbetssätt framöver. Det är inte otänkbart att många svenskar i framtiden kommer att jobba på annan ort eller i annat land än där deras arbetsplats ligger. Tänk bara på att alltid ha koll på aktuell reseinformation och eventuella regler kring inresa till Spanien innan du tar ett sådant beslut.

I Spanien kan du njuta av genuin spansk mat som ofta är enkel men gjord på otroligt fina och smakrika råvaror som kommer från området. Dessutom är maten i Spanien prisvärd och du kan äta gott för en billig peng.
Att fotboll är en populär sport i Spanien har nog inte gått någon förbi. Här kan du spela spontant på stranden eller hitta fotbollsträning för motionärer. Har du barn finns säkert möjlighet till att ansluta till det lokala fotbollslaget, hör dig för med skolan där ditt barn börjat. Och det är inte helt otänkbart att det blir chanser till att se spännande fotbollsmatcher som åskådare.

Cykling, golf och tennis är andra stora sporter som du enkelt kan utöva på plats och som det finns möjlighet till på de flesta platser i landet. Även vandring är populärt och det finns många vackra naturreservat och berg med fina vandringsleder i både södra Spanien och längre norrut. Till och med skidåkning kan du få till i Spanien, men då måste du ta dig upp till Pyrenéerna, här finns flera fantastiska skidorter att upptäcka. Även olika typer av vattensporter erbjuds för dig som besöker någon av alla vackra stränder i Spanien.
Svenskar bosätter sig främst i södra Spanien. Populära orter är Torrevieja, Malaga, Torremolinos, Marbella, Alicante, Mijas, men också Barcelona och Kanarieöarna.

Ska du bo i Spanien med din familj och har barn i skolålder finns det flera svenska, skandinaviska eller internationella skolor att välja mellan. Svenska skolan hittar du bland annat på öarna Gran Canaria, Mallorca och Teneriffa, samt i Marbella och Costa Blanca.
Du hittar även Svenska kyrkan på flera platser i Spanien, såklart på de platser där vi svenskar är allra mest – Costa Blanca, Costa del Sol, Gran Canaria, Teneriffa och Mallorca.Den allmänna sjukvården i Spanien är bra. Vill du gärna träffa en svensk läkare, behöver du sannolikt vända dig till den privata sjukvården och då finns det några olika alternativ att välja på, bland annat finns ScandClinic i Costa Blanca och i Costa del Sol.

Även om det i Spanien finns en filosofi som säger mañana mañana och siestan är ett väletablerat uttryck, så är arbetsdagarna oftast längre än vad vi svenskar är vana vid och spanjorerna har mindre semester på ett arbetsår. Men trots att de arbetar mer sägs de vara bättre på att ta det lugnt och njuta av livet.Även det spanska kulturlivet har mycket att erbjuda. Här hittar du flera historiska platser som Alhambra i Grenada, erkända konstmuseum med bland annat verk av Dali, Picasso och Murillo, Flamencons högkvarter i Sevilla och mycket, mycket mer. De flesta spanjorer är otroligt stolta över sin region och dess traditioner, därför är spansk kultur en stor del av samhället, oavsett var du befinner dig i landet.Temperaturen i södra Spanien sjunker nästan aldrig under tio grader och dagtid ligger den på cirka 20 grader eller mer även på vintern. Många väljer därför att bo i Spanien vintertid eller halva delen av året, för just det behagliga klimatet och det säkra antalet soltimmar. Det finns mestadels bara fördelar med att bo i Spanien under vintern, men om vi ska nämna något som kan vara bra att känna till är det att elen är relativt kostsam i Spanien och lägenheter och hus är inte alltid så välisolerade. Det kan också vara så att varmvattnet tar slut om det inte finns en tillräckligt stor varmvattenberedare. Småsaker såklart, men ändå något som kan vara bra att ha i bakhuvudet inför din flytt till Spanien. När du har alla papper på plats, har ett NIE-nummer och är inskriven i din spanska kommun så kan du leva ett väldigt behagligt liv i Spanien med guldkant på vardagen. Var någonstans du ska köpa lägenhet i Spanien eller var du helst vill köpa hus i Spanien är bra att bestämma för att underlätta ditt letande. Många anser att de södra delarna av Spanien är det absolut bästa stället att bo på, kanske särskilt för oss skandinaver som längtar efter ljuset och värmen. Här hittar du både större städer men också många pittoreska byar och mindre orter, samt du har aldrig långt bort till kustremsan. Populära orter i Spanien är Malaga, Alicante, Torrevieja, Fuengirola, Mijas, storstaden Barcelona och öarna Mallorca och Kanarieöarna. Om du är osäker och vill ha tips från proffsen kan du alltid kontakta svenska mäklare på plats i Spanien.

Hur är det då att bo i Spanien som svensk och var i Spanien bor det flest svenskar? Svenskar och skandinaver välkomnas med öppen famn i Spanien, det vill säga om du själv är öppen för nya intryck och att insupa den spanska kulturen och livsfilosofin. Då blir du garanterat accepterad av spanjorerna. Dessutom finns många svenska communitys och organisationer som är verksamma i Spanien, framförallt i de södra delarna. Så om du vill behålla kontakten med Sverige finns alla möjligheter att träffa andra svenskar på plats i Spanien.
Ska du däremot vara anställd i Spanien är det bra att känna till att den spanska lönen i regel är lägre än i Sverige, men å andra sidan är det ju också billigare att leva och bo i Spanien. När du jobbar i Spanien betalar du spansk inkomstskatt, den beräknas utifrån hur mycket du tjänar, likt vår svenska inkomstskatt.

Svenskar bosätter sig främst i södra Spanien. Populära orter är Torrevieja, Malaga, Torremolinos, Marbella, Alicante, Mijas, men också Barcelona och Kanarieöarna.

Similar Posts