Vik Norr Om Strömstad

Det finns alla möjligheter även för våra fyrbenta vänner att ta ett svalkande dopp. På en del välbesökta badstränder råder dock hundförbud under sommarsäsongen. Enligt allemansrätten har man rätt att vistas och bada med hund överallt där det inte är uttryckligen förbjudet. Även om det inte finns någon förbudsskylt uppsatt bör hundägare tänka på att välja att låta hunden bada i utkanten av badplatsen eller välja en mer enslig strand. Viktigt att tänka på är också att koppeltvång råder mellan 1 mars och 20 augusti.I vår kommun finns flera platser där man kan ta med sin hund, förutom insjöar som Färingesjön så erbjuder exempelvis våra kustnära naturreservat havsbad från strand och klippor. Utöver nämnda rekommendationer finns många andra ställen, ladda ner vår kommunkarta och hitta en egen vik eller udde där du kan bada din hund ostört. Västkusten när den är som bäst. Ovanligt många soltimmar och inbjudande Kosterhavet med sina solvarma klippor, sandstränder och sköna badvikar gör att Strömstad och Kosteröarna har de bästa förutsättningar för badupplevelser, både på fastlandet och på öarna. Snorkelled vid Hasslebukten. Vid sandstranden Hasslebukten ligger snorkelleden, utmärkt med bojar för start och stopp, samt en informationsskylt på stranden.Husbilsplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbil/husbilar på campingplats. Den är i kommunal eller privat regi och kan vara försedd med faciliteter såsom sanitära servicebyggnader, tömmningsmöjligheter, vatten och elanslutning. Ofta förekommer ytterligare service som affär, restaurang, aktivitetsutbud etc.

Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning i husbil under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet, inom rimligt avstånd, finns tillgång till tömning av avlopp och påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje husbil skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses. Många ställplatser ligger strategiskt placerade vid populära besöksmål, golfbanor eller i närhet till centrum. Bemannade ställplatser är inte så vanligt utan det vanligaste är att man betalar i en automat på ställplatsen.

Linda Einarsrud, vd på Strömstad Spa & Resort, fick ta beslutet att stänga hotellet vid årsskiftet. Nu ska de investera inför framtiden. Foto: Strömstad Spa & Resort– Företag har tidigare inte i så stor grad behövt jobba med affärsutveckling eller ha plan B och C för sin verksamhet. Man har kunnat öppna sin butik och kunderna har kommit. Vi har haft en räkmacka, bokstavligen. Då blir det också svårt att hantera en kris, säger Richard Holm.

Pandemin slog ut Strömstads två viktigaste näringar, handeln och turismen, över en natt. Efter 15 månaders krisstämning vågar kommunen titta framåt igen – men oro finns för en social baksmälla. ”Det vi behöver nu är jobben”, säger Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande (S).
I Strömstad är det i stället två näringar och många mindre företag som drabbats. Dessutom är situationen ny för kommuninvånare och företag. Strömstad har fram till pandemin haft en en gynnsam situation, med en ständig tillströmning av pengar och folk.Kent Hansson har lunchrast från budgetmötet som pågår när Dagens Samhälle är på besök. Socialförvaltningen har precis berättat om sina behov för det kommande året.

Det som hände där i mars 2020 var förstås att pandemin och dess effekter slog till. Gränsen mot Norge stängde och införseln ströps av alla de människor som vanligtvis kommer till Strömstad för att handla och turista.
– Jag vågar påstå att ingen annan kommun är så hårt drabbad av pandemin som Strömstad. Att få regeringen att förstå det har varit en utmaning. Jag har haft många möten med ministrar via Teams, säger Kent Hansson.Det här är Strömstads utmaning nu. Att bredda näringslivet, få arbetstillfällen i fler näringar, stärka och utveckla befintliga företag, locka fler svenska turister. En del i arbetet är omställningskontoret som öppnade i februari och som Anja Sonerud och Richard Holm arbetar med. Kommunen har fått bidrag från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen för att kunna hålla det öppet i två år.– Först tänkte vi att nu förlorade vi påskhandeln. Ingen kunde nog ens i sin vildaste fantasi föreställa sig att det skulle pågå i 15 månader. Det har varit en oerhörd ansträngning, säger kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S)Därför behövs omställningskontoret. De fysiska lokalerna är folktomma nu när det mesta sker digitalt. Men personalen kan lotsa företag som vill ha hjälp till rätt instans, arbetslösa och permitterade erbjuds utbildning och kompetensutveckling och man nätverkar på olika sätt. Till grund för arbetet ligger kommunal samverkan mellan förvaltningar – en viktig åtgärd är att stärka upp den kommunala vuxenutbildningen och ingå samarbeten som öppnar för nya vägar till studier på högskolenivå.

Tillväxtverket har en omställningsguide för kommuner som drabbas av stora varsel eller omställningar i näringslivet. Men samtliga fallstudier bygger på fabriksnedläggningar, som Astra Zeneca i Södertälje eller Findus i Bjuv.
– Pandemin har varit ett uppvaknande. Vi är helt beroende av Norge för både gränshandeln och besöksnäringen. Vi behöver fler ben att stå på, men det snyter man inte ur näsan helt enkelt, säger Kent Hansson.

Mats Brocker och Kent Hansson lyfter fram hur kommunen lyckats med ”flernivåsamverkan”, alltså att man skapat kontakter och nätverkat med politiker och tjänstemän kommunen, regionen, länsstyrelsen och ända upp till regeringen.Omställningskontoret har precis bytt namn till ”Utvecklingsarena Strömstad”. För nu vill kommunen blicka framåt, satsa mer på utveckling än bara ren krishantering. Landbaserad fiskodling, nya företag inom logistik, satsningar på e-handel och att locka fler svenska turister är några av visionerna för ett Strömstad som är mindre beroende av köpglada norrmän.– Det har gått för lång tid och det är svårt att hinna eftersom vi först måste hitta bra personal. En vanlig sommar har vi 150 anställda. Nu är det sju kvar som inte är uppsagda. Det blir en utmaning när vi ska öppna upp igen, säger Linda Einarsrud.

Bild 1/2 Svinesundsbron har gått från att vara sammanlänkande till åtskiljande. Vid gränsmarkeringen har människor från norska och svenska sidan mötts under pandemin, när de inte kunnat resa hem till varandra. Foto: DANIEL STILLER
– Unga har fått sommarjobb och kommit in på arbetsmarknaden. Vi har en förhållandevis låg utbildningsnivå men har haft låg arbetslöshet, lägger Anja Sonerud till.Norska köp i svensk detaljhandel uppskattas 2019 ha uppgått till nästan 28 miljarder kronor, en ökning med över 2 miljarder jämfört med 2017, enligt en ny rapport från HUI Research som Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Svensk Handel beställt. – Nu vet vi hur sårbart det är. Vi fick en pandemi, vad har världen att bjuda på framöver? Vetskapen om sårbarheten gör att man vill få det lite mer robust, säger Anja Sonerud. Nu börjar Strömstad ändå se ljuset i tunneln. Den 31 maj släppte Sverige restriktionerna för resande från Norge och den 10 juni fick fullvaccinerade norrmän okej till att åka till Sverige utan att behöva sitta i karantän vid hemkomst, och gränsbutikerna fick fler kunder igen.Den 15 juni fyller den gamla Svinesundsbron 75 år. Det planerade firandet, med kunglig närvaro, uteblir. I stället blev planen att hålla det i liten skala på varsin sida av gränslinjen mitt på bron. Tidigare har bron bundit Strömstads och Haldens kommuner samman, nu skiljer den dem åt.

Dessutom genererar gränshandeln även skatteintäkter som för Västra Götalandsregionen beräknas till 2 miljarder kronor 2019 (innan pandemin) och för Region Värmland 1,6 miljarder kronor.
– Tack vare statligt permitteringsstöd har anställningar kunnat räddas, men vi har ändå fått en markant ökning av arbetslösheten, från 4–5 procent till över 11, säger Kent Hansson.Bild 1/5 Tidigare hade näringslivet i Strömstad ”en räkmacka” – norrmännen kom, handlade och turistade. Pandemin innebar en väckarklocka, enligt Anja Sonerud och Richard Holm som nu arbetar med att rusta Strömstads invånare och företag för att bli mindre beroende av gränshandeln. Foto: DANIEL STILLER

Längs ån Strömsvattnet brukar det vara fullt av bilar, men den här dagen står där bara några enstaka. Ett par mil norrut, inte långt från Svinesundsbron som länkar Norge och Sverige till varandra, har parkeringen på det stora köpcentrumet Nordby gapat nästan tom i över ett år.
Bild 1/2 Mats Brocker är delvis bekymrad, men tror på en ljus framtid för Strömstad. Pandemin satte krisberedskapen på prov, men kommunen och samhället har lyckats bra i att ställa om, anser han. Foto: DANIEL STILLER– Det finns en social baksmälla av pandemin som är allvarlig och som handlar om 1: människoöden och 2: ekonomin. När personerna kommer till vår socialförvaltning, då har det gått långt. Det vi behöver nu är jobben så att folk kommer i arbete. Läget kommer att lindras men oavsett det har vi sett en ökning av människoöden, säger han. Måsar skriker när vi promenerar från stadshuset mot kontorets lokaler i det gamla sjukhuset. Solen skiner och några Strömstadsbor sitter på en bänk och äter glass. Men en sommardag 2019 hade det varit kö till glasskiosken, berättar Anja Sonerud, och gatorna mellan Norgefärjan och Systembolaget hade varit betydligt mer trafikerade. Det stora spahotellet vid en vik precis norr om centrum är stängt. När det kom hårdare restriktioner i höstas gick det inte att få ekonomi i verksamheten längre. Men vd:n Linda Einarsrud tror på Strömstad som destination. Hotellets norska ägarkoncern satsar 300 miljoner kronor på att bygga ut medan hotellet ändå är stängt. Målet är att framöver ha lika många svenska som norska besökare.Frågan är vad som händer när trafiken över gränsen släpps på för fullt igen. Kanske vill Norge behålla detaljhandelsintäkterna; det har skapats nya jobb i branschen på den norska sidan under pandemin när norrmännen har handlat hemmavid. Ändrade punktskatter på socker eller alkohol kan snabbt förändra den prisfördel som svenska butiker hittills har haft.

Strömstad är unikt när det gäller detaljhandelns betydelse. 2019 omsatte den över 9 miljarder kronor och stod för vart fjärde arbetstillfälle i kommunen. Den andra viktiga näringen – turismen – har också blivit starkt påverkad.

– Det positiva med det som hänt är den här utvecklingen som kommunen gör, och att man förhöjer kompetensen. Plus att vi samverkar i näringslivet och marknadsför oss tillsammans, vi har kommit i gång med arbetet att få Strömstad att bli en åretruntdestination, säger hon.
Anja Sonerud är projektledare på kommunen och hon och näringslivsansvarige Richard Holm, som är den som lånat nyckeln till stadshusets torn för att visa utsikten, pratar om hur det var för ett drygt år sedan.– Den 16–17 mars, då var allt fullt öppet. Den 20 mars var det helt stängt. Jag minns att livsmedelsbutikerna reade och att jag åkte och köpte mjölk för två kronor litern, säger Richard Holm.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.
– Om vi inte gör det här arbetet tar det tio år innan vi är tillbaka. Vi gick från 9 till 2 miljarder kronor i inkomster i detaljhandeln under förra året. Vi måste se till att inte bostadsmarknaden kollapsar, att företagen inte slutar investera, att vi inte får en skenande arbetslöshet eller en demografisk fördelning som är otacksam, säger Richard Holm.

Allt som matchar din bevakning håller vi dig uppdaterad med, både bostäder som annonseras men även de som ännu inte kommit ut marknaden. För att bevaka bostäder måste du vara inloggad som kund på Mäklarhuset.

Strömstad ligger väldigt nära norska gränsen, nästan uppe i Oslofjorden som skiljer länderna åt. Om Norge lockar så tar det bara 20 minuter att åka dit med båt. Strömstad är liten, men naggande god. De pittoreska husen och miljöerna ger staden hög mysfaktor, och det finns mycket vackert att njuta av. Gillar du offentlig konst så finns en hel del att beskåda, och Konsthallen Lokstallet anordnar utställningar. Sedan rekommenderas parkområdet, museet och kallbadhuset. Något av det bästa med Strömstad är dock Kosteröarna och Kosterhavets Nationalpark. Här kan du snorkla bland havsvarelser unika för Sverige och världen.
Falkenberg har vi skrivit om förut på grund av de fina badmöjligheterna på Skrea strand, som bara är en av många fina stränder. Sandstränderna är tillsammans 13 kilometer långa – och sträckan blir ännu längre om man lägger till kustremsan med klippor. Kort sagt, vad gäller bad kan Falkenberg verkligen leverera! Den som hellre vill shoppa än bada kan inte missa Gekås i Ullared. Med bil kör du från Falkenberg till Gekås på 40 minuter! I övrigt bjuder staden på många vackra byggnader, sevärdheter och utflyktsmöjligheter. När du ändå är ute och kör kan du passa på att utforska Hallands vackraste väg.Höganäs är sedan länge känt för sina bruksföremål i stengods och keramik. Den typiska glansen och färgen i glasyren skapade man med hjälp av järnpulver som produceras än idag. På Höganäs museum kan du lära dig mer om historien bakom och beskåda samlingarna. I området runt Kullaberg, ca 1,5 mil norr om Höganäs, ligger det tre vingårdar. Halvön har blivit Sveriges nya vindistrikt och framställer egna prisbelönta viner sedan snart 20 år. Du kan givetvis komma till vingårdarna för vinprovning och en bit mat, men på Arilds Vingård kan du också övernatta på hotellet eller testa “glamping”.Smögen är mest känd för Smögenbryggan där turisterna flockas sommartid. Bryggan är 640 meter lång och sträcker sig längs en rad halvstora fiskebodar som hyser små butiker, kaféer och krogar. På ena sidan av byggan breder badplatsen Vallevik ut sig. Den som besöker Smögen kan äta de berömda Smögenräkorna, och musslor som odlats enligt miljövänliga metoder. Förutom att njuta av sol och bad på klipporna kan du åka på tur i skärgården, fiska med proffsen, spela minigolf, dyka eller besöka hembygdsmuseet. Utanför Smögen finns ännu mer att göra. Den som gillar sport kan till exempel cykla i Sotenäs.I och omkring Ängelholm finns mycket vacker natur att utforska och njuta av. I Halland finns det mer än 190 olika natur- och kulturreservat, varav Ängelholms strandskog ligger närmast till. Hit är det bara ca 5 km från centrala Ängelholm. Förutom sol och bad kan du vandra här, paddla kanot eller titta på fåglar. Den som är intresserad av gamla kyrkor hittar många att besöka i Ängelholm, och UFO-monumentet påminner om en annan typ av “andlig kontakt”. Om du vill stanna i stan kan du ta med barnen till Hembygdsparken. Där finns det djur och stor lekplats samt flertalet museer att utforska om det är dåligt väder.Västkusten är ett populärt och älskat resmål. Här möter du klipporna och havet, samt Sveriges till ytan största skärgårdslandskap. Fisket var länge den viktigaste näringen (innan turismen tog över) och du kan mumsa på “havets frukter” i många av de vackra kuststäderna. Vi ger oss ut på en bilresa och besöker 10 omtyckta resmål på Västkusten, från Strömstad i norr till Höganäs längst i söder. Och har du ingen egen bil så hyr du enkelt en i lämplig storlek hos SIXT.Västkusten är ett så etablerat namn att man inte längre tänker på vad det faktiskt betyder. Till området som vetter mot Västerhavet, det vill säga Skagerrak och Kategatt, räknas landskapen Bohuslän, Västergötland, Halland och norra Skåne. När man tänker på Västkusten är det framförallt Bohuslän som gäller, men det finns många fina platser längs hela kuststräckan. Vi börjar längst upp i norr, nära gränsen mot Norge, och rullar sedan söderut…

Den som kan sin Cornelis vet att det var på Öckerö loge som Fredrik Åkare dansade med fröken Cecilia Lind. Om det fortfarande förekommer logdans på ön är oklart. Däremot är varvsmiljön påtaglig. Du kan se segelbåtar förstås, men också fiskebåtar och skutor. Att ön länge varit ett fiskeläge går inte att ta miste på, inte minst på restaurangmenyerna. Du kan även köpa färsk fisk i fiskaffären. Här kan du vandra Skärgårdsleden och även båtluffa mellan de omkringliggande öarna: Björkö, Fotö, Grötö, Hyppeln, Hälsö, Hönö, Kalvsund, Knippla och Rörö. Närheten till Göteborg gör att du enkelt hinner besöka Sveriges näst största stad.I Varberg hittar du det berömda kallbadhuset från 1900-talets början. Det finns även ett varmbadhus från 1925. Varberg var alltså en ort man åkte till för att bada. Så även idag, men förutom svalkande bad kan du besöka Varbergs fästing – med vallgrav och allt. Borgen har anor från 1200-talet, men har byggts ut i omgångar under 1500- och 1600-talen. Den som vill kan övernatta i fästningen, som även varit fängelse, och som inhyser Hallands kulturhistoriska museum. På museet kan du bland annat se den omtalade Bockstensmannen som bar de bäst bevarade 1300-talskläderna i Europa när han hittades 1936. Marstrand har länge varit en populär badort. Redan kung Oscar II kom regelbundet hit och hjälpte på så vis populariteten på traven. Den gamla träbebyggelsen och återkommande segeltävlingar har också gjort sitt för att sätta orten på kartan. Här anordnas Marstrandsregattan, och till de andra stora seglingsmästerskapen räknas Match Cup Sweden. Som väntat kan du sysselsätta dig med vattenaktiviteter: dyka, segla, paddla havskanot, testa stand-up-paddling, bada, åka på båtturer, samt fiska hummer. Landkrabbor kan besöka konstutställningar, Carlstens fästning eller bara strosa runt, shoppa och äta gott. Lysekil ligger strax söder om Smögen. Avståndet är betydligt kortare fågelvägen än landvägen, som är ungefär 5 mil. I Lysekil har du samma härliga skärgårdsmiljö. Du har även utsikt över Skaftön och Fiskebäckskil, där tv-serien Saltön spelades in. Även i Lysekil kan du äta skaldjur, bada och utöva vattensporter. Om du vill veta mer om vatten utan att vara i det, då kan du besöka Havets hus. Här lever vattendjur i autentisk miljö, i vatten som pumpas in direkt från havet på 32 meters djup. I norra Lysekil kan du utforska en slottsruin och i Brastad hittar du Sveriges största område med hällristningar.Orust är en ö som numera är sammankopplad med fastlandet via Nötesundsbron och ett antal färjelinjer. På Orust finns det många intressant fornlämningar som visar hur människorna levde så långt som 11.000 år tillbaka i tiden. I området runt Orust finns också många mindre öar och platser att besöka. Du kan paddla kanot och hålla utkik efter sälar, eller göra skärgårdsturer med turbåtar. Varje år i augusti anordnas Öppet Varv, Skandinaviens största segelbåtmässa, i Ellös på Orust. Förutom båtutställningarna så kan du se hur segelbåtar byggs, och det erbjuds förstås mat och dryck på området.

Portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Intranät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. TimePool Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Apoteket finns här för dig, dina nära och kära, ditt kvarter och din stad, ja, hela Sverige. Och var du än möter oss, kan du lita på att Apoteket gör allt för att du ska må bra.
Bolåneräntan du får hos oss är individuell och kan skilja sig från den genomsnittliga räntan. Din ränta baseras bland annat på storleken på ditt bolån, värdet på din bostad och hur stor del av dina bankaffärer du har hos oss.

I valdistriktet röstar man borgerligt. Feministiskt initiativ får 145% fler röster än riksgenomsnittet. Sverigedemokraterna är största parti med 28.8% av rösterna.
Vanliga intressen är meka med bilar, arbeta i trädgården, antikviteter, trav och galopp, sportfiska, lösa korsord eller sudoku, krukväxter, snickra/måla och bygga, motorsport och energisparande.För de som är folkbokförda i området gäller skattetabell 34. Det innebär att inkomstskatten här är 0,5 procentenheter högre än genomsnittet i Sverige (skattetabell 33). Om man bor här och har 30 000 kr i lön så får man behålla ca 19 800 kr efter skatt. Är man medlem i Svenska kyrkan så betalar man även kyrkoavgift. Läs mer här!

Beräkningen är gjord utifrån konsumentverkets riktlinjer och baseras på en 5 år bunden ränta på 3.95% med lånets löptid på 50 år med rak amortering samt e-låneavi. Det totala beloppet som ska återbetalas är 1 989 146 kronor och den första avbetalningen är 4 958 kronor.
Det här räkneexemplet visar den effektiva räntan för ett bolån. Den effektiva räntan är den totala årskostnaden för ditt bolån inklusive amortering, ränta och andra eventuella avgifter. För ett lån på 1 000 000 kronor är den effektiva räntan 4.02% (maj 2023).En av våra mäklare som är expert på ditt område kontaktar dig gärna för en värdering. Det kostar såklart ingenting och vi kan också starta en värdebevakning. Självklart går det bra att boka ett digitalt möte om du föredrar det!Vi förmedlar boende i norra Bohuslän, från Svinesund i norr till Hamburgsund i söder. Våra mäklare har en gedigen erfarenhet av fastighetsmarknaden i Norra Bohuslän och vi hjälper årligen cirka 300 familjer genom deras köp- och säljprocess.Vi marknadsför våra uppdrag noggrant och genomtänkt i flera kanaler för att din bostad ska presenteras och nå ut på bästa sätt. varje affär är unik och vårt mål är helt enkelt att göra en så bra affär som möjligt för dig som ska byta bostad. Tveka inte att ta kontakt med våra mäklare för värdering, visning eller information om vad en förändring av ditt boende innebär för dig.

Vi säljer cirka 80 procent av våra fritidshus till norrmän och har fått många goda kontakter under åren. Den prisangivelse vi går ut med är väl förankrad hos säljaren, däremot förekommer ofta budgivning på attraktiva fastigheter. Våra norska kunder är välkomna att kontakta Swedbank i Oslo som erbjuder lån till köp av fritidhus i Sverige. Man kan ta pant i fastigheten i Norge alternativt Sverige eller en kombination av dessa.
Alla badplatser nära Vik, Strömstad, Västra Götalands län. Här är 26 fina stränder och badplatser i närheten av Vik. Kolla in vattentemperatur, bilder och recensioner.

Välkomna till denna sommaridyll med ca 150m till salta bad och stor tomt! Behåll den enkla standarden som är och semestra off-grid eller dra in V/A och bygg ut efter eget behov. Idag finns indragen el och friggebod med plats för t ex eltoalett. Stor altan med havsglimt mellan träden, utsiktsplats ovanför tomten och fina turmöjligheter på stigar enda ut till Lökholmen! Välkomna på visning!Kvadratsmart och trevlig 2:a i markplan på populära Västra berget. Stor uteplats vid entrén och solig uteplats i anslutning till vardagsrummet. Här bor ni enkelt och bekvämt nära både staden och havet. Varmt välkomna på visning!

Bo billigt i denna fina 1:a på Tången! Låg avgift tack vare mycket stabil förening. Ljusa ytskikt, smart planlösning, uteplats vid entré samt stor uteplats på baksidan. På promenadavstånd finns skola, förskola och affärer. Varmt välkomna att boka tid för visning!Stuga på populära Kostergården med stor balkong! Här spenderar ni semestern med närhet till vacker natur och salta bad. Det finns också restaurang, kiosk, minigolf och cykeluthyrning på anläggningen och takterass med bar. Goda uthyrningsmöjligheter genom driftbolaget! På populära Västra berget ligger denna välplanerade trea i plan två. Trivsam västvänd balkong med goda solförhållanden, Badrum renoverat 2020 (Våtrumsintyg finns). Generösa sociala ytor samt rymligt kök med matplats. Förvaring i två separata förråd samt inomhusförråd under trappan. Välkomna på visning! Hålkedalshöjden ligger både centralt och havsnära med cykelavstånd till det mesta Strömstad har att erbjuda. Här finns 10 tomter mellan 945 och 1285 kvm med högt och soligt läge bland fantastisk natur. Kommunalt V/A och fiber ingår i priset. Vackra strövområden i direkt anslutning till området och båthamn och badplatser på kort gångavstånd. Ca 13 mil till Oslo och 16 mil till Göteborg.

Similar Posts