|

Virke Till Salu Korsord

Ett korsord, i vardagligt tal ofta kryss, är en ordgåta/ett ordpussel utlagt i ett rutsystem. Ett korsord löses genom att man med hjälp av olika ledtrådar fyller rutsystemet med bokstäver så att ord (lösningen) bildas horisontellt och vertikalt. Svårigheten består dels i att tolka de mer eller mindre kryptiska och ofta kortfattade ledtrådarna, på fackspråk benämnda nycklar eller ledord. Dessutom är orden ihopflätade i båda riktningarna, och därför måste de ingående bokstäverna samtidigt passa i mer än ett ord. Den svenska benämningen korsord lanserades av Svenska Dagbladet 1925 och kom från engelskans motsvarighet crossword (puzzle).Det er mange som søker etter hintet friska+i og det har ikke noen svaralternativer i vår database. Hjelp oss å legge til svar til dette hintet nedenfor. Det fins foreløpig ingen svar til dette kryssordhintet. Vær den første til å legge til mulige svaralternativer.Konstruktionsvirke (eller K-virke) är byggnadsvirke avsett för bärande konstruktioner Av denna anledning klassas konstruktionsvirke efter dess hållfasthet. Klassningen kan endera ske visuellt eller med en maskinell metod. Vid den visuella sorteringen ska faktorer som påverkar hållfastheten kontrolleras, exempelvis kvistar, röta, snedfibrighet och vresved. Med en maskinell metod görs istället ett icke förstörande böjprov. Konstruktionsvirke som sorterats endera visuellt eller maskinellt delas sedan in i hållfasthetsklasserna C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35 och C40 enligt SS-EN 338. Siffrorna anger hållfastheten vid böjning parallellt med fibrerna. Konstruktionsvirke finns i Sverige med en tjocklek 22, 45 och 70 mm samt bredd 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 och 220 mm. För större dimensioner används ofta limträ.Virkessortering kallades förr klampning, och de som utförde detta arbete kallades klampare. Därefter staplades virket i travar, så kallade stabbar, och de som gjorde detta kallades stabbläggare.

Snickerivirke avser sågat virke som är klassat i en högre klass än byggnadsvirke. Även lövträd och andra importerade träslag är oftast avsedda till snickerivirke. Virket levereras i stor utsträckning okantat, men avbarkat för att eliminera angrepp av skadeinsekter.En del insekter angriper endast splintveden (den yttre delen av en trädstam närmast barken). Dessa skador kan vara begränsade till någon centimeter under bark. Det är insektens larv som lever i virket, en del kan komma med virket in i ett hus medan några arter kan komma in under den tid insekten svärmar. Angripet virke måste eller bör kasseras eftersom angreppet har försvagat virket.

Virke är timmerråvara som är bearbetad i exempelvis ett sågverk och består enbart av materialet trä (trävaror). Det sågade virket kan till exempel vara byggnadsvirke eller snickerivirke som förädlas vidare till produkter i industrin eller exporteras. Sortering och klassificering av sågat virke görs vid sågverken. Furu och gran sorteras vanligen enligt regler kallade Nordiskt Trä, som är ett gemensamt regelverk för Sverige, Norge och Finland. Konstruktionsvirke sorteras enligt särskilda regler.Trä kan angripas av en rad insekter, vilka i vardagligt tal kallas skadeinsekter. En del angriper levande träd i skogen, medan andra angriper byggnadsvirke som lagras utomhus eller delar i hus. För att undgå angrepp av skadeinsekter är det viktigt för byggnadsvirke och virke från de flesta lövträd att barken är avlägsnad, barkad med barkmaskin eller med ett barkjärn.

Hur klassas virke?
Virke sorterat enligt SS 230120 märks med sorteringsklass T0, T1, T2 eller T3, och hållfasthetsklass C14, C18, C24 respektive C30. C-klasserna är enligt standarden SS-EN 338 för klassificering av konstruktionsvirke. I märkningen ingår dessutom standardens nummer och igenkänningsmärke för företag.
Byggnadsvirke är virke som främst är avsett för byggnadsändamål. Det indelas i flera olika klasser beroende på användningsområde i en byggnad. Byggnadsvirke levereras som sågad eller hyvlad vara i olika kvaliteter och utföranden. Några exempel är olika bräder med spont, golvträ, råspont, samt panel för utvändig eller invändig montering i byggnader. Byggnadsvirkets standarddimensioner kan skilja sig från land till land.

Gagnvirke är virke som kan förädlas ekonomiskt. Det är med andra ord ett samlingsbegrepp för olika virkessortiment, främst timmer, massaved och stolpar. Däremot brukar inte ved till bränsle betecknas som gagnvirke.I avsnittet Våra lövträdsarter finns en närmare beskrivning av virkesegenskaper och dess användning för de olika arterna. TräCentrum har också gett ut en faktasamling.

Vilket virke är dyrast?
Tror du att teak, ipé och jatoba är bland det dyraste virket, så får du tänka om. De finns inte ens med på topp-tio-listan över världens dyraste träslag, som toppas av bocote från Centralamerika. Bocote används till bland annat möbler, golv och instrument.
Densiteten påverkar flera viktiga egenskaper hos virket. I allmänhet kan man säga att ju högre densitet desto bättre hållfasthet. De ädla lövträden kan delas in lätta, medeltunga och tunga träslag. Avenboken är vårt tyngsta trädslag, medan linden är det lättaste.

Vilka två träslag är vanligast i Sverige?
Tall och gran är de allra vanligaste i våra skogar och finns i hela landet.
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs här för att läsa mer om hur vi hanterar kakor samt göra inställningar av dessa.Det svenska trädslag som har det hårdaste och tyngsta virket är avenbok. Lind är det mjukaste och lättaste av våra lövträslag. Tack vare spridningen i egenskaper kan de olika lövträdslagen användas till så vitt skilda saker som segelfartyg, papper och textilfibrer.Här rangordnas de svenska ädellövträdslagen samt björk, gran och tall för några olika egenskaper. I världen finns både mjukare och hårdare träslag. Balsaträdet, som är ursprungligt i Sydamerika, väger bara ungefär 160 kilo per kubikmeter. I den andra änden kan vi hitta pockenholz med en vikt på över 1,2 ton per kubikmeter. Pockenholz kombinerar också densiteten med styrka och beständighet vilket gör det till ett eftertraktat virke.

Virkets naturliga förmåga att motstå angrepp av virkesförstörande svampar – beständigheten – delas in i fem klasser som visar hur bra kärnveden klarar sig utan angrepp vid kontakt med fuktig jord.
Med densitet menas virkets vikt i förhållande till dess volym. Densiteten varierar med virkets fuktighet och därför måste man alltid definiera vilken fuktkvot densiteten avser. Om man ser tillbaka i tiden användes virket från våra ädla lövträd på ett mycket genomtänkt sätt. Varje träslags unika egenskaper beaktades noga när man skulle tillverka saker med olika karaktär och funktion. En egenskap som har stor betydelse är hur lätt virket är att bearbeta, till exempel svarva, hyvla och spika, och dessutom dess förmåga att tåla slitage, till exempel i golv.Utseende. Björken är ett ljust träslag där fiberstrukturen kan variera från helt slät till mycket flammig. (Glasbjörken har rakare fibrer och utvecklar ej flammighet.) Rödbrunfärgad kärna kan förekomma liksom svarta kvistar samt bruna spår efter bastfluga.

Björken är Sveriges vanligaste lövträd och utbredd över hela landet. Två arter finns: Vårtbjörk och glasbjörk . Man skiljer inte på arterna när det gäller sågat virke även om det finns vissa skillnader.
Mer information finns i cookie policy. Genom att stänga denna varning, surfa på denna sida, klicka på en länk eller fortsätta att navigera på något annat sätt, samtycker du till användning av cookies

Att äga skog är en dröm för många. Skogen är en trygg investering och en plats för upplevelser och rekreation. Våra fastighetsmäklare är specialister på skogsfastigheter och är med er genom hela processen, oavsett om ni vill sälja eller förvärva en fastighet.Som medlem i Norra Skog är du med och delar på vinsten vi skapar tillsammans. Du får dessutom förmånlig ränta på de affärer du gör med oss. På så sätt slutar din levererade kubikmeter aldrig att växa i värde. Genom ett aktivt och hållbart skogsbruk kan vår miljövänliga träråvara bidra till ersätta fossil råvara med förnybar. Dessutom planteras för varje avverkat träd två nya träd som binder koldioxid. Våra skogsägande medlemmar tar ansvar för sina skogar och arbetar för ett hållbart familjeskogsbruk, med rätt balans mellan biologisk mångfald och brukandet av skogen. Upptäck skogen under härliga sommardagar och låt er inspireras av naturen! Här hittar ni tips på skogliga äventyr och roliga pyssel, för både stora och små.Vi ägs av våra medlemmar och verkar för ditt bästa, alltid. Som medlem i Norra Skog får du trygga råd genom hela ditt skogsägande. Du får vara med och påverka, samt bygga en hållbar framtid för nästa generation.

Vad kallas virke från lövträd?
Lövträ är virke från lövträd. Lövträ används tillsammans med virke från barrträd som byggnadsmaterial och i möbelindustrin. Som brännmaterial för exempelvis vedeldning och inom massaindustrin har lövträ också stor betydelse.
Sommaren är här och som skogsägare har du nu kanske lite extra tid och möjlighet att besöka din skog för att se hur det växer men också för att upptäcka skador och planera för kommande åtgärder. Vi har listat de fem största riskerna ute i skogen just nu. De kan vara bra att ha i åtanke när du gör din tillsyn.Lövträd har i Sverige inte varit ett prioriterat träslag i skogsnäringen då tillväxten är sämre och fordrar mer skötsel än barrträd. Under 1960- och 1970-talet var lövträd mer ett icke önskvärt inslag i svenskt skogsbruk. Under senare år har betydelsen av lövved för pappers- och massaindustrin ökat, och Sverige importerar idag björkved och eukalyptusved för att täcka upp efterfrågan.

Lövträ är virke från lövträd. Lövträ används tillsammans med virke från barrträd som byggnadsmaterial och i möbelindustrin. Som brännmaterial för exempelvis vedeldning och inom massaindustrin har lövträ också stor betydelse.

Skogsmagasinet är en respekterad skogstidskrift med stark norrländsk förankring. Tidningen distribueras till nästan alla privata skogsägare, entreprenörer, politiker, beslutsfattare och skogstjänstepersoner inom ett område som sträcker sig från Ådalen i söder till Treriksröset i norr. Den stora upplagan gör Skogsmagasinet till en av de största skogstidningarna i landet.
Rekommenderat från shoppen är en annons från Byggahus egen shop. Produktrekommendationer visas automatiskt baserat på nyckelord som nämns i foruminlägget. Vi matchar innehållet med relaterade produkter som kan hjälpa läsare med sina byggprojekt. Inläggskaparen har inte själv lagt in produkterna i inlägget.Denna webbplats använder cookies för att uppnå en funktionell sida och för att komma ihåg och förbättra din användarupplevelse. Med cookies skapar vi statistik och analyserar besök på vår webbplats, så vi ser till att webbplatsen ständigt förbättras och att vår marknadsföring blir relevant för dig. Du kan läsa mer om cookies i vår Cookiepolicy

Sälg. Gulvit ved med rödaktig kärna. Liksom häggen är virket böjligt, segt och lättarbetat men inte så slitstarkt vilket gjort den tacksam till svep. Vid roten kan sälgen bilda masur vilket blir fint till kåsor och knivskaft. När sälgen savar om våren släpper barken lätt och man kan göra sälgpipor.

Olika träslag har olika egenskaper. Ekens virke är röttåligt och klarar att stå ute utan att murkna sönder. Al är mjukt och lätt att skära figurer i även när virket är torrt. Björken är slöjdens allt-i-allo-material; lagom hårt, lagom segt och ganska lättskuret. Boken är hård och ger dessutom ingen smak om den används i mat. Det är därför glasspinnar är gjorda av just bok och du känner kanske igen det lite fläckiga mönstret i veden? Hassel växer vanligtvis fort, rakt och utan kvistar. Därför lämpar den sig bra till käppar, korgar och användes förr till band på tunnor. Aspens virke är lätt och luftigt, vilket gör att den inte känns lika varmt att sitta på i en bastu.
Vill du veta mer om det mesta av det bästa inom natur- och kulturarv i Västra Götaland? Skriv din e-postadress i fältet nedan så kommer du att få Kulturutvecklings nyhetsbrev 4-6 gånger om året.

Vad menas med virke?
Virke är timmerråvara som är bearbetad i exempelvis ett sågverk och består enbart av materialet trä (trävaror). Det sågade virket kan till exempel vara byggnadsvirke eller snickerivirke som förädlas vidare till produkter i industrin eller exporteras. Sortering och klassificering av sågat virke görs vid sågverken.
Hassel. Växer oftast som en buske men kan växa som ett ensamt träd också. När de växer tillsammans blir käpparna väldigt raka. Virket är segt, böjligt och lättkluvet vilket gör hasseln väldigt lämplig till tunnband, stavar och som flätverk i både korgar och armering i äldre huskonstruktioner.Asp. Ljust och ganska mjukt virke som är lätt i vikten. Kan vara lämpligt till stora föremål som man inte vill ska bli för tunga. Lätt att känna igen på sina darrande löv.

Har hårt virke?
Hårdhet i MPa parallellt med fibrerna enligt JankametodenKlassTräslagMjuka träslag, 25-45 MPaLind, tall, granMedelhårda träslag, 45-75 MpaFågelbär, alm, ek, björkHårda träslag, 75-100 MPaLönn, ask, bok, avenbok
Hägg. Gulaktig ved som är seg, böjlig och lättbearbetad. Tacksam till svepaskar, räfskaft med mera. Då barkens lukt inte alltid uppskattas av djur har den varit populär till stängsel.

Ek. Bandborigt. Mörk brun ved med tydligt mönster av både årsringar och märgstrålar. Väldigt hårt, tungt och slitstarkt och det enda svenska träslag som står emot röta. Användbart till möbler, golv, båtar och allt annat som har med vätska att göra. Också det träd som är viktigast för den biologiska mångfalden.
Björk. Ljus ved som är hård och stark. Virket varken luktar eller smakar och är därför bra till det mesta, från ätskedar till möbler. Lätt att känna igen på sin karaktäriskta vit-svarta bark som kallas näver och som i sig är ett väldigt mångsidigt material.Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Slöjdstigen är resultatet av ett projekt med syfte att berätta om slöjd och platsen Nääs för dig som besökare, men också inbjuda till att ta en promenad längs området. Projektet är finansierat med EU-medel från Leader.
Tack för att du hjälper till att göra ett bättre korsord. När du har skickat in ditt förslag kommer förslaget att granskas av redaktionen innan det publiceras och syns i ordboken.

Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Koncernen ägs till 50% av de Johanssonska stiftelserna genom ett helägt förvaltningsbolag samt till 50% av mediekoncernen NTM. Läs mer om NTM.Handelssortering av trävaror är en sorteringsregel som fastställts 2020. Den bygger på Nordiskt Trä – Sorteringsregler för furu och gran och den europeiska standarden för handelssortering av trävaror, SS-EN 1611-1. Karakteristiska grundvärden för beräkning av bärförmåga och styvhet hos konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14–C50 anges i standarden SS-EN 338. Måtten för hyvlat virke gäller vid fuktkvoten 20 %. Tillåtna måttavvikelser för hyvlat virke enligt nedanstående tabell anges endast i SS-EN 336 under benämningen toleransklass 2. Från börmåttet tillåts följande måttavvikelser på det hyvlade virket:

Figur 63 Exempel på sortbestämning Varje sida bedöms för sig och hänförs till en egen klass. Vid sortbestämning av virkesstycket som helhet kan en valfri flatsida vara en klass lägre än virkesstyckets sort.
I sort G4-4 tillåts de flesta egenskaper i obegränsad omfattning förutsatt att virkestycket håller samman, vilket innebär att man ska kunna hantera virket utan att det går sönder.Måtten för sågat virke gäller vid fuktkvot 20 %. Tillåtna måttavvikelser för sågat virke respektive konstruktionsvirke specifikt anges i SS-EN 1313-1 respektive SS-EN 336. Inga standardiserade tvärsnittsmått anges bortsett från de rekommenderade som anges i SS-EN 1313-1. Från börmåttet tillåts följande måttavvikelser på det sågade virket:

Här tillåts egenskaper, barkdrag och reaktionsved, som påverkar utseendet i någon omfattning. Små barkringade men inte rötangripna kvistar tillåts också.
Virke sorterat enligt SS 230120 märks med sorteringsklass T0, T1, T2 eller T3, och hållfasthetsklass C14, C18, C24 respektive C30. C-klasserna är enligt standarden SS-EN 338 för klassificering av konstruktionsvirke. I märkningen ingår dessutom standardens nummer och igenkänningsmärke för företag. För att sortera T-virke krävs särskild utbildning.

Producentens namn med möjlighet att identifiera olika tillverkningsställen (till exempel sågverk) inom samma företag (koncern), exempelvis ABC Trä AB X eller ABC Trä AB Y.
Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 1 ⁄ 6 av konstruktionsvirkets bredd och 1 ⁄ 3 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 1 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd och 1 ⁄ 2 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.

Hög kvalitet där egenskaper som påverkar utseendet i stor omfattning inte är tillåtna. Små friska och torra kvistar är tillåtna i liten omfattning men inte barkringade eller rötangripna kvistar.

Vad heter virket i mitten av trädet?
Längst in i trädet finns märgen, det är alltså den prick du ser i centrum av en stubbe. Märgen finns med hela vägen från roten och upp i en knopp högst upp i trädet. Barken är trädets skydd mot yttre påverkan, och innanför den finns den så kallade sildelen.
Hållfasthetsklass C18 kan användas för bärande konstruktioner som inte kräver hög hållfasthet eller där det är möjligt att använda grova dimensioner alternativt korta längder. Hållfasthetsklassen kan också användas som väggreglar för bärande konstruktioner om kraven på deformation inte är höga.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 2 ⁄ 5 av konstruktionsvirkets bredd och 4 ⁄ 5 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.
Fingerskarvat virke kan enligt Boverkets tillämpningsregel för SS-EN 1995-1-1 (Eurokod 5) användas i en bärande konstruktion under förutsättning att konstruktionen utformas så att brott i en enskild fingerskarv inte medför att väsentliga delar av konstruktionen i övrigt störtar samman. Fingerskarvat konstruktionsvirke bör inte användas i arbetsställningar eller i andra konstruktioner utsatta för slag- eller stötbelastning.För bedömning av kvistarnas betydelse för hållfastheten finns mätregler i sorteringsreglerna som anger hur kvistarnas storlek ska mätas och hur de ska bedömas:Tillåten kantkrok är 8 mm ⁄ 2 meter längd jämfört med 12 mm ⁄ 2 meter längd för hållfasthetsklass C14. Tillåten flatböj är 15 mm ⁄ 2 meter längd jämfört med 20 mm ⁄ 2 meter längd för hållfasthetsklass C14. Blånad är tillåten i strimmor och ränder.

Vid maskinell hållfasthetssortering bestäms en fysikalisk egenskap som är kopplad till hållfastheten, till exempel statisk eller dynamisk elasticitetsmodul. I vissa maskiner kombineras olika bestämningar av egenskaper, såsom densitet, elasticitetsmodul eller inre struktur, med hjälp av röntgen. Den idag vanligaste maskinprincipen bygger på bestämning av den dynamiska elasticitetsmodulen genom mätning av resonansfrekvensen vid ”knackning” i virkesänden. En visuell kompletteringssortering krävs också för parametrar som maskiner inte kan bedöma, bland annat snedfibrighet, toppbrott, tjurved, svampangrepp, sprickor, deformation, vankant, hanteringsskador och måttavvikelser. Visuellt och maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke ska vara CE-märkt och prestandadeklarerat enligt SS-EN 14081-1.Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Sortering av virke är en generell handelssortering. Den är alltså inte utformad med tanke på virkets användning i till exempel snickeri, byggande eller emballage.
Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Med hjälp av streckkoder och GTIN (Global Trade Item Number) kan varje individuell produkt/förpackning märkas och identifieras. Detta gör att full spårbarhet uppnås förutsatt att varje part i värdekedjan använder dessa identifierare i sin händelserapportering till exempel order­bekräftelse, godsmottagning, lagersaldo, etcetera. Se även gs1.se.
Virket kapas vanligen i de standardiserade längderna 1 800, 2 100, 2 400 – 5 400 mm, det vill säga multiplar av 300 mm mellan 1 800 och 5 400 mm. Hos sågverk samt bygghandlare lagerhålls normalt längder upp emot 5 400 mm. Större längder och exaktkapade längder kan beställas. Virke vid större längder kan då vara fingerskarvat.För att på ett tydligt och användarvänligt sätt beskriva träprodukter har man i Sverige skapat ett bassortiment benämnt Svenskt Träs produktkatalog. Bakom detta står trämekanisk industri, bygghandel och byggentreprenörer som under åren 2010 – 2020 tillsammans utvärderat och fastställt ett relevant bassortiment för träprodukter som finns i Svenskt Träs produktkatalog. Produkten beskrivs med ett urval av egenskaper. Läs mer på traprodukter.se.Hyvlade ytor kan vara av olika kvalitet beroende på antalet stål och rotationshastigheten på hyveln. Virke dimensionhyvlas för att erhålla ett visst tvärsnittsmått och plana ytor, typiskt för byggvirke.

Till sina jämförbara produkter kan varje producent addera det VB-nummer eller den egenskapsdeklaration som är relevant. Parterna i värdekedjan kan då på ett säkert sätt använda VB-nummer som referens.
De hållfasthetsklasser som är markerade med orange färg är tillverkningsstandard för svenska producenter av maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke.Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra användarupplevelsen, öka prestandan samt för annonsering. Genom att klicka på ”Jag godkänner” accepterar du alla cookies. Vill du inte tillåta alla cookies kan du ändra inställningar genom att klicka på ”Hantera inställningar”. Det är vanligt att varje virkesstycke stämplas i änden med ett skeppningsmärke. Av detta kan den sorterade kvaliteten avläsas i ledet mellan sågverk och handel. Efter bearbetning, till exempel hyvling eller klyvning, kan dessa märken vara bortkapade eller svåra att identifiera. Kvaliteten anges då genom att paketet märks. Sort G4-2 är lämpad för till exempel utvändiga panelbrädor med en kvistig struktur. Sort G4-2 är även lämpad för trall och underlagsspont av högre kvalitet. Sorten är också lämpad som väggreglar i icke bärande innerväggar, då som dimensionshyvlad gran.

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.
Enligt sorteringsstandarden SS-EN 1611-1, kan sorteringen göras på såväl flat- som kantsidorna eller enbart flatsidorna. Sorterna kallas då G4 respektive G2. Sortbeteckningarna följs av en siffra som anger virkets kvalitet, 0-4, med 0 som högsta kvalitet. En sort kan då få beteckningen G4-2, vilket innebär en 4-sidig visuell sortering av typiskt byggvirke, motsvarande KLASS V, Kvinta, enligt Handelssortering av trävaror. En ungefärlig jämförelse med Handelssortering av trävaror ges i tabell 18. G2 innebär en tvåsidig visuell sortering och används sällan i Sverige.

I sort G4-2 tillåts virkesegenskaper som påverkar utseendet i större omfattning, till exempel barkdrag, kådved och rötkvistar. Även blånad, fast röta, vresved och toppbrott tillåts i liten omfattning.Virke sorterat enligt SS-EN 1611-1 är inte avsett för bärande konstruktioner. Sorteringen sker istället för att skapa kvaliteter med ett visst utseende. Exempelvis bedöms torra kvistar hårdare än friska kvistar. Man bedömer också egenskaper, som påverkar virkets funktion, exempelvis deformation.

Toppbrott får inte finnas i de yttre 1 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd. Hållfasthetsklassen sorteras normalt inte samtidigt med C30. Det innebär att den innehåller hållfasthetsklassen C24 eller högre.
Nödvändiga cookies gör en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system.Sågade ytor, så kallat originalsågat virke, erhålls direkt i sågverksprocessen när stocken är rå, det vill säga otorkad. Beroende på sågteknik erhåller ytorna olika utseende. Cirkelsåg ger cirkelformade spår medan bandsåg ger raka spår. Reducersåg ger också cirkelformade spår, ofta grövre än cirkelsågen. Ett sågsnitt kan ibland vara producerat med två så kallade mötande cirkelsågsklingor, vilket ger två skilda cirkelspår på ytan. På ett och samma virke kan olika sågmönster förekomma på olika sidor. Sågade ytor återfinns i bygghandeln endast på ett fåtal produkter, ställnings-, form- och emballagevirke. Vid sågverken sorteras virket vanligen enligt sorteringsregeln för utseendesortering, Handelssortering av trävaror. Däremot i trävaruhandeln och för beskrivning av virkeskvaliteter som används i byggandet, exempelvis i AMA Hus och i Svenskt Träs produktkatalog, traprodukter.se, tillämpas vanligen sorterna enligt den gällande europeiska standarden för utseendesortering, SS-EN 1611-1. Fingerskarvat konstruktionsvirke ska vara individuellt CE-märkt och prestandadeklarerat enligt SS-EN 15497. I undantagsfall, när en kund så kräver, får virket vara fritt från märkning. Då ska varje leverans innehålla dokument med uppgifter enligt standarden.Trävarorna sorteras i sju klasser, benämnda I – VII. KLASS OS är ett av huvudsortimenten och består av ospecificerade andelar av delklasserna OS I – OS IV. De övriga huvudsortimenten är KLASS V (Kvinta), KLASS VI (Utskott) och klass VII som har låga kvalitetskrav.

Vad använder man virke till?
Björkvirke måste hållas torrt, om det utsätts för fukt ruttnar det lätt. Ej lämpligt för utomhusbruk utan speciell behandling. Användningsområden Tack vare den unika kombinationen av hårdhet och seghet används björk till möbler, snickerier, svarvade produkter och golv.
Visuell bedömning ska också göras av övriga särdrag som påverkar hållfastheten eller virkets användbarhet såsom snedfibrighet, årsringsbredd, sprickor, toppbrott, tjurved, svampangrepp, deformation, vankant, hanteringsskador och måttavvikelser.Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Vilka träslag finns det?
Egenskaper för vanliga snickeriträslagTräslagBotaniskt namnEgenskaperEnJuniperus communishårt och segt, speciell luktFuru (tall)Pinus sylvestrismedelhårt och kådriktGranPicea abiesmedelhårt, elastisktHäggPrunus padusmjukt men segt
Finsågade eller torrsågade ytor har finare ytstruktur än originalsågade ytor framtagna ur otorkat virke. Finsågade ytor förekommer främst på utvändiga panelbrädor. De äldre visuella sorteringsreglerna, T-virkesreglerna, har ersatts av gemensamma nordiska sorteringsregler. I Sverige är de utgivna som svensk standard SS 230120 medan den gemensamma nordiska benämningen är INSTA 142. Reglerna gäller för furu, gran, silvergran, lärk, sitkagran och douglasgran. Virket kallas även fortsättningsvis T-virke och klasserna är T0, T1, T2 och T3. Här tillåts egenskaper som påverkar utseendet i stor omfattning vad gäller både storlek och antal. Det gäller till exempel rötkvistar, barkdrag, blånad, fast röta, genomgående sprickor, vresved och toppbrott. Här tillåts även deformation i stor omfattning. Kvisthål kan förekomma.Kvaliteten hos virke kan specificeras med ett antal parametrar. Antal och storlek av nedanstående parametrar är avgörande för vilken kvalitet virket har. Till exempel ger färre och mindre kvistar en högre kvalitet.

Är ett segt virke?
Hassel. Växer oftast som en buske men kan växa som ett ensamt träd också. När de växer tillsammans blir käpparna väldigt raka. Virket är segt, böjligt och lättkluvet vilket gör hasseln väldigt lämplig till tunnband, stavar och som flätverk i både korgar och armering i äldre huskonstruktioner.
Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 lagerförs av de flesta bygghandlare men ofta endast i klena dimensioner utom i impregnerat virke där även grova dimensioner lagerförs.Maskinell sortering utförs enligt standarden SS-EN 14081-1 som också ger detaljerade märkningsregler. Vid maskinell hållfasthetssortering kan dessa hållfasthetsklasser tas fram: C14, C18, C24, C30 och C35.Använd Mobilt BankID för att bli medlem hos Mellanskog. Då hämtar vi automatiskt uppgifter om dig och din fastighet. Dina personuppgifter hålls alltid skyddade.

Virke från ett visst träslag har olika densitet beroende på variationer i fuktkvot. Fuktkvoten kan variera mellan 20 % och ner till i princip noll. Nyligen fällt trä har generellt en fuktkvot mellan 60 och 200 % beroende på träslag, årstid, breddgrad, temperatur etc. Virket torkar sedan, i luften eller med människans hjälp ner förbi fibermättnadspunkten, fuktkvot omkring 30 %, till ca 20 % för lufttorkat virke eller ned till 6–10 % i torkning. Virke från samma träslag kan även ha olika densitet beroende om trädet har växt snabbt eller långsamt, densiteten varierar även mellan de inre och de yttre delarna av stammen, mellan vårved och sommarved etc. Densiteten anges i medeldensitet för ett specifikt träslag. Virkets nyans i färg kan skilja från splintveden till in mot trädets märg, även för samma träslag kan det var skillnad i nyans.
Här får du en kort presentation av några av skogens träd. Tall och gran är de allra vanligaste i våra skogar och finns i hela landet. Här hittar du också länkar till fördjupad kunskap om träd och trä.Glasbjörken invaderade mycket tidigt och bildade tillsammans med aspen våra första skogar redan medan landisen låg kvar. Detta var möjligt eftersom trädet är mycket frosthärdigt. Björken växer i hela landet och är ett omtyckt träd bland många.

Rönn (Sorbus aucuparia) växer i hela Sverige från Skåne i söder till skogsgränsen i norr. Den har oftast formen av en buske eller ett litet träd. Den närbesläktade oxeln (Sorbus intermedia) blir ofta betydligt större.

Granen trivs på näringsrik, kalkpåverkad jordmån med god vattentillgång. Klimatiskt sett är den härdigare än tallen, men känslig för vårfroster, sedan skottet börjat driva. Skogsbränder är ödesdigra för det tunnbarkiga trädet. Granen blåser lätt omkull, eftersom dess rötter ligger ytligt. Den är extra känslig då marken är uppblött av regn.
Rönnens bär är begärliga för många fåglar och även älg och hare tycker om rönn. Trädet har ringa betydelse för dagens virkesproduktion, men veden används gärna som slöjdvirke. Rönnens värde i skogen är främst som naturvårdsträd. Förutom att rönnens bär ger en mycket god gelé, brukar de även användas i vackra höstdekorationer.Lönnen kräver en näringsrik mullmark. Den växer i lövblandskogar men bildar inte några egna bestånd. Den vilda lönnen förekommer mer allmänt bara i sydligaste Sverige, men i varma lägen hittas den upp till norra Värmland.

Aspen (Populus tremula) är tillsammans med björken det äldsta trädet i vår flora. Trädet förekommer i hela landet, från Skåne upp till fjällgränsen. Aspen är härdig mot låga temperaturer, men kräver samtidigt mycket ljus. Trädet kan finnas på magra marker men den utvecklats bäst på näringsrik jord, gärna ler- eller kalkrik med rikligt och rörligt vatten exempelvis i sluttningar.
Tallen (Pinus sylvestris)var ett av de träd som invandrade medan landisen fortfarande täckte stora delar av Sverige. Den är efter granen vårt vanligaste träd och tallen finns i hela landet. De nordligaste tallarna återfinns norr om Karesuando. Trädet kan växa på många olika marker men full utveckling når den endast på djup och uppluckrad jord. Eftersom tallens rotsystem vanligen består av en pålrot eller kraftiga snett nedåtriktade huvudrötter är trädet stormhärdigt.

Similar Posts